0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống bí thơm ba bể

86 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 18:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỨA ĐỨC MẠNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG BÍ THƠM BA BỂ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Trồng trọt Khoa : Nông học Khóa học : 2016 - 2020 Thái Nguyên - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HỨA ĐỨC MẠNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG BÍ THƠM BA BỂ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Trồng trọt Lớp : K48 - TT - N02 Khoa : Nơng học Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn : ThS Lê Thị Kiều Oanh TS Nguyễn Văn Hồng Thái Nguyên - 2020 i LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Nông Học, thầy giáo, cô giáo khoa Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Th.S Lê Thị Kiều Oanh TS Nguyễn Văn Hồng tận tình bảo hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu thực khóa luận Để hồn thành khóa luận này, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ủy ban nhân dân xã Yến Dương, HTX Yến Dương, hộ trồng bí phấn ủng hộ giúp đỡ chia sẻ nguồn tư liệu quý báu Trong trình nghiên cứu, nhận quan tâm, động viên tạo điều kiện thuận lợi vật chất lẫn tinh thần thầy gia đình bạn bè Thông qua đây, xin cảm ơn lòng giúp đỡ quý báu Trong q trình hồn thành khóa luận, tơi có nhiều cố gắng Tuy nhiên, khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót vậy, tơi kính mong nhận bảo, góp ý quý thầy giáo bạn để khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2020 Sinh viên Hứa Đức Mạnh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Ảnh hưởng nhiệt độ đến nảy mầm sinh trưởng số họ bầu bí ( ̊C) Bảng 2.2 Diện tích, suất sản lượng rau họ Bầu Bí (Bí đỏ, Bí xanh dưa lê) giới năm 2012 2016 12 Bảng 3.1 Danh sách số giống bí thơm tham gia thí nghiệm 19 Bảng 4.1 Thời gian qua chu kỳ sinh trưởng số giống bí thơm Ba Bể 28 Bảng 4.2 Chiều dài thân chính, số nhánh đường kính gốc giống bí thơm tham thí nghiệm vụ Xuân năm 2020 30 Bảng 4.3 Chiều dài thân số giống Bí thơm Ba Bể tham gia thí nghiệm qua giai đoạn sinh trưởng vụ Xuân - năm 2020 31 Bảng 4.4 Đặc điểm hình thái giống bí thơm tham gia thí nghiệm 33 Bảng 4.5 Đặc điểm hoa đậu số giống bí thơm tham gia thí nghiệm 34 Bảng 4.6 Đặc điểm số giống bí thơm tham gia thí nghiệm 35 Bảng 4.7 Đặc điểm hình thái số giống bí thơm tham gia thí nghiệm 36 Bảng 4.8 Thành phần loại sâu, bệnh hại bí thơm tham gia thí nghiệm 37 Bảng 4.9 Đánh giá tình hình nhiễm sâu bệnh hại 38 Bảng 4.10 Các yếu tố cấu thành suất suất giống bí thơm tham gia thí nghiệm 40 Bảng 4.11 Đánh giá chất lượng số giống bí thơm tham gia thí nghiệm 41 iii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Biến động chiều dài thân số giống bí thơm 32 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT CV : Coefficient of variance (Hệ số biến động) đ/c : Đối chứng FAO : Food and Agriculture Organization (Tổ chức Nông - Lương giới) Ha : Hecta ICM : Integrated Crop Management (Quản lý trồng tổng hợp) LSD : Least significant difference (sai khác nhỏ có ý nghĩa) P : Probabllity (Xác suất) USDA : Bộ nơng nghiệp hoa kì UBND : Ủy ban nhân dân HTX : Hợp tác xã HQKT : Hiệu kinh tế TB : Trung bình CDT : Chiều dài thân v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC CHỮ VIẾT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc, phân loại, đặc điểm bí thơm 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Phân loại 2.1.3 Đặc điểm thực vật học 2.1.4 Giá trị dinh dưỡng 2.1.5 Yêu cầu sinh thái bí thơm 2.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Ba Bể 2.3 Tởng quan tình hình nghiên cứu sản xuất bí xanh Thế Giới Việt Nam 11 2.3.1 Tình hình nghiên cứu sản xuất bí xanh giới 11 2.3.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất bí xanh Việt Nam 14 2.3.3 Tình hình sản xuất nghiên cứu Bí thơm Ba Bể - Bắc Kạn 17 vi PHẦN VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .19 3.1 Vật liệu nghiên cứu 19 3.2 Thời gian điạ điểm nghiên cứu 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 20 3.4.2 Các tiêu phương pháp theo dõi cho bí thơm giai đoạn vườn sản xuất 20 3.4.3 Quy trình kỹ thuật 23 3.5 Phương pháp xử lí số liệu 27 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Khả sinh trưởng đặc điểm hình thái giống bí thơm tham gia thí nghiệm 28 4.1.1 Thời gian sinh trưởng 28 4.1.2 Sinh trưởng sinh dưỡng giống bí thơm 29 4.1.3 Sinh trưởng sinh thực bí thơm 33 4.1.4 Chất lượng số giống bí thơm tham gia thí nghiệm 35 4.2 Tình hình sâu bệnh hại 37 4.2.1 Thành phần tần suất bắt gặp sâu bệnh hại giống 37 4.2.2 Tình hình nhiễm sâu bệnh hại 38 4.3 Các tiêu suất số giống bí thơm tham gia thí nghiệm 40 4.4 Sơ đánh giá chất lượng 40 PHẦN KẾT LUẬN 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Bí thơm hay cịn gọi bí phấn giống bí đặc sản địa tỉnh Bắc Kạn Giống bí người dân huyện Ba Bể trồng nhiều, người dân trồng bí xã Yến Dương, xã Địa Linh Những năm qua, bí thơm trở thành trồng mang lại hiệu kinh tế cao huyện Ba Bể (Bắc Kạn) Đồng thời, cịn sản phẩm nơng sản sạch, người tiêu dùng nhiều nơi ưa chuộng 1ha trồng bí thơm đem lại hiệu kinh tế đến 200 triệu đồng Bí thơm huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, giống địa, có đặc điểm quý tất thân, lá, hoa, có mùi thơm Vỏ bí cứng dày nên bảo quản lâu Bí thơm sử dụng làm rau xanh, làm nước uống bở dưỡng, ngồi cịn sử dụng làm thuốc giải nhiệt, tiêu đờm tử thân bí Bí thơm thích hợp trồng đất ruộng vụ, đất soi bãi, trồng xen trồng ngắn ngày lạc, đỗ xanh, khoai lang, gừng Thời gian từ trồng đến thu hoạch khoảng 120 ngày, trọng lượng trung bình đạt khoảng 1,5 3kg/quả, suất đạt 20 tấn/ha Khi đến kỳ thu hoạch, bí có vỏ màu xanh đậm xanh phủ phấn trắng, thịt chắc, đặc biệt khơng có vị chua, có màu xanh phớt, chế biến có độ dẻo có mùi thơm đặc trưng Cây bí thơm trồng số địa phương khác tỉnh, nhiên chất lượng mùi thơm không đạt trồng Ba Bể Bí thơm có đặc điểm sinh trưởng khỏe, sâu bệnh, thích nghi với điều kiện thở nhưỡng huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Chi phí đầu tư ban đầu cho bí xanh khơng cao Tuy nhiên số năm gần đây, giống bí thơm địa bị thối hóa, phân ly, lẫn tạp giống, sâu bệnh hại nhiều, mẫu mã không đồng đều, biện pháp kỹ thuật chủ yếu áp dụng theo kinh nghiệm người dân dẫn đến suất, chất lượng giảm, khơng đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Đặc biệt, vài năm gần thị trường tiêu thụ khơng ởn định diện tích trồng tăng đột biến, trọng lượng tăng chất lượng lại giảm gây khó khăn cho đầu sản phẩm Trong định hướng phát triển chuyển dịch cấu trồng huyện Ba Bể xác định Bí thơm hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân Để phát huy lợi điều kiện thở nhưỡng, khí hậu kinh nghiệm sản xuất người dân nơi cần có biện pháp nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm Bí thơm thị trường Cần phục tráng lại nguồn giống dần bị thối hóa, ứng dụng khoa học tiến kỹ thuật vào sản xuất, tạo sản phẩm chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm, quảng bá giới thiệu sản phẩm thị trường Vì cần khảo sát đặc điểm sinh trưởng phát triển giống bí thơm Ba Bể từ làm sở cho phục tráng giống Xuất phát từ yêu cầu thực tế tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống bí thơm Ba Bể” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu xác định khả sinh trưởng phát triển số giống Bí thơm Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn phục vụ công tác phục tráng giống địa có suất cao, chất lượng tốt 1.2.2 Yêu cầu - Xác định khả sinh trưởng sinh dưỡng giống bí thơm - Xác định khả sinh trưởng sinh thực - Xác định suất, sản lượng chất lượng số giống bí thơm Ba Bể - Xác định tình hình nhiễm sâu bệnh hại đồng ruộng giống bí thơm Ba Bể Number of Observations Used The SAS System 15 15:19 Thursday, August 6, 2020 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Sum of Source DF Model Error 7.63466667 14 trt 4.69 yield Mean 0.778560 4.708708 0.976900 20.74667 4 Type I SS Mean Square F Value Pr > F 0.40533333 0.20266667 0.21 0.8131 26.43733333 6.60933333 6.93 0.0103 DF 0.0245 34.47733333 Root MSE DF Pr > F 0.95433333 Coeff Var Source rep 4.47377778 R-Square Source trt Mean Square F Value 26.84266667 Corrected Total rep Squares Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.40533333 0.20266667 0.21 0.8131 26.43733333 6.60933333 6.93 0.0103 The SAS System The GLM Procedure 15:19 Thursday, August 6, 2020 t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.954333 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 1.8394 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A Mean N trt 21.7333 21.4667 21.4000 3 A 21.0000 B 18.1333 A A A A A The SAS System 15:19 Thursday, August 6, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.954333 Critical Value of t 3.35539 Least Significant Difference 2.6764 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A Mean N trt 21.7333 21.4667 21.4000 3 A 21.0000 B 18.1333 A A A A A Đường kính The SAS System 15:27 Thursday, August 6, 2020 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep trt Values 123 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 15 15 15:27 Thursday, August 6, 2020 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model Error 6.87600000 1.44133333 Corrected Total 14 8.31733333 Root MSE yield Mean 0.826707 3.877531 0.424460 10.94667 DF Type I SS Mean Square 0.40533333 6.47066667 DF 0.0100 0.18016667 Coeff Var Source rep trt 6.36 R-Square Source rep trt 1.14600000 0.20266667 1.61766667 Type III SS Mean Square 0.40533333 6.47066667 0.20266667 1.61766667 The SAS System F Value Pr > F 1.12 0.3711 8.98 0.0047 F Value Pr > F 1.12 0.3711 8.98 0.0047 15:27 Thursday, August 6, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.180167 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.7992 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 12.2000 B B B B B B B 10.9000 10.7333 3 10.6000 10.3000 The SAS System The GLM Procedure 15:27 Thursday, August 6, 2020 t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.180167 Critical Value of t 3.35539 Least Significant Difference 1.1629 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 12.2000 B B B B B B B 10.9000 10.7333 3 10.6000 10.3000 ĐỘ DÀY THỊT QUẢ The SAS System 15:29 Thursday, August 6, 2020 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep trt Values 123 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 15 15 15:29 Thursday, August 6, 2020 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Model Error Sum of Squares 0.93660413 0.14133920 Mean Square F Value 0.15610069 0.01766740 8.84 Pr > F 0.0036 Corrected Total 14 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.868881 6.640405 0.132919 2.001667 Source rep trt DF Source rep trt 1.07794333 Type I SS 0.00777613 0.92882800 DF Mean Square 0.00388807 0.23220700 Type III SS 0.00777613 0.92882800 F Value 0.22 0.8072 13.14 0.0014 Mean Square 0.00388807 0.23220700 The SAS System Pr > F F Value Pr > F 0.22 0.8072 13.14 0.0014 15:29 Thursday, August 6, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.017667 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.2503 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A A A A A A A 2.1800 2.1627 2.1427 2.0030 3 B 1.5200 The SAS System 15:29 Thursday, August 6, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.017667 Critical Value of t 3.35539 Least Significant Difference 0.3642 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A A A A A A A 2.1800 2.1627 2.1427 2.0030 3 B 1.5200 Số The SAS System 02:40 Friday, August 8, 2020 The GLM Procedure Class Level Information Class rep Levels trt Values 123 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: yield 02:40 Friday, August 8, 2020 Sum of Source DF Model Error trt 0.63 Root MSE yield Mean 0.319965 9.272156 0.715192 7.713333 Mean Square 0.08066667 1.76400000 Type I SS 0.16133333 DF 0.7065 6.01733333 Coeff Var DF Pr > F 0.51150000 R-Square Source rep 0.32088889 4.09200000 14 Source trt Mean Square F Value 1.92533333 Corrected Total rep Squares 0.44100000 Type III SS 0.16133333 Mean Square 0.08066667 1.76400000 0.44100000 The SAS System F Value 0.16 0.86 0.8567 0.5257 F Value 0.16 0.86 Pr > F Pr > F 0.8567 0.5257 02:40 Friday, August 8, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.5115 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 1.3466 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A Mean N trt 8.2333 7.9333 7.6333 3 7.5333 7.2333 A A A A A A A A The SAS System 02:40 Friday, August 8, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square Critical Value of t 0.5115 3.35539 Least Significant Difference 1.9594 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A Mean N trt 8.2333 7.9333 7.6333 3 7.5333 7.2333 A A A A A A A A Khối lượng Tb The SAS System 18:40 Thursday, August 4, 2020 The GLM Procedure Class Level Information Class rep trt Levels Values 123 12345 Number of Observations Read 15 Number of Observations Used 15 The SAS System The GLM Procedure 18:40 Thursday, August 4, 2020 Dependent Variable: yield Sum of Source DF Model Error 0.03236560 14 trt 0.03019656 7.46 yield Mean 0.848437 4.275351 0.063606 1.487733 4 Type I SS 0.00239373 0.17878560 DF 0.0061 0.21354493 Root MSE DF Pr > F 0.00404570 Coeff Var Source rep F Value R-Square Source trt Mean Square 0.18117933 Corrected Total rep Squares Type III SS 0.00239373 0.17878560 Mean Square F Value 0.00119687 0.04469640 0.30 0.7517 11.05 0.0024 Mean Square 0.00119687 0.04469640 Pr > F F Value Pr > F 0.30 0.7517 11.05 0.0024 The SAS System 18:40 Thursday, August 4, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.004046 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.1198 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A Mean 1.62700 N trt A B A B A B A 1.55100 1.51633 B B 1.43800 3 C 1.30633 The SAS System 18:40 Thursday, August 4, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.004046 Critical Value of t 3.35539 Least Significant Difference 0.1743 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A Mean 1.62700 N trt A B A B A B A B 1.55100 1.51633 B C 1.43800 3 C C 1.30633 NANG SUAT QUA 15:07 Thursday, August 10, 2020 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep trt Values 123 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used NANG SUAT QUA 15 15 15:07 Thursday, August 10, 2020 The GLM Procedure Dependent Variable: NSQ Source DF Model Error Source rep trt Source rep trt Mean Square 223124530.8 Corrected Total Sum of Squares 37187421.8 143924612.1 14 0.1685 367049142.9 Coeff Var Root MSE 0.607887 11.19277 4241.530 Type I SS 2324146.5 220800384.3 DF 2.07 Pr > F 17990576.5 R-Square DF F Value NSQ Mean 37895.27 Mean Square 1162073.3 55200096.1 Type III SS Mean Square F Value Pr > F 0.06 0.9379 3.07 0.0830 F Value Pr > F 2324146.5 1162073.3 0.06 0.9379 220800384.3 55200096.1 3.07 0.0830 NANG SUAT QUA 15:07 Thursday, August 10, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for NSQ NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 17990577 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 7986.1 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A A A B A B B Mean N 42132 40105 39705 36358 31177 3 trt ... Thời gian nghiên cứu: từ 01/2020 - 07/2020 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu khả sinh trưởng số giống bí thơm Ba Bể 20 - Nghiên cứu suất chất lượng số giống bí thơm Ba Bể - Nghiên cứu tình... cần khảo sát đặc điểm sinh trưởng phát triển giống bí thơm Ba Bể từ làm sở cho phục tráng giống Xuất phát từ yêu cầu thực tế tiến hành thực đề tài: ? ?Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống. .. triển số giống bí thơm Ba Bể? ?? 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu xác định khả sinh trưởng phát triển số giống Bí thơm Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn phục vụ công tác phục tráng giống địa có suất
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống bí thơm ba bể , Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống bí thơm ba bể