0

DE HSG 11TINH QUANG BINH 20122013

4 0 0
  • DE HSG 11TINH QUANG BINH 20122013

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:07

Phân tích tác động của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến sự phát triển kinh tế - xã hội các nước đang phát triểnb. Việt Nam cần phải làm gì trước tác động của cuộc cách mạng k[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: ĐỊA LÍ LỚP 11 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu) Câu I ( 2,0 điểm ) a Phân tích ảnh hưởng địa hình đến thay đổi nhiệt độ không khí Tại nhiệt độ Bắc Bán Cầu cao nhiệt độ Nam Bán Cầu? b Giải thích chế độ nước sông vùng nhiệt đới gió mùa và vùng ôn đới lạnh khác nhau? Câu II ( 1,5 điểm ) a Phân tích ảnh hưởng các nhân tố kinh tế - xã hội đến phân bố dân cư Tại châu Á có tỉ trọng dân số lớn các châu lục? b Tại nói: thông qua hoạt động xuất nhập kinh tế nước tìm động lực mạnh mẽ để phát triển? Câu III ( 2,0 điểm ) a Phân tích tác động cách mạng khoa học và công nghệ đại đến phát triển kinh tế - xã hội các nước phát triển Việt Nam cần phải làm gì trước tác động cách mạng khoa học và công nghệ đại b Xu hướng đầu tư nước ngoài giới diễn nào? Giải thích Câu IV ( 2,0 điểm ) a Vì nói: Quan hệ kinh tế đối ngoại có vai trò quan trọng việc cải cách kinh tế - xã hội Trung Quốc? b Ngành nông nghiệp ngày càng đóng vai trò thứ yếu kinh tế Nhật Bản Giải thích vì sao? Câu V ( 2,5 điểm ) Cho bảng số liệu: Giá trị xuất, nhập Trung Quốc thời kì 2003 – 2007 (đơn vị: tỉ USD) Năm 2003 2005 2006 2007 Giá trị xuất 438,2 761,9 969,4 1217,8 Giá trị nhập 412,8 659,9 791,6 956,2 a Vẽ biểu đồ thích hợp thể tình hình xuất, nhập và tỉ lệ nhập so với xuất Trung Quốc thời kì 2003 - 2007 b Nhận xét và giải thích .HẾT - Thí sinh không sử dụng tài liệu - Giám thị không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: .; Số báo danh: (2) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH BẬC THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 11 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÍ CÂU I I II ĐỀ CHÍNH THỨC NỘI DUNG a Phân tích ảnh hưởng địa hình đến thay đổi nhiệt độ không khí Tại nhiệt độ Bắc Bán Cầu cao nhiệt độ Nam Bán Cầu? * Ảnh hưởng địa hình đến thay đổi nhiệt độ không khí: - Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm (trong tầng đối lưu, nhiệt độ không khí trung bình lên cao 100m giảm 0,60 c) lên cao không khí nhận ít lượng xạ Mặt Trời, không khí ít bụi khí, nước, khả hấp thu và giữ nhiệt kém - Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ dốc và hướng phơi sườn núi +Hướng sườn: Sườn đón nắng nhiệt độ cao, sườn khuất nắng nhiệt độ thấp +Độ dốc lớn có nhiệt độ thấp, độ dốc nhỏ nhiệt độ cao lớp không khí đây bị đốt nóng dày - Biên độ nhiệt ngày thay đổi theo địa hình Nơi đất bằng, nhiệt độ ít thay đổi nơi đất trũng, vì nơi đất trũng ban ngày ít gió, nhiệt độ cao, ban đêm khí lạnh trên cao dồn xuống làm cho nhiệt độ hạ thấp - Trên mặt các cao nguyên, không khí loãng đồng nên nhiệt độ thay đổi nhanh đồng * Nhiệt độ BBC cao NBC: - BBC chủ yếu là lục địa, BBC có hoang mạc Xahara với nhiệt độ cao giới NBC chủ yếu là đại dương, NBC có Nam cực với diện tích băng tuyết lớn, nơi có nhiệt độ thấp Trái Đất - Mùa nóng BBC (186 ngày) dài mùa nóng NBC (179 ngày) ĐIỂM 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 b Giải thích chế độ nước sông vùng nhiệt đới gió mùa và vùng ôn đới 0,5 lạnh khác nhau? - Vùng nhiệt đới gió mùa, nguồn cung cấp nước chính cho sông ngòi là nước 0,25 mưa, vùng ôn đới lạnh nguồn cung cấp nước chủ yếu là băng tuyết tan - Sông vùng nhiệt đới gió mùa, chế độ nước sông theo mùa, mùa lũ trùng mùa 0,25 mưa, mùa cạn trùng với mùa khô Vùng ôn đới lạnh mùa lũ trùng với mùa xuân nhiệt độ lên cao băng tuyết tan, mùa thu là mùa cạn a Phân tích ảnh hưởng các nhân tố kinh tế - xã hội đến phân bố dân 1,0 cư Tại châu Á có tỉ trọng dân số lớn các châu lục? * Ảnh hưởng các nhân tố kinh tế -xã hội đến phân bố dân cư: - Trình độ phát triển lực lượng sản xuất, đặc biệt là phát triển khoa 0,25 học kĩ thuật làm thay đổi quy luật phân bố dân cư - Tính chất kinh tế: khu vực dân cư đông đúc thường gắn với 0,25 hoạt công nghiệp, dịch vụ, ngành sản xuất có khác biệt phân bố dân cư - Lịch sử khai thác lãnh thổ, khu vực khai thác lâu đời dân cư thường tập 0,25 trung đông đúc khu vực khai thác Các dòng chuyển cư ảnh hưởng đến phân bố dân cư giới (Đông bắc Hoa Kì, Đông nam Úc) * Châu Á có tỉ trọng dân số lớn các châu lục, vì: - Đây là cái nôi văn minh nhân loại, có điều kiện tự 0,25 nhiên thuận lợi, gia tăng tự nhiên cao và ít có tác động các luồng chuyển cư (3) II III b Tại nói: thông qua hoạt động xuất nhập kinh tế nước 0,5 tìm động lực mạnh mẽ để phát triển? - Hoạt động xuất tạo đầu cho các ngành kinh tế thúc đẩy các ngành 0,25 kinh tế phát triển; tạo nguồn thu ngoại tệ lớn phục vụ cho quá trình mở rộng đầu tư nước, - Việc đẩy mạnh nhập máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu góp phần 0,25 trang bị kĩ thuật cho các ngành sản xuất, nhập hàng tiêu dùng nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; nhập hàng hóa tạo môi trường cạnh tranh cho các quá trình sản xuất nước, a Phân tích tác động cách mạng khoa học và công nghệ đại đến phát triển kinh tế - xã hội các nước phát triển Việt Nam cần phải làm gì trước tác động cách mạng khoa học và công nghệ đại * Phân tích tác động: - Khoa học công nghệ trở thành lực lượng sx trực tiếp, nhiều công viên khoa học, công nghệ, khu nghiên cứu và ứng dụng công nghệ đã xây dựng các nước phát triển Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam - Nâng cao suất lao động và làm chuyển dịch cấu kinh tế - Cơ cấu kinh tế các nước phát triển chuyển dịch theo hướng: Giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; làm xuất nhiều ngành có hàm lượng kĩ thuật cao - Làm thay đổi cấu lao động xã hội; thúc đẩy kinh tế xã hội hội nhập với giới (thu hút vốn, công nghệ) 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 * Liên hệ Việt Nam: - Đầu tư phát triển khoa học - công nghệ, ưu tiên phát triển các ngành công 0,25 nghiệp kĩ thuật cao - Thu hút vốn, công nghệ từ nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội 0,25 III IV IV b Xu hướng đầu tư nước ngoài giới diễn nào? 0,5 Giải thích - Các nước phát triển chiếm khoảng ¾ giá trị đầu tư nước ngoài và nhận 0,25 2/3 giá trị đầu tư từ nước ngoài - Nền kinh tế giới chuyển dần sang kinh tế tri thức, các nước phát 0,25 triển dần ưu lao động rẻ, nguyên liệu dồi dào Trong các nước phát triển có ưu vốn, kĩ thuật, công nghệ, lao động trình độ cao, a Vì nói: Quan hệ kinh tế đối ngoại có vai trò quan trọng việc cải cách kinh tế - xã hội Trung Quốc? - Qua các hoạt động kinh tế đối ngoại như: ngoại thương, hợp tác quốc tế đầu tư, lao động, du lịch, Trung Quốc đã: - Thành lập các đặc khu kinh tế số thành phố và vùng ven biển để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh đại hóa công nghiệp, góp phần giải việc làm, - Vay tiển nước ngoài để phát triển kinh tế - Tăng cường trao đổi KH – KT, kinh nghiệm quản lí kinh tế với nước ngoài - Mở rộng buôn bán với giới, tổng kim ngạch xuất nhập năm 2007 lên đến 2174,0 tỉ USD - Khai thác di tích văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế b Ngành nông nghiệp ngày càng đóng vai trò thứ yếu kinh tế Nhật Bản Giải thích vì sao? 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 (4) - Tỉ trọng GDP nông nghiệp còn 1% (2004) Đất nông nghiệp ít, điều 0,25 kiện sản xuất khó khăn nguy thu hẹp diện tích đất nông nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa và đô thị hóa - Nền nông nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu nông phẩm cho thị trường 0,25 nước phải nhập nhiều nông sản Chính phủ ít chú trọng đầu tư cho nông nghiệp đây là lĩnh vực ít sinh lời V a Vẽ biểu đồ thích hợp thể tình hình xuất, nhập và tỉ lệ nhập so với xuất Trung Quốc thời kì 2003 - 2007 - Tỉ lệ giá trị nhập so với xuất Trung Quốc (%) Năm Tỉ lệ nhập so với xuất 2003 94,2 2005 86,6 2006 81,6 2007 78,5 1,75 0,25 - Vẽ biểu đồ kết hợp (cột chồng và đường cột đơn gộp nhóm và đường), các 1,5 dạng khác không tính điểm Yêu cầu: chính xác tỉ lệ, chú thích, tên biểu đồ, khoảng cách năm (Nếu thiếu yếu tố trừ 0,25 điểm) V b Nhận xét và giải thích 0,75 * Nhận xét: - Từ 2003-2007, giá trị xuất và nhập tăng, đó xuất 0,25 tăng nhanh nhập (2,8 lần so với 2,3 lần) - Tỉ lệ nhập so với xuất ngày càng giảm (dẫn chứng) Giai đọan này 0,25 Trung Quốc luôn xuất siêu * Giải thích: - Do Trung Quốc thực hiện đại hóa sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu; kết 0,25 việc mở cửa, gia nhập WTO thị trường quốc tế ngày càng mở rộng TỔNG ĐIỂM TOÀN BÀI 10,0 (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE HSG 11TINH QUANG BINH 20122013, DE HSG 11TINH QUANG BINH 20122013