0

Công tác trả tiền bảo hiểm tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

69 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:02

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - NGÔ DUY ANH Lớp: CQ54/03.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY TNHH BHNT MB AGEAS Chuyên ngành Mã số Giáo viên hướng dẫn : Tài - Bảo hiểm : 03 : TS TRỊNH HỮU HẠNH HÀ NỘI – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Sinh viên (Ký ghi rõ họ tên) i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG , SƠ ĐỒ v LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BHNT VÀ CÔNG TÁC TRẢ TIỀN TRONG BHNT 1.1 Tổng quan Bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Khái niệm Bảo hiểm nhân thọ Sự cần thiết lịch sử đời Bảo hiểm nhân thọ Đặc điểm loại hình bảo hiểm nhân thọ : Vai trò bảo hiểm nhân thọ: 13 1.2 Công tác trả tiền bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ: 15 1.2.1 Vai trò công tác trả tiền bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ 15 1.2.2.Quy trình trả tiền bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS LIFE 19 2.1 Giới thiệu Công ty: 19 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 19 2.1.2 Cơ cấu tổ chức MB Ageas Life 24 2.1.3 Các gói bảo hiểm tiêu biểu 25 2.1.4 Tình hình kinh doanh MB Ageas năm vừa qua 32 2.2 Thực trạng công tác trả tiền Bảo hiểm Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 36 2.2.1 Khái quát thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 36 2.2.2 Thực trạng trả tiền bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 41 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS 55 ii 3.1 Mục tiêu phương hướng hoạt động Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 55 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác trả tiền bảo hiểm Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 56 3.2.1 Đào tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm trình độ chun mơn phận quản lý công tác trả tiền bảo hiểm 57 3.2.2 Phân tích thị trường công tác chi trả bảo hiểm 57 3.2.3 Đẩy mạnh, cải tiến quy trình thủ tục công tác trả tiền bảo hiểm 57 3.3 Một số kiến nghị 58 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHNT Bảo hiểm nhân thọ BHPNT Bảo hiểm phi nhân thọ BMBH Bên mua bảo hiểm BTC Bộ Tài DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm HĐ Hợp đồng HĐBH Hợp đồng bảo hiểm HĐBHNT Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ HSYCBH Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm KDBH Kinh doanh bảo hiểm MBAL MB Ageas Life NĐBH Người bảo hiểm SPBH Sản phẩm bảo hiểm iv DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức máy MB Ageas Life 24 Bảng 2.1: Bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 32 Bảng 2.2: Các tiêu tài cơng ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 34 Bảng 2.3: Bảng kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 35 v LỜI MỞ ĐẦU Khi chất lượng sống ngày nâng cao, nhu cầu người không dừng lại thỏa mãn ăn, mặc, ở…mà họ có ý thức đảm bảo an toàn cho thân người thân Đáp ứng nhu cầu đó, cơng ty bảo hiểm đời Thị trường Việt Nam có góp mặt 18 cơng ty BHNT Duy có MB Ageas doanh nghiệp cổ phần, có vốn đầu tư Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần hàng đầu Việt Nam Ngân hàng Quân đội MB Bank , cơng ty cịn lại doanh nghiệp nước ngồi, có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Do đó, cạnh tranh thị trường khốc liệt Thời gian qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas nỗ lực chi trả bồi thường nhanh chóng, đơn giản, minh bạch, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp khách hàng ngày tin tưởng tham gia bảo hiểm nhân thọ Theo chuyên gia ngành BH, thực tế sống, rủi ro điều không mong muốn lại lường trước, BH nhân thọ giải pháp tài cho phép người tham gia BH đảm bảo nguồn tài cho người thân gia đình xảy rủi ro Với việc MB Ageas nỗ lực thực nhanh chóng việc chi trả quyền lợi BH cho khách hàng ngày khẳng định uy tín vị MB Ageas tính nhân văn sản phẩm BH nhân thọ Nhận thấy tầm quan trọng khâu chi trả tiền bảo hiểm Thực tốt công tác chi trả tiền bảo hiểm bảo vệ lợi ích đáng khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ cách quảng cáo có hiệu làm tăng uy tín ảnh hưởng tích cực đến kết kinh doanh công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Bởi “Nếu giải bồi thường chi trả nhanh chóng xác, khách hàng nhanh chóng khắc phục tổn thất mặt tài để từ ổn định sống, ổn định sản xuất kinh doanh nâng cao niềm tin với MBAL Từ đó, bảo hiểm Quân đội MB giữ khách hàng truyền thống mở triển vọng khai thác khách hàng tiềm tương lai, nên em định lựa chọn đề tài :“ Công tác trả tiền bảo hiểm công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas life “ Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình thầy Trịnh Hữu Hạnh , tồn thể chú, anh chị MB Ageas giúp em hoàn thành đề tài Do kiến thức cịn nhiều hạn chế nên viết em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý giáo để viết hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BHNT VÀ CÔNG TÁC TRẢ TIỀN TRONG BHNT 1.1 Tổng quan Bảo hiểm nhân thọ 1.1.1 Khái niệm Bảo hiểm nhân thọ - Theo quy định khoản 12 Điều Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định:  “Bảo hiểm nhân thọ loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm sống hay chết” - Bảo hiểm nhân thọ cam kết công ty bảo hiểm với người tham gia bảo hiểm mà cơng ty bảo hiểm có trách nhiệm trả số tiền bảo hiểm (số tiền bảo hiểm) cho người tham gia người tham gia có kiện định trước cịn người tham gia bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đầy đủ thời hạn 1.1.2 Sự cần thiết lịch sử đời Bảo hiểm nhân thọ  Sự cần thiết bảo hiểm nhân thọ : - Bảo hiểm chia sẻ rủi ro số đông với vài người số họ phải gánh chịu Có thể nói nguyên tắc lần ghi vào lịch sử năm 1583, thị trường Ln đơn nhóm người thoả thuận góp tiền số tiền - Bảo hiểm chia sẻ rủi ro số đông với vài người số họ phải gánh chịu Có thể nói nguyên tắc lần ghi vào lịch sử năm 1583, thị trường Ln đơn nhóm người thoả thuận góp tiền số tiền trả cho người số họ bị chết năm Đây mầm mống nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ - Sự đời phát triển bảo hiểm nhân thọ đóng góp phần không nhỏ vào phát triển cuả kinh tế giới Ngày tham gia bảo hiểm nhân thọ trở thành nhu cầu tất yếu người dân nước phát triển nước phát triển.Ở châu Á, năm gần bảo hiểm nhân thọ phát triển mạnh mẽ, thực chức huy động nguồn vốn nhàn rỗi dân, tạo nguồn đầu tư dài hạn cho phát triển kinh tế- xã hội, giảm bớt tình trạng vay vốn nước với lãi suất cao - Bảo hiểm nhân thọ giúp tăng tích luỹ cho ngân sách nhà nước, góp phần giải số vấn đề xã hội vấn đề thất nghiệp, vấn đề giáo dục Hiện hầu hết công ty lớn giới tham gia bảo hiểm nhân thọ nhằm trì hoạt động cơng ty, bù đắp phần thiệt hại rủi ro trường hợp người chủ công ty phải ngừng làm việc tử vong thương tật toàn vĩnh viễn - Muốn thực thắng lợi mục tiêu chiến lược kinh tế xã hội đề nhân tố vốn đầu tư quan trọng Vốn đầu tư chủ yếu lấy từ quĩ tích luỹ kinh tế quốc dân nguồn vốn vay nước Theo kinh nghiệm số nước phát triển tình hình kinh tế xã hội thực tế Việt Nam thiết phải tạo nhanh nguồn vốn tích luỹ từ nội kinh tế phải coi biện pháp Có tích luỹ từ nước tiếp nhận nguồn vốn từ bên ngồi Mà quĩ tích luỹ hình thành chủ yếu từ tiết kiệm, để phát huy nguồn vốn cần phải đẩy mạnh tiết kiệm, tạo khoản vốn cần thiết để phát triển kinh tế - Một mặt yếu kinh tế nước ta thời gian qua nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn vốn nước tăng không đáng kể, theo điều tra, vốn dân nhỏ - Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ đến 9% tốc độ tiêu dùng thấp tốc độ tăng trưởng kinh tế tiết kiệm dân không ngừng tăng số tuyệt đối tỷ trọng so với GDP Đa số với người dân, khả gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng thường khả để đầu tư khoản tiền nhàn rỗi - Như với việc tăng nhanh số lượng tỷ lệ tiết kiệm dân, nhà nước cần phải có giải pháp, sách công cụ để huy động mạnh nguồn vốn dân cho đầu tư phát triển - Bạn lựa chọn MBAL làm bạn đồng hành để hoạch định kế hoạch tài cho giai đoạn sống việc tham gia sản phẩm MB Ageas life - Bạn yên tâm biết MB Ageas life thay bạn hoàn thành kế hoạch cịn dang dở khơng may rủi ro xảy đến - Ưu điểm : Giảm nỗi lo tài khơng may người trụ cột qua đời, MB Ageas hỗ trợ đóng phí cho người bảo hiểm tiếp tục bảo vệ - Đối tượng : Dành cho người trụ cột tài có nhiều người phụ thuộc gia đình b.Kết chi trả sản phẩm bổ trợ công ty - Trong giai đoạn 2017-2020, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas thực chi trả sản phẩm bảo hiểm bổ trợ theo quy định kết sau : Kết chi trả sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas giai đoạn 2017-2019 a.Bảo hiểm tai nạn - Kết chi trả sản phẩm bảo hiểm tai nạn Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas giai đoạn 2017-2019 Bảo hiểm tai nạn Chi Số khách hàng tham Số lượng ca trả Số tiền chi trả gia (triệu người) quyền lợi bảo hiểm (tỷ VNĐ) (nghìn ) 2017 1.1 20 256 2018 1.4 38 431 2019 1.8 66 832 Tổng 4.3 124 1.519 (Nguồn : Phòng kế hoạch-tài chính- BHNT MB Ageas life ) 49 - Nhìn chung xu hướng chi trả tiền bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm tai nạn qua năm công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas tăng ( năm 2017 256 tỷ VNĐ, năm 2018 431 tỷ VNĐ, năm 2019 832 tỷ VNĐ) từ năm 2017 đến năm 2019 tăng 576 tỷ VNĐ - Về số lượng ca trả quyền lợi bảo hiểm bổ trợ sản phẩm bảo hiểm tai nạn nhìn chung tăng qua năm Năm 2017 tăng từ 20 nghìn lên 38 nghìn ca năm 2018 (tăng 18 nghìn ca ) Và năm 2018 từ 38 nghìn ca tăng lên 66 nghìn ca năm 2019 ( tăng 28 nghìn ca ) - Số khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm tai nạn tăng qua năm Năm 2017 1,1 triệu khách hàng tham gia Năm 2018 tăng lên 1,4 triệu khách hàng ( tăng 0,3 triệu khách ) năm 2019 tăng lên 1,8 triệu khách hàng ( tăng lên 0,4 triệu khách so với năm 2018 ) b.Bảo hiểm hỗ trợ viện phí chi phí phẫu thuật Bảo hiểm hỗ trợ viện phí & chi phí phẫu thuật Chi Số khách hàng tham gia (triệu người) Số lượng ca trả quyền lợi bảo hiểm (nghìn ) Số tiền chi trả (tỷ VNĐ) 2017 1.7 46 347 2018 2.2 74 574 2019 2.8 108 788 Tổng 6.7 228 1.709 (Nguồn : Phịng kế hoạch-tài chính- BHNT MB Ageas life) - Nhìn chung xu hướng chi trả tiền bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ viện phí & chi phí phẫu thuật qua năm công ty TNHH Bảo 50 hiểm nhân thọ MB Ageas tăng ( năm 2017 347 tỷ đồng, năm 2018 574 tỷ đồng, năm 2019 788 tỷ đồng ) từ năm 2017 đến năm 2019 tăng 441 tỷ đồng - Về số lượng ca trả quyền lợi bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm bổ trợ sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ viện phí & chi phí phẫu thuật nhìn chung tăng qua năm Năm 2017 tăng từ 46 nghìn ca lên 74 nghìn ca năm 2018 (tăng 28 nghìn ca ) Và năm 2018 từ 74 nghìn ca tăng lên 108 năm 2019 ( tăng 34 nghìn ca ) - Số lượng ca trả quyền lợi bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ viện phí & chi phí phẫu thuật tăng qua năm Vì số khách hàng xảy kiện bảo hiểm lại biến động tăng Năm 2017 tăng từ 1,7 triệu người lên 2,2 triệu người năm 2018 tăng lên 2,8 triệu người năm 2019 c Bảo hiểm miễn thu phí bảo hiểm Bảo hiểm miễn thu phí bảo hiểm Chi Số khách hàng tham gia (triệu người) Số lượng ca trả quyền lợi bảo hiểm (nghìn ) Số tiền chi trả (tỷ VNĐ) 2017 0.6 78 2018 1.3 13 93 2019 1.1 22 105 Tổng 42 276 (Nguồn : Phòng kế hoạch-tài chính- BHNT MB Ageas ) - Nhìn chung xu hướng chi trả tiền bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm miễn thu phí bảo hiểm qua năm công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ 51 MB Ageas tăng ( năm 2017 78 tỷ đồng, năm 2018 93 tỷ đồng, năm 2019 105 tỷ đồng ) từ năm 2017 đến năm 2019 tăng 27 tỷ đồng - Về số lượng ca trả quyền lợi bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm bổ trợ sản phẩm bảo hiểm miễn thu phí bảo hiểm nhìn chung tăng qua năm Năm 2017 tăng từ nghìn ca lên 22 nghìn ca năm 2018 (tăng 15 tỷ nghìn ca ) Và năm 2018 từ 13 nghìn ca tăng lên 22 nghìn ca năm 2019 ( tăng nghìn ca ) - Số lượng ca chi trả quyền lợi bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm miễn thu phí bảo hiểm tăng qua năm Tuy nhiên số khách hàng tham gia bảo hiểm lại biến động không Tăng năm 2018 từ 0,6 triệu người lên 1,3 triệu người sau giảm nhẹ năm 2019 1,1 triệu người 2.2.2.3 Đánh giá công tác trả tiền bảo hiểm công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 2.2.2.3.1.Kết đạt : - Trong mơi trường kinh doanh đầy thử thách, để có sách kinh doanh cho phù hợp, doanh nghiệp cần phải đánh giá điểm mạnh điểm yếu, từ kế hoạch phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu Điều góp phần cho doanh nghiệp nâng cao lợi cạnh tranh, giúp cho cơng tác trả tiền bảo hiểm tốt Vì nghiên cứu ưu điểm hạn chế công ty công tác trả tiền bảo hiểm coi trọng - Nhận thức tầm quan trọng công tác trả tiền bảo hiểm, doanh nghiệp trọng đến việc xây dựng hoạt động cơng tác trả tiền bảo hiểm Với sách nỗ lực không ngừng ban lãnh đạo nhân viên công tác trả tiền bảo hiểm, công ty đạt số điểm sau:  Về quy định công tác trả tiền bảo hiểm MB Ageas Life - Tạo thống nhất, quán quy cách phục vụ khách hàng, dễ dàng theo dõi, sửa đổi, bổ sung 52 - Tạo chuẩn mực kinh doanh doanh nghiệp mà khơng doanh nghiệp có  Về máy xử lý công tác trả tiền bảo hiểm MB Ageas - Mặc dù thành lập Việt Nam năm nhìn chung, MBAL tổ chức máy xử lý công tác trả tiền bảo hiểm hoàn chỉnh, đẩy đủ phòng phận, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ trả tiền bảo hiểm Công ty xây dựng đội ngũ giải hồ sơ yêu cầu giải Quyền lợi bảo hiểm chuyên nghiệp cho riêng đơn vị Cơng ty có đầu tư sở vật chất phục vụ công tác trả tiền bảo hiểm  Về quy trình trả tiền bảo hiểm công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas - Quy trình chuyên nghiệp, chặt chẽ, thực đầy đủ bước từ bước đầu tiếp nhận hồ sơ tới bước cuối thông báo chi trả tiền bảo hiểm - Đội ngũ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải Quyền lợi bảo hiểm cố gắng hồn thành thật tốt cơng tác giao, giải thắc mắc khách hàng có kiện bảo hiểm xảy - Đội ngũ thẩm định hồ sơ luôn giải đúng, đủ dựa thơng tin đăng kí hồ sơ, chứng từ khách hàng cung cấp 2.2.2.3.2 Một số hạn chế nguyển nhân : Bên cạnh kết đạt cơng tác chăm sóc khách hàng, cịn hạn chế tồn nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan khác  Về máy tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải Quyền lợi bảo hiểm - Công tác đánh giá hiệu hoạt động máy chưa thực sát dẫn tới nguồn nhân lực máy hoạt động không hiệu quả, lơ là, thiếu trách nhiệm công việc - Nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải Quyền lợi bảo hiểm phận chưa phân định cách rõ ràng, làm cho hoạt 53 động tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải Quyền lợi bảo hiểm hiệu gây chậm trễ  Về quy trình trả tiền bảo hiểm - Trong quy trình trả tiền bảo hiểm hoạt động thơng báo kết chưa đầu tư, trọng, tiến hành thủ công, chưa áp dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh - Do quy trình chưa trọng nên quy trình trả tiền bảo hiểm cịn nhiều thiếu sót khơng quản lý hết liệu, thông tin liên quan tới khách hàng  Về nhận thức đội ngũ nhân viên trình độ nhân viên tới công tác trả tiền bảo hiểm - Công tác trả tiền bảo hiểm nhiều hạn chế Đội ngũ tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ chưa đào tạo bản, chuyên sâu việc xử lý hồ sơ yêu cầu giải Quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng chậm trễ Dẫn tới quyền lợi bảo hiểm chưa thực thật nhanh tới khách hàng - Nhiều cán bộ, công nhân viên chưa tâm huyết với nghề, thái độ thờ ơ, bàn quang, không nhận thức tầm quan trọng công tác trả tiền bảo hiểm với doanh nghiệp tới thân  Một số nhược điểm khác : - Công tác giải khiếu nại, bồi thường chậm trễ khiến khách hàng phàn nàn - Hoạt động xác định số tiền bảo hiểm chi trả cịn gặp nhiều khó khăn 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS 3.1 Mục tiêu phương hướng hoạt động Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas - Hiện chức hoạt động kinh doanh MBAL cung cấp tư vấn giải pháp tài với loại BHNT truyền thống, liên kết đầu tư tương lai MBAL đưa nhiều gói sản phẩm bổ sung để nâng cao hiệu cạnh tranh kinh doanh nhằm làm giảm rủi ro mặt cho khách hàng - Hiện công ty đứng thứ thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, mục tiêu công ty tiến tới Top doanh nghiệp bảo hiểm dẫn đầu thị trường - Định hướng phát triển sản phẩm MB Ageas life linh hoạt để tập trung cung cấp quyền lợi phù hợp cho khách hàng Khách hàng lựa chọn giải pháp sản phẩm đóng gói sẵn kế hoạch tùy chọn theo nhu cầu riêng - MB Ageas life cho mắt sản phẩm phù hợp với nhu cầu phần lớn khách hàng tiềm sản phẩm bảo vệ kết hợp bảo vệ tiết kiệm Các sản phẩm hỗn hợp Hành trang tích lũy, Vun dưỡng hiền tài Đây giải pháp kết hợp bảo vệ tiết kiệm, hay sản phẩm tích hợp với khoản vay ngân hàng MBAL An cư, MBAL An phát - Ngoài ra, dòng sản phẩm bổ trợ thiết kế nhằm gia tăng tối đa quyền lợi khách hàng bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm tai nạn thương tật vĩnh viễn, bảo hiểm miễn đóng phí Trong thời gian tới, MB Ageas 55 life tiếp tục mắt thị trường sản phẩm có yếu tố bảo vệ kết hợp với đầu tư - Về mạng lưới công ty phát triển song song kênh gồm kênh Bancas với tảng mạng lưới cung cấp dịch vụ MB kênh đại lý truyền thống Hiện liên doanh triển khai 12 chi nhánh hệ thống MB với số lượng khách hàng khả quan Đến hết tháng phủ sóng tồn điểm giao dịch thuộc chi nhánh MB Hà Nội Cuối tháng phủ sóng hầu hết TP HCM hết năm hoàn tất 102 chi nhánh cấp toàn hệ thống MB - Là thương hiệu động, coi trọng trải nghiệm khách hàng, MB Ageas life nắm bắt xu hướng công nghệ số, hướng tới tinh giản thủ tục hành tiết kiệm thời gian cung cấp dịch vụ - MB Ageas life tự tin kế hoạch thâm nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Đây góp phần để MB thực hóa mục tiêu trở thành tập đồn tài đa tương lai 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác trả tiền bảo hiểm Cơng ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas - Ở Việt Nam, so với ngành khác ngành Bảo hiểm nhân thọ ngành non trẻ, đạt số thành tựu quan trọng định Song bảo hiểm nhân thọ Việt Nam bảo hiểm nhân thọ MB Ageas life nói riêng cịn gặp nhiều khó khăn, thách thức - Cơng tác trả tiền bảo hiểm kết hợp đồng bảo hiểm, khâu cuối công tác giải hợp đồng bảo hiểm liên quan khách hàng xảy kiện bảo hiểm : tử vong, TTTBVV, tai nạn, ốm đau, bệnh tật,… - Để đảm bảo tốt công tác trả tiền bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ MB Ageas life nói riêng ngành Bảo hiểm nhân thọ nói chung phát triển đáp ứng nhu cầu người tham gia bảo hiểm nhân thọ, tạo 56 tin cậy người vào bảo hiểm nhân thọ Tôi xin đưa số giải pháp cụ thể sau : 3.2.1 Đào tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm trình độ chun mơn phận quản lý công tác trả tiền bảo hiểm - Ở lĩnh vực nào, trình độ chuyên môn phẩm chất đạo đức đội ngũ quản lý yêu cầu vô quan trọng Đối với bảo hiểm nhân thọ vậy, khâu quản lý cơng tác trả tiền bảo hiểm tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp trình độ chun mơn phận quản lý công tác trả tiền bảo hiểm cần thiết để đảm bảo nguyên tắc : “Chi đúng, chi đủ, kịp thời, xác, an tồn ”  Vì vậy, đào tạo đội ngũ đại lý bảo hiểm nói chung đội ngũ quản lý cơng tác trả tiền bảo hiểm nói riêng có phẩm chất lực 3.2.2 Phân tích thị trường cơng tác chi trả bảo hiểm - Đánh giá đặc điểm chủ yếu thị trường như: quy mô thị trường, cấu, xu hướng biến động, mức độ cạnh tranh thị trường Công ty cần xác định rõ khu vực có nhu cầu cao nhất, khu vực có tiềm phát triển tương lai - Phân tích cạnh tranh: cơng ty cần thường xun phân tích tình hình cạnh tranh thị trường như: cơng tác trả tiền bảo hiểm mà đối thủ cạnh tranh thực hiện, điểm mạnh – yếu đối thủ cạnh tranh, hoạt động chăm sóc khách hàng mà đối thủ cạnh tranh thực hiện, phản hồi từ phía khách hàng,… 3.2.3 Đẩy mạnh, cải tiến quy trình thủ tục cơng tác trả tiền bảo hiểm - Đẩy mạnh, cải tiến quy trình thủ tục công tác trả tiền bảo hiểm Nêu rõ nghĩa vụ, quyền lợi thành viên máy công ty Nêu cao nhận thức nhân viên tầm quan trọng khâu chi trả tiền bảo hiểm 57 - Không ngừng áp dụng công nghệ vào quy trình thủ tục cơng tác trả tiền bảo hiểm Giúp cho cơng tác ngày hồn thiện, xác nhanh chóng Để khách hàng hưởng quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng xác - Phải thường xuyên đánh giá thực trạng hoạt động máy để có biện pháp chấn chỉnh hồn thiện nhờ mà kiểm tra hiệu hoạt động khâu, phận 3.2.4 Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền - Để đạt mục tiêu chiến lược phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ nói chung cơng tác trả tiền bảo hiểm nói riêng , phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến người, tầng lớp xã hội - Nội dung tuyên truyền :  Tuyên truyền mục đích bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm nhân thọ an tồn, an sinh người, người, bảo vệ người suốt đời, từ nhỏ đến già  Tuyên truyền sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dành cho người Giúp cho người hiểu rõ lợi ích mà bảo hiểm nhân thọ đem lại Từ đó, họ định tham gia bảo hiểm nhân thọ , họ hiểu rõ trách nhiệm quyền lợi tham gia bảo hiểm nhân thọ 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Một số kiến nghị Bộ Tài BTC cần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh công ty bảo hiểm Hiện ngành bảo hiểm có Luật Kinh doanh bảo hiểm điều chỉnh song nhiều vấn đề chưa đề cập đến gian lận, trục lợi bảo hiểm, cạnh tranh không lành mạnh công ty bảo hiểm Những vấn đề tiêu cực nảy sinh, khung pháp lý chưa hoàn chỉnh nguyên nhân khiến cho thị trường bảo hiểm nước ta phát triển không lành mạnh, phát triển không với tiềm Vì vậy, để làm lành mạnh thị trường, BTC 58 cần phải đưa hành lang pháp lý hồn chỉnh việc nâng cao vai trị quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm Trước mắt, Nhà nước cần có văn quy định xử phạt nghiêm khắc với công ty, đại lý bảo hiểm vi phạm Luật Kinh doanh bảo hiểm Đặc biệt tình trạng giảm phí bảo hiểm cách tùy tiện, bất chấp khung phí quy định BTC Với DNBH mới, Bộ cần có ưu tiên vấn đề thị trường tài khoản phải đóng góp cho Nhà nước để khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày phát triển Về chế sách: tiếp tục hồn thiện chế, sách hoạt động kinh doanh bảo hiểm để thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, phù hợp với yêu cầu hội nhập; bảo đảm tính chủ động tự chịu trách nhiệm doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Có sách khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ, ưu tiên phát triển sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tính chất đàu tư dài hạn DNBH thành lập quỹ đầu tư, quỹ tín thác công ty quản lý quỹ theo quy định pháp luật Bộ cần có chế, sách để DNBH đại hóa cơng nghệ quản lý kinh doanh, đào tạo đội ngũ cán có đủ trình độ theo chuẩn mực quốc tế, thuê chuyên gia nước để quản lý số lĩnh vực hoạt động theo quy định pháp luật Khuyến khích DNBH nước mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, kể thị trường bảo hiểm quốc tế khu vực, tham gia góp vốn vào cơng ty bảo hiểm, mơi giới bảo hiểm, tái bảo hiểm hoạt động thành công nước Đổi phương thức nâng cao lực quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tiến dần tới thực nguyên tắc chuẩn mực quản lý bảo hiểm quốc tế Nhà nước giám sát hoạt động kinh 59 doanh bảo hiểm thông qua hệ thống tiêu hoạt động DNBH kiểm tra, xử lý vi phạm theo pháp luật, khơng can thiệp hành vào hoạt động doanh nghiệp BTC cần có kế hoạch quản lý khâu tuyển dụng, đào tạo đại lý DNBH cách chặt chẽ, không giám sát thời gian đào tạo tối thiểu với đại lý ban đầu mà cần giám sát chặt chẽ thời gian đào tạo nâng cao định kỳ đại lý DNBH Thường xuyên kiểm tra giám sát phát sai phạm DNBH khai thác hợp đồng, kê khai thuế, tránh hành vi gian lận đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh cho DNBH 3.2.2 Một số kiến nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam có nhiệm vụ đại diện hội viên tham gia ý kiến vào việc soạn thảo chủ trương, sách pháp luật Nhà nước bảo hiểm nước; thiết lập mối quan hệ với quan đơn vị, tố chức kinh tế đồn thể có liên quan đến hoạt động Hiệp hội, quan hệ hợp tác với Hiệp hội bảo hiểm nước, hòa giải tranh chấp hội viên, kiến nghị với quan chức Nhà nước việc xử lý trường hợp vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo hiểm Kiến nghị với quan chức giải số vướng mắc chế sách thủ tục: thuế nhà thầu với tái bảo hiểm nước ngoài, bất cập Luật Cạnh tranh Luật Kinh doanh bảo hiểm, bất cập thời gian cấp phép hoạt động DNBH với thời hạn HĐBH,… Phối hợp với thành viên Hiệp hội xây dượng phần mềm liệu thống ngành bảo hiểm Việt Nam Đây cách thức hiệu để tránh hành vi trục lợi bỏa hiểm Nhanh chóng triển khai đề tài phịng chống trục lợi bảo hiểm Tình trạng trục lợi bảo hiểm Việt Nam diễn phổ biến, phức tạp khó kiểm sốt Khơng có khách hàng trục lợi mà thân số cán bảo hiểm trục lợi tiếp tay cho trục lợi bảo 60 hiểm Hiện tượng không ảnh hưởng đến quyền lợi đáng khách hàng, kết kinh doanh DNBH mà nguy hiểm ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng dư luận xã hội Tăng cường hoạt động tuyên truyền cách thu thập nhiều viết tin cho phóng viên, báo chí phát truyền hình nhằm nâng cao nhận thức của người dân bảo hiểm sách pháp luật đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi công tác khai thác bảo hiểm mà quan trọng nhằm làm lành mạnh hóa thị trường bảo hiểm Tổ chức nhiều đợt khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình hoạt động DNBH nhằm đưa sách kịp thời phù hợp, tạo diều kiện tốt cho DNBH phát triển Kiện toàn máy tổ chức Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam để Hiệp hội thực vai trò cầu nối DNBH quan quản lý nhà nước 3.3.3 Một số đề xuất hoàn thiện công tác trả tiền bảo hiểm công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Để triển khai cách khoa học đồng ban chức công ty nên tổ chức đánh giá chương trình phần mềm hỗ trợ cho cơng tác trả tiền bảo hiểm như: chương trình tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải Quyền lợi bảo hiểm khách hàng, liệu hợp đồng đăng ký khách hàng, phần mềm xác định số tiền chi trả Nếu thực vấn đề giúp cho công tác thẩm định hồ sơ yêu cầu bảo hiểm khách hàng trở nên dễ dàng đồng bộ, dễ theo dõi quản lý, tránh sai sót khơng đáng có 61 KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life, với hỗ trợ hướng dẫn nhiệt tình thầy Trịnh Hữu Hạnh anh chị quản lý công ty bảo hiểm MB Ageas Life, em phần hiểu công tác trả tiền bảo hiểm Các giải pháp hồn thiện cơng tác trả tiền bảo hiểm mà em đưa dựa sở nghiên cứu tài liệu học trường, mạng Internet từ sách báo Do hạn chế trình độ lý luận kiến thức thực tiễn nên viết em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý, nhận xét q thầy, để em hồn thiện viết Một lần em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng… năm 2020 Sinh viên thực Ngô Duy Anh 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Giáo trình Bảo hiểm nhân thọ xuất năm 2011 Đồng chủ biên PGS.TS Đoàn Minh Phụng, TS Đồn Mạnh Cừ, Nhà xuất Tài Giáo trình Lý thuyết bảo hiểm, xuất 2010, chủ biên ThS Võ Thị Pha, Nhà xuất Tài Số liệu từ phịng Kế tốn, phịng Dịch Vụ khách hàng MB Ageas Life Nghị định số 73/2016/NĐ-CP Chính phủ: quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật kinh doanh bảo hiểm Webside: www.mbageas.life 63 ... loại hình bảo hiểm nhân thọ : Vai trò bảo hiểm nhân thọ: 13 1.2 Công tác trả tiền bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ: 15 1.2.1 Vai trị cơng tác trả tiền bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ 15... thị trường bảo hiểm ngày phát triển 2.2.2 Thực trạng trả tiền bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas 2.2.2.1 Quy trình trả tiền bảo hiểm Cơng ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas  Bước... 1.2.2.Quy trình trả tiền bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS LIFE 19 2.1 Giới thiệu Công ty:
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác trả tiền bảo hiểm tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm , Công tác trả tiền bảo hiểm tại công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB AGEAS luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm