0

Nghiên cứu rối loạn lipid máu trên bệnh nhân tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

10 0 0
  • Nghiên cứu rối loạn lipid máu trên bệnh nhân tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:26

Bài viết trình bày so sánh trị số trung bình của cholesterol, triglycerid, LDL-C, HDL-C ở nhóm bệnh và nhóm chứng; Phân tích mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ, các chỉ số lipid máu với tai biến mạch máu não. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Tiến Dũng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên TÓM TẮT: Đặt vấn đề: Mối liên quan lipid huyết nhồi máu não vấn đề nhiều nghiên cứu đề cập đến, nhiên khẳng định mối liên quan chưa sáng tỏ Vì tiến hành nghiên cứu nhằm Mục tiêu: 1/So sánh trị số trung bình cholesterol, triglycerid, LDL-C, HDL-C nhóm bệnh nhóm chứng 2/Phân tích mối liên quan yếu tố nguy cơ, số lipid máu với tai biến mạch máu não Phương pháp: mô tả cắt ngang Kết quả: Trị số trung bình cholesterol máu nhóm chứng 4,22 mmol/l nhóm nhồi máu não là: 5,13 mmol/l Trị số trung bình triglycerid máu nhóm chứng 1,48  0,1mmol/l nhóm nhồi máu não 2,25 mmol/l Trị số trung bình LDL cholesterol nhóm chứng 2,1  1,1mmol/l nhóm nhồi máu não 2,6 mmol/l Có khác biệt có ý nghĩa thống kê trị số trung bình cholesterol, triglycerid, LDL-C nhóm nhồi máu não nhóm chứng (p< 0,05) Rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, tăng đường huyết yếu tố nguy độc lập gây nhồi máu não Người rối loạn lipid máu có nguy TBMN gấp 8,3 lần so với người có số lipid máu bình thường Sự tăng cholesterol, triglycerid; LDL-C giảm HDL-C liên quan cách có ý nghĩa thống kê với nhồi máu não Kết luận: Có liên quan rối loạn lipid huyết (tăng cholesterol, triglycerid LDL-C huyết thanh) tai biến mạch não Cần thực xét nghiệm lipid máu xét nghiệm thường quy bệnh nhân 50 tuổi có nguy nhồi máu não nhằm mục đích phát sớm rối loạn lipid và kiểm soát trị số lipid máu để dự phịng nhồi máu não Từ khóa: Rối loạn lipid máu, nhồi máu não, tai biến mạch máu não STUDY ON BLOOD LIPID DISORDERS IN PATIENTS WITH CEREBROVASCULAR ACCIDENT (CVA) TREATED IN THAI NGUYEN CENTRAL GENERAL HOSPITAL Bui Thu Huong, Nguyen Tien Dung Thai Nguyen University of Medical and Pharmacy SUMMARY BACKGROUND : The relationship between serum lipids and ischemic stroke was studied but it remains controversial Objective To compare mean values of cholesterol, triglyceride, LDL-C, HDL-C in groups : a case group and a control group and to analyze association between risk factors, serum lipid values with CVA Method A cross-sectional descriptive study was used in the study Results A mean value of cholesterol in a control was 4.22 mmol/l and in a case group was 5.13 mmol/l A mean value of triglyceride in a control was 1.48  0.1mmol/l and in a case group was 2.25 mmol/l A mean value of LDL cholesterol in a control was 2.1  1.1mmol/l and in a case group was 2.6 mmol/l The difference was statistically significant between values of cholesterol, triglyceride, LDL-C, HDL-C in groups (p 0,9 mmol / L LDL – Tính trị số công thức Friedewall cholesterol (LDL = CT – ( HDL + TG / 2,2 ) < 3,12 mmol / L - Đánh gía theo kết qủa Hội Châu Á Thái Bình Dương xơ vữa động mạch bệnh lý mạch máu (4.1998) - Mức nguy cao số số sinh xơ vữa: LDL / HDL >3,5; CT / HDL > - Tiêu chuẩn rối loạn lipid máu: có bất thường: tăng CT, tăng TG, tăng LDL-C, giảm HDL-C - Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê y học sử dụng phần mềm SPSS 16.0 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 III KẾT QUẢ Đặc điểm nhóm nghiên cứu Bảng 1: Phân bố tuổi giới nhóm bệnh nhóm chứng Nhóm bệnh Nhóm chứng Nhóm tuổi Nam Nữ Cộng Nam Nữ 35 - 50 (6%) 59 (50,9%) 51 - 70 37 22 71 - 90 32 18 Tổng 75 (64,7%) 41 (35,3%) Tuổi trung bình 50 (43,1%) 116 (100%) 25 (50%) 17 13 33 (66%) 17 (34%) 67,1 + 10,1 Cộng (8%) 21 (42%) 50 (100%) 65,8 + 11,2 Nhận xét: - Phân bố nhóm tuổi giới nhóm chứng tương ứng với nhóm bệnh Điều có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) - Tuổi trung bình nhóm bệnh 67,1 + 10,1 tuổi tương đương với tuổi trung bình nhóm chứng 65,8 + 11,2 tuổi - Phân bố bệnh chiếm tỷ cao vào lứa tuổi từ 51 – 70 (50,9%), chiếm tỷ lệ thấp lứa tuổi từ 35-50 (6%) Tỷ lệ bệnh gặp nam giới chiếm chủ yếu (64,7%) so với nữ giới (35,3%) Các yếu tố nguy nhồi máu não Tỷ lệ 70 % 68,1 60,3 60 50 40 Nhóm bệnh 24 30 24,1 20 22 10 8,6 12 Nhóm chứng 14,7 16 10 Các yếu tố nguy Biểu đồ 2: Tỉ lệ yếu tố nguy TBMN Nhận xét: Tỷ lệ tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu nhóm bệnh cao nhóm chứng Sự khác có ý nghĩa thống kê với p < 0,05 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 Bảng Mơ hình hồi quy logic đa biến cho yếu tố nguy với TBMN Biến số Tỷ suất chênh (Tham khảo với nhóm chứng) Khoảng tin cậy (95% CI) Tăng huyết áp 7,6*** 3,1 – 18,7 Tăng đường huyết 4,3* 1,3 – 13,7 Hút thuốc 0,7 0,2 – 2,5 Uống rượu 2,3 0,8 – 6,9 RL lipid máu 8,3*** 3,4 – 20,3 * p < 0,05 ; ** p < 0,01; *** p < 0,001 Nhận xét: Rối loạn lipid máu, tăng huyết áp tăng đường huyết yếu tố nguy độc lập dẫn đến TBMN Trong người có rối loạn lipid máu có nguy TBMN gấp 8,3 lần so với người có số lipid máu bình thường Các số lipid nhóm bệnh nhóm chứng Bảng So sánh trị số trung bình số nhóm nhồi máu não nhóm chứng Các số lipid Nhóm bệnh Nhóm chứng p (n=116) (n=50) CHOLES 5,13 ± 1,1 4,22 ± 0,9 < 0,05 TG 2,25 ± 0,9 1,48 ± 0,1 < 0,05 HDL-C 1,4 ± 0,45 1,38 ± 0,6 > 05 LDL-C 2,6 ± 1,2 2,1 ± 1,1 < 0,05 LDL / HDL 2,3 ± 0,16 2,0 ± 0,28 > 0,05 CT / HDL 4,26 ± 0,2 3,67 ± 0,33 > 0,05 Nhận xét: - Có khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) trị số trung bình cholesterol, TG, LDL-C nhóm nhồi máu não nhóm chứng - Giá trị trung bình nồng độ HDL-C khơng khác biệt có ý nghĩa nhóm (p > 0,05) - Giá trị trung bình số sinh xơ vữa CT/HDL LDL/HDL khơng khác biệt có ý nghĩa nhóm (p > 0,05) Liên quan rối loạn lipid máu nhồi máu não Bảng Phân bố rối loạn số lipid huyết nhóm bệnh Các thơng số lipid Số bệnh nhân ( n = 116 ) Tỷ lệ ( % ) Cholesterol > 5,2 mmol / L 69 59,5 Triglycerid > 2,3 mmol / L 54 46,6 HDL- C < 0,9 mmol / L 25 21,6 LDL- C > 3,12 mmol / L 51 43,9 Rối loạn tối thiểu số 79 68,1 số nêu Nhận xét: Bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa lipid chiếm tỷ lệ (68,1%), tỷ lệ tương đồng với số nghiên cứu nước Bảng Liên quan số lipid máu nhồi máu não Các số lipid máu Nhóm bệnh Nhómchứng OR, (95% CI), P Cholesterol > 5,2 mmol/l 69 10 5,87 ; (2,52 – 13,96); < 0,05 Triglycerid > 2,3 mmol/l 54 4,57; (1,86 – 11,6); < 0,05 HDL-C < 0,9 mmol/l 25 2,01; (0,72 – 5,94); > 05 LDL-C > 3,12 mmol/l 51 4,12; (1,67 – 10,46); < 05 Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2013 Nhận xét: Người có trị số cholesterol máu cao (> 5,2 mmol/l) có nguy nhồi máu gấp 5,87 lần so với người có cholesterol bình thường (OR = 5,78; 95%CI: 1,28 – 5,40; p = 0,0001) Điều có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) tăng cholesterol máu nhồi máu não Người có trị số TG máu cao (> 2,3 mmol/l) có nguy nhồi máu 4,6 lần so với người có TG bình thường ; (1,86 – 11,6); < 0,05(OR = 4,57; 95% CI: 1,86 – 11,6; p = 0,0001) Điều có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) tăng TG máu nhồi máu não Người có trị số LDL-C máu cao (> 3,12 mmol/l) có nguy nhồi máu 4,12 lần so với người có LDL-C bình thường (OR = 4,12; 95% CI: 1,67 – 10,46, p =) Liên quan có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) Người có trị số HDL-C máu thấp (< 0,9 mmol/l) có nguy nhồi máu 2,01 lần so với người có HDL-C bình thường (OR = 2,01; KTC 95%: 0,72 – 5,94; p = 0,) Điều mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) giảm HDL-C nhồi máu não IV BÀN LUẬN Đặc điểm nhóm nghiên cứu: Đặc điểm tuổi giới: Kết nghiên cứu chúng tơi cho thấy khơng có khác biệt tuổi giới nhóm bệnh nhóm chứng (p < 0,05) Tuổi trung bình nhóm 67,1 + 10,1 bệnh là, tuổi trung bình nhóm chứng 65,8 + 11,2 (p > 0,05) Tỷ lệ mắc bệnh nhồi máu não nghiên cứu xảy lứa tuổi 50 (74 %) nhiều lứa tuổi 50 tuổi Kết phù hợp với nghiên cứu nước giới Tuổi cao làm gia tăng tỷ lệ mắc tai biến mạch máu não Giới nam hay gặp giới nữ tai biến mạch máu não [1] Nghiên cứu Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Mạnh Phúc Hoàng Đức Kiệt cho thấy tỷ lệ nhồi máu não tuổi 50 49,3% [3] Theo Trương Quang Bình, tuổi 40 bắt đầu có rối loạn lipid, lipoprotein máu Sự rối loạn lên đến đỉnh cao lứa tuổi 50 – 59 Giải thích tượng này, nhiều tác giả cho yếu tố tuổi kèm tăng huyết áp, rối loạn lipid máu làm tăng tượng xơ vữa lớp áo mạch làm tăng nguy nhồi máu não Trong nghiên cứu tỷ lệ nam nữ nhóm bệnh nhóm chứng khơng khác biệt Trong nhóm bệnh nhân nhồi máu não, tỷ lệ nam mắc bệnh cao nữ Nam chiếm tỷ lệ 64,7% (75/116 trường hợp), gấp 1,8 lần so với nữ 35,3% (41/116 trường hợp) Nghiên cứu Hà Thị Anh 123 trường hợp nhồi máu não cho thấy tỷ lệ nam gấp 1,6 lần so với nữ Nghiên cứu Nguyễn Năng Tấn 120 bệnh nhân nhồi máu não cho thấy tỷ lệ nam/nữ 2,6 lần Nghiên cứu tác giả Pháp Zuber Mass (1993) tỷ lệ nam/nữ 2,1 Kết tỷ lệ nam nữ theo nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu nước Các yếu tố nguy Liên quan tăng huyết áp nhồi máu não Trong nghiên cứu này, cao huyết áp chiếm tỷ lệ 60% (70/116), yếu tố độc lập làm tăng nguy dẫn đến tai biến mạch máu não gấp 7,6 lần (OR= 7,6; 95% CI: 3,1 – 18,7; p 0,05) Kết phù hợp với nghiên cứu Lê Văn Thính cộng 125 bệnh nhân nhồi máu não tuổi từ 16 đến 50 [7] Nghiên cứu Howard S Kirshner cho thấy liên quan uống rượu tai biến mạch máu não định mức độ sử dụng rượu: nhóm người nghiện rượu nặng (dùng > 60g/ngày) có nguy tai biến mạch não nhóm người sử dụng rượu mức độ vừa (< 24 g/ngày) nguy tai biến mạch não hẳn [9] Thuốc gây ảnh hưởng tới thể khác tai biến mạch máu não Hút thuốc làm tăng nguy nhồi máu não lên 1,9 lần, tỷ lệ 2,6 người trẻ hút thuốc Nghiên cứu Framingham, Wolf cộng quan sát thấy người nghiện thuốc nặng (hút 40 điếu/ngày) nguy TBMN cao gấp lần so với người nghiện nhẹ (hút 10 điếu/ngày), nguy TBMN giảm có ý nghĩa sau dừng thuốc năm [7] Về rối loạn lipid máu nhồi máu não Rối loạn lipid máu chiếm tỷ lệ cao 68,1% (79/116 bệnh nhân) (OR = 8,3, CI 95%: 3,4 – 20,3 , p < 0,05) Điều có mối liên quan chặt chẽ có ý nghĩa thống kê rối loạn lipid máu nhồi máu não Rối loạn lipid máu yếu tố nguy cao, độc lập gây nhồi máu não Kết nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu Bùi Thị Huyền cộng (2011): Tỷ lệ rối loạn chuyển hoá chiếm tỷ lệ cao bệnh nhân nhồi máu não Trong rối loạn chuyển hoá lipid chiếm tỷ lệ cao rối loạn chuyển hoá glucose Tirschwell cs (2004): Tiến hành nghiên cứu bệnh chứng để đánh giá liên quan nồng độ CT HDL với nguy TBMMN Kết cho thấy nồng độ CT tăng HDL thấp nhóm bệnh so với nhóm chứng có ý nghĩa thống kê Nghiên cứu đưa kết luận quan trọng nồng độ cholesterol thấp liên quan với tăng nguy xuất huyết não [11] Theo BC Bansal, AK Sood CB Basan, tỷ lệ bệnh nhân tai biến mạch máu não có rối loạn lipid máu cao (60%) [12] - Liên quan cholesterol nhồi máu não Trị số trung bình cholesterol nhóm chứng: 4,22 ± 0,9 mmol/l; trị số trung bình cholesterol nhóm nhồi máu não: 5,13 ± 1,1 mmol/l Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu rối loạn lipid máu trên bệnh nhân tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Nghiên cứu rối loạn lipid máu trên bệnh nhân tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên