0

Tìm hiểu mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của nông trại trồng ớt số 18, moshav faran, arava, israel của ông ben david boaz

54 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ VĂN HIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU MƠ HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NÔNG TRẠI TRỒNG ỚT NGỌT SỐ 18, MOSHAV FARAN, ARAVA, ISRAEL CỦA ÔNG BEN DAVID BOAZ Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2015 – 2019 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Thị Hiền Thương Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Khoa Kinh tế Phát triển Nơng thơn, Phịng Đào tạo trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho em suốt trình học tập Em xin chân thành cảm ơn Trung Tâm Đào Tạo phát triển quốc tế trường Đại học Nông Lâm (ITC), trung tâm Arava International Center for Agriculture Training (AICAT) giúp đỡ em suốt trình em học tập nghiên cứu để em hoàn thành đề tài Em xin gửi lời cảm ơn đến ông chủ nông trại Ben David Boaz, công nhân, người bạn nông trại trường học giúp đỡ để em thực tốt đề tài Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo Th.S Nguyễn Thị Hiền Thương, hướng dẫn bảo tận tình để em hồn thiện khóa luận Do thời gian lực cịn hạn chế, khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong q thầy giáo bạn sinh viên có ý kiến đóng góp để đề tài hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 20 TÁC GIẢ Vũ Văn Hiệp ii MỤC LỤC Trang bìa .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT vii Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập Phần 2: TRẢI NGHIỆM TỪ CƠ SỞ THỰC TẬP 2.1 Mơ tả tóm tắt sở thực tập 2.1.1 Những thông tin khái quát nông trại ông Ben David Boaz 2.1.2 Mơ hình tổ chức mơ hình sản xuất kinh doanh nông trại 2.2 Mô tả công việc nông trại nơi thực tập 10 2.3 Những quan sát, trải nghiệm trình thực tập 12 2.3.1 Đánh giá cách quản lý nguồn lực chủ yếu nông trại 12 2.3.2 Phân tích kế hoạch sản xuất kinh doanh nông trại 16 2.3.3 Đánh giá kỹ thuật công nghệ áp dụng sản xuất nơng trại 20 2.3.4 Quy trình kỹ thuật trồng ớt học từ trải nghiệm nông trại 24 2.3.5 Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm nông trại 26 2.3.6 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh nông trại 28 iii 2.3.6.1 Chi phí xây dựng trang thiết bị nông trại: 28 Phần 3: Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP 33 3.1 Giá trị cốt lõi ý tưởng 33 3.2 Khách hàng 33 3.3 Hoạt động 35 3.4 Cấu trúc chi phí, doanh thu, lợi nhuận 37 3.5 Phân tích thể mạnh, điểm yếu, hội nguy 41 3.6 Những rủi ro gặp thực ý tưởng/dự án biện pháp giảm thiểu rủi ro 42 3.7 Những kiến nghị nhằm hỗ trợ cho ý tưởng thực 43 Phần 4: KẾT LUẬN 45 4.1 Các chi tiêu kết sản xuất kinh doanh ớt nông trại ÔNG BEN DAVID BOAZ 45 4.2 Các kết dự kiến đạt dự án kinh doanh: 46 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Nội dung công việc giao nông trại nơi thực tập 11 Bảng 2.2 Kế hoạch tiến độ sản xuất cụ thể nông trại 17 Bảng 2.3 Chi phí xây dựng nơng trại 28 Bảng 2.4 Chi phí hàng năm nơng trại 30 Bảng 2.5 Sản lượng doanh thu ớt 31 Bảng 2.6 Hiệu sản xuất ớt nông trại năm 2018- 2019 32 Bảng 3.1: Chi phí xây dựng chăn nuôi gà 38 Bảng 3.2: Chi phí xây dựng trồng chanh đào 38 Bảng 3.3 Chi phí dự tính giống gà ban đầu: 39 Bảng 3.4 Chi phí dự tính giống chanh đào ban đầu: 39 Bảng 3.5.Chi phí hàng năm cho chăn ni gà 39 Bảng 3.6 Doanh thu nông trại từ chăn nuôi gà 40 Bảng 3.7 Chi phí hàng năm cho trồng chanh đào 40 Bảng 3.8 Doanh thu nông trại từ chanh đào 41 Bảng 3.9 Bảng phân tích SWOT 41 Bảng 3.10 Những rủi ro biện pháp giảm thiểu rủi ro 42 v DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Tổ chức nông trại Sơ đồ 2.2 Dây chuyền phân loại bán tự động 22 Sơ đồ 2.3 Dây chuyền phân loại ớt tự động 22 Sơ đồ 2.4 Kênh tiêu thụ nông trại 27 vi DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Tên đầy đủ BVTV Bảo vệ thực vật GAP Good Agricultural Practice GO Giá trị sản xuất GTSX Giá trị sản xuất TSCĐ Tài sản cố định vii Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nền kinh tế Việt Nam lên từ nước nông nghiệp nhỏ bé, lạc hậu Sau gần 30 năm đổi phát triển, nông nghiệp Việt Nam đạt nhiều thành tựu đáng kể Năm 2017, kinh tế Việt Nam có bước đột phá với mức tăng trưởng GDP 6,81% cao vòng 10 năm trở lại (Theo nguồn tapchicongsan.org.vn) Đóng góp vào thành cơng đó, ngành nơng nghiệp chiếm 15, 34% tổng GDP nước, phát triển theo hướng nơng nghiệp hàng hóa, phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế khu vực Tuy nhiên, xu hướng tồn cầu hóa ngày mở rộng, mức độ hội nhập sâu, khơng có bước tiến mới, nông nghiệp nước ta dễ dàng bộc lộ điểm yếu cạnh tranh thị trường Trong cấu ngành nông nghiệp, có chuyển dịch, song chuyển dịch chưa cao, ngành trồng trọt ngành chủ đạo Bên cạnh đó, chăn ni chiếm khoảng 1/4 cấu GTSX ngành nông nghiệp, dịch vụ nơng nghiệp cịn yếu Như vậy, nhận thấy hạn chế lớn ngành nông nghiệp việc chuyển dịch cấu ngành chậm, điều phản ánh khả khai thác tài nguyên kết hợp với khoa học - công nghệ sản xuất hạn chế, khiến cho GTSX ngành thấp, chưa tạo nên bước đột phá sản xuất xuất nông sản Những hạn chế nông nghiệp Việt Nam cần có giải pháp phù hợp thực đồng để khắc phục, đặc biệt cần học hỏi kinh nghiệm các quốc gia có nơng nghiệp tiên tiến hàng đầu khu vực Trung Đông hay Tây Âu, phải kể đến quốc gia Israel Đây nước hàng đầu giới nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đáng học hỏi Israel quốc gia hạn hán, khô cằn giới Israel có diện tích khiêm tốn, 22.072 km2 tương đương với tỉnh Nghệ An Việt Nam Bất chấp điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, Israel phát triển nông nghiệp cách thần kỳ Quốc gia dường hội tụ tất yếu tố bất lợi để làm nông nghiệp, xong Israel tự cung cấp cho đến 95% lượng lương thực thực phẩm, đóng góp khơng nhỏ vào GDP đất nước Điều kì diệu đất nước khí hậu vô khắc nghiệt, thiếu nước, Israel ứng xử thơng minh với nước Chính phủ xây dựng luật quản lý mức tiêu thụ nước đầu tư hệ thống xử lý nước thải thuộc hàng đại giới với tỷ lệ tái chế lên tới 75% Trở thành nước xuất lớn giới nông sản đứng hàng đầu công nghệ cao nông nghiệp Mỗi năm, Israel xuất khoảng tỷ USD nông sản Từ nhiều năm nay, Israel vững vàng vị nhà cung cấp nông sản số cho Liên minh châu Âu (EU) Trong trình thực tập nghề nghiệp Israel, tiếp cận học hỏi thực tế nông nghiệp công nghệ cao từ nông trại trồng ớt số 18, Moshav Faran, Arava, Israel ông Ben David Boaz giúp em củng cố thêm chuyên môn trưởng thành nhận thức Tuy nhiên, vấn đề em muốn làm rõ ngồi cơng nghệ tiên tiến yếu tố người, cách thức tổ chức có ảnh hưởng đến thành công sản xuất nông nghiệp nông trại trồng ớt số 18, moshav Faran, Arava nói riêng nên nơng nghiệp Israel nói chung Xuất phát từ vấn đề quan tâm thân trí khoa KT&PTNT đồng thời hướng dẫn trực tiếp Th.S Nguyễn Thị Hiền Thương, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tìm hiểu mơ hình tổ chức sản xuất kinh doanh nơng trại trồng ớt số 18, Moshav Faran, Arava, Israel ông Ben David Boaz” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Thông qua nghiên cứu thực tế, học tập trải nghiệm nông trại trồng ớt số 18, moshav Faran, Arava, Israel ông Ben David Boaz giúp người học tăng cường hiểu biết, có kinh nghiệm mơ hình tổ chức sản xuất kinh doanh nông trại, rèn luyện kỹ chuyên môn tăng cường ý thức kỷ luật lao động Ngoài ra, người học cịn đánh giá thành cơng hạn chế nơng trại, phân tích để làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế nơng trại nơi thực tập Qua đó, có thêm sở lý luận thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp giúp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nông trại Việt Nam 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.2.1 Về chuyên môn - Đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức sản xuất kinh doanh từ thực tế hoạt động nông trại trồng ớt số 18, moshav Faran, Arava - Phân tích đánh giá thực trạng nguồn lực cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh nông trại - Học tập kiến thức, kỹ thái độ làm việc nông trại cơng nghệ cao đất nước có nơng nghiệp phát triển hàng đầu giới - Rút học kinh nghiệm tổ chức sản xuất kinh doanh từ thực tế trải nghiệm nông trại - Đề xuất số giải pháp mặt tổ chức sản xuất kinh doanh quy mô nông trại phát triển nông nghiệp Việt Nam năm tới 1.2.2.2 Về thái độ - Tạo mối quan hệ thân thiện, hịa nhã với người nơng trại - Có trách nhiệm nghĩa vụ hồn thành tốt công việc giao - Chủ động công việc, sẵn sàng trợ giúp, hỗ trợ người nơng trại để hồn thành tốt cơng việc chung bên cạnh tự khẳng định lực thực tập sinh Việt Nam 1.2.2.3 Về kỹ sống, kỹ làm việc * Kỹ sống - Biết thích nghi với sống văn hóa khác, sống hịa đồng, vui vẻ tôn trọng khác biệt người nông trại nơi thực tập - Xây dựng mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, cộng tác chia sẻ hỗ trợ với chủ nông trại người lao động nông trại nơi thực tập - Biết lắng nghe học hỏi từ lời phê bình người khác - Giao tiếp ứng xử trung thực, lịch nhã nhặn, giữ thái độ khiêm nhường cầu thị Phần Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP Tên ý tưởng “Xây dựng mơ hình trang trại trồng chanh đào kết hợp nuôi gà thả vườn ’’ 3.1 Giá trị cốt lõi ý tưởng - Cung cấp cho thị trường thực phẩm sạch, an toàn đảm bảo chất lượng Tạo thêm công ăn việc làm cho số người dân, góp phần nhỏ vào phát triển địa phương a Mục đích ý tưởng Xây dựng mơ hình cải tiến từ ni gà thả vườn truyền thống kết hợp với chồng tranh đào tạo thêm lựa chọn giống cây, giống vật nuôi cho hộ nông dân nhằm tăng suất, tạo thu nhập, việc làm cho thân, gia đình số lao động địa phương Từ kết mơ hình tổ chức nhân rộng mơ hình trồng chanh kết hợp nuôi gà thả vườn địa bàn địa phương Nhằm cung cấp giống chỗ cho hộ địa bàn huyện có nhu cầu giống để mở rộng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa bàn xã b Điểm khác biệt ý tưởng Tận dụng diện tích đất trồng chanh để chăn thả gà Nhận thấy tăng giá trị sản phẩm chanh tươi, cách chế biến thành sản phẩm Siro chanh đào ngâm mật ong rừng, có hiệu kinh tế cao Chế biến thức ăn chăn nuôi gà từ nguồn ngun liệu sẵn có địa phương như: ngơ, thóc, chanh đào, đậu, chuối… không sử dụng cám công nghiệp, khơng sử dụng loại hoocmon tăng trọng hay biến đổi gen Phân gà xử lý giảm độ mặn để làm phân hữu cho trồng 3.2 Khách hàng a Những sản phẩm cung cấp cho khách hàng + Giống chanh đào + Quả chanh đào + Siro chanh đào 33 + Giống gà + Trứng gà gà thịt b Khách hàng mục tiêu - Các nhà hàng, quán ăn siêu thị có nhu cầu chanh, gà thịt chất lượng, trứng gà - Các hộ gia đình, trang trại địa phương có nhu cầu giống chanh, giống gà - Các quán trà chanh thịnh hành giới trẻ ưa thích - Các cá nhân hộ gia đình sống thành phố, thị xã có nhu cầu thực phẩm - Các nhà thuốc, y học dân gian có nhu cầu chế biến chanh đào thành sản phẩm thuốc c Kênh phân phối Cần đa dạng hóa phân phối sản phẩm để hạn chế rủi ro đem lại cho trồng trọt chăn nuôi, kênh phân phối cung cấp sản phẩm nông trại sau: Kênh phân phối 1: Theo thương lái trực tiếp đến nơng trại thu mua tốn nơng trại, sau thương lái bán cho khách hàng khác Đây kênh phân phối nơng trại, kênh phân phối bán sản phẩm với số lượng lớn giúp xoay vịng vốn nơng trại nhanh Kênh phân phối 2: Đi tìm hợp đồng cung cấp sản phẩm cho hệ thống siêu thị, nhà hàng, quán ăn tỉnh tỉnh Kênh phân phối lại đem lại mức giá cao ổn định an toàn sản phẩm Kênh tiêu thụ 3: Bán trực tiếp sản phẩm cho cá nhân, hộ gia đình địa phương d Quan hệ khách hàng - Các phương tiện quảng cáo sản phẩm: + Quảng cáo trực tiếp: Đi tiếp thị quảng cáo sản phẩm cho khách hàng Giới thiệu nông trại thông qua biển hiệu, tờ rơi: Cách quảng cáo có ưu điểm dễ thực hiện, khơng tốn q nhiều chi phí 34 + Quảng cáo gián tiếp: Quảng cáo qua mạng Internet như: facebook, lập trang website riêng,… để giới thiệu chi tiết sản phẩm nơng trại Cách có ưu điểm cung cấp thông tin đầy đủ sản phẩm, tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng lứa tuổi khác phạm vi ảnh hưởng rộng + Quảng cáo dựa mối quan hệ cá nhân, bao gói sản phẩm - Chăm sóc khách hàng: + Với khách hàng mua sản phẩm ta có, cần xây dựng đường dây nóng cho khách hàng để họ phản ánh chất lượng góp ý sản phẩm Để từ cải thiện cho phù hợp với thị hiếu chung khách hàng + Phân loại khách hàng để có sách ưu đãi phù hợp nhất:  Đối với khách hàng mua nhiều lần với số lượng lớn ta tri ân cách giảm giá, tặng thêm sản phẩm  Đối với khách hàng gần địa bàn ta tiến hành giao hàng tận nhà giúp cho khách hàng thấy thuận tiện muốn sử dụng sản phẩm nông trại  Với hộ gia đình, trang trại vào hoạt động cần giống non giống gà trang trại tiến hành tư vấn hỗ trợ kĩ thuật 3.3 Hoạt động a Nguồn lực: Những nguồn lực cần thiết để tạo sản phẩm: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên: đất đai, nguồn nước Cơ sở vật chất, kĩ thuật: điện, chuồng trại, máy móc phục vụ cho chăn ni, chế biến sản phẩm Nguồn lao động Vốn đầu tư cho dự án Thuốc loại như: thuốc phòng trừ sâu bệnh, thuốc sát trùng;… Nguồn thức ăn hữu cơ: ngơ, thóc, chanh đào,… Nguồn phân bón Những nguồn lực có: 35 Có vị trí địa lý thuật lợi cho xây dựng mơ hình Điện, nước ln cung cấp ổn định Có lao động Chính sách hỗ trợ, ưu tiên sản xuất hữu quyền địa phương Vận dụng kiến học kinh nghiệp thực tập áp dụng tiến kĩ thuật việc lựa chọn giống, nhân giống, kĩ thuật chăm sóc để xây dựng mơ hình chồng chanh kết hợp ni gà thả vườn Những nguồn lực thiếu cách huy động, khắc phục: Vốn đầu tư việc xây dựng nông trại, quan hệ với cửa hàng phân phối sản phẩm Ta khắc phục cách vay vốn ngân hàng sách với lãi suất ưu đãi cho phát triển nông nghiệp nông thôn Kết hợp chung vốn với người thân bạn bè Kiến thức kinh nghiệm chưa sâu rộng: cần trau dồi kiến thức cần thiết cho chăm sóc, phịng bệnh trồng trọt, chăn nuôi; nghiên cứu sâu việc cung cấp dinh dưỡng phù hợp cho gà, kỹ thuật trồng chanh đào Trước tiến hành xây dựng mơ hình trạng trại cần làm việc, học hỏi, tham quan nông trại đạt kết tốt để trau dồi kinh nghiệm kiến thức Tìm hiểu nhu cầu, thị yếu thị trường để đưa phương án kinh doanh thích hợp b Hoạt động Khu xây dựng nông trại khoảng 1.3 Xây dựng nông trại Tìm khu vực có tính chất đất phù hợp với giống tranh đào, gần nuồn cung cấp nước, xây dựng sân cho gà ăn (nền chuồng láng xi măng) xây dựng chuồng nuôi chuồng để úm gà sử dụng làm khu vực cách li gà bị bệnh Xây tường bao rộng quây thêm lưới xung quanh vườn chanh để gà khơng chạy ngồi dẫn tới bị thất thoát hạn chế dịch bệnh Lắp đặt hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt tự động cho trồng Xây dựng khu sản xuất siro chanh 36 Tạo hệ thống máng ăn uống, sàn đậu khu tắm cát cho gà Xây khu ủ phân gà Phân bón cho chanh nước tưới Tận dụng phân gà làm phân bón cho chanh, qua chi phí phân bón thấp mà lại đảm bảo dinh dưỡng tốt Kết hợp với phân HUMIX phân NPK Nguồn nước tưới từ nước giếng khoan, ao, hồ Thức ăn, nước uống cho gà Xây dựng vùng nguyên liệu cung cấp thức ăn hữu cho chăn nuôi như: ngơ; thóc; đậu; loại cỏ voi, cỏ dược liệu; chuối Tất nghiền nhỏ, trộn với dùng men vi sinh để lên men Gà thả vườn nên thức ăn gà thêm cho gà cỏ vườn, loại trùng đất vườn Giống nông trạ Giống chanh đào: Cây ghép đạt tiêu chuẩn từ 50 - 60 cm, ghép mắt ghép liền, cành ghép có mầm, lộc nảy rõ Chiều cao mắt ghép tối thiểu 15cm để từ – mắt mầm Sau – năm tiếp tục tạo bầu nhân giống trồng Giống gà: Năm đầu tiến hành nhập giống từ bên Đến gà cho trứng tiến hành ấp trứng máy ấp để tự chủ giống cho nơng trại cung cấp cho hộ dân khác có nhu cầu c Đối tác Hợp tác với hệ thống cửa hàng thực phẩm an tồn khu thị; siêu thị, quán ăn, nhà hàng nhà buôn để giải đầu cho sản phẩm nơng trại mơ hình ổn định tăng số lượng chất lượng Hợp tác với hộ dân khác để mở rộng vùng nguyên liệu mở rộng quy mô Hợp tác với bác sĩ thú y để giải dịch bệnh 3.4 Cấu trúc chi phí, doanh thu, lợi nhuận a Giai đoạn : Xây dựng trang trại 37 Bảng 3.1: Chi phí xây dựng chăn nuôi gà Số lượng Số năm khấu hao Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) Thành tiền sau khấu hao (đ) STT Khoản mục ĐVT Xây dựng chuồng nuôi gà Cái 20 60.000.000 60.000.000 3.000.000 Xây dựng bể chứa nước Cái 15 10.000.000 10.000.000 666.667 Xây dựng khu ủ phân gà Cái 15 5.000.000 5.000.000 333.333 Cái 15 45.000.000 45.000.000 3.000.000 120.000.000 7.000.000 Xây tường rào bao quanh Tổng Bảng 3.2: Chi phí xây dựng trồng chanh đào STT Khoản mục ĐVT Số lượng Số năm khấu hao Đơn giá (đ) Thành tiền (đ) Thành tiền sau khấu hao (đ) 20 50.000.000 50.000.000 2.500.000 XD khu sản xuất siro chanh Cái Máy bơm Cái 3.000.000 6.000.000 2.000.000 Van điều áp Cái 150.000 600.000 300.000 Ống tưới nhỏ giọt mét 400 30.000 12.000.000 4.000.000 Xe đẩy bánh Cái 2.000.000 4.000.000 800.000 Bình phun Cái 1.500.000 3.000.000 1.000.000 Tổng 75.600.000 10.600.000 Bước đầu tập trung đầu tư giống trồng 1000 chanh đào loại lớn sớm cho nhanh, nuôi số lượng gà thịt 1000 gà đẻ trứng 500 Số lượng tăng dần qua năm Việc sản xuất giống thu hoạch chanh triển khai sau chăn nuôi gà vào ổn định Chi phí giống năm 38 Bảng 3.3 Chi phí dự tính giống gà ban đầu Đơn giá Loại giống Số lượng ĐVT Thành tiền(đ) (đ) STT Giống gà thịt 1000 Con 18.000 18.000.000 Giống gà đẻ trứng 500 Con 20.000 10.000.000 Tổng 28.000.000 Bảng 3.4 Chi phí dự tính giống chanh đào ban đầu Đơn giá Loại giống Số lượng ĐVT Thành tiền(đ) (đ) STT Giống chanh đào 1000 Cây 20.000 Tổng 20.000.000 20.000.000 Chi phí chăn ni gà Bảng 3.5.Chi phí hàng năm cho chăn ni gà Số Đơn Khoản chi phí ĐVT lượng giá(đ) STT Thức ăn cho gà hỗn hợp Chi phí nhân cơng Điện nước tiêu thụ 1000 Chi phí thuốc thú y 4000 Kg Trung bình năm (đ) 11.500 46.000.000 Người 4.000.000 96.000.000 Kw/h 3.000 36.000.000 1.500.000 18.000.000 Khấu hao tài sản cố định 7.000.000 Chi phí khác 12.000.000 Tổng 215.000.000 Tổng chi phí hàng năm chăn nuôi 215.000.000 đồng Bên cạnh để giảm chi phí trồng ta tận dụng nguồn phân từ gà qua xử lý làm thức bón cho cây, với chăn ni ta tận dụng phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp gia đình Doanh thu năm nơng trại chủ yếu từ chăn nuôi gà 39 Bảng 3.6 Doanh thu nông trại từ chăn nuôi gà Khối lượng trung bình 1,7kg thịt/ Đơn giá Thành (đ) tiền(đ) 120.000 240.000.000 Số lượng 2000 ĐVT Các khoản thu Gà thịt Gà giống 3000 Con 18.000 54.000.000 Trứng 3000 Quả 4000 12.000.000 STT Con Tổng 306.000.000 (Nguồn: Số liệu tham khảo 2019) Tổng doanh thu trang trại 306.000.000 đồng Lợi nhuận: Trong năm lợi nhuận nông trại chủ yếu từ sản phẩm chăn nuôi gà 63.000.000 đồng (tổng doanh thu – tổng chi phí hàng năm – tổng chi phí giống) b Giai đoạn 2: Thu hoạch chanh sản xuất giống chanh Khi chăn nuôi vào ổn định ta tiến hành chăm sóc bón lót cắt tỉa chanh, tận dụng phân gà qua xử lý tích trữ năm qua làm phân bón Chi phí sản xuất chanh Bảng 3.7 Chi phí hàng năm cho trồng chanh đào STT Loại chi phí Số lượng ĐVT Đơn giá (đ) Chi phí trung bình năm (đ) Thiết bị, máy móc làm siro chanh Chi phí nhân cơng 30.000.000 30.000.000 4.000.000 144.000.000 450 Kg 10.000 4.500.000 15.000 Kw/h 3.000 45.000.000 Người Chi phí phân bón vi sinh Điện nước Khấu hao tài sản 10.600.000 Cơn trùng có ích 5.000.000 Chi phí khác 15.000.000 Tổng 254.100.000 40 Tổng chi phí sản xuất chanh đào hàng năm 254.100.000 đồng Doanh thu từ sản xuất từ chanh đào Bảng 3.8 Doanh thu nông trại từ chanh đào STT Các khoản Số thu lượng ĐVT Chanh 8500 Kg Giống chanh 500 Cây Siro chanh 2500 Lọ Khối lượng Đơn giá Thành trung bình (đ) tiền(đ) 10 kg quả/ 1000ml/ lọ 30.000 255.000.000 18.000 9.000.000 130.000 325.000.000 Tổng 589.000.000 Với sản lượng ước tính khoảng 10 chanh đào vụ tăng theo năm, sản xuất Siro chanh mang lại hiệu kinh tế cao, nên tập trung trọng với sản phẩm này, trung bình năm bỏ khoảng 1,5 chanh sản xuất siro với 2.500 lọ si rô Quả chanh đào tươi thái lát ngâm với mật ong rừng giá 130.000 đồng/lọ, thu 325.000.000 đồng, chanh tươi bán khoảng 30 triệu đồng lại khó khăn Lợi nhuận từ sản xuất chanh đào : 314.900.000 đồng Vậy tổng lợi nhuận từ năm thứ trở là: 377.900.000 đồng.( Lợi nhuận từ chanh đào + lợi nhuận từ chăn ni gà) 3.5 Phân tích thể mạnh, điểm yếu, hội nguy Khi bước vào thực mơ hình trang trại kết hợp ta cần xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu với hội thách thức để có giải pháp khắc phục cho điểm yếu thách thức thị trường, dịch bệnh mang lại: Bảng 3.9 Bảng phân tích SWOT Điểm mạnh + Diện tích đất nơng nghiệp lớn nên tự xây dựng nguồn thức ăn hữu cho gà, phát triển thêm quy mô nông trại Điểm yếu + Xuất phát điểm thấp, chưa có nhiều kinh nghiệm sâu rộng chăn ni, sản xuất chanh đào + Hiểu biết ứng dụng kĩ thuật công nghệ vào chăn nuôi sản xuất chanh 41 + Nguồn lao động dồi + Được tham gia học kiến thức chăn nuôi, học quản lý, marketing nông nghiệp + Chăm công việc, nhiệt huyết đam mê với sản phẩm hữu thấp + Chất lượng lao động thấp + Hiểu biết thị trường sản phẩm chăn ni, chanh đào chưa có Cơ hội + Giá sản phẩm hữu có giá cao ổn định sản phẩm chăn nuôi công nghiệp, chanh đào thông thường + Sức mua thị trường với giống gà ri chủng ngày tăng lên Nhu cầu chanh đào trở thành vấn đề trọng + Hệ thống thông tin phát triển, tiếp cận khoa học kỹ thuật thuận lợi + Tăng trưởng kinh tế thu nhập ngày cao nước phát triển đòi hỏi ngày khắt khe chất lượng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm chăn nuôi, chanh đào Đây hội cho sản xuất hữu phát triển Thách thức + Phụ thuộc nhiều vào thời tiết + Dịch bệnh diễn biến phức tạp + Giá vật tư, giống phục vụ sản xuất cao + Thiếu vốn sản xuất, thủ tục vay rườm rà + Quy hoạch cịn mang tính tự phát, khó khăn cho phát triển + Quỹ đất cho phát triển nông nghiệp ngày thu hẹp + Cạnh tranh với sản phẩm giả mạo, thâm nhập thị trường cịn nhiều khó khăn + Việc cung cấp chứng chăn nuôi hữu nhiều bất cập, chưa rõ ràng 3.6 Những rủi ro gặp thực ý tưởng/dự án biện pháp giảm thiểu rủi ro Bảng 3.10 Bản tóm lược rủi ro biện pháp giảm thiểu rủi ro Những rủi ro thực ý tưởng Biện phát giảm thiểu rủi ro + Sự giả mạo sản phẩm + Phát triển quảng bá, thiết kế bao bì khơng đảm bảo chất lượng mà giá lại riêng cho sản phẩm cịn rẻ gây niềm tin + Xây dựng chứng 42 khách hàng vào sản phẩm chăn chứng nhận chăn nuôi hữu nuôi, chanh đào + Trực tiếp phân phối sản phẩm tới bữa cơm hộ gia đình + Sản xuất sản phẩm không thị trường biết tới có phải hữu cơ, an tồn không + Xây dựng chứng chứng nhận chăn nuôi hữu cơ, chanh đào + Quảng cáo cho sản phẩm hữu nông trại thông qua cửa hàng trừng bày sản phẩm địa phương + Hợp tác với sản phẩm hữu khác thành chuỗi phân phối hữu cơ: quả, thịt trứng, sữa + Không kịp xuất bán gà có + Khi xảy tượng ta trọng lượng cao chuyền dần sang chế biến sấy khơ đóng gói cho sản phẩm 3.7 Những kiến nghị nhằm hỗ trợ cho ý tưởng thực a Đối với quyền địa phương Đơn giản hóa thủ tục việc cấp chứng nhận cho nơng trại chăn ni hữu cơ, đồng thời có ưu đãi sách thị trường sản phẩm hữu Chính quyền địa phương cấp cần tổ chức tốt việc cấp giấy chứng nhận kinh tế nơng trại cho gia đình, cá nhân có đủ tiêu chí nơng trại để giúp họ hưởng sách ưu đãi mà nhà nước quy định Địa phương cần xây dựng cửa hàng trưng bày sản phẩm để quảng cáo sản phẩm an toàn đến người dân b Đối với chủ nông trại chăn nuôi hữu cơ: Không ngừng học tập nâng cao kiến thức kinh nghiệm thực tiễn tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, tiếp cận với thị trường, tiếp cận với khoa 43 học kỹ thuật công nghệ mới, cách xây dựng thực dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Các nông trại sản xuất hữu nên xây dựng mơ hình liên kết để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng cường sức cạnh tranh kinh tế thị trường: liên kết với việc bán sản phẩm, hỗ trợ giới thiệu nông trại sản xuất hữu cho khách hàng nhu cầu tăng vượt cung, hợp tác với để hình thành chuỗi kênh phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng hạn chế sản phẩm giả mạo Các chủ nông trại cần mạnh dạn khai thác, huy động vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng đất bảo vệ tài nguyên môi trường 44 Phần KẾT LUẬN 4.1 Các chi tiêu kết sản xuất kinh doanh ớt nơng trại ƠNG BEN DAVID BOAZ Nhờ áp dụng cơng nghệ kĩ thuật máy móc vào sản xuất nông nghiệp nông trại thu kết kinh tế tốt, bên cạnh không làm ảnh hưởng tới môi trường Sản phẩm nông sản nông trại đáp ứng yêu cầu nông sản sạch, cung cấp cho thị trường ngồi nước Cùng với thành cơng năm nơng trại có dự định mở rộng thêm quy mô nông trại đa dạng thêm nơng sản mạnh khác để đáp ứng nhu cầu ngày tăng lên thị trường Hiệu sản xuất kinh doanh nông trại thực tập: Từ bảng 2.4 Chi phí hàng năm trang trại ta thấy: Tổng chi phí trang trại năm 15.208.975.000 đồng với doanh thu 69.233.625.000 đồng lợi nhuận thu 52.063.507.000 đồng Nhờ áp dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật chăm sóc trồng sản xuất ớt tốt Trang trại thành công đem lại nguồn lợi nhuận lớn Kiến thức học qua thời gian thực tập Được tiếp xúc với khoa học kĩ thuật tiên tiến nông nghiệp công nghệ cao qua thấy quan trọng cơng nghệ, máy móc sản xuất nơng nghiệp Được học hỏi tham gia hoạt động trồng, chăm sóc, thụ hoạch phân loại ớt Nghiên cứu tìm hiểu cách quản lý nguồn lực, sách tiếp cận thị trường tiêu thụ chủ nông trại Được tìm hiểu văn hóa, môi trường sống phong cách làm việc người dân Israel 45 4.2 Các kết dự kiến đạt dự án kinh doanh Trong năm với khoản chi phí đầu tư nơng trại, nguồn lợi nhuận mang lại chủ yếu từ chăn nuôi gà với số tiền 63.000.000 đồng, năm thứ bắt đầu giai đoạn cắt tỉa, thu hoạch chanh tươi sản xuất siro chanh đào mang lợi nhuận cho nông trại 314.900.000 đồng Vậy sau hoàn thành hạng mục đầu tư dự án kinh doanh năm thứ trở nguồn lợi nhuận dự kiến đem lại cho nông trại khoảng 377.900.000 đồng Ta thấy lợi nhuận nông trại tăng mạnh biết cách phát triển sản phẩm từ nơng sản thơ Dự tính lợi nhuận nông trại tăng theo năm tới Dự án trồng chanh đào kết hợp với chăn nuôi gà thả vườn tạo sản phẩm an tồn, nhiều dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn ngày cao thị trường Thu nhập người dân cao quan tâm sức khỏe quan trọng lên; thị trường tràn lan sản phẩm tăng trọng chứa nhiều hoocmon tăng trưởng, dư lượng thuốc kháng sinh nhều không tốt cho sức khỏe Việc tìm tới sản phẩm hữu cơ, an toàn tăng lên tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất hữu phát triển Tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, góp phần nhỏ vào phát triển bền vững địa phương, nơi sinh sống 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các nguồn lực cho phát triển kinh tế: https://loigiaihay.com/cac-nguon-luc-phat-trien-kinh-tec93a12256.html#ixzz5WFtvTG94/ Các loại bệnh thường gặp ớt: http://thienlyfarm.com/tong-hop-benh-hai-tren-cay-ot/ https://bnews.vn/phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao-bai-1-xu-huong-chudao/71230.html/ Công nghệ tưới nhỏ giọt Israel: https://hethongtuoinhogiot.vn/cong-nghe-tuoi-nho-giot-israel/ Giáo trình tham khảo https://ebookxanh.com/tai-lieu/giao-trinh-kinh-te-hoc-vi-mo-nxb-giaoduc-592252.html https://vietbooks.info/threads/giao-trinh-xay-dung-va-quan-ly-du-an-nxbnong-nghiep-2007-tu-quang-hien-85-trang.30121/ https://vietbooks.info/threads/giao-trinh-khuyen-nong-nxb-nong-nghiep2005-do-tuan-khiem-180-trang.27754/ Phát triển sản phẩm từ chanh đao – Siro chanh đào: http://danviet.vn/nha-nong/duoc-mua-trai-re-re-lam-siro-chanh-dao-mat-ongban-chay-deu-deu-833841.html Ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Isarel: https://baonghean.vn/ung-dung-cong-nghe-cao-trong-san-xuat-nong-nghiepsach-cua-israel-128810.html#&gid=1&pid=5 http://gabanbac.vn/nhan-dien-cac-rui-ro-tu-thit-gia-cam-hien-nay-bien-phapphong-tranh/ https://vuonthongminh.com/4-loai-nha-mang-thiet-ke-pho-bien-tai-viet-nam/ Ưu điểm nhà lưới, nhà kính: https://dongxanhhanoi.com/nha-kinh-trong-rau-co-uu-va-nhuoc-diem-gi1293.html/ Ưu điểm hệ thống tới nhỏ giọt: http://tuoitudongmee.com/uu-diem-cua-he-thong-tuoi-nho-giot-tiet-kiem-nuoc/ Vai trò lập kế hoạch sản xuất kinh doanh: http://voer.edu.vn/m/khai-niem-va-vai-tro-cua-lap-ke-hoach/587ca8f4/ 10 Vai trị khoa học cơng nghệ phát triển sản xuất Việt Nam nay: http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/1882-vaitro-cua-khoa-hoc-cong-nghe-trong-phat-trien-luc-luong-san-xuat-hien-dai-oviet-nam-hien-nay.html/ 47 ... trải nghiệm nông trại trồng ớt số 18, moshav Faran, Arava, Israel ông Ben David Boaz giúp người học tăng cường hiểu biết, có kinh nghiệm mơ hình tổ chức sản xuất kinh doanh nông trại, rèn luyện... Ben David Boaz - Tên sở thực tập: Nông trại số 18, Movshap Paran, Arava, Israel - Địa chỉ: Nông trại số 18, Movshap Paran, Arava, Israel - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Nông trại trồng kinh doanh. .. áp dụng sản xuất kinh doanh nông trại trồng ớt số 18, moshav Faran, Arava, Israel - Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh nông trại trồng ớt số 18, moshav Faran, Arava, Israel bước đầu phân tích thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của nông trại trồng ớt số 18, moshav faran, arava, israel của ông ben david boaz , Tìm hiểu mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của nông trại trồng ớt số 18, moshav faran, arava, israel của ông ben david boaz