0

TD 8 tiet 20212013

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 02:45

Kiến thức: - Chạy ngắn: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ kỹ thuật, tập luyện hoàn thiện kĩ thuật chạy ngắn.. - Chạy bền: Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.[r] (1)Soạn: 27/10/2013 Giảng: 31/10/2013 TIẾT 20 CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I.Mục tiêu: Kiến thức: - Chạy ngắn: Biết cách thực số động tác bổ trợ kỹ thuật, tập luyện hoàn thiện kĩ thuật chạy ngắn - Chạy bền: Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên Kĩ năng: - Chạy ngắn: Thực số động tác bổ trợ kỹ thuật, tập luyện hoàn thiện kĩ thuật chạy ngắn - Chạy bền: Thực cách chạy trên địa hình tự nhiên Thái độ: HS tập luyện tích cực II Địa điểm- Phương tiện: - Sân TD trường THCS khánh yên trung - Còi, đồng hồ, dây đích III HĐ GV& HS: Nội dung A/ Phần mở đầu: Nhận lớp: - Lớp trưởng tập chung báo cáo Định lượng - 10' - GV phổ bến nội dung bài học Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng vòng sân - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - Ép dây chằng ( dọc,ngang ) 2l x 8n     gv Đội hình nhận lớp     gv Đội hình khởi động * KTBC B/ Phần bản: Chạy ngắn: * Ôn bổ trợ chạy nhanh - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Mặt hướng chạy - Vai hướng chạy - Lưng hướng chạy * Luyện tập xuất phát thấp – chạy Phương pháp tổ chức 30' - Cán điều khiển - Hướng dẫn học sinh tập luyện - Quan sát sửa sai cho học sinh (2) lao Đội hình luyện tập chạy nhanh * Hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn Chia nhóm tập luyện - Gọi học sinh có kỹ thuật tốt lên thực - Giáo viên hướng dẫn cách chơi - Xuất phát- Chạy lao- Giữa quãngVề đích * Củng cố: - Thực hành * Trò chơi: - Lò cò trọi gà Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiên 450m Gv điều khiển hs chạy C/ Kết thúc: Hồi tĩnh: 5' - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) Nhận xét: Đội hình thả lỏng - Thái độ và hiệu tập luyện Hướng dẫn nhà: Hoàn thiện chạy ngắn Đội hình nhận xét xuống lớp (3) Soạn: 27/10/2013 Giảng: 1/11/2013 TIẾT 21 CHẠY NGẮN I.Mục tiêu: Kiến thức: - Chạy ngắn: Biết cách thực số động tác bổ trợ kỹ thuật, tập luyện hoàn thiện kĩ thuật chạy ngắn Kĩ năng: - Chạy ngắn: Thực số động tác bổ trợ kỹ thuật, tập luyện hoàn thiện kĩ thuật chạy ngắn Thái độ: HS tập luyện tích cực II Địa điểm- Phương tiện: - Sân TD trường THCS khánh yên trung - Còi, đồng hồ, dây đích III HĐ GV& HS: Nội dung A/ Phần mở đầu: Nhận lớp: - Tập hợp hàng ngang - Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng vòng sân - Xoay các khớp: (tay, vai, hông, gối ) - Ép dây chằng ( dọc,ngang ) B/ Phần bản: Chạy ngắn: * Ôn tập bổ trợ chạy nhanh - Ba động tác bổ trợ * Hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn xuất phát thấp chạy lao Định lượng - 10' 2x8 30' Phương pháp tổ chức Đội hình nhận lớp Đội hình khởi động - Ôn tập theo nhóm - Hướng dẫn học sinh tập luyện - Quan sát sửa sai cho học sinh (4) Đội hình ôn tập chạy ngắn - GV hướng dẫn cách chơi * Trò chơi: chạy đuổi Củng cố: - Thực hành - Gọi học sinh có kỹ thuật tốt lên thực C/ Kết thúc: Hồi tĩnh: 5' ĐH thả lỏng - Thả lỏng các khớp ( Tay, vai, hông, gối ) Nhận xét: - Thái độ và hiệu tập luyện Hướng dẫn nhà: Tập luyện chạy ngắn ĐHXL ĐHNL (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: TD 8 tiet 20212013, TD 8 tiet 20212013