0

Tuan 234 HINH 8

15 2 0
  • Tuan 234 HINH 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:53

+ Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau dựa vào dấu hi[r] (1)TIẾT 3: HÌNH THANG CÂN I- MỤC TIÊU + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh, biết chứng minh tứ giác là hình thang cân + Thái độ: Rèn tư suy luận, sáng tạo II CHUẨN BỊ: - Đồ dùng: com pa, thước, tranh vẽ bảng phụ, thước đo góc - Phương pháp: Dạy học tích cực III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY Ổn định tình hình lớp: (1’) - Điểm danh học sinh lớp - Chuẩn bị kiểm tra bài cũ: Treo bảng phụ ghi đề bài tập HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Kiểm tra bài cũ - Treo bảng phụ - HS làm theo yêu cầu - Gọi HS lên bảng GV: - Kiểm btvn vài HS - Một HS lên bảng trả lời x =1800 - 110= 700 - Cho HS nhận xét y =1800 - 110= 700 - HS nhận xét bài làm bạn NỘI DUNG 1- Định nghĩa hình thang (nêu rõ các yếu tố nó) (4đ) 2- Cho ABCD là hình thang (đáy là AB và CD) Tính x và y (6đ) A 110 HS ghi nhớ B 110 - Nhận xét đánh giá và cho điểm y x D Bài - Ở tiết trước …(GV nhắc lại…) - Chuẩn bị tâm vào bài - Tiết này chúng ta nghiên cứu dạng đặc biệt nó - Ghi bài Hình thành định nghĩa Kiến thức: H S hiểu khái niệm hình thang cân Kỹ năng: HS vẽ hình thang cân - Có nhận xét gì hình thang trên - HS quan sát hình và trả lời (trong đề ktra)? (hai góc đáy nhau) - Một hình thang gọi là hình - HS suy nghĩ, phát biểu … thang cân Vậy hình thang cân là hình nào? - GV tóm tắt ý kiến và ghi bảng - HS phát biểu lại định nghĩa - HS suy nghĩ và trả lời - Đưa ?2 trên bảng phụ - GV chốt lại cách trên hình chỗ - HS khác nhận xét vẽ và giải thích trường hợp - Qua ba hình thang cân trên, có nhận - Tương tự cho câu b, c - Quan sát, nghe giảng xét chung là gì? -HS nêu nhận xét: hình thang cân có hai góc đối bù C §3 HÌNH THANG CÂN 1.Định nghĩa: A D B C Hình thang cân là hình thang có góc kề đáy Hình thang GT cân ABCD AB//CD KL Â= B̂ ; Cˆ = Dˆ (2) Tìm tính chất cạnh bên Kiến thức: HS hiểu đượng hình thang cân hai cạnh bên Kỹ năng: HS chứng minh hai cạnh bên hình thang cân Cho HS đo các cạnh bên ba hình - Mỗi HS tự đó và nhận xét 2.Tính chất : thang cân hình 24 a) Định lí 1: - Có thể kết luận gì? - HS nêu định lí Trong hình thang cân, - Ta chứng minh điều đó? - HS suy nghĩ, tìm cách hai cạnh bên - GV vẽ hình, cho HS ghi GT, KL c/minh - Trường hợp cạnh bên AD và BC - HS vẽ hình, ghi GT-KL O không song song, kéo dài cho chúng - HS nghe gợi ý A B cắt O các ODC và OAB là - Một HS lên bảng chứng tam giác gì? minh trường hợp a, lớp làm D C - Thu vài phiếu học tập, cho HS nhận vào phiếu học tập hình thang xét bảng - HS nhận xét bài làm trên GT cân ABCD - Trường hợp AD//BC? bảng (AB//CD) - GV: hthang có hai cạnh bên song - HS suy nghĩ trả lời KL AD = BC song thì hai cạnh bên - HS suy nghĩ trả lời Ngược lại, hình thang có hai cạnh bên có phải là hình thang cân không? - Treo hình 27 và nêu chú ý (sgk - HS ghi chú ý vào Cm: (sgk trang73) Chứng minh: (sgk trang 73) - Treo bảng phụ (hình 23sgk) b) Định lí 2: - Theo định lí 1, hình thang cân Chú ý: (sgk trang 73) Trong hình thang cân, ABCD có hai đoạn thẳng nào hai đường chéo nhau? - HS quan sát hình vẽ trên - Dự đoán nào hai đường bảng B A chéo AC và BD? - HS trả lời (ABCD là hình - Ta phải cminh định lísau thang cân, theo định lí ta có O - Vẽ hai đường chéo, ghi GT-KL? AD = BC) - Em nào có thể chứng minh? - HS nêu dự đoán … (AC = D C - GV chốt lại và ghi bảng BD) - HS đo trực tiếp đoạn AC, hthang BD GT cân ABCD - HS vẽ hình và ghi GT-KL (AB//CD) - HS trình bày miệng chỗ KL AC = BD - HS ghi vào Dấu hiệu nhận biết hình thang cân Kiến thức: HS nắm vững tính chất hình thang cân Kỹ năng: HS biết cách chứng minh tứ giác là hình thang cân - GV cho HS làm ?3 - Làm nào để vẽ điểm A, B thuộc m cho ABCD là hình thang có hai đường chéo AC = BD? (gợi ý: dùng compa) - Cho HS nhận xét và chốt lại: + Cách vẽ A, B thoã mãn đk - HS đọc yêu cầu ?3 - Mỗi em làm việc theo yêu cầu GV: + Vẽ hai điểm A, B + Đo hai góc C và D + Nhận xét hình dạng hình thang ABCD Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: a) Định lí 3: Sgk trang 74 b) Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: Hình thang có góc (3) + Phát biểu định lí và ghi bảng - Dấu hiệu nhận biết hthang cân? - GV chốt lại, ghi bảng (Một HS lên bảng, còn lại làm việc chỗ) - HS nhắc lại và ghi bài - HS nêu … kề đáy là hthang cân Hình thang có hai đường chéo là hthang cân Củng cố (5’) - HS nhắc lại các tính chất hình thang cân - Cách chứng minh tứ giác là hình thang cân Hướng dẫn nhà: (5’) - Học bài: thuộc định nghĩa, các tính chất, dấu hiệu nhận biết - Làm bài tập: 12, 13, 14, 15 SGK - Hướng dẫn - Bài tập 12 trang 74 Sgk Các trường hợp tam giác - Bài tập 13 trang 74 Sgk Tính chất hai đường chéo hình thang cân và phương pháp chứng minh tam giác cân - Bài tập 15 trang 75 Sgk IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT 4: luyÖn tËp I- MỤC TIÊU + Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các định nghĩa, các tính chất hình thang, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh các đoạn thẳng nhau, các góc dựa vào dấu hiệu đã học Biết chứng minh tứ giác là hình thang cân theo điều kiện cho trước Rèn luyện cách phân tích xác định phương hướng chứng minh + Thái độ: Rèn tư suy luận, sáng tạo, tính cẩn thận II CHUẨN BỊ: - Đồ dùng: com pa, thước, tranh vẽ bảng phụ, thước đo góc - Phương pháp: Dạy học tích cực III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY Ổn định tình hình lớp: (1’) - Điểm danh học sinh lớp - Chuẩn bị kiểm tra bài cũ: Treo bảng phụ ghi đề bài tập HOẠT ĐỘNG CỦA GV - GV: Nêu y/c kiểm tra HS1: Làm bài tập bảng phụ HOẠT ĐỘNG CỦAHS Kiểm tra bài cũ - Hai hs lên bảng trả bài - Cả lớp theo dõi NỘI DUNG Bài 1: a, c đúng b sai Bài (4) A D 50 E HS2: Làm bài - Cho HS nhận xét bảng B C Giải - Đánh giá; khẳng định chỗ làm đúng; sửa lại - HS nêu ý kiến nhận xét, góp a)Ta có: Tam giác ABC cân chỗ sai HS và yêu cầu HS ý bài làm trên bảng A nhắc lại cách c/m tứ giác là - HS sửa bài vào 1800  Aˆ hình thang cân Bˆ Cˆ  => - HS nhắc lại cách chứng AD =AE => tam giác ADE minh hình thang cân cân A 1800  Aˆ ADˆ E  AEˆ D  => 180  Aˆ Bˆ  ADˆ E  ˆ ˆ Mà B; ADE là hai góc vị trí đồng vị  DE // BC Hình thang BDEC có B̂ Cˆ nên là hình thang cân Luyện tập + Kiến thức: - HS nắm vững, củng cố các định nghĩa, các tính chất hình thang, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân + Kỹ năng: - Nhận biết hình thang hình thang cân, biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa, các tính chất vào chứng minh các đoạn thẳng nhau, các góc dựa vào dấu hiệu đã học Biết chứng minh tứ giác là hình thang cân theo điều kiện cho trước Rèn luyện cách phân tích xác định phương hướng chứng minh - Cho HS đọc đề bài, GV vẽ - HS đọc đề bài, vẽ hình và Bài 17 trang 75 Sgk hình lên bảng, gọi HS tóm tắt tóm tắt Gt-Kl A B gt-kl - Hình thang ABCD có O - Chứng minh ABCD là hình AC=BD thang cân nào? ODC cân D C ˆ ˆ => OD=OC - Với điều kiện ACD = BDC , Giải - Cần chứng minh OAB cân ta có thể chứng minh Gọi O là giao điểm AC và => OA=OB gì? => BD, ta có: AC=BD - Cần chứng minh thêm gì Ta có: AB// CD (gt) Gọi O là giao điểm AC nữa? ˆ = OCD ˆ Nên: OAB (soletrong) và BD, ta có: => ? ˆ ˆ OBA = ODC ( soletrong) Ta có: AB// CD (gt) - Từ đó => ? ˆ = OCD ˆ - Gọi HS giải; HS khác làm Nên: OAB (soletrong) Do đó OAB cân O  OA = OB (1) ˆ = ODC ˆ vào nháp OBA ( soletrong) ˆ ˆ = OCD Lại có ODC (gt) Do đó OAB cân O  OC = OD (2)  OA = OB (1) (5) - Cho HS nhận xét bảng - GV hoàn chỉnh bài cho HS GV: Để c/m cho định lí thì cùng tìm hiểu nội dung bài 18 Y/c hs đọc đề và viết gt, kl bài toán Để cm tam giác BDE cân thì ta cm điều gì? - Làm nào cm cho BD =BE? - Y/c 1hs lên bảng trình bày - Từ cm câu a => điều gì? - Khi đó hai tam giác ACD và tam giác BDC theo t/h nào? - Gọi 1em lên bảng làm câu b - Hai tam giác ACD và BDC suy điều gì? - Vậy hình thang ABCD có góc C góc là hình thang gì? ˆ ˆ = OCD Lại có ODC (gt)  OC = OD (2) Từ (1) và (2)  AC = BD - Nhận xét bài làm bảng - Sửa bài vào Từ (1) và (2)  AC = BD Bài 18 trang 75 Sgk -HS đọc đề và viết gt, kl Cm cho BE = BD - Ta có AC // BE => AC = BE - HS lên bảng trình bày cm câu a/ · · - BEC BDE - Bằng nhaut heo t/h c.g.c a/ AB // CE => Tứ giác ABEC là hình thang Mà AC // BE  AC = BE ( nx ) Do AC = BD ( gt )  BD = BE Khi đó tam giác BEC cân B ˆ -HS lên bảng làm bài - Góc C góc D - Hình thang ABCD là hình thang cân theo DHNB ˆ b)- Có: D1  E (  BDE cân B) Mà: AC // BE  Ĉ1 = Ê (2 góc đồng vị)  Dˆ Cˆ - Xét  ACD và  BDC: AC = BD (gt) Dˆ Cˆ (c/m trên) DC chung   ACD =  BD (c g c) c) Vì:  ACD =  BDC (c/m trên)  ADC = BCD (2 góctương ứng)  hình thang ABCD cân Củng cố - Gọi HS nhắc lại các kiến thức đã học §2, §3 Nêu định nghĩa hình thang, hình thang cân Tính chất và dấu hiệu nhận biết hình thang cân - Chốt lại cách chứng minh hình thang cân Hướng dẫn nhà - Ôn lại lý thuyết và xem lại các bài tập đã làm - BTVN 16; 19/ 75 Sgk IV RÚT KINH NGHIỆM (6) TIẾT : ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC I MỤC TIÊU: - Kiến thức: học sinhnắm vững định nghĩa đường trung bình tam giác, nội dung định lí và định lí - Kỹ năng: học sinhbiết vẽ đường trung bình tam giác, vận dụng định lý để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh đoạn thẳng nhau, đường thẳng song song - Thái độ: học sinh thấy ứng dụng đường trung bình vào thực tế, yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: - Đồ dùng: thước, bảng phụ - Phương pháp: Dạy học tích cực III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY Ổn định tình hình lớp: (1’) - Điểm danh học sinh lớp - Chuẩn bị kiểm tra bài cũ: Treo bảng phụ ghi đề bài tập NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Kiểm tra bài cũ (8’) GV đưa đề kiểm tra trên bảng phụ : - HS lên bảng trả lời (có thể vẽ hình để giải Các câu sau đây câu nào đúng? Câu thích chứng minh cho kết luận mình) nào sai? Hãy giãi thích rõ chứng … minh cho điều kết luận mình - HS còn lại chép và làm vào bài tập : Hình thang có hai góc kề đáy 1- Đúng (theo định nghĩa) là hình thang cân 2- Sai (vẽ hình minh hoạ) Tứ giác có hai đường chéo 3- Đúng (giải thích) là hình thang cân 4- Sai (giải thích + vẽ hình …) Tứ giác có hai góc kề cạnh bù 5- Đúng (giải thích) và có hai đường chéo là hình thang cân Tứ giác có hai góc kề cạnh là hình thang cân Tứ giác có hai góc kề cạnh bù và có hai góc đối bù là hình thang cân Bài (2’) §4 ĐƯỜNG TRUNG - GV giới thiệu bài trực - HS ghi bài BÌNH CỦA TAM GIÁC tiếp ghi bảng Định nghĩa (10’) Kiến thức : HS nắm vững định nghĩa đường trung bình tam giác Kỹ : HS vẽ đường trung bình tam giác Đường trung bình - Cho HS thực ?1 - HS thực ?1 (cá thể): tam giác - Quan sát và nêu dự đoán - Nêu nhận xét vị trí điểm E a Định lí 1: (sgk) …? - HS ghi bài và lặp lại - Nói và ghi bảng định lí - HS suy nghĩ - Cminh định lí nào? - EF=BD (7) A E D B F C GT ABC AD = DB, DE//BC KL AE =EC Chứng minh (xem sgk) * Định nghĩa: (Sgk) - Vẽ EF//AB - Hình thang BDEF có BD//EF =>? - Mà AD=BD nên ? - Xét ADE và AFC ta có điều gì ? - ADE và AFC nào? - Từ đó suy điều gì ? - EF=AD ˆ ˆ D1=F1 ˆ ˆ A=E1; ; AD=EF ADE = AFC (g-c-g) AE = EC -Vị trí điểm D và E trên - HS nêu nhận xét: D và E là hình vẽ? trung điểm AB và AC DE là đường trung bình - Ta nói đoạn thẳng ABC DE là đường trung bình - HS phát biểu định nghĩa tam giác ABC Vậy em đường trung bình tam giác nào có thể định nghĩa - HS khác nhắc lại Ghi bài vào đường trung bình tam giác ? -Có đtrbình  - Trong  có đtrbình? Tính chất đường trung bình tam giác (15’) Kiến thức : HS biết tính chất đường trung bình tam Kỹ : Vận dụng tính chất đường trung bình tam giác vào giải toán b Định lí : (sgk) - Yêu cầu HS thực ?2 - Thực ?2 - Gọi vài HS cho biết kết - Nêu kết kiểm tra: ˆ =B ˆ DE = ½ BC ADE A - Từ kết trên ta có thể - HS phát biểu: đường trung kết luận gì đường trung bình tam giác … D E F bình tam giác? - Cho HS vẽ hình, ghi GT- - Vẽ hình, ghi GT-KL B C KL - HS suy nghĩ Gt ABC ;AD=DB; - Muốn chứng minh AE = EC DE//BC ta phải làm gì? - HS kẻ thêm đường phụ Kl DE//BC; DE = ½ BC - Hãy thử vẽ thêm đường gợi ý thảo luận theo nhóm nhỏ kẻ phụ để chứng minh định người cùng bàn trả lời Chứng minh : (xem sgk) lí (nêu hướng chứng minh chỗ) - GV chốt lại việc đưa bảng phụ bài chứng minh cho HS Củng cố (8’) ?3 C B E - Cho HS tính độ dài BC trên hình 33 với yêu cầu: - Để tính khoảng cách hai điểm B và C người ta phải làm nào? D A DE= 50 cm - GV chốt lại cách làm - HS thực ? theo yêu cầu GV: - Quan sát hình vẽ, áp dụng kiến thức vừa học, phát biểu cách thực - DE là đường trung bình ABC => BC = 2DE - HS1 phát biểu: … (8) Từ DE = ½ BC (định lý 2) (như cột nội dung) cho HS => BC = 2DE=2.50=100 nắm Bài 20 trang 79 Sgk - Yêu cầu HS chia nhóm hoạt động A 8cm x - Thời gian làm bài 3’ K 50 - GV quan sát nhắc nhở HS I 8cm không tập trung 10cm 50 B C - GV nhận xét hoàn chỉnh bài Hướng dẫn nhà - Ôn lại lý thuyết và xem lại các bài tập đã làm - BTVN 20, 21, 22 / 79, 80 Sgk - HS2 phát biểu: … - HS chia làm nhóm làm bài - Sau đó đại diện nhóm trình bày ˆ ˆ - Ta có AKI=ACB =500 =>IK//BC mà KA=KC (gt) =>IK là đường trung bình nên IA=IB=10cm IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG I MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS nắm vững Định nghĩa ĐTB hình thang, nắm vững NộI DUNG định lí 3, định lí - Kỹ năng: Vận dụng định lí tính độ dài các đoạn thẳng, chưng minh các hệ thức đoạn thẳng Thấy tương quan định nghĩa và định lí đường trung bình tam giác và hình thang, sử dụng tính chấtđường TB tam giác để chưng minh các tính chất đường trung bình hình thang - Thái độ: Phát triển tư lôgíc II CHUẨN BỊ: - Đồ dùng: thước, bảng phụ - Phương pháp: Dạy học tích cực III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn định tình hình lớp: (1’) - Điểm danh học sinh lớp - Chuẩn bị kiểm tra bài cũ: Treo bảng phụ ghi đề bài tập NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV Kiểm tra bài cũ (5’) 1/ Định nghĩa đường trung - Treo bảng phụ đưa đề kiểm bình tam giác.(3đ) tra Cho HS đọc đề 2/ Phát biểu định lí 1, đlí - Gọi HS đường trbình  (4đ) - Kiểm tra bài làm vài HS 3/ Cho ABC có E, F là - Theo dõi HS làm bài trung điểm AB, AC Tính EF biết BC = 15cm (3đ) - Cho HS nhận xét, đánh giá câu trả lời và bài làm cảu bạn A - Cho HS nhắc lại đnghĩa, đlí 1, x F E đtb tam giác … B 15 C HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS đọc đề kiểm tra , thang điểm trên bảng phụ - HS gọi lên bảng trả lời câu hỏi và giải bài toán - HS còn lại nghe và làm bài chỗ - Nhận xét trả lời bạn, bài làm bảng - HS nhắc lại … - Tự sửa sai (nếu có) (9) Bài - GV giới thiệu trực tiếp và ghi - HS nghe giới thiệu, ghi §4 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH bảng: chúng ta đã học đtb tựa bài vào CỦA HÌNH THANG tam giác và tính chất nó Trong tiết học này, ta tiếp tục nghiên cứu đtb hthang Đường trung bình hình thang (11’) Kiến thức : HS hiểu định lý hình thang Kỹ : HS áp dụng định vào giải toán Đường trung bình - Nêu ?4 và yêu cầu HS thực - HS thực ?4 theo yêu hình thang - Hãy đo độ dài các đoạn thẳng cầu GV a/ Định lí 3: (sgk trg 78) BF, CF cho biết vị trí điểm - Nêu nhận xét: I là trung B F trên BC điểm AC ; F là trung A - GV chốt lại và nêu định lí điểm BC E F - HS nhắc lại và tóm tắt GT-KL - Lặp lại định lí, vẽ hình và - Gợi ý chứng minh : I có là trung ghi GT-KL D C điểm AC không? Vì sao? - Chứng minh BF = FC GT hình thang ABCD Tương tự với điểm F? cách vẽ AC cắt EF (AB//CD) AE = ED ; I áp dụng định lí EF//AB//CD đtb  ADC KL BF = FC và ABC Định nghĩa (7’)’ Kiến thức : HS hiểu định nghĩa đường trung bình hình thang Kỹ : HS vẽ đường trung bình hình thang Định nghiã: (Sgk trang78) - Cho HS xem tranh vẽ hình 38 - Xem hình 38 và nhận (sgk) và nêu nhận xét vị trí xét: E và F là trung điểm B A điểm E và F AD và BC E F - EF là đường trung bình - HS phát biểu định nghĩa hthang ABCD hãy phát biểu … D C đnghĩa đtb hình thang? - HS khác nhận xét, phát EF là đtb hthang ABCD biểu lại (vài lần) … Tính chất đường trung bình hình thang (15’) 1.Kiến thức : HS nắm tính chất đường trung bình hình thang 2.Kỹ : HS áp dụng tính chất đường trung bình hình thang vào giải toán b/Định lí : (Sgk) - Yêu cầu HS nhắc lại định lí - HS phát biểu đlí B A đường trung bình tam giác - Dự đoán tính chất đtb - Nêu dự đoán – tiến hành F E hthang? Hãy thử đo đạc? vẽ, đo đạc thử nghiệm K D C - Có thể kết luận gì? - Rút kết luận, phát biểu - Cho vài HS phát biểu nhắc lại thành định lí Cho HS vẽ hình và ghi GT-KL - HS vẽ hình và ghi Gt-Kl Chứng minh (sgk) Gợi ý cm: để cm EF//CD, ta tạo - HS trao đổi theo nhóm tam giác có EF là trung điểm nhỏ sau đó đứng chỗ cạnh và DC nằm trình bày phương án trên cạnh đó là ADK… mình - GV chốt lại và trình bày chứng - HS nghe hiểu và ghi cách minh sgk chứng minh vào (10) - Cho HS tìm x hình 44 sgk - HS tìm x hình (x = 40m) Củng cố (5’) Cho HS nhắc lại tính chất đường trung bình tam giác, hình thang Cách chứng minh đường thẳng qua trung điểm cạnh tam giác, hình thang Hướng dẫn nhà: (5’) - Ôn lại lý thuyết và xem lại các bài tập đã làm - BTVN 23, 24, 25 / 80 Sgk - Bài 23 trang 80 Sgk Sử dụng định nghĩa - Bài 24 trang 80 Sgk Sử dụng định lí - Bài 25 trang 80 Sgk Chứng minh EK là đường trung bình tam giác ADC Chứng minh KF là đường trung bình tam giác BCD IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : - Kiến thức: HS vận dụng lí thuyết để giải toán nhiều trường hợp khác Hiểu sâu và nhớ lâu kiến thức - Kỹ năng: Rèn luyện các thao tác tư phân tích, tổng hợp qua việc luyện tập phân tích và chưng minh các bài toán - Thái độ : Tính cẩn thận, say mê môn hoc II CHUẨN BỊ: - Đồ dùng : thước, bảng phụ, compa - Phương pháp : Dạy học tích cực III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Ổn định tình hình lớp: (1’) - Điểm danh học sinh lớp - Chuẩn bị kiểm tra bài cũ: Treo bảng phụ ghi đề bài tập HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Kiểm tra bài cũ: - Treo bảng phụ đưa đề - HS gọi lên bảng trả kiểm tra Gọi HS lên bảng lời câu hỏi và làm bài - Kiểm bài tập nhà HS - HS còn lại làm vào giấy NỘI DUNG 1- Phát biểu đnghĩa đtb tam giác, hthang 3- Tính x trên hình vẽ sau:(3đ) (11) - Gọi HS nhận xét câu trả lời và bài làm bảng - GV chốt lại giống nhau, khác định nghĩa đtb tam giác và hình thang; tính chất hai hình này… bài - Nhận xét, góp ý bảng M I N - HS nghe để hiểu sâu sắc lý thuyết P 5dm K x Q Luyện tập - Kiến thức: HS vận dụng lí thuyết để giải toán nhiều trường hợp khác Hiểu sâu và nhớ lâu kiến thức - Kỹ năng: Rèn luyện các thao tác tư phân tích, tổng hợp qua việc luyện tập phân tích và chưng minh các bài toán - Gọi HS đọc đề - HS đọc lại đề bài 22 sgk Bài tập 25 - Muốn cm ba điểm D, K, B - Ta cm cho ba điểm B, D, B A thẳng hàng thì ta làm K cùng nằm trên F K E nào? đường thẳng - Cho HS nhận xét cách làm - Một HS lên bảng trình D C bạn, sửa chỗ sai có bày - GV nói nhanh lại cách làm - Cả lớp theo dõi, nhận xét, Giải lời giải … góp ý sửa sai… EK là đưòng trung bình - GV vẽ hình 45 và ghi bài tập - Tự sửa sai vào 26 lên bảng EK là đường trung bình ABD nên EK //AB (1) Tương tự KF // CD (2) ABD nên EK //AB (1) Mà AB // CD (3) Tương tự KF // CD (2) Từ (1)(2)(3)=>EK//CD,KF//CD Mà AB // CD (3) Từ (1)(2)(3)=>EK//CD,KF//CD Do đó E,K,F thẳng hàng Do đó E,K,F thẳng hàng HS đọc đề,vẽ hình vào - HS lên bảng ghi GT- KL - HS suy nghĩ, nêu cách làm - Gọi HS nêu cách làm - Một HS làm bảng, còn Bài tập 26 trang 80 Sgk - Cho lớp làm chỗ, lại làm cá nhân chỗ A 8cm B em làm bảng - HS lớp nhận xét, góp ý x D C bài giải bảng 16cm F - Cho lớp nhận xét bài giải - HS đọc đề bài (2 lần) E bảng - Một HS vẽ hình, tóm tắt y H G GT-KL lên bảng, lớp Ta có: CD là đường trung bình thực vào hình thang ABFE - HS tham gia phân tích, tìm cách chứng minh theo Do đó: CE = (AB+EF):2 hay x = (8+16):2 = 12cm - EF là đường trung bình hình thang CDHG Do đó : KiÓm tra 15 phót Đề bài : Cho hình thang ABCD ( AB // CD ), E là trung điểm AD, F là trung điểm BC, đường thẳng EF cắt BD I cắt AC K (12) a) Chứng minh AK = KC , BI = ID b) Cho AB = 6cm, CD = 10cm Tính độ dài EI, KF, IK Đáp án : B A E I K F D C a) EF là đtb hthang ABCD nên EF//AB//CD K EF nên EK//CD và AE = ED  AK = KC (đlí đtb ADC) I EF nên EI//AB và AE=ED (gt)  BI = ID (đlí đtb DAB) 1 b) EF= (AB+CD) = (6+10)=8cm EI = AB = 3cm KF = AB = 3cm (1đ) (1,5đ) (1,5đ) (1đ) (1,5đ) (1đ) (1đ) IK=EF–(EI+KF) = 8–(3+3)=2cm (1,5đ) Củng cố (2’) - HS nhắc lại các tính chất hình thang cân - Cách chứng minh tứ giác là hình thang cân Hướng dẫn nhà: (2’) - Học bài: Ôn lại định nghĩa, các tính chất, dấu hiệu nhận biết - Làm lại bài kiểm tra - Làm bài tập: 27, 28 SGK, 39, 40 SBT IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT ĐỐI XỨNG TRỤC I MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS nắm vững định nghĩa hai điểm đối xứng với qua đường thẳng, hiểu định nghĩa hai đường đối xứng với qua đường thẳng, hiểu định nghĩa hình có trục đối xứng - Kỹ năng: HS biết điểm đối xứng với điểm cho trước Vẽ đoạn thẳng đối xứng với đoạn thẳng cho trước qua đường thẳng Biết chứng minh hai điểm đối xứng qua đường thẳng - Thái độ: HS nhận số hình thực tế là hình có trục đối xứng Biết áp dụng tính đối xứng trục vào việc vẽ hình gấp hình II CHUẨN BỊ: - Đồ dùng : thước, bảng phụ, compa - Phương pháp : Dạy học tích cực III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY (13) Ổn định tình hình lớp: (1’) - Điểm danh học sinh lớp Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra Bài (2’) NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Đưa hình vẽ, giới thiệu: §6 ĐỐI XỨNG TRỤC B và C là hai điểm đối xứng - HS nghe giới thiệu, để ý các với qua đường thẳng khái niệm AE; Hai đoạn thẳng AB và - HS ghi tựa bài vào tập AC là hai hình đối xứng qua đường thẳng AE Tam giác ABC là hình có trục đối xứng … - Để hiểu rõ các khái niệm trên, ta nghiên cứu bài học hôm Hai điểm đối xứng qua đường thẳng (12’) Kiến thức: HS hiểu khái niệm hai điểm đối xứng qua đường thẳng Kỹ năng: HS vẽ hai điểm đối xứng qua đường thẳng Hai điểm đối xứng qua - Nêu ?1 (bảng phụ có bài - HS thực hành ?1 : đường thẳng : toán kèm hình vẽ 50 – sgk) a) Định nghĩa : (Sgk) - Yêu cầu HS thực hành - Một HS lên bảng vẽ, còn lại A - Nói: A’ là điểm đối xứng vẽ vào giấy với điểm A qua đường - HS nghe, hiểu d B thẳng d, A là điểm đx với H A’ qua d => Hai điểm A A' b) Qui ước : (Sgk) và A’ là hai điểm đối xứng - HS phát biểu định nghĩa hai với qua đường thẳng d điểm đối xứng với nau qua Vậy nào là hai điểm đx đường thẳng d qua d? - GV nêu qui ước sgk Hai hình đối xứng qua đường thẳng (10’) Kiến thức : HS hiểu khái niệm hai hình đối xứng qua đường tẳng Kỹ : HS xác định hai hình đối xứng qua đường thẳng Hai hình đối xứng qua - Hai hình H và H’ nào đường thẳng: thì gọi là hai hình đối - HS nghe để phán đoán … Định nghĩa: (sgk) xứng qua đường thẳng d? - Thực hành ?2 : - Nêu bài toán ?2 kèm hình - HS lên bảng vẽ các điểm A’, vẽ 51 cho HS thực hành B’, C’ và kiểm nghiệm trên bảng … - Cả lớp làm chỗ … - Điểm C’ thuộc đoạn A’B’ HS nêu định nghĩa hai hình đối xứng với qua đường thẳng d (14) Hai đoạn thẳng AB và A’B’ đối xứng qua đường thẳng d d gọi là trục đối xứng - HS ghi bài - HS quan sát, suy ngĩ và trả lời: + Các cặp đoạn thẳng đx: AB và A’B’, AC và A’C’, BC và - Nói: Điểm đối xứng với B’C’ điểm C AB  A’B’và ngược lại… Ta nói + Góc: ABC và A’B’C’, … + Đường thẳng AC và A’C’ AB và A’B’ là hai đoạn thẳng đối xứng qua d + ABC và A’B’C’ Tổng quát, nào là hai hình đối xứng qua đường thẳng d? - Giới thiệu trục đối xứng hai hình Lưu ý: Nếu hai đoạn thẳng (góc, - Treo bảng phụ (hình 53, tam giác) đối xứng với qua 54): đường thẳng thì chúng - Hãy rõ trên hình 53 các cặp đoạn thẳng, đường thẳng đxứng qua d? giải thích? - GV dẫn trên hình vẽ chốt lại - Nêu lưu ý sgk Hình có trục đối xứng (8’) Kiến thức : HS hiểu khái niệm hình có trục đối xứng Kỹ : HS nhận biết hình có trục đối xứng Hình có trục đối xứng: - Treo bảng phụ ghi sẳn bài - Thực ?3 : toán và hình vẽ ?3 cho - Ghi đề bài và vẽ hình vào HS thực - Hỏi: a) Định nghĩa: (Sgk) Đường thẳng AH là trục đối xứng ABC b) Định lí : (Sgk) + Hình đx với cạnh AB là hình nào? đối xứng với cạnh AC là hình nào? Đối xứng với cạnh BC là hình nào? - GV nói cách tìm hình đối xứng các cạnh và chốt lại vấn đề, nêu định nghĩa hình có trục đối xứng - Nêu ?4 bảng phụ - GV chốt lại: hình H - HS trả lời : đối xứng với AB là AC; đối xứng với AC là AB, đối xứng với BC là chính nó … - Nghe, hiểu và ghi chép bài… - Phát biểu lại định nghĩa hình có trục đối xứng - HS quan sát hình vẽ và trả lời - HS nghe, hiểu và ghi kết luận (15) có thể có trục đối xứng, có Đường thẳng HK là trục đối thể không có trục đối xứng xứng hình thang cân ABCD … - Hình thang cân có trục đối xứng không ? Đó là đường thẳng nào? - GV chốt lại và phát biểu định lí GV - HS quan sát hình, suy nghĩ và trả lời - HS nhắc lại định lí Củng cố (5’) Bài 35 trang 87 Sgk Bài 37 trang 87 Sgk - Bài 35 trang 87 Sgk Treo bảng phụ và gọi HS lên vẽ - Bài 37 trang 87 Sgk Cho HS xem hình 59 sgk và hỏi: Tìm các hình có trục đối xứng - HS lên vẽ vào bảng - HS quan sát hình và trả lời : + Hình a có trục đối xứng + Hình b có trục đối xứng + Hình c có trục đối xứng + Hình d có trục đối xứng + Hình e có1 trục đối xứng + Hình g không có trục đối xứng + Hình h có trục đối xứng + Hình i có trục đối xứng Hướng dẫn nhà: (5’) - Học bài: thuộc định nghĩa, các tính chất, vẽ các hình đối xứng qua đường thẳng - Làm bài tập: 36, 38, 39 SGK IV RÚT KINH NGHIỆM (16)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 234 HINH 8, Tuan 234 HINH 8