gioa an lop 4 tuan 28 cktkns

34 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:01

Hoạt động 1: Kiểm tra đọc - hiểu -HS lần lượt lên bốc thăm và -Kiểm tra tất cả những HS chưa có điểm tiến trả lời câu hỏi hành như tiết 1 Hoạt động 2: Hệ thống các bài văn kể -1 HS đọc, [r] (1)Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp BÁO GIẢNG TUẦN 28 NĂM HỌC 2011-2012 19/3/2012 – 23/3/2012 Thứ ngày Hai 19/3 2012 Ba 20/3 2012 Tư 21/3 2012 Năm 22/3 2012 Sáu 23/3 2012 Môn CC Nhạc TĐ Tóan ĐĐ LTVC Toán Khoa KT KC TĐ Toán TD L.sử TLV Ch tả Toán Khoa TD LTVC Toán Ôn TV TV TLV MT Toán Địa SHL TV Toán TV Tiết 28 55 136 28 55 137 55 28 28 56 138 28 28 55 28 139 56 28 56 BC 01 02 03 56 28 140 28 BC 01 02 03 Bài Sinh hoạt cờ GVBM Ôn tập HKII (T1) Diện tích hình thoi Tôn trọng luật giao thông Ôn tập HKII (t2) Luyện tập Ôn tập vật chất và lượng GVBM Ôn tập HKII (t3) Ôn tập HKII (t4) Luyện tập chung GVBM Nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long Ôn tập HKII (t5) Ôn tập HKII (t6) Giới thiệu tỉ số Ôn tập vật chất và lượng GVBM Ôn tập HKII (t7) Kiểm tra Đồ dùng Giảm tải Phiếu Phiếu Thẻ màu Phiếu Phiếu Phiếu Hình Phiếu Phiếu Phiếu Tranh Bảng nhóm Ôn vỡ thực hành Ôn chính tả Ôn LT&C Ôn tập HKII (t8) Kiểm tra GVBM Tìm hai số biết tổng và tỉ số hai số đó Người dân và hoạt động SX đồng duyên hải miền trung (tt) Bảng phụ Phiếu Bản đồ Ôn vỡ thực hành Ôn chính tả Ôn LT&C GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang (2) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp TUẦN 28 Thứ hai , ngày 19 tháng năm 2012 TẬP ĐỌC TIẾT 55 ÔN TẬP - TIẾT I.MỤC TIÊU: Kiểm tra lấy điểm TĐ và HTL, kết hợp kiểm tra kĩ đọc – hiểu (HS trả lời – câu hỏi nội dung bài đọc) Yêu cầu kĩ đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ đầu HK II lớp (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 chữ/phút; biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể đúng nội dung văn nghệ thuật) Hệ thống số điều cần ghi nhớ các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Người ta là hoa đất II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Các phiếu thăm -Bảng phụ III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài mới: a) Giới thiệu bài: Bắt đầu từ tiết này, các em kiểm tra -HS lắng nghe để lấy điểm tập đọc và HTL Các em nhớ đọc kĩ phiếu thăm mình bắt để đọc và trả lời câu hỏi theo đúng yêu cầu ghi phiếu thăm b) Kiểm tra TĐ - HTL: -HS lên bốc thăm -Gọi HS lên bốc thăm -Mỗi em chuẩn bị 2’ -Cho HS chuẩn bị -HS đọc bài và trả lời câu hỏi -Cho HS đọc bài theo phiếu thăm -GV ghi điểm -GV lưu ý HS: Những em nào kiểm tra chưa đạt yêu cầu nhà luyện đọc để kiểm tra lại tiết học sau c Luyện tập -Cho HS đọc yêu cầu BT2 -1 HS đọc -GV giao việc: Các em tóm tắt nội dung các bài tập đọc là truyện kể chủ điểm Người ta là hoa đất -Có bài Bốn anh tài và bài * Trong chủ điểm “Người ta là hoa đất” (tuần Anh hùng lao động Trần Đại GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang (3) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp 19, 20, 21) có bài TĐ nào là truyện kể ? -Cho HS làm bài GV phát phiếu cho HS Nghĩa -3 HS làm bài vào giấy Cả lớp làm bài vào -Cho HS trình bày -3 HS làm bài vào giấy dán trên bảng lớp, đọc nội dung -GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng (GV đưa -Lớp nhận xét bảng tổng kết lên) Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học -Yêu cầu HS nhà làm lại các bài học kiểu câu kể (Ai làm gì ?Ai nào ? Ai là gì ?) để chuẩn bị học tiết ôn tập tới TOÁN TIẾT 136 DIỆN TÍCH HÌNH THOI I Mục tiêu : - Biết cách tính diện tích hình thoi - Khơi gọi các em yêu thích môn Toán II Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị các mảnh bìa có hình dạng hình vẽ sách giáo khoa - Bộ đồ dạy - học toán lớp - Giấy kẻ ô li, cạnh cm, thước kẻ, e ke và kéo III Hoạt động trên lớp: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Kiểm tra bài cũ: - HS thực yêu cầu Bài a) Giới thiệu bài: - Lớp theo dõi giới thiệu b) Khai thác: +Hình thành công thức tính diện tích hình hình thoi: + Vẽ lên bảng hình thoi ABCD + Cho HS quan sát và kẻ hai - Quan sát hình thoi ABCD, thực đường chéo hình thoi, hướng dẫn HS cắt gọi tên và nhận biết hai đường theo đường chéo để tạo thành hình tam chéo hình thoi ABCD giác vuông và ghép lại ( SGK) để có hình chữ nhật ACNM + Thực hành cắt theo đường chéo GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang (4) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp + Nhận xét và so sánh diện tích hình thoi ABCD và hình chữ nhật ACNM vừa tạo thành + Nhận xét mối quan hệ hai hình để rút công thức tính diện tích hình thoi + GV kết luận và ghi quy tắc và công thức diện tích hình thoi lên bảng + Nếu gọi diện tích hình thoi là S - Đường chéo thứ là m - Đường chéo thứ hai là n hình thoi sau đó ghép thành hình chữ nhật ACNM + Hình chữ nhật ACNM có diện tích diện tích hình thoi ABCD + Tính diện tích hình chữ nhật ACNM là S=mx n +Ta có công thức : - HS nhắc lại quy tắc c) Luyện tập: *Bài : - HS nêu đề bài + GV vẽ các hình với các số đo SGK + HS nhắc lại cách tính diện tích hình thoi - Gọi học sinh lên bảng làm, lớp làm B vào + Qui tắc: Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường chéo chia cho n n mXn m x mà : m x = + Vậy diện tích hình thoi ABCD mXn là : - 2HS nêu lại qui tắc và công thức, lớp đọc thầm + HS đọc - HS lớp thực hành vẽ hình và tính diện tích vào + HS lên bảng làm D + Cách tính diện tích hình thoi - Nhận xét bài làm học sinh -Qua bài tập này giúp em củng cố điều gì -1 HS đọc HS tự làm vào *Bài : + HS lên bảng làm - HS nêu đề bài HS nêu đề bài nêu các dử kiện và yêu cầu đề bài + HS tự làm bài vào Gọi 2HS lên bảng làm + Nhận xét bài bạn - Nhận xét, bài làm học sinh Củng cố - Dặn dò: - Về nhà học bài và làm bài tập còn - Nhận xét đánh giá tiết học GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang (5) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp - Dặn nhà học bài và làm bài lại ĐẠO ĐỨC TIẾT 28 TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG I Mục tiêu: - Nêu số qui định tham gia giao thông (Những qui định có lien quan đến HS) - Phân biệt hành vi tôn trọng Luật giao thông và vi phạm Luật giao thông - Nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thong đời sống hang ngày; Biết nhắc nhở bạn bè cùng tôn trọng luật giao thông - HS biết tham gia giao thông an toàn II Đồ dùng dạy học: - Một số biển báo giao thông - Đồ dùng hóa trang để chơi đóng vai III Hoạt động trên lớp: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS KTBC: - HS thực yêu cầu - HS khác nhận xét, bổ sung Bài mới: a) Giới thiệu bài: - HS lắng nghe b) Nội dung: * Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (thông tin- SGK/40) - GV chia HS làm nhóm, cho các nhóm - Các nhóm HS thảo luận đọc thông tin và thảo luận các câu hỏi - Từng nhóm lên trình bày kết nguyên nhân, hậu tai nạn giao thảo luận thông, cách tham gia giao thông an toàn - Các nhóm khác bổ sung và chất - GV kết luận: vấn * Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (Bài tập 1- SGK/41) - GV chia HS thành các nhóm đôi và giao - HS lắng nghe nhiệm vụ cho các nhóm - Từng nhóm HS xem xét tranh để Những tranh nào SGK/41 thể việc tìm hiểu: Bức tranh định nói thực đúng Luật giao thông? Vì sao? điều gì? Những việc làm đó đã theo đúng Luật giao thông chưa? - GV mời số nhóm HS lên trình bày Nên làm nào thì đúng Luật GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang (6) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp kết làm việc - GV kết luận: Những việc làm các tranh 2, 3, là việc làm nguy hiểm, cản trở giao thông Những việc làm các tranh 1, 5, là các việc làm chấp hành đúng Luật giao thông * Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (Bài tập 2- SGK/42) - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho nhóm thảo luận tình ? Điều gì xảy các tình sau: (Xem SGV) - GV kết luận: các việc làm các tình bài tập là việc làm dễ gây tai nạn giao thông, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng người Luật giao thông cần thực lúc nơi Củng cố - Dặn dò: - Tìm hiểu các biển báo giao thông nơi em thường qua lại, ý nghĩa và tác dụng các biển báo - Chuẩn bị bài tập - SGK/42 giao thông? - HS trình bày kết Các nhóm khác chất vấn và bổ sung - HS lắng nghe - HS các nhóm thảo luận - HS dự đoán kết tình - Các nhóm trình bày kết thảo luận - Các nhóm khác bổ sung và chất vấn - HS lắng nghe - HS lớp thực Thứ ba , ngày 20 tháng năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU ÔN TẬP - TIẾT I.MỤC TIÊU: Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng (yêu cầu Công ty TNHH TM tư vấn xây dựng Hải Vọng) Hệ thống điều cần ghi nhớ nội dung chính các bài tập đọc là văn xuôi thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ Cô Tấm mẹ II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Phiếu thăm -Phiếu ghi sẵn các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang (7) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Giới thiệu bài: -Một số em chưa có điểm kiểm tra, tiết học này các em kiểm tra Sau đó, -HS lắng nghe chúng ta kể tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu, nêu nội dung chính bài Hoạt động 1: Kiểm tra kĩ đọc - hiểu * Bài tập 1: Cho HS bốc thăm và trả lời câu Hs bốc thăm bài đọc Sau hỏi đó đọc và trả lời câu hỏi * Bài tập 2: -Cho HS đọc yêu cầu BT2 -GV giao việc: Các em đọc tuần 22, 23, 24 và tìm các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu -Cho HS làm bài * Trong chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu có bài tập đọc nào ? -HS đọc yêu cầu -HS phát và nêu * Sầu riêng, chợ tết, Hoa học trò, Khúc hát ru em bé lớn trên lưng mẹ, Vẽ sống an toàn, Đoàn thuyền đánh cá -HS phát biểu ý kiến -Cho HS trình bày nội dung chính -Lớp nhận xét bài -GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: (GV treo bảng tiổng kết nội dung chính các bài) Tên bài Nội dung chính  Sầu riêng  Giá trị và vẻ đặc sắc cây sầu riêng – loại cây ăn đặc sản miến Nam nước ta  Chợ tết  Bức tranh chợ tết miến Trung du giàu màu sắc và vô cùng sinh động, nói lên sống nhộn nhịp thôn quê vào dịp tết  Hoa học trò  Ca ngợi vẻ đẹp độc đáo hoa phượng vĩ – loại hao gần với học trò  Khúc hát ru em bé lớn trên lưng  Ca ngợi tình yêu nước, yêu GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang (8) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp mẹ sâu sắc người phụ nữ Tây nguyên cần cù lao động, góp sức mình vào công kháng chiến chống Mĩ cứu nước  Kết thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn cho thấy: Thiếu nhi Việt Nam có nhận thức đúng an toàn, biết thể nhận thừc mình ngôn ngữ hội hoạ sáng tạo đến bất ngờ  Ca ngôi vẻ đẹp huy hoàng biển cả, vẻ đẹp lao động người dân biển  Vẻ sống an toàn  Đoàn thuyền đánh cá Hoạt động 2: Kiểm tra kĩ viết chính tả a) Hướng dẫn chính tả -GV đọc bài thơ Cô Tấm mẹ lượt -Cho HS quan sát tranh -HS theo dõi SGK -HS quan sát tranh và nêu nội dung tranh ể -Cho HS luyện viết từ ngữ dễ viết sai: -HS luyện viết bảng ngỡ, xuống trần, lặng thầm, nết na … -GV nhắc HS tư ngồi viết, cách cầm bút b) GV đọc cho HS viết -HS viết chính tả -GV đọc câu cụm từ -HS soát lại bài viết -GV đọc lần cho HS soát bài -HS đổi tập cho để soát lỗi, c) Chấm, chữa bài ghi lỗi ngoài lề trang tập -GV chấm đến bài -GV nhận xét chung Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học -Dặn HS nhà xem trước chủ đề đã học sách Tiếng Việt 4, tập hai để học tốt tiết ôn tập sau TOÁN TIẾT 137 LUYỆN TẬP GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang (9) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp I Mục tiêu : - Nhận biết hình thoi và số đặc điểm nói - Tính diện tích hình thoi - Rèn kĩ cắt ghép hình II Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị các mảnh bìa giấy màu - Bộ đồ dạy - học toán lớp - Giấy kẻ ô li, cạnh cm, thước kẻ, e ke và kéo III Hoạt động trên lớp: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Kiểm tra bài cũ: - HS làm trên bảng.nhận xét bài bạn Bài mới: - Lớp theo dõi giới thiệu a) Giới thiệu bài: b) Thực hành: - HS đọc, lớp đọc thầm *Bài : - HS tự suy nghĩ và làm bài vào - HS nêu đề bài - HS lên bảng làm bài + HS tự làm bài vào - Nhận xét bổ sung bài bạn - Gọi HS lên bảng làm - Nhận xét, ghi điểm bài làm HS - HS đọc * Bài : - HS nêu đề bài + Lắng nghe GV hướng dẫn + GV vẽ các hình SGK lên bảng - Lớp thực hành gấp và so sánh + Gợi ý HS: - HS lên bảng gấp - Quan sát hình suy nghĩ và gấp - HS lớp quan sát bạn nhận xét sản phẩm theo bước hình vẽ bạn + HS thực hành gấp trên giấy - HS lên thao tác gấp trên bảng - Nhận xét ghi điểm HS Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học - Học sinh nhắc lại nội dung bài - Dặn nhà học bài và làm bài - Về nhà học bài và làm bài tập còn lại KHOA HỌC TIẾT 55 ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG I- MỤC TIÊU: GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang (10) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp -Củng cố các kiến thức vật chất và lượng: các kĩ quan sát, thí nghiệm -Củng cố kĩ bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan tới nội dung phần vật chất và lượng -Học sinh yêu thiên nhiên và có thái độ trân trọng các thành tựu khoa học kĩ thuật II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Chuẩn bị chung: -Một số đồ dùng cho thí nghiệm nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt :cốc, túi ni lông, xi-lanh, đèn, nhiệt kế… III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A Hoạt động 1: Khởi động và KTBC Hát * Khởi động: * Kiểm tra bài cũ: -Điều gì xảy trái đất không có nhiệt độ? HS nêu * Bài mới: Giới thiệu:Bài “Ôn tập: vật chất và lượng” B Hoạt động 2: Củng cố vật chất và lượng  Tiến hành: -Cho hs tự làm việctheo nhóm em , trả lời các câu - Thảo luận nhóm , thư kí hỏi SGK ghi câu trả lời giấy nháp - đại diện nhóm lên trình bày câu hỏi Nhóm khác -Chữa và nhận xét chung nhận xét và bổ sung C Hoạt động 3: Thực hành chứng minh để trả lời câu hỏi  Tiến hành: Trò chơi “Đố bạn chứng minh được” -Cho các nhóm bốc thăm câu đố và chuẩn bị câu trả -Họp nhóm theo bàn, lời, sau đó đố các nhóm khác.: chuẩn bị câu trả lời và dùng câu đố, đố nhóm khác, các +Nước không có hình dạng xác định nhóm bổ sung và nhóm đố +Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật tới mắt đưa nhận xét +Không khí có thể bị nén lại giãn +Nhiệt độ truyền từ vật nóng sang vật lạnh - HS nêu lại các ý vừa chốt -Nhận xét các câu trả lời và chốt ý trên bảng D Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 10 (11) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp  Tiến hành: Hs thực hành nhà -Hướng dẫn hs cách tìm phương hướng dựa vào ánh sáng mặt trời (dùng cọc tìm hướng Đông-Tây) KỂ CHUYỆN TIẾT 28 ÔN TẬP - TIẾT I.MỤC TIÊU: HS đọc – hiểu nội dung bài Chiếc lá HS nhận biết nghệ thuật nhân hoá, các loại câu, các kiểu câu có bài II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bảng phụ ghi các bài tập III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS a) Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay, các em đọc thầm bài Chiếc lá Sau đó, dựa theo nội dung bài đọc, các em chọn ý -HS lắng nghe đúng các câu trả lời đã cho b) Đọc thầm: -GV nêu yêu cầu: Các em đọc thầm bài Chiếc lá, chú ý đến biện pháp nghệ thuật nhân hoá bài, chú -Cả lớp đọc thầm bài văn ý các loại câu, các kiểu câu -Cho HS đọc c) Chọn ý đúng: -1 HS đọc, lớp theo dõi  Câu 1: SGK -Cho HS đọc yêu cầu câu + đọc ý a, b, c đề bài đã cho -GV giao việc: Các em đã đọc bài Chiếc lá Dựa vào nội dung bài đọc, các em chọn ý đúng ý a, b, c -Cho HS làm bài GV đưa bảng phụ đã chép sẵn BT1 -1 HS lên làm trên bảng -HS còn lại dùng viết chì lên khoanh tròn chữ a, b câu các em cho đúng -GV nhận xét, chốt lại ý đúng: -Lớp nhận xét bài làm trên Các ý: Chim sâu, bông hoa và lá bảng  Câu 2: -HS chép lời giải đúng vào -Cách tiến hành câu Lời giải đúng: Ý b: Vì lá đem lại sống cho cây GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 11 (12) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp  Câu 3: -Cách tiến hành câu Lời giải đúng: Ý a: Hãy biết quý trọng người bình thường  Câu 4: -Cách tiến hành câu Lời giải đúng: Ý c: Cả chim sâu và lá nhân hoá  Câu 5: -Cách tiến hành câu Lời giải đúng: Ý c: nhỏ bé  Câu 6: -Cách tiến hành câu Lời giải đúng: Ý c: Có câu hỏi, câu kể, câu khiến  Câu 7: -Cách tiến hành câu Lời giải đúng: Ý c: Có kiểu câu kể Ai làm gì ? Ai nào ? Ai là gì ?  Câu 8: -Cách tiến hành câu Lời giải đúng: Ý b: Cuộc đời tôi Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học -Dặn HS ghi nhớ biện pháp nhân hoá, các loại câu, các kiểu câu -HS chép lời giải đúng vào -HS chép lời giải đúng vào -HS chép lời giải đúng vào -HS chép lời giải đúng vào Thứ tư , ngày 21 tháng năm 2012 TÂP ĐỌC TIẾT 56 ÔN TẬP - TIẾT I.MỤC TIÊU: Hệ thống hoá các từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ đã học chủ điểm Người ta là hoa đất, Vẻ đẹp muôn màu, Những người cảm GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 12 (13) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp Rèn kĩ lựa chọn và kết hợp từ qua bài tập điến từ vào chỗ trống để tạo cụm từ II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Một số tờ phiếu kẻ bảng để HS làm BT1, 2, viết rõ các ý để HS dễ dàng đề nội dung -Bảng lớp (hoặc số tờ phiếu) viết nội dung BT3a, b, c III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Giới thiệu bài: -Từ đầu HK II đến nay, các em đã học chủ điểm Người ta là hoa đất, Vẻ đẹp muôn màu, Những -HS lắng nghe người cảm Các tiết LTVC chủ điểm đã cung cấp cho các em số từ ngữ, tục ngữ Hôm nay, các em hệ thống hoá lại các từ ngữ đã học luyện tập sử dụng từ ngữ đó * Bài tập +2: -Cho HS đọc yêu cầu -Cho HS đọc yêu cầu BT1 + -GV giao việc: Cô phát bảng mẫu cho các nhóm Mỗi nhóm mở SGK tìm lại lời giải các BT tiết MRVT chủ điểm, ghi từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ vào các cột tương ứng Mỗi nhóm làm chủ -HS xem lại các bài MRVT điểm + làm vào bảng kẻ sẵn GV -Cho HS làm bài phát -Đại diện các nhóm lên dán -Cho HS lên trình bày kết bài làm lên bảng -Lớp nhận xét -GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng Chủ điểm: Người ta là hoa đất Từ ngữ -Tài hoa, tài giỏi, tài nghệ, tài ba, tài đức, tài -Những đặc điểm thể khỏe mạnh: vạm vỡ, lực lưỡng, cân đối, rắn rỏi, rắn chắc, săn chắc, nịch, cường tráng, dẻo dai, nhanh nhẹn -Những hoạt động có lợi cho sức khỏe: tập luyện, tập thể dục, bộ, , chơi thể thao, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi, an dưỡng, nghỉ mát, du lịch, giải trí … Thành ngữ -Người ta là hoa đất - Nước lã mà và nên hồ - Tay không mà đồ ngoan -Chuông có đánh kêu Đèn có khêu tỏ -Khỏe vâm (như voi, trâu, hùm, beo) GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 13 (14) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp -Nhanh cắt (như gió, chóp, sóc, điện) Chủ điểm: Vẻ đẹp muôn - Ăn được, ngủ là tiên màu Không ăn không ngủ -Đẹp, đẹp đẽ, điệu đà, xinh, xinh đẹp, xinh tươi, xinh tiền thêm lo xắn, xinh xẻo, xinh xinh, tươi tắn, tươi giòn, rực rỡ, -Mặt tươi hoa lộng lẫy, thướt tha, tha thướt … -Đẹp người đẹp nết -Thuỳ mị, dịu dàng, hiền diệu, đằm thắm, đậm đà, -Chữ gà bới đôn hậu, bộc trực, cương trực, chân thành, chân thực, chân tình, thẳng thắn, thẳng, lịch , tế nhị, nết -Tốt gỗ tốt nước sơn na, khẳng khái, khí khái … Người tiếng nói -Tươi đẹp, sặc sỡ huy hoàng, tráng lệ, diễm lệ, mĩ lệ, hùng vĩ, kì vĩ, hùng tráng, hoành tráng Chuông kêu khẽ đánh bên -Xinh xắn, xinh đẹp, xinh tươi, đẹp đẽ, lộng lẫy, rực thành kêu rỡ, duyên dáng -Cái nết đánh chết cái đẹp -Tuyệt vời, tuyệt diệu, tuyệt trần, mê hồn, mê li, vô cùng, không tả xiết, khôn tả, là tưởng tượng được, - Trông mặt mà bắt hình tiên … dong Con lợn có béo cỗ lồng Chủ điểm: Những người ngon cảm -Gan dạ, anh hùng, anh dũng, can đảm, can trường, gan, gan góc, gan lì, bạo gan, táo bạo, cảm, nhát, -Vào sinh tử nhút nhát, e lệ, nhát gan, hèn nhát, đớn hèn, hèn mạt, -Gan vàng sắt hèn hạ, bạc nhược, nhu nhược, khiếp nhược … -Tinh thần dũng cảm, hành động dũng cảm, dũng cảm -Một HS, đọc lớp lắng xông lên, dũng cảm nhận khuyết điểm, dũng cảm cứu nghe bạn, dũng cảm chống lại cường quyền, dũng cảm trước kẻ thù, dũng cảm nói lên thật * Bài tập 3: -Cho HS đọc yêu cầu BT -GV giao việc: Các em chọn các từ có ngoặc đơn các ý a, b, c để điền vào các chỗ trống cho các ý đó cho đúng -Cho HS làm bài GV đưa bảng phụ đã viết ý a, b, c lên -Cho HS trình bày - HS đọc bài tập -3 HS lên làm bài trên bảng phụ -HS trình bày ý đã làm trên bảng phụ -Lớp nhận xét -GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 14 (15) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp a) - Một người tài đức vẹn toàn - Nét trạm trổ tài hoa - Phát và bồi dưỡng tài trẻ b) - Ghi nhiều bàn thắng đẹp - Một ngày đẹp trời - Những kĩ niệm đẹp đẽ c) - Một dũng sĩ diệt xe tăng - Có dũng khí đấu tranh - Dũng cảm nhận khuyết điểm Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học -Dặn em chưa có điểm kiểm tra tập đọc kiểm tra chưa đạt yêu cầu nhà tiếp tục luyện đọc TOÁN TIẾT 138 LUYỆN TẬP CHUNG I - MỤC TIÊU : Giúp HS rèn kĩ : - Nhận biết hình dạng và đặc điểm số hình đã học - Vận dụng các công thức tính chu vi và diện tích hình vuông và hình chữ nhật; các công thức tính diện tích hình bình hành vàhình thoi II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A Hoạt động 1: KTBC và gt bài  Tiến hành: em làm bảng lớp, lớp làm bảng - Gọi HS chữa bài nhà; Lớp thực Hs nhận xét và chữa bài bảng số kiến thức liên quan tiết học trước và liên quan đến tiết học này - GV chấm số - Nhận xét kiểm tra bài cũ Giới thiệu: Luyện tập chung B Hoạt động 2: Luyện tập thực HS làm bài HS sửa bài HS làm bài vào HS làm bài GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 15 (16) Trường tiểu học Hộ Phòng A hành  Tiến hành: Bài 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống HS nêu yêu cầu và làm miệng Bài 2: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống Yêu cầu HS giải thích vì đúng và vì sai Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Yêu cầu HS tính diện tích hình so sánh để tìm hình có diện tích lớn C Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò  Tiến hành: - Chấm số bài và nhận xét chung tiết học - Hướng dẫn bài nhà - Dặn dò hs chuẩn bị bài sau Lớp bảng phụ HS làm bài vào em làm bảng phụ HS sửa bài Hs tóm tắt và tự giải em làm bài bảng phụ - Đổi bài chấm chéo LỊCH SỬ TIẾT 28 NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG ( Năm 1786 ) I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - HS hiểu việc nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long có nghĩa là đã thống đất nước, chấm dứt thời kì Trịnh – Nguyễn phân tranh - HS trình bày sơ lược diễn biến tiến công Bắc diệt chính quyền họ Trịnh nghĩa quân Tây Sơn - Yêu thích tìm hiểu thêm lịch sử nước nhà II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - SGK - Lược đồ khởi nghĩa Tây Sơn - Gợi ý kịch : Tây Sơn tiến Thăng Long III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 16 (17) Trường tiểu học Hộ Phòng A HOẠT ĐỘNG CỦA GV Lớp HOẠT ĐỘNG CỦA HS Khởi động Bài cũ: Thành thị kỉ XVI – XVII - Quy mô và hoạt động buôn bán nước ta kỉ HS trả lời, lớp nhận xét XVI- XVII? - Hoạt động buôn bán các thành thị nói lên tình hình kinh tế nước ta thời kì đó nào? GV nhận xét Giới thiệu bài A Hoạt động 1: Sự phát triển cuả khởi nghiã Tây Sơn - GV trình bày phát triển khởi nghĩa HS theo dõi kết hợp đọc Tây Sơn trước tiến Thăng Long: Mùa xuân SGK 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ xây dựng khởi nghĩa Tây Sơn (Bình Định) đã đánh đổ chế độ thống trị họ Nguyễn đàng Trong (1777), đánh đuổi quân xâm lược Xiêm (1785) Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ đàng Trong và định tiến Thăng Long diệt chính quyền họ Trịnh B Hoạt động 2: Kể lại tiến quân Thăng Long nghĩa quân Tây Sơn + Dựa vào nội dung SGK để đặt câu hỏi : - Sau lật đổ chúa Nguyễn Đàng Trong , Nguyễn Huệ có định gì ? - Nghe tin nguyễn Huệ tiến quân Bắc , thái độ Trịnh Khải và quân tướng nào? - Cuộc tiến quân bắc nghĩa quân Tây Sơn diễn nào ? C Hoạt động 3: Kết và ý nghiã cuả khởi nghĩa - Tổ chức cho SH thảo luận kết và ý nghĩa kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long - Gv chốt ý D Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi SGK - Nêu bài học SGK + HS làm việc theo nhóm 2: - Kể lại tiến quân Thăng Long nghĩa quân Tây Sơn - Chia nhóm , phân vai , tập đóng vai - HS đóng tiểu phẩm quân Tây Sơn tiến quân Thăng Long HS thi đua - Học sinh thảo luận và nêu -Hs trả lời GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 17 (18) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp - Nhận xét tiết học - em nêu, lớp đọc thầm - Dặn chuẩn bị bài: Quang Trung đại phá quân Thanh ( Năm 1789 ) TẬP LÀM VĂN TIẾT 55 ÔN TẬP - TIẾT I.MỤC TIÊU: Kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng (yêu cầu tiết 1) Hệ thống hoá số điều cần nhớ nội dung chính, nhân vật các loại bài tập d8ọc là truyện kể chủ điểm Những người cảm II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Phiếu thăm -Một số tờ giấy khổ to kẻ bảng để HS làm BT2 III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Giới thiệu bài: Các em đã học chủ điểm Những người cảm Trong tiết học hôm chúng ta hệ -HS lắng nghe thống hoá số điều cần nhớ nội dung chính, nhân vật các bài tập đọc thuộc chủ đề này Hoạt động 1: Kiểm tra đọc - hiểu -HS lên bốc thăm và -Kiểm tra tất HS chưa có điểm (tiến trả lời câu hỏi hành tiết 1) Hoạt động 2: Hệ thống các bài văn kể -1 HS đọc, lớp theo dõi chuyện và nội dung chính câu SGK chuyện -Cho HS đọc yêu cầu BT -GV giao việc: Các em đọc lại bài tập đọc là truyện kể đã học chủ điểm Những -HS kể tên: người cảm Sau đó các em tóm tắt nội dung * Khuất phục tên cướp biển các bài tập đọc chủ điểm trên * Ga-vrốt ngoài chiến luỹ * Em hãy kể tên các bài tập đọc là truyện kể * Dù trái đất quay chủ điểm Những người cảm * Con sẻ -Cho HS làm bài GV phát giấy cho HS làm -Các nhóm làm bài bài - Cho HS trình bày kết và yêu cầu kể tóm -Đại diện các nhóm lên trình tắt câu chuyện bày kết làm bài GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 18 (19) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp -GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học -Dặn HS nhà tiếp tục xem lại các tiết học kiểu câu kể: Câu kể Ai làm gì ? (tuần 17, 19); câu kể Ai nào ? (tuần 21, 22); Câu kể Ai là gì ? (tuần 24, 25) để học tốt tiết ôn tập Thứ năm , ngày 22 tháng năm 2012 CHÍNH TẢ TIẾT 28 ÔN TẬP - TIẾT I.MỤC TIÊU: Nghe – viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn miêu tả Hoa giấy Ôn luyện kiểu câu kể: Ai làm gì ?Ai nào ? Ai là gì ? II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Tranh, ảnh hoa giấy minh hoạ cho đoạn văn BT1 -3 tờ giấy khổ to để HS làm BT2 III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GV * Giới thiệu bài: Trong thiên nhiên, loại hoa lại mang vẻ đẹp riêng Hoa sen vừa có hương thơm vừa đẹp sắc mầu Hoa hồng rực rỡ … Hoa giấy mang vẻ đẹp riêng Vẻ đẹp nào ? Điều đó các em biết qua bài chính tả Hoa giấy hôm chúng ta học B Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe – viết chính tả -GV đọc lượt toàn bài Hoa giấy -Cho HS đọc thầm lại đoạn văn -GV nêu nội dung bài chính tả: Bài Hoa giấy giới thiệu vẻ đẹp giản dị hoa giấy Hoa giấy có nhiều màu: màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết -Cho HS luyện viết từ ngữ dễ viết sai: giấy, trắng muốt tinh khiết, thoảng, tản mát -GV đọc câu cụm từ cho HS viết HOẠT ĐỘNG CỦA HS -HS lắng nghe -HS lắng nghe -HS đọc thầm lại đoạn CT -HS luyện viết từ ngữ -HS viết chính tả -HS soát lại bài -HS đổi tập cho để GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 19 (20) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp -GV đọc lại bài lượt -GV chấm đến bài soát lỗi, chữa lỗi lề -GV nhận xét chung * Bài tập 2: -Cho HS đọc yêu cầu BT2 * Câu a yêu cầu các em đặt các câu văn tương ứng với kiểu câu hỏi nào các em đã học? * Câu b yêu cầu đặt các câu văn tương ứng với kiểu câu nào ? * Câu c yêu cầu đặt các câu văn tương ứng với kiểu câu nào ? -1 HS đọc to, lớp lắng nghe -Kiểu câu: Ai làm gì ? -Kiểu câu: Ai nào ? -Kiểu câu: Ai là gì ? -HS làm bài vào VBT HS làm bài vào giấy -Dán kết bài làm trên bảng lớp -Cho HS làm bài GV phát giấy cho HS làm (mỗi em -Lớp nhận xét làm yêu cầu) -Cho HS trình bày -GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học -Yêu cầu HS nhà làm lại vào BT2 -Dặn em chưa có điểm kiểm tra tập đọc kiểm tra chưa đạt yêu cầu nhà tiếp tục luyện đọc TOÁN TIẾT 139 GIỚI THIỆU TỈ SỐ I - MỤC TIÊU : Giúp HS : Hiểu ý nghĩa thực tiễn tỉ số hai số Biết đọc, biết tỉ số hai số; biết vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị tỉ số hai số II.CHUẨN BỊ: Bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A Hoạt động 1: KTBC và gt bài GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 20 (21) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp  Tiến hành: em làm bảng lớp, lớp làm bảng - Gọi HS chữa bài nhà; Lớp thực Hs nhận xét và chữa bài bảng số kiến thức liên quan tiết học trước và liên quan đến tiết học này - GV chấm số - Nhận xét kiểm tra bài cũ B Hoạt động 2: Giới thiệu tỉ số 5:7 và 7:5  Tiến hành: GV nêu ví dụ: Có xe tải & xe HS vẽ sơ đồ khách xe tải GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ xe khách Bằng số xe khách Vài HS nhắc lại để ghi nhớ + GV đặt vấn đề: Số xe tải phần số xe khách ? + GV giới thiệu tỉ số: Người ta nói tỉ số số xe tải & số xe khách là : hay Tỉ số này cho biết số xe tải số xe khách Bằng số xe tải GV tiếp tục đặt vấn đề: Số xe khách phần số xe tải GV giới thiệu tỉ số: Người ta nói tỉ số số Vài HS nhắc lại để ghi nhớ xe tải & số xe khách là : hay Tỉ số này cho biết số xe tải số xe khách Chú ý: GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 21 (22) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp + Khi viết tỉ số số và thì phải viết theo thứ tự là : Tương tự hoạt động trên + Khi viết tỉ số số và thì phải Vài HS nhắc lại để ghi nhớ viết theo thứ tự là : C Hoạt động 3: Giới thiệu tỉ số a:b ( b khác ) HS lập tỉ số và 7, và Sau đó lập tỉ số a và b (b khác 0): là a:b = Kết luận chung: Tỉ số số a và số a b là a : b hay b D Hoạt động 4: Thực hành toán tỉ số Bài 1: HS lập tỉ số theo yêu cầu Bài 3: HS viết câu trả lời E Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò - Chấm số bài và nhận xét chung tiết học - Hướng dẫn bài nhà - Dặn dò hs chuẩn bị bài sau - Bảng - Thi đua theo nhóm - Làm vào vở, em nêu miệng, lớp đổi bài chấm chéo - Hs làm bài vào vở, em làm bảng phụ Nhận xét, sửa bài và nêu ý nghĩa tỉ số bài KHOA HỌC TIẾT 56 ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (tt) I- MỤC TIÊU: -Củng cố các kiến thức vật chất và lượng: các kĩ quan sát, thí nghiệm -Củng cố kĩ bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan tới nội dung phần vật chất và lượng -Học sinh yêu thiên nhiên và có thái độ trân trọng các thành tựu khoa học kĩ thuật II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 22 (23) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp -Một số đồ dùng cho thí nghiệm nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, nhiệt :cốc, túi ni lông, xi-lanh, đèn, nhiệt kế… -Tranh ảnh việc dùng âm thanh, ánh sáng, nhiệt sống hàng ngày và sản xuất, vui chơi giải trí III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A Hoạt động : Khởi động và KTBC - Khởi động: - Hát chuyền hoa có thăm - Kiểm tra bài cũ: ghi câu hỏi KTBC -Nước có tính chất gì? Nước tồn thiên - Hs nêu câu trả lời, các nhiên dạng nào? Đặc điểm cuả dạng là em khác nhận xét gì? - Không khí có tính chất gì giống và khác nước? Giới thiệu: Bài “Ôn tập: vật chất và lượng” B Hoạt động 1: Củng cố kíen thức Vật chất và lượng Trả lời các câu hỏi ôn tập - HS hỏi đáp với theo -Cho hs thực theo nhóm , trả lời các câu hỏi nhóm SGK HS hỏi HS với lớp các câu hỏi SGK -HS thực đố nhóm Sau đó chuẩn bị câu trả lời và dùng câu đố, đố nhóm -Chữa và nhận xét chung khác B Hoạt động 2: Trò chơi rèn luyện kĩ quan - Các nhóm đưa nhận sát xét Trò chơi “Đố bạn chứng minh được” -Cho các nhóm bốc thăm câu đố và chuẩn bị câu trả lời, sau đó đố các nhóm khác.: +Nước không có hình dạng xác định +Ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật tới mắt +Không khí có thể bị nén lại giãn +Nhiệt độ truyền từ vật nóng sang vật lạnh -GV chốt câu trả lời C Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò -Nêu các nội dung đã ôn tập - Nhận xét tiết học GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 23 (24) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 56 ÔN TẬP - TIẾT I.MỤC TIÊU: Tiếp tục ôn luyện kiểu câu kể Ai làm gì ? , Ai nào ? , Ai là gì ? Viết đoạn văn ngắn có sử dụng kiểu câu kể II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bảng phụ kẻ bảng theo mẫu SGK + tờ giấy viết sẵn lời giải BT1 - Một tờ phiếu viết đoạn văn BT2 III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Giới thiệu bài: -Các em đã học kiểu câu: Ai làm gì ?, Ai nào ?, Ai là gì ? Trong tiết học hôm nay, -HS lắng nghe chúng ta tiếp tục ôn luyện kiểu câu đó Đồng thời, các em luyện tập viết đoan văn ngắn đó có kiểu câu kể Hoạt động 1: Củng cố các kiểu câu -1 HS đọc, lớp theo dõi -Cho HS đọc yêu cầu BT1 SGK -GV giao việc: Các em có nhiệm vụ nêu định nghĩa và tìm VD kiểu câu kể để viết vào bảng phân biệt kiểu câu theo đúng yêu cầu đề bài SGK Các em xem lại các tiết LTVC đã học loại câu kể: +Câu kề Ai làm gì ? (tuần 17, trang 166, 171, tập một; tuần 19, trang tập hai) +Câu kể Ai nào ? (tuần 21, 22, trang 23, 29, 36) +Câu kể Ai là gì ? (tuần 24, 25, trang 57, 61, 68) -HS làm bài theo nhóm (3 em) để lập bảng phân biệt đúng em viết kiểu câu kể, -Cho HS làm bài: GV phát giấy khổ rộng cho viết nhanh vào bảng so sánh các nhóm làm bài -Đại diện các nhóm dán kết bài làm lên bảng lớp -Cho HS trình bày -Lớp nhận xét GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 24 (25) Trường tiểu học Hộ Phòng A -GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: (GV có thể sử dụng bảng kết làm bài tốt HS) -GV đưa bảng phân biệt kiểu câu đã chuẩn bị trước để chốt lại: Hoạt động 2: Củng cố lại các tác dụng mẫu câu -Cho HS đọc yêu cầu BT2 -GV giao việc: Các em tìm đoạn văn đã cho kiểu câu kể nói trên và nêu rõ tác dụng kiểu câu Các em cần đọc kiểu câu đoạn văn, xem câu thuộc kiểu câu gì ? -Cho HS làm bài -Cho HS trình bày -GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng: Câu Câu Bấy tôi còn là chú bé lên mười Mỗi lần cắt cỏ, tôi Câu tìm bứt nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp cây Buổi chiều làng ven sông Câu yên tĩnh cách lạ lùng Hoạt động 3: Củng cố kĩ viết đoạn văn có sử dụng phối hợp các mẫu câu -Cho HS đọc yêu cầu BT3 -GV giao việc: Các em có nhiệm vụ viết đoạn văn ngắn bác sĩ Ly truyện Khuất phục tên cướp biển Trong đoạn văn, các em cần sử dụng câu kể Ai là gì ? để giới thiệu và nhận định bác sĩ Ly Sử dụng câu kể Ai làm gì ? để kể hành động bác sĩ Ly, câu kể Ai nào? để nói đặc điểm, tính cách bác sĩ Ly -Cho HS làm bài -Cho HS trình bày Lớp -1 HS đọc, lớp đọc thầm -HS làm việc cá nhân -Một số HS phát biểu ý kiến -Lớp nhận xét Kiểu câu Tác dụng Ai là gì ? Giới thiệu nhân vật “tôi” Ai làm gì ? Kể các hoạt động nhân vật “tôi” Ai nào Kể đặc điểm trạng ? thái buổi chiều làng ven sông -1 HS đọc, lớp lắng nghe -HS viết đoạn văn -Một số HS đọc đoạn văn -Lớp nhận xét GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 25 (26) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp -GV nhận xét, khen HS viết hay Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học -Dặn HS nhà làm thử bài luyện tập tiết 7, và chuẩn bị giấy bút để làm bài kiểm tra viết HK II BUỔI CHIỀU : Tiết ÔN TOÁN Hướng dẫn HS hoàn thành các bài tập tiết , tuần 25 (Sách thực hành TV và Toán tập / trang 34) 1/ Đúng ghi Đ , sai ghi S : Hình thoi ABCD có : a/ AB song song với CD b/ BC không song song với AD B A C c/ AC vuông góc với BD D d/ O là trung điểm AC và BD 2/ Viết tiếp vào chổ chấm : Trong bình hoa có bông hoa màu đỏ và bông hoa màu vàng a/ Tỉ số số hoa màu đỏ và số hoa màu vàng là : b/ Tỉ số số hoa màu vàng và số hoa màu đỏ là : Tiết ÔN CHÍNH TẢ Đọc cho HS viết đoạn truyện sau : "Trần Quốc Toản kịch chiến với Ô Mã Nhi" (Sách thực hành TV và Toán tập / trang 43) Quốc Toản thúc ngựa vút lên , huơ đao chém Ô Mã Nhi né Quốc Toản quấn chặt Ô Mã Nhi với đường đao linh lợi Ô Mã Nhi dùng GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 26 (27) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp đại đao đánh , đở , kín , nặng thủ , muốn nhằm sơ hở Quốc Toản mà hạ chàng Giao tranh ba trăm hiệp , ánh đao lóe lên Ô Mã Nhi bấm ngựa nhảy dài , dùng miếng đà đao Quan Vân Trường Quốc Toản sáng ý , ghìm cương , tuấn mã chồm hai vó trước lên Tiết ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU Yêu cầu HS chọn câu trả lời đúng , đánh vào ô trống (tiết 1) tuần 28 (Sách thực hành Tv và Toán tập / trang 64 , 65 ) Thứ sáu , ngày 23 tháng năm 2012 TẬP LÀM VĂN TIẾT 56 ÔN TẬP - TIẾT I.MỤC TIÊU: HS nhớ – viết đúng chính tả khổ thơ đầu bài Đoàn thuyền đánh cá HS viết là mở bài theo kiểu gián tiếp, viết đoạn văn tả phận đồ vật cây đề em đã chọn II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bảng phụ chép khổ thơ để HS soát, chữa lỗi III.HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Giới thiệu bài: Trong tiết luyện tập hôm nay, các em nhớ viết khổ thơ đầu bài Đoàn thuyền đánh cá Sau đó, -HS lắng nghe các em chọn hai đề tập làm văn đã cho và viết lời mở bài theo kiểu gián tiếp, viết đoạn tả phận đồ vật cây em tả Hoạt động 1: Kiểm tra kĩ nhớ - viết a) Hướng dẫn chính tả: -GV nêu yêu cầu bài chính tả -1 HS đọc khổ thơ viết -Cho HS đọc thuộc lòng khổ thơ CT + lớp đọc thầm lại bài CT -Yêui cầu HS nhắc lại nội dung bài chính tả - HS nêu -Cho HS luyện viết từ dễ viết sai: thuyền, - Luyện bảng biển, luồng sáng, dệt … GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 27 (28) Trường tiểu học Hộ Phòng A b) HS viết chính tả: -Cho HS nhớ và viết bài vào - Yêu cầu soát lỗi GV đưa bảng phụ đã viết khổ thơ lên c) Chấm, chữa bài: -Chấm bài + nhận xét chung Hoạt động 2: Củng cố viết đoạn văn miêu tả -Cho HS đọc yêu cầu đề -GV giao việc: Bài tập cho hai đề tập làm văn Các em chọn hai đề đó và viết lời mở bài theo kiểu gián tiếp, viết đoạn văn tả phận đồ vật (nếu em chọn tả đồ vật) tả phận cây (nếu em chọn tả cây) -Cho HS làm bài -Cho HS trình bày Lớp -HS viết chính tả -Viết xong tự soát lỗi, nhìn vào bảng phụ trên lớp để soát lỗi -1 HS đọc, lớp lắng nghe -HS viết mở bài + viết đoạn miêu tả phận đồ vật, cây -Một số HS trình bày -Lớp nhận xét -GV nhận xét, khen HS viết hay Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học -Dặn HS lưu ý từ ngữ hay viết sai chính tả để bài sau viết chính tả cho đúng TOÁN TIẾT 140 TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ I - MỤC TIÊU : Giúp HS biết cách giải bài toán “Tìm hai số biết tổng và tỉ số hai số đó ” II.CHUẨN BỊ: - Bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A Hoạt động 1: KTBC và gt bài  Tiến hành: GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 28 (29) Trường tiểu học Hộ Phòng A  Khởi động:  Bài cũ: - Gọi HS chữa bài nhà; Lớp thực bảng số kiến thức liên quan tiết học trước và liên quan đến tiết học này - GV chấm số - Nhận xét kiểm tra bài cũ Giới thiệu: Tìm hai số biết tổng và tỉ số hai số đó B Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hai số biết tổng và tỉ số hai số đó  Tiến hành: - Yêu cầu HS đọc đề toán 12 x - Phân tích đề toán: Số bé là phần? Số lớn là phần? - Yêu cầu HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng Hướng dẫn HS giải: + Có tất bao nhiêu phần nhau? + Tìm giá trị phần? + Tìm số bé? + Tìm số lớn? C Hoạt động 3: Gv gợi mở bài , HS thực hành tìm hai số biết tổng và tỉ số hai số đó  Tiến hành: Yêu cầu HS đọc đề toán Phân tích đề toán: Số Minh là phần? Số Khôi là phần? Lớp em làm bảng lớp, lớp làm bảng Hs nhận xét và chữa bài - HS đọc đề toán Số bé phần, số lớn phần - HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng : Số bé phần, số lớn phần - HS trả lời Hs đọc đề và trả lời các câu hỏi gợi ý tìm hiểu bài Minh phần, Khôi phần HS vẽ sơ đồ SGK + = phần 25 : = ( ) x = 10 (quyển ) 25 - 10 = 15 (quyển ) Yêu cầu HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng Hướng dẫn HS giải: + Có tất bao nhiêu phần - Thi đua giải theo nhóm Đại diện nhau? nhóm trình bày, lớp nhận xét + Tìm giá trị phần? - HS làm bài vào em làm bảng + Tìm số Minh? phụ: tóm tắt và giải GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 29 (30) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp + Tìm số Khôi? - Nhận xét và sửa bài bảng phụ D Hoạt động 4: Thực hành tìm hai số biết tổng và tỉ số hai số - HS tự tóm tắt và giải Nêu bài làm, đó đổi bài chấm chéo  Tiến hành: Bài tập 1: Mục đích làm rõ mối quan hệ tổng hai số phải tìm & tổng số phần mà số đó biểu thị E Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò  Tiến hành: - Chấm số bài và nhận xét chung tiết học - Hướng dẫn bài nhà - Dặn dò hs chuẩn bị bài sau ĐỊA LÍ TIẾT 28 NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (Tiết ) I-MỤC TIÊU: Sau bài này học sinh biết: -Trình bày số nét tiêu biểu hoạt động kinh tế du lịch, công nghiệp -Khai thác các thông tin để giải thích phát triển số ngành kinh tế đồng duyên hải miền Trung -Biết mô tả cách đơn giản cách làm đường mía -Nét đẹp sinh hoạt người dân nhiều tỉnh miền Trung thể qua việc tổ chức lễ hội II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bản đồ hành chính Việt Nam -Tranh ảnh số địa điểm du lịch đồng duyên hải miền Trung, số nhà nghỉ đẹp, lễ hội người dân miền Trung (nếu có ) -Mẫu vật :đường mía số sản phẩm từ đường mía III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Khởi động: Bài cũ: Người dân và hoạt động sản GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 30 (31) Trường tiểu học Hộ Phòng A xuất đồng duyên hải miền Trung (tiết 1) Vì dân cư lại tập trung khá đông đúc duyên hải miền Trung? Giải thích vì người dân duyên hải miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía & làm muối? - GV nhận xét Giới thiệu bài A Hoạt động 1: Một số nét tiêu biểu hoạt động kinh tế  Tiến hành: * Yêu cầu HS quan sát hình và trả lời các câu hỏi: - Người dân miền Trung dùng cảnh đẹp đó để làm gì? - Yêu cầu HS đọc đoạn văn đầu mục này - Yêu cầu HS liên hệ thực tế để trả lời câu hỏi SGK GV treo đồ Việt Nam, gợi ý tên các thị xã ven biển để HS dựa vào đó trả lời => GV khẳng định điều kiện phát triển du lịch & việc tăng thêm các hoạt động góp phần cải thiện đời sống nhân dân vùng này (có thêm việc làm & thu nhập) & vùng khác (đến nghỉ ngơi, thăm quan cảnh đẹp sau thời gian làm việc, học tập tích cực) B Hoạt động 2: Sự phát triển số ngành kinh tế  Tiến hành: * Yêu cầu HS quan sát hình 10, 11 và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: - Vì có nhiều xưởng sửa chữa tàu thuyền các thành phố, thị xã ven biển? => GV khẳng định các tàu thuyền Lớp - Hát chuyền hoa- trả lời câu hỏi - HS quan sát hình (cá nhân)và trả lời các câu hỏi * HS quan sát và thảo luận - Do có tàu đánh bắt cá, tàu chở khách nên cần xưởng sửa chữa - HS quan sát và nói cho nghe theo nhóm đôi - HS nêu tên và mô tả các lễ hội mà các em đã tìm hiểu, đã biết GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 31 (32) Trường tiểu học Hộ Phòng A sử dụng phải thật tốt để đảm bảo an toàn (người dân chài thường lênh đênh trên tàu ngoài biển khoảng thời gian dài, có phải lên đến hàng tháng trời, xa đất liền, trên tàu có hàng chục thuyền viên vì tàu phải thật tốt để đảm bảo an toàn Ngày 30-4-2004, tàu du lịch trên đường đảo Hòn Khoai (Cà Mau) đã bị chìm khiến 39 người chết tàu không đảm bảo an toàn) * GV cho HS quan sát hình 12,13, 14, 15 - Yêu cầu HS nói cho biết các công việc sản xuất đường? C Hoạt động 3: Lễ hội - Nét đẹp sinh hoạt người dân  Tiến hành: - GV cho HS nêu các lễ hội mà em biết - GV giới thiệu thông tin số lễ hội như: Lễ hội Cá Voi, gắn với truyền thuyết cá voi đã cứu vua trên biển, năm Khánh Hoà có tổ chức lễ hội Cá Voi Ở nhiều tỉnh khác nhân dân tổ chức cúng Cá Ông các đền thờ Cá Ông ven biển GV yêu cầu HS đọc đoạn văn lễ hội khu di tích Tháp Bà Nha Trang * Quan sát hình 16 & mô tả khu Tháp Bà GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trả lời D Hoạt động 4: Củng cố , Dặn dò: - Rút ghi nhớ - Chuẩn bị bài: Thành phố Huế Lớp - HS quan sát Chở mía nhà máy, rửa sạch, ép lấy nước, quay li tâm để bỏ bớt nước, sản xuất đường trắng, đóng gói phục vụ tiêu dùng & sản xuất - HS Đọc ghi nhớ SGK GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 32 (33) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp SINH HOẠT CUỐI TUẦN I Nhận xét tuần qua :  Thực nội quy  Vệ sinh phòng lớp , sân trường  Chăm sóc cây  Chuyên cần II Kế hoạch tuần tới :  Phân công làm vệ sinh  Chăm sóc cây  Thực nội quy BUỔI CHIỀU : Tiết ÔN TẬP LÀM VĂN Hướng dẫn HS hoàn thành các bài tập tiết tuần 28 (Sách thực hành TV và Toán trang 66) Tiết ÔN TOÁN Yêu cầu HS làm các bài tập tiết tuần 28 ( Sách thực hành Tv và Toán / trang 69,70) 1/ Tổng hai số là 24 Tỉ số hai số là Tìm hai số đó : Bài giải : GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 33 (34) Trường tiểu học Hộ Phòng A Lớp 2/ Có tất 35 gà , đó số gà trống số gà mái Hỏi có bao nhiêu gà trống , bao nhiêu gà mái ? Bài giải : Tiết ÔN TẬP ĐỌC VÀ KỂ CHUYỆN Tổ chức cho HS thi đọc hai bài tập đọc vừa học tuần 28 Duyệt khối trưởng Duyệt BGH Lâm Phương Trang Trần Thị Bảo Trâm GV : Nguyễn Thị Tố Như , Lớp 4A5 Năm Học 2011-2012 Trang 34 (35)
- Xem thêm -

Xem thêm: gioa an lop 4 tuan 28 cktkns, gioa an lop 4 tuan 28 cktkns