0

Tính hiệu quả của kỹ thuật kích hoạt noãn trong thụ tinh ống nghiệm

70 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 18:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THỊ TRÀ MY TÍNH HIỆU QUẢ CỦA KỸ THUẬT KÍCH HOẠT NỖN TRONG THỤ TINH ỐNG NGHIỆM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Công nghệ sinh học Thái Nguyên – 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ TRÀ MY TÍNH HIỆU QUẢ CỦA KỸ THUẬT KÍCH HOẠT NỖN TRONG THỤ TINH ỐNG NGHIỆM Ngành : Công nghệ sinh học Mã số ngành: 84.20.20.1 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Công nghệ sinh học Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS DƯƠNG VĂN CƯỜNG Thái Nguyên -2020 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đề tài “ Tính hiệu kỹ thuật kích hoạt nỗn thụ tinh ống nghiệm” trung thực, hồn toàn thực Khoa Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện A Thái Nguyên Ngoài ra, báo cáo có sử dụng số nguồn tài liệu tham khảo trích dẫn rõ ràng phép cơng bố Em xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực nội dung khác đề tài Học viên ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp, em nhận giúp đỡ nhiều mặt cấp lãnh đạo, tập thể cá nhân Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn PGS.TS Dương Văn Cường ln tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt q trình thực hồn thành luận văn Em xin bày tỏ lời cảm ơn đến Bệnh viện A Thái Nguyên, Khoa Hỗ trợ sinh sản cán bộ, quý đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài nghiên cứu Cuối em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè động viên, giúp đỡ em suốt trình học tập thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 11 năm 2020 Học Viên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cở sở khoa học vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Thụ tinh tự nhiên 1.1.2 Tiếp xúc màng suốt 1.1.3 Phản ứng cực đầu 1.1.4 Xuyên màng suốt 1.1.5 Sự hịa nhập tinh trùng nỗn 1.1.6 Hoạt hóa nỗn iv 1.2.7 Phản ứng vỏ chế ngăn chặn đa thụ tinh 10 1.2.8 Sự hình thành hịa nhập hai tiền nhân 11 1.2 Thụ tinh ống nghiệm 12 1.2.1 Kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) 12 1.2.2 Hoạt hóa nỗn nhân tạo 16 1.3 Tổng quan kết nghiên cứu Việt Nam giới 17 CHƯƠNG 19 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 19 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 2.3 Trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất nghiên cứu 19 2.3.1 Trang thiết bị 19 2.3.2 Dụng cụ 19 2.3.3 Hóa chất nghiên cứu 20 2.4 Nội dung nghiên cứu 20 2.5 Phương pháp 20 2.5.1 Phương pháp kích hoạt nỗn 20 2.5.2 Các phương pháp đánh giá 20 2.5.3 Phương pháp thu thập số liệu 25 2.5.4 Phương pháp xử lý số liệu 25 2.6 Quy trình 26 2.6.1 Chuẩn bị 26 2.6.2 Thực 26 CHƯƠNG 28 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 3.1 Đánh giá ảnh hưởng phương pháp hoạt hóa nỗn đến tỉ lệ thụ tinh sau ICSI 28 v 3.2 Đánh giá ảnh hưởng phương pháp hoạt hóa nỗn đến chất lượng phơi hữu dụng ngày 30 3.3 Đánh giá ảnh hưởng phương pháp hoạt hóa nỗn đến tỉ lệ lên phôi ngày chất lượng phôi ngày 34 3.4 Đánh giá ảnh hưởng phương pháp hoạt hóa nỗn đến tỉ lệ có thai 39 KẾT LUẬN 41 KIẾN NGHỊ 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng anh Tiếng việt LH Luteinizing hormone Hormone tạo hoàng thể AOA Assisted oocyte activation Hỗ trợ kích hoạt nỗn Ca2+ Calcium ion Ion canxi cAMP Cyclic adenosine monophosphate Adenosine monophosphate mạch vòng DNA Deoxyribonucleic acid Axit deoxyribonucleic EBP Egg-binding protein Protein liên kết noãn GVBD Germinal vesicle breakdown Giai đoạn vỡ túi tinh hCG Human Chorionic Gonadotropin Hormone thai kì ICM Inner cell mass Khối tế bào nội mô ICSI Intra cytoplasmic Sperm Tiêm tinh trùng vào noãn IP3 Inositol triphosphate Inositol triphosphat IVF Invitro fertilizaton Thụ tinh ống nghiệm MAPK Mitogen activate protein kinase Mitogen kích hoạt kinase protein mRNA Messenger Ribonucleic acid RNA thơng tin NF Normal forms Dạng bình thường OAT Oligoasthenoteratozoospermia Tinh trùng - yếu - dị dạng PESA PPIP2 Percutaneous epididymal sperm aspiration phosphatidylinositol (4,5)bisphosphate Chọc hút mào tinh hoàn qua da phosphatidylinositol (4,5) -bisphosphat PLCζ Phospholipase C zeta Phospholipase C zeta RNA Ribonucleic acid Axit ribonucleic TE Trophectoderm Tế bào nuôi WHO World Health Organization Tổ chức Y tế Thế giới ZP Zona pellucida Màng suốt vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Đánh giá tinh dịch theo tiêu chuẩn WHO 2010 21 Bảng 2.2: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng phôi ngày dựa theo chuẩn đồng thuận ALPHA 2011 23 Bảng 2.3: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng phôi ngày dựa theo chuẩn đồng thuận ALPHA 2011 24 Bảng 2.4: Xếp loại chất lượng phôi ngày dựa theo chuẩn đồng thuận ALPHA 2011 25 Bảng 3.1: Các trường hợp bất thường tinh trùng nghiên cứu 28 Bảng 3.2: So sánh tỉ lệ thụ tinh nhóm nỗn điều trị nhóm đối chứng 29 Bảng 3.3: So sánh chất lượng phôi ngày nhóm bệnh nhân sử dụng phương pháp AOA đối chứng 30 Bảng 3.4: So sánh tỉ lệ lên phơi ngày nhóm nghiên cứu đối chứng 35 Bảng 3.5: So sánh chất lượng phôi ngày nhóm bệnh nhân sử dụng phương pháp AOA đối chứng 38 Bảng 3.6: So sánh nhóm AOA đối chứng 39 44 widespread increase in chromosome segregation errors in the second meiotic division of the oocyte”, Fertility and Sterility, 105, pp 807–814 [9] Coughlan C., Ledger B & Ola B (2011), “In-vitro fertilization”, Obstetrics Gynaecology & Reproductive Medicine, 21(11), pp 303–310 [10] D’haeseleer E., Vandeneerschaut F., Bettens K., Luyten A., Gysels H., Thienpont Y., DeWitte G., Heindryckx B., Oostra A., Roeyers H (2014), “Language development of children born following intracytoplasmic sperm injection (ICSI) combined with assisted oocyte activation (AOA)”, Int J Language Commun Disord, 49(6), pp 702–709 [11] Dale B et al (2010), “How spermatozoa ac- tivate oocytes?”, Reproductive BioMedicine Online, 21(1), pp.1-3 [12] Debec A., Sullivan W., Bettencourt M (2010), “Centrioles: active players or passengers during mitosis?”, Cellular and Molecular Life Sciences, 67, pp 2173-2194 [13] Ebner, T., E Radler, R B Mayer, L Peter, S Enengl, P.r Oppelt, O Shebl (2018) “Ionophore treatment for artificial oocyte activation does not alter morphokinetics of the associated embryos”, Reproductive BioMedicine Online, 37(9), pg [14] Ebner, T., M Köster, O Shebl, M Moser, H Van der Ven, G Tews and M Montag (2012), "Application of a ready-to-use calcium ionophore increases rates of fertilization and pregnancy in severe male factor infertility", Fertil Steril, 98(6), pp 1432-1437 [15] Edson B., Daniela B., Tatiana B., Assumpto I and Jose F (2009), “Artificial oocyte activation with calcium ionophore A23187 in intracytoplasmic sperm injection cycles using surgically retrieved spermatozoa”, Fetil Steril, 92 (1), pp 131-136 [16] Elisabetta Baldi, Michaela Luconi, Lorella Bonaccorsi, Monica Muratori and Gianni Forti (2000), “Intracellular events and signaling pathways involved in 45 sperm acquisition of fertilizing capacity and acrosome reaction”, Frontiers in Bioscience, 5, pp 110-123 [17] Evangelos G Papanikolaou, Elke D’haeseleer, Greta Verheyen, Hilde Van de Velde, Michael Camus, Andre Van Steirteghem, Paul Devroey, Herman Tournaye (2005), “Live birth rate is significantly higher after blastocyst transfer than after cleavage-stage embryo transfer when at least four embryos are available on day of embryo culture A randomized prospective study”, Human Reproduction, 20 (11), pp 3198 - 3203 [18] Figueira R., Selti A., Baraga D et al (2010), “Blastomere multinucleation: Contributing factors and effects on embryo development and clinical outcome”, Human Fertility, 13(3), pp 143-150 [19] Frauke Vanden Meerschaut, Dimitra Nikiforaki, Bjoărn Heindryckx, Petra De Sutter (2014), Assisted oocyte activation following ICSI fertilization failure”, Reproductive BioMedicine Online, 28, pp 560– 571 [20] French DB., Sabanegh ES., Goldfarb J and Desai N ( 2010 ), “Does severe teratozooospermia affect blastocyst formation , live birth rate and other clinical outcome parameters in ICSI cycles ?”, Fertil Steril , 93, pp 1097-1103 [21] Gardner D., Lan M and Schoolcraft W ( 2000 ), “Culture and transfer of viable blastocyst , a feasible proposi tion for human IVF”, Hum Reprod , 6, pp 9-23 [22] Heytens E., Gerris J., Dhont M., De Sutter P., Parrington J., Young C., Coward K., Lambrecht S., Deforce D., Cuvelier C (2008), “First evidence of distribute expression of the oocyte-activating factor PCLζ in globozoospermic men”, Hum Reprod, 23, pg 103 [23] Jones, K.T., (2005), “Mammalian egg activation: from Ca2+ spiking to cell cycle progression”, Reproduction, 130, pp 813-823 [24] Machaty Z (2016), “Signal transduction in mammalian oocytes during fertilization”, Cell Tissue Res, 363(1), pp 169–183 46 [25] Machaty Z., Miller AR., Zhang L (2017), Egg activation at fertilization, Adv Exp Med Biol, 953, pp.1–47 [26] Mansour R., Fahmy I., Tawad N., Kamal A., El-Demery J., Aboulghar M., et al (2009), “Electrical activation of oocytes after intracytoplasmic sperm injection: a controlled randomized study”, Fertil Steril, 91, pp 133-139 [27] Miller N., Biron-Shental T., Sukenik-Halevy R., Klement A H., Sharony R and Berkovitz A (2016), "Oocyte activation by calcium ionophore and congenital birth defects: a retrospective cohort study", Fertil Steril, 106(3), pp 590-596 [28] Mohammad HN, Shahnaz R, Zeinab J and Marziyeh T (2008), “Artificial oocyte activation in severe teratozoospermia undergoing intracytoplasmic sperm injection”, Fetil Steril, 90 (6), pp 2231-2337 [29] Murugesu, S., S Saso, B P Jones, T Bracewell-Milnes, T Athanasiou, A Mania, P Serhal and J Ben-Nagi (2017), "Does the use of calcium ionophore during artificial oocyte activation demonstrate an effect on pregnancy rate? A meta-analysis", Fertil Steril, 108(3), pp 468-482 [30] Nagy Z.P., Liu J., Joris H et al (1995), “The result of intracytoplasmic sperm injection is not related to any three basic sperm parameters”, Hum Reprod, 10, pp 1123-1129 [31] Nasr-Esfahani, M.H., Deemeh, M.R., and Tavalaee, M (2010), “Artificial oocyte activation and intracytoplasmic sperm injection”, Fertil Steril., 94, pp 520–526 [32] Neri QV., Lee B., Rosenwaks Z., Machaca K., Palermo GD 2014 Unders tanding fertilization through intracytoplasmic sperm injection (ICSI) Cell Calcium 55:24–37 [33] Niakan K, Han J, Roger A et al (2012), “Human pre-implantation embryo development”, Development, 139, pp 829-841 47 [34] Okuyama N., Takeuchi T., Aono N., Oka N., ObataR., Yanagihori S., Okuda T., Kyono K (2015), “Impact of assisted oocyte activation on morphokinetics of early human embryos”, Fertil Steril, 114(3), pp 303-304 [35] Palermo, G., Joris, H., Devroey, P., and Van Steirteghem, A.C (1992), “Pregnancies after intracytoplasmic injection of single spermatozoon into an oocyte”, Lancet, 340, pp 17–18 [36] Palermo, G.D., Neri, Q.V., Takeuchi, T., and Rosenwaks, Z (2009), “ICSI: where we have been and where we are going”, Semin Reprod Med., 27, pp 191– 201 [37] Şafak Hatırnaz, Mine Kanat Pektaş (2017), “Day embryo transfer versus day blastocyst transfers: A prospective randomized controlled trial”, Turk J Obstet Gynecol, 14(2), pp 82–88 [38] Salicioni, A.M et al., (2007), “Signalling pathways in- volved in sperm capacitation”, Soc Reprod Fertil Suppl, 65, pp.245-259 [39] Saunders, C.M., Larman, M.G., Parrington, J., Cox, L.J., Royse, J., Blayney, L.M., Swann, K., Lai, F.A (2002), “PLC zeta: a sperm-specific trigger of Ca(2+) oscillations in eggs and embryo development”, Development, 129, pp 3533-3544 [40] Scott L.A (2000), “Oocyte and embryo polarity”, Seminars in Reproductive Medicine, 18, pp 171-183 [41] Seda Karabulut , Özlem Aksünger, Can Ata, Yusuf Sağıroglu, İlknur Keskin (2018), “Artificial oocyte activation with calcium ionophore for frozen sperm cycles”, Syst Biol Reprod Med, 64(5), pp 381-388 [42] Sermondade N, Hafhouf E, Dupont C, Bechoua S, Palacios C, Eustache F, Sifer C (2011), “Successful childbirth after intracytoplasmic morphologically selected sperm injection without assisted oocyte activation in a patient with globozoospermia”, Hum Reprod, 26, pp 2944–2949 [43] Speroff L., Fritz MA (2005), “Clinical gynecologic endocrinology and Intertility”, Lippincott Williams and Wilkins, 7, pp 233-258 48 [44] Steptoe PC , Edwards RG ( 1978 ), “Birth after the preimplantation of a human embryo”, Lancet, 2, pp 366 [45] Suh BC, Hille B., (2005), “Regulation of ion channels by phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate”, Curr Opin Neurobiol, 15(3), pp 370378 [46] Swain JE, Pool TB (2008), ART failure: oocyte contributions to unsuccessful fertilization, Hum Reprod Update, 14, pp 431–446 [47] Takisawa T., Sato Y., Tasaka A., Ito Y., Nakamura Y and Hattori H (2011), “Effect of oocyte activation by calcium ionophore A23187 or strontium chloride in patients with low fertilization rates and follow-up of babies”, Fertileand Steril, 96 (3) [48] Taylor SL, Yoon SY, Morshedi MS, Lacey DR, Jellerette T, Fissore RA, Oehninger S (2010), “Complete globozoospermia associated with PLC deficiency treated with calcium ionophore and ICSI results in pregnancy”, Reprod Biomed Online, 20, pp 559–564 [49] Tosti E & Ménézo Y (2016), “Gamete activation : ba- sic knowledge and clinical applications”, 22(4), pp 420- 439 [50] Tosti, E & Boni, R (2004), “Electrical events during gamete maturation and fertilization in animals and hu- mans”, Human Reproduction Update, 10(1), pp 53-65 [51] Thorir Hardarson, Gunilla Caisander, Anita Sjögren, Charles Hanson, Lars Hamberger, Kersti Lundin (2003), “A morphological and chromosomal study of blastocysts developing from morphologically suboptimal human pre‐embryos compared with control blastocysts”, Human Reproduction, 18(2), pp 399-407 [52] Vanden Meerschaut F., Dimitra Nikiforaki, Bjoărn Heindryckx *, Petra De Sutter (2014), “Assisted oocyte activation following ICSI fertilization failure”, Reproductive BioMedicine Online, 28, pp 560– 571 [53] Vanden Meerschaut F., Nikiforaki D., De Roo C., Lierman S., Qian C., Schmitt-John T., De Sutter P., Heindryckx B (2013), “Comparison of pre and 49 post implantation development following the application of three artificial activating stimuli in a mouse model with round headed sperm cells deficient for oocyte activation”, Hum Reprod, 28(5), pp 1118–1190 [54] Vanden Meerschaut, F., L Leybaert, D Nikiforaki, C Qian, B Heindryckx and P De Sutter (2013), "Diagnostic and prognostic value of calcium oscillatory pattern analysis for patients with ICSI fertilization failure", Hum Reprod, 28(1), pp 87-98 [55] Vanden Meerschaut, F., Nikiforaki, D., De Gheselle, S., Dullaerts, V., Van den Abbeel, E., Gerris, J., Heindryckx, B., and De Sutter, P (2012), “Assisted oocyte activation is not beneficial for all patients with a suspected oocyte-related activation deficiency”, Hum Reprod., 27, pp 1977-1984 [56] Vergouw C, Nofal M, Kostelijk H et al (2013), “The association of the blastomere volume index (BVI), the blastomere symmetry index (BSI) and the mean ovality (MO) with ongoing implantation after single embryo transfer”, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 30(4), pp 587-592 [57] World Health Organization (2010), WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, [58] Yeste M, Jones C, Amdani SN, Coward K (2017), “Oocyte activation and fertilisation: crucial contributors from the sperm and oocyte”, Results Probl Cell Differ, 59, pp 213–239 50 PHỤ LỤC Xử lý số liệu phần mềm SPSS Tỉ lệ thụ tinh T-Test Group Statistics THUTINH KHONG N Mean Std Deviation Std Error Mean 1485 ,89 ,318 ,008 284 ,93 ,262 ,016 TILE AOA Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Variances Means F Equal variances assumed Sig 17,599 t ,000 df -2,018 1767 -2,301 458,380 TILE Equal variances not assumed Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error 95% Confidence Difference Interval of the Difference Lower Equal variances assumed ,044 -,041 ,020 -,080 Equal variances not assumed ,022 -,041 ,018 -,075 TILE Independent Samples Test t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper Equal variances assumed -,001 Equal variances not assumed -,006 TILE 51 Phôi ngày loại T-Test Group Statistics PHOIN3L1 KHONG N Mean Std Deviation Std Error Mean 1280 ,19 ,392 ,011 260 ,22 ,417 ,026 tile AOA Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Variances Means F Equal variances assumed Sig 5,650 t ,018 df -1,232 1538 -1,183 358,110 LOAI1 Equal variances not assumed Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error 95% Confidence Difference Interval of the Difference Lower Equal variances assumed ,218 -,033 ,027 -,086 Equal variances not assumed ,238 -,033 ,028 -,088 LOAI1 Independent Samples Test t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper Equal variances assumed ,020 Equal variances not assumed ,022 LOAI1 52 Phôi ngày loại T-Test Group Statistics PHOIN3L2 KHONG N Mean Std Deviation Std Error Mean 1280 ,35 ,477 ,013 260 ,41 ,493 ,031 Tile AOA Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Variances Means F Equal variances assumed Sig 10,397 t ,001 df -1,910 1538 -1,868 364,129 Tile Equal variances not assumed Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error 95% Confidence Difference Interval of the Difference Lower Equal variances assumed ,056 -,062 ,033 -,126 Equal variances not assumed ,063 -,062 ,033 -,128 Tile Independent Samples Test t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper Equal variances assumed ,002 Equal variances not assumed ,003 Tile 53 Phôi ngày loại T-Test Group Statistics PHOIN3L3 KHONG N Mean Std Deviation Std Error Mean 1280 ,20 ,400 ,011 260 ,17 ,379 ,024 Tile AOA Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Variances Means F Equal variances assumed Sig 3,986 t ,046 df ,970 1538 1,004 385,145 Tile Equal variances not assumed Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error 95% Confidence Difference Interval of the Difference Lower Equal variances assumed ,332 ,026 ,027 -,027 Equal variances not assumed ,316 ,026 ,026 -,025 Tile Independent Samples Test t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper Equal variances assumed ,079 Equal variances not assumed ,077 Tile 54 Tỉ lệ lên phôi ngày T-Test Group Statistics NUOIN5 N Mean Std Deviation Std Error Mean KHONG 741 ,39 ,487 ,018 AOA 113 ,33 ,471 ,044 PHOIN5 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Variances Means F Equal variances assumed Sig 8,196 t ,004 df 1,222 852 1,252 150,904 PHOIN5 Equal variances not assumed Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error Difference Equal variances assumed ,222 ,060 ,049 Equal variances not assumed ,212 ,060 ,048 PHOIN5 Independent Samples Test t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Equal variances assumed -,036 ,156 Equal variances not assumed -,035 ,154 PHOIN5 55 Tỉ lệ phôi lên ngày loại T-Test Group Statistics PHOIN5L1 N Mean Std Deviation Std Error Mean KHONG 287 ,23 ,419 ,025 AOA 113 ,02 ,132 ,012 TILE Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Equal variances assumed t-test for Equality of Means Sig t 190,480 ,000 df 5,189 398 7,535 386,019 TILE Equal variances not assumed Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error 95% Confidence Difference Interval of the Difference Lower Equal variances assumed ,000 ,209 ,040 ,130 Equal variances not assumed ,000 ,209 ,028 ,154 TILE Independent Samples Test t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper Equal variances assumed ,288 Equal variances not assumed ,263 TILE 56 Tỉ lệ phôi lên ngày loại T-Test Group Statistics PHOIN5L2 N Mean Std Deviation Std Error Mean KHONG 287 ,21 ,410 ,024 AOA 113 ,08 ,272 ,026 TILE Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Variances Means F Equal variances assumed Sig 52,557 t ,000 df 3,181 398 3,775 306,020 TILE Equal variances not assumed Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error 95% Confidence Difference Interval of the Difference Lower Equal variances assumed ,002 ,133 ,042 ,051 Equal variances not assumed ,000 ,133 ,035 ,064 TILE Independent Samples Test t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper Equal variances assumed ,215 Equal variances not assumed ,202 TILE 57 Tỉ lệ phôi lên ngày loại T-Test Group Statistics PHOIN5L3 N Mean Std Deviation Std Error Mean KHONG 287 ,36 ,482 ,028 AOA 113 ,15 ,359 ,034 TILE Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Equal variances assumed Sig t-test for Equality of Means t 113,872 ,000 df 4,236 398 4,800 273,113 TILE Equal variances not assumed Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error 95% Confidence Difference Interval of the Difference Lower Equal variances assumed ,000 ,212 ,050 ,114 Equal variances not assumed ,000 ,212 ,044 ,125 TILE Independent Samples Test t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper Equal variances assumed ,310 Equal variances not assumed ,299 TILE 58 Tỉ lệ chuyển phơi có thai T-Test Group Statistics CHUYENPHOI KHONG N Mean Std Deviation Std Error Mean 176 ,52 ,501 ,038 30 ,53 ,507 ,093 THAI A0A Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Variances Means F Equal variances assumed Sig ,060 t ,807 df -,107 204 -,106 39,255 THAI Equal variances not assumed Independent Samples Test t-test for Equality of Means Sig (2-tailed) Mean Difference Std Error 95% Confidence Difference Interval of the Difference Lower Equal variances assumed ,915 -,011 ,099 -,206 Equal variances not assumed ,916 -,011 ,100 -,213 THAI Independent Samples Test t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper Equal variances assumed ,185 Equal variances not assumed ,192 THAI ... 2PN 1.2 .Thụ tinh ống nghiệm 1.2.1 Kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) Giới thiệu kỹ thuật ICSI Thụ tinh ống nghiệm (IVF – Invitro Fertilization) kết hợp noãn tinh trùng ống nghiệm. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ TRÀ MY TÍNH HIỆU QUẢ CỦA KỸ THUẬT KÍCH HOẠT NỖN TRONG THỤ TINH ỐNG NGHIỆM Ngành : Công nghệ sinh học Mã số ngành: 84.20.20.1 LUẬN VĂN... giá ảnh hưởng phương pháp hoạt hóa nỗn đến tỉ lệ thụ tinh sau ICSI Tỉ lệ thụ tinh dấu hiệu để kiểm tra tính hiệu phương pháp AOA sau kỹ thuật ICSI Mục tiêu tăng tỉ lệ thụ tinh thông qua sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính hiệu quả của kỹ thuật kích hoạt noãn trong thụ tinh ống nghiệm , Tính hiệu quả của kỹ thuật kích hoạt noãn trong thụ tinh ống nghiệm