0

Hồi quy dữ liệu bảng how to STATA

5 3 0
  • Hồi quy dữ liệu bảng how to STATA

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:53

Tầm quan trọng của dữ liệu bảng Việc sử dụng dữ liệu bảng trong nghiên cứu mang lại rất nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều vấn đề trong hồi quy so với dữ liệu cross-sectional và dữ liệu chuỗi thời gian. Dưới đây là một số đặc điểm cần lưu ý khi xử lý dữ liệu bảng 9/15/21, 2:52 PM Hồi quy liệu bảng – Phần – How to STATA How to STATA A set of guides and tutorials for beginners on using Stata effectively Hồi quy liệu bảng – Phần 1 Posted on February 19, 2019 by Chung Mai Tầm quan trọng liệu bảng Việc sử dụng liệu bảng nghiên cứu mang lại nhiều thuận lợi nhiều vấn đề hồi quy so với liệu cross-sectional liệu chuỗi thời gian Dưới số đặc điểm cần lưu ý xử lý liệu bảng (Baltagi, 1995, p.3-6) Dữ liệu bảng bao gồm nhiều đối tượng nhiều mốc thời gian khác Hay nói cách khác, liệu bảng kết hợp liệu cross-sectional liệu theo thời gian Vậy nên, nghiên cứu sử dụng liệu bảng khai thác nhiều thơng tin hơn, nhiều liệu hơn, tượng tương quan mạnh biến, hồi quy hiệu Dữ liệu bảng liệu động cho nhiều đối tượng, cho phép nghiên cứu tượng tốt xét mối quan hệ đối tượng Tuy nhiên, vấn đề lớn khó giải liệu bảng tính khơng đồng liệu “heterogeneity” Ví dụ mẫu liệu bảng liên quan đến số liệu tài doanh nghiệp, số liệu doanh nghiệp siêu vi mô doanh nghiệp siêu lớn thu thập tính khơng đồng liệu lớn Đây vấn đề quan trọng cần phải xem xét xử lý liệu bảng Các trạng thái liệu bảng: Nếu số khoản thời gian quan sát (t) = số đối tượng (i) liệu bảng cân (balanced panel) Tuy nhiên, thuật ngữ balanced panel thường hiểu mẫu liệu có đầy đủ liệu cho đối tượng khoản thời gian Nếu t>i (nhiều năm quan sát đối tượng) liệu bảng gọi liệu bảng dài (long panel) Nếu t
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồi quy dữ liệu bảng how to STATA, Hồi quy dữ liệu bảng how to STATA

Từ khóa liên quan