DeDA thi HSGTV 2 Yen TruongYD

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:23

Nhóm từ chỉ hoạt động trạng thái: tàn, kết, nghĩ, nói, giúp, cho.. Một mặt xanh bóngb[r] (1)Trường tiểu học Yên Trường ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2010-2011 Môn : Tiếng Việt (Thời gian làm 90 phút) Câu1: ( điểm) a Trong từ ngữ sau, từ viết sai tả? Em sửa lại cho đúng: Nước xôi; ăn xôi; sim; xoan; siêng năng; hoa xen b Tìm từ ngữ trái nghĩa với từ sau: Sáng rực, im lặng Câu2: ( điểm) Xếp từ sau: hoa, tàn, kết, ngọt, nghĩ, ong, nói, bạn, giúp, cho, mật ong, bướm thành nhóm: a Nhóm từ vật b Nhóm từ hoạt động trạng thái Câu3: ( điểm) Câu thuộc kiểu câu: Ai gì? a Thật có chí nên b Cô giáo cô tiên c Thế mùa xuân mong ước đến Câu 4: (4 điểm) Điền dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn sau viết lại cho đúng tả: Cậu nhìn lên tán mặt xanh bóng mặt đỏ hoe mắt mẹ khóc chờ em cậu bé khóc xồ cành ơm cậu tay mẹ cậu âu yếm vỗ Câu5: ( điểm) Một năm có bốn mùa Xn Hạ Thu Đơng Mỗi mùa có vẻ đẹp riêng Hãy viết đoạn văn ngắn gồm 5-7 câu mùa mà em thích (2)Trường Tiểu học Yên Trường ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Năm học: 2010 – 2011 Câu1: ( điểm) a Từ viết sai: nước xôi; hoa xen.( Mỗi từ cho 0,5 điểm) Sửa lại: nước sơi; hoa sen b.Tìm từ ngữ trái nghĩa ( Mỗi cặp từ cho 0,5 điểm) Sáng rực – Tối tăm Im lặng – ồn Câu2: ( điểm) ( Mỗi từ cho 0,5 điểm) a.Nhóm từ vật: : hoa, , ngọt, ong, bạn, mật ong, bướm b Nhóm từ hoạt động trạng thái: tàn, kết, nghĩ, nói, giúp, cho Câu3: ( điểm) Câu thuộc kiểu câu: Ai gì? Câu b Cơ giáo tiên Câu 4: (4 điểm) Điền dấu chấm, dấu phẩy vào đoạn văn sau viết lại cho tả( Mỗi dấu câu cho 0,5 điểm, viết hoa cho 0,5 điểm) Cậu nhìn lên tán Một mặt xanh bóng Mặt đỏ hoe mắt mẹ khóc chờ Cậu bé khóc Cây xồ cành ơm cậu tay mẹ âu yếm vỗ Câu5: ( điểm) Học sinh cần nêu được: - Đó mùa nào? ( điểm) - Thời tiết có đặc biệt? ( điểm) - Cảnh vật cối nào? ( điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: DeDA thi HSGTV 2 Yen TruongYD, DeDA thi HSGTV 2 Yen TruongYD