0

MỘT số BIỆN PHÁP GIÚP học SINH lớp 8 học tốt tự sự

11 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2021, 20:09

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP LÀM TỐT BÀI TẬP LÀM VĂN TỰ SỰ Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giảng dạy môn Ngữ văn trường THCS Mô tả chất sáng kiến : 3.1 Tình trạng giải pháp : Như biết, môn Ngữ văn Nhà trường nói chung môn Ngữ văn chương trình THCS nói riêng có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh kĩ : nghe - nói - đọc - viết Trong đó, phân môn Tập làm văn phân mơn có tính chất thực hành tổng hợp, tích hợp phân môn khác Qua tiết Tập làm văn, học sinh có khả xây dựng văn bản, đó nói, viết Nói viết hình thức giao tiếp quan trọng, thông qua đó người thực trình tư chiếm lĩnh tri thức, trao đổi tư tưởng, tình cảm, quan điểm, giúp người hiểu nhau, hợp tác sống lao động Ngôn ngữ (dưới dạng nói - ngôn bản, dạng viết - văn bản) giữ vai trò quan trọng tồn phát triển xã hội Chính vì vậy, hướng dẫn cho học sinh nói viết cần thiết Nhiệm vụ nặng nề đó phụ thuộc phần lớn vào việc giảng dạy môn Ngữ văn nói chung phân môn Tập làm văn nói riêng Vấn đề đặt là: người giáo viên dạy tập làm văn để học sinh viết tốt văn mình? Cách thức tổ chức, tiến hành tiết dạy Tập làm văn để đạt hiệu mong muốn? Qua thực tế giảng dạy nhận thấy phân môn Tập làm văn phân môn khó phân môn môn Ngữ văn Do đặc trưng phân môn Tập làm văn với mục tiêu cụ thể là: hình thành rèn luyện cho học sinh khả trình bày văn (nói viết) nhiều thể loại khác như: miêu tả, kể chuyện, biểu cảm, nghị luận, Trong đó văn tự (kể chuyện) thường coi kiểu tập làm văn dễ Nhưng trước dạy văn tự cho em, giúp em nắm bắt nội dung sách giáo khoa Trong trình dạy dạy tập làm văn tiết học tập làm văn, chưa tận dụng thời gian phân môn khác để tích hợp với phần tập làm văn Đặc biệt chưa trọng luyện tập tập nhà cho em để từ đó hình thành kĩ làm Cịn phía học sinh, tượng tâm lí chung khơng thích học văn, đời sống cịn nhiều khó khăn, ngồi học em phải lao động hàng ngày phụ giúp công việc gia đình nên có thời gian để đọc tài liệu tham khảo, mở rộng hiểu biết Do đó vốn kiến thức học sinh hạn chế nên thường ngại nói, ngại viết Học văn đòi hỏi viết nhiều (đọc nhiều) học sinh Tân Lập lại có điều kiện thời gian để luyện tập Thêm vào đó, nhiều học sinh chưa ý đến việc học, ý thức chưa cao, nhà không làm nên làm thường vụng về, lúng túng … viết văn Số liệu thống kê chất lượng làm văn HS chưa áp dụng sáng kiến : Tổng số Trung HS Giỏi Khá bình Yếu Kém 63 06 35 15 Trong thực tế dạy – học thấy văn học sinh mình chưa đáp ứng yêu cầu văn nhà trường Bài văn em cịn tượng lạc đề, lệch đề khơng ý đến việc tìm hiểu đề Đoạn văn thường sai quy cách Bên cạnh đó việc đoạn văn chưa có liên kết Do đó tơi thấy cần phải tìm tịi, nghiên cứu để tìm giải pháp tốt giúp học sinh làm tốt tập làm văn Qua thời gian tìm tòi vận dụng, tìm cho mình cách làm mang lại hiệu cao Trong cách làm đó vấn đề tích hợp có vai trị quan trọng Đó yêu cầu dạy học Ngữ văn Cũng xuất phát từ đó tơi tiến hành tìm tịi nghiên cứu vận dụng vào thực tế giảng dạy “ Một số biện pháp giúp học sinh lớp làm tốt làm văn tự ” trường THCS Tân Lập Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: 3.2.1 Mục đích nghiên cứu: Khi chọn hướng nghiên cứu “Một số biện pháp giúp học sinh lớp làm tốt bài tập làm văn tự ” với mục đích cung cấp cho học sinh đường nhanh dễ để tạo lập văn làm viết Đồng thời giúp cho thân tìm hiểu sâu vấn đề: Tìm hiểu đề, viết đoạn văn văn tự sự, liên kết đoạn văn văn tự từ đó hình thành cho mình kĩ để góp phần làm tốt văn Ngồi với mục đích để trao đổi với đồng nghiệp để bổ khuyết, xây dựng cho giải pháp hoàn thiện trình áp dụng 3.2.2 Nội dung giải pháp: Các biện pháp thực hiện: Để làm tốt Tập làm văn nói chung làm tốt văn tự nói riêng thì yêu cầu người học sinh kiến thức cần phải có kĩ làm Một nững kĩ đó là: kĩ tìm hiểu đề.Đây kĩ định hướng cho tồn viết a Tìm hiểu đề (hay cịn gọi phân tích đề): Để có văn hoàn chỉnh người viết phải trải qua năm bước (Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết văn, đọc sửa bài), đó tìm hiểu bước thứ Kĩ tìm hiểu đề kĩ định hướng cho toàn trình thực tập làm văn Tuy đa số học sinh thường không ý đến bước Vì trình làm em thường lạc đề lệch đề nên văn thường không có điểm cao Cũng vì lẽ đó hướng dẫn em làm tốt bước giúp học sinh tránh việc lạc đề, lệch đề Từ đó văn tốt Nắm hạn chế đó học sinh nên hướng dẫn học sinh thực thao tác nó lặp lặp lại viết trước đề học Trên sở đó em biến nó thành kĩ cần thiết trước viết Để học sinh xem tìm hiểu đề bước thiếu làm thì giáo viên phải giúp em thành thạo bước trình dạy học Người giáo viên nên tận dụng thời gian em luyện tập Ví dụ: Như đề yêu cầu HS nhà thực hiện, trước viết số 1, số 2, đề có SGK, … Để giúp học sinh tìm hiểu đề, trước đề thường yêu cầu học sinh đọc nhiều lần (thậm chí yêu cầu học sinh đọc thuộc đề); lấy bút chì gạch chân từ cần ý, chép lại đề với ý có gạch đầu dòng để làm cho bật yêu cầu đề; xác định ba yêu cầu đề Kết bước tìm hiểu đề phải giúp học sinh xác định tất yêu cầu đề bài: - Kiểu bài: Tự hay miêu tả, tường thuật hay giải thích, … Lời yêu cầu kiểu bài: theo lối trực tiếp – nói thẳng (như kể … ) hay lời yêu cầu gián tiếp – nói vòng (như Em thấy mình khôn lớn … ) - Đề giới hạn: học sinh cần tìm hiểu rõ qua từ ngữ để xác định giới hạn đề Chỉ sơ suất nhỏ việc xác định giới hạn đề có thể dẫn em từ tản mạn, xa đề đến lạc đề… Ví dụ : Cho đề bài: Em kể lại một kỉ niệm sâu sắc thời thơ ấu Trước đề có nhiều học sinh kể hai, ba kỉ niệm, không có kỉ niệm kể cách đầy đủ (nhưng đề yêu cầu kể kỉ niệm) Tìm hiểu đề bước quan trọng, nhiên chương trình học em lại học không đến tiết (ở lớp 6) Thêm vào đó chương trình Ngữ văn em học văn tự 13 tiết nên thời gian không nhiều Để khắc phục khó khăn đó cho học sinh thực tốt bước kết hợp thời gian lớp, thời gian nhà em để hướng dẫn cho em thực hành đề Ví dụ 1: Khi dạy xong tiết 14 – Bố cục văn bản, trước vào làm tập SGK giáo viên có thể cho học sinh thực bước Giáo viên treo bảng phụ có chép sẵn đề bài: Em kể lại một kỉ niệm sâu sắc thời thơ ấu em Yêu cầu trả lời : - Kiểu đề gì? - Lời yêu cầu đề trực tiếp hay gián tiếp? - Nội dung đề nằm giới hạn (kể hay nhiều kỉ niệm)? - Lưu ý: Đọc thật kĩ đề bài, lấy bút chì gạch từ ngữ quan trọng Ở tiết đầu hướng dẫn học sinh làm nên có thể cho em tự tìm hiểu nhanh sau đó giáo viên hướng dẫn em làm: * Kiểu bài: - Đề có kiểu tự - Đề có yêu cầu trực tiếp * Giới hạn đề bài: kể kỉ niệm, đó kỉ niệm đáng nhớ thời thơ ấu Từ nội dung đó giáo viên nhắc nhở học sinh: từ bây giờ, trước viết văn em nên tìm hiểu đề trước để viết văn cho tốt cách thực yêu cầu tập em vừa làm Có thể khái quát thành hai nội dung (ta gọi Tìm hiểu đề): - Xác định kiểu bài; - Xác định nội dung đề bài; - Xác định giới hạn đề Sau hướng dẫn em thực xong giáo viên có thể đề yêu cầu em nhà làm Ở tiết học giáo viên xem em làm cho điểm (nếu làm tốt) Ví dụ 2: Khi dạy xong Xây dựng đoạn văn văn (tiết 15 – 3), giáo viên yêu cầu học sinh: Ngoài việc chuẩn bị để làm em thực trước bước tìm hiểu đề cho đề có phần Viết tập làm văn số – văn tự Tới tiết 17-18, trước viết giáo viên yêu cầu học sinh trình bày kết việc tìm hiểu đề vào viết Học sinh trả lời : Đề 1: Kể lại kỉ niệm ngày học - Kiểu bài: kể (tự sự), yêu cầu trực tiếp - Giới hạn: kỉ niệm ngày học (chỉ ngày mà thôi) Đề Người (bạn, thầy, người thân, …) sống lịng tơi - Kiểu bài: kể (tự sự), u cầu gián tiếp - Giới hạn: kể người thân (có thể kỉ niệm khó quên với người đó) Ví dụ 3: Tương tự ví dụ 2, trước Viết bài viết số 2, giáo viên yêu cầu học sinh thực bước tìm hiểu đề Trong trình dạy – học (nhất tiết trả bài) cho học sinh thấy cách nghiêm túc lạc đề lỗi nặng nhất, nghiêm trọng tập làm văn Một văn lạc đề dù có đoạn văn hay đến đâu đạt điểm số cần thiết Đối với giáo viên, trước đề tập làm văn việc tìm hiểu đề đơn giản với học sinh bước quan trọng Vì vậy, trước đề văn giáo viên yêu cầu học sinh thực bước Có thể nói bước thời gian tiết học nó mang lại hiểu tốt cho học sinh b Viết đoạn văn văn tự : Thế đoạn văn? Đoạn văn đơn vị cấu tạo nên văn bản, chữ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc dấu chấm xuống dòng thường biểu đạt ý tương đối hoàn chỉnh Đoạn văn thường nhiều câu tạo thành Đoạn văn thường có câu chủ đề từ ngữ chủ đề Ta thường có đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song hành, … Đoạn văn đơn vị cấu tạo nên văn Vì viết tốt đoạn văn điều kiện để có văn hay Trong chương trình Ngữ văn 8, học sinh học cách xây dựng đoạn văn tiết 15 – Xây dựng đoạn văn văn bản, đó học sinh nắm kiến thức hình thức nội dung đoạn văn Trên sở này, em có kiến thức cách xây dựng đoạn văn Từ đó thường xuyên cho học sinh luyện tập nhận diện đoạn văn viết đoạn văn lớp nhà Trước hết, sau học xong tiết 15 – Xây dựng đoạn văn văn giáo viên cho học sinh làm tập nhận điện đoạn văn Đây bước giúp học sinh nhận biết khắc sâu kiến thức đoạn văn Trong SGK Ngữ văn có nhiều đoạn văn chuẩn, dựa vào ưu điểm giáo viên cho học sinh làm tập nhận diện Ví dụ 1: Sau dạy xong tiết 15 - Xây dựng đoạn văn văn bản, bước củng cố nêu yêu cầu: em xem đoạn văn b tập 1, phần luyện tập trang 26 đoạn văn giới thiệu Nam Cao phần thích trang 45 xác định đoạn văn đó viết theo cách nào? Học sinh trả lời: - Đoạn văn trang 26 đoạn văn viết theo lối diễn dịch (câu chủ đề nằm đầu đoạn), chủ đề nói vẻ đẹp huyền ảo ngày Ba Vì - Đoạn giới thiệu Nam Cao trang 45 viết theo lối song hành (từ ngữ chủ đề Nam Cao, ông), đối tượng Nam Cao Học sinh trả lời nắm “Thế đoạn văn” Trên sở đó cho học sinh vào thực hành kĩ viết đoạn văn Ví dụ 2: Tiếp tục tập nhận diện đoạn văn, giáo viên có thể yêu cầu em nhà đọc văn Tại có màu xanh lục, Huế yêu cầu em xác định: văn Tại có màu xanh lục viết theo kiểu nào: Trong văn Huế đoạn văn viết theo kiểu diễn dịch? … Học sinh trả lời: Văn Tại có màu xanh lục đoạn văn quy nạp (câu chủ đề nằm cuối đoạn – Văn có đoạn văn) Trong văn Huế có đoạn văn thứ hai đoạn văn thứ ba viết theo lối diễn dịch (câu chủ đề nằm đầu đoạn) Khi học sinh nhận diện đoạn văn tức em nắm kiến thức đoạn văn Từ giáo viên bắt đầu cho em thực hành viết đoạn văn Trong trình học, học sinh học nhiều văn tự Đó điều kiện giúp em viết tốt đoạn văn tự Khi cho học sinh thực hành viết đoạn văn giáo viên cần chia làm hai giai đoạn: trước hết cho học sinh viết đoạn văn với câu chủ đề cho trước, viết theo yêu cầu mà không có câu chủ đề (học sinh tự đặt câu) Ví dụ 1: Khi học xong văn Lão Hạc Nam Cao (tiết - 7, 4) cho học sinh tập nhà: Về nhà em viết đoạn văn nói Lão Hạc – người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng tám (cho HS câu chủ đề: Lão Hạc người nghèo khổ lão có nhiều phẩm chất đáng quý.) Tới tiết 16 – Liên kết đoạn văn văn bản, kiểm tra cũ xong, GV mời HS trình bày đoạn văn mình cho thầy lớp nghe GV nhận xét Cuối tiết học GV thu lại để nhà chấm, nhận xét sửa cho HS Ví dụ 2: Khi dạy xong tiết 19 - 20, văn Cô bé bán diêm, GV tập cho HS nhà làm: Em thử tưởng tượng mình người chứng kiến chết cô bé truyện Cô bé bán diêm An – đéc – xen, bạn muốn nghe em kể lại chết cô bé Vậy em viết đoạn văn kể lại cho bạn nghe Tới tiết học giáo viên thu em nhà chấm, sửa nhận xét viết cho em Khi trả lại cho học sinh, giáo viên cho đọc số viết tốt để em rút kinh nghiệm cho mình Ví dụ 3: Bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (tiết 11 – 5) có nội dung tương đối ngắn, tập dễ nên giáo viên cho học sinh làm tập nhà Thời gian lớp giáo viên cho học sinh làm tập: em viết đoạn văn ngắn kể người mẹ (hoặc cha) mình đó có sử dụng từ ngữ địa phương Khi học sinh viết xong, giáo viên mời học sinh đọc mời học sinh khác nhận xét Sau đó giáo viên kết luận nội dung, chủ đề hình thức trình bày Bài học sinh lại giáo viên thu để nhà xem (học sinh chưa viết xong thì thu lại tiết sau) Ví dụ 4: Khi dạy xong tiết 21 - 22, Đánh với cối xay gió, giáo viên yêu cầu học sinh nhà viết đoạn văn với gợi ý: Sự tương phản Đôn - ki - hô tê Xan - chô - Pan - xa Đến tiết 35, - Luyện tập viết đoạn văn tự kết hợp với miêu tả và biểu cảm , giáo viên mời học sinh trình bày đoạn văn Trên sở đó tiết 28 học sinh viết đoạn văn tự kết hợp với miêu tả biểu cảm dễ Khi học sinh luyện viết đoạn văn có thể có lỗi câu tả học sinh tự xếp vì giáo viên cần hướng dẫn học sinh sửa lỗi câu tả Có thể nói việc luyện viết đoạn văn tự cần thiết, học sinh viết tốt đoạn văn tự có nghĩa học sinh nắm yêu cầu đoạn văn Trên sở đó học văn thuyết minh văn nghị luận học sinh viết tốt đoạn văn - đó tiền đề để học sinh làm tốt kiểu văn khác c Liên kết đoạn văn văn bản: Một văn tạo thành nhiều đoạn văn liên kết lại với Bài văn chỉnh thể hoàn chỉnh nên đoạn văn cần có liên kết với Liên kết đoạn văn nhằm mục đích làm cho ý đoạn vừa phân biệt vừa liền mạch với cách hợp lí, tạo tính chỉnh thể cho văn Muốn vậy, phải tạo mối quan hệ ngữ nghĩa chặt chẽ, hợp lí đoạn văn với sử dụng phương tiện liên kết phù hợp Trong chương trình ngữ văn học sinh học “ Liên kết đoạn văn văn bản” tiết 16, Trên sơ học giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành việc liên kết đoạn văn em tạo Trước hết giáo viên cho học sinh làm tập nhận diện phương tiện liên kết đoạn văn Ví dụ 1: Khi dạy xong Liên kết đoạn văn văn - tiết 16, 4, giáo viên yêu cầu: nhà em đọc văn Cô bé bán diêm (An - đéc - xen) trang 64 Sau đó xác định từ ngữ câu có tác dụng nối đoạn văn văn đó Tới tiết 32, - Tóm tắt văn tự sự, phần kiểm tra cũ, giáo viên mời học sinh trình bày (giáo viên kết luận) từ ngữ, câu có tác dụng nối như: - Em quẹt que diêm thứ hai,… - Em quẹt que diêm thứ ba - Em quẹt que diêm vào tường, … - Thế … - Sáng hôm sau, - Trong buổi sáng lạnh lẽo … Ví dụ 2: Cũng ví dụ 1, có thể cho học sinh tìm phương tiện liên kết văn “ Đánh với cối xay gió” ( Xéc - van - téc), văn thì dễ nhận biết Học sinh có thể tìm phương tiện liên kết: Vừa bàn tán phiêu lưu xảy ra, … Đêm hôm ấy, … Trên sở tập này, giáo viên giúp học sinh khắc sâu kiến thức phần lí thuyết, từ có thể cho học sinh thực hành việc liên kết đoạn văn Việc viết đoạn văn có liên kết với học sinh trung bình yếu tương đối khó Cho nên trình dạy có đoạn văn mẫu cho em Bên cạnh đó em học sinh giỏi Đồng thời ln khích lệ tinh thần cho em Ở dạng này, giáo viên vừa cho học sinh luyện tập lớp vừa cho em nhà làm (giáo viên phải thu tập chấm sửa cho học sinh) Ví dụ 1: Ở Miêu tả và biểu cảm văn tự sư (tiết 24, 6), dạy đến phần luyện tập, giáo viện cho học sinh làm tập đọc phần đọc thêm lớp Cịn tập - “ Viết mợt đoạn văn kể giây phút em gặp lại một người thân” thì giáo viên cho học sinh nhà làm Giáo viên yêu cầu học sinh viết thành đoạn văn đoạn đó có phương tiện liên kết Đến tiết 28, - Luyện tập viết đoạn văn tự kết hợp với miêu tả và biểu cảm , giáo viên mời học sinh trình bày mình giáo viên nhận xét Sau đó thu nhà chấm sửa cho học sinh Ví dụ 2: Văn Đánh với cối xay gió (Xéc - van - téc) có hai nhân vật Đôn - ki - hô - tê Xan - chô - Pan - xa tương phản mặt Vậy sau học đó giáo viên yêu cấu học sinh viết đoạn văn nói hai nhân vật (hai đoạn có quan hệ đối lập) Ví dụ 3: Học xong văn Lão Hạc Nam Cao (tiết 13 -14, 4), học sinh biết chị Dậu lão Hạc người tiêu biểu cho tầng lớp nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Giáo viên có thể cho học sinh viết hai đoạn văn nói số phận tính cách người nơng dân (thơng qua lão Hạc chị Dậu) Có thể nói để viết văn khó, ngồi việc có kiến thức vững vàng nó cịn đòi hỏi người viết phải vận dụng nhiều kĩ khác Nhìn chung kĩ đó em học đặc điểm lứa tuổi, thời gian thực hành hạn chế nên người giáo viên phải có biện pháp giúp em thành thạo kĩ đó mong em vận dụng tốt Trong biện pháp đó, việc động viên khích lệ tinh thần vật chất (điểm số) quan trọng 3.3 Khả áp dụng giải pháp: Từ thực tiễn áp dụng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường THCS Tân Lập cho thấy thành công việc giúp học sinh làm tốt Tập làm văn tự chương trình Ngữ văn hệ thống biện pháp mà đó rèn kĩ năng: tìm hiểu đề, viết đoạn văn liên kết đoạn văn văn … trình bền bỉ liên tục Các giải pháp áp dụng học sinh lớp trường THCS thành công Đây phần lớn đúc kết kinh nghiệm thân với học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm đồng nghiệp nhà trường Vì biện pháp có tính khả thi cao có thể áp dụng cho trường THCS khác Tuy nhiên hiệu biện pháp lại tùy thuộc vào vào vận dụng khéo léo, linh hoạt giáo viên đối tượng học sinh cụ thể 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu áp dụng giải pháp: Khi áp dụng sáng kiến vào dạy, sau thời gian chất lượng viết học sinh nâng lên rõ rệt, giảm số không đạt yêu cầu, số tốt tăng lên Để đánh giá kết đạt được, giáo viên dựa vào kiểm tra chất lượng học kì Kết chưa áp dụng: Giỏi Khá Trung bình Yếu-kém Tổng số SL % SL % SL % SL % 63 0 Kết áp dụng: Giỏi Tổng số SL % 06 9,52 Khá SL % 35 55,55 Trung bình SL % 22 34,9 Yếu SL % 63 3,17 20 31,74 38 60,31 6,34 Bài văn tự em khơng cịn tượng lạc đề, lệch đề không ý đến việc tìm hiểu đề Đoạn văn quy cách Bên cạnh đó đoạn văn có liên kết Do đó văn em chất lượng cao    3.5 Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu: (Học sinh lớp trường THCS Tân Lập năm học 2015 - 2016) 3.6 Các thông tin cần bảo mật : (Khơng có) 3.7 Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Để áp dụng có hiệu sáng kiến cần đảm bảo yêu cầu sau: * Đối với giáo viên: Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên Người giáo viên thực tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm, dành thời gian nhiều để chấm bài, sửa cho em Giáo viên thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi trình học sinh làm Điều quan trọng giáo viên biết động viên, khuyến khích, tuyên dương học sinh lúc, kịp thời Bên cạnh đó cần có biện pháp học sinh cịn có tư tưởng trơng chờ, ỷ lại yêu cầu em lại sau buổi học để làm tập, mượn bạn chép lại nhiều lần … * Về sở vật chất: Đủ SGK, tài liệu tham khảo (những đoạn văn, văn tự mẫu) 3.8 Tài liệu kèm ( Khơng có) Cam kết không chép vi phạm quyền Tôi xin cam kết nội dung trình bày sáng kiến suy nghĩ việc làm áp dụng vào thực tế trườngTHCS Tân Lập từ tháng năm 2015 đến Trên “Một số biện pháp giúp học sinh lớp làm tốt làm văn tự sự” chương trình Ngữ văn Đó gì tơi phát tích luỹ q trình dạy văn tự thời gian qua Những biện pháp rút từ thực tế thông qua trao đổi với đồng nghiệp Những biện pháp đó có thể cịn hạn chế, tơi mong tiếp thu ý kiến đóng góp BGH, Hội đồng khoa học nhà trường Hội đồng khoa học Phòng giáo dục - đào tạo để từ đó có thể trao đổi, rút kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngữ văn tốt ... văn tự cần thiết, học sinh viết tốt đoạn văn tự có nghĩa học sinh nắm yêu cầu đoạn văn Trên sở đó học văn thuyết minh văn nghị luận học sinh viết tốt đoạn văn - đó tiền đề để học sinh làm tốt. .. tháng năm 2015 đến Trên ? ?Một số biện pháp giúp học sinh lớp làm tốt làm văn tự sự? ?? chương trình Ngữ văn Đó gì phát tích luỹ trình dạy văn tự thời gian qua Những biện pháp rút từ thực tế thông... giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: 3.2.1 Mục đích nghiên cứu: Khi chọn hướng nghiên cứu ? ?Một số biện pháp giúp học sinh lớp làm tốt bài tập làm văn tự ” với mục đích cung cấp cho học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số BIỆN PHÁP GIÚP học SINH lớp 8 học tốt tự sự, MỘT số BIỆN PHÁP GIÚP học SINH lớp 8 học tốt tự sự

Từ khóa liên quan