0

Trọn bộ giáo án ngữ văn 9 soạn theo 5 hoạt động chuẩn nhất

273 22 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2021, 20:05

...B Chuẩn bị -Thầy : soạn , Tư liệu: Một số truyện kể Bác -Trò : Soạn , nhớ lại khái niệm văn nhật dụng tác phẩm Bác C.Tổ chức hoạt động Hoạt động khởi động (5p) Ổn định tổ chức... sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng ngôn ngữ, , lực phân tích, lực tạo lập văn B Chuẩn bị - GV : Soạn - HS : Đọc trước nội dung C Tổ chức hoạt động Hoạt động khởi động. .. tạo lập văn B Chuẩn bị - GV: Bảng phụ ghi đoạn văn thuyết minh tập - HS : Ôn lại kiến thức văn thuyết minh.Đọc tìm hiểu trước nơi dung tiết học C Tổ chức hoạt động Hoạt động khởi động 5? ?? * Ổn
- Xem thêm -

Xem thêm: Trọn bộ giáo án ngữ văn 9 soạn theo 5 hoạt động chuẩn nhất ,