0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống sắn trong tập đoàn giống tại trường đại học nông lâm thái nguyên năm 2019

59 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG VĂN NGHỊ Tên đề tài : “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN GIỐNG SẮN NĂM 2019 TẠI THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành/ngành: Khoa học trồng Khoa: Nơng Học Khóa học: 2016-2020 Thái Ngun – năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG VĂN NGHỊ Tên đề tài : “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐỒN GIỐNG SẮN NĂM 2019 TẠI THÁI NGUN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành/ngành: Khoa học trồng Khoa: Nơng Học Khóa học: 2016-2020 Giáo viên hướng dẫn : TS.Hoàng Kim Diệu Thái Nguyên – năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, em hồn thành luận văn tốt nghiệp theo kế hoạch trường đặt với tên đề tài: “Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống sắn tập đoàn giống Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun năm 2019” Để hồn thành luận văn tốt nghiệp mình, lời em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường, Ban Chủ Nhiệm Khoa Nơng Học, với tồn thể q thầy giáo, cô giáo giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt trình học tập thực đề tài nghiên cứu tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn TS Hồng Kim Diệu, Khoa Nơng Học, trực tiếp bảo tận tình hướng dẫn giúp đỡ em, suốt thời gian hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Có kết này, em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè giúp đỡ em vật chất, động viên em tinh thần trình học tập thực đề tài nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi để giúp em hồn thành khóa luận Khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy bạn sinh viên để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 06 năm 2020 Sinh viên Dương Văn Nghị ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình sản xuất sắn giới giai đoạn 2014-2018 Bảng 2.2 : Diện tích trồng sắn nước tính đến 12/2018(nghìn ha) Bảng 2.3: Diện tích, suất sản lượng sắn Việt Nam giai đoạn từ năm 2014-2018 Bảng 2.4: Tình hình sản xuất sắn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2014 – 2018 11 Bảng 4.1: Tỷ lệ mọc mầm thời gian mọc mầm giống sắn 23 tham gia nghiên cứu 23 Bảng 4.2: Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống sắn 26 tham gia nghiên cứu 26 Bảng 4.3: Tốc độ giống sắn tham gia nghiên cứu 28 Bảng 4.4: Tuổi thọ giống sắn tham gia nghiên cứu 30 Bảng 4.5: Đặc điểm nông sinh học giống sắn tham gia nghiên cứu 32 Bảng 4.6 : đặc điểm thực vật học giống sắn tham gia nghiên cứu 34 Bảng 4.7: Các yếu tố cấu thành suất giống sắn 36 Bảng 4.8: Năng suất giống sắn tham gia nghiên cứu 39 Bảng 4.9: Chất lượng giống sắn tham gia thí nghiệm 41 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CATAS : Học Viện Cây trồng Nhiệt đới Nam Trung Quốc CIAT : Trung tâm Quốc tế Nông nghiệp Nhiệt đới CTCRI : Viện Nghiên cứu Cây có củ CTTN : Cơng thức thí nghiệm ĐHNLTN : Đại học Nông lâm Thái Nguyên FAO : Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FCRI : Viện Nghiên cứu Cây trồng Thái Lan HSTH : Hệ số thu hoạch IFPRI : Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực giới IITA : Viện Quốc tế Nông nghiệp Nhiệt đới NLSH : Năng lượng sinh học NSCK : Năng suất củ khô NSCT : Năng suất củ tươi NSSVH : Năng suất sinh vật học NSTB : Năng suất tinh bột NSTL : Năng suất thân TB : Trung bình TLCK : Tỷ lệ chất khơ TLTB : Tỷ lệ tinh bột iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Ý nghĩa khoa học 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học sở thực tiễn đề tài 2.1.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2 Tình hình sản xuất sắn giới nước 2.2.1 Tình hình sản xuất sắn giới 2.2.2 Tình hình sản xuất Việt Nam 2.2.3 Tình hình sản xuất sắn tỉnh Thái Nguyên 10 2.3 Tình hình nghiên cứu, chọn tạo giống sắn giới Việt Nam 11 2.3.1 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống sắn giới 11 2.3.2 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống sắn Việt Nam 14 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng nghiên cứu 18 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 3.4.2 Quy trình kỹ thuật 19 3.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 20 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 22 v PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Khả sinh trưởng giống sắn tham gia thí nghiệm Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 23 4.1.1 Tỷ lệ mọc mầm thời gian mọc mầm giống sắn tham gia 23 nghiên cứu 23 4.1.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống sắn tham gia nghiên cứu 24 4.1.3 Tốc độ giống sắn tham gia nghiên cứu 27 4.1.4 Tuổi thọ giống sắn tham gia nghiên cứu 29 4.2 Đặc điểm nông sinh học đặc điểm thực vật học giống sắn tham gia nghiên cứu 31 4.2.1 Đặc điểm sinh học giống sắn tham gia nghiên cứu 31 4.2.2 Đặc điểm thực vật học giống sắn tham gia nghiên cứu 34 4.3 Các yếu tố cấu thành suất, suất chất lượng giống 36 sắn tham gia nghiên cứu 36 4.3.1 Các yếu tố cấu thành suất giống sắn tham gia nghiên cứu 36 4.3.2 Năng suất giống sắn tham gia nghiên cứu 39 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.1.1 Đặc điểm sinh trưởng phát triển 44 5.1.2 Năng suất chất lượng 44 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Sắn (Manihot esculenta Crantz) lương thực ăn củ hàng năm, sống lâu năm, thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae Có nguồn gốc vùng nhiệt đới châu Mỹ La tinh trồng cách khoảng 5.000 năm [3] Cây sắn lương thực, thực phẩm 500 triệu người, lương thực đứng thứ sáu giới 15 trồng chiếm diện tích lớn sản xuất nơng nghiệp loài người (Đinh Thế Lộc, 1997) [3] Ngoài sắn sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến: bột ngọt, rượu, cồn, bánh kẹo, mì ăn liền Và có giá trị xuất cao Ở Việt Nam, sắn lương thực, thức ăn gia súc quan trọng sau lúa ngô, đồng thời sắn nguồn ngun liệu cho cơng nghiệp chế biến bột ngọt, bio- ethanol, mì ăn liền, bánh kẹo, siro, nước giải khát, bao bì, ván ép, phụ gia dược phẩm, màng phủ sinh học chất giữ ẩm cho đất Năm 2017, diện tích gieo trồng sắn nước đạt 532.501 ha, suất đạt 19 tấn/ ha, sản lượng đạt 10.267 nghìn (FAOSTAT, 2019) [18] Những năm gần sắn nước ta chuyển đổi nhanh chóng từ lương thực thành cơng nghiệp có lợi cao, cạnh tranh thị trường nước giới Sắn nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến tinh bột, thức ăn chăn nuôi với sản phẩm đa dạng phong phú Công nghiệp chế biến sắn ngày đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày tốt người dân Để đáp ứng nguồn nguyên liệu giống tốt cho suất cao, chất lượng tốt thích ứng rộng đóng vai trị quan trọng Chính vậy, nhà khoa học nước quan tâm đến công tác chọn lọc giống sắn có suất cao, chất lượng tốt nhằm đáp ứng nhu cầu sau Xuất phát từ thực tế đó, em tiến hành thực đề tài “Đánh giá khả sinh trưởng phát triển tập toàn giống sắn năm 2019 Thái Nguyên ’’ 1.2 Mục đích - Đánh giá khả sinh trưởng phát triển tập đoàn giống sắn Thái Nguyên góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phục vụ công tác học tập, nghiên cứu chọn tạo giống sắn cho suất cao, phẩm chất tốt đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa 1.3 Yêu cầu - Theo dõi khả sinh trưởng giống sắn tham gia nghiên cứu - Theo dõi đặc điểm sinh học đặc điểm thực vật học giống sắn tham gia nghiên cứu - Đánh giá yếu tố cấu thành suất, suất chất lượng giống tham gia nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học - Kết nghiên cứu đề tài tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu chọn giống, sở khoa học khẳng định số giống sắn cho suất cao, chất lượng tốt thời điểm thu hoạch thích hợp với điều kiện canh tác tỉnh Thái Nguyên tỉnh miền núi phía bắc 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài - Xác định giống sắn có suất chất lượng cao để đưa vào sản xuất đại trà, đáp ứng nhu cầu sản xuất Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học sở thực tiễn đề tài 2.1.1 Cơ sở khoa học đề tài Để đánh giá giống sắn cần dựa vào đặc điểm sinh trưởng phát triển, yếu tố cấu thành suất: Số lượng củ/gốc; chiều cao cây; tổng số lá; tuổi thọ trung bình lá; khả phân cành, số diện tích lá, tỷ lệ chất khô, số thu hoạch, suất củ khô, suất sinh học, suất tinh bột Trong đó, suất sinh học, số thu hoạch coi tiêu để chọn lọc Sắn loại trồng có khả thích ứng rộng, song việc chọn lọc số giống sắn có khả cho suất cao tất vùng sinh thái nông nghiệp vấn đề khó khăn Do yếu tố mơi trường thay đổi tạo nên tương tác gen với môi trường, tính trạng suất củ tươi tác động mơi trường khác (khí hậu, đất đai, điều kiện canh tác ) suất củ tươi bị ảnh hưởng lớn Nên việc đánh giá suất dòng ưu tú vào giai đoạn cuối chọn lọc hội để xác định giống thích hợp cho vùng sản xuất 2.1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài Thái Nguyên tỉnh Trung du miền núi phía Bắc có tổng diện tích 356.282 ha, đất sử dụng 246.513 (chiếm 69,22% diện tích đất tự nhiên) Theo Tổng cục thống kê sơ năm 2017 diện tích đất trồng sắn Thái Nguyên 2,9 nghìn ha, sản lượng đạt 4,1 nghìn Tuy nhiên người dân địa phương chủ yếu trồng theo phương thức quảng canh, suất thấp, đồng thời đất bị rửa trơi bạc màu hoang hóa Mặt khác nhiều diện tích đất chưa tận dụng để sản xuất gây lãng phí tư liệu 38 4cm sắn Xanh 1, sắn KM235, sắn Lai Châu 2, sắn Hà Giang, sắn Cao sản đỏ Các giống lại có đường kính củ > cm dao động từ 4,10 - 4,40cm - Số củ/gốc Số củ/ gốc tiêu quan trọng việc nâng cao suất sắn, số củ gốc phụ thuộc vào nhiều yếu tố giống, điều kiện ngoại cảnh (nhiệt độ, ẩm độ, đất) kỹ thuật canh tác Số liệu bảng 4.7 cho thấy số củ/gốc tập đoàn giống sắn thí nghiệm biến động trung bình khoảng 3,60 – 13,80 củ/gốc Trong thí nghiệm giống sắn có số củ ≥ 10 củ/gốc sắn Xanh 1, sắn KM235, sắn Cao sản xanh, sắn Xanh 2, sắn Lá tre 2, sắn Cao sản 2, sắn Tăng sản, sắn Lai Các giống cịn lại thí nghiệm có số củ ≤ 10 củ/gốc - Khối lượng trung bình củ gốc Khối lượng củ/gốc số lượng củ/gốc tiêu quan trọng việc nâng cao suất sắn, số củ nhiều khối lượng củ gốc lớn dẫn đến suất cao Khối lượng củ/gốc phụ thuộc vào chiều dài củ, đường kính củ số củ/gốc Tất tiêu phụ thuộc vào giống, điều kiện ngoại cảnh kỹ thuật canh tác Qua theo dõi thí nghiệm chúng tơi thấy khối lượng củ/gốc giống sắn dao động khoảng - kg/gốc Trong bốn giống có khối lượng > kg/gốc sắn Xanh 2, sắn Cao sản 2, sắn Tăng sản Riêng giống sắn Xanh có khối lượng trung bình củ/gốc vượt trội đạt kg/gốc Các giống lại dao động khoảng - 1,96 kg/gốc 39 4.3.2 Năng suất giống sắn tham gia nghiên cứu Bảng 4.8: Năng suất giống sắn tham gia nghiên cứu STT 10 11 12 13 14 15 Tên giống sắn Sắn Xanh Sắn KM235 Sắn Chuối Sắn Lai Châu Sắn Cao sản xanh Sắn xanh Sắn Lá tre Sắn Cao Sản Sắn Lá tre Sắn Cao sản Sắn Hà Giang Sắn Tăng sản Sắn Cao sản trắng Sắn Cao sản đỏ Sắn Lai NS củ tươi (tấn/ha) 12,40 19,00 18,00 19,00 19,60 30,00 14,00 18,00 18,80 10,00 26,00 25,60 15,60 16,40 19,20 NS thân (tấn/ha) 38,40 37,00 28,00 10,40 22,00 15,60 22,00 25,00 44,00 54,00 23,00 52,80 28,00 30,00 34,00 NSSVH (tấn/ha) 50,80 56,00 46,00 29,40 41,60 45,60 36,00 43,00 62,80 33,00 70,00 78,40 43,60 46,40 53,20 CSTH (%) 24,40 33,90 39,10 64,60 47,10 65,70 38,00 41,80 29,90 30,30 37,10 32,60 35,70 35,30 36,00 Năng suất củ tươi tiêu phản ánh trực tiếp hiệu kinh tế sắn Năng suất củ sắn phần phụ thuộc vào khả quang hợp, phần phụ thuộc vào trình phân bố chất khơ tạo vào phận khác Chất khô tạo nhờ quang hợp sử dụng cho sinh trưởng thân phát triển củ Năng suất củ tươi = Khối lượng củ/gốc x mật độ cây/ha Như suất sắn phụ thuộc chặt chẽ vào khối lượng củ/gốc mật độ cây/ha Qua theo dõi thí nghiệm thấy suất củ tươi giống sắn dao động khoảng 10 - 30 tấn/ha Trong thí nghiệm giống đạt 30 tấn/ha sắn Xanh 2, có hai giống đạt suất > 20 tấn/ha sắn Hà Giang, sắn Tăng sản Các giống lại suất < 20 tấn/ha dao động khoảng 10 - 19,60 tấn/ 40 - Năng suất thân Năng suất thân suất toàn bộ phận mặt đất, suất thân phụ thuộc vào khả tăng trưởng chiều cao cây, đường kính thân, khả phân cành …Trong điều kiện canh tác nhau, yếu tố phụ thuộc chủ yếu vào giống Số liệu bảng 4.8 cho thấy suất thân giống sắn thí nghiệm biến động khoảng 10,40 – 54,00 tấn/ha Trong hai giống có suất thân Lá >50,00 tấn/ha sắn Cao sản, sắn Tăng sản, giống có suất thân >30tấn/ha sắn Xanh 1, sắn KM235, sắn Lá tre 2, sắn Cao sản đỏ, sắn Lai Các giống cịn lại có suất < 30 tấn/ha dao động khoảng 10,40 – 28,00 tấn/ha - Năng suất sinh vật học (NSSVH) NSSVH tổng khối lượng củ tươi khối lượng thân lá, biểu thị tiềm sinh học giống sắn việc đồng hóa yếu tố dinh dưỡng, ánh sáng, nước, chất khống, khơng khí NSSVH đóng vai trị qua trọng sắn hình thành củ sớm ổn định số lượng củ sau trồng – tháng Sự tích lũy sản phẩm quang hợp vào quan kinh tế biểu thị khả vận chuyển tích lũy sản phẩm q trình đồng hóa NSSVH với phân phối chúng phận thân củ giống sắn giúp công tác chọn tạo giống thành cơng tìm giống tốt có triển vọng Qua theo dõi chúng tơi thấy suất sinh vật học giống sắn thí nghiệm biến động lớn, từ 29,4-78,4 tấn/ha Trong thí nghiệm giống sắn Hà Giang, sắn Tăng Sản có suất sinh vật học > 70 tấn/ha, bốn giống có NSSVH > 50 tấn/ha sắn Xanh 1, sắn KM235, sắn Lá tre 2, sắn Lai 1, (50,80 – 64,00 tấ/ha) Các giống lại < 50 tấn/ha dao động khoảng 29,4 - 46,4 tấn/ha 41 - Chỉ số thu hoạch (CSTH) Chỉ số thu hoạch tỷ lệ suất củ tươi suất sinh vật học Chỉ số thu hoạch biểu khả tích lũy dinh dưỡng từ quan tổng hợp quan dự trữ Hệ số thu hoạch thấp chứng tỏ thân phát triển mạnh, dinh dưỡng chủ yếu tập trung để ni thân lá, tích lũy củ Ngược lại số thu hoạch cao chứng tỏ có phân bố hài hịa chất dinh dưỡng quan mặt đất (thân, lá) quan mặt đất (rễ, củ) Số liệu bảng 4.8 cho thấy số thu hoạch giống sắn dao động khoảng 24,40 - 65,70% Trong giống sắn Lai Châu 2, sắn Xanh có số thu hoạch > 60,00% Các giống lại có hệ số thu hoạch < 60 % dao động khoảng 24,40 – 47,10% 4.3.3 Chất lượng giống sắn tham gia nghiên cứu Đối với sắn ngồi suất củ tươi chất lượng củ tiêu quan trọng người sản xuất quan tâm Chất lượng củ sắn đánh giá thông qua suất chất khô, tỉ lệ chất khô, suất tinh bột tỉ lệ tinh bột Kết trình bày bảng bảng 4.9 Bảng 4.9: Chất lượng giống sắn tham gia thí nghiệm TLTB NSTB TLCK NSCK STT Tên giống sắn (%) (tấn/ha) (%) (tấn/ha) Sắn Xanh 20,30 2,51 33,10 4,10 Sắn KM235 23,50 4,46 35,40 6,72 Sắn Chuối 20,50 3,69 33,40 6,01 Sắn Lai Châu 25,50 4,84 37,00 7,03 Sắn Cao sản xanh 18,30 3,58 31,50 6,17 Sắn Xanh 22,00 6,60 34,40 10,32 Sắn Lá tre 22,40 3,13 34,60 4,84 Sắn Cao sản 24,80 4,46 36,60 6,58 Sắn Lá tre 20,90 3,92 33,40 6,27 10 Sắn Cao sản 19,50 1,95 32,30 3,23 11 Sắn Hà Giang 24,50 6,37 36,20 9,41 12 Sắn Tăng Sản 26,00 6,65 37,40 9,57 13 Sắn Cao sản trắng 22,60 3,12 30,10 3,94 14 Sắn Cao sản đỏ 25,50 4,18 37,00 6,06 15 Sắn Lai 25,00 4,80 33,10 6,35 42 - Tỷ lệ tinh bột (TLTB) Tỷ lệ tinh bột tiêu quan trọng phản ánh trực tiếp chất lượng giống sắn, giống sắn có chất lượng tốt giống có tỷ lệ tinh bột cao ngược lại Qua theo dõi thấy giống sắn thí nghiệm có tỷ lệ tinh bột dao động khoảng 18,30 - 26% Trong giống có tỷ lệ tinh bột < 20% sắn sắn Cao sản xanh, sắn Cao sản Các giống cịn lại có tỷ lệ tinh bột > 20% dao động khoảng 20,3 - 26% - Năng suất tinh bột (NSTB) Năng suất tinh bột tiêu quan trọng định giá trị giống Ngày ngành công nghiệp chế biến phát triển, việc tạo giống sắn có suất tinh bột cao có ý nghĩa lớn Hàm lượng tinh bột yếu tố quan trọng, định đến phẩm chất giống sắn Qua theo dõi thấy suất tinh bột giống sắn thí nghiệm dao động từ 1,95 - 6,65 tấn/ha Trong thí nghiệm giống có suất tinh bột > tấn/ha sắn Xanh 2, sắn Hà Giang, sắn Tăng sản Các giống cịn lại có suất tinh bột < tấn/ha dao động khoảng 1,95 - 4,84 tấn/ha - Tỷ lệ chất khô (TLCK) Sắn có hàm lượng nước củ cao từ 60, 70% Muốn tăng suất sắn đảm bảo hàm lượng tinh bột nhiều phải lựa chọn giống sắn mang kiểu gen có TLCK cao Một số tiêu lý tưởng cho chọn giống sắn nâng cao NSCT hàm lượng chất khơ khơng giảm Hàm lượng chất khơ tinh bột củ ln có liên quan chặt chẽ với Vì hai tính trạng đồng thời cải tiến nhờ chọn lọc giống 43 Kết thí nghiệm cho thấy tất giống sắn thí nghiệm có TLCK biến động khoảng 30,10 - 37,40% Tất giống có tỉ lệ chất khơ > 30% - Năng suất củ khô (NSCK) Ngày nhu cầu sử dụng sắn tươi làm lương thực, thực phẩm không nhiều mà chủ yếu cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến tinh bột sắn, sắn lát khô, đặc biệt ngành cơng nghiệp chế biến bánh kẹo, mì Năng suất củ khơ sản phẩm sắn định suất củ tươi tỷ lệ chất khô Việc nâng cao suất củ khô không ngừng nâng cao sản lượng thực thu mà cịn giảm chi phí chế biến bảo quản sau thu hoạch Số liệu bảng 4.9 cho thấy suất củ khô giống sắn tập đoàn dao động khoảng 3,23 - 10,32 tấn/ha Các giống có suất củ khơ vượt trội sắn Xanh 2, sắn Hà Giang, sắn Tăng sản (9,41 - 10,32 tấn/ha) Các giống cịn lại có suất củ khô dao động từ 3,23 – 8,68 tấn/ha 44 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Đặc điểm sinh trưởng phát triển Dựa vào kết nghiên cứu ta thấy nhìn chung giống sinh trưởng phát triển tốt - Tỷ lệ nảy mầm: giống có tỷ lệ nảy mầm 100% sắn Chuối 2, sắn Cao sản xanh, sắn Xanh 2, sắn Lá tre 1, sắn Lai - Chiều cao cây: sắn Lai giống có chiều cao lớn 386,00 cm Và đường kính gốc lớn 4,70cm Giống có chiều cao thấp sắn Lai Châu 290,60cm đường kính gốc nhỏ 2,8cm - Tốc độ tăng trưởng chiều cao cây: sắn Hà Giang có tốc độ thăng chưởng chiều cao lớn 3,34cm/ngày - Tốc độ lá: sắn Cao sản đỏ có tốc độ cao 1,05cm/ngày - Tuổi thọ lá: sắn Hà Giang có tuổi thọ cao 82 ngày 5.1.2 Năng suất chất lượng - Năng suất củ khô: Năng suất củ khơ giống sắn tập đồn dao động khoảng 3,23 - 10,32 tấn/ha - Năng suất củ tươi: suất củ tươi giống tập đoàn dao động từ 10-30 tấn/ha -Tỷ lệ chất khô giống sắn biến động khoảng 25,3% - 37,4% - Tỷ lệ tinh bột giống biến động khoảng 18,30% - 26,00% - Sắn Xanh có suất củ tươi đạt 30 tấn/ha, suất củ khô đạt 10,32 tấn/ha, lớn tất cách giống nghiên cứu Năng suất tinh bột cao > tấn/ha 45 - Sắn Tăng sản Năng suất thân đạt 50 tấn/ha , suất tinh bột > tấn/ha, tỉ lệ chất khô >37%, tỉ lệ tinh bột đạt 25 % - Sắn Xanh sắn Tăng sản giống ưu việt suất chất lượng so với giống tập đoàn 5.2 Đề nghị Tiếp tục nghiên cứu đánh giá giống sắn năm để có kết luận xác 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt: Phạm Văn Biên (1998), Sắn Việt Nam vùng sắn châu Á, trạng tiềm năng, kỷ yếu hội thảo “Kết nghiên cứu khuyến nông sắn Việt Nam” Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thơn Hồng Kim Diệu, Gíao trình “Cây có củ” Lường Văn Duy (2007), “Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên” Bùi Huy Đáp (1987), Cây sắn Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Kế Hùng (1985), Trần Ngọc Quyền, Hoàng Kim, Võ Văn Tuấn (1990), Tuyển tập giống sắn Triệu Thị Khánh Linh (2018), “Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” Trần Ngọc Ngoạn, Trần Văn Diễn (1992), Cây sắn Trần Ngọc Ngoạn (1995), “Luận án PTS KHNN” Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam 10 Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Thị Lẫm, Đào Thanh Vân, Bùi Bảo Hồn, Hồng Văn Chung, Trần Văn Điền (2004), Gíao trình “Trồng trọt chun khoa”, Nhà Xuất Nơng nghiệp Hà Nội, tr.250 – 268 11 Trần Ngọc Ngoạn, (2007), Gíao trình sắn, Trường Đại học Nơng lâm Thái Nguyên 12 Trần Mạnh Thắng (2018), “Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” 13 Nguyễn Thị Trang (2014), “Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” 14 Tổng cục thống kê (2020) 47 15 http://www.tinhbotsan.vn/45/tinh-hinh-san-xuat-va-tieu-thu-san-tren-thegioi-va-viet-nam 16 https://vi.wikipedia.org/wiki/Thái_Nguyên#Cơ_cấu_đất_đai II Tài liệu tiếng Anh: 17 http://www.ciat.cgiar.org/asia_cassava 18 FAOSTAT (2020), http://faostat.fao.org/ PHỤ LỤC SỐ LIỆU ĐẶC TRƯNG TRẠM KHÍ TƯỢNG THÁI NGUYÊN NĂM 2019 Trung bình Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 Tháng 06 Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 Tháng 06 Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 17,0 21,5 21,9 26,4 27,2 29,6 29,6 28,9 28,0 25,5 22,3 18,3 Nhiệt độ (đơn vị độ C) Ngày Cao Thấp xảy 26,6 31 10,1 30,5 13,8 30,3 31 15,8 35,0 20 18,8 38,0 19 21,0 37,5 28 22,0 36,4 24,5 36,8 29 24,1 35,3 20,7 33,1 16,0 30,4 17 16,9 28,1 18 7,4 Mưa 30,5 67,1 45,1 175,0 136,6 323,6 208,2 313,6 367,4 191,4 41,8 11,7 Ngày xảy 25 10 20 24 31 Lượng mưa (đơn vị :mm) Cao Ngày xảy 8,8 31,8 17 18,2 29 40,6 45,2 31 65,0 24 44,5 23 52,7 20 262,0 10 61,1 19,3 3,7 21 Độ ẩm (đơn vị %) Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 Tháng 06 Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Trung bình Thấp Ngày xảy 83 85 83 86 81 82 82 84 75 80 77 71 43 58 50 55 55 55 59 50 33 40 40 25 22 11 27 18 12 29 22 30 11 Tổng số nắng (đơn vị: giờ) 24 72 45 84 85 155 156 165 213 146 121 123 Tổng lượng bốc hơi(đơn vị :mm) 48,7 60,7 68,7 78,1 96,2 113,0 111,9 99,5 137,2 110,0 86,0 82,4 PHỤ LỤC SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Hình ảnh q trinh lên luống, mở hốc trồng sắn Hình ảnh sắn bắn đầu mọc mầm Hình ảnh sắn trước làm cỏ lần Hình ảnh sắn làm cỏ lần Hình ảnh trình thu hoạch sắn số hình ảnh trình đo lường quan sát tiêu củ sắn ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƯƠNG VĂN NGHỊ Tên đề tài : “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN GIỐNG SẮN NĂM 2019 TẠI THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... tập nghiên cứu, em hoàn thành luận văn tốt nghiệp theo kế hoạch trường đặt với tên đề tài: ? ?Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống sắn tập đồn giống Trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên năm. .. phát từ thực tế đó, em tiến hành thực đề tài “Đánh giá khả sinh trưởng phát triển tập toàn giống sắn năm 2019 Thái Nguyên ’’ 1.2 Mục đích - Đánh giá khả sinh trưởng phát triển tập đồn giống sắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống sắn trong tập đoàn giống tại trường đại học nông lâm thái nguyên năm 2019 , Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống sắn trong tập đoàn giống tại trường đại học nông lâm thái nguyên năm 2019