0

Tiếp cận dịch vụ ngân hàng của các hộ dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch cộng đồng tại xã nghĩa lợi, thị xã nghĩa lộ, tỉnh yên bái

67 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN THỊ DUNG Tên đề tài: TIẾP CẬN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA CÁC HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở XÃ NGHĨA LỢI, THỊ XÃ NGHĨA LỘ, TỈNH YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2016 - 2020 Thái Nguyên, năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN THỊ DUNG Tên đề tài: TIẾP CẬN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA CÁC HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở XÃ NGHĨA LỢI, THỊ XÃ NGHĨA LỘ, TỈNH YÊN BÁI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : K 48 - KTNN Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2016 -2020 Giảng viên hướng dẫn : TS Đỗ Xuân Luận Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu Các số liệu kết nghiên cứu trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực khóa luận cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 15 tháng 05 năm 2020 Sinh viên Nguyễn Thị Dung ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập tốt nghiệp vừa qua, để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đại Học, ngồi nỗ lực thân nhận nhiều quan tâm giúp đỡ Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, khoa kinh tế phát triển nơng thơn hướng dẫn tận tình TS Đỗ Xuân Luận Trước hết, xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên thầy giáo, cô giáo khoa Kinh tế phát triển nông thôn tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đỗ Xuân Luận người trực tiếp hướng dẫn tận tình, chu đáo cho tơi suốt q trình làm khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo UBNN xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, anh Lò Mạnh Thanh trực tiếp hướng dẫn góp ý tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng 05 năm 2020 Sinh viên Nguyễn Thị Dung iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Số hộ dân tộc thiểu số vấn trực tiếp xã Nghĩa Lợi 21 Bảng 1: Các tiêu dân số, lao động xã Nghĩa Lợi năm 2019 27 Bảng 2: Các tiêu kinh tế -xã hội xã Nghĩa Lợi năm 2019 28 Bảng 3: Đặc điểm hộ tham gia làm du lịch cộng đồng .30 Bảng 4: Đặc điểm hộ gia đình vấn 32 Bảng 5: Theo anh / chị du khách quan tâm đến vấn đề gì? 34 Bảng 6: Các tiêu phản ánh mức độ sử dụng công cụ số kinh doanh 35 Bảng 7: Kết kinh doanh du lịch 36 Bảng 8: Tiếp cận dịch vụ vốn vay tín dụng 37 Bảng 9: Những kênh hộ liên hệ với ngân hàng 38 Bảng 10: Nguyên nhân hộ không vay 39 Bảng 11: Thực trạng sở hữu tài khoản ngân hàng hộ vấn 40 Bảng 12: Những khó khăn phát triển du lịch cộng đồng .41 Bảng 13: Những mong muốn hỗ trợ nhà nước để phát triển du lịch cộng đồng 42 iv DANH MỤC HÌNH Hình ảnh 1: BẢN ĐỒ THỊ XÃ NGHĨA LỘ - YÊN BÁI 24 Hình ảnh 2: Màn biểu diễn múa xòe với 5000 người tham gia sân vận động thị xã Nghĩa Lộ vào tháng 9/2019 29 Hình ảnh 3: Tour du lịch Suối Giàng-Nghĩa Lộ-Mù Cang Chải đoàn du khách30 v DANH MỤC VIẾT TẮT NHCSXH Ngân hàng sách xã hội HND Hội nơng dân HTND Hỗ trợ nông dân NCPT Nghiên cứu phát triển VHTTDL Văn hóa thể thao du lịch THCS Trung học sở CDP Tổng sản phẩm quốc nội NHTM Ngân hàng thương mại TWHND Trung ương hội nông dân NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC HÌNH iv DANH MỤC VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .2 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 1.4 Bố cục khóa luận PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU .4 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Du lịch cộng đồng .4 2.1.2 Vai trò dịch vụ ngân hàng phát triển du lịch cộng đồng 2.2 Cơ sở thực tiễn 12 2.2.1 Hịa Bình 12 2.2.2 Bắc Ninh 14 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Nội dung nghiên cứu 20 3.3 Phương pháp nghiên cứu 21 vii 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 21 3.3.1.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .21 3.2.1.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 22 3.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 22 3.4 Địa điểm thời gian tiến hành 22 3.4.1 Địa điểm nghiên cứu .22 3.4.2 Thời gian tiến hành 22 3.5 Các tiêu dùng phân tích .22 3.5.1 Chỉ tiêu thực trạng kinh doanh du lịch cộng đồng 22 3.5.2 Chỉ tiêu thực trạng tiếp cận sử dụng dịch vụ ngân hàng .23 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của địa bàn nghiên cứu 24 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 24 4.1.1.1 Vị trị địa lý 24 4.1.1.2 Khí hậu 25 4.1.1.3 Thủy văn 26 4.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 27 4.1.2.1 Đặc điểm dân số, lao động .27 4.1.2.2 Đặc điểm kinh tế .28 4.1.2 Mô tả đặc điểm du lịch cộng đồng xã 29 4.2 Thực trạng kinh doanh du lịch hộ điều tra .30 4.2.1 Đặc điểm hộ khảo sát 30 4.2.3 Tình hình phát triển du lịch cộng đồng hộ khảo sát 33 4.2 Giải pháp tăng cường tiếp cận dịch vụ ngân hàng phát triển du lịch cộng đồng địa bàn nghiên cứu .43 4.2.1 Đối với hộ dân tộc thiểu số kinh doanh du lịch cộng đồng 43 4.2.2 Đối với ngân hàng địa bàn 44 4.2.3 Đối với quyền địa phương 45 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 viii 5.1 Kết luận 46 5.2 Kiến nghị .46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 43 tới với du lịch, an ninh an toàn co du khách internet cải thiện 100% hộ dân mong muốn quyền địa phương đảm bảo Qua bảng số liệu điều tra thấy người dân đa phần có biết đến dịch vụ từ phía ngân hàng, ứng dụng tiện ích Tuy nhiên, có rào cản định trình sử dụng ứng dụng dịch vụ vào mơ hình du lịch hộ gia đình Các dịch vụ kể đến vay vốn, gửi tiền tiết kiệm, toán dịch vụ người dân biết đến nhiên phần tiếp cận vốn hộ điều tra đa phần sử dụng nguồn vốn từ gia đình để phục vụ nhu cầu kinh doanh du lịch hộ, khơng có nhu cầu vay thêm thời điểm Tuy nhiên, thời gian tới đặc biệt ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 đầu năm 2020 vừa qua du lịch khả hộ cần đến nguồn hỗ vốn để phục hồi phát triển mơ hình du lịch gia đình Nếu có nhu cầu cần vay vốn hộ đưa đề xuất khơng bên NHCS mà ngân hàng khác có ưu đãi vay cho hộ dân làm mơ hình du lịch cộng đồng nguồn vốn, lãi suất thủ tục trình vay vốn nhanh chóng hơn, tránh rờm rà khâu Về ứng dụng cá dịch vụ ngân hàng từ phía người dân gặp phải rào cản định đề cập số liệu điều tra đa phần dân số địa bàn điều tra người dân tộc thiểu số chiếm tới 87,5%, khả sử dụng dịch vụ tiện ích hạn chế, địa bàn vùng sâu, vùng xa mạng lưới internet đơi chưa đảm bảo với hộ làm du lịch độ tuổi từ 46- 50 tuổi khả tiếp cận sử dụng ứng dụng khó khăn 4.2 Giải pháp tăng cường tiếp cận dịch vụ ngân hàng phát triển du lịch cộng đồng địa bàn nghiên cứu 4.2.1 Đối với các hộ dân tộc thiểu số kinh doanh du lịch cợng đờng Từ khó khăn hệ thống Internet cịn kém, mạng lưới giao thơng chưa cải thiện, trình độ học vấn người dân cịn hạn chế, đa số hộ dân người dân tộc thiểu số, cách thức toán chưa áp dụng toán đại 44 vào thực tế , để tình hình kinh doanh du lịch hộ cải thiện có số giải pháp đưa sau: - Cần thay đổi cách nhìn tích cực lợi ích mà dịch vụ ngân hàng mang lại - Chủ động liên kết với cơng ty du lịch việc tốn qua thẻ ngân hàng, để việc toán trở nên dễ dàng nhanh chóng hơn, khơng q nhiều thời gian chờ đợi từ hóa đơn giấy bên ngồi mà sử dụng hóa đơn điện tử… - Hầu hết hộ điều tra 100% hộ sử dụng điện thoại thông minh nên hộ cần nâng cao sử dụng thiết bị thông minh cách tối ưu để phục vụ cho trình hoạt động mơ hình du lịch gia đình - Học hỏi mơ hình địa phương khác, cách giới thiệu mơ hình, cách đăng wed, facebook, zalo, cách thức trả lời khách… Để không lãng phí thiết bị thơng minh vào mục đích khác không đem lại hiệu kinh tế cho mô hình du lịch hộ 4.2.2 Đới với các ngân hàng địa bàn Qua khó khăn mà người dân gặp phải hệ thống trạm giao dịch ngân hàng hạn chế, thủ tục vay rườm rà, trình độ học vấn người dân cịn hạn chế , phía ngân hàng nên có giải pháp hỗ trợ người dân như: - Các ngân hàng cần có sách vay vốn ưu đãi như: tạo điều kiện nhiều trình liên kết người dân với ngân hàng, có sách giành riêng cho hộ làm du lịch cộng đồng địa bàn tỉnh, ưu tiên số vốn vay, thời hạn lãi suất… Đề nghị người dân tham gia vào dịch vụ ngân hàng để nộp lãi hàng tháng qua thẻ ATM để giảm thiểu ách tách khó khăn q trình tới trụ sở, tiết kiệm thời gian cho phía ngân hàng người dân - Mở thêm điểm giao dịch ATM: Các ngân hàng cần có nhiều giải pháp để mở rộng chi nhánh vùng nơng thơn nữa, đưa nhiều sách ưu đãi để thu hút người dân quan tâm tới dịch vụ ngân hàng Đồng thời thái độ 45 nhân viên ngân hàng khu vực nông thơn cần thân thiện, nhiệt tình việc hướng dẫn người dân làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng dịch vụ giao dịch khác ngân hàng - Hỗ trợ xây dựng công trình sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động du lịch địa phương 4.2.3 Đới với quyền địa phương Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện nhiều cho hộ dân tham gia vào mơ hình làm du lịch cộng đồng địa bàn xã Chính quyền địa phương có vai trị quan trọng để kết nối người dân với tổ chức khác phía cơng ty du lịch phía ngân hàng Từ kết nối từ địa phương người dân tin tưởng vào sách ưu đãi mà phía thứ đưa Có định hướng cụ thể như: - Xây dựng lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hộ tham gia vào làm du lịch cộng đồng - Nâng cao công tác quảng bá, tuyên truyền khu du lịch xã - Đưa kiến nghị với sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh tổ chức những hoạt động, lễ hội, kiện…, để quảng bá giới thiệu hình thức du lịch địa phương - Tổ chức buổi thảo luận với chuyên gia, hộ làm du lịch cộng đồng tiếng tỉnh khác để chia sẻ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm để phát triển khả du lịch địa phương 46 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Nhìn chung thực trạng tiếp cận sử dụng dịch vụ ngân hàng phát triển du lịch cộng đồng hộ dân tộc thiểu số địa bàn xã Nghĩa Lợi tương đối Các hộ sử dụng dịch vụ ngân hàng chủ yếu để toán khoản tiền cá nhân để gửi tiền tiết kiệm sử dụng hoạt động kinh doanh du lịch tương đối hạn chế, thói quen tốn tiền mặt tiện lợi với người dân, cịn khơng rõ thao tác để thực ứng dụng thông minh Nguồn vốn hộ thuộc diện vay vốn NHCS sử dụng vào mục đích kinh doanh du lịch hộ gia đình Tuy nhiên, ngân hàng khác cần có nhiều ưu đãi vay vốn cho hộ làm du lịch cộng đồng Thời gian trước đây, họ có đủ nguồn lực vốn để phát triển mơ hình du lịch gia đình giai đoạn dịch Covid-19 đầu năm 2020 vừa qua ngành bị ảnh hưởng nhiều mà đặc biệt ngành du lịch Trong q trình tiếp cận dịch vụ từ phía ngân hàng có rào cản định việc tiếp cận dịch vụ trình độ học vấn, giới tính, dân tộc, độ tuổi, thói quen sinh hoạt địa phương, thủ tục vay vốn rườm rà rào cản ảnh hưởng nhiều trình tiếp cận sử dụng tiện ích dịch vụ ngân hàng 5.2 Kiến nghị Thứ nhất, phía quyền địa phương: Đưa sách, định hướng phát triển du lịch phù hợp với điều kiện địa phương; khuyến khích người dân tích cực chủ động việc phát triển mơ hình du lịch hộ Thứ hai, phía ngân hàng: Xây dựng sách ưu đãi cho hộ làm du lịch cộng đồng, chủ động linh hoạt việc xử lý lỗi hệ thống, rị rỉ thơng tin khách hàng linh hoạt thủ tục vay vốn 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Báo cáo thống kê UBND xã Nghĩa Lợi năm 2019 Báo cáo tổng kết năm 2019 UBND xã Nghĩa Lợi Báo cáo đề tài du lịch sinh thái cộng đồng trung ương hội nông dân năm 2016 Bộ văn hóa thể thao du lịch ( 2011), chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Bùi Cẩm Phượng "Nghiên cứu nguồn lực tác động đến phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội." (2019) Cẩm nang thực tiễn phát triển du lịch nông thôn Việt Nam( 2014) thuộc Viện nghiên cứu phát triển du lịch, Tổng cục du lịch Việt Nam Đoàn Mạnh Cường "Phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững" (2019) Phạm Thị Hồng Cúc, Ngô Thanh Loan ( 2016): Du lịch cộng đồng góp phần xóa đói giảm nghèo Việt Nam Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, ĐHQG-HCM Tài liệu hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng( 2012) thuộc Viện nghiện cứu phát triển ngành nghề Việt Nam 10 Trần Thị Mai (2005), Du lịch cộng đồng – du lịch sinh thái: Định nghĩa, đặc trưng quan điểm phát triển, Trường Trung cấp nghiệp vụ du lịch Huế 11 Võ Quế (2006), Du lịch cộng đồng: Lý thuyết vận dụng Tập 1, NXB Khoa học kỹ thuật II Các trang web 12.https://lnk.vn/Ol33r 13 https://lnk.vn/xGKRA 14 https://lnk.vn/2CKbr 15 https://lnk.vn/oDdh0 16 https://lnk.vn/TKyts 17 https://lnk.vn/KnEqa 18 https://lnk.vn/Ol33r PHỤ LỤC: CÁC HÌNH ẢNH CHỤP ĐƯỢC TẠI ĐỊA PHƯƠNG VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Hình ảnh 4: Phỏng vấn gia đình Hồng Thị Loan Sà Rèn Ngày 24/3/2020 Hình ảnh 5: Phỏng vấn gia đình anh Lị Văn Bình Chao Hạ Ngày 27/3/2020 PHỤ LỤC CÂU HỎI PHỎNG VẤN PHIẾU ĐIỀU TRA PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA CÁC HỘ KINH DOANH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Kính thưa Anh/Chị, Với mục đích tìm hiểu nhu cầu khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng phát triển du lịch cộng đồng, mong muốn Anh/Chị dành chút thời gian để cung cấp thông tin Chúng xin cam két thông tin thu thập bảo mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu! Trân trọng cảm ơn mong giúp đỡ Quý Anh/Chị! Ngày: …/… /2020 Họ tên người vấn……………………………… Anh/Chị vui lịng cho biết địa chỉ: Thơn…………………………………………………………………………… Xã……………………………………Huyện……………Tỉnh……………… Số điện thoại: ……………………………………………………… Tuổi Anh/Chị là::…………………(tuổi) Giới tính Anh/Chị: Nam  Nữ  Anh/Chị người dân tộc: (chọn một ô) 1.H’Mông  3.Thái  5.Giáy  2.Dao  4.Mường  6.Khác  (xin vui lịng ghi rõ)…………… Trình độ học vấn cao Anh/Chị (chọn một ô) 1.Đại học  3.Trung cấp  5.THCS  7.Tiểu học  2.Cao đẳng  4.Sơ cấp  6.THPT  Không học  Anh/Chị có giữ chức vụ xã khơng? Có  Khơng  Anh/Chị có họ hàng, người thân làm việc xã khơng? Có  Khơng  Anh/chị có thành viên Ban quản lý du lịch cộng đồng? Có  Khơng  Anh/Chị có thành viên hội sau (có thể chọn nhiều mợt ơ): 1.Hội nơng dân  3.Đồn niên  2.Hội liên hiệp phụ nữ  4.Hội cựu chiến binh  10 Anh/chị có thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp lữ hành để đưa du khách tới thăm? Có  Khơng  11 Số lượng doanh nghiệp lữ hành anh/chị có thỏa thuận hợp tác? 12.Tổng thu nhập bình quân tháng gia đình (triệu đồng/tháng):………………… 13 Trong đó, thu nhập từ du lịch bình quân chiếm khoảng % tổng thu nhập (ước tính)……… (%) 14 Anh/Chị có giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng khơng? Có  Khơng  15 Nếu tham gia tập huấn, Anh/Chị vui lòng cho biết nội dung tập huấn (có thể chọn nhiều một ô): 1.Giao tiếp  2.Nấu ăn  3.Trang trí nhà Được chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch  từ địa phương khác  4.Ngoại ngữ  Khác  (xin vui lòng ghi rõ)…………… 16 Anh/Chị có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư? Có  Khơng  17 Anh/Chị có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơng lâm nghiệp? Có  Khơng  18 Giá trị nhà (ước tính):……………………….(triệu đồng) 19 Tổng chi phí xây dựng homestay (ước tính)…………………… triệu đồng 20 Số phịng Homestay…………………… (phòng) 21 Sức chứa (lượng khách du lịch) tối đa homestay……………………….(khách) 22 Lượng du khách bình quân tháng tới sở anh/chị:…………………….( khách) 23 Lượng du khách thấp tháng………………………… ( khách) 24 Lượng du khách cao tháng……………………………( khách)) 25 Thời gian lưu trú bình quân du khách nước ngoài…………….(ngày) 26 Thời gian lưu trú bình quân du khách nước…………… (ngày) 27 Mức thu bình qn du khách nước ngồi ngày lưu trú ……… (nghìn đồng) 28 Mức thu bình quân du khách nước ngày lưu trú……… (nghìn đồng) 29 Khách du lịch tốn hình thức chủ yếu? (có thể chọn nhiều một ô): 1.Tiền mặt  3.Quét mã QR  2.Chuyển khoản  Khác  (xin vui lòng ghi rõ)…………… 30 Khách du lịch nước chủ yếu từ vùng nào? (có thể chọn nhiều một ô): Châu Âu  Châu Á  Châu Mỹ  Khác  31 Khách du lịch nước chủ yếu đến từ vùng nào? (có thể chọn nhiều một ô): Miền Bắc  Miền Trung  Miền Nam  32 Theo anh/chị lợi sở Anh/Chị phát triển du lịch cộng đồng gì? (có thể chọn nhiều mợt ô): Môi trường lành 3.Văn hóa đặc sắc  5.Ẩm thực ngon  4.Nông nghiệp đa dạng Khác …………  Cảnh quan đẹp   33 Anh/Chị có sở hữu tơ? Có  Không  34 Giá trị ô tô lúc mua…………………… (triệu đồng) 35 Anh/Chị có máy tính để bàn (hoặc) xách tay? Có  Khơng  36 Giá trị tất máy tính lúc mua……………………… (triệu đồng) 37 Gia đình Anh/Chị có sử dụng máy điều hịa? Có  Khơng  38 Giá trị tất điều hòa lúc mua……………………… (triệu đồng) 39 Gia đình Anh/Chị có sử dụng tủ lạnh? Có  Khơng  40 Giá trị tủ lạnh lúc mua……………………… (triệu đồng) 41 Gia đình Anh/Chị có sử dụng máy giặt? Có  Khơng  42 Giá trị máy giặt lúc mua……………………… (triệu đồng) 43 Gia đình Anh/Chị có sử dụng Tivi hình LED? Có  Khơng  44 Giá trị Tivi lúc mua……………………… (triệu đồng) 45 Anh/Chị có lắp đặt internet gia đình? Có  Khơng  46 Chi phí internet bình qn hàng tháng anh chị phải trả tiền? .(nghìn đồng/tháng) 47 Anh/Chị có sử dụng điện thoại thơng minh? Có  48 Nếu có, giá trị điện thoại thông minh lúc mua…………………… (triệu đồng) Khơng  49 Cước th bao bình quân tháng anh/chị phải trả bao nhiêu? (nghìn đồng) 50 Anh/chị có sử dụng ứng dụng sau? (có thể chọn nhiều một ô): Facebook  Đăng video youtube quảng bá du lịch  Đăng ký điểm đến Sử dụng Apps điện thoại để kinh trang website du lịch doanh du lịch   51.Anh/Chị có mở tài khoản ngân hàng? Có  Khơng  52.Anh chị sử dụng tài khoản với mục đích chủ yếu? (có thể chọn nhiều mợt ô) Gửi tiền tiết kiệm  Để nhận tiền 5.Thanh toán với doanh toán khách du lịch nghiệp lữ hành   Chuyển khoản  4.Vay vốn ngân hàng  Khác ………… 53.Nếu không mở tài khoản ngân hàng, anh chị vui lòng cho biết lý (có thể chọn nhiều một ô) Khơng có nhu cầu giao dịch Có nhu cầu, Có nhu cầu, qua tài khoản  ngân hàng xa  mở đâu  Có nhu cầu, ngại thủ Có nhu cầu, sợ Khác ………… tục mở tài khoản phức tạp  rủi ro bảo mật thơng tin  54.Trong vịng năm vừa qua, gia đình Anh/Chị có vay vốn ngân hàng khơng? Có  Khơng  55 Nếu có vay vốn ngân hàng, xin cho biết thêm số thông tin sau (nếu có nhiều khoản vay từ cùng ngân hàng, có thể ghi chi tiết cho từng khoản) 1.Nguồn vốn vay 2.Lươn g vốn vay thực tế nhận (triệu đồng) 3.Lượn g vốn mong muốn vay (triệu đồng) 4.Lãi suất thực trả (%/thán g) 5.Kỳ hạn 6.Mục đích sử vay dụng vốn vay (thán g) 7.Lượng vốn sử dụng tương ứng (triệu đồng) 8.Hình thức bảo lãnh vốn vay 1.Ngân 1.Trồng trọt ………… hàng nông 2.Chăn ………… chấp nghiệp & ni ………… 2.Tín Phát triển 3.Bn bán ……… chấp nông thôn 4.Du lịch ………… 1.Thế 5.Tiêu dùng … ………… … 2.Ngân 1.Trồng trọt ………… hàng 2.Chăn ………… chấp sách xã hội ni ………… 2.Tín 3.Bn bán ……… chấp 4.Du lịch ………… 1.Thế 5.Tiêu dùng … ………… … 3. Bạn bè, 1.Trồng trọt ………… người thân 2.Chăn ………… chấp ni ………… 2.Tín 3.Bn bán ……… chấp 1.Thế 4.Du lịch ………… 5.Tiêu dùng … ………… … Nguồn 1.Trồng trọt ………… khác……… 2.Chăn ………… chấp …………… ni ………… 2.Tín … 3.Buôn bán ……… chấp 4.Du lịch ………… 1.Thế 5.Tiêu dùng … ………… … 56 Anh/Chị giao dịch với ngân hàng hình thức nào? (có thể chọn nhiều một ô) Đến trực tiếp trụ sở Liên hệ với hội Liên hệ với Liên hệ với lãnh ngân hàng  liên hiệp phụ nữ  trưởng thôn  đạo ủy ban xã  Gọi điện cho cán Liên hệ với hội Nhờ người Khác ………… ngân hàng  nông dân  thân, bạn bè vay giúp  57 Trường hợp khơng vay ngân hàng, Anh/Chị vui lịng cho biết nguyên nhân: Có nhu cầu vay Có nhu cầu không Đã vay, bị khơng có tài sản đảm bảo  có thơng tin nguồn vốn  từ chối  Có nhu cầu vay Có nhu cầu vay Khác ………… ngại thủ tục rườm rà  thiếu kiến thức sử dụng vốn  58.Nếu ngân hàng cung cấp dịch vụ trực tuyến (qua internet/điện thoại, không cần trực tiếp đến chi nhánh ngân hàng) sau đây, Anh/Chị có sẵn lịng sử dụng khơng? (có thể tích vào nhiều ơ) Thanh tốn trực Vay ngân hàng trực tuyến  Trả nợ ngân hàng tuyến với khách du trực tuyến  lịch  Chuyển khoản trực Nhận thông tin Thông báo số dư tuyến  chương trình tín dụng từ ngân tài khoản  hàng qua tin nhắn điện thoại  59 Những lo ngại sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (có thể tích vào nhiều phù hợp với ý kiến anh chị) Sợ bị lộ thông tin giao dịch Chưa biết cách sử dụng ứng dụng trực  tuyến để giao dịch với ngân hàng  Sợ ngân hàng bị vỡ nợ  4.Khơng có cơng cụ để thực trực tuyến (như điện thoại, internet, máy tính)  60.Những khó khăn q trình kinh doanh du lịch gia đình anh / chị gì? Yếu tố Thiếu vốn đầu tư  Thiếu kiến thức, kinh nghiệm  Lượng khách bấp bênh  Giao thơng khó khăn  Internet phát triển  Nguy dịch bệnh (Covid-19,…)  Khó gìn giữ văn hóa truyền thống  Thiếu hỗ trợ nhà nước  61 Anh/Chị có mong muốn nhà nước nhằm hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng địa phương? Mong muốn chủ sở kinh doanh du lịch Tích chọn Ghi phù hợp 1.Cung ứng vốn đầu tư  2.Được đào tạo, hướng dẫn để nâng cao kiến  thức, kỹ kinh doanh du lịch 3.Được liên kết nhiều với doanh nghiệp du  lịch để đưa du khách đến thăm 4.Hệ thống giao thông cần cải thiện để  thuận tiện lại Môi trường cần  An ninh, an toàn cho du khách cần đảm bảo  Internet cần cải thiện khác……………………………………………  Trân trọng cảm ơn Anh/Chị tham gia cuộc vấn này! Cuộc phỏng vấn kết thúc vào lúc…… giờ……… phút ngày…………… năm 2020 ... hộ dân tộc thiểu số xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái  Phân tích rào cản tiếp cận dịch vụ ngân hàng hộ gia đình dân tộc thiểu số kinh doanh du lịch cộng đồng xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa. .. khăn cách tiếp cận nguồn vốn dịch vụ ngân hàng người dân tộc thiểu số làm du lịch cộng đồng tác giả chọn đề tài: ? ?Tiếp cận dịch vụ ngân hàng hộ dân tộc thiểu số phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa. .. khả tiếp cận dịch vụ hộ dân tộc thiểu số địa bàn xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Đánh giá thực trạng tiếp cận dịch vụ ngân hàng phát triển du lịch cộng đồng hộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận dịch vụ ngân hàng của các hộ dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch cộng đồng tại xã nghĩa lợi, thị xã nghĩa lộ, tỉnh yên bái , Tiếp cận dịch vụ ngân hàng của các hộ dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch cộng đồng tại xã nghĩa lợi, thị xã nghĩa lộ, tỉnh yên bái