0

Đánh giá tình hình sản xuất bưởi diễn tại mô hình khoa nông học trường đại học nông lâm thái nguyên

51 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - GIÀNG A XÌNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT BƯỞI DIỄN TẠI MƠ HÌNH KHOA NƠNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Ngành Khoa Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Khoa học trồng : Nông học : TS Dương Trung Dũng Thái Nguyên, năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - GIÀNG A XÌNH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT BƯỞI DIỄN TẠI MƠ HÌNH KHOA NƠNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Khoa học trồng : TT48POHE – N02 : Nông học : 2016 – 2020 : TS Dương Trung Dũng Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo trường đại học nông lâm thái nguyên, ban chủ nhiệm khoa nông học, thầy giáo cô giáo khoa, đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo: TS Dương Trung Dũng người tận tình bảo hướng dẫn em suốt q trình nghiên cứu thực khóa luận Trong trình thực đề tài “Đánh giá tình hình sản xuất bưởi diễn mơ hìnhkhoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” em nhận nhiều giúp đỡ thầy, cơ, bác anh chị mơ hình mà em thực tập, xin bày tỏ cảm ơn Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người động viên giúp đỡ em vật chất tinh thần trình thực tập thực đề tài Trong q trình hình thành khóa luận, em có nhiều cố gắng Tuy nhiên, khóa luận khơng thể tránh khỏi nhiều thiếu sót vậy, em kính mong bảo, góp ý quý thầy giáo bạn sinh viên để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2020 Sinh viên thực Giàng A Xình ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích, suất, sản lượng gới Bảng 2.2: Diện tích, suất sản lượng bưởi số vùng, nước trồng nhiều bưởi giới năm 2018 Bảng 2.3: Tình hình sản xuất bưởi Việt Nam giai đoạn 2009-2018 Bảng 2.4 sản lượng xuất giá trị xuất bưởi nước ta từ năm 20102017 13 Bảng 4.1 Diện tích trồng ăn qua năm 25 Bảng 4.2 Theo dõi khả hoa tỷ lệ đậu bưởi mơ hình 26 Bảng 4.3 Theo dõi khả bưởi diễn cho mơ hình 27 Bảng 4.4 Một số sâu hại bưởi diễn mơ hình 28 Bảng 4.5 Một số loại bệnh hại bưởi diễn mơ hình 31 Bảng 4.6 : Sử dụng phân bón cho bưởi mơ hình 35 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Lá bưởi bị sâu vẽ bùa gây hại 29 Hình 4.2: Sâu đục thân, hại thân bưởi 30 Hình 4.3 Làm cỏ bưởi diễn mơ hình 33 Hình 4.4 Kỹ thuật khoanh vỏ bưởi diễn 35 Hình 4.5 Bón phân cho bưởi mơ hình 36 iv BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa GLOBALGAP: Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu Phân hữu vi sinh HCVS: NNHC: Nơng nghiệp hữu ODT: Ơ điều tra VAC Mơ hình vườn ao chuồng VIETGAP: XK: Các quy định thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho sản phẩm nông nghiệp, thủy sản Việt Nam Xuất v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii MỤC LỤC v Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ bưởi giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ bưởi giới 2.1.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ xuất nhập việt Nam 2.1.3 Thuận lợi, khó khăn sản xuất tiêu thụ bưởi Việt Nam 14 2.2 Một số kỹ thuật sản xuất bưởi giới Việt Nam 15 2.2.1 Một số kỹ thuật sản xuất bưởi giới 15 2.2.2 Một số kỹ thuật sản xuất bưởi Việt Nam 17 2.3 Đặc điểm, yêu cầu sinh thái dinh dưỡng bưởi 19 2.3.1 Đặc điểm thực vật học bưởi 19 2.3.2 Yêu cầu sinh thái bưởi 20 2.4 Tổng quan khu vực mơ hình trồng ăn 21 2.4.1 vị trí địa lý 21 2.4.2 Về đặc điểm khí hậu thủy văn 21 Phần NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 23 3.1 Đối tượng vật liệu thực mô hinh 23 3.1.1 Đối tượng 23 3.1.2.Vật liệu 23 3.2 Địa điểm, thời gian nơi thực tập 23 vi 3.3 Nội dung thực 23 3.4 Phương pháp thực 23 3.4.1 Phương pháp kế thừa số liệu 23 3.4.2 Phương pháp thu thập thông tin trực tiếp 23 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu: Xử lý số liệu phần mềm excel 2010 24 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Kết đánh giá trạng sản xuất mơ hình 25 4.1.1 Tình hình sản xuất ăn mơ hình 25 4.2 Kết đánh giá tình hình sản xuất bưởi mơ hình 26 4.2.1 Tình hình sản xuất bưởi mơ hình 26 4.2.2 Tình hình sản xuất bưởi diễn mơ hình 27 4.2.3 Một số loại sâu bệnh hại bưởi diễn 28 4.3 Một số biện pháp kỹ thuật sản xuất bưởi diễn mơ hình 33 4.3.1 Kỹ thuật chăn sóc bưởi diễn 33 4.3.2 Kỹ thuật khoanh vỏ 34 4.3.3 Kỹ thuật bón phân cho bưởi diễn mơ hình 35 4.3.4 Biện pháp phòng trừ sâu bệnh mơ hình 36 4.4 Thuận lợi, khó khăn tình hình sản xuất mơ hình 37 4.4.1 Thuận lợi 37 4.4.2 Khó khăn 37 4.5 Một số giải pháp phát triển bưởi diễn mơ hình 37 4.5.1 Về chăm sóc 37 4.5.2 Về phòng trừ sâu, bệnh 38 4.5.3 Về thu hái 38 4.5.4 Về mở rộng sản xuất, thị trường 38 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SÂU, BỆNH HẠI VÀ VIỆC LÀM HÀNG NGÀY TẠI MƠ HÌNH Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Sản phẩm hoa loại sản phẩm có ý nghĩa quan trọng thiếu tiêu dùng hàng ngày người Khi xã hội phát triển nhu cầu ngày tăng Trong loại sản phẩm hoa quả, sản phẩm ăn có múi, bưởi ln có vị trí quan trọng chiếm tỷ trọng lớn Cây bưởi có tên khoa học (Citrus grandis Osbeck), thuộc chi (genus) Citrus, nhóm cam quýt, họ (familia) Rutaceae, loại trồng lâu đời phân bố rộng khắp từ Bắc đến Nam Việt Nam Là số ăn có múi trồng phổ biến nước ta nước thuộc vùng châu Á: Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Philippin vv Ở Việt Nam bưởi trồng hầu khắp tỉnh thành nước, đặc biệt hình thành vùng bưởi cổ truyền mang tính đặc sản địa phương như: bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ), bưởi Diễn (Từ Liêm - Hà Nội), bưởi Phúc Trạch (Hương Khê - Hà Tĩnh), bưởi Thanh Trà (Huế), bưởi Năm Roi (Vĩnh Long) gần bưởi da xanh (Mỏ Cày - Bến Tre), vv… Bưởi đặc sản quý có giá trị dinh dưỡng cao, có nhiều ứng dụng y học cổ truyền dân tộc, loại ăn có giá trị kinh tế cao có vai trị quan trọng mơ hình VAC sản xuất trang trại Theo Trần Thế Tục thành phần hố học có 100g bưởi tươi phần ăn được: đường - 12%, lipit 0,1g, protein 0,9g, vitamin C 90mg, P205 12mg, xenluloza 0,2g, cịn có loại vitamin B1, B2, … caroten 0,2mg, khoáng chất dạng vi lượng cần thiết cho thể người Trong 1kg bưởi phần ăn cung cấp 530 - 600 calo nguồn lượng dễ tiêu Ngoài dùng ăn tươi bưởi còn chế biến thành nhiều sản phẩm có giá trị như: nước quả, mứt,… công nghiệp chế biến vỏ, hạt để lấy tinh dầu, bã tép để sản xuất pectin có tác dụng bồi bổ thể, đặc biệt bưởi có tác dụng tốt để chữa bệnh đường ruột, tim mạch Khi xã hội ngày phát triển nhu cầu người đồ ăn, thức uống tươi ngày quan tâm sử dụng, thực phẩm tươi chủ yếu lấy từ loại ăn quả, nên phát triển ăn nói chung, bưởi nói riêng cần thiết Mơ hình khoa Nơng Học trường Đại học Nông LâmThái Nuyên Là vùng đất phát triển ăn quả, công nghiệp vườn ươm sản xuất tổng diện tích Trong tổng diện tích trồng ăn 3.5 trồng ăn bưởi, cam, ổi, nhãn, mít số loại khác Thuộc vùng đất màu mỡ điều kiện khí hậu phát triển tốt, giao thông vận tải thuận tiện cho việc cung cấp cho thị trường lại để hiểu biết mơ cách chăm sóc bưởi tìm hiểu cách sử dụng phân bón, giống bưởi kinh nghiệm mơ hình nên em thực tập mơ hình làm bưởi với tên đề tài Xuất phát từ thực tế vấn đề nêu trên,em tiến hành thực đề tài:“ Đánh giá tình hình sản xuất bưởi diễn mơ hình khoa Nơng học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu đề tài - Đánh giá tình hình sản xuất bưởi diễn mơ hình khoa Nơng Học trường Đại học Nơng LâmThái Nuyên 1.3 Yêu cầu đề tài - Đánh giá trạng sản xuất ăn mơ hình - Đánh giá tình hình sản xuất bưởi diễn mơ hình - Đánh giá sâu, bệnh hại bưởi mơ hình - Một số biện pháp kỹ thuật sản xuất bưởi diễn mơ hình 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 29 Hình 4.1: Lá bưởi bị sâu vẽ bùa gây hại  Sâu xanh ăn - Sâu non thường sống đọt mặt non, sâu non thường kết lại với nằm bên ăn phá - Từ số liệu điều tra ta thấy số sâu xanh có trung bình ba điều tra từ 1,77 con/cây đến 1,83 cây, trung bình vườn có 1,80 con/cây - Biện pháp phòng trừ phun phòng: Thu dọn tàn dư sau thu hoach Bắt giết sâu non nhộng.Phun thuốc vào sáng sớm chiều mát thuốc hóa học có hoạt chất Emamectin hay hỗn hợp hoạt chất (Chlorantraniliprole + Abamectin)  Sâu đục thân (Chelidonium argentatum) - Con trưởng thành đẻ trứng vào kẽ nứt thân, cành Sâu non nở đục vào phần gỗ tạo lỗ đục, vết đục xuất lớp phân mùn cưa đùn - Từ số liệu điều tra cho ta thấy trung bình điều tra qua ba có từ 1,50 con/cây đến 1,87 cây, trung bình vườn khoản 1,71 con/cây - Phịng trừ: + Bắt diệt trưởng thành (Xén tóc) + Phát sớm vết đục, dùng dây thép nhỏ luồn vào lỗ đục để bắt sâu non 30 + Sau thu hoạch (tháng 11 - 12) quét vôi vào gốc để diệt trứng + Phun loại thuốc xông Ofatox 400 EC 0,1%; Supracide 40ND 0,2% sau sau dùng đất dẻo bít miệng lỗ lại để diệt sâu Hình 4.2: Sâu đục thân, hại thân bưởi  Ruồi vàng đục - Ruồi trưởng thành giống nhỏ ruồi nhà Thân dài dài 5-6 mm, màu nâu đỏ - Ruồi dùng ống đẻ trứng vào sâu bên đẻ trứng, vết trích mặt vỏ có vết mủ khơ màu nâu - Ruồi đục phá hoại từ già đến chín Vòng đời 20-30 ngày,trong thời gian sâu non 10-15 ngày - Phòng trừ: + Thu hoạch kịp thời, khơng để q chín Thu gom tiêu hủy bị rụng để tiêu diệt ròi + Sử dụng bao bọc bưởi giúp hạn chế ruồi tốt + Phun trừ chất có hoạt chất Cyromasine 4.2.3.2 Một số loại bệnh hại bưởi diễn Trong q trình điều tra trực tiếp mơ hình có số loại bệnh thường gặp : Bệnh loét, bệnh đốm đen bệnh sẹo.Qua trình theo dõi ba ô điều tra cụ thể phần trăm bị bệnh thể qua bảng 4.5 sau: 31 Bảng 4.5 Một số loại bệnh hại bưởi diễn mơ hình Ơ điều tra Bệnh loét (%) Bệnh đốm đen (%) Bệnh sẹo (%) ODT1 3,87 1,87 1,97 ODT2 3,57 1,80 1,67 ODT3 2,53 1,97 1,93 Trung bình 3,32 1,88 1,86 Từ số liệu theo dõi qua ba ô điều tra cho thấy phần trăm bị bệnh trung bình ô điều tra cụ thể : * Bệnh loét - Ở non, triệu chứng bệnh ban đầu chấm nhỏ có đường kính 1mm, màu vàng, thường thấy mặt lá, sau vết bệnh mở rộng phá vỡ biểu bì mặt lá, màu trắng nhạt nâu nhạt Lá bệnh khơng biến đổi hình dạng dễ rụng, bị bệnh nặng thường hay rụng - Bệnh loét phát sinh gây hại quanh năm, bệnh mùa mưa nặng mùa khô - Từ số liệu trung bình ba điều tra số bị bệnh biến động từ 2,53% - 3,87% , trung bình tổng có phần trăm bị hại 3,32% - Biện pháp phòng tránh + Vườn trồng ăn cần có hệ thống nước tốt, không trồng giống bị nhiễm bệnh khơng trồng q dày để tạo thơng thống cho vườn + Cắt thu gom cành, lá, bị bệnh đem tiêu hủy nguồn bệnh + Những vườn bị bệnh không tưới nước lên tán vào buổi chiều mát, không tưới thừa nước Đốn tỉa tạo tán định kỳ để vườn không bị rậm rạp + Phun phòng vào lúc lộc bệnh bắt đầu xuất Khi bệnh nặng phun - lần, lần cách 10 - 15 ngày 32 + Sử dụng loại thuốc gốc đồng Boocđô 1%, Kasuran 0,15%, champion 37,5FL, Boocđô + zineb, Copper oxychloride phun lộc, lượng nước phun 600 - 800 lít/ha * Bệnh đốm đen - Quan sát trái có chấm tròn có kích thước khoảng 1mm, xuất vỏ trái còn non, sau phát triển rộng dần ra, màu vàng nhạt, có màu xám, nặng nhiều vết hoà lẫn tạo thành mảng lớn - Bệnh nấm Diaporthe citri gây - Ban đầu vết bệnh chấm tròn có kích thước khoảng 1mm, xuất vỏ trái còn non, sau phát triển rộng dần ra, màu vàng nhạt, có màu xám, nặng nhiều vết hoà lẫn tạo thành mảng lớn - Bệnh thường phát sinh, phát triển, lây lan gây hại nhiều điều kiện thời tiết nóng ẩm, thường thấy bệnh gây hại nhiều mùa mưa - Từ số liệu trung bình ba điều tra số bị bệnh biến động từ 1,8% - 1,97%, trung bình có phần trăm bị bệnh 1,88% - Thường xuyên kiểm tra vườn để kịp thời phát bệnh, thấy bệnh chớm sử dụng loại thuốc Bemyl 50WP; Viben 50BHN; Benzeb 70WP; COC 85WP, Zincopper 50WP; Copper- Zinc 85WP; Benlate 50WP; Tilsuer 300ND… để phun xịt * Bệnh sẹo - Quan sát trái có chấm tròn có kích thước khoảng 1mm, xuất vỏ trái còn non, sau phát triển rộng dần ra, màu vàng nhạt, có màu xám, nặng nhiều vết hoà lẫn tạo thành mảng lớn - Bệnh nấm Diaporthe citri gây - Từ số liệu trung bình ba ô điều tra số bị bệnh biến động từ 1,67% - 1,97% trung bình có số phần trăm bị bệnh 1,86% 33 - Bệnh thường phát sinh, phát triển, lây lan gây hại nhiều điều kiện thời tiết nóng ẩm, thường thấy bệnh gây hại nhiều mùa mưa - Khi bị bệnh nên giảm phân đạm, tăng cường thêm phân kali phân lân Thường xuyên kiểm tra vườn để kịp thời phát bệnh, thấy bệnh chớm sử dụng loại thuốc Bemyl 50WP; Viben 50BHN; Benzeb 70WP; COC 85WP, Zincopper 50WP; Copper- Zinc 85WP; Benlate 50WP; Tilsuer 300ND… để phun xịt Qua bảng số liệu 4.4 bảng số liệu 4.5 ta thấy tình hình sâu, bệnh hại bưởi diễn mơ hình so với số mơ hình bên ngồi 4.3 Một số biện pháp kỹ thuật sản xuất bưởi diễn mơ hình 4.3.1 Kỹ thuật chăn sóc bưởi diễn * Kỹ thuật làm cỏ xới phá váng Làm cỏ xới phá váng định kỳ tháng lần Dùng máy phát cỏ phát vườn xunh quanh gốc Sau dùng cuốc xới xunh quanh gốc, mục đính để làm gốc cỏ xới phá váng Hình 4.3 Làm cỏ bưởi diễn mơ hình 34 * Kỹ thuật cắt tỉa Sử dụng dụng cụ chuyên dụng để cắt tỉa vệ sinh dụng cụ trước cắt tỉa - Về tỉa cành bưởi Cắt tỉa cành sâu bệnh, cành tăm, cành yếu , cành khô cành vô hiệu, cành cho hoa không đậu cần thiết cho suất, chất lượng Việc cắt bỏ cành tăm cành sâu bênh, cành vượt, cành cho hoa không đậu quả, cành tán, cành vô hiệu khơng giúp cho thơng thống, tránh sâu bệnh mà cịn giúp cho tập chung dinh dưỡng ni giai đoạn Nên cắt tỉa vào mùa khơ khơng có mưa để tránh mầm bệnh xâm nhiễm vào lây lan bệnh từ sang khác - Về cắt tỉa Cắt tỉa bớt nhỏ cành bưởi diễn giai đoạn non: Sau cho khoảng tuần, có đường kính từ 2-3cm thời điểm số bị rụng sinh lý, điều kiện chăm sóc số còn bị rụng hàng loạt Ta bắt đầu tỉa chia làm lần tỉa Lưu ý: Khi cắt tỉa cành cần cắt bỏ bé, méo khơng cân đối, dị hình, nằm vị trí khơng thuận lợi Khi cắt nên dùng dụng cụ chuyên dùng cho ăn * Kỹ thuật tưới nước: Thường xuyên giữ ẩm vòng 20 ngày đến tháng giúp cho phất triển tốt Sau tuỳ thời tiết nắng mưa để chống hạn chống úng cho Trước thu hoạch tháng ngừng tưới nước 4.3.2 Kỹ thuật khoanh vỏ Chuẩn bị dụng cụ khoanh vỏ chuyên dụng để khoanh vòng tròn khép kín có độ sâu vừa đủ để chạm đến phần gỗ Lưu ý cần để nguyên phần vỏ khơng bóc (vì chất phương pháp ức chế tạm thời khả 35 phát triển bưởi Diễn, lấy phần vỏ khoanh phần dễ bị héo chết khơng đủ dưỡng chất) Với cành khỏe mạnh có xanh tốt, bạn cần tiến hành khoanh lần cách vị trí lần chừng 15 – 20 cm, cần tránh bị dập nát phần vỏ xung quanh vị trí khoanh, độ rộng vết khoanh vừa phải chừng cm Mục đính ức chế sinh trưởng sinh dưỡng, kích thích khả hoa Hình 4.4 Kỹ thuật khoanh vỏ bưởi diễn 4.3.3 Kỹ thuật bón phân cho bưởi diễn mơ hình Qua q trình điều tra theo dõi thực tế mơ kế thừa số liệu từ năm trước, năm ta chia làm đợt bón / gốc/ năm thể qua bảng 4.6 sau: Bảng 4.6 : Sử dụng phân bón cho bưởi mơ hình STT Số lần bón Tổng Lần Lần Lần 3 Phân chuồng (kg/gôc) 25 20 20 65 Đạm (kg/gốc) 0,3 0,2 0,2 0,7 Lân (kg/gốc) 0,5 0,5 0,5 1,5 Kali (kg/gốc) 0,3 0,3 0,3 0,9 36 • Đợt 1: Bón phân thúc lộc xn vào tháng 1,2 Ta dùng dùng 25 kg gốc, bón theo hình chiếu tán Ngồi ta bón thêm 0,3 kg đạm ure, 0,5 kg supe lân 0,3 kg kali cho bưởi diễn • Đợt 2: Ta tiến hành bón phân thúc cho vào tháng 4,5 Ta dùng dùng 20 kg gốc, bón theo hình chiếu tán Ngồi ta bón thêm 0,2 kg đạm ure, 0,5 kg supe lân 0,3 kg kali cho bưởi diễn • Đợt 3: Tiến hành bón thúc lần tháng 7, 8, Nếu chuyển sang màu vàng dùng loại phân liều lượng bón cách bón hướng dẫn đợt - Kết quả: sau sử dụng lượng phân bón cho thấy kết rõ rệt bưởi diễn xanh tốt hơn, đồng phát triển khỏe Hình 4.5 Bón phân cho bưởi mơ hình 4.3.4 Biện pháp phòng trừ sâu bệnh mơ hình - Sử dụng bình bơn cao áp để phun phòng trừ sâu, bệnh hại - Sử dụng nước diễn nước ao để pha thuốc theo tỷ lệ hướng dẫn gói thuốc 37 - Cách phun + Phun ướt + Phun vào buổi sáng sớm hoạc chiều mát 4.4 Thuận lợi, khó khăn tình hình sản xuất mơ hình 4.4.1 Thuận lợi - Mơ hình nằm vị trí thuận lợi, xa khu dân cư, lại dễ dàng - Cán kĩ thuật có trình độ trồng trọt chun mơn cao, cơng nhân nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm cao sản xuất - Chủ mơ hình có lực, động, nắm bắt tình hình xã hội, ln quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cán kĩ thuật cơng nhân - Có đất đai màu mỡ, nguồn nước cho tưới tiêu đầy đủ phong phú, hệ thống giao thơng thuận lợi - Chính sách: Nhà trường Khoa ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực phát triển nông nghiệp bền vững thân thiện môi trường, nâng cao suất sức cạnh tranh sản phẩm nơng nghiệp 4.4.2 Khó khăn - Nhiều sâu bệnh hại nên tốn nhiều chi phí dành cho phòng trừ sâu bệnh lớn làm ảnh hưởng đến khả tốc độ sinh trưởng, chất lượng bưởi - Về chứng nhận chất lượng: Hiện mơ hình chưa có hệ thống tiêu chuẩn quốc gia khung pháp lý cho sản xuất, chứng nhận giám sát chất lượng sản phẩm NNHC - Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tình hình sản xuất phát triển mơ hình 4.5 Một số giải pháp phát triển bưởi diễn mơ hình 4.5.1 Về chăm sóc - Thực biện pháp kỹ thuật cắt tỉa vệ sinh thường xuyên - Cải tạo giống bưởi cũ thay giống - Áp dụng biện pháp kỹ thuật làm bưởi hoa trái vụ 38 - Thực số kỹ thuật tiên tiến giới như: - Kỹ thuật thụ phấn, thụ tinh + Sử dụng phân bón + Áp dụng hệ thống tưới nước tiên tiến, tiết kiệm + Kỹ thuật sử dụng biện pháp khắc phục tượng rụng 4.5.2 Về phòng trừ sâu, bệnh - Sử dụng thuốc theo nguyên tác bốn + Đúng thuốc + Đúng liều lượng nồng độ + Đúng thời điểm + Đúng cách - Hạn chế sử dụng thuốc hóa học mà nên sử dụng biện pháp sinh học như: bả thu hút côn trùng, lợi dụng thiên địch 4.5.3 Về thu hái Cần phải có thang chuyên sử dụng cho thu hoạch sử dụng kéo để cắt chùm sau lau sạch, phân loại, cho vào thùng sọt tre có lót giấy xốp, để nơi thống mát đem tiêu thụ 4.5.4 Về mở rộng sản xuất, thị trường * Về mở rộng sản xuất: - Giảm diện tích số trồng khơng cho suất cao để tăng diện tích trồng bưởi diễn - Hiện diện tích đất nhà trường có nhiều khu đất trống lại có tiền phát triển bưởi diễn, ta tận dụng khu đất để mở rộng sản xuất * Vể mở rộng thị trường: Ngoài việc cung cấp cho thị trường nội Tỉnh ta cung cấp sang thị trường ngoại tỉnh mà trồng bưởi Lai Châu, Điện Biên,vv 39 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua q trình đánh giá tình hinh xuất mơ hình khoa Nông Học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đưa kết luận sau: Bên cạnh mặt như: Điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện tự nhiên, đất đai màu mỡ, kỹ thuật chăn sóc tốt, biện pháp phòng trừ tốt thuận lợi cho việc phát triển bưởi diễn mơ hình Cây bưởi diễn giống có khả phát triển mơ hình Đây giống có sâu, bệnh hại, dễ chăn sóc, tỷ lệ đậu tương đối cao tỷ lệ bưởi diễn cho cao 93,33% Bên cạnh mặt có tình hình sản xuất bưởi diễn nhỏ lẻ thị trường tiêu thụ chủ yếu tỉnh 5.2 Đề nghị Cần điều tra, đánh giá tình hình sản xuất bưởi năm tới để có kết xác Trong năm tới cần mở rộng diện tích mơ hình bưởi diễn, áp dụng biện pháp như: thụ phấn cho bưởi, tưới nhỏ giọt sản xuất để sinh viên có nhiều phạm vi đánh giá nghiên cứa cho nhiều kết tốt 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO I TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Đỗ Đình Ca cộng (2008), "Nghiên cứu khai thác phát triển nguồn gen số giống bưởi Thanh Trà, Phúc Trạch hai tỉnh Thừa Thiên Huế Hà Tĩnh phục vụ nội tiêu xuất khẩu", Báo cáo tổng kết đề án ăn Lê Đình Định (1990), “Tình hình dinh dưỡng đất trồng bưởi số loại đất vùng Nghệ Tĩnh” Vũ Mạnh Hải, Đỗ Đình Ca, Phạm Văn Cơn, Đồn Thế Lư (2000), Tài liệu tập huấn ăn quả, Viện nghiên cứu rau Trần Như Ý, Đào Thanh Vân, Nguyễn Thế Huấn (2000), Giáo trình ăn quả, Nxb Nơng Nghiệp Hà Nội II TÀI LIỆU TIẾNG ANH FAO start 2020 III TÀI LIỆU INTERNET http://sdh.tnu.edu.vn/Uploads/Articles/Files/814/Luan an NCS Hoang Thi Thuy DHTN 11-2015.pdf 10 http://camnangcaytrong.com/cay-buoi-ctd20.html 11 https://www.giongcaytrong.org/kt-trong-cay/phong-tru-sau-benh/phongtru-sau-benh-tren-cay-buoi-dien-24.html 12 https://nongnghiep.vn/phong-tru-sau-benh-hai-buoi-dien-d151052.html 13 http://qlkh.tnu.edu.vn/theme/details/819/nghien-cuu-dac-diem-nongsinhhoc-cua-giong-buoi-sa-dien-trung-quoc-tai-mot-so-vung-sinh-thai-mie 14 http://nongnghiepnhanh.com/cac-loai-sau-benh-hai-cay-cam-quyt-buoivacach-phong-tri-p1-131.html 15 https://nongnghiepnhanh.com/cac-loai-sau-benh-hai-cay-cam-quyt-buoiva-cach-phong-tri-p2-131.html 41 16 https://nongnghiepnhanh.com/cac-loai-sau-benh-hai-cay-cam-quyt-buoiva-cach-phong-tri-p3-132.html MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SÂU, BỆNH HẠI VÀ VIỆC LÀM HÀNG NGÀY TẠI MƠ HÌNH Một số hình ảnh sâu bệnh Quả bị ruồi vàng đục Sâu vẽ bùa Quả bị bệnh gỉ sát Quả bị cháy nắng Sâu Một số hình ảnh cơng việc mơ hình Sinh viên bấm đọt ổi Sinh viện bọc ổi Sinh viên tỉa cành bưởi Sinh viên cắt tỉa bưởi Sinh viên bón phân cho bưởi ... hình sản xuất bưởi diễn mơ hình khoa Nơng học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên? ?? 1.2 Mục tiêu đề tài - Đánh giá tình hình sản xuất bưởi diễn mơ hình khoa Nơng Học trường Đại học Nông LâmThái... 4.1 Kết đánh giá trạng sản xuất mơ hình 25 4.1.1 Tình hình sản xuất ăn mơ hình 25 4.2 Kết đánh giá tình hình sản xuất bưởi mơ hình 26 4.2.1 Tình hình sản xuất bưởi mơ hình ... - Đánh giá trạng sản xuất ăn mơ hình - Đánh giá tình hình sản xuất bưởi diễn mơ hình - Đánh giá sâu, bệnh hại bưởi mơ hình - Một số biện pháp kỹ thuật sản xuất bưởi diễn mơ hình 1.4 Ý nghĩa khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình sản xuất bưởi diễn tại mô hình khoa nông học trường đại học nông lâm thái nguyên , Đánh giá tình hình sản xuất bưởi diễn tại mô hình khoa nông học trường đại học nông lâm thái nguyên