0

Thị trường và các định chế tài chính

25 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:06

MỤC LỤC BÀI TẬP LỚN MÔN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH Đề bài: Câu (4 điểm): Sinh viên lựa chọn viết thị trường sau Việt Nam: - Thị trường tín phiếu kho bạc - Thị trường trái phiếu kho bạc - Thị trường trái phiếu công ty - Thị trường cổ phiếu - Thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Nội dung yêu cầu: Sinh viên cần làm rõ vấn đề sau thị trường chọn - Giới thiệu tổng quan thị trường - Vai trò thị trường - Cấu trúc thị trường - Quy mô thị trường - Xu hướng phát triển thị trường Câu (6 điểm): Sinh viên lựa chọn viết định chế tài Việt Nam (ngân hàng thương mại/ cơng ty chứng khốn/ cơng ty bảo hiểm) Nội dung yêu cầu: Sinh viên cần làm rõ vấn đề sau định chế tài chọn: - Tổng quan định chế tài - Các dịch vụ mà định chế tài cung cấp - Cấu trúc bảng cân đối kế toán định chế Kết hoạt động định chế tài (Lợi nhuận, ROA, ROE) Yêu cầu: Sinh viên đăng ký lựa chọn chủ đề tập lớn để đảm bảo khơng có sinh viên chọn giống thị trường định chế tài chính, khơng q sinh viên viết định chế tài Sinh viên đăng ký trước ưu tiên sinh viên đăng ký sau bị trùng lặp phải đổi chủ đề Độ dài tập lớn: 8-10 trang Bài làm Câu 1: Thị trường lựa chọn: Thị trường trái phiếu công ty 1.1 Giới thiệu tổng quan thị trường Thị trường trái phiếu Việt Nam hình thành từ năm 1990 bắt đầu phát triển từ năm 2000 Trong giai đoạn từ 2011 đến nay, thị trường trái phiếu phát triển mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu huy động vốn Chính phủ, quyền địa phương, ngân hàng sách doanh nghiệp Trong đó, thị trường trái phiếu cơng ty dần lớn mạnh nhận quan tâm toàn xã hội Thị trường trái phiếu công ty nơi diễn giao dịch mua bán, trao đổi trái phiếu công ty, nhằm thỏa mãn nhu cầu đối tượng tham gia thị trường, đồng thời phận thị trường vốn dài hạn, thực chế chuyển vốn trực tiếp từ nhà đầu tư sang nhà phát hành, qua thực chức thị trường tài cung cấp nguồn vốn trung dài hạn cho kinh tế Những trái phiếu cơng ty chào bán công chúng thị trường mở tới tất người mua quan tâm bán riêng lẻ tới số lượng hạn chế nhà đầu tư, cách chào bán trái phiếu công ty: Chào bán công chúng – thường áp dụng cho công ty lớn Đối với công ty nhỏ hãng có nhu cầu tài trợ đặc biệt người ta thường sử dụng cách thứ hai gọi chào bán riêng hay phân phối trực tiếp Về chào bán công chúng: Đây phương thức thường ngân hàng đầu tư tiến hành Một tổ chức bảo lãnh đảm nhận bảo lãnh đợt phát hành chứng khốn cơng ty, liên kết với nhà bảo lãnh khác tạo thành tổ hợp Trong trường hợp, nhà bảo lãnh phát hành người phải chịu rủi ro khoản lời hay lỗ chứng khoán định giá để bán thị trường mở, từ lúc đặt giá chào mua chào bán cơng chúng, giá thay đổi mạnh Về chào bán riêng lẻ, năm gần đây, chào bán trái phiếu tới một nhóm nhỏ nhà đầu tư có đủ thơng tin ngày gia tăng tỷ trọng Thông thường, thời kỳ mà lãi suất giảm nhiều cơng ty đến vay thị trường phát hành riêng Đối với cơng ty lớn hai thị trường chào bán cơng chúng phát hành riêng lẻ thay cho nhau, nhiên với hãng vừa nhỏ chủ yếu họ vay thị trường phát hành riêng lẻ 1.2 Vai trò thị trường Thị trường trái phiếu công ty kênh huy động vốn trung dài hạn cho doanh nghiệp nơi tạo tính khoản cho công cụ thị trường vốn thông qua hoạt động trao đổi trái phiếu người có nhu cầu tham gia thị trường Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, để đạt tăng trưởng phát triển bền vững thiết phải sử dụng nguồn vốn trung dài hạn để đầu tư vào dự án mang tính chiến lược lâu dài Do vậy, việc hình thành phát triển thị trường trái phiếu công ty điều kiện thiếu 1.2.1 Đối với phát triển kinh tế Trước hết, góc độ quản lý vĩ mơ, thị trường trái phiếu cơng ty có tác dụng phân tán tập trung vào hệ thống ngân hàng cách đa dạng hóa rủi ro tín dụng kinh tế, góp phần tạo nguồn cung cấp tín dụng khác cho doanh nghiệp, gánh nặng ngân hàng giảm bớt rủi ro hoạt động cho vay san sẻ phần sang lực lượng người cho vay đông đảo, họ nhà đầu tư trái phiếu thị trường Như vậy, thị trường trái phiếu cơng ty thu hút khoản vốn nhàn rỗi thị trường để đáp ứng dự án có nhu cầu vốn lớn với rủi ro phân tán Hơn nữa, thị trường trái phiếu công ty phát triển trở thành công cụ điều tiết nguồn vốn trung dài hạn tầm vĩ mơ, góp phần nâng cao hiệu việc phân phối tái phân phối nguồn lực tài kinh tế Phát triển thị trường trái phiếu công ty việc làm cần thiết để giúp thỏa mãn nhu cầu giao dịch, trao đổi, mua bán đối tượng tham gia, sở hữu nhằm nâng cao tính khoản trái phiếu, giúp trái phiếu trở nên có sức hút nhà đầu tư Việc phát triển thị trường trái phiếu cơng ty góp phần làm giảm nguy khủng hoảng cán cân nợ giúp kinh tế phát triển bền vững 1.2.2 Đối với doanh nghiệp phát hành Doanh nghiệp thơng qua thị trường trái phiếu để huy động vốn từ đông đảo công chúng đầu tư với thời hạn vay đa dạng, đặc biệt thích hợp với dự án đầu tư trung dài hạn, với chi phí vay thấp so với khoản vay ngân hàng Đối với dự án đầu tư dài hạn, doanh nghiệp lượng vốn lớn thời gian dài Tuy nhiên, ngân hàng thương mại số điều kiện hạn chế nên khó đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn lớn Khắc phục hạn chế trên, thị trường trái phiếu cơng ty đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, tức doanh nghiệp huy động số vốn lớn có nhu cầu, với điều kiện doanh nghiệp phát hành phải thuyết phục phương án sử dụng số vốn huy động cách hợp lý, có tính khả thi có khả hoàn trả lãi, vốn gốc đáo hạn 1.2.3 Đối với nhà đầu tư Thị trường trái phiếu công ty nơi cung cấp sản phẩm đầu tư dài hạn Theo cấu trúc thời hạn lãi suất, khoản đầu tư có thời hạn dài lãi suất yêu cầu cao ngược lại Các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư chọn đầu tư vào thị trường trái phiếu cơng ty Từ đó, mang lại cho nhà đầu tư thu nhập ổn định, rủi ro Khi đầu tư vào thị trường trái công ty, người đầu tư trở thành chủ nợ công ty phát hành trái phiếu Cho nên nhà đầu tư doanh nghiệp trả lãi trái phiếu cho dù tình trạng kinh doanh Như vậy, người không muốn chấp nhận rủi ro, không muốn mạo hiểm thị trường trái phiếu cơng ty nơi đầu tư cần xem xét đến 1.2.4 Đối với thị trường chứng khoán thị trường tiền tệ Có thể nói, thị trường trái phiếu cơng ty làm đa dạng hóa hình thức huy động vốn thị trường chứng khốn, tránh tình trạng q tập trung vào thị trường trái phiếu phủ gây cân thị trường vốn thị trường nợ thị trường chứng khoán Hơn nữa, cịn cơng cụ tài hữu hiệu việc “nối” thị trường chứng khoán với thị trường tiền tệ - tín dụng vai trị “chạy tiếp sức” làm tăng tính khoản cho thị trường chứng khoán Thúc đẩy thị trường chứng khoán thị trường tiền tệ phát triển mạnh tránh tình trạng cân hai thị trường Ngồi việc giúp tạo cân thị trường, làm giảm bớt áp lực lên thị trường trái phiếu phủ tín dụng, đặc biệt thị trường gặp nhiều biến động thời gian gần 1.3 Cấu trúc thị trường Cấu trúc thị trường trái phiếu công ty bao gồm: 1.3.1 Thị trường sơ cấp Thị trường sơ cấp nơi diễn trình mua bán lần đầu chứng khốn phát hành Thị trường sơ cấp cịn gọi thị trường cấp hay thị trường phát hành Thực chức quan trọng thị trường chứng khốn, huy động vốn cho đầu tư Thị trường sơ cấp có khả thu hút nguồn vốn nước; nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ doanh nghiệp, tổ chức tài chính, phủ tạo thành nguồn vốn to lớn tài trợ cho doanh nghiệp, mà phương thức khác khó đáp ứng 1.3.2 Thị trường thứ cấp Thị trường thứ cấp nơi mua bán lại loại trái phiếu, giúp tạo tính khoản cho loại trái phiếu Tính khoản thị trường thứ cấp cao quan tâm người đầu tư thị trường trái phiếu tăng lên Đây điều kiện tốt để phát triển thị truờng phát hành trái phiếu Thị trường thứ cấp bao gồm: - Thị trường tập trung: Là thị trường mà loại trái phiếu giao dịch theo phương thức khớp lệnh thỏa thuận địa điểm tập trung Sở giao dịch chứng khoán - Thị trường phi tập trung (OTC): Là thị trường mà địa điểm cụ thể, trái phiếu giao dịch trực tiếp thông qua nhà môi giới trái phiếu Tuy nhiên thực tế nước, giá trị trái phiếu giao dịch thị trường OTC đóng vai trò quan trọng so với thị trường tập trung Bởi lẽ, có nhiều loại trái phiếu phát hành nên điều kiện kỹ thuật khơng cho phép niêm yết toàn Sở giao dịch Tuy nhiên, việc giao dịch Sở giao dịch cần thiết đóng vai trị tạo lãi suất chuẩn đường cong lãi suất cho thị trường Khác với thị trường OTC, thị trường tập trung nhà đầu tư khơng phải tìm đối tác, giảm chi phí giao dịch giá khơng bị bóp méo 1.3.3 Mối liên hệ thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp Thị trường sơ cấp sở, tiền đề cho hình thành phát triển thị trường thứ cấp nơi cung cấp hàng hóa trái phiếu thị trường thứ cấp Ngược lại, thị trường thứ cấp đến lượt động lực, điều kiện cho phát triển thị trường sơ cấp, trái phiếu phát hành thị trường, khơng có thị trường thứ cấp để lưu hành, mua bán, trao đổi tạo tính khoản cho trái phiếu thật khó thuyết phục nhà đầu tư bỏ tiền mua trái phiếu Chính việc mua bán giao dịch trái phiếu thị trường thứ cấp làm tăng tốc dòng vốn đầu tư, nhà đầu tư chuyển từ trái phiếu thành tiền mặt 1.4 Quy mơ thị trường Có thể thấy, quy mô thị trường trái phiếu công ty ngày mở rộng chiếm thị phần cao hệ thống thị trường chứng khoán Năm 2018, đánh dấu phát triển mạnh mẽ thị trường trái phiếu công ty, khối lượng phát hành thị trường sơ cấp 224.000 tỷ đồng, gấp lần năm 2017 cao khối lượng phát hành thị trường trái phiếu phủ, tổng dư nợ trái phiếu công ty đạt mức 474.500 tỷ đồng, tương đương 8,6% GDP (Biểu 1).1 Tổng quan phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam (2020), tạp chí cơng thương Linh tài liệu: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tong-quan-ve-phat-trien-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiepviet-nam-69408.htm Dù vậy, quy mô thị trường trái phiếu công ty nhận định hạn chế Năm 2018, tổng khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ 196,797 tỷ đồng Hay, năm 2019, Kho bạc Nhà nước dự kiến phát hành 260,000 tỷ đồng trái phiếu phủ, quý I đấu thầu thành công gần 69,469 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu 73,500 tỷ đồng, hoàn thành 94.5% kế hoạch quý gần 27% kế hoạch năm Trái với sôi động suốt năm qua trái phiếu phủ, thị trường trái phiếu công ty nhộn nhịp năm 2018 Giai đoạn năm 2010-2014, khối lượng phát hành trái phiếu công ty hàng năm dao động khoảng 25,000 – 30,000 tỷ đồng, đến năm 2016 quy mô trái phiếu công ty đạt khoảng 2.5% GDP Đến năm 2018, trái phiếu cơng ty bứt tốc có đến 107 thương vụ phát hành trái phiếu công ty cơng ty niêm yết sở giao dịch chứng khốn với khối lượng phát hành thành công 224,000 tỷ đồng, tăng 94.5% so với năm 2017 Theo đó, dư nợ thị trường trái phiếu công ty đạt mức 474,500 tỷ đồng, 8.6% GDP năm 2018 tăng 53% so với cuối năm 2017 Dù vậy, so với trái phiếu phủ, quy mơ trái phiếu cơng ty nhỏ số lượng doanh nghiệp phát hành chiếm tỷ lệ không đáng kể so với 700,647 doanh nghiệp hoạt động (tại thời điểm cuối năm 2017) khoảng 1,565 doanh nghiệp niêm yết HNX, HOSE UPCoM Giai đoạn 2019 - 2020 đánh thời điểm tạo động lực để vừa tạo hội, vừa tạo sức ép để thị trường phát triển Vì doanh nghiệp khơng phát hành trái phiếu không đủ vốn, đặc biệt vốn dài hạn để đầu tư phát triển tín dụng bị siết 2 Cơng Trí (2019), Quy mơ thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạn hẹp, Báo: Việt Data Linh tài liệu: https://www.vietdata.vn/quy-mo-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-con-han-hep-366404346 1.5 Xu hướng phát triển thị trường Từ năm 2017 trở lại đây, thị trường trái phiếu cơng ty có phát triển nhanh chóng đáp ứng yêu cầu huy động vốn doanh nghiệp Năm 2018, quy mô thị trường tăng trưởng nhanh chóng so với kỳ năm trước Mười tháng đầu năm 2019, thị trường trái phiếu công ty tiếp tục tăng trưởng, quy mô thị trường tăng 28% so với cuối năm 2018, đạt tương đương 10.47% GDP dự kiến năm 2019 Thực tế thị trường trái phiếu công ty thời gian qua cho thấy, doanh nghiệp chủ yếu phát hành theo phương thức riêng lẻ, khối lượng trái phiếu cơng chúng có xu hướng tăng hai năm gần chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng 3% tổng khối lượng phát hành) Một số doanh nghiệp phát hành nhà đầu tư tham gia huy động vốn thị trường thiếu chuyên nghiệp, doanh nghiệp phát hành chưa hoàn toàn chấp hành đầy đủ quy định pháp luật công bố thông tin quy trình phát hành, nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm đầu tư khả phân tích đánh giá rủi ro Xu hướng tăng mua trái phiếu công ty nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ.3 Trong thời gian tới, thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhận định phát triển theo hướng bền vững Bộ Tài hoàn thiện khung pháp lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp Theo đó, trình Quốc hội dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, theo hướng quy định chặt chẽ kênh chào bán trái phiếu Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển tổ chức xếp hạng tín nhiệm khuyến khích doanh nghiệp sử dụng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm thị trường trái phiếu doanh nghiệp; Phát triển sở nhà đầu tư thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm định chế đầu tư chuyên nghiệp cá nhân đầu tư chuyên nghiệp để đa dạng hóa sở nhà đầu tư Đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành cơng chúng, rà sốt để rút ngắn q trình chấp thuận.4 Hoa Sơn (2019), Thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ, Báo: Tạp chí Tài Link tài liệu: http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/thuc-day-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-phat-trienben-vung-bao-ve-nha-dau-tu-nho-le-316752.html Minh Khôi (2019), Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Tăng tốc ấn tượng, Báo: Tạp chí Tài Link tài liệu: http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-tang-toc-an-tuong312597.html 10 Câu 2: Định chế tài Việt Nam lựa chọn: VPBank - Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Tên đầy đủ: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Tên viết tắt tiếng Việt: Ngân hàng Việt Nam Thị Vượng - Tên tiếng anh: Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank - Tên viết tắt: VPBank - Loại hình: Tài – Ngân hàng - Thành lập: 12 tháng 8, 1993 - Trụ sở chính: Số 89, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam - Website: http://www.vpbank.com.vn - Tel: 0243.9288869 - Fax: 0243.9288867 - Hotline: 1900545415 - Email: chamsockhachhang@vpbank.com.vn 2.1 Tổng quan định chế tài VPBank tên viết tắt Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (trước Ngân hàng TMCP Các Doanh nghiệp Ngoài Quốc Doanh) ngân hàng Việt Nam thành lập ngày 12 tháng 08 năm 1993 Tính đến năm 2019, trải qua 26 năm hoạt động, VPBank phát triển mạng lưới lên 227 điểm giao dịch với đội ngũ gần 27.000 -bộ nhân viên, tổng thu nhập hoạt động tháng đầu năm 2019 đạt 16.832 tỷ đồng Đến nay, VPBank trở thành ngân hàng uy tín chất lượng Tại thị trường Việt Nam Hiện mạng lưới ngân hàng phủ sóng khắp nước với 227 điểm giao dịch 27.000 nhân viên làm việc VPBank Với lức tài vượt trội VPBank khơng ngừng khẳng định uy tín lịng khách hàng Nhằm phục vụ khách hàng cách tốt Vpbank không ngừng thay đổi từ nội thất điểm giao dịch đến sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng Ngoài ngân hàng liên kết với nhiều đối tác Trang chủ VPBank Link tham khảo: https://www.vpbank.com.vn/ve-chung-toi 11 lớn lĩnh vực Vinmec, Be Group, Bestlife, FTU, Flywire, Opes VPBank đưa khách hàng bắt kịp xu thế, trải nghiệm tiện ích đại, đẳng cấp Tất góp phần làm hài lòng khách hàng thu hút thêm khách hàng mới, mở rộng tập khách hàng VPBank độ lớn thời gian gắn bó với tốc độ nhanh chóng VPBank ln hướng đến phương chấm phát triển "Hành động ước mơ" dựa yếu tố Chuyên nghiệp, Tận tuỵ, Khác biệt, Đơn giản để không ngừng đổi bắt kịp xu hướng Hiện nay, VPBank tiếp tục theo đuổi mục tiêu khẳng định vị ngân hàng thị trường, nằm nhóm Ngân hàng TMCP tư nhân nhóm Ngân hàng TMCP tư nhân bán lẻ hàng đầu quy mô cho vay khách hàng, huy động khách hàng lợi nhuận trọng tăng trưởng chất lượng hoạt động.6 2.2 Các dịch vụ mà VPBank cung cấp Trong suốt 27 năm phát triển VPBank phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ liên quan đến tài ngân hàng Dưới sản phẩm dịch vụ ngân hàng VPBank 2.2.1 Dịch vụ khách hàng Cá nhân Các dịch vụ khách hàng cá nhân mà ngân hàng Vpbank cung cấp : - Dịch vụ chi trả ngoại tệ Western Union thông qua tài khoản (APN); - Dịch vụ chi trả lương; - Dịch vụ chuyển tiền nước; - Dịch vụ chuyển tiền quốc tế; - Dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng qua Internet Banking; - Dịch vụ đổi tiền; - Dịch vụ nộp, rút tiền Tài khoản chứng khoán VPBank; - Dịch vụ Ngân hàng chỗ; Link tham khảo: https://chiasevaytien.com/tin-tuc/vpbank-la-ngan-hang-gi-gioi-thieu-ve-ngan-hang-vpbanknam-2020.htm 12 - Dịch vụ kiểm định ngoại tệ; - Dịch vụ kiểm đếm; - Dịch vụ chi trả kiều hối Western Union 2.2.2 Sản phẩm Thẻ VPBank ST T Thẻ tín dụng Thẻ ghi nợ Thẻ tín dụng VPBank Visa Platinum Travel Miles Thẻ ghi nợ quốc tế VNA - VPBank Platinum MasterCard Thẻ tín dụng Mastercard Platinum Cashback Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Visa Platinum Travel Miles Thẻ tín dụng Titanium Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank Cashback Cashback Mastercard Mastercard Debit Thẻ tín dụng Number Thẻ Autolink liên kết tài khoản toán T24 Thẻ tín dụng Mastercard MC2 Thẻ ghi nợ quốc tế mc2 Master Card Thẻ tín dụng MobiFone-VPBank Classic MasterCard Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Platinum Thẻ tín dụng VPBank StepUP Thẻ tín dụng VPLady Thẻ tín dụng MobiFone-VPBank Titanium MasterCard Thẻ tín dụng VPBank 10 Platinum Mastercard (Loyalty) 11 Thẻ tín dụng 13 MobiFone-VPBank Platinum MasterCard Thẻ Đồng thương hiệu Vietnam Airlines 12 - VPBank Platinum Master Card Bảng thống kê danh sản phẩm thẻ ngân hàng VPBANK ST Vay tiền không tài T sản đảm bảo Vay tiền có sản phẩm đảm bảo Vay Tiêu dùng Tín chấp cá nhân Vay tín chấp cá nhân kinh doanh, hộ kinh Vay khởi nghiệp doanh Vay tín chấp ưu đãi Giáo viên Vay tín chấp làm đẹp chăm sóc sức Vay lại khoản trả khỏe Beauty Up Vay tín chấp thêm 10% từ khoản vay chấp sẵn có Vay hồn thiện hộ, bất động sản dự án Vay tín chấp KH trả lương VPBank Thấu chi cầm cố sổ tiết kiệm online Vay tín chấp KH Vay kinh doanh trả góp hữu VPBank Vay kinh doanh máy xúc, máy đào Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo Thấu chi có Tài sản đảm bảo Vay kinh doanh bổ sung vốn lưu động hạn mức 10 Vay mua nhà đất, hộ 11 Vay xây dựng, sửa chữa nhà 14 12 Vay mua xe tơ trả góp 12 Cho vay cầm cố GTCG VPBank phát hành 12 Cho vay hỗ trợ tài du học Bảng thống kê Sản phẩm vay Ngân hàng Vpbank 2.2.3 Các sản phẩm phẩm / dịch vụ khác ST T Gửi tiết kiệm Bảo hiểm Dịch vụ EBanking Tài khoản Tiết kiệm Tài Lộc Thịnh Vượng BẢO HIỂM BẢO AN CHỦ THẺ – Sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho Chủ thẻ tín dụng VPBank Online Tài khoản toán Tiết kiệm Phát Lộc Thịnh Vượng VP PLUS CARE – Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe liên kết VPBank VBI VPBank Mobile Tài khoản toán Tiết kiệm An Thịnh Vượng SmartLIFE – Bảo hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Trọn Đời VPBank SMS Tiết kiệm bảo chứng thấu chi VP Gold Care - Gói Bảo VPBank ePay Hiểm Sức Khỏe Cao Cấp Tiết kiệm Bảo Toàn Thịnh Vượng smartPLAN - Bảo hiểm VPBank liên kết chung quyền lợi BankPlus ưu việt Tiết kiệm gửi góp linh hoạt (Easy Savings) Các dịch vụ bảo hiểm kèm thẻ tín dụng Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ VP Master Care - Bảo hiểm toàn diện ưu việt Tiết kiệm lĩnh lãi Bảo hiểm chăm sóc Phụ định kỳ nữ - VP LADY CARE 15 Tiết kiệm trả lãi Vay kinh doanh bổ sung trước vốn lưu động hạn mức 10 Tiết kiệm trực tuyến Bảng thống kê Sản phẩm khác Ngân hàng Vpbank 2.3 Cấu trúc bảng cân đối kế toán VPBank BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT CỦA VPBANK ngày 31/12/2019 ĐVT: Triệu đồng Thuyết minh Ngày 31/12/2019 Ngày 31/12/2018 Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 2,459,321 1,855,473 Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước VN 3,454,138 10,828,571 20,097,553 16,571,491 TÀI SẢN Tiền gửi cấp tín dụng cho tổ chức tín dụng khác Tiền gửi tổ chức tín dụng (TCTD) khác 15,482,986 15,337,628 Cấp tín dụng cho TCTD khác 4,614,567 1,233,863 Chứng khoán kinh doanh 1,566,592 4,202,413 Chứng khoán kinh doanh 1,571,141 4,240,742 Dự phịng rủi ro chứng khốn kinh doanh -4,549 -38,329 253,099,865 218,395,223 Cho vay khách 16 hàng Cho vay khách hàng 10 257,183,959 221,961,996 Dự phòng rủi ro cho khách hàng 11 -4,084,094 -3,566,773 68,729,363 51,926,416 Chứng khoán đầu tư Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 12 67,786,907 49,417,157 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 12 1,094,329 3,564,933 Dự phòng rủi ro cho chứng khốn đầu tư 12 -151,873 -1,055,674 Góp vốn, đầu tư dài hạn 13 164,425 190,654 Đầu tư dài hạn khác 238,602 227,602 Dự phòng đầu tư dài hạn -74,177 -36,948 Tài sản cố định 1,922,972 1,963,096 1,342,690 1,385,572 Nguyên giá tài sản cố định 2,380,108 2,211,225 Hao mòn tài sản cố định -1,037,418 -825,653 580,282 577,524 Nguyên giá tài sản cố định 1,102,483 959,289 Hao mòn tài sản cố định -522,201 -381,765 Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình 14 14 17 Tài sản Có khác 25,709,897 17,357,782 Các khoản phải thu 15 16,925,460 10,482,282 Các khoản lãi, phí phải thu 15 6,032,377 4,427,765 15 2,780,703 2,473,219 15 -28,643 -25,484 377,204,126 323,291,119 19,492 3,781,343 50,867,989 54,231,451 Tài sản Có khác Dự phịng rủi ro cho tài sản Có nội bảng khác TỔNG TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ Các khoản nợ Chính phủ Ngân hàng Nhà nước VN 16 Tiền gửi vay tổ chức tài chính, TCTD khác Tiền gửi TCTD khác 17 12,144,371 21,145,194 Vay tổ chức tài (TCTC), TCTD khác 17 38,723,618 33,086,257 Tiền gửi khách hàng 18 213,949,568 170,850,871 Các công cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác 45,670 18,571 Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro 19 291,823 329,649 Phát hành giấy tờ có giá 20 57,599,723 48,658,036 18 Các khoản nợ khác 12,220,119 10,671,129 Các khoản lãi, phí phải trả 21 7,911,819 5,262,931 Các khoản phải trả công nợ khác 21 4,308,300 5,408,198 334,994,384 288,541,050 25,299,680 25,299,680 692,720 1,289,001 7,107,405 5,465,879 -2,696,030 -2,491,721 11,805,967 5,187,230 42,209,742 34,750,069 377,204,126 323,291,119 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn điều lệ Thặng dư vốn cổ phần Các quỹ TCTD Cổ phiếu quỹ Lợi nhuận chưa phân phối TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU 23 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT CỦA VPBANK ngày 31/12/2018 ĐVT: Triệu đồng Thuyết minh Ngày 31/12/2018 Ngày 31/12/2017 (Phân loại lại) Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 1,855,473 2,574,284 Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước VN 10,828,571 6,460,795 TÀI SẢN 19 Tiền gửi cấp tín dụng cho TCTD khác 16,571,491 17,520,025 Tiền gửi TCTD khác 15,337,628 15,218,720 Cấp tín dụng cho TCTD khác 1,233,863 2,302,036 - -731 4,202,413 1,424,854 Chứng khốn kinh doanh 4,240,742 1,424,854 Dự phịng rủi ro chứng khoán kinh doanh -38,329 - 218,395,223 179,518,809 10 221,961,996 182,666,213 11 -3,566,773 -3,147,404 51,926,416 53,558,049 Dự phòng rủi ro Chứng khoán kinh doanh Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng Chứng khoán đầu tư Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 12 49,417,157 50,384,788 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 12 3,564,933 4,151,127 Dự phòng rủi ro chứng khốn đầu tư 12 -1,055,674 -977,866 Góp vốn, đầu tư dài dạn 13 190,654 152,506 20 Đầu tư dài hạn khác 227,602 194,602 Dự phòng đầu tư dài hạn -36,948 -42,096 1,963,096 808,486 1,385,572 457,682 Nguyên giá tài sản cố định 2,211,225 1,090,758 Hao mòn tài sản cố định -825,653 -633,076 577,524 350,804 Nguyên giá tài sản cố định 959,289 623,226 Hao mòn tài sản cố định -381,765 -272,422 Tài sản Có khác 17,357,782 15,734,506 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình 14 14 Các khoản phải thu 15 10,482,282 8,539,528 Các khoản lãi, phí phải thu 15 4,427,765 3,812,015 15 2,473,219 3,404,366 15 -25,484 -21,403 323,291,119 277,752,314 3,781,343 26,015 54,231,451 38,063,849 Tài sản Có khác Dự phịng rủi ro cho tài sản Có nội bảng khác TỔNG TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ Các khoản nợ Chính phủ Ngân hàng Nhà nước VN 16 Tiền gửi vay tổ chức tài 21 chính, TCTD khác Tiền gửi TCTD khác 17 21,145,194 7,834,381 Vay tổ chức tài (TCTC), TCTD khác 17 33,086,257 30,229,468 Tiền gửi khách hàng 18 170,850,871 133,550,812 Các cơng cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác 18,571 160,469 Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro 19 329,649 328,777 Phát hành giấy tờ có giá 20 48,658,036 66,104,605 10,671,129 9,822,077 Các khoản nợ khác Các khoản lãi, phí phải trả 21 5,262,931 5,063,166 Các khoản phải trả công nợ khác 21 5,408,198 4,758,911 288,541,050 248,056,604 25,299,680 15,706,230 1,289,001 5,866,105 5,465,879 3,558,265 Cổ phiếu quỹ -2,491,721 - Lợi nhuận 5,187,230 4,565,110 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn điều lệ Thặng dư vốn cổ phần Các quỹ TCTD 22 chưa phân phối TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU 23 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 34,750,069 29,695,710 323,291,119 277,752,314 Nhận xét: - Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 1/1 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm - Đơn vị tiền tệ sử dụng bảng cân đối kế toán quy đổi Triệu đồng - Bảng cân đối kế toán VPBank lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam Chế độ kế tốn hành tổ chức tín dụng - Bảng cân đối kế toán cuả VPBank bao gồm khoản mục Tổng tài sản; Tổng nợ phải trả vốn chủ sở hữu Về nguyên tắc, hai khoản mục lớn ln ln có giá trị 2.4 Kết hoạt động định chế tài (Lợi nhuận, ROA, ROE) 2.4.1 Lợi nhuận, ROA, ROE năm 2019 Khoản mục tính Giá trị Tổng tài sản (Triệu đồng) 377,204,126 Vốn chủ sở hữu (Triệu đồng) 42,209,742 Lợi nhuận (Triệu đồng) 8,260,2637 ROA = Lợi nhuận/ Tổng tài sản 0.022 ROE = Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu 0.196 2.4.2 Lợi nhuận, ROA, ROE năm 2018 Khoản mục tính Giá trị Theo báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp VPBank năm 2019 23 Tổng tài sản (Triệu đồng) 323,291,119 Vốn chủ sở hữu (Triệu đồng) 34,750,069 Lợi nhuận (Triệu đồng) 7,355,5688 ROA = Lợi nhuận/ Tổng tài sản 0.023 ROE = Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu 0.212 Nhận xét: Có thể thấy, năm 2019 năm gặt hái nhiều thành công VPBank Ngân hàng vượt kế hoạch tất tiêu quy mô lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế VPBank năm 2019 đạt 8,260,263 (Triệu đồng), tăng 12,3% so với năm 2018, điều giúp Ngân hàng tiếp tục trì vị ngân hàng tư nhân dẫn đầu vè doanh thu Có thành tích ấn tượng nhờ vào chiến lược kinh doanh theo định hướng với tăng trưởng Chất lượng, Hiệu Bền vững ROA ROE hai tiêu để đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: - ROA thể mức độ hiệu sử dụng tài sản Doanh nghiệp, ROA cao mức độ sử dụng tài sản Doanh nghiệp tốt, tiêu phụ thuộc nhiều vào ngành nghề kinh doanh Ta thấy, ROA VPBank có giảm nhẹ qua năm không đáng kể, điều cho thấy hiệu sử dụng tài sản Ngân hàng không ổn định, cần cải thiện thêm - ROE tỷ số đo lường khả sinh lời đồng vốn cổ đông thường, coi tỷ số quan trọng cổ đông Tỷ số ROE VPBank có xu hướng giảm nhẹ, dấu hiệu cho thấy Ngân hàng sử dụng hiệu đồng vốn chưa thực hiểu quả, cần có cải thiện tương lai Theo báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp VPBank năm 2018 24 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang chủ VPBank Link tham khảo: https://www.vpbank.com.vn/ve-chung-toi Báo cáo tài hợp VPBaank năm 2019 năm 2018 Báo cáo thường niên hợp VPBank năm 2019 PGS TS Trần Thị Thái Hà, ThS Lê Thị Phương Thảo, Giáo trình Các thị trường định chế tài chính, Nhà xuất bản: Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Tổng quan phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam (2020), Báo: Tạp chí công thương Linh tài liệu: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tong-quan-ve-phattrien-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-viet-nam-69408.htm Hoa Sơn (2019), Thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ, Báo: Tạp chí Tài Link tài liệu: http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/thuc-day-thitruong-trai-phieu-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-bao-ve-nhadau-tu-nho-le-316752.html Minh Khôi (2019), Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Tăng tốc ấn tượng, Báo: Tạp chí Tài Link tài liệu: http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/thi-truong-traiphieu-doanh-nghiep-tang-toc-an-tuong-312597.html Cơng Trí (2019), Quy mơ thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạn hẹp, Báo: Việt Data Linh tài liệu: https://www.vietdata.vn/quy-mo-thi-truong-trai-phieudoanh-nghiep-con-han-hep-366404346 25 ... TẬP LỚN MÔN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH Đề bài: Câu (4 điểm): Sinh viên lựa chọn viết thị trường sau Việt Nam: - Thị trường tín phiếu kho bạc - Thị trường trái phiếu kho bạc - Thị trường trái... cần làm rõ vấn đề sau định chế tài chọn: - Tổng quan định chế tài - Các dịch vụ mà định chế tài cung cấp - Cấu trúc bảng cân đối kế toán định chế Kết hoạt động định chế tài (Lợi nhuận, ROA, ROE)... thị trường chứng khốn, tránh tình trạng q tập trung vào thị trường trái phiếu phủ gây cân thị trường vốn thị trường nợ thị trường chứng khốn Hơn nữa, cịn cơng cụ tài hữu hiệu việc “nối” thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Thị trường và các định chế tài chính, Thị trường và các định chế tài chính