0

giao an 5 t 1

34 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:51

Thể dục GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH – TỔ CHỨC LỚP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN, CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU" I.Mục tiêu 1.Kiến thức: - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình v[r] (1)TUẦN Thứ ngày 27 tháng năm 2012 Tập đọc THƯ GỬI CÁC HỌC SINH I Mục tiêu 1.Kiến thức: - Hiểu : Việt Nam dân chủ cộng hoà, bao nhiêu chuyển biến khác thường, 80 năm giời nô lệ, hoàn cầu, kiến thiết, các cường quốc năm châu Bác Hồ khuyên HS chăm học, nghe thầy…và tin tưởng HS kế tục nghiệp ông cha, xây nước việt nam 2.Kĩ năng: - Đọc đúng, đọc trôi chảy, thể tình cảm thân ái, trìu mến thân thiết, tin tưởng Bác thiếu nhi việt Nam Thái độ - Giáo dục HS thực tốt điều Bác Hồ dạy II Đồ dùng dạy-học GV : ảnh minh hoạ SGK HS : III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định tổ chức - Hát 2.Kiểm tra bài cũ Kiểm tra chuẩn bị HS Dạy bài 3.1 Giới thiệu bài - GV giới thiệu chủ điểm “ Việt Nam Tổ - HS lắng nghe quốc em”, Giới thiệu nội dung thư 3.2 Luyện đọc - HS khá đọc bài - HS đọc - Hướng dẫn HS chia đoạn - HS chia đoạn - Hướng dẫn đọc chung - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần kết hợp - HS đọc bài sửa lỗi phát âm, ngắt nghỉ hơi… cho HS - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần kết hợp - HS giải nghĩa từ giải nghĩa từ - HS đọc nhóm - HS đọc - Tổ chức thi đọc các nhóm - HS thi đọc 3.3 Tìm hiểu bài - Cho HS đọc thầm trả lời các câu hỏi : - HS đọc thầm bài và trả lời câu hỏi - Ngày khai trường tháng năm 1945 có - … là ngày khai trường đầu tiên … thực gì đặc biệt so với ngày khai trường dân Pháp đô hộ khác ? - Sau cách mạng tháng Tám , nhiệm vụ -… Xây dựng đồ mà tổ tiên ta để lại , toàn dân là gì ? làm cho đất nước theo kịp các nước khác trên toàn cầu (2) - HS có trách nhiệm nào công kiến thiết đất nước ? - Trong thư , Bác Hồ khuyên và mong đợi HS điều gì ? - GV và HS nhận xét + Nội dung chuyện là gì? - GV nhận xét, kết luận 3.4 luyện đọc diễn cảm - GV đọc mẫu - GV hướng dẫn HS cách đọc diễn cảm đoạn - GV đọc mẫu - Cho HS đọc - Cho HS thi đọc diễn cảm - Cho HS thi đọc thuộc lòng - GV và HS nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt Củng cố - Cho HS nêu lại nội dung bài - GV nhận xét tiết học Dặn dò - Yêu cầu HS nhà học bài và chuẩn bị bài - HS phải cố gắng học tập ngoan …cường quốc năm châu - Bác khuyên các HS chăm học, nghe thầy, yêu bạn.…sánh vai với các nước giầu mạnh - HS đọc - HS thi đọc diễn cảm - HS thi đọc thuộc lòng - HS nhận xét Toán ÔN TẬP : KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ I.Mục tiêu: Kiến thức: - Củng cố khái niệm ban đầu phân số Kĩ năng: - Ôn tập cách viết số tự nhiên dạng phân số 3.Thái độ: - HS biết đọc, viết phân số II.Đồ dùng dạy học GV: HS: III.Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên 1.Ổn định tổ chức - Hát 2.Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra đồ dùng HS 3.Dạy bài 3.1 Ôn tập khái niệm ban đầu phân số Hoạt động học sinh (3) - Một băng giấy chia thành phần nhau, tô màu phần ba băng giấy, ta có phân số ; đọc là hai phần ba - Gọi HS nhắc lại - Cho HS làm tương tự với các phần còn lại - Cho HS củng cố cách đọc, viết số - GV hướng dẫn viết hai thương số tự nhiên, số tự nhiên dạng phân số VD: 1:  ; chia có thương là phần - GV hướng dẫn HS làm các phép tính còn lại - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét, chốt ý - Gọi HS nêu chú ý SGK - Gọi HS đọc lại toàn các phân số viết trên bảng 3.2 Thực hành Bài - Gọi HS nêu yêu cầu ý a - Cho HS làm bài - Gọi HS nêu miệng 25 100 91 38 85 1000 60 17 - Gọi HS nêu yêu cầu ý b - Gọi HS nêu - GV nhận xét, sửa sai Bài - Gọi HS nêu yêu cầu - Gọi HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào - HS nhắc lại - HS nêu tên gọi phân số, tự viết phân số đó vào giấy nháp, HS lên bảng viết HS viết nháp và nêu miệng - HS nêu miệng - HS làm bài - HS nhận xét - HS nêu a) Đọc các phân số - HS làm bài - HS nêu: + Năm phần bảy + Hai mươi năm phần trăm + Sáu mươi phần mười bảy + Chín mươi mốt phần ba mươi tám + Tám mươi năm phần nghìn b) Nêu tử số và mẫu số phân số trên + Các tử số: 5; 25 ; 91; 60; 85 + Các mẫu số: 7; 100 ;38; 17 ; 1000 + Viết các thương số dạng phân số - HS làm bài 3:5  75 75 :100  100 - HS nhận xét 7:4  9 :17  17 (4) - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét, chữa bài Bài - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - GV hướng dẫn HS làm bài - Gọi HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào + Viết các số tự nhiên dạng phân số - HS làm bài 25 25 :100  4:9  100 ; 10 100 10 : 31  100 : 33  31 ; 33 23 23 :  - HS nhận xét - Gọi Hs nhận xét - GV nhận xét, sửa sai Bài - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập + Viết các số tự nhiên dạng phân số - HS nêu: 25 120 300 120  300  ; ; - Gọi HS nêu miệng 25  - GV nhận xét, sửa sai Bài - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - GV hướng dẫn HS làm bài - Gọi HS lên bảng làm bài,dưới lớp làm bài vào + Viết số thích hợp vào ô trống: - GV nhận xét chữa bài Củng cố - HS nhắc lại nội dung đã học - GV nhận xét tiết học Dặn dò - Yêu cầu HS nhà làm lại các bài tập SGK Và chuẩn bị bài - HS làm bài a) 1 6 b) Kĩ Thuật ĐÍNH KHUY HAI LỖ I Mục tiêu: Kiến thức: - HS biết cách đính khuy hai lỗ 0 (5) 2.Kĩ năng: - Đính khuy hai lỗ đúng quy trình, đúng kĩ thuật 3.Thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học 1.GV: Mẫu đính khuy hai lỗ-Một số sản phẩm may mặc đính khuy hai lỗ -Một số khuy hai lỗ làm các vật liệu khác kích cỡ,hình dạng khác HS: Một mảnh vải có kích thước 20cm x 30cm, khâu len sợi, kim khâu len ,kim khâu thường, phấn vạch , thước ,kéo III.Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ổn đinh tổ chức Kiểm tra bài cũ Kiểm tra đồ dùng HS Dạy bài 3.1 Gới thiệu bài 3.2 Quan sát, nhận xét mẫu - Đặc điểm h/d khuy lỗ: làm nhiều vật liệu khác - Đường đính khuy qua hai lỗ khuy đẻ đính với vải, k/c các khuy đính trên sản phẩm -Vị trí các khuy và lỗ khuyết trên hai nẹp áo với vị trí lỗ khuyết - Gọi HS nhận xét GV kết luận 3.3 Hướng dẫn thao tác kĩ thuật - Nêu tên các bước, cách vạch dấu các điểm đính khuy lỗ? - chuẩn bị đính khuy (đặt khuy,cố định khuy trên điểm vạch dấu) - Cách đính khuy: lên kim qua lỗ khuy thứ nhất, xuống kim qua lỗ khuy thứ hai ( lần khâu đính thứ nhất(sgv tr15) - Cách quấn quanh chân khuy và kết thúc đính khuy: quấn quanh chân khuy, quấn vừa chặt để vải không bị dúm - GVhướng dẫn HS còn lúng túng Củng cố - GV nhận xét tiết học Dặn dò - Yêu cầu HShọc bài cũ và chuẩn bị tiết sau thực hành - Hỏt - HS quan sát mẫu khuy lỗ+ H1.a Sgk trả lời câu hỏi - HS nhận xét - HS lên bảng thực các thao tác bước - HS nhắc lại và thực các thao tác đính khuy hai lỗ với cách kết thúc đường khâu? -GV hướn dẫn nhanh lần hai các bước đính khuy, t/c cho HS thực hành gấp nẹp, khâu lược nẹp, vạch dấu các điểm đính khuy -HS thực hành (6) Đạo đức EM LÀ HỌC SINH LỚP I Mục tiêu: Kiến Thức - HS biêt vị HS lớp so với các lớp học trước Kĩ - HS bước đầu có kĩ tự nhận thức, đặt mục tiêu Thái độ - HS vui và tự hào là HS lớp Có ý thức học tập tốt để xứng đáng là HS lớp II Đồ dung dạy-học: - GV:- Các mẩu chuyện HS lớp - HS: - Thẻ chữ cho HĐ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động cỉa học sinh ổn định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra đồ dùng HS Dạy bài : Giới thiệu bài Tìm hiểu vị HS lớp - Lớp là lớp lớn trường, vì cần phải gương mẫuvề mặt để các em nhỏ noi theo - GV kết luận 3.3 Tìm hiểu nhiệm vụ HS lớp - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Thực tốt Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng Thực đúng nội quy trường lớp -Tích cực tham gia các hoạt động trường lớp, các hoạt động tập thể, các hoạt động xã hội - Nhường nhịn, giúp đỡ các e HS nhỏ - Gương mẫu mặt cho các em lớp noi theo - GV kết luận 3.4 Trũ chơi “Phúng viờn” - GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi - Cho HS chơi - Hát - HS quan sát tranh vẽ(SGK – 3-4), trao đổi nhóm trả lời câu hỏi - Đại diện nêu ý kiến Lớp nhận xét bổ sung - HS nêu y/c bài tập HS trao đổi theo cặp bày tỏ ý kiến qua việc giơ thẻ( HSKG giải thích lí do) *HS liên hệ nêu ý kiến - GV khuyến khích HS cần phát huy điểmđã thực tốt, khắc phục mặt còn thiếu sót (7) * Ghi nhớ: SGK ( ) Củng cố - Nhắc lại nội dung bài - Nhận xét học Dặn dò: - Yêu cầu HS nhà học bài cũ và chuẩn bị bài - HS thay phiên đóng vai phóng viên, vấn các bạn khác GV cùng HS nhận xét, kết luận Thứ ngày 28 tháng năm 2012 Toán ÔN TẬP - TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ I Mục tiêu : Kiến thức: - HS nhớ lại tính chất phân số 2.Kĩ năng: - Biết vận dụng tính chất phân số để rút gọn phân số , quy đồng mẫu số các phân số 3.Thái độ - Biết vận dụng vào làm bài tập II Đồ dùng dạy học : GV: HS: III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động cỉa học sinh 1.ổn định tổ chức - Hỏt Kiểm tra bài cũ : HS: Viết các phân - HS lên bảng làm bài số 1: , 5:6, 12 : 12 , 0: - GV nhận xét, đánh giá Dạy bài 3.1 Giới thiệu bài 3.2 Ôn tập lý thuyết Tính chất phân số - GV chốt ý nêu toàn tính chất - HS theo dõi phân số * Lưu ý : Phải rút gọn phân số không thể rút gọn -Quy đồng mẫu số các phân số - GV kết luận Cách nhanh là chọn số lớn mà tử số và mẫu số phân số đã cho chia hết cho số đó 3.3 Thực hành ‘ (8) Bài 1-2(6): Củng cố cách rút gọn phân số ,quy đồng mẫu số các phân số - HS lên bảng làm , HS lớp nêu miệng nêu cách làm nhanh ,nhận xét và rút kết luận - HS thảo luận xem cách nào nhanh Đại diện nêu ý kiến Bài Quy đồng mầu số cỏc phõn số - Y/c Hs tự làm 16 15 a/ = 24 ; = 24 b/ = 12 ; 12 c/ MSC: 24( 24: =4; 24: = 3) 20 = 24 ; = 24 -HS nhận xột Bài Củng cố các tính chất phân số *HS đọc bài ,nêu y/c - HS làm bài và chữa bài Củng cố - Gọi HS nờu lại cỏch quy đồng phõn số Dặn dò - Yêu cầu HS nhà làm bài tập SGK và chẩn bbị bài 4 12  ;  ;  10 14 30 Khoa học SỰ SINH SẢN I Mục tiêu : 1.Kiến thức - HS nhận trẻ em bố, mẹ sinh và có đặc điểm giống với bố, mẹ mình Kĩ - HS nêu ý nghĩa sinh sản Thái độ -Học sinh yêu người , xã hội, bố mẹ II.Đồ dùng dạy -học GV :-Hình trang 4,5 sgk HS : III.Các hoạt động dạy -học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ổn định tổ chức Hát 2.Kiểm tra bài cũ (9) - Kiểm tra đồ dùng HS Dạy bài 3.1 Giới thiệu bài 3.2 Trũ chơi “ Bộ là ai” - GV phát cho HS tờ giấy, yêu cầu cặp HS vẽ em bé với người mẹ hay người bố em bé đó, cặp HS phải bàn với và chọn đặc điểm nào đó để vẽ cho mọ người nhìn vào có thể nhận đó là hai bố - GV thu hình và tráo đổi cho HS chơi - GV phổ biến luật chơi: Mỗi HS phát phiếu, nhận phiếu có hình em bé phải tìm bố mẹ em bé đó và ngược lại.Ai tìm hình đúng trước thời gian quy định thắng và ngược lại - GV tổ chức cho HS chơi - Kết thúc trò chơI GV tuyên dương đội thắng + chúng ta tìm đợc bố, mẹ cho các em bé? + qua trò chơi , các em rút điều gì? - GV nhậ xét, kết luận: trẻ em bố, mẹ sinh và có các đặc điểm giống với bố , mẹ mình 3.3 Nêu ý nghĩa sinh sản - Yêu cầu HS quan sát các hình SGK và đọc lời thoại các nhân vật - Yêu cầu HS làm việc theo cặp để tìm ý nghĩa sinh sản thông qua câu hỏi + Hãy nói ý nghia sinh sản gia đình, dòng họ? + Điều gì có thể xảy người không có khả sinh sản? - Gọi các nhóm trình bày - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét kết luận: Nhờ sinh sản mà các hệ gia đình, dòng họ trì Củng cố - Nhắc lại nội dung bài Dặn dò - Yêu cầu HS nhà học bài cũ và chuẩn bị bài “Nam hay nữ” - HS vẽ - HS chơi - HS trả lời - HS quan sát hình SGK và đọc lời thoại - HS thảo luận và trả lời câu hỏi - Các nhóm trình bày - HS nhận xét (10) Thể dục GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH – TỔ CHỨC LỚP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN, CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU" I.Mục tiêu 1.Kiến thức: - Biết nội dung chương trình và số quy định, yêu cầu các học thể dục - Biết cách chơi và tham gia chơi chơi các trò chơi 2.Kĩ năng: - Thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào báo cáo, cách xin phép voà lớp 3.Thái độ : - Có ý thức rèn luyện sức khoẻ II Đồ dùng dạy-học GV: Còi HS vệ sinh sân III Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Phần mở đầu : - Đứng vỗ tay hát 1,2 phút - Tập hợp lớp - GV nêu nhiệm vụ , yêu cầu bài học - HS lắng nghe Phần : * GT và tóm tắt chương trình TD lớp - Nhắc nhở hs tinh thần học tập và kỷ luật * Phổ biến nội quy y/c tập luyện - HS mặc quần áo gọn gàng - GV nhắc nhở : - Trong học ,muốn vào lớp phải xin phép GV * Biên chế tổ tập luyện - GV chia tổ lớp học - Tổ trưởng là hs nhanh nhẹn thông minh - Cán là người nhanh nhẹn , tháo vát *Chọn cán TD - GV nêu dự kiến - HS lớp định * Ôn đội hình đội ngũ - Gv hD hs ôn - GV làm mẫu và dẫn - Cách chào , báo cáo … * Trò chơi “ kết ban, chạy đổi chỗ vỗ tay - Cán và lớp tập “ - Nêu tên trò chơi - GV HD chơi - HS lớp thực hiên Phần kết thúc (11) - GV cúng hs hệ thống bài - GV nhận xét đánh giá dạy - Về tập luyện thường xuyên HS thực Chính tả VIỆT NAM THÂN YÊU I.Mục tiêu Kiến thức: - Viết đúng các từ : biển lúa , trường sơn ,…Nghe - viết đúng bài chính tả Việt Nam thân yêu ; không mắc quá lỗi bài ; trình bày đúng hình thức thơ lục bát Kĩ năng: - Tìm tiếng thích hợp với ô trống theo yêu cầu BT2 ; thực đúng BT3 3.Thái độ: - Giáo dục hs rèn luyện chữ viết II- Đồ dùng dạy-học: GV : HS: III Các hoạt động dạy-học Hoạt động gi¸o viªn Hoạt động häc sinh 1.Ổn định tổ chức: - Hát 2- Bài cũ: GV kiểm tra chuẩn bị sách HS Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài 3.2 Hướng dẫn HS nghe –viết -Gọi hs đọc to , lớp đọc thầm - HS đọc thầm bài chính tả -GV phân tích viết chữ khó: biển lúa , - HS viết trường sơn ,… -GV nhận xét sửalỗi HS nhận xét 3.3 GV đọc cho HS viết -Một hs nhắc lại tư ngồi , cách trình bày bài theo thể thơ lục bát GV đọc dòng thơ 1-2 lượt cho HS - HS viết chính tả viết -HS tự phát lỗi và sữa lỗi 3.4 Chấm, chữa bài -HS cặp đổi cho nhìn sách để -GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi sửa -GV chấm bài -HS lắng nghe để rút kinh nghiệm -GV nhận xét chung các bài chính tả đã chấm -Cả lớp lắng nghe bài bạn để nhận xét 3.5 Hướng dẫn HS làm bài tập - HS đọc nối tiếp bài văn đã hoàn chỉnh Bài tập 2:-GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập -GV gọi HS lên bảng thi trình bày đúng, -HS làm bài vào nhanh kết làm bài Bài tập 3: GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập (12) -GV hướng dẫn HS làm bài -GV thu 5vở chấm nhận xét -GV chốt lại và đưa quy tắc viết c / k, -HS nhắc lại quy tắc g / gh,ng /ngh 4.Củng cố -GV nhận xét tiết học biểu dương HS học tốt Dặn dò: -Những HS viết sai lỗi nhiều nhà viết lại cho đúng.Học quy tắc viết chính tả; c/ k, g/ gh, ng/ ngh Luyện từ và câu TỪ ĐỒNG NGHĨA I Mục tiêu Kiến thức: - Học sinh hiểu nào là từ đồng nghĩa - từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn Kĩ năng: - Biết vận dụng hiểu biết đã có để làm các bài tập thực hành từ đồng nghĩa, đặt câu phân biệt từ đồng nghĩa Thái độ: - Thể thái độ lễ phép lựa chọn và sử dụng từ đồng nghĩa để giao tiếp với người lớn II.Đồ dùng dạy-học GV: HS: III Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.ổn định tổ chức - Haùt 2.KiÓm tra bµi cò - Kiểm tra đđồ dung học tập HS Dạy bài 3.1 Giới thiệu bài - Hoïc sinh nghe Bài luyện từ và câu: “Từ đồng nghĩa giúp các em hiểu khái niệm ban đầu từ đồng nghĩa, các dạng từ đồng nghĩa và biết vận dụng để làm bài tập” 3.2 Nhaän xeùt, ví duï - Yêu cầu học sinh đọc và phân tích ví dụ - Học sinh đọc yêu cầu bài Xác định từ in đậm : xây dựng, kiến thieát, vaøng xuoäm, vaøng hoe, vaøng lòm - So sánh nghĩa các từ in đậm đoạn a đoạn b - Giáo viên chốt lại nghĩa các từ giống nhau: + Những từ có nghĩa giống (13) gần giống gọi là từ đồng nghĩa + Thế nào là từ đồng nghĩa? - Giaùo vieân choát laïi - Yêu cầu học sinh đọc câu - Giaùo vieân choát laïi - Cùng vật, trạng thái, moät tính chaát - Neâu VD - Học sinh đọc - Học sinh thực nháp - Neâu yù kieán - Lớp nhận xét - a coù theå thay theá cho vì nghóa các từ giống hoàn toàn - b khoâng theå thay theá cho vì nghóa cuûa chuùng khoâng gioáng hoàn toàn: + Vàng xuộm: màu vàng đậm luùa chín + Vaøng hoe: chæ maøu vaøng nhaït, töôi, aùnh leân + vaøng lòm : chæ maøu vaøng cuûa luùa chín, gợi cảm giác - Nêu ví dụ: từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn - Các nhóm thi đua - Học sinh đọc ghi nhớ - Tổ chức cho các nhóm thi đua Hình thành ghi nhớ - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK - “nước nhà- hoàn cầu -non sông-năm 3.3 Phaàn luyeän taäp chaâu”  Bài 1: Yêu cầu học sinh đọc từ in - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân đậm có đoạn văn - Học sinh đọc từ đồng nghĩa + nước nhà – non sông + hoàn cầu – năm châu - GV choát laïi - Học sinh đọc - Học sinh làm bài cá nhân và sửa bài - Caùc toå thi ñua neâu keát quaû baøi taäp  Bài 2: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu baøi - Học sinh đọc yêu cầu - Giaùo vieân choát laïi vaø tuyeân döông toå neâu - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân đúng  Bài 3: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu (14) baøi - Giaùo vieân thu baøi, chaám - Các nhóm thi đua tìm từ đồng nghĩa Củng cố - Tìm từ đồng nghĩa với từ: xanh, trắng, đỏ, đen Dặn dò - Yêu cầu HS nhà Chuaån bò bài mới: “Luyện tập từ đồng nghĩa” - Nhaän xeùt tieát hoïc Thứ ngày 29 tháng năm 2012 Toán ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I.Mục tiêu Kiến thức:- Giúp hs nhớ lại cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số , khác mẫu số Kĩ năng: - Biết so sánh phân số có cùng mẫu số Biết cách xếp ba phân số theo thứ tự Thái độ:- Rèn tính cẩn thận, chính xác II.Đồ dùng dạy-học GV : HS: II Các hoạt động dạy-học Hoạt động gi¸o viªn Hoạt động häc sinh Ổn định tổ chức - Hát 2.Kiểm tra bài cũ rút gọn phân số 27 , 36 25 100 Quy đồng mẫu số các phân số : - Học sinh làm bài và Ÿ Giáo viên nhận xét,ghi điểm Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài 3.2 Ôn tập lý thuyết a, Hai ph©n sè cïng mÉu sè so s¸nh hai ph©n sè vµ 7 b Hai ph©n sè kh¸c mÉu sè - Gäi HS nªu kÕt qu¶ vµ tr×nh bµy c¸ch lµm từ đó rút qua tắc so s¸nh hai ph©n sè vµ + Chó ý : §Ó so s¸nh hai ph©n sè bao giê còng ph¶i cho chóng cã cïng mÉu råi míi so s¸nh - HS làm việc cá nhân nháp HS nêu kết , giải thích lý - HS khác nhận xét - GV yêu cầu HSKG lấy thêm số ví dụ khác đố bạn - HS lên bảng làm bài,nhận xét nêu cách làm - HS đọc ghi nhớ SGK (15) 3.3 LuyÖn tËp Bµi : Cñng cè c¸ch so s¸nh hai ph©n sè Bµi : ViÕt c¸c ph©n sè theo thø tù tõ bÐ đến lớn 4: Cñng cè - Cho HS nh¾c l¹i néi dung cña bµi -NhËn xÐt giê häc DÆn dß : - Yªu cÇu HS vÒ nhµ lµm bµi tËp cµ chuÈn bÞ bµi míi - HS đọc bài ,nêu y/c Gọi HS trung bình lên bảng điền dấu cột a , HS khá làm cột b , nêu cách làm ,nhận xét GV chuẩn xác KT * HS đọc ,nêu y/c,làm việc cá nhân , 2HSY làm bảng -HS KG nhận xét và nêu các cách làm khác GV chuẩn xác KT HS nhắc lại nội dung bài Kể chuyện LÝ TỰ TRỌNG I Mục tiêu Kiến thức: - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi anh Lý Tự Trọng giàu lòng yêu nước, dũng cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang bất khuất trước kẻ thù Kĩ năng: - Dựa vào lời kể giáo viên và tranh minh họa, học sinh biết thuyết minh cho phần tranh 1, câu Kể toàn đoạn và kể toàn câu chuyện Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng yêu nước, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc II Đồ dùng dạy-học Giáo viên: Tranh minh họa cho truyện Học sinh: SGK III Các hoạt động dạy-học (16) Hoạt động giáo viên 1.Ổn định tổ chức Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra đồ dùng học tập HS Dạy bài mới: 3.1 Tìm hiểu bài - GV kể chuyện ( lần) Hoạt động học sinh - Hát - Học sinh lắng nghe và quan sát tranh -Nhấn giọng từ ngữ đặc biệt giải nghĩa số từ khó Sáng - Mít tinh - Luật sư - Thành niên Quốc tế ca 3.2 Hướng dẫn học sinh kể - Hướng dẫn HS dựa vào tranh để kể - Học sinh tìm cho tranh 1, câu thuyết minh - Học sinh thi kể toàn câu chuyện dựa - GV nhận xét vào tranh và lời thuyết minh tranh Lịch sử BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI TRƯƠNG ĐỊNH I Mục tiêu Kiến thức: - Học sinh biết Trương Định là gương tiêu biểu phong trào chống thực dân Pháp xâm lược Nam Kì - Học sinh biết lòng yêu nước, Trương Định đã không theo lệnh vua, lại cùng nhân dân chống quân Pháp xâm lược Kĩ năng: Rèn học sinh kể lại diễn biến câu chuyện, tập trung thể tâm trạng Trương Định (17) Thái độ: - Giáo dục học sinh biết cảm phục và học tập tinh thần xả thân vì nước Trương Định II Đồ dùng dạy-học GV: Bản đồ hành chính Việt Nam - Hình ảnh SGK/4 HS: SGK và tư liệu Trương Định III Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh H¸t 1.Ổn định tổ chức Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập Dạy bài 3.1 Giới thiệu bài mới: “Bình Tây Đại Nguyên Soái” Trương Định Hồn cảnh dẫn đến phong trào kháng chiến - Hoạt động lớp huy Trương Định - GV treo đồ + trình bày nội dung - Sáng 1/9/ 1858 , thực dân Pháp nổ súng - HS quan sát đồ công Đà Nẵng, mở đầu xâm lược nước ta Tại đây, quân Pháp đã vấp phải chống trả liệt nên chúng không thực kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh 3.2: Tìm hiểu bài - Thực dân Pháp xâm lược nước ta vào thời gian nào? - Năm 1862 xảy kiện gì? - Ngaøy 1/9/1858 - Triều đình kí hòa ước cắt tỉnh miền Đông Nam Kì cho thực dân Pháp, lệnh cho GV nhận xét + giới thiệu thêm Trương Trương Định phải giải tán lực lượng kháng Định chieán cuûa nhaân daân vaø ñi An Giang nhaäm - GVù, chia lớp thành nhĩm tìm hiểu nội chức lãnh binh dung + Điều gì khiến Trương Định lại băn khoăn, lo nghĩ? - Tröông Ñònh baên khoaên laø oâng laøm quan maø khoâng tuaân leänh vua laø maéc toäi phaûn + Trước băn khoăn đĩ, nghĩa quân nghịch, bị trừng trị thảm khốc Nhưng nhân và dân chúng đã làm gì? dân thì không muốn giải tán lực lượng và (18) + Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin daï tieáp tuïc khaùng chieán yêu nhân dân? - Trước băn khoăn đó, nghĩa quân và dân chúng đã suy tôn ông làm “Bình - GV nhận xét + chốt yêu cầu Tây Đại Nguyên Soái” - Em học tập điều gì Trương Định? - Em cĩ suy nghĩ nào trước việc - Để đáp lại lòng tin yêu nhân dân, Trương Định không tuân lệnh vua, lại TĐ tâm lại cùng nhân dân? cuøng nhaân daân choáng giaëc Phaùp Củng cố - Học ghi nhớ Dặn dò - Chuẩn bị: “Nguyễn Trường Tộ mong muốn đổi đất nước” - NhËn xÐt tiÕt häc Địa lí VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA I.Mục tiêu Kiến thức: - Nắm vị trí, giới hạn, hình dạng, diện tích nước Việt Nam và hiểu thuận lợi vị trí lãnh thổ nước ta Kĩ năng: - Chỉ giới hạn, mô tả vị trí , hình dạng nước ta ; nhớ diện tích Việt Nam Thái độ: - Tự hào Tổ quốc II Đồ dùng dạy-học Giáo viên: Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Học sinh: III Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định tổ chức - Hát Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra đồ dùng học tập HS Dạy bài 3.1 Giới thiệu bài mới: - Tiết địa lí đầu tiên lớp giúp các em tìm hiẻu nét sơ lược vị trí, giới hạn, hình dạng đất nước - Hoïc sinh nghe thân yêu chúng ta 3.2 Vị trí địa lí và giới hạn - Chỉ vị trí đất liền nước ta trên lược đồ - Đất nước Việt Nam gồm có phận nào ? - Phần đất liền nước ta giáp với (19) nước nào ? - Đất liền, biển, đảo và quần đảo - Biển bao bọc phía nào phần đất liền nước ta ? - Kể tên số đảo và quần đảo - Trung Quoác, Laøo, Cam-pu-chia nước ta ? - ñoâng, nam vaø taây nam  Giáo viên chốt ý 3 Hình dạng và diện tích - Đảo: Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Phú Quốc, Côn - Vị trí nước ta cĩ thuận lợi gì cho Đảo việc giao lưu với các nước khác ? - Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa  Giáo viên chốt ý - Phần đất liền nước ta có đặc điểm gì ? - Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta dài bao nhiêu km ? - Nơi hẹp ngang là bao nhiêu km? - Diện tích lãnh thổ nước ta khoảng bao nhiêu km2 ? - So sánh diện tích nước ta với số nước có bảng số liệu  Giáo viên chốt ý 4.Củng cố - HS nêu nội dung bài Dặn dò - Yêu cầu HS nhà học bài cũ và chuẩn bị bài - Nhận xét tiết học - Vừa gắn vào lcụ địa Châu A vừa có vùng biển thông với đại dương nên có nhiều thuận lợi việc giao lưu với các nước đường và đường biển - Hẹp ngang , chạy dài và có đường bờ biển cong chữ S - 1650 km - Chưa đầy 50 km - 330.000 km2 +So saùnh: S.Campuchia < S.Laøo < S.Vieät Nam < S.Nhaät < S.Trung Quoác Mĩ thuật THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT XEM TRANH THIẾU NỮ BÊN HOA HUỆ I Mục tiêu: 1.Kiến thức - HS tiếp xúc và làm quen với tác phẩm Thiếu nữ bên hoa huệ và hiểu vài nét hoạ sĩ Tô Ngọc Vân 2.Kĩ - HS nhận xét sơ lược hình ảnh và màu sắc tranh Thái độ - HS cảm nhận vẻ đẹp tranh (20) II.Đồ dùng dạy học: GV- Tranh Thiếu nữ bên hoa huệ Một số tranh hoạ sĩ Tô Ngọc Vân HS III Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định tổ chức: - Hỏt Kiểm tra bài cũ Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: 3.2 Giới thiệu vài nét hoạ sĩ Tô Ngọc Vân GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi, -HS đọc mục trang3 thảo luận câu hỏi: -HS trao đổi các câu hỏi - Nêu vài nét tiểu sử hoạ sĩ Tô -1 số HS trả lời Ngọc Vân ? - Kể tên số tác phẩm tiếng hoạ sĩ Tô Ngọc Vân ? GVbổ sung: 3.3 Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ - Gv treo tranh.Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm các câu hỏi sau: -HS quan sát, thảo luận theo nhóm - Hình ảnh chính tranh là gì ? -Đại diện nhóm trình bày - Hình ảnh chính vẽ nào ? -HS khác bổ sung - Bức tranh còn có hình ảnh nào ? - Màu sắc tranh nào ? - Tranh vẽ chất liệu gì ? - Em có thích tranh này không ? - GV hệ thống lại nội dung kiến thức 3.4 Nhận xét, đánh giá - Gv nhận xét chung tiết học - Khen ngợi các nhóm cá nhân tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài Củng cố - Củng cố lại nội dung bài Dặn dò:(3,) - Sưu tầm thêm tranh hoạ sĩ Tô Ngọc Vân và tập nhận xét - Về quan sát màu sắc thiên nhiên và chuẩn bị cho học sau Thứ ngày 29 tháng năm 2012 Toán ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tt) I Mục tiêu (21) Kiến thức: Giúp học sinh củng cố : - So sánh phân số với đơn vị - So sánh phân số có cùng tử số Kĩ năng: - Biết cách so sánh các phân số Thái độ: - HS biết vận dụng vào làm bài II Đồ dùng dạy-học Giáo viên: Phấn màu, SGK Học sinh: SGK, nháp, ghi III Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên ổn định tổ chức KiÓm tra Bài cũ: Tính chaát cô baûn ph©n sè - GV kieåm tra lyù thuyeát - Giaùo vieân nhaän xeùt Dạy bài míi 3.1 Giới thiệu bài mới: 3.2 Lý thuyết - Hướng dẫn học sinh ôn tập - Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh: < - Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh: vaø - Yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt Hoạt động học sinh - Hát - Hoïc sinh nhaéc laïi - Hoïc sinh laøm baøi - Hoïc sinh neâu caùch laøm - Học sinh nhận xét / có tử số bé maãu soá ( < ) + Tử số > mẫu số thì phân số > + Tử số < mẫu số thì phân số < + Tử số = mẫu số thì phân số = - Giaùo vieân choát laïi 3.2: Thực hành Baøi - Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp - Cho HS lµm bµi - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi - Yêu cầu học sinh đọc đề bài - Cho HS làm bài vào nháp - Gọi HS trìng bày lên bảng - GV nhận xét Bài - HS nªu - HS lµm bµi - HS đọc - HS làm bài - HS lên bảng làm bài - HS đọc (22) Gọi HS nêu yêu cầu bài - HS làm bài - Gọi HS làm bài lên bảng - GV nhận xét Củng cố - Cho HS nêu cách so sánh hai phân số cùng mẫu số và khác mẫu số Dặn dò- Yêu cầu HS nhà làm bài tập và chuẩn bị bài - Gv nhận xét tiết học Tập đọc QUANG CẢNH LÀNG MAC NGÀY MÙA I Mục tiêu 1.Kiến thức - Hiểu các từ ngữ, phân biệt sắc thái các từ đồng nghĩa màu sắc dùng bài - Hiểu nội dung chính: bài văn miêu tả cảnh làng mạc ngày mùa, làm lên tranh làng quê thật đẹp, sinh động và trù phú, qua đó thể tình yêu tha thiết tác giả quê hương 2.Kỹ năng: - Đọc lưu loát , trôi chảy toàn bài - Đọc đúng các từ ngữ khó - Đọc diễn cảm bài văn miêu tả cảnh làng mạc ngày mùa với giọng tả: chậm rãi, dàn trải, dịu dàng, nhấn giọng các từ ngữ gợi tả màu vàng cảnh vật Thái độ: - Giáo dục HS tình yêu quê hương, đất nước, tự hào là người Việt Nam II Đồ dùng dạy-học: GV : SGK HS :SGk III.Các hoạt đông dạy- học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - H¸t 1.ổn định tổ chức 2.KiÓm tra bµi cò - 2- HS lên đọc thuộc lòng đoạn bài Th gửi + HS đọc thuộc lòng đoạn văn bài:Th c¸c häc sinh va tr¶ lêi c©u hái göi các học sinh+TLCH vÒ néi dung - GV nhận xét, đánh giá Dạy bài 3.1 Giíi thiÖu bµi míi 3.2 Luyện đọc - HS khá đọc bài - Hướng dẫn HS chia đoạn - Hướng dẫn đọc chung - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần kết hợp sửa lỗi phát âm, ngắt nghỉ hơi… cho HS - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần kết hợp giải nghĩa từ - HS đọc - HS chia đoạn - HS đọc bài - HS giải nghĩa từ - HS đọc (23) - HS đọc nhóm - Tổ chức thi đọc các nhóm 3.3 T×m hiÓu bµi - Cho HS đọc thầm - Yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän nhoùm cho câu hỏi 1: Kể tên vật bài có màu vàng và từ màu vàng đó? - HS thi đọc - Các nhóm đọc lướt bài - Đại diện nhóm nêu lên - Các nhóm thi ñua: luùa - vaøng xuoäm; naéng - vaøng hoe; xoan - vàng lịm: l¸ mít - vàng ối; tàu đu đủ, laù saén heùo - vaøng töôi; quaû chuoái - chín vaøng; taøu laø chuoái - vaøng oái; buïi mía - vaøng xong; rôm, thoùc - vaøng gioøn; gaø choù - vaøng mượt; mái nhà rơm - vàng mới; tất - - Giaùo vieân choát laïi màu vàng trù phú, đầm ấm + Những chi tiết nào nói thời tiết và + Thời tiết đẹp, thuận lợi cho việc gặt hái người làm cho tranh làng quê Con người chăm chỉ, mải miết, say mê lao thêm đẹp và sinh động nào ? động Những chi tiết thời tiết làm cho tranh làng quê thêm vẻ đẹp hoàn hảo Những chi tiết hoạt động người ngày mùa làm tranh quê không phải + Bài văn thể tình cảm gì tác tranh tĩnh vật mà là tranh lao động giả quê hương ? sống động + Yêu quê hương, tình yêu người viết - Gäi HS neâu noäi dung chính cuûa baøi cảnh - yêu thiên nhiên - HS nªu - B»ng nghÖ thuËt quan s¸t rÊt tinh tÕ, c¸ch dùng từ gợi cảm, chính xác và đày sáng tạo, tác giả đã vẽ lên tranh làng quê vào ngày mùa toàn vàng với vẻ đẹp đặc sắc và sống động Bài văn thể tình yêu tha thiết - Giaùo vieân choát laïi: tác giả quê hơng 3.4 Luyện đäc diÔn c¶m - GV đọc mẫu - GV hướng dẫn HS cách đọc diễn cảm đoạn 2,3 - GV đọc mẫu - Cho HS đọc - HS đọc - Cho HS thi đọc diễn cảm - HS thi đọc diễn cảm - GV và HS nhận xét, tuyên dương HS - HS nhận xét đọc tốt 4.Cñng cè + Baøi vaên treân em thích nhaát laø caûnh nào ? Hãy đọc đoạn tả cảnh vật đó - Giải thích em yêu cảnh vật đó ? 5.DÆn dß - Yªu cÇu HS vÒ nhµ häc bµi cò vµ chuÈn bÞ bµi míi (24) Thể dục ÔN TẬP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨTRÒ CHƠI: "LÒ CÒ TIẾP SỨC" I Mục tiêu 1.Kiến thức: - Thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng,điểm số đứng nghiêm nghỉ quay phảitrái, quay sau.Biết cách chơi và tham gia các trò chơi 2.Kĩ năng: - Có kĩ thành thạo các đông tác và cách báo cáo 3.Thái độ: - Có ý thức nghiêm túc học.,ý thức rèn luyện thân II Đồ dùng dạy- học còi, l á cờ đuôi nheo III Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Phần mở đầu : - GV:Tập hợp lớp nêu nội dung và nhiệm vụ tập luyện - Nhắc nội quy luyện tập GV: Choi trò chơi tìm người huy - HS chơi tập thể HS khởi động và tham gia chò chơi Phần a Đội hình đội ngũ - GV điều khiển HS thực lớp b Trò chơi vận động - Cách chào ,báo cáo, xin phép vào - GV nêu tên trò chơi, hd chơi lò cò tiếp sức lớp Chơi trò chơi - GV: quan sát nhận xét Phần kết thúc : - Cho hs thực động tác thả lỏng - GV cùng HS hệ thống lại bài - Gv nhận xét ,đánh giá kết học tập và giao nhiệm vụ nhà - Ôn cách chào báo cáo bắt đầu kết thúc học , cách xin phép vào lớp - Các tổ thi đua tập và trình diễn - Chơi 2-3 lần - Chạy chỗ hô theo nhịp 1,2,3,4 Tập làm văn CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ CẢNH I Mục tiêu 1.Kiến thức: - Biết phân tích cấu tạo bài văn tả cảnh cụ thể 2.Kĩ năng: - Nắm cấu tạo ba phần bài Nắng trưa ( Mở bài, thân bài, kết bài) 3.Thái độ: (25) - Có ý thức vận dụng thực tiễn II Đồ dùng dạy-học GV: bảng phụ HS: III Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ Dạy bài 3.1:Giới thiệu bài Giới thiệu trực tiếp 3.2: Các hoạt động tìm hiểu kiến thức a Nhận xét - GV giải nghĩa từ : Hoàng hôn ( thời gian cuối ) Buổi chiều ( mặt trời lặn , ánh sáng yếu ớt và tắt dần ) - GV nhận xét chốt lại ý - Gv nêu y/c bài tập - GV nhận xét , chốt ý Hoạt động học sinh HS nghe,thực Bài tập - HS đọc y/c - Đọc lướt bài : Hoàng hôn trên sôngHương, đọc thầm phần giải nghĩa - Cả lớp đọc thầm bài văn và tự xác định phần mở bài, thân bài, kết bài - Hs phát biểu ý kiến Bài văn có phần : a.Mở bài :Từ đầu đến thành phố vốn hàng ngày đã yêu tĩnh này b.Thân bài : Từ mùa thu đến …… chấm dứt c Kết bài : Câu cuối bài Bài : +CH: Qua Vd trên em thấy bài văn tả cảnh gồm có phần nào ? - Cả lớp đọc lướt bài văn , trao đổi theo - GV kết luận: (Bảng phụ).Gọi nhiều HS nhóm nhắc lại để thuộc bài - Đại diện nhóm trình bày kết -Khác nhau: +Bài quang cảnh làng mạc ngày mùa tả phận cảnh theo thứ tự +Bài Hoàng hôn trên sông Hương tả thay đổi cảnh theo thời gian và thứ tự *Ghi nhớ: Bài văn tả cảnh thường có ba phần 1.Mở bài:Giới thiệu bao quát cảnh tả (26) 2.Thân bài:Tả phận cảnh hoắc thay đổi cảnh theo thời gian 3.Kết bài:Nêu nhận xét cảm nghĩ người viết b.HĐ2: Luyện tập - HS nêu ý kiến - 1HS đọc yêu cầu bài.Lớp đọc thầmtrao đổi nội dung bài - GV chốt lời giải đúng 4.Củng cố: - Gọi HS nhắc lại nội dung ghi nhớ SGK 5.Dặn dò: - Về nhà học thuộc ghi nhớ, phân tích cấu tạo bài Nắng trưa vào - QS trước nhà, ghi lại điều mà em qs buổi sáng ( trưa , chiều), vườn cây… Mở bài(câu văn đầu):Nhận xét chung nắng trưa Thân bài(4 đoạn sau):Cảnh vật nắng trưa Kết bài(câu cuối):Cảm nghĩ mẹ HS nhắc lại nội dung HS thực Khoa học NAM HAY NỮ ? I, Mục tiêu Kiến thức: - Phân biệt các đặc điểm mặt sinh học và xã hội nam va nữ Kĩ năng: - Nhận cần thiết phải thay đổi số quan niệm xã hội nam và nữ Thái độ: - Có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới : không phân biệt bạn nam , bạn nữ II, Đồ dùng dạy học GV : Hình trang , SGK HS : SGK III-Các hoạt độngdạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức - Hát KiÓm tra bài cũ - Trẻ em sinh và có đặc điểm gièng ? - Nªu ý nghÜa cña sù sinh s¶n ? 3.Bµi míi 3.1 Giíi thiÖu bµi 3.2 Dạy bài Th¶o luËn sù kh¸c gi÷a nam vµ n÷ vÒ - HS th¶o luËn c¸c c©u hái 1,2,3trang mÆt sinh häc SGK (27) - GV chia líp thµnh nhãm ,giao viÖc - GV gọi các nhóm trình bày - §¹i diªn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm m×nh C¸c nhãm kh¸c bæ xung - GV kÕt luËn + Ngoài đặc điểm chung, nam và nữ có đặc điểm khác biệt, đó có sù kh¸c c¬ b¶n vÒ cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña c¬ quan sinh dôc Khi cßn nhá, bÐ trai vµ bÐ g¸i cha cã sù kh¸c biÖt râ rÖt vÒ ngo¹i h×nh ngoµi cÊu t¹o cña c¬ quan HS thảo luận nhóm đôi thựchiện sinh dục Đến độ tuổi định, quan sinh dôc míi ph¸t triÓn vµ lµm cho c¬ thÓ n÷ vµ nam cã nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt vÒ mặt sinh dục.- Phân biệt các đặc điểm - HS chơi trò chơi mÆt sinh häc vµ xã hội gi÷a nam vµ n÷ 3.3Trò chơi “Ai nhanh ? Ai đúng ?” - GV nªu tªn trß ch¬i ,híng dÉn c¸ch ch¬i - GV cho HS chơi - GV cùng HS nhận xét phân định thắng thua Cñng cè -DÆn dß : -Nh¾c l¹i néi dung bµi - Yêu cầu HS nhà học bài chuẩn bị bài - GV nhận xét tiết học Thứ ngày 30 tháng năm 2012 Toán PHÂN SỐ THẬP PHÂN I Mục tiêu 1.Kiến thức: - Biết đọc,viết phân số thập phân Biết có phân số có thể viết thành phân số thập phân , biết cách chuyển các phân số đó thành phân số thập phân 2.Kĩ năng: - Có kĩ đọc, viết , chuyển các phân số thập phân 3.Thái độ: - Có ý thức vận dụng vào thực tiễn II.Đồ dùng dạy-học 1.GV: Bảng phụ bài HS : III Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ôn định tổ chức - Hát Kiểm tra bài cũ: - Nêu cách so sánh phân số? -HS nêu (28) Dạy bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: Nêu yêu cầu tiết học 3.2 Giới thiệu phân số thập phân - GV viết bảng các phân số: +CH:+ Em có nhận xét gì đặc điểm cá phân số này ? Gv giới thiệu : Các phân số có mẫu số là 10,100,1000…gọi là các PSTP 20 ; + Tìm phân số thập phân : , 125 - Yêu cầu HS nhận xét- GV kết luận - Gọi nhiều HS nhắc lại kết luận 3.3 Luyện tập Bài tập - Gọi HS nêu y/c - Gọi HS đọc - GV nhận xét và chữa bài Bài tập - Gọi HS nêu y/c - Cho HS làm bài - Nhận xét,kết luận bài Bài tập - Gọi HS nêu y/c - Cho HS làm bài ; ; 10 100 1000 HS nhận xét - Các phân số này có mẫu số là 10,100,1000,… -1HS lên bảng, lớp làm nháp 3 2   5 2 10 ; 7 x 25 175   4 x 25 100 *Một phân số có thể viết thành phân số thập phân.(bằng cách tìm số nhân với mẫu số để có 10 100,…rồi nhân tử số và mẫu số với số đó để phân số thập phân) HS nhắc lại - HS nhìn bảng đọc - chín phần mười - hai mươi mốt phần trăm - hai nghìn không trăm linh năn phần triệu - HS nêu yêu cầu - HS thực 10 ; 20 ; 100 455 1000 ; 1000000 - HS đọc yêu cầu -n HS trả lời - HS làm vào 1hs lên bảng làm bài Phân số thập phân là: + GV nhận xét , chữa bài , chấm điểm Bài tập - Gọi HS nêu y/c - Cho HS làm bài 17 69 10 ; 1000 ; 2000 ( nhân tử và mẫu với 5) HS thực - Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống 7 x5 35 6:3     a/ 2 x5 10 ; c/ 30 30 : 10 (29) -Nhận xét, chữa bài 4.Củng cố: - GV nhắc lại nội dung bài Dặn dò: - Về nhà học bài và làm các bài tập VBT b/ nhân tử và mẫu với 25 d/ chia tử và mẫu cho Luyện từ và câu LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I Mục tiêu 1.Kiến thức: - Hiểu nghĩa các từ bài học Tìm các từ đồng nghĩa màu sắc, 2.Kĩ năng: - Vận dụng hiểu biết chọn từ thích hợp để làm bài tập 3.Thái độ: - Có ý thức vận dụng vào thực tế II Đồ dùng dạy-học GV: Phiếu bài HS: III Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ - Thế nào là từ đồng nghĩa ? …đồng - HS trả lời nghĩa hoàn toàn ? nêu VD ? Thế nào là từ không đồng nghĩa hoàn toàn ? Nêu VD ? 3.Dạy bài 3.1 Giới thiệu bài 3.2: Luyện tập Bài tập1 - GV phát phiếu bài tập thảo luận - HS Thảo luận nhóm - Đặt câu với 2,3 từ tìm được(HSG) - Đại diện nhóm trình bày kết nhóm - GV kết luận - Các từ đồng nghĩa + Chỉ màu xanh : xanh biếc, xanh lè, xanh tươi… + Chỉ màu đỏ:đỏ chót , đỏ gay … + Chỉ màu trắng: trắng toát, trắng phau, trắng nõn,… + Chỉ màu đen: đen xì , đen kịt, đen ngòm,… - HS đọc y/c bài - HS thi tiếp sức nói nhanh câu đã đặt Ví dụ: - Vườn cải nhà em lên xanh mướt - Búp hoa lan trắng ngần - Những cà chua chín đỏ chót (30) Bài tập - Cho HS làm việc cá nhân suy nghĩ - HS đọc y/c bài và đoạn văn và đặt câu em ít câu - 1-2 HS đọc lại đoạn văn đã hoàn - HS làm bài, nối tiếp đọc bài - GV cùng HS nhận xét - Cả lớp sửa bài cho đúng Bài tập Đáp án: các từ điền vào chỗ trống: - Cho lớp đọc thầm, làm việc cá điên cuồng, nhô lên, sáng rực, gầm vang, hối nhân - HS nhắc lại - GV nhận xét, đánh giá Củng cố: - Gọi HS nhắc lại nội dung bài học GV nhận xét học Dặn dò: - Về nhà đọc lại đoạn văn cá hồi vượt thác để nhớ cách lựa chọn các từ đồng nghĩa đoạnvăn - HS thực Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I Mục tiêu 1.Kiến thức: - Hiểu nào là nghệ thuật quan sát và miêu tả bài văn tả cảnh Biết lập dàn ý tả cảnh buổi ngày và trình bày theo dàn ý điều đã quan sát 2.Kĩ năng: - Lập dàn ý bài văn tả cảnh buổi ngày 3.Thái độ: - Có ý thức vận dụng vào thực tế II Đồ dùng dạy-học GV: HS: III Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Ổn định tổ chứvaw2.Kiểm tra bài cũ: (3p) - Nhắc lại cấu tạo bài văn tả HS trả lời cảnh? HS nhận xét,bổ sung 3.Dạy bài 3.1 Giới thiệu bài 3.2 Hướng dẫn HS làm bài tập - Hs đọc y/c bài tập Bài tập - Cả lớp đọc thầm đoạn văn sgk - Làm bài cá nhân( trả lời các câu hỏi ) - HS nối tiếp trình bày (31) - GV và HS nhận xét Bài tập - Gọi HS đọc yêu cầu bài - Nhận xét ,bổ sung Củng cố: - GV nhận xét học Dặn dò : - VN Hoàn chỉnh dàn ý đã viết , viết lại vào Chuẩn bị cho tiết học sau( viết văn tả cảnh buổi ngày) *Nhận xét: a/ Tả cánh đồng buổi sáng sớm : Vòm trới , giọt mưa, sợi cỏ, gánh rau….của người bán hàng , bầy sáo b/-Bằng cảm giác làn da : Thấy sớm đầu thu mát lạnh, vài giọt mưa loáng thoáng rơi trên khăn, … -Bằng mắt : Thấy mây xám đục , vòm trời xanh vời vợi , vài giọt mưa …bó huệ trắng muốt c/ Nêu chi tiết VD :Giữa đám mây xám đục …loáng thoáng rơi… - HS tự làm bài - số hs trình bày dàn ý - Nhận xét, đánh giá VD : Dàn ý sơ lược tả buổi sáng công viên Mở bài : GT bao quát cảnh yên tĩnh công vào buổi sáng Thân bài : Tả các phận cảnh vật - Cây cối, chim chóc, đường … - Mặt hồ … - Người tập thể dục , thể thao… Kết bài : Em thích đến công viên vào buổi sớm -Lắng nghe,thực Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I Mục tiêu: Kiến thức: - Qua bài Buổi sớm trên cánh đồng, HS hiểu nào là nghệ thuật quan sát và miêu tả bài văn tả cảnh Kĩ năng: - Biết lập dàn ý tả cảnh buổi ngày và trình bày theo dàn ý điều đã quan sát Thái độ: - HS có thói quen quan sát,miêu tả (32) II Đồ dùng dạy học: GV-Tranh phong cảnh HS: III Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : - HS Nhắc lại cấu tạo bài Nắng trưa? GV và HS đánh giá 3.Dạy bài 3.1 Giới thiệu bài : - Nêu nhận xét cách tả cảnh tác giả -Nắm bố cục và nội dung chính đoạn văn Tác giả quan sát và ghi nhận các hình dáng, màu sắc, đường nét, chuyển động vật cách tinh tế cảm giác làn da, mắt - GV nhận xét, chỉnh sửa 3.2 Luyện tập làm dàn ý bài văn tả cảnh - GV hướng dẫn HS quan sát nét đẹp tranh - HS lựa chọn tranh mà mình thích để tả -Cảnh buổi sáng trưa hay chiều vườn cây(công viên, cánh đồng, thành phố, đường làng) -Chọn đối tượng phù hợp,thời điểm thu gọn buổi -Dàn ý đủ 3phần - GV chữa bài - GV chốt ý đúng Củng cố - Nhắc lại cấu trúc văn tả cảnh Dặn dò - Tiếp tục hoàn thành dàn ý, viết vào vở, chuẩn bị cho tiết sau - Nhận xét tiÕt häc Hoạt động học sinh - Hát - HS đọc bài 1,nêu y/c - HS đọc thầm đoạn văn, thảo luận nhóm nªu ý kiÕn líp nhËn xÐt - HS đọc đề ,xỏc định yêu cầu đề bài - HS lµm viÖc c¸ nh©n vµo VBT,1 HS lµm b¶ng líp sè HS tr×nh bµy miÖng , Líp nhận xét - HS tự sửa bài mình cho đầy đủ Âm nhạc ÔN TẬP MỘT SỐ BÀI HÁT Đà HỌC I Mục tiêu: (33) Kiến thức: - Giúp HS nhớ lại và hát đúng số bài hát đã học lớp Kĩ năng: Biết cách hát tương đối đúng các giai điệu số bài đã học Thái độ: Giúp học sinh thêm yêu thích môn học II Đồ dùng dạy học: GV:- Bảng phụ chép sẵn bài tập HS: III Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định tổ chức 2.Kiểm tra bài cũ : Dạy bài 3.1 Giới thiệu bài 3.2 Ôn tập số bài hát đã học lớp - Ở lớp em đã học bài hát nào? Kể tên số bài ? - lớp học 10 bài hát - Em nào có thể hát bài ? - 2, em xung phong hát - Cho HS ôn bài hát: - Lớp ôn bài kết hợp gõ 3.3Biểu diễn đệm theo nhịp + Quốc ca Việt Nam + Em yêu hoà bình + Chúc mừng + Thiếu nhi giới liên hoan - Nhận xét, đánh giá - 2, tốp HS biểu diễn Hát kết hợp phụ hoạ 3.4 Bài đọc thêm “Bác Hồ với bài hát Kết đoàn” - GV giảng qua nội dung bài đọc - HS đọc tiếp nối bài thêm - GV hát cho HS nghe bài Kết đoàn - Lắng nghe d.HĐ 4: Bài tập - GV treo bảng phụ ghi bài tập - Quan sát - Hướng dẫn HS đọc tên nốt - Luyện đọc ĐT +CN - Hướng dẫn HS kẻ khuông nhạc, tập - Làm bài tập vào chép lại bài tập Củng cố - Nhận xét học dặn dò: HS thực Dặn dò: - Hướng dẫn ôn tập và chuẩn bị bài SINH HOẠT TUẦN I Mục tiêu (34) - Học sinh nắm khuyết điểm tuần - Có hướng khắc phục tuần sau II Nội dung sinh hoạt Lớp trưởng điều hành sinh hoạt - Lớp trưởng nhận xét chung - Đề nghị tuyên dương, phê bình các bạn trước lớp - HS mắc khuyết điểm đứng trước lớp hứa sửa chữa lỗi và nhận hình thức phê bình GV nhận xét chung - Đạo đức: đa số các em ngoan, lễ phép đoàn kết; chấp hành tốt nội quy trường, lớp - Học tập: Đa số có cố gắng học, học đều, đúng giờ, học bài và làm bài đầy đủ, lực học có tiến Kế hoạch tuần tới - Cần khắc phục hạn chế nói trên, phát huy ưu điểm - Phương hướng tuần tới - Thực tốt kế hoạch nhà trường, đội đề - Duy trì nếp - Tăng cường giúp đỡ HS yếu nhiều biện pháp (35)
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an 5 t 1, giao an 5 t 1