0

Tiet hoc tich cuc Toi Yeu Em Pushkin

12 0 0
  • Tiet hoc tich cuc Toi Yeu Em Pushkin

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:03

NHÓM 3: CAO THƯỢNG VẪN ĐẸP SAO Đời còn dài, còn nhiều cơ hội Ta mất một người để đến với nhiều người Hạnh phúc của người mình yêu, hệt như của chính ta... CẢ LỚP: THẢO LUẬN Chúng ta hay [r] (1)TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN LỚP 11AN TIẾT HỌC TÍCH CỰC NGỮ VĂN (2) Aleksandr Sergeyevich Pushkin TÔI YÊU EM Александр Сергеевич Пушкин (3) Bạn làm gì bị từ chối tình yêu???  BABY ! (4) NHÓM 1: KHỦNG BỐ LUÔN LUÔN Đẹp trai không mặt chai Gió thổi mãi cây phải đổ Nước chảy đá mòn (5) (6) NHÓM 2: CHIẾM ĐOẠT NGANG NHIÊN Hẹn kiếp sau Sống chết có Mỗi đời trời cho mệnh (7) (8) NHÓM 3: CAO THƯỢNG VẪN ĐẸP SAO Đời còn dài, còn nhiều hội Ta người để đến với nhiều người Hạnh phúc người mình yêu, hệt chính ta (9) (10) CẢ LỚP: THẢO LUẬN Chúng ta hay xem cách hành xử nào là tốt nhất? Hợp lý nhất, mà giữ niềm hạnh phúc cho hai…? (11) TÔI YÊU EM Nội dung bài học (12) (13)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet hoc tich cuc Toi Yeu Em Pushkin, Tiet hoc tich cuc Toi Yeu Em Pushkin