0

DE DAP AN THI LAI NGU VAN 7 20152016

3 0 0
  • DE DAP AN THI LAI NGU VAN 7 20152016

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:25

-Khi chấm cần chú ý tính tổng thể của bài viết : bố cuc rõ ràng, diễn đạt mạch lạc, chữ viết đẹp, chuẩn chính tả ; viết đoạn , câu, dùng từ chính xác ( câu II, III0. - Trong quá trình[r] (1)Trường THCS Xuân Cẩm Tổ : Văn – Sử ĐỀ THI LẠI NĂM HỌC 2015-2016 Môn : Ngữ Văn 7 Thời gian làm 45 phút Câu ( điểm) Cho hai câu thơ sau: Lom khom núi tiều vài Lác đác bên sông chợ nhà a) Hai câu thơ trích thơ ai? b) Xác định từ láy có hai câu thơ Câu ( điểm) Đọc đoạn văn sau; “ Tinh thần yêu nước cũng các thứ quý Có được trưng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo rương, hòm Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa trưng bày Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức , lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành và công việc yêu nước, công việc kháng chiến.” a Đoạn văn trích văn bản nào? Tác giả ai? b Nêu ngắn gọn nợi dung đoạn trích c Câu “Có được trưng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.” Tḥc kiểu câu gì? Câu 3( 5,0 điểm) Viết một đoạn văn nghị luận nêu vai trò quê hương mỗi (2)Trường THCS Xuân Cẩm Tổ : Văn – Sử HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI LẠI NĂM HỌC 2015-2016 Môn : Ngữ Văn 7 Thời gian làm 45 phút Câu ( Mỗi ý cho điểm) a) Hai câu thơ trích thơ Qua đèo ngang bà Huyện Thanh Quan b) Các từ láy : Lom khom, lác đác Câu ( Mỗi ý cho điểm) a) Đoạn văn trích văn bản “ Tinh thần yêu nước” Hồ Chí Minh b) Nợi dung: Trách nhiệm ,bổn phận phải giữ gìn tinh thần yêu nước c) Câu “Có được trưng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.” thuộc kiểu câu rút gọn Câu (5 điểm) *Hình thức: viết một đoạn văn nghị luận ( dùng từ, viết câu chuẩn, diễn đạt mạch lạc, đảm bảo liên kết… ( điểm) *Nội dung: điểm đảm bảo yêu cầu sau.( đ) + Quê hương – nơi người sinh ra, bồi đắp cho người giá trị tinh thần cao q (tình làng nghĩa xóm, tình cảm quê hương, gia đình sâu nặng ) ( điểm) + Quê hương điểm tựa vững vàng cho người mọi hoàn cảnh, nguồn cổ vũ, đợng viên, đích hướng người…( điểm) * Lưu ý chấm bàì: -Trên gợi ý chung cho giáo viên chấm Tùy viết cụ thể học sinh ,tùy lỗi nặng nhẹ , giáo viên vận dụng cho điểm phù hợp. -Khi chấm cần ý tính tổng thể viết : bố cuc rõ ràng, diễn đạt mạch lạc, chữ viết đẹp, chuẩn tả ; viết đoạn , câu, dùng từ chính xác ( câu II, III0 (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE DAP AN THI LAI NGU VAN 7 20152016, DE DAP AN THI LAI NGU VAN 7 20152016