0

Giao an tuan 30

38 2 0
  • Giao an tuan 30

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:05

Nhóm trưởng điều kiển - Đại diện từng nhóm Số con trong Tên động nhóm mình quan sát các hình trình bày kết quả làm việc một lứa vật trong bài và dựa vào hiểu biết của nhóm mình.. Thông c[r] (1)TUẦN 32 Thứ hai ngày 14 tháng năm 2014 Tiết 1: Chào cờ Tiết 2: Toán ÔN TẬP VỀ SỐ ĐO DIỆN TÍCH I Mục tiêu: - Biết quan hệ các đơn vị đo diện tích; chuyển đổi các số đo diện tích(với các đơn vị đo thông dụng) - Viết số đo diện tích dạng số thập phân - Làm bài tập 1, (cột 1), (cột 1) HS khá, giỏi làm các bài còn lại - Giáo dục HS chăm làm bài tập II Đồ dùng: - Bảng phụ III Hoạt động dạy học: NDTG 1.Kiểm tra: (4’) HĐGV - Cho HS nêu lại mối quan hệ bảng đơn vị đo khối lượng và đo độ dài - GV nhận xét ghi điểm 2.Bài mới: (32’) - Giới thiệu bài, ghi bảng - Bài 1: Viết số - Hướng dẫn học sinh luyện tập thích hợp vào chỗ - Cho HS đọc yêu cầu bài tập … - Cho HS làm bài - Cho HS trình vày kết - GV chốt lại: b/ Trong bảng đơn vị đo diện tích + Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé tiếp liền + Đơn vị bé 100 lớn tiếp liền đơn vị - Bài 2: Viết số - Cho HS đọc yêu cầu bài tập thích hợp vào chỗ (HS khá, giỏi giải BT cột2) … - Cho HS làm bài - Cho HS trình vày kết HĐHS - HS thực - 1HS đọc - HS làm cá nhân - HS giải - Lớp nhận xét a, km2 =100hm2 hm2 = 100dam2 = 0,01 km2 dam2 = 100m2 = 0,01 hm2 m2 = 100dm2 = 0,01 dam2 dm2 = 100cm2 = 0,01 m2 cm2 = 100mm2 = 0,01 dm2 mm2 = 0,01cm2 - 1HS đọc - HS làm theo cặp - Đại diện trình bày - Lớp nhận xét (2) - GV chốt lại: a/ 1m2 = 100 dm2 = 1000 cm2 = 1000000 mm2 1ha = 100 dam2 = 10000 m2 1km2 = 100 = 1000000 m2 - Bài : Viết các - Cho HS đọc yêu cầu bài tập số đo có đơn vị đo - Cho HS làm bài là héc ta - Cho HS trình vày kết - GV chốt lại: a/ 65000 m2 = 6,5 b/1m2 = 0,01 dam2 - Cho HS nhắc lại mối quan hệ bảng đơn vị đo diện tích 3.Củng cố, dặn - GV nhận xét tiết học dò: (3’) - Về nhà xem lại bài và hoàn thành các bài tập vào - Chuẩn bị bài học tiết sau b/1m2 = 0,01 dam2 1m2 = 0,0001hm2= 0,0001 1m2 = 0,000001 km2 *( = 0,01 km2 = 0,04 km2 ) - 1HS đọc - HS làm theo cặp - Đại diện trình bày - Lớp nhận xét * (846000 m2 = 84,6 5000 m2 = 0,5 9,2 km2 = 920 0,3 km2 = 30 ha) (3) Tiết 3: Tập đọc LUYỆN CÁC BÀI TẬP ĐỌC I Môc tiªu: Giúp HS: - Đọc đúng, đọc diễn cảm các bài tập đọc đã học tuần 29 - Hiểu ý nghĩa, nội dung các bài đã học, trả lời các câu hỏi SGK - Rèn HS ngồi học đúng tư II §å dïng: - Bảng phụ, phiếu ghi tên bài tập đọc III Họat động dạy học: NDTG HDGV Kiểm tra: (4’) - HS nêu các tên bài tập đọc đã học tuần 29 - Nhận xét, đánh giá Bài mới: (32’) - Giới thiệu bài, ghi bảng - Một vụ đắm - GV gọi HS khá, giỏi đọc lại bài tµu Một vụ đắm tàu và bài Con gái - GV củng cố, HDHS cách đọc lại hai bài: + Đọc đúng phiên âm nước ngoài, đọc đúng các từ ngữ dễ lẫn âm l/n, s/x, dấu hỏi/ngã… + Đọc diễn cảm toàn bài với giọng kể cảm động phù hợp với tình tiết bất ngờ câu chuyện - Con g¸i: + Đọc đúng các từ dễ lẫn âm tr/ch, s/x, r/gi, n/l… + Đọc diễn cảm toàn bài với giọng kể thủ thỉ, tâm tình, phù hợp với cách kể việc theo cách nhìn, cách nghĩ cô bé Mơ : - Đoạn đọc câu nói dì Hạnh với HDHS - HS nêu - HS đọc bài - HS đọc bài - Đoạn giọng thong thả, tâm tình…; - Đoạn giọng nhanh hơn, căng thẳng câu tả, câu kể: Một sóng lớn … Giuli- ét- ta hốt hoảng chạy lại , - Đoạn giọng gấp gáp, căng thẳng…, - Đoạn giọng hồi hộp…, - Đoạn giọng giục giã, lên từ đáy lòng, hai câu kết giọng trầm lặng, bi tráng, lời vĩnh biệt nghẹn ngào, Giu- li- étta … - HS luyện đọc nhóm đôi - HS gắp thăm bài, thi đọc cá nhân, đọc nhóm trước lớp - HS TL nhóm đôi: đọc thầm lại hai bài, TLCH SGK - Đại diện nhóm báo cáo kết trước lớp (4) Củng cố, dặn dò: (3’ giọng kéo dài, ý chán nản, thất vọng, - Đoạn đọc đúng các câu hỏi, câu cảm, thể băn khoăn, thắc mắc Mơ, - Đoạn câu nói mẹ đọc giọng âu yếm, lời Mơ hồn nhiên, chân thật, trang trọng lời hứa, - Đoạn đọc nhanh, - Đoạn nhấn giọng số từ thể ngạc nhiên, vui mừng, tự hào, ngắt đúng câu dài: Con gái… trai/cũng không - Lớp, GV nhận xét, bình chọn cá nhân, nhóm đọc hay nhất, diễn cảm Tìm hiểu lại nội dung bài: - Lớp, GV nhận xét, bổ sung - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài Tà áo dài Việt Nam (5) Tiết 4: Chính tả CÔ GÁI CỦA TƯƠNG LAI I Mục tiêu: - Nghe - viết đúng chính tả; viết đúng từ ngữ dễ viết sai (in-tơ-nét), tên riêng nước ngoài, tên tổ chức - Biết viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng, tổ chức (BT2,3 ) - Giáo dục HS có ý thức rèn chữ giữ II Đồ dùng: - Bảng phụ III Hoạt động dạy học: NDTG HĐGV HĐHS Kiểm tra: (4’) - HS nhắc lại quy tắc viết hoa tên huân chương, danh hiệu, giải thưởng - HS chữa bài tập Bài mới: (32’) - Nhận xét, cho diểm - Hướng dẫn - Giới thiệu bài và ghi bảng nghe - viết - GV đọc toàn bài chính tả SGK - HS nghe - Nội dung đoạn văn nói gì? - Giới thiệu Lan Anh là bạn gái giỏi giang, thông minh, xem là mẫu người tương lai - YC HS đọc bài SGK - HS đọc bài SGK - YC HS nêu các từ khó và luyện viết - HS lên viết bảng các từ đó: in-tơ-nét; Ô-x trây-li-a, Nghị viện niên - GV đọc câu cho HS viết - HS viết bài - GV đọc lại toàn bài - HS soát lỗi theo cặp - Bài 2: Tìm các - YC HS đọc đề - HS đọc YC bài chữ cần viết hoa - GV gợi ý: Những cụm từ in - Hoạt động nhóm đôi các cụm từ nghiêng đoạn văn chưa viết - HS đọc lại các cụm từ in in nghiêng đúng quy tắc chính tả, nhiệm vụ nghiêng đoạn văn các em nói rõ chữ nào cần viết - HS viết lại cho đúng các hoa cụm từ đó và giải thích cụm từ in nghiêng lí vì phải viết hoa - HS lên bảng làm bài - GV nhận xét, chốt kết đúng Lớp nhận xét Anh hùng/ Lao động - Gồm phận ta phải viết Huân chương/ Sao Vàng hoa chữ cái đầu Anh hùng/ Lực lượng vũ trang phận tạo thành tên đó Huân chương/ Độc lập hạng Ba - Cách giải thích tương tự Huân chương/ Lao động hạng Nhất Huận chương/ Độc lập hạng Nhất - Bài 3: Tìm tên - YC HS đọc đề - HS đọc đề phù hợp với - Hướng dẫn HS xem các huân - HS xem tranh minh họa chỗ trống chương SGK dựa vào đó làm SGK và đọc kĩ nội dung (6) bài - GV phát phiếu cho HS làm bài, xong dán phiếu lên bảng lớp giải vào - GVchốt lại ý đúng a/ Huân chương cao quý nước ta là Huân chương Sao Vàng b/ Huân chương Quân công là Huân chương dành cho tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc chiến đấu và xây dựng quân đội Củng cố, - Cho HS nêu lại quy tắc viết hoa dặn dò: (3’) huân chương, danh hiệu, giải thưởng - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài Tà áo dài Việt Nam - HS làm bài - Lớp nhận xét c/ Huân chương Lao động là huân chương dành cho tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc lao động sản xuất (7) Tiết 4: Lịch sử XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH I Mục tiêu: - Biết Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là kết lao động gian khổ, hi sinh cán bộ, công nhân VN và Liên Xô - Biết nhà máy Thủy Điện Hòa Bình có vai trò quan trọng công xây dựng đất nước: cung cấp điện, ngăn lũ II Đồ dùng: - Anh SGK, đồ Việt Nam ( xác định vị trí nhà máy) III Hoạt động dạy học: NDTG HĐGV Kiểm tra: (4’) - Nêu định quan trọng kì họp đầu tiên quốc hội khoá VI? - Ý nghĩa bầu cử và kỳ họp quốc hội khoá VI? - Nhận xét, cho diểm Bài mới: (32’) - Giới thiệu bài và ghi bảng + Sự đời - Thảo luận, hỏi đáp (hoạt động nhà máy thuỷ nhóm) điện Hoà Bình - GV nêu câu hỏi: + Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình xây dựng vào năm nào? Ở đâu? Trong thời gian bao lâu HĐHS - HS trả lời - HS thảo luận nhóm (đọc SGK, gạch các ý chính) câu trả lời - Nhà máy chính thức khởi công xây dựng vào ngày 6/11/1979, trên sông Đà, thị xã Hoà bình, sau 15 năm thì hoàn thành( từ 1979 1994) - YC HS trên đồ vị trí xây - HS đồ dựng nhà máy - GV nhận xét, chốt ý, ghi bảng “ Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình xây dựng từ ngày 6/11/1979 đến ngày 4/4/1994.” + Quá trình làm - Thảo luận nhóm đôi - HS đọc SGK, gạch việc trên công - GV nêu câu hỏi: các ý chính trường - Trên công trường xây dựng nhà - Suốt ngày đêm có 3500 máy thuỷ điện Hoà Bình, công nhân người và hàng ngàn xe Việt Nam và chuyên gia Liên Xô đã giới làm việc hối điều kiện khó khăn, làm việc nào? thiếu thốn - GV cho HS đọc SGK trả lời câu - HS làm việc cá nhân, gạch các ý cần trả lời hỏi + Tác dụng - Tác dụng nhà máy thuỷ điện - số HS nêu (8) nhà máy thuỷ điện Hoà Bình Hoà Bình? - GV nhận xét, chốt ý - GV nhấn mạnh: Nhà máy thuỷ điện hoà bình là thành tựu bật 20 năm qua - Cho HS nêu cảm nghĩ sau bài học Củng cố, và nêu số Nhà máy Thủy điện dặn dò: (3’) lớn nước ta xây dựng - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài sau (9) Tiết 3: Kĩ thuật LẮP RÔ-BỐT I Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp Rô - bốt - Biết lắp và lắp Rô - bốt theo mẫu - HS khá, giỏi: +Lắp Rô - bốt theo mẫu Rô - bốt lắp tương đối chắn Tay Rô - bốt có thể nâng lên, hạ xuống II Đồ dùng: - Mẫu rô - bốt đã lắp sẵn - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III Hoạt động dạy học: NDTG HĐGV 1.Kiểm tra: (4’) - Kiểm tra chuẩn bị HS 2.Bài mới: (28’) - GV giới thiệu, nêu mục tiêu bài, ghi + Quan sát, nhận bảng xét mẫu - GV cho HS quan sát mẫu rô-bốt đã lắp sẵn Hỏi : + Để lắp rô-bốt cần có phận? + Kể tên các phận ? + HD các thao a Hướng dẫn chọn các chi tiết tác kĩ thuật - HS đọc tên, HS chọn đúng đủ các chi tiết theo bảng SGK - HS lớp quan sát bổ sung cho hoàn thiện b Lắp phận + Lắp chân rô-bốt : - HS QS H.2a, 1HS nêu cách lắp, HS lắp mặt trước và sau chân rôbốt + Lắp thân rô-bốt: - YC HS quan sát H.3 chọn các chi tiết và lắp thân rô-bốt - Tương tự HS lên lắp các phần còn lại : + Lắp đầu rô-bốt (H.4 SGK) + Lắp các chi tiết khác - Lắp tay, ăng ten, trục bánh xe c Lắp ráp rô-bốt.(H.1 SGK) * Trong các bước lắp GV cần chú ý + Khi lắp thân rô-bốt vào giá đỡ thân cần chú ý lắp cùng với tam giác vào giá đỡ HĐHS - HS quan sát mẫu rô-bốt đã lắp sẵn - phận - Chân, thân, đầu, tay, ăng ten và trục bánh rô-bốt - HS làm theo YC - Các em khác quan sát bổ sung - HS lên lắp, các em khác nhận xét và bổ sung (10) + Lắp ăng ten vào rô-bốt d Hướng dẫn tháo rời các chi tiết 3.Củng cố, dặn - GV nhận xét, đánh giá học dò: (3’) - Chuẩn bị bài - HS tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp - Lớp + GV nhận xét (11) Tiết 4: Địa lí CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI I Mục tiêu: - Ghi nhớ đại dương: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương là đại dương lớn - Nhận biết và nêu vị trí đại dương trên đồ ( lược đồ ) - Sử dụng bảng số liệu và đồ (lược đồ ) để tìm số đặc điểm bật diện tích, độ sâu đại dương II Đồ dùng: - Các hình bài SGK - Bản đồ giới III Hoạt động dạy học: NDTG HĐGV Kiểm tra: (4’) - Nêu vị trí và đặc điểm bật châu đại dương và châu Nam cực - Nhận xét, cho điểm Bài mới: (32’) - Giới thiệu bài và ghi bảng + Các đại dương - Trên Trái Đất có đại dương? trên giới Chúng đâu? - Thảo luận nhóm đôi, thực hành, trực quan HĐHS - HS trả lời - Trả lời câu hỏi SGK - Làm việc theo cặp - HS quan sát hình 1, hình 2, hình SGK - GV sửa chữa và giúp học sinh hoàn - số HS lên bảng trình bày thiện phần kếtvới qủa làm trước lớpdương Số thứtrình bày Đại dương Giáp châu lục việcGiáp với đại đồng thời vị trí các đại tự Thái Bình Dương dương trên địa cầu đồ giới Ấn Độ Dương - .Làm việc theo nhóm - Đại diện các nhóm báo cáo Đại Tây Dương - Mỗi đại dương có đặc điểm gì? kết làm việc nhóm trước lớp - YC HS nhóm dựa vào bảng số Bắc Băng - khác bổ sung liệu, thảo4luận theo gợi ý Dương sau: Thái Bình Dương + Xếp các đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ diện tích Đại Tây Dương Ấn Độ Dương Bắc Băng Dương + Độ sâu lớn thuộc đại - Thái Bình Dương dương nào? + Đại dương nào có nhiệt độ trung bình nước biển thấp nhất? Giải thích nước biển đó lại lạnh vậy? (12) - GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện phần trình bày - GV yêu cầu số HS trên địa cầu đồ giới vị trí và mô tả đại dương theo thứ tự: vị trí địa lí, diện tích, độ sâu - Kết luận: Trên bề mặt Trái Đất có đại dương, đó Thái Bình Dương là đại dương có diện tích lớn và chính là đại dương có độ sâu trung bình lớn - HS đọc nội dung bài học - Đọc ghi nhớ Củng cố, - Về học bài dặn dò: (3’) - Chuẩn bị: “Ôn tập cuối năm” - Nhận xét tiết học (13) Thứ ba ngày 15 tháng năm 2014 Tiết 1: Toán ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH I Mục tiêu: - Quan hệ các đơn vị đo mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối - Viết số đo thể tích dạng số thập phân - Chuyển đổi số đo thể tích - Làm các bài 1; (cột 1); (cột 1) HS khá, giỏi làm các bài còn lại II Đồ dùng: - Bảng phụ III Hoạt động dạy học: NDTG 1.Kiểm tra: (4’) HĐGV - Gọi HS chữa bài - Cho HS nêu lại mối quan hệ bảng đơn vị đo thể tích - GV nhận xét ghi điểm 2.Bài mới: (32’) - Giới thiệu bài, ghi bảng - Bài 1: Viết số - GV cho HS đọc đề thích hợp vào - Kể tên các đơn vị đo thể tích chỗ - GV chốt quan hệ m3, dm3, cm3 + Đơn vị đứng trước gấp đơn vị đứng liền sau 1000 lần + Đơn vị sau kém đơn vị đứng liền trước 1000 lần - Bài 2: Viết số - GV cho HS đọc đề thích hợp vào + Lưu ý đổi các đơn vị thể tích từ lớn nhỏ chỗ + Nhấn mạnh cách đổi từ lớn bé - GV nhận xét, chốt cách viết số đo thể tích dạng thập phân * HS khá, giỏi làm phần còn lại - Bài 3: Viết số đo - GV cho HS đọc đề và tự làm BT dạng thập - Nhận xét và chốt lại: Các đơn vị đo thể tích liền kề gấp phân kém 1000 lần vì hàng đơn vị đo thể tích ứng HĐHS - HS lên bảng - HS nêu - HS đọc đề bài - HS thực - Đọc xuôi, đọc ngược - Nhắc lại mối quan hệ m3 = 1000 dm3 = 1000000 cm3 dm3 = 1000 cm3 = 0,001 m3 cm3 = 0,001 dm3 - HS đọc đề bài - Thực theo cá nhân - HS chữa bài 1m3 = 1000dm3 7,268m3 = 7268dm3 0,5m3 =500dm3 3m32dm3 = 3002 dm3 * 1dm3 = 1000cm3 4,351dm3 = 4351cm3 0,2dm3 = 200cm3 1dm39cm3 = 1009cm3 - HS đọc đề bài - HS thực làm bài a/ 6m3272dm3 = 3,272m3 * 2105dm3 = 2,105m3 (14) với chữ số 3m382dm3 = 3,082m3 * HS khá, giỏi làm phần còn lại b/ 8dm3439cm3 = 8,439dm3 - Cho HS nêu lại mối quan hệ * 3670cm3 = 3,670dm3 3.Củng cố, dặn bảng đơn vị đo thể tích 5dm377cm3 = 5,077dm3 dò: (3’) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài Ôn tập số đo thời gian - (15) Tiết 5: Đạo đức BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (TIẾT 2) I.Mục tiêu: - Kể vài tài nguyên thiên nhiên nước ta và địa phương - Biết vì cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả II Đồ dùng: - Tranh, aûnh veà taøi nguyeân thieân nhieân III Hoạt động dạy học: NDTG 1.Kiểm tra: (4’) 2.Bài mới: (32’) - Giới thiệu tài nguyên thiên nhiên.(BT 2, SGK) - Làm BT 4, SGK: + Mục tiêu: HS nhận biết việc làm đúng để bảo vệ TNTN - Làm BT 5, SGK: HĐGV - Em hãy nêu ghi nhớ bài trước - Em hãy nêu hiểu biết mình tài nguyên thiên nhiên - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng + Mục tiêu: HS có thêm hiểu biết TNTN đất nước - GV cho HS giới thiệu TNTN mà mình biết (có thể kèm theo tranh ảnh minh họa) - GV cho lớp nhận xét, bổ sung - GV kết luận và bổ sung cho HS + Mục tiêu: HS nhận biết việc làm đúng để bảo vệ TNTN - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận các ý kiến BT - GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày và cho lớp nhận xét, bổ sung - GV kết luận + a, d, e là các việc làm bảo vệ TNTN + b, c, đ là các việc làm bảo vệ TNTN + Mục tiêu: HS biết đưa các giải pháp, ý kiến để tiết kiệm HĐHS - HS lên bảng trả lời - HS giới thiệu TNTN mà mình biết - Cả lớp nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe - HS thảo luận theo nhóm - Đại diện các nhóm lên trình bày, lớp nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe (16) TNTN - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận các ý kiến BT - GV gọi đại diện các nhóm lên trình bày và cho lớp nhận xét, bổ sung - GV kết luận + Có nhiều cách bảo vệ TNTN, các em tìm cách bảo vệ TNTN 3.Củng cố, dặn phù hợp với khả mình dò: (3’) - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị cho bài học sau - HS thảo luận theo nhóm tìm các biện pháp tiết kiệm điện, nước, chất đốt, … - Đại diện các nhóm lên trình bày, lớp nhận xét, bổ sung - HS lắng nghe - HS lắng nghe (17) TUẦN 32 Thứ ba ngày 15 tháng năm 2014 Tiết 1: Kể chuyện KỂ CHUYỆN Đà NGHE, Đà ĐỌC I Mục tiêu: - Lập dàn ý, hiểu và kể câu chuyện đã nghe, đă đọc (giới thiệu nhân vật, nêu diễn biến chuyện các đặc điểm chính nhân vật, nêu cảm nghĩ mình nhân vật, kể rõ ràng rành mạch) người phụ nữ anh hùng phụ nữ có tài II Đồ dùng: - Một số sách, truyện, bài báo viết các nữ anh hùng, các phụ nữ có tài - Bảng phụ viết đề bài kể chuyện III Hoạt động dạy học: NDTG Kiểm tra: (4’ HĐGV - HS tiếp nối kể lại chuyện Lớp trưởng lớp tôi, trả lời câu hỏi ý nghĩa câu chuyện và bài học em tự rút - Nhận xét, cho diểm Bài mới: (32’) - Giới thiệu bài và ghi bảng - Hướng dẫn HS - YC HS đọc đề bài hiểu YC đề bài - GV gạch từ ngữ cần chú ý: Kể chuyện em đã nghe, đã đọc nữ anh hùng, phụ nữ có tài giúp học sinh xác định đúng yêu cầu đề, tránh kể chuyện lạc đề - Gọi bốn HS đọc các gợi ý – – – (Tìm truyện phụ nữ – Lập dàn ý cho câu chuyện – Dựa vào dàn ý, kể thành lời – trao đổi với các bạn ý nghĩa câu chuyện) - Trao đổi nội - GV nhắc HS: Một số truyện dung câu chuyện nêu gợi ý là truyện SGK (Trưng Trắc, Trưng Nhị, Con gái, Lớp trưởng lớp tôi) Các em nên kể chuyện nữ anh hùng phụ nữ có tài qua câu chuyện đã nghe đọc ngoài HĐHS - HS tiếp nối kể - học sinh đọc đề bài - HS đọc Đề bài và Gợi ý - Cả lớp đọc thầm lại - HS nêu tên câu chuyện đã chọn (chuyện kể nhân vật nữ Việt Nam giới, truyện em đã đọc, đã nghe từ người khác) - HS đọc Gợi ý 2, đọc M: (kể theo cách giới thiệu chân dung nhân vật nữ anh hùng La Thị Tám - HS đọc Gợi ý 3, - 2, HS khá, giỏi làm mẫu giới thiệu trước lớp câu chuyện em chọn kể (nêu tên câu chuyện, tên nhân vật), kể diễn biến chuyện 1, câu) (18) nhà trường - GV kiểm tra HS đã chuẩn bị trước nhà cho tiết học này nào theo lời dặn cô ; mời số HS tiếp nối nói trước lớp tên câu chuyện các em kể Nói rõ đó là câu chuyện nữ anh hùng hay phụ nữ có tài, người đó là - GV nhắc HS: cố gắng kể thật tự nhiên, có thể kết hợp động tác, điệu cho câu chuyện thêm phần sinh động, hấp dẫn + Cả lớp và GV nhận xét, tính điểm cho HS các mặt: nội dung câu chuyện (HS tìm truyện ngoài SGK cộng thêm điểm) – cách kể – khả hiểu câu chuyện người kể Củng cố, dặn - GV tính điểm dò: (3’) - Nhận xét tiết học - YC HS nhà tập kể lại câu chuyện các em đã tập kể lớp cho người thân nghe - Chuẩn bị bài Kể chuyện chứng kiến tham gia - HS làm việc theo nhóm: HS kể câu chuyện mình, sau đó trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Đại diện các nhóm thi kể trước lớp - Kết thúc chuyện, em nói ý nghĩa chuyện, điều các em hiểu nhờ câu chuyện - HS thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện - HS thi kể chuyện trước lớp + HS xung phong kể chuyện cử đại diện thi kể Mỗi HS kể chuyện xong nói ý nghĩa câu chuyện mình trao đổi, giao lưu cùng các bạn lớp nhân vật, chi tiết, ý nghĩa câu chuyện (V : có thể hỏi; Theo bạn, gái người chăn cừu 18thông18 minh nào?Vì gặp lại vợ, hoàng tử lại cảm ơn vợ và nói : “Nhờ có nàng mà ta thoát chết!” / Bạn có biết bài hát tiếng “Người gái 18sông La” nhạc sĩ Doãn Nho ca ngợi không?) + Cả lớp bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất; bạn kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn nhất; bạn đặt câu hỏi thú vị (19) Tiết 3: Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: NAM VÀ NỮ I Mục tiêu: - Biết phẩm chất quan trọng nam, nữ (BT1, BT2) - Biết và hiểu nghĩa số câu thành ngữ, tục ngữ liên quan đến nam và nữ II Đồ dùng: - Bảng phụ - Từ điển III Hoạt động dạy học: NDTG HĐGV Kiểm tra: (4’) - YC HS làm lại các BT2, tiết Ôn tập dấu câu - Nhận xét , cho diểm Bài mới: (32’) - Giới thiệu bài và ghi bảng - Bài 1: Nêu - Hướng dẫn học sinh làm bài tập phẩm chất mà - YC HS đọc đề bài mình thích - Tổ chức cho HS lớp trao đổi, thảo luận, tranh luận, phát biểu ý kiến theo câu hỏi Có người cho rằng: phẩm chất quan trọng nam giới là dũng cảm, cao thượng, nổ, thích ứng với hoàn cảnhoạt động; còn phụ nữ, quan trọng là dịu dàng, khoan dung, cần mẫn và biết quan tâm đến người a) Em có đồng ý không? b) Em thích phẩm chất nào nhất: - Ở bạn nam + HS có thể thích dũng cảm nổ - Ở bạn nữ + HS có thể thích phẩm chất dịu dàng khoan dung HĐHS - HS làm bài - HS đọc YC bài - Lớp đọc thầm, suy nghĩ, làm việc cá nhân - Có thể sử dụng từ điển để giải nghĩa (nếu có) - HS phát biểu ý kiến a) HS phát biểu b)Trong các phẩm chất nam (Dũng cảm, cao thượng, nổ, thích ứng với hoàn cảnh) + Trong các phẩm chất nữ (Dịu dàng, khoan dung, cần mẫn và biết quan tâm đến người) c) Hãy giải thích nghĩa từ ngữ c) Sau nêu ý kiến mà em vừa chọn mình, HS giải thích nghĩa từ phẩm chất mà mình vừa chọn (sử dụng từ điển để giải nghĩa) - GV nhận xét, chốt kết đúng - Lớp nhận xét (20) - Bài 2: Đọc lại - YC HS đọc đề bài - HS đọc YC bài truyện Một vụ - GV nhắc lại yêu cầu - Cả lớp đọc thầm lại truyện đắm tàu - Gợi ý cho HS tìm phẩm “Một vụ đắm tàu”, suy nghĩ, chất hai bạn trả lời câu hỏi +Tình cảm: - HS phát biểu ý kiến + Cả hai giàu tình cảm, biết quan tâm đến người khác: + Phẩm chất hai nhân vật + Ma-ri-ô nhường bạn xuống xuồng cứu nạn để bạn sống + Giu-li-ét-ta lo lắng cho Mari-ô, ân cần băng bó vết thương cho bạn bạn ngã, đau đớn khóc thương bạn phút vĩnh biệt + Phẩm chất riêng + Ma-ri-ô giàu nam tính : kín đáo (giấu nỗi bất hạnh mình, không kể cho Gu-li-ét-ta biết); đoán, mạnh mẽ, cao thượng (ý nghĩ vì cậu nhỏ hơn) + Gu-li-ét-ta dịu dàng, ân cần, đầy nữ tính thấy Ma-ri-ô bị thương: hoảng hốt chạy lại, quì xuống, lau máu trên trán bạn, dịu dàng gỡ khăn đỏ trên - Nhận xét chốt lại ý đúng mái tóc băng cho bạn - Bài - HS đọc theo yêu cầu - Vài HS trình bày, có thể giải - HS đọc thầm lại câu thành nghĩa ngữ, tục ngữ, suy nghĩ, thực - Cả lớp đọc thầm lại câu yêu cầu bài - HS phát biểu ý kiến - HS suy nghĩ và trả lời - Nhận xét, chốt lại - YC HS tìm số câu thành ngữ, - HS thi tìm tục ngữ liên quan đến nam và nữ a: Con trai hay gái quí, - HS nói nội dung thành ngữ: miễn là có nghĩa tình với cha - GV nhận xét, chốt lại lời giải mẹ đúng b: Chỉ có trai - HS nhẩm đọc thuộc lòng các xem là đã có con, thành ngữ, tục ngữ; vài em thi có đến mười gái thì đọc thuộc xem chưa có c: Trai gái giỏi giang (Trai Củng cố, - Nhận xét tiết học tài giỏi, gái đảm đang) dặn dò: (3’) - Chuẩn bị bài Ôn tập dấu câu d: Trai gái nhã, lịch (dấu phẩy) (21) Thứ tư ngày 16 tháng năm 2014 Tiết 1: Toán ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH (TIẾP) I Mục tiêu: tiêu Biết : - So sánh các đơn vị đo diện tích và thể tích - Giải bài toán có liên quan đến tính diện tích và tính thể tích các hình đã học - Làm các BT 1, 2, (a) HS khá, giỏi làm các bài còn lại II Đồ dùng: - Bảng phụ III Hoạt động dạy học: NDTG 1.Kiểm tra: (4’) HĐGV - Gọi HS lên bảng làm bài 600000m3 = …km3 5km3 = …hm3 HĐHS - HS làm trên bảng, HS nêu mối quan hệ các đơn vị đo diện tích, thể tích - Lớp nhận xét - Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới: (32’) - Giới thiệu bài, ghi bảng - Bài tập 1: Điền - Hướng dẫn HS ôn tập dấu thích hợp <, >, - Cho HS đọc yêu cầu bài tập - HS tự làm bài và HS lên = - Yêu cầu HS tự làm bài và chữa bảng chữa bài, Kết quả: bài trên bảng a)8m2 5dm2 = 8,05m2 8m2 5dm2 < 8,5m2 8m2 5dm2 > 8,005m2 - GV chốt kết đúng b)7m3 5dm3 = 7,005m3 - YC HS nêu cách so sánh đơn vị 7m3 5dm3 < 7,5m3 đo diện tích, thể tích 2,94dm3 > 2dm3 94cm3 - Bài tập 2: - Yêu cầu HS đọc đề, GV hướng - HS đọc đề bài, nêu cái đã dẫn HS tóm tắt, làm vào vở, trên biết và cái phải tìm bảng và chữa bài - HS làm vào vở, 1HS lên - GV chốt kết đúng bảng làm Chiều rộng ruộng là: - Lớp nhận xét, chữa bài, 150 = 100 (m) Diện tích ruộng là: 150 100 = 15000 (m2) 15000m2 gấp 100m2 số lần là: 15000 : 100 = 150 (lần) Số thóc thu trên ruộng đó là: 60 150 = 9000 (kg) 9000kg = 9tấn ĐS: 9tấn - Yêu cầu HS đọc đề, GV hướng (22) - Bài tập 3: dẫn HS tóm tắt, làm vào vở, trên - HS làm vào vở, HS lên bảng và chữa bài bảng làm - Lớp nhận xét, chữa bài Thể tích bể nước là: 2,5 = 30 (m3) Thể tích phần bể có chứa nước là: 30 80 : 100 = 24 (m3) a) Số lít nước chứa bể là: 24m3 = 24000dm3 = 24000l b) Diện tích đáy bể là: = 12 (m2) Chiều cao mức nước - GV chốt kết đúng chứa bể là: - Cho HS nêu lại mối quan hệ 24 : 12 = (m) bảng đơn vị đo diện tích và ĐS: a) 24000l; b) 2m thể tích 3.Củng cố, dặn - GV nhận xét tiết học dò: (3’) - Chuẩn bị bài Ôn tập đo thời gian (23) Tiết 2: Khoa học SỰ SINH SẢN CỦA THÚ I Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết: - Thú là động vật đẻ - Bào thai thú phát triển bụng mẹ - So sánh, tìm khác và giống chu trình sinh sản thú và chim - Kể tên số loài thú thường đẻ lứa con, số loài thú đẻ lứa nhiều II Đồ dùng: - Hình trang 120, 121 SGK - Phiếu học tập III Hoạt động dạy học: NDTG 1.Kiểm tra: (4’) 2.Bài mới: (32’) - Quan sát: - Làm việc với phiếu học tập HĐGV - Nêu phát triển phôi thai chim trứng - Nêu nuôi chim - GV Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, ghi bảng * Bước 1: Làm việc theo nhóm - Chỉ vào bào thai hình và cho biết bào thai thú nuôi dưỡng đâu? - Chỉ và nói tên số phận thai mà bạn nhìn thấy? - Bạn có nhận xét gì hình dạng thú và thú mẹ? - Thú đời thú mẹ nuôi gì? - So sánh sinh sản thú và chim, bạn có nhận xét gì? * Bước 2: Làm việc lớp - Gọi đại diện nhóm trình bày kết nhóm mình Các nhóm khác bổ sung - GV kết luận: + Thú là loài động vật đẻ và nuôi sữa + Cả chim và thú có nuôi chúng có thể tự kiếm ăn * Bước 1: Làm việc theo nhóm - GV phát phiếu học tập cho các HĐHS - HS trả lời - Lớp nhận xét - Nhóm trưởng điều kiển nhóm mình quan sát các hình 1, trang 120 SGK và trả lời các câu hỏi: - Đại diện nhóm trình bày kết nhóm mình Các nhóm khác bổ sung - HS lắng nghe - Phiếu học tập (24) nhóm Nhóm trưởng điều kiển - Đại diện nhóm Số Tên động nhóm mình quan sát các hình trình bày kết làm việc lứa vật bài và dựa vào hiểu biết nhóm mình Thông mình để hoàn thành nhiệm - HS lắng nghe thường đẻ vụ đề phiếu học tập (không kể trường hợp đặc biệt) trở lên * Bước 2: Làm việc lớp - Gọi đại diện nhóm trình bày kết nhóm mình Các nhóm khác bổ sung - GV tuyên dương các nhóm nào điền nhiều tên vật và điền đúng 3.Củng cố, dặn - GV nhận xét tiết học dò: (3’) - Chuẩn bị bài Sự nuôi dạy số loài thú (25) Tiết 2: Tập đọc TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM I Mục tiêu: - Đọc đọc đúng từ ngữ, câu văn, đoạn văn dài - Hiểu nội dung, ý nghĩa bài: Chiếc áo dài VN thể vẻ đẹp dịu dàng người phụ nữ Việt Nam và truyền thống dân tộc Việt Nam.(Trả lời câu hỏi 1, 2, 3) II Đồ dùng: - Tranh minh hoạ bài đọc SGK Ảnh số thiếu nữ Việt Nam - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm III Hoạt động dạy học: NDTG HĐGV Kiểm tra: (4’) - Gọi HS đọc lại bài Con gái - GV nhận xét, cho điểm Bài mới: (32’) - Giới thiệu bài và ghi bảng + Luyện đọc - YC HS đọc bài văn ( 10’) - Bài văn có thể chia làm đoạn? - Đoạn 1: Từ đầu đến xanh hồ thuỷ - Đoạn 2: Tiếp theo đến thành rộng gấp đôi vạt phải - Đoạn 3: Tiếp theo đến phong cách đại phương Tây - Đoạn 4: Còn lại - YC lớp đọc thầm từ ngữ khó chú giải SGK Từ khó: Kín đáo, mỡ gà, buộc + Tìm hiểu bài thắt vào nhan ( 12’) - GV đọc mẫu toàn bài lần - YC HS đọc lướt đoạn - Chiếc áo dài có vai trò nào trang phục phụ nữ Việt Nam xưa? -Từ ngữ: Kín đáo - YC HS đọc thành tiếng đoạn 2, - Chiếc áo dài tân thời có gì khác áo dài cổ truyền? HĐHS - HS đọc bài - đoạn - HS tiếp nối đọc thành tiếng bài văn, đọc đoạn - em đọc lại bài - HS đọc thành tiếng giải nghĩa lại các từ đó (áo cánh, phong cách, tế nhị, xanh hồ thuỷ, tân thời, nhuần nhuyễn, y phục) - HS đọc bài, suy nghĩ trả lời - Phụ nữ Việt Nam xưa hay mặc áo dài thẵm màu, phủ bên ngoài lớp áo cánh nhiều màu bên Trang phục vậy, áo dài làm cho phụ nữ trở nên tế nhị, kín đáo - HS đọc thành tiếng đoạn 2, - Cả lớp đọc thầm lại - Áo dài cổ truyền có hai loại: áo tứ thân và áo năm thân, áo tứ thân may từ bốn mảnh vải,… - Vì áo dài coi là biểu - HS phát biểu tự (Vì áo tượng cho ý phục truyền thống dài thể phong cách tế nhị, kín (26) Việt Nam? - GV chốt ý: Chiếc áo dài có từ xa xưa, phụ nữ Việt Nam yêu thích vì hợp với tầm vóc, dáng vẻ phụ nữ Việt Nam Mặc áo dài, phụ nữ Việt Nam đẹp hơn, duyên dáng - Em cảm nhận gì vẻ đẹp người thân họ mặc áo dài? -Từ ngữ: mềm mại, thoát + Đọc diễn cảm - GV hướng dẫn HS đọc diễn (10’) cảm bài văn - GV chọn đoạn văn, YC HS đọc đoạn - GV đọc mẫu đoạn - YC HS luyện đọc theo cặp - Gọi HS thi đọc - YC HS nêu nội dung bài văn Củng cố, - Nhận xét tiết học dặn dò: (3’) - Chuẩn bị bài Công việc đầu tiên đáo phụ nữ Việt Nam./ Vì phụ nữ Việt Nam thích mặc áo dài./ Vì phụ nữ Việt Nam đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại và thoát áo dài…) - HS có thể giới thiệu người thân: trang phục áo dài, nói cảm nhận mình - Đọc với giọng cảm hứng, ca ngợi vẻ đẹp, duyên dáng áo dài Việt Nam - HS lắng nghe - HS luyện đọc diễn cảm - HS thi đọc - HS trả lời (27) Tiết 3: Tập làm văn ÔN TẬP VỀ VĂN TẢ CON VẬT I Mục tiêu: - Hiểu cấu tạo, cách quan sát, số chi tiết, hình ảnh bài văn tả vật ( BT1 ) - Viết đoạn văn ngắn tả vật quen thuộc và yêu thích II Đồ dùng: - Bảng phụ III Hoạt động dạy học: Kiểm tra: (4’) - HS đọc đoạn văn đã viết lại, tiết TLV tuần trước - Nêu cấu tạo bài văn tả cảnh - GV nhận xét, cho điểm Bài mới: (32’) - Giới thiệu bài và ghi bảng + Bài tập 1: Đọc - Hướng dẫn ôn tập bài Chim họa mi hót - YC HS đọc nối tiếp nội dung và trả lời các câu bài tập hỏi - Chia lớp thành tổ, tổ thảo luận (theo nhóm 2) câu hỏi BT - YC HS làm miệng - HS trả lời - HS đọc bài - Cả lớp đọc thâm, trao đổi nhóm đôi thực YC bài tập - HS phát biểu ý kiến a/ Bài văn gồm đoạn: + Đoạn 1: câu đầu (mở bài tự nhiên)-Giới thiệu xuất chim họa mi vào các buổi chiều + Đoạn 2: đến rủ xuống cỏ cây Tả tiếng hót đặc biệt chim họa mi vào buổi chiều + Đoạn 3: đến bóng đêm dày -Tả cách ngủ đặc biệt chim họa mi đêm + Đoạn 4: phần còn lại (kết bài) -Tả cách hót chào nắng sớm đặc biệt chim họa mi b/ Quan sát thị giác (thấy); thính giác (nghe) c/ Ví dụ: chi tiết họa mi ngủ; hình ảnh so sánh tiếng họa mi điệu đàn… (28) - Lớp nhận xét - GV chốt ý đúng - HS đọc kiến thức ghi nhớ - GV đính bảng phụ đã viết sẵn ghi bài văn tả vật nhớ bài văn tả vật Gọi HS đọc lại - HS đọc YC bài tập - Cho HS đọc yêu cầu + Bài tập 2: Viết - GV nhắc HS lưu ý: Viết đoạn đoạn văn tả hình văn tả hình dáng đoạn văn dáng vật tả hoạt động vật - Vài HS nói tên các vật - Cho HS nói tên vật mình mình chọn tả chọn và tả hình dáng hoạt động vật đó - HS viết bài vào vở, HS viết - Cho HS viết bài vào bảng phụ trình bày bảng - Cho HS trình bày đoạn văn - Lớp nhận xét mình viết - GV nhận xét tuyên dương - GV hoàn chỉnh đoạn văn - Nhận xét tiết học Củng cố, dặn - Chuẩn bị bài Viết bài văn tả dò: (3’) vật (29) Thứ năm ngày 17 tháng năm 2014 Tiết 1: Toán ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN I Mục tiêu: Biết: - Quan hệ số đơn vị đo thời gian - Viết số đo thời gian dạng số thập phân - Chuyển đổi số đo thời gian - Xem đồng hồ - Làm các bài tập 1, (cột 1), HS khá, giỏi làm các bài còn lại II Đồ dùng: - Đồng hồ tranh SGK III Hoạt động lên lớp NDTG 1.Kiểm tra: (4’) HĐGV - Kể tên số đơn vị đo thể tích, diện tích - Cho HS nhắc lại mối quan hệ đơn vị đo diện tích và đo thể tích - GV nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới: (32’) - Giới thiệu bài, ghi bảng - Bài 1: Viết số - Hướng dẫn HS làm bài thích hợp vào chỗ - Gọi HS đọc đề … - Yêu cầu lớp làm vào - Gọi HS nêu miệng bài làm HĐHS - HS nêu - Nêu đề bài - Lớp làm bài vào - Vài HS nêu miệng bài làm, chẳng hạn: kỉ = 100 năm tháng có 30 31 ngày - GV nhận xét, chốt ý đúng (HS kể tên các tháng đó) - Yêu cầu HS nhớ kết bài tập tuần lễ có ngày (HS kể này tên các ngày đó… - Bài 2: Viết số - Gọi HS đọc đề Cho HS tự làm - Nêu đề bài thích hợp vào chỗ vào Tổ chức HS sửa bài trên - Lớp làm bài vào … bảng (cho HS nêu cách đổi) - Vài HS lên bảng làm bài - Lớp chữa bài a, 2năm tháng = 30tháng 3phút 40 giây = 220 giây 1giờ phút = 65 phút ngày = 50 b, 28 tháng = 2năm 4tháng 144 phút = 24 phút… c, 90 giây = 1,5 phút 2phút 45 giây = 2,75 - Nhận xét, chốt kết đúng phút… (30) - Bài 3: - Gọi HS đọc đề Cho HS quan sát đồng hồ và nêu miệng - GV quan sát, nhận xét * Bài tập 4: Dành cho HS khá, giỏi - Gọi HS đọc đề Cho HS tự làm và chữa bài Khi HS nêu có yêu cầu giải thích - Nhận xét, chốt kết đúng - Yêu cầu HS đọc lại các đơn vị đo thời gian 3.Củng cố, dặn - GV nhận xét tiết học dò: (3’) - Chuẩn bị bài Phép cộng Tiết 2: Âm nhạc (Cô Hạnh dạy) Tiết 3: Tin học ( Cô Mai day) - HS đọc đề Quan sát đồng hồ và nêu miệng Nhận xét, chữa bài - HS đọc đề Tự làm chữa bài Khi HS nêu giải thích - Đáp án đúng: B (đã 135km; còn phải 165km) và có đi: đi: (31) Thứ bảy ngày 19 tháng năm 2014 Tiết 1: Khoa học SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ I Mục tiêu: - Nêu ví dụ nuôi và dạy số loài thú(hổ, hươu) - Giáo dục HS yêu quý các vật II.Đồ dùng: - Thông tin và hình trang 122, 123 SGK III Hoạt động dạy học: NDTG 1.Kiểm tra: (4’) HĐGV - Cho HS nêu lại sinh sản thú - GV nhận xét ghi điểm 2.Bài mới: (32’) - Giới thiệu bài, ghi bảng - Quan sát và thảo - GV chia lớp thành nhóm: luận : (16-18’) nhóm tìm hiểu sinh sản và + Hổ nuôi hổ, nhóm tìm hiểu sinh sản và nuôi hươu - Hổ thường sinh sản vào mùa nào? - Vì hổ mẹ không rời hổ suốt tuần đầu sau sinh? + Hươu - Khi nào hổ mẹ dạy hổ săn mồi? Mô tả cảnh hổ mẹ dạy hổ săn mồi theo trí tưởng tượng bạn ( Các nhóm có thể tập đóng vai hổ mẹ dạy hổ săn mồi ) - Khi nào hổ có thể sống độc lập? - Cho HS trình bày kết - GV nhận xét tuyên dương chốt lại HĐHS - HS trả lời - HS làm việc theo nhóm * Đối với các nhóm tìm hiểu sinh sản và nuôi hổ: Từng thành viên nhóm đọc các thông tin sinh sản và nuôi hổ Tiếp theo nhóm trưởng điều khiển nhóm mình cùng thảo luận các câu hỏi trang 122 SGK: - Hổ thường sinh sản vào mùa xuân và mùa hạ - Hổ sinh yếu ớt nên hổ mẹ phải ấp ủ, bảo vệ chúng suốt tuần đầu - Khi hổ tháng tuổi, hổ mẹ dạy săn mồi + HS đóng vai hổ mẹ dạy hổ săn mồi - Từ năm rưỡi đến năm tuổi hổ có thể sống độc lập * Đối với các nhóm tìm hiểu sinh sản và nuôi hươu: Từng thành viên nhóm đọc các (32) thông tin sinh sản và nuôi hươu Tiếp theo, nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thảo luận các câu hỏi trang 123 SGK: - Hươu ăn lá cây … - Hươu ăn gì để sống? - Hươu đẻ lứa con? Hươu sinh đã biết làm gì? - Tại hươu khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy tập chạy? ( Các nhóm có thể tập đóng vai hươu mẹ dạy hươu tập chạy ) - Trò chơi: Thú - GV tổ chức chơi: săn mồi và * Địa điểm chơi: Có thể cho HS kê mồi : (6-7’) lại bàn ghế để chơi lớp cho các em sân chơi Điều quan trọng là động tác các em bắt chước, không yêu cầu các em phải có khoảng không gian rộng để “ thú săn mồi” đuổi bắt “ mồi” thật * Cách chơi hoạt động 1, các nhóm đã học cách “ săn mồi” hổ chạy trốn kẻ thù hươu - Nhận xét, tuyên dương HS chơi tốt - Cho HS nêu lại sinh sản và nuôi hổ và hươu 3.Củng cố, dặn - GV nhận xét tiết học dò: (3’) - Chuẩn bị bài Ôn tập: Thực vật và động vật - Mỗi lứa mọt con, sinh đã biết và bú mẹ - Chạy là cách tự vệ tốt loài hươu để trốn kẻ thù - Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận nhóm mình Các nhóm khác bổ sung + Một nhóm tìm hiểu hổ ( nhóm 1) chơi với nhóm tìm hiểu hươu ( nhóm 2): Nhóm cử bạn đóng vai hổ mẹ và ban đóng vai hươu Trong nhóm này chơi, nhóm còn lại là quan sát viên - Đối với nhóm còn lại tổ chức - HS tiến hành chơi (33) Tiết 5: Luyện từ và câu ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU( DẤU PHẨY) I Mục tiêu: - Nắm tác dụng dấu phẩy, nêu ví dụ tác dụng dấu phẩy - Điền đúng dấu phẩy theo yêu cầu BT - Nhắc nhở HS chăm làm bài tập II Đồ dùng: - Phiếu học tập, bảng phụ III Hoạt động dạy học: NDTG Kiểm tra: (4’) Bài mới: (32’) + Bài 1: Xếp các ví dụ vào ô thích hợp bảng tổng kết nói tác dụng dấu phẩy HĐGV - HS làm bài tập - GV nhận xét, cho điểm - Giới thiệu bài và ghi bảng - Hướng dẫn HS làm bài tập - YC HS đọc đề bài - YC HS đọc kĩ câu văn, chú ý các dấu phẩy các câu văn đó Sau đó xếp đúng các ví dụ vào ô thích hợp bảng tổng kết nói tác dụng dấu phẩy - Giáo viên nhận xét bài làm - Nêu kết luận - YC HS đọc đề bài + Bài 2: Điền dấu chấm và dấu phẩy vào ô trống - GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, dùng bút chì điền dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống SGK - Gọi vài HS điền miệng và giải thích cách chọn dấu câu, GV ghi dấu câu - GV nhận xét, chốt lại ý đúng - YC HS đọc lại nội dung bài tập đã điền dấu câu HĐHS - HS làm bài - HS đọc đề bài - Cả lớp đọc thầm theo - HS làm việc thep nhóm đôi - 3, học sinh làm phiếu học tập đính bảng lớp, trình bày kết bài làm Tác dụng Ví dụ dấu phẩy Ngăn cách các phận cùng chức vụ Câu b) câu Ngăn cách trạng ngữ Câu a) với chủ-vị ngữ Ngăn cách các vế câu Câu c) ghép - HS chữa bài - HS đọc YC đề - Cả lớp đọc thầm - HS đọc lại toàn văn - HS đọc giải nghĩa từ khiếm thị - HS làm bài - Lớp sửa bài (34) Củng cố, - Cho HS nhắc lại tác dụng - HS nêu dặn dò: (3’) dấu phẩy - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài Mở rộng vốn từ: Nam và nữ (35) Thứ sáu ngày 18 tháng năm 2014 Tiết 1: Toán PHÉP CỘNG I Mục tiêu: - Biết cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và ứng dụng trong giải toán - Làm các bài 1; (cột 1); 3; HS khá, giỏi làm các bài còn lại - HS chăm làm bài tập II Đồ dùng: - Bảng phụ III Hoạt động dạy học: NDTG 1.Kiểm tra: (4’) 2.Bài mới: (32’) - Bài tập 1: - Bài tập 2: HĐGV - Gọi HS làm bài 15 phút = ? = , 12 giây = phút = , phút - GV nhận xét ghi điểm - Giới thiệu bài, ghi bảng * Hướng dẫn ôn tập - GV nêu phép tính: a + b = c - Gọi HS nêu tên thành phần phép cộng - Cho vài HS nhắc lại các tính chất: giao hoán, kết hợp, cộng với - GV ghi bảng * Hướng dẫn HS làm bài - Gọi HS đọc đề Yêu cầu lớp nhắc lại cách cộng phân số, số thập phân và làm vào vở, nêu kết - Nhận xét, chốt kết đúng - Gọi HS đọc đề GV chọn phần câu để làm lớp, còn lại yêu cầu HS nhà làm Cho HS tự làm vào Gọi HS lên chữa bài trên bảng - Nhận xét, ghi điểm HĐHS - HS làm bài - HS nêu miệng : a và b là số hạng, a + b, c là tổng - Vài HS nhắc lại các tính chất: giao hoán, kết hợp, cộng với - HS đọc đề Lớp nhắc lại cách cộng phân số, số thập phân và làm vào vở, nêu kết quả: a) 986280 d) 1476,5 26 b) 17 c) 12 - HS đọc đề HS tự làm vào Gọi HS lên chữa bài trên bảng a) (689 + 875) + 125 = 689 + (875 + 125) = 689 +1000 = 1689 c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = 5,87 + 4,13 + 28,69 (36) - Bài tập 3: = 10 + 28,69 = 38,69 - Gọi HS đọc đề Lớp tự làm vào - Nêu đề bài Lớp thảo luận theo nhóm đôi Gọi HS lên nhóm đôi và làm bài vào bảng chữa bài và nêu cách dự vở, nêu miệng: x = đoán kết - Nhận xét, chốt kết đúng a/ x = ; - Bài tập 4: b/ x = (vì 10 = ¿ - Gọi HS đọc đề Lớp nêu cách - HS đọc đề Lớp nêu cách làm Gọi HS sửa bài làm Gọi HS nêu miệng - Nhận xét, chữa bài bài làm Bài giải Mỗi hai vòi cùng chảy :   10 10 (thể tích bể) 50% 10 3.Củng cố, dặn - YC HS nêu tên các thành phần phép cộng dò: (3’) - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài Phép trừ Tiết 2: Thể dục ( Thầy Cao dạy) Đáp số : 50% thể tích bể (37) Tiết 3: Tập làm văn VIẾT BÀI VĂN TẢ CON VẬT I Mục tiêu: - Viết bài văn tả vật bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng - Giáo dục học sinh yêu thích vật xung quanh II Đồ dùng: - Tranh vẽ ảnh chụp số vật III Hoạt động dạy học: NDTG Kiểm tra: (4’) HĐGV - GV kiểm tra chuẩn bị trước nhà nội dung cho tiết viết bài văn tả vật em yêu thích, chọn vật yêu thích, quan sát, tìm ý - GV nhận xét Bài mới: - Giới thiệu bài và ghi bảng (32’) - Hướng dẫn học sinh làm bài - Cho HS đọc đề và gợi ý - GV nhấn mạnh các từ quan trọng - GV nhắc HS: có thể dùng lại đoạn văn tả hình dáng hoạt động vật em đã viết tiết ôn tập, viết thêm số phần để hoàn chỉnh bài văn viết bài văn khác vật khác tả hình dáng hoạt động nó - Cho HS làm bài vào giấy - GV theo dõi giúp đỡ HS yếu - Hết thời gian GV thu bài - Cho HS nêu lại dàn ý chung bài văn tả vật Củng cố, - GV nhận xét tiết làm bài HS dặn dò: (3’) - Chuẩn bị bài Ôn tập tả cảnh HĐHS - HS trình bày nội dung chuẩn bị - HS đọc đề bài SGK - Cả lớp suy nghĩ, chọn vật em yêu thích để miêu tả - Vài HS tiếp nối nói tên vật em chọn - HS đọc thành tiếng gợi ý - HS viết bài dựa trên dàn ý đã lập (38) (39)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an tuan 30, Giao an tuan 30