0

Những yếu tố ảnh hưởng đến tự thực hành phát hiện và theo dõi ung thư vú ở phụ nữ tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

6 0 0
  • Những yếu tố ảnh hưởng đến tự thực hành phát hiện và theo dõi ung thư vú ở phụ nữ tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:30

Bài viết trình bày mô tả hành vi TKV ở phụ nữ phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên; Tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến tự thực hành phát hiện và theo dõi ung thư vú ở phụ nữ phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 NHŨNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỰ THỰC HÀNH PHÁT HIỆN VÀ THEO DÕI UNG THƯ VÚ Ở PHỤ NỮ TẠI PHƯỜNG ĐỒNG QUANG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM Đỗ Thị Lệ Hằng, Lương Thị Thu Trang Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên TÓM TẮT Tại Việt Nam, ung thư vú nguyên nhân vấn đề sức khỏe phụ nữ Tự khám vú (TKV) cách giúp phụ nữ tìm ung thư giai đoạn sớm Vì TKV quan trọng cho tất phụ nữ phát sớm bệnh có nghĩa có hội sống dài Do nghiên cứu tiến hành nhằm mục đích mơ tả hành vi TKV tìm yếu tố ảnh hưởng đến hành vi TKV phụ nữ Một thiết kế nghiên cứu cắt ngang, cách sử dụng bảng câu hỏi tiến hành với 229 phụ nữ từ 21- 60 tuổi phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Việt Nam Bảng câu hỏi bao gồm ba nội dung hỏi hành vi TKV, kiến thức ung thư vú TKV, nhận thức phụ nữ Sử dụng thống kê mơ tả phân tích mối tương quan, kết cho thấy có 58.1 % phụ nữ có thực hành TKV, số họ có 17.1 % thực hành TKV đặn lần tháng Hầu hết phụ nữ có kiến thức ung thư vú TKV mức độ thấp chiếm tỷ lệ 97.8% Kết tuổi, kiến thức ung thư vú TKV, nhận thức mức độ nguy hiểm ung thư vú nhận thức khó khăn trở ngại để thực hành TKV bốn yếu tố có liên quan đến hành vi TKV Kết luận, phát nghiên cứu cho thấy thực hành TKV phụ nữ chưa thực phổ biến đặn Rất cần thiết tiến hành biện pháp thích hợp nâng cao kiến thức ung thư vú TKV, nâng cao nhận thức mức độ nguy hiểm ung thư vú giảm bớt khó khăn trở ngại để thực hành TKV cách phù hợp với lứa tuổi Từ can thiệp tăng cường hành vi TKV nhằm sàng lọc phát ung thư vú giai đoạn sớm, từ làm giảm tỷ lệ tử vong ung thư vú Từ khóa: Tự khám vú, nhận thức cá nhân, ung thư vú FACTORS AFFECTING BREAST SELF-EXAMINATION IN HEALTHY WOMEN IN DONG QUANG WARD, THAI NGUYEN CITY, VIETNAM Do Thi Le Hang, Luong Thị Thu Trang Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy SUMMARY Background In Vietnam, breast cancer is one of the main causes of the health problems of women Breast self-examination (BSE) is the one of ways for women to detect breast cancer early Hence, BSE is very important for all women because early detection of this disease means longer life expectancy Objective, this study was conducted aiming to describe the BSE and to examine the factors affecting BSE in women A cross-sectional study design, using self-administered questionnaires was conducted with 229 women aged 21-60 years old in the Dong Quang Ward, Thai Nguyen city, Vietnam The questionnaire includes main contents: Behavior of BSE, knowledge about breast cancer and BSE, and individual perceptions about dangerous level of breast cancer and difficulties for BSE practice Method Using descriptive statistics and correlation analysis 14 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 Results The results showed that 58.1% of women knew how to perform BSE, but only 17.1% of them regular performed BSE at least once a month Most of them had a low level of knowledge about breast cancer and BSE (97.8%) The findings also indicated that that age, knowledge about breast cancer and BSE, perceived severity of breast cancer, perceived barriers to perform BSE were factors affecting BSE Conclusion The findings of this study indicated that the BSE was not really popular and regular in women It is necessary to conduct the appropriate strategies such as improving knowledge of breast cancer and BSE, perceiving of the severity of breast cancer and reducing perceived barriers to perform BSE appropriate for each age group From these interventions, it will further enhance the BSE to detect breast cancer at an early stage, therefore, reducing the rate of death of breast cancer Keywords: breast self-examination, individual perception, breast cancer Giới thiệu Ung thư vú vấn đề sức khỏe cộng đồng tỷ lệ bệnh tăng lên hàng năm [8] Số lượng trường hợp tử vong ung thư vú tăng lên hầu toàn giới, đặc biệt nước nghèo nơi mà phụ nữ chết trẻ Giữa năm 1980 2010, bệnh ung thư vú tăng gấp đơi tồn giới, tăng từ 641.000 trường hợp vào năm 1980 lên 1,6 triệu trường hợp năm 2010, tử vong ung thư vú tăng từ 250.000 năm đến 425.000 năm [2] Ung thư vú không phổ biến nước phát triển, mà loại ung thư chiếm tỷ lệ cao phụ nữ nước phát triển [10] Ước tính ung thư vú gây tử vong 425.000 phụ nữ năm hầu phát triển Tại Việt Nam, ung thư vú nguyên nhân vấn đề sức khỏe phụ nữ Bệnh có xu hướng ngày gia tăng Theo thống kê giai đoạn 20042005, tỷ lệ mắc tỉnh phía Bắc 19.6/ 100000 dân, đứng đầu loại ung thư nữ, phía nam tỷ lệ 16.3/100000 dân, đứng hàng thứ hai sau ung thư cổ tử cung Ung thư vú trước gặp độ tuổi 30 mà thường độ tuổi trung niên 45-50 người già, gần ung thư vú có xu hướng trẻ hóa gia tăng độ tuổi 30 đối tượng trẻ chưa lập gia đình Theo thống kê bệnh viện K trung ương tháng có khoảng 200 bệnh nhân ung thư vú khám điều trị, số có gần chục bệnh nhân 30 tuổi [4] Để chiến đấu với bệnh ung thư, việc phát sớm vô quan trọng Thành y học tiên tiến là, phần ba loại ung thư ngăn ngừa được, điều xa chẩn đoán sớm kịp thời, điều trị đúng, khả kéo dài thời gian sống cao, nguy tái phát thấp Năm 2010, bệnh ung thư vú công gần 1,5 triệu người tồn giới Chỉ có 1/3 trường hợp mắc bệnh sống sót, với điều kiện phát điều trị sớm Thêm vào chăm sóc thích hợp đem lại cải thiện đáng kể chất lượng sống cho bệnh nhân (World Health Organization, 2012) Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống năm với phụ nữ ung thư vú mà nhận điều trị thích hợp 85% giai đoạn 1, 66% giai đoạn 2, 41% giai đoạn 3, 10% giai đoạn [3] TKV quan trọng cho tất phụ nữ chưa có cách để phịng bệnh ung thư vú điều trị cách hiệu Vì chẩn đốn ung thư vú giai đoạn sớm cách tốt để làm giảm tỷ lệ tử vong Theo thống kê, 80-90% bệnh nhân tự phát thấy u vú giai đoạn muộn, kết điều trị hạn chế [5] TKV cách hữu ích để giảm tỷ lệ tử vong ung thư vú nhiên tất phụ nữ thích, 15 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 biết cách thực hành kỹ Biết yếu tố có liên quan tới thực hành sàng lọc ung thư vú phụ nữ giúp việc tìm kiếm cách thuyết phục họ bắt đầu thực hành “kỹ sống an tồn này” Bản thân người phụ nữ có vai trò quan trọng hành vi TKV họ người trực tiếp đưa định cuối cho việc thực hành vi việc đánh giá kết dựa nhận thức hiểu biết Trong nghiên cứu sử dụng học thuyết Health belief Model (HBM) mơ hình định hướng nhằm tìm yếu tố có liên quan đến hành TKV Health belief Model (HBM) học thuyết đề cập đến việc đưa định để lựa chọn hành vi sức khỏe cá nhân dựa khả nhận thức [11] Nội dung học thuyết HBM bao gồm phần Phần1 yếu tố thay đổi có tính cá nhân (Modifying factor), ví dụ: tuổi tác, giới tính Phần nhận thức cá nhân, gồm nhận thức nguy cá nhân vấn đề sức khỏe nhận thức mức độ nguy hiểm vấn đề sức khỏe Phần khả thực hành vi sức khỏe phụ thuộc thêm vào hai yếu tố nhận thức lợi ích mà cá nhân nhận thực hành vi sức khỏe khó khăn, trở ngại thực hành vi sức khỏe Điều có nghĩa nhận thức lợi ích lớn nhận thức khó khăn trở ngại nhỏ khả thực hành vi sức khỏe lớn ngược lại Mục tiêu nghiên cứu Mô tả hành vi TKV phụ nữ phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên Tìm yếu tố ảnh hưởng đến tự thực hành phát theo dõi ung thư vú phụ nữ phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu cắt ngang sử dụng nghiên cứu Mẫu nghiên cứu 229 phụ nữ khỏe mạnh từ 21- 60 tuổi sống phường Đồng Quang lựa chọn ngẫu nhiên phương pháp chon mẫu ngẫu nhiên theo cụm (cluster sampling) Số liệu thu thập từ tháng tới tháng 10, 2012 Nghiên cứu tiến hành sử dụng câu hỏi tự điền bao gồm phần thông tin cá nhân (tuổi, tôn giáo, hôn nhân, trình độ, nghề nghiệp, thu nhập cá nhân, nhận thông tin liên quan đến ung thư vú TKV, nguồn thông tin), hành vi TKV, kiến thức ung thư vú TKV, nhân thức nguy mức độ nghiêm trọng ung thư vú, nhận thức khó khăn trở ngại để thực hành TKV Mơ tả phân tích mối tương quan với độ tin cậy 0.05 thông qua phần mềm SPSS sử dụng để phân tích số liệu nghiên cứu Kết bàn luận Kết cho thấy 229 phụ nữ tuổi từ 21 đến 60 với độ tuổi trung bình 33.9 tuổi (SD.= 9.78) Hầu hết họ không theo tôn giáo chiếm 93.4%, lập gia đình sống với chồng 69%, với trình độ dân trí tương đối cao 46 % có trình độ cao đẳng đại học Nghề nghiệp phụ nữ nghiên cứu chủ yếu công chức nhà nước 49.3% với mức thu nhập trung bình 4460000 VND (SD.= 1968300) đa số cho với mức thu nhập vừa đủ chi tiêu cho sống họ (52.8%) Điều phù hợp với đặc điểm điểm nhân học khu vực thành phố Số phụ nữ có thực hành TKV 58.1 % , song số họ có 17.1 % thực hành TKV đặn lần tháng (Bảng 1) Kết nghiên cứu tương tự số nghiên cứu khác, ví dụ Gueye cộng vấn 300 bệnh nhân thấy tỷ lệ TKV đặn 29% kiến thức ung thư vú TKV không đầy đủ chiếm tỷ lệ 42.7% Một nghiên cứu khác Parsa Kandiah năm 2005 cho thấy 48% phụ nữ chưa thực hành TKV thiếu kiến thức TKV [6] [9] 16 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 Bảng 1: Số lượng tỷ lệ phần trăm phụ nữ thực hành TKV (n = 229 ) Phụ nữ khỏe mạnh TKV Có Khơng Hơn lần/tháng Trong số phụ nữ lần/tháng TKV (n = 133) 2-4 tháng/lần Hơn tháng/ lần Phát dấu Có hiệu bất thường Khơng TKV ( n =133) Hỏi ý kiến bạn bè chị họ hàng Hành động sau phát Hỏi ý kiến bác sỹ điều dưỡng dấu hiệu bất Chỉ chờ đợi không hỏi ý kiến thường (n = 32) Thực TKV thường xuyên Thực hành TKV n 133 96 18 21 15 79 32 % 58.1 41.9 7.9 9.2 6.6 34.5 24.1 101 75.9 14 28.1 43.8 28.1 Một số yếu tố lựa trọn nghiên cứu nhằm tìm mối liên quan đến hành vi TKV phụ nữ khỏe mạnh Kết cho thấy có bốn yếu tố có liên quan đến hành vi TKV bao gồm tuổi, kiến thức ung thư vú TKV, nhận thức mức độ nguy hiểm ung thư vú nhận thức khó khăn trở ngại để thực hành TKV (Bảng 2) Kiến thức ung thư vú TKV yếu tố có liên quan với thực hành TKV phụ nữ tần suất đặn Kết nghiên cứu tương tự kết số nghiên cứu khác Remennick (1999) Chatchaisucha Pongthawornkanol (2001), mối liên quan dương tính kiến thức thực hành TKV(r = 0.24, q
- Xem thêm -

Xem thêm: Những yếu tố ảnh hưởng đến tự thực hành phát hiện và theo dõi ung thư vú ở phụ nữ tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Việt Nam, Những yếu tố ảnh hưởng đến tự thực hành phát hiện và theo dõi ung thư vú ở phụ nữ tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Việt Nam