0

Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng ở các bà mẹ có con nhỏ bị bệnh mãn tính tại BVĐKTƯ Thái Nguyên

9 2 0
  • Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng ở các bà mẹ có con nhỏ bị bệnh mãn tính tại BVĐKTƯ Thái Nguyên

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:29

Nghiên cứu này nhằm mục đích mô tả sự căng thẳng của các bà mẹ có con nhỏ bị bệnh mãn tính. Có 112 bà mẹ có con nhỏ bị bệnh mãn tính đã được mời tham gia vào nghiên cứu này tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2012. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 XÁC ĐỊNH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CĂNG THẲNG Ở CÁC BÀ MẸ CÓ CON NHỎ BỊ BỆNH MÃN TÍNH TẠI BVĐKTƯ THÁI NGUN Hồng Thị Mai Nga; Lương Thị Hoa; Phạm Thị Oanh Trường Đại học Y-Dược Thái Ngun TÓM TẮT Nghiên cứu nhằm mục đích mơ tả căng thẳng bà mẹ có nhỏ bị bệnh mãn tính Có 112 bà mẹ có nhỏ bị bệnh mãn tính mời tham gia vào nghiên cứu Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên từ tháng đến tháng 10 năm 2012 Số liệu thu thập sử dụng hai câu hỏi: Thông tin Sự căng thẳng Kết bà mẹ có căng thẳng mức độ trung bình Kết cho thấy có khác biệt mức độ căng thẳng bà mẹ có độ tuổi, thu nhập gia đình hàng tháng, trình độ học vấn khác Tuy nhiên, khơng có khác biệt căng thẳng bà mẹ có khác số gia đình kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ Từ cho thấy người điều dưỡng nên cung cấp hỗ trợ can thiệp điều dưỡng nhằm làm giảm tối đa căng thẳng cho bà mẹ có bị bệnh mãn tính Từ khóa- Sự căng thẳng, bà mẹ, trẻ nhỏ, bệnh mãn tính IDENTIFICATION OF FACTORS AFFECTING TO PARENTING STRESS AMONG MOTHERS WITH YOUNG CHILDREN WITH CHRONIC ILLNESS Hoang Thi Mai Nga, Luong Thi Hoa, Pham Thi Oanh Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy SUMMARY Objective The purpose of this descriptive study was to describe parenting stress among mothers with young children with chronic illness 112 mothers with young children with chronic illness invited to participate in the study in Thai Nguyen General Hospital, during April 2012 to October 2012 Data were collected by using the demographic questionnaire and the Parenting Stress Index (PSI-SF) scale Data were analyzed using descriptive statistics, independent t-test Results Results revealed that total mean score of parenting stress was 138.30 (SD = 11.45) There were significant differences of the mothers’ parenting stress with different mother’s age, family income, level of education However, there were no significant differences of the mothers’ parenting stress with different number of children in the family and experience of caring for young children Conclusion These findings suggested that nurses should provide and/ or support nursing intervention to minimize parenting stress to all mothers with children with chronic illness Key words: Parenting stress, mothers, Young children, Chronic illness I ĐẶT VẤN ĐỀ Trở thành người mẹ trải nghiệm tuyệt vời người phụ nữ Nhưng nhu cầu phức tạp sống hàng ngày làm cho họ gặp nhiều căng thẳng Thêm nữa, việc chăm sóc khiến bà mẹ cảm thấy lo lắng, bực mình, chí sang chấn tinh thần [5] Đặc biệt, căng thẳng tăng lên bà mẹ chăm sóc họ bị bệnh Kazak cộng (2006) [4] mức độ căng thẳng mẹ có bị bệnh lớn nhiều so với mẹ có khỏe mạnh Một 35 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 nghiên cứu khác cha mẹ chịu ảnh hưởng tiêu cực nặng nề bệnh tật họ, đặc biệt bệnh mãn tính [9] Bởi gia đình có trẻ bị bệnh mãn tính, cha mẹ chịu ảnh hưởng kinh tế mà bị tác động thể chất tinh thần Thêm cịn gánh nặng cho xã hội, đặc biệt gia đình nghèo Tuy nhiên Việt Nam, nghiên cứu lĩnh vực cịn hạn chế Tại Huế, có nghiên cứu bà mẹ có bị chậm phát triển nhận thức có mức độ căng thẳng cao [8] Do nghiên cứu nhằm mục đích xác định mức độ căng thẳng bà mẹ có nhỏ bị bệnh mãn tính yếu tố ảnh hưởng đến căng thẳng bà mẹ II PHƯƠNG PHÁP Phương pháp mô tả cắt ngang thực Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Cỡ mẫu nghiên cứu gồm 112 bà mẹ có nhỏ bị bệnh mãn tính đưa khám điều trị Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên với tiêu chuẩn chọn lựa: Các bà mẹ tuổi 18; Có bị bệnh mãn tính; Tự nguyện tham gia nghiên cứu Số liệu thu thập từ tháng đến tháng 10 năm 2012 phương pháp vấn Nghiên cứu sử dụng hai câu hỏi: Thông tin chung Sự căng thẳng bà mẹ (Abidin, 1995) [1] Bộ câu hỏi căng thẳng bà mẹ gồm 36 câu hỏi chia làm nhóm nhỏ, nhóm gồm 12 câu hỏi với mức độ trả lời từ 1: “rất đồng ý” đến 5: “rất không đồng ý” III KẾT QUẢ 3.1 Thơng tin chung: Các bà mẹ có độ tuổi từ 20 đến 42 với độ tuổi trung bình 32.32 Phần lớn bà mẹ (60.16%) tốt nghiệp phổ thông trung học Hơn nửa bà mẹ nghiên cứu (70%) có thu nhập trung bình 3.000.000 đồng/tháng; 58.9% khơng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ trước phần lớn bà mẹ (61.6%) có 3.2 Sự căng thẳng bà mẹ Bảng 1: Giá trị trung bình độ lệch chuẩn căng thẳng Parenting stress M S.D Sự căng thẳng bà mẹ (Tổng) 138.30 11.45 Sự căng thẳng việc nuôi (PD) 40.09 4.38 Sự khó khăn mối quan hệ mẹ - (P-CDI) 39.89 3.95 Sự khó khăn trẻ (DC) 38.32 4.18 Từ Bảng cho thấy tổng điểm căng thẳng có giá trị trung bình 138 (S.D = 11.45) Sự căng thẳng việc ni (PD) có giá trị trung bình 40.09 (SD = 4.38); Sự khó khăn mối quan hệ mẹ - (P-CDI) có giá trị trung bình 39.89 (SD = 3.95); Sự khó khăn trẻ (DC) có giá trị trung bình 38.32 (SD = 4.18) Kết nghiên cứu cho thấy có khác biệt mức độ căng thẳng bà mẹ có độ tuổi, thu nhập gia đình hàng tháng, trình độ học vấn khác Tuy nhiên, khơng có khác biệt căng thẳng bà mẹ có khác số gia đình kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ IV BÀN LUẬN Kết nghiên cứu không phù hợp với nhiều nghiên cứu trước cho thấy bà mẹ có nhỏ bị bệnh mãn tính có mức độ căng thẳng mức độ trung bình, hầu hết nghiên cứu trước cho thấy mức độ cao ([6], [7], [8]) Sự khác biệt nghiên cứu so với nhiều nghiên cứu trước bệnh mãn tính trẻ nghiện cứu không nghiêm trọng bà mẹ dần thích nghi chăm sóc Hơn có lẽ bà mẹ cho chăm sóc trách nhiệm chức bình thường người làm mẹ Trong nghiên cứu trước hầu hết làm trẻ có bệnh cảnh đặc biệt như: chậm phát triển thể chất, tim bẩm sinh, ung thư… 36 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 Có nhiều nghiên cứu cho kết tương tự nghiên cứu Gray (1992) [3]; Bundy (1996) [2] bà mẹ có nhóm tuổi khác có khác mức độ căng thẳng có bị bệnh mãn tính Hay Yildiz cộng (2009) [9] cho biết bà mẹ có mức thu nhập khác có mức độ căng thẳng khác Tuy nhiên trình độ học vấn kết nghiên cứu lại khơng giống với nhiều nghiên cứu trước Điều phần lớn bà mẹ nghiên cứu tốt nghiệp phổ thông trung học nên họ dễ thích nghi có khả đáp ứng tốt chăm sóc đứa bị bệnh mãn tính IV KẾT ḶN VÀ KIẾN NGHỊ Chăm sóc đứa trẻ bị bệnh mãn tính thường làm cho bà mẹ cảm thấy căng thẳng mệt mỏi Bởi khơng chi gánh nặng vật chất cho gia đình xã hội mà cịn gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến tinh thần bà mẹ nói riêng gia đình nói chung Mặc dù nghiên cứu cho thấy bà mẹ có mức độ căng thẳng trung bình người điều dưỡng cần có can thiệp điều dưỡng để hỗ trợ cho bà mẹ gia đình có bị bệnh mãn tinh nhằm làm giảm tối đa căng thẳng cho họ tổn hại tinh thần LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, toàn thể cán khoa Nhi, toàn thể bệnh nhân tham gia giúp tơi hồn thành nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]Abidin, R R Parenting Stress Index: Professional manual, 3rd ed Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, 1995 [2] Bundy, M B “The Interrelation of stress, appraisal, coping, and adjustment in parents of children with autism.” Dissertation Abstracts International The Humanities and Social Sciences Faculty, Hong Kong University, 1996 [3] Gray, D E., and Holden, W J “ Psycho- social Well-Being among Parents of Children with Autism”, Australia and New Zealand Journal of Developmental Disabilities 18 (April 1992): 83-93 [4] Kazak, A E., Kassam-Adams, N., Schneider, S., Zelikovsky, N., Alderfer, M A., and Rourke, M “An integrative model of pediatric medical traumatic stress.” Journal of Pediatric Psychology 31 (May 2006) : 343 –355 [5] Lawoko, S., and Soares, J “Distress and hopelessness among parents of children with congenital heart disease, parents of children with other disease, and parents of healthy children.” Journal of Psychosomatic Research 52 (April 2002) :193-208 [6] Lopes, V., Clifford, T., Minnes, P., and Ouellette-Kuntz, H “Parental stress and coping in families of children with and without developmental delays.” Journal of Developmental Disabilities, 14 (May 2008) : 99-104 [7] Potterton, J., Sstewart, A V., and Cooper, P “Parenting stress of caregivers of young children who are HIV Positive.” African Journal of Psychiatry, 10 (November 2007) : 210-214 [8] Shin, J and Nhan, N V “ Predictors of parenting stress among Vietnamese mothers of young children with and without cognitive delay” Journal of Intellectual & Developmental Disability 34 (March 2009) : 17-26 [9] Yildiz, A., Celebioglu, A., and Olgun, H “Distress levels in Turkish parents of children with congenital heart disease.” Australian Journal of Advanced Nursing 26 (March 2009) : 39-46 37 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 HÀNH VI NÂNG CAO SỨC KHOẺ CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE TẠI THÁI NGUYÊN Lê Thị Thùy Linh, Lê Thị Bích Ngọc,Trần Anh Vũ Trường Đại học Y dược Thái Nguyên TÓM TẮT M ục tiêu: Kiểm tra mối tương quan hành vi nâng cao sức khỏe tự tin để thực hành vi nâng cao sức khỏe bệnh nhân ĐTĐ type Thái Nguyên Đối tượng: 92 bệnh nhân khám điều trị bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên Phương pháp: Mô tả, sử dụng hệ số tương quan Pearson Kết kết luận: Có mối tương quan hành vi nâng cao sức khoẻ tự tin để thực hành vi nâng cao sức khoẻ bệnh nhân ĐTĐ type ( r = 0.531, p < 001 Từ thấy người điều dưỡng cần có kế hoạch hỗ trợ, cung cấp hành vi nâng cao sức khoẻ cải thiện tự tin bệnh nhân việc thực hành vi nâng cao sức khoẻ Từ khoá: Sự tự tin, hành vi tăng cường sức khoẻ, đái tháo đường type HEALTH PROMOTING BEHAVIORS OF PATIENTS WITH TYPE DIABETES IN THAI NGUYEN Le Thi Thuy Linh, Le Thi Bich Ngoc, Tran Anh Vu Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy SUMMARY Objective: To examine the relationship between self- confidence and health promoting behaviors of type diabetes patients Subjects: 92 type diabetes patients treated in Thai Nguyen General Hospital Methods: A descriptive study was used in the study, using Pearson correlation coefficient Results and conclusions: There were correlation between self- confidence and health promoting behaviors (r = 0,531, p 70 14 15,2 39 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 Mẫu n % X = 60,18; SD= 8,61; Range: 35 – 74 Tình trạng nhân Kết Gố bụa Ly thân/ Ly dị Độc thân 70 11 76,1 12,0 7,6 4,3 Cấp Cấp Cấp Đại học Thất nghiệp Nhân viên VP Côn nhân Nông dân Bán hàng Về hưu 28 40 22 14 13 55 2,2 304 43,5 23,9 3,3 15,2 3,3 4,3 14,1 59,8 ≤ 1,000,000 1,000,001 – 1,500,000 1,500, 001–2,000,000 2,000,001-2,500,000 41 33 15 44,6 35,9 16,2 3,3 Trình độ học vấn Nghề nghiệp Thu nhập (VND) X = 1,229,356; SD=451,232; Range: 500,000 – 2,500,000 Bảng cho thấy: Phần lớn người tham gia nghiên cứu nam giới ( 57,6%) khoảng cách độ tuổi từ 35 đến 70 tuổi, với độ tuổi trung bình 60 tuổi (SD= 8,61) Hầu hết kết hôn (76,1%) học hết cấp (43%) Có khoảng nửa số người tham gia nghiên cứu nghỉ hưu (59,8%) Thu nhập gia đình khoảng từ 500.000VNĐ đến 2.500.000 VNĐ ( X = 1,229,356; SD= 451,232) Tuy nhiên 44,6% số người tham gia nghiên cứu có thu nhập thấp (< 1000.000 VNĐ/ tháng) Tình trạng sức khoẻ Phần lớn người tham gia nghiên cứu chẩn đoán ĐTĐ năm với giá trị trung bình năm (SD= 4,47) Giá trị trung bình mức tăng đường máu trung bình vịng tháng 8,98 mmol/l (SD= 3,00) Trong 55,4% số bệnh nhân có mức tăng đường máu khoảng 7,8mmol/l- mức đường máu cao Và nửa số bệnh nhân (69,6%) có bệnh kèm theo, tăng huyết áp chiếm nhiều (76,6%) Có khoảng 66% số bệnh nhân nhận tư vấn bệnh hầu hết từ điều dưỡng (47,5%) (Bảng 2) Bảng 2: Tình trạng sức khoẻ bệnh nhân Mẫu N % Thời gian chẩn đoán 7,8 mmol/l X = 8,98; SD= 3,00; Range: 5,50 – 22,77 Tư vấn ĐTĐ Khơng Có Từ Điều dưỡng Bác sĩ Điều dưỡng, bác sĩ Điều dưỡng, bác sĩ, nhà dinh dưỡng Bệnh kèm theo Khơng Có Tăng huyết áp Tăng huyết áp nhồi máu tim Tăng huyết áp bệnh thận Tăng huyết áp gout Nhồi máu tim Bệnh thận Hành vi tăng cường sức khoẻ Giá trị trung bình hành vi tăng cường sức khoẻ người tham gia nghiên cứu 2,84 (SD= 0,43) cho thấy người tham gia nghiên cứu không thường xuyên thực hành hành vi tăng cường sức khoẻ Họ thường tham gia vào hoạt động tâm linh( X = 3,19, SD =0 ,40), dinh dưỡng ( X = 3,08, SD= 0,51), mối quan hệ cá nhân ( X = 3,05, SD = 0,46), quản lí căng thẳng ( X =2,92, SD= 0,49) nhiên họ tham gia mối quan hệ tăng cường hành vi sức khoẻ để có trách nhiệm với sức khoẻ , hoạt động thể chất ( X = 2,29, SD = 0,51; X = 2,45, SD = 0,57) (bảng 3) Bảng 3: Giá trị trung bình độ lệch chuẩn hành vi tăng cường sức khoẻ Mẫu X Hành vi tăng cường sức khoẻ Dinh dưỡng Hoạt động thể chất Trách nhiệm với sức khoẻ Quản lí căng thẳng Tâm linh Mối quan hệ cá nhân 2,84 3,08 2,45 2,29 2,92 3,19 3,05 41 SD 0,43 0,51 0,57 0,51 0,49 0,40 0,46 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 Sự tự tin Những người tham gia nghiên cứu có giá trị trung bình tự tin ( X = 102,58; SD= 13,69) Sự tự tin tập luyện mức cao ( X = 28,31, SD= 5,79) tự tin trách nhiệm với sức khoẻ lại mức thấp ( X = 21,41, SD= 4,54) (Bảng 4) Bảng 4: Giá trị trung bình độ lệch chuẩn tự tin để thực hành hành vi tăng cường sức khoẻ Mẫu SD Range X 102,58 13,69 28-140 Sự tự tin Dinh dưỡng 26,51 3,83 7-35 Luyện tập 28,31 5,79 7-35 Trách nhiệm với sức khoẻ 21,41 4,54 7-35 Tâm lý tốt 26,34 3,71 7-35 Mối quan hệ tự tin hành vi tăng cường sức khoẻ Mối tương quan ph ần tổng điểm số tự tin hành vi tăng cường sức khỏe thể Bảng Hệ số tương quan Pearson cho thấy mối quan hệ tích cực tự tin hành vi tăng cường sức khỏe (r = 0,531, p
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng ở các bà mẹ có con nhỏ bị bệnh mãn tính tại BVĐKTƯ Thái Nguyên, Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến sự căng thẳng ở các bà mẹ có con nhỏ bị bệnh mãn tính tại BVĐKTƯ Thái Nguyên