0

Đánh giá tình hình sản xuất rau cải thảo tại trang trại toyohiro endo, làng kawakami, tỉnh nagano, nhật bản

53 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH QUANG THỊNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RAU CẢI THẢO TẠI TRANG TRẠI TOYOHIRO ENDO, LÀNG KAWAKAMI, TỈNH NAGANO, NHẬT BẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Khoa học trồng Lớp : K48 - TT - N01 Khoa : Nơng Học Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Thị Lân Thái Nguyên - 2020 i LỜI CAM ÐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết thực trình bày khóa luận kết thí nghiệm thực tế tơi, có sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật khoa trường đề Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2020 NGƯỜI VIẾT CAM ĐOAN Đinh Quang Thịnh ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối sinh viên trước hồn thành chương trình đào tạo Thực tập giúp sinh viên củng cố kiến thức học, có hội tiếp cận thực hành với cơng việc thực tế, qua giúp sinh viên tích lũy thêm kỹ kinh nghiệm với công việc tương lai Thật may mắn em tham gia khóa thực tập nơng nghiệp Nhật Bản Nó khơng giúp em có thêm kiến thức bổ ích mà cịn giúp cho tơi có thêm trải nghiệm khám phá nông nghiệp tiên tiến, đại Đây khơng khóa thực tập mà cịn hội giúp cho em có hướng phát phát triển sau tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Lân, người tận tình, chu đáo hướng dẫn, giúp đỡ em thực hoàn thành tốt khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa Nông Học, thầy cô giáo trung tâm phát triển quốc tế ITC giúp đỡ em thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình bác chủ ln quan tâm, tạo điều kiện cung cấp số liệu giúp đỡ em suốt thời gian thực tập tốt nghiệp địa bàn Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh nhất, xong buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế sản xuất hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên không tránh khỏi thiếu xót Kính mong nhận chia sẻ ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô giáo bạn Em xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ÐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT viii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu cụ thể 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc, phân bố phân loại Cải Thảo 2.1.1 Nguồn gốc Cải Thảo 2.1.2 Sự phân bố Cải Thảo 2.1.3 Phân loại Cải Thảo 2.2 Đặc điểm thực vật học yêu cầu sinh thái 2.2.1 Đặc điểm thực vật học cải thảo 2.2.2 Yêu cầu điều kiện sinh thái cải thảo 2.3 Giá trị kinh tế dinh dưỡng cải thảo 2.3.1 Giá trị kinh tế Cải thảo 2.3.2 Giá trị dinh dưỡng Cải thảo 10 2.4 Tình hình sản xuất rau giới nước 11 2.4.1 Tình hình sản xuất rau giới 11 iv 2.4.2 Tình hình sản xuất rau nước 14 2.4.3 Tình sản xuất rau Nhật Bản 16 2.5 Điều kiện sản xuất kinh doanh trang trại 19 2.5.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội làng Kavakami 19 2.5.2 Điều kiện sản xuất kinh doanh trang trại Toyohiro Endo 21 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 22 3.1 Đối tượng, thời gian địa điểm nghiên cứu 22 3.1.1 Đối tượng 22 3.1.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 22 3.2 Nội dung thực 22 3.3 Phương pháp thực 22 3.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 22 3.3.2 Các phương pháp xử lý số liệu 23 3.3.3 Phương pháp phân tích thông tin 23 3.4 Những công việc cụ thể địa phương thực tập 23 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Hiện trạng sản xuất trang trại Toyohiro Endo 24 4.2 Tình hình ứng dụng quy trình kỹ thuật trồng rau cải thảo 26 4.2.1 Cải tạo đất trước vụ gieo trồng 26 4.2.2 Tạo luống đất phủ bạt nilong 29 4.2.3 Uơm 31 4.2.4 Trồng 32 4.2.5 Chăm sóc phịng trừ sâu bệnh hại 33 4.2.6 Thu hoạch 34 4.2.7 Bảo quản sau thu hoạch 35 4.2.8 Dọn dẹp ruộng sau thu hoạch 35 4.3 Thuận lợi, khó khăn sản xuất cải thảo học kinh nghiệm rút v từ trình thực tập trang trại 36 4.3.1 Thuận lợi, khó khăn sản xuất cải thảo trang trại 36 4.3.2 Bài học kinh nghiệm 37 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Kiến nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Máy phân tích độ pH đất 27 Hình 4.2 Máy phân tích thành phần dinh dưỡng đất 28 Hình 4.3 Cày xới, cải tạo đất 29 Hình 4.4 Phủ bạt Maruchi 30 Hình 4.5 Hạt giống cải thảo 31 Hình 4.6 Cây đủ tiêu chuẩn đem vườn trồng 32 Hình 4.7 Khoảng cách trồng cải thảo 33 Hình 4.8 Thu bạt phủ kết thúc mùa vụ 36 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng số loại rau họ Thập Tự 10 Bảng 2.2 Diễn biến diện tích, suất sản lượng rau giới giai đoạn 2009 - 2018 12 Bảng 2.3 Diễn biến diện tích, suất sản lượng rau Việt Nam giai đoạn 2009 - 2018 15 Bảng 2.4 Tình hình sản xuất rau cải thảo Nhật Bản từ năm 2016 đến năm 2018 18 Bảng 4.1 Tình hình sản xuất số trồng trang trại Toyohiro Endo giai đoạn 2017 - 2019 24 Bảng 4.2 Doanh thu trang trại Toyohiro Endo giai đoạn 2017 – 2019 25 Bảng 4.3 Một số loại máy móc sử dụng trang trại Toyohiro Endo 26 Bảng 4.4 Tiêu chuẩn trồng 32 viii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa từ viết tắt ALIC Agricultural and Livestock corporation HTX Hợp tác xã JA Hiệp Hội Nông Nghiệp Nhật Bản Maruchi Bạt phủ maruchi STT Số thứ tự 29 định trồng cho nhà máy sản xuất phân bón Nhà máy sản xuất phân bón có nhiệm vụ tính tốn thành phần sản xuất phân bón phù hợp với hộ nông dân Mỗi hộ nông dân có loại phân phương pháp bón khác đồng ruộng khác Như trồng Nhật Bản ln bón phân theo nhu cầu dinh dưỡng khả cung cấp đất Sau xác định liều lượng loại phân bón Phân bón máy chuyên dụng to Phân bón sau đất cày lên khoảng tuần, sau bón xong đất cày xới máy với suất cao làm cho đất tơi và xốp, rễ ràng cho việc trồng sau Hình 4.3 Cày xới, cải tạo đất 4.2.2 Tạo luống đất phủ bạt nilong Việc lên luống phủ bạt nilon tiến hành máy Maruchi Nhờ công nghệ đại, máy Maruchi vừa lên luống đất phẳng, vừa phủ bạt nilong Đây bước quan trọng, người dân yêu cầu làm tỉ mỉ, luống phủ bạt cần phải thẳng Nếu có chỗ bị lún xuống có đá họ u cầu phải dùng tay để lấp đất cho bạt tiếp xúc với đất, không để khoảng trống Các bước tiến hành phủ bạt nilong sau: 30 * Chuẩn bị bạt nilong Tùy thuộc vào tình hình thời tiết mà sử dụng nilong với màu đen, bạc, trắng kẻ sọc tương ứng Phương pháp sử dụng bạt nilong giúp cho việc giữ nhiệt, ngăn cỏ dại, giảm nhẹ bệnh, tăng suất trồng, mang lại hiệu cao Ngoài ra, tượng trái đất ấm lên mà bạt màu trắng thường sử dụng nhiều hơn, chúng giúp nhiệt độ đất không tăng nhiều, giúp phản xạ ánh sáng tốt Ban lãnh đạo làng Kawakami hướng dẫn người dân sử dụng bạt phủ cho đất, nên việc phủ bạt tiến hành đồng loạt máy Maruchi Mỗi luống có chiều rộng 45cm, chiều cao chuẩn 20cm, bạt nilong phủ lên luống đất với chiều rộng khoảng từ 130 cm đến 135 cm * Tiến hành phủ bạt Chiếc máy phủ bạt chạy từ đầu sang đầu kia, máy tiến hành lên luống phủ bạt Mỗi ruộng cần có người điều hành Nhiệm vụ người đầu bên tạo rãnh, lên luống ban đầu để tạo điểm cho rãnh máy cày sâu xuống Người bên có nhiệm vụ cắt bạt sau máy hết luống Mỗi lần chạy máy tạo luống, kích thước giống thẳng Hình 4.4 Phủ bạt Maruchi 31 4.2.3 Uơm * Chuẩn bị hạt giống Các hạt cải thảo trung tâm nghiên cứu giống tỉnh Nagano cung cấp cho người nông dân làng Kawakami Tùy vào suất lao động, số lượng xuất hàng dự tính ngày hộ nông dân mà số lượng khay gieo khoảng cách gieo hạt điều chỉnh Hạt giống đượcc tuyển chọn kỹ càng, nhập từ mỹ sản xuất nước Giá lọ hạt giống cải thảo từ 1-2 man (2-4 triệu đồng ) Hình 4.5 Hạt giống cải thảo * Chuẩn bị giá thể cho vào khay gieo hạt Giá thể loại chuyên dụng sản xuất sẵn phù hợp để làm giá thể gieo hạt rau cải thảo Hạt giống gieo khay, khay có 250 lỗ để gieo hạt, khay cho giá thể chuyên dụng vào trước Sử dụng thiết bị gieo hạt chuyên dụng pottoru với khay đáy có lỗ nhỏ hạt giống vào Sau cho hạt vào ta tiến hành phủ lớp mùn trấu phía tạo lớp che phủ giữ ẩm cho hạt Sau ta tiến hành cho khay 32 hạt giống vào ngâm dung dung dịch nước cho pha với phân để tạo độ ẩm kích thích độ nảy mầm hạt giống đem khay gieo hạt để vào máy giữ nhiệt Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho cải thảo nảy mầm từ 18 – 22°C Sau nảy mầm, xếp cẩn thận thành hàng nhà kính có trang bị hệ thống tưới nước với hệ thống thơng gió Các mang trồng phải đặt tiêu chuẩn sau: Bảng 4.4 Tiêu chuẩn trồng Giống Cải thảo Độ tuổi Chiều cao Số thật (ngày) (cm) (lá) 10-15 4-5 2-3 Tình trạng Cây khỏe, cân đối khơng có biểu bị bệnh Hình 4.6 Cây đủ tiêu chuẩn đem vườn trồng 4.2.4 Trồng 33 Cải thảo trồng với khoảng cách 45 ×50 cm, vị trí bạt (Maruchi) đục sẵn lỗ nhỏ đem trồng Tại ruộng (1 ha) trồng 4.400 Cải thảo Hình 4.7 Khoảng cách trồng cải thảo 4.2.5 Chăm sóc phịng trừ sâu bệnh hại * Chăm sóc Q trình phát triển rau trải qua giai đoạn sinh trưởng phát triển khác yêu cầu dinh dưỡng cho thời kỳ khác nhau, cần phải ln theo dõi nắm vững tình hình để điều chỉnh cho lượng dinh dưỡng cần thiết cho đạt hiệu cao suất cao Trong thời gian hanh khơ, lượng mưa ít, cần ý công tác tưới tiêu Lúc thời điểm tưới nước cần đặc biệt ý Để đảm bảo cung cấp nước tưới đầy đủ cho rau tất cánh đồng ruộng việc thiết kế xây dựng hệ thống ống dẫn nước cho ruộng thực sau trồng, lúc nhỏ khơng làm ảnh hưởng đến trồng Q trình lắp đặt hệ thống vịi 34 phun nước tính tốn lắp đặt phải đảm bảo tiêu chí phun nước tồn diện tích bề mặt đất trồng rau Cần ý diệt cỏ bên xung quanh luống rau * Phòng trừ sâu bệnh Phòng trừ sâu bệnh hại phải xác định cách tỉ mỉ bệnh thuốc đấy, thuốc phải sử dụng theo liều lượng quy định có thời gian cách ly theo quy định để hạn chế kháng thuốc sâu bệnh Để giảm thiểu tối đa thiệt hại sâu, bệnh cần thường xuyên quan sát tình trạng rau trồng, có biểu bệnh ý lựa chọn sử dụng loại thuốc thích hợp Sâu dịch bệnh thường dễ phát triển vào ngày mưa kéo dài khô hạn Các loại thuốc trừ sâu cần kiểm soát cách chặt chẽ Tuân thủ quy định cách sử dụng, số lượng sử dụng, ngày phun thuốc phải ghi chép lại lịch phun cụ thể Nghiêm cấm việc phun thuốc trừ sâu gần ngày thu hoạch Trước thu hoạch ngày, phải nộp lại bảng ghi thời gian phun thuốc trừ sâu cho hợp tác xã nơng nghiệp làng Để đảm bảo tính an tồn thực phẩm, luật an toàn thực phẩm đời Việc kiểm tra lượng tồn dư loại thuốc bảo vệ thực vật nông sản tích cực thực định kỳ thơng qua quan kiểm tra bên 4.2.6 Thu hoạch Thu hoạch Cải thảo đạt trọng lượng 3-3,3kg /1 sau loại bỏ hết già Những bị bệnh không đặt tiêu chuẩn bị loại bỏ Mỗi Cải thảo phân loại theo cân nặng xếp vào hộp cát-tơng có in sẵn Mã số tên hộ nông dân vỏ thùng Cải thảo phân loại sau: Loại 2L: Cây/thùng, Loại L: cây/thùng, loại M: cây/thùng 35 Để thu hoạch thời điểm thích hợp cơng tác giám sát tình trạng rau theo dõi ghi chép đầy đủ Nếu cịn trồng vụ lúc thu hoạch cần ý cẩn thận khơng dẫm lên bạt nilơng làm cho đất bị cứng lại rách gây ảnh hưởng đến lần canh tác thứ hai 4.2.7 Bảo quản sau thu hoạch Rau thu hoạch, đóng hộp xong vận chuyển xe tải, xe kéo đến kho tập kết Tại kho tập kết thùng rau xếp vào khay, khay xếp 40 thùng Khi xếp song khay rau chuyển vào kho lạnh để giữ độ tươi rau Sau loại rau xe tải chuyên dụng vận chuyển đến nơi tiêu thụ, mối xe tải có hệ thống làm lạnh, điều hịa nhiệt độ thích hợp cho thùng rau xuất trình vận chuyển 4.2.8 Dọn dẹp ruộng sau thu hoạch Nếu làm vụ thứ dọn dẹp luống để tiến hành trồng vụ sau thu hoạch xong Khi thu hoạch xong vụ thứ tiến hành tháo gỡ hết bạt phủ maruchi ra, phơi khô thu gọn lại đưa kho tập kết Maruchi thu kho đem tái chế lại sử dụng cho mùa vụ năm sau Người nơng dân phải trả tiền cho q trình đem maruchi xử lí tái chế Sau loại bạt phủ gỡ hết, công việc tiến hành cày xới đất lại bổ sung thêm phân hữu cho đất Để chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo, máy kéo sử dụng để bón phân hữu cho đất Cứ 10 hecta bón phân hữu Để tránh đất bị bạc màu, loại phân hữu từ nguồn gốc từ lúa mạch, bột mì sử dụng để bón cho đất Tùy vào tình trạng đất canh tác mà loại máy cày máy ủi sử dụng để làm đất Trước mùa đông tới, công việc dọn dẹp, phục hồi đất hồn tất 36 Hình 4.8 Thu bạt phủ kết thúc mùa vụ 4.3 Thuận lợi, khó khăn sản xuất cải thảo học kinh nghiệm rút từ trình thực tập trang trại 4.3.1 Thuận lợi, khó khăn sản xuất cải thảo trang trại * Thuận lợi Điều kiện thời tiết làng Kawakami từ tháng đến tháng 11 thuận lợi cho việc phát triển Cải thảo Sản xuất nông nghiệp làng Kawakami nhận hỗ trợ kỹ thuật từ công ty nông nghiệp Nhật Bản JA Từ cơng tác phân tích đất, lựa chọn trồng phù hợp, bón phân phù hợp với loại Việc sản xuất nông nghiệp điều áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến Những nghiên cứu nông nghiệp điều thực làng, từ việc lai tạo, trồng thực nghiệm loại giống Trang trại nằm vị trí thuận lợi giao thơng, thủy lợi Có phối, kết hợp chặt chẽ trung tâm nghiên cứu nông nghiệp với người nông dân Các trung tâm chuyên nghiên cứu, không ngừng lai taọ đưa giống phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương để khơng ngừng tăng suất cho người nông dân Các giống 37 đưa đến trồng thử trước đồng ruộng người nông dân, thực phù hợp năm sau người nơng dân lựa chọn trồng loại giống Khâu phân phối sản phẩm người nơng dân điều kiểm sốt, kiểm định chất lượng trước bán thị trường Hiệp hội nông nghiệp có trách nhiệm phân phối, điều chỉnh số lượng, thống giá sản phẩm người dân bán thị trường Hiệp hội có trách nhiệm lập kế hoạch, lên phương án sản xuất cho năm định hướng phát triển nông nghiệp tương lai cho người nơng dân * Khó khăn Đất sản xuất nông nghiệp trang trại cịn nhiều đá với kích thước lớn Các ruộng khơng tập trung khó khăn chăm sóc thu hoạch Người lao động sản xuất nông nghiệp với 60% người từ độ tuổi 63 trở lên tham gia sản xuất nông nghiệp Do thời tiết lạnh mùa đơng, thời gian đóng băng kéo dài tận từ tháng 11 năm trước đến tháng năm sau mà năm người dân làng sản sản xuất nông nghiệp từ tháng đến tháng 11 sau có tuyết xuống hoạt động sản xuất nông nghiệp bị dừng lại Mùa hè ngắn mưa nhiều ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển rau gây thối rau, ngập úng làm rau còi cọc chậm phát triển, sâu bệnh nhiều rửa trơi đất bạt, xói mịn hệ thống giao thông ruộng gây trở ngại cho việc lại 4.3.2 Bài học kinh nghiệm Trong suốt tháng thực tập, học hỏi trực tiếp tham gia thực quy trình theo dõi trình sinh trưởng, phát triển Cải thảo trang trại Toyohoro Endo làng Kawakami – Nagano – Nhật Bản Tôi rút học kinh nghiệm quý giá, hữu ích cho thân như: tính chủ động 38 công việc, tinh thần ham học hỏi không sợ sai tự tin, học mới, kỹ kinh nghiệm học nghề từ thực tế Tôi nhận thấy tằng, để đạt thành công sản xuất nông nghiệp, tạo sản phẩm có suất cao, chất lượng tốt an tồn từ tăng hiệu kinh tế Nhật giải nhiều mối quan hệ sản xuất, cụ thể: Kinh nghiệm Nhật Bản cho thấy q trình cơng nghiệp hố khởi đầu giai đoạn phát triển đột phá nông nghiệp Lịch sử phát triển nước phát triển giới cho thấy vậy, tăng trưởng nông nghiệp ln yếu tố thiết yếu cho tiến trình cơng nghiệp hố Và thành cơng kỳ diệu q trình cơng nghiệp hố Nhật Bản gắn kết thành công công nghiệp nơng nghiệp Trong cơng nghiệp ln phục vụ nơng nghiệp phát triển ngược lại, nông nghiệp trở thành thị trường lớn để tích luỹ cho cơng nghiệp Nhật Bản tập trung đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật nơng nghiệp với sách phát triển sản xuất có chọn lọc hồn thiện cấu nơng nghiệp Để việc áp dụng khoa học - công nghệ, giới hố có hiệu quả, viện nghiên cứu tăng cường liên kết với trường đại học, hệ thống khuyến nông, tổ chức nông dân để giúp nông dân tiếp cận công nghệ, trang thiết bị tiên tiến giúp tăng suất, chất lượng, đảm bảo nông nghiệp tăng trưởng ổn định Nông nghiệp giai đoạn đầu thường tăng trưởng dựa thành cải cách ruộng đất Quyền sở hữu ruộng đất tạo động lực hội bình đẳng cho phần lớn nông dân Cùng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp, cải cách ruộng đất thúc đẩy nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, mở rộng việc mua bán nơng phẩm tăng nhanh tích luỹ Các ngành thực phẩm chế biến phát triển, giúp cho người dân sống nơng thơn có thêm nhiều việc làm, thu nhập cải thiện, Nhật Bản tạo cho thị trường nội địa đủ lớn 39 cho hàng hố nơng nghiệp tích luỹ lấy đà chuyển sang xuất Khi sản xuất hàng hoá lớn phát triển, Nhật Bản tập trung đất đai, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển nông hộ lớn trang trại để tạo điều kiện giới hoá, tăng suất lao động, tăng khả cạnh tranh HTX nông nghiệp Kawakami có vai trị quan trọng phát triển nơng nghiệp tổ chức thành lập gắn liền với hoạt động, đời sống người nơng dân với mục đích cải thiện đời sống làm cho sống người nông dân thêm ấm no, hạnh phúc Chính phủ Nhật Bản coi trọng thể chế HTX ban hành nhiều sách giúp đỡ phát triển mở rộng nhằm thơng qua giúp người nơng dân khỏi cảnh đói nghèo tham gia hội nhập vào kinh tế giới Nhật Bản ln có sách hỗ trợ kịp thời để khuyến khích phát triển nông nghiệp như: hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị, vật tư cho nông nghiệp, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, cho vay vốn tín dụng Nền nơng nghiệp nghiệp làng Kawakami phát triển nhờ người dân biết cách khai thác tốt lợi sẵn từ khoa học công nghệ kết hợp với điều kiện tự nhiên Có thể áp dụng mơ hình trồng rau theo quy trình Nhật Bản vào Việt Nam có số nơi có khí hậu mát mẻ trồng Đà lạt, Sapa Về cơng nghệ ta sử dụng trang thiết bị có sẵn Việt Nam Về quy trình sản xuất ta cải tiến cho phù hợp với chi phí điều kiện nước ta 40 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thơng qua q trình thực tập, trải nghiệm thực tế tham gia sản xuất nông nghiệp sạch, an tồn làng Kawakami, tơi rút số kết luận sau: - Làng Kawakami có khí hậu tương đối khắc nghiệt, năm sản xuất nơng nghiệp khoảng tháng Các tháng cịn lại sản xuất nông nghiệp trời lạnh có tuyết rơi gây ảnh hưởng đến trình sinh trưởng phát triển trồng - Cây Cải thảo lồi có đặc điểm sinh thái phù hợp với nơi có khí hậu mát mẻ, đất đai tơi xốp, độ dày tầng đất canh tác sâu đảm bảo đủ độ ẩm thơng khí đất Làng Kawakami có khí hậu từ tháng đến tháng đất đai phù hợp Cải thảo - Sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất rau nói riêng làng Kawakami thực theo quy trình nghiêm ngặt đảm bảo suất, chất lượng an toàn sản phẩm - Việc sản xuất nông nghiệp làng Kawakami, chất lượng sản phẩm đặt lên hàng đầu sau đến suất Việc thay đổi tư tạo nên thành công sản xuất nông nghiệp - Đối với thân, thời gian thực tập không dài học nhiều như: Kỹ thuật canh tác cải thảo công nghệ cao, tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm, khả giao tiếp, kỹ xây dựng mối quan hệ khả tìm kiếm việc làm phù hợp với chuyên môn lực thân 5.2 Kiến nghị - Cần phải ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đặc biệt nghiên cứu giống 41 - Cần phải nâng cao lực quản lý cho quan quản lý nhà nước, quan chức năng, phòng ban, quyền địa phương đặc biệt cán khuyến nông, khuyến lâm - Cần phải tập chung nghiên cứu định hướng sản xuất nông nghiệp cho người nông dân - Để mặt hàng nông sản đạm bảo chất lượng, an toàn người tiêu dùng phải quy định mã sản phẩm riêng cho hộ nông dân sản xuất - Để tạo thương hiệu cần phải quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp cụ thể sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, điều dễ ràng cho việc quản lý chất lượng chuyển giao khoa học - kỹ thuật đến với người nông dân - Đảng, nhà nước cần quan tâm đến đời sống người nơng dân, họ tháo gỡ khó khăn, vướng mát sản xuất Định hướng, tư vấn loại trồng theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho người nơng dân - Nhà nước cần có tài trợ đầu tư sở vật chất, kỹ thuật cho người nông dân nghèo, kinh tế phát triển theo hướng lâu dài bền vững 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Mai Thị Phương Anh (1999), “ Kỹ thuật trồng số loại rau cao cấp”, NXB nơng nghiệp Hà Nội Ngơ Hữu Tình cs (1997), Kết nghiên cứu suất chất lượng số giống ngô làm rau (Baby corn) T 34 Tạp chí nơng nghiệp CNTP Nguyễn Công Hoan cs, “ Kỹ thuật trồng chế biến rau xuất khẩu”, NXB nông nghiệp Hà Nội, 1995 Nguyễn Thị Hiền (2018), “Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống xà lách vụ xuân năm 2018 huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên”, khóa luận tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Lầu A Cầu (2018), “Thực quy trình trồng cải thảo làng kawakami, Tỉnh Nagano, Nhật Bản”, khóa luận tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Anh Hoài Nam (2018), “Thực trạng sản xuất tiêu thụ rau an toàn trang trại 26, Kawahake làng kawakami-mura, Minamisaku-kun, Tỉnh Nagano, Nhật Bản”, khóa luận tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Tài liệu tiếng nước Dixon G R., (2007), Vegetable brassicas and related crucifers; Wallingford: CABI Publishing Suwabe K., Iketani H., Nunome T., Kage T., Hirai M (2002), Isolation and characterization of micro satellites in Brassica rapa L Theor Appl Genet 104, pp 1092–8 Anh Tuan Pham, Jae Kwang Kim , Jeongyeo Lee , Woo Tae Park, Do Yeon Kwon , Yeon Bok Kim , Haeng Hoon Kim , Hye Ran Kim, Sang Un Park 43 (2012), Analysis of carotenoid accumulation and expression of carotenoid biosynthesis genes in different organs of chinese cabbage (Brassica rapa subsp pekinensis), EXCLI journal 11,pp 508-516 Tài liệu interner 10 Trang chủ: tailieu.vn Bài viết: báo cáo tổng quan nghiên cứu ngành rau Việt Nam ngày cập nhật 27/10/2018 Link: https://tailieu.vn/doc/bao-cao-tong-quan-cac-nghien-cuu-ve-nganhrau qua-cua-viet-nam-2081378.html 11 trang chủ doc.edu.vn Bài viết: đề tài loại rau ăn Ngày cập nhật: 17/01/2013 Link: http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-cac-loai-rau-an-la-1771/ 12 trang chủ: wikiohana.net Tên viết: 25 tác dụng cải thảo Ngày cập nhật 14/3/2020 Link: https://wikiohana.net/suc-khoe/cay-thuoc-nam/cai-thao/ 13 trang chủ: japanhopper Tên viết: thời tiết tỉnh nagano Link: http://www.japanhoppers.com/vi/chubu/nagano/weather/ 14 trang chủ: fao.org http://www.fao.org/faostat/en/#home 15 trang chủ: cổng thông tin điện tử làng kawakami http://www.vill.kawakami.nagano.jp/ ... Tình hình sản xuất rau giới nước 11 2.4.1 Tình hình sản xuất rau giới 11 iv 2.4.2 Tình hình sản xuất rau nước 14 2.4.3 Tình sản xuất rau Nhật Bản 16 2.5 Điều kiện sản. .. nghiên cứu đề tài ? ?Đánh giá tình hình sản xuất rau cải thảo trang trại TOYOHIRO ENDO, làng Kawakami, tỉnh Nagano, Nhật Bản? ?? Với mong muốn tìm hiểu mơ hình tổ chức sản xuất, cách thức tiến khoa... 15 Bảng 2.4 Tình hình sản xuất rau cải thảo Nhật Bản từ năm 2016 đến năm 2018 18 Bảng 4.1 Tình hình sản xuất số trồng trang trại Toyohiro Endo giai đoạn 2017 - 2019 24 Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình sản xuất rau cải thảo tại trang trại toyohiro endo, làng kawakami, tỉnh nagano, nhật bản , Đánh giá tình hình sản xuất rau cải thảo tại trang trại toyohiro endo, làng kawakami, tỉnh nagano, nhật bản