0

Lưu kết quả hồi quy trên STATA – lệnh ESTSTO và ESTTAB (phần 1) – how to STATA

3 2 0
  • Lưu kết quả hồi quy trên STATA – lệnh ESTSTO và ESTTAB (phần 1) – how to STATA

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:53

9/15/21, 2:53 PM Lưu kết hồi quy STATA – Lệnh ESTSTO ESTTAB (Phần 1) – How to STATA How to STATA A set of guides and tutorials for beginners on using Stata effectively Lưu kết hồi quy STATA – Lệnh ESTSTO ESTTAB (Phần 1) Posted on March 31, 2020April 11, 2020 by Chung Mai Có bạn gặp rắc rối với việc lưu trình bày kết hồi quy STATA ko nè? Có bạn tồn dùng cách đánh số từ STATA EXCEL hay WORD ko? Nếu có bạn học tip ngày hôm ad Tip giúp bạn xử lý kết hồi quy cực nhanh, gọn, lẹ Trước ad gà mờ Tip ad học từ bạn sinh viên ad hướng dẫn làm nghiên cứu khoa học Cảm ơn em cứu rỗi linh hồn ad ^^ Okay, let’s start BƯỚC 1: CÀI ĐẶT PACKAGE ESTTAB Các bạn gõ cửa sổ lệnh HELP ESTTAB hàng loạt đường link để cài package Mình hay chọn đường link đầu tiên   Click để cài đặt package Trong package có lệnh cần dùng ESTSTO (viết tắt estimate store), ESTTAB (viết tắt estimate tabulate) Tabulate nghĩa lập bảng nha bạn BƯỚC 2: CHẠY HỒI QUY Giả sử muốn chạy mơ hình muốn lập bảng trình bày kết hồi quy mơ hình Mơ hình 1: Y = f(X1) Mơ hình 2: Y = f(X1, X2) Mơ hình 3: Y = f(X1, X2, X3) Để phục vụ cho việc lưu kết hồi quy dùng thêm prefix ESTSTO phía trước Khi chạy mơ hình 1, dùng dịng lệnh là: eststo: reg y x1 Ở bảng kết quả, thêm thông tin (est1 store) Điều nghĩa STATA lưu lại kết hồi quy mơ hình Nhìn qua cửa sổ biến, bạn thấy xuất thêm biến _est_est1 https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/luu-ket-qua-hoi-quy-tren-stata-lenh-eststo-va-esttab-phan-1/ 1/3 9/15/21, 2:53 PM Lưu kết hồi quy STATA – Lệnh ESTSTO ESTTAB (Phần 1) – How to STATA Tương tự, chạy hồi quy cho mơ hình mơ hình eststo: reg y x1 x2 eststo: reg y x1 x2 x3 Nếu bạn không muốn kết hồi quy lần, mà để dành để bảng tổng hợp lúc thêm chữ QUITELY vào lệnh hồi quy Ví dụ: eststo: quietly reg y x1 eststo: quietly reg y x1 x2 eststo: quietly reg y x1 x2 x3 BƯỚC 3: LẬP BẢNG KẾT QUẢ Để lập bảng cho kết hồi quy mơ hình, dùng lệnh ESTTAB Để lập bảng cho tất kết hồi quy mơ hình ln cần gõ lệnh thơi esttab Cịn muốn lập bảng cho mơ hình dùng lệnh: esttab est1 est2 STATA mặc định trình bày thơng tin sau: Hệ số hồi quy, t-stat hệ số hồi quy, dấu *** (thể cho mức ý nghĩa thống kê) số quan sát Các bạn xem hình ảnh minh họa để rõ bước ad mô tả https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/luu-ket-qua-hoi-quy-tren-stata-lenh-eststo-va-esttab-phan-1/ 2/3 9/15/21, 2:53 PM Lưu kết hồi quy STATA – Lệnh ESTSTO ESTTAB (Phần 1) – How to STATA P/s: Lệnh ESTSTO CLEAR dùng để xóa tất kết hồi quy lưu STATA trước  Posted in STATA fundamentalsTagged eststo, esttab, kết hồi quy, stata Website Powered by WordPress.com https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/luu-ket-qua-hoi-quy-tren-stata-lenh-eststo-va-esttab-phan-1/ 3/3 ... 2:53 PM Lưu kết hồi quy STATA – Lệnh ESTSTO ESTTAB (Phần 1) – How to STATA Tương tự, chạy hồi quy cho mơ hình mơ hình eststo: reg y x1 x2 eststo: reg y x1 x2 x3 Nếu bạn không muốn kết hồi quy lần,... https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/luu-ket-qua-hoi -quy- tren -stata- lenh -eststo- va -esttab- phan-1/ 2/3 9/15/21, 2:53 PM Lưu kết hồi quy STATA – Lệnh ESTSTO ESTTAB (Phần 1) – How to STATA P/s: Lệnh. .. QUITELY vào lệnh hồi quy Ví dụ: eststo: quietly reg y x1 eststo: quietly reg y x1 x2 eststo: quietly reg y x1 x2 x3 BƯỚC 3: LẬP BẢNG KẾT QUẢ Để lập bảng cho kết hồi quy mơ hình, dùng lệnh ESTTAB
- Xem thêm -

Xem thêm: Lưu kết quả hồi quy trên STATA – lệnh ESTSTO và ESTTAB (phần 1) – how to STATA , Lưu kết quả hồi quy trên STATA – lệnh ESTSTO và ESTTAB (phần 1) – how to STATA