GIAO AN L5 TUAN 12 TICH HOP

40 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:19

HOẠT ĐỘNG HỌC - 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở nháp và nhận xét - HS ở dưới nêu cách nhân một số thập phân với một số thập phân.. - Lắng nghe nhắc lại tựa bài.[r] (1)TUẦN 12  Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012 TẬP ĐỌC: MÙA THẢO QUẢ I Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn giọng từ ngữ tả hình ảnh, màu sắc, mùi vị rừng thảo - Hiểu nội dung: Vẻ đẹp và sinh sôi rừng thảo (Trả lời các câu hỏi SGK) - HSKG nêu tác dụng cách dùng từ, đặt câu để miêu tả vật sinh động - Giáo dục HS có ý thức làm đẹp môi trường gia đình, môi trường xung quanh II Chuẩn bị: Bảng phụ ghi sẵn các câu văn cần luyện đọc diễn cảm III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: Ôn tập - HS đọc thuộc bài, trả lời câu hỏi - HS đọc theo yêu cầu và trả lời câu hỏi - GV nhận xét cho điểm Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện - HS khá giỏi đọc bài đọc + Đoạn 1: từ đầu đến “nếp khăn” -Gọi HS giỏi đọc toàn bài + Đoạn 2: từ “thảo …đến …không gian” +Bài này chia làm đoạn? + Đoạn 3: Còn lại -3 HS tiếp nối đọc toàn bài(2 lượt) - HS nối tiếp đọc đoạn GV chú ý sửa lỗi phát âm ngắt giọng cho HS(nếu có) - HS luyện đọc, lớp theo dõi nhận xét -Chú ý nghỉ rõ sau các câu ngắn:Gió thơm/Cây cỏ thơm/Đất trời thơm - GV rút từ khó - Rèn đọc: Đản Khao, lướt thướt, Chin San, sinh sôi, chon chót - HS đọc thầm phần chú giải - GV giúp HS giải nghĩa chú giải sgk - Yêu cầu HS đọc nối đoạn - HS nối tiếp đọc đoạn - Lắng nghe - GV đọc diễn cảm toàn bài  Hoạt động 2: H/dẫn HS tìm hiểu bài - GV cho HS đọc đoạn + Câu hỏi 1: Thảo báo hiệu vào mùa - HS đọc đoạn 1, lớp đọc thầm, TLCH cách nào? Cách dùng từ đặt câu + Bằng mùi thơm đặc biệt quyến rũ, mùi thơm rãi theo triền núi, bay vào thôn xóm, làn gió đoạn đầu có gì đáng chú ý? thơm, Từ hương và thơm lặp lại - GV kết hợp ghi bảng từ ngữ gợi tả điệp từ, có tác dụng nhấn mạnh: hương thơm • GV chốt lại *Ý 1: Thảo báo hiệu vào mùa - Yêu cầu HS nêu ý - HS đọc nhấn giọng từ ngữ báo hiệu mùi thơm - Gọi HS luyện đọc đoạn - HS đọc đoạn 2, lớp đọc thầm, TLCH - Yêu cầu HS đọc đoạn + Câu hỏi 2: Tìm chi tiết cho thấy + Qua năm, - lớn cao tới bụng – thân lẻ đâm thêm nhiều nhánh – sầm uất – lan tỏa – xòe lá – cây thảo phát triển nhanh? lấn • GV chốt lại *ý 2: Sự sinh sôi phát triển mạnh thảo - Yêu cầu HS nêu ý - Gọi HS luyện đọc đoạn - HS đọc - Nhấn giọng từ ngữ gợi tả mãnh liệt thảo (2) - HS đọc đoạn 3, lớp đọc thầm, TLCH - Hoa thảo nảy gốc cây, đáy rừng, nhiều mới, nhấp nháy, vui mắt - Nhấn mạnh từ gợi tả trái thảo – màu sắc – nghệ thuật so sánh – Dùng tranh minh họa - Yêu cầu HS nêu ý *ý 3: Nét đẹp rừng thảo quả chín - Luyện đọc đoạn - HS đọc – Nhấn mạnh từ gợi tả - Ghi từ ngữ bật vẻ đẹp trái thảo - Thi đọc diễn cảm - HS thi đọc diễn cảm - GV nhận xét cách đọc HS - Lớp nhận xét - HS nêu nội dung bài *ND: Thấy cảnh rừng thảo đầy hương thơm và sắc đẹp thật quyến rũ  Hoạt động 3: Đọc diễn cảm - HS nêu cách ngắt nhấn giọng - GV đọc diễn cảm toàn bài - Đoạn 1: Đọc chậm nhẹ nhàng, nhấn giọng diễn cảm từ gợi tả - Hướng dẫn HS kĩ thuật đọc diễn cảm - Cho HS đọc đoạn - Đoạn 2: Chú ý diễn tả rõ phát triển nhanh - GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đọan 1: cây thảo “Thảo quả….nếp áo, nếp khăn.” - Đoạn 3: Chú ý nhấn giọng từ tả vẻ đẹp + GV đọc mẫu rừng thảo chín - GV nhận xét và y/c HS luyện đọc diễn - HS đọc nối tiếp cảm theo cặp - HS thi đọc - Mời HS đọc trước lớp - Nhận xét, lớp theo dõi bình chọn biểu dương - Nhận xét, tuyên dương Củng cố - dặn dò: - HS trả lời, lớp nghe khắc sâu kiến thức - Em có suy nghĩ gỉ đọc bài văn *GDBVMT Chúng ta cần làm gì để bảo vệ - HS nờu: khụng chặt cõy, phỏ rừng, dốt rừng …, rõng th¶o qu¶? lớp nhận xét bổ sung, - Nghe thực nhà - Chuẩn bị: “Hành trình bày ong” - Nghe rút kinh nghiệm - Nhận xét tiết học * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… - Yêu cầu HS đọc đoạn + Câu hỏi 3: Hoa thảo nảy đâu? Khi thảo chín, rừng có nét gì đẹp? • GV chốt lại KHOA HỌC: SẮT, GANG, THÉP I Mục tiêu: - Nhận biết số tính chất sắt, gang, thép - Nêu số ứng dụng sản xuất, đời sống sắt, gang, thép - Quan sát, nhận biết số đồ dùng làm từ gang.thép *BVMT (Liên hệ): Một số đặc điểm chính MT và TNTN II Chuẩn bị: - Hình vẽ SGK trang 42, 43 - HS: Sưu tầm tranh ảnh số đồ dùng làm từ sắt, gang, thép III Các hoạt động: (3) HOẠT ĐỘNG DẠY Bài cũ: Tre, mây, song + Nêu đặc điểm và ứng dụng tre? + Nêu đặc điểm và ứng dụng mây, song? - GV nhận xét, cho điểm Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài Phát triển các hoạt động: a)Nguồn gốc và tính chất sắt, gang, thép  Hoạt động 1: Làm việc với vật thật Bước 1: Làm việc theo nhóm - GV phát phiếu học tập + So sánh đinh đoạn dây thép với đinh gỉ dây thép gỉ bạn có nhận xét gì màu sắc, độ sáng, tính cứng và tính dẻo chúng + So sánh nồi gang và nồi nhôm cùng cỡ, nồi nào nặng Bước 2: Làm việc lớp  GV chốt + chuyển ý  Hoạt động 2: Làm việc với SGK Bước 1: Làm việc cá nhân - GV phát phiếu học tập cho HS , yêu cầu HS làm việc theo dẫn SGK Trang 42 và ghi lại câu trả lời vào phiếu học tập Bước 2: Chữa bài tập - Mời HS trình bày - GV nhận xét, kết luận: sắt là kim loại có tính chất dẽo, dễ kéo thành sợi, dễ rèn, dập Sắt có màu xám, có ánh kim Trong tự nhiện, sắt có các thiên thạch và các quặng sắt Gang, thép là hợp kim sắt và cac bon Gang cứng giòn không thể uốn hay kéo thành sợi Thép có ít các bon và có thêm vài chất khác nên có tính chất cứng, bền , dẻo b) Ứng dụng gang, thép:  Hoạt động 3: Quan sát, thảo luận - Y/c HS quan sát hình 1, 2, 3, 4, 5, và thảo luận theo cắp và nói: + Tên sản phẩm là gì? + Chúng làm từ vật liệu nào? - Mời HS trình bày HOẠT ĐỘNG HỌC -2 HS trả lời - Lớp nhận xét - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát các vật đem đến lớp và thảo luận các câu hỏi có phiếu học tập - Chiếc đinh và đoạn dây thép đếu có màu xám trắng, có ánh kim đinh thì cứng, dây thép thì dẻo, dễ uốn - Chiếc đinh gỉ và dây thép gỉ có màu nâu gỉ sắt, không có ánh kim, giòn, dễ gãy - Nồi gang nặng nồi nhôm - Đại diện các nhóm trình bày kết quan sát và thảo luận nhóm mình Các nhóm khác bổ sung - HS làm việc với SGK và ghi vào phiếu học Sắt Gang Thép Nguồn Trong Tạo Được tạo gốc quặng sắt thành từ thành từ sắt, thiên sắt cacbon và thạc cac số chất khác bon -Thép không gỉ còn có thêm lượng crôm và kền Tính Xám trắng Cứng, Cứng hơn, chất có ánh giòn bền hơn, kim, cứng, không dẻo sắt dẻo dễ thể uốn, uốn, dễ hay kéo kéo sợi, dễ sợi rèn, dập - số HS trình bày bài làm, các HS khác góp ý - HS thảo luận theo cặp, trình bày, lớp bổ sung + Hình 1: Đường ray xe lửa, làm từ thép hợp kim sắt + Hình 2: Ngôi nhà có lan can làm thép + Hình 3: Cầu sử dụng thép để xây dựng + Hình 4: Nồi làm gang + Hình 5: Dao, kéo, dây chì làm (4) - GV nhận xét, kết luận và hỏi: Ngoài ra, sắt, gang, thép còn dùng sản xuất dụng cụ, chi tiết, máy móc, đồ dùng nào nữa? -GV nhận xét, kết luận c) Cách bảo quản -Y/c HS thảo luận: Nêu các bảo quản số đồ dùng làm từ sắt, gang thép gia đình? - Gọi HS trình bày - GV nhận xét, kết luận: Những đồ dùng sản xuất từ gang giòn, dễ vở, nên sử dụng phải đặt để cẩn thận Một số đồ dùng sắt dao , kéo, cày, cuốc phải rửa và cất nơi khô, ráo -Gọi HS đọc bài học sgk * GDBVMT: - Gang, thép làm từ quặng sắt Vậy theo các em, chúng ta cần phải làm gì để nguồn tài nguyên này không bị cạn kiệt? - Đối với đồ dùng làm từ sắt, gang, thép, không còn sử dụng thì phải xử lí nào? GD HS giữ gìn và bảo vệ tài sản nhà trường và nơi công cộng là bảo vệ môi trường Củng cố - dặn dò: - Nêu nội dung bài học - Xem lại bài + học ghi nhớ - Chuẩn bị: Đồng và hợp kim đồng thép + Hình 6: Cờ lê, mỏ lết làm từ sắt, thép -Cày, cuốc, , dao, kéo, cầu thang, hàng rào, song cửa sổ, máy xe lửa, xe ô tô, xe đạp, xe máy, làm nhà… - HS thảo luận - Nhiều HS nêu: + Kéo, dao rửa sạch, cất nơi khô ráo + Hàng rào phải sơn chống gỉ… - HS nghe khắc sâu kiến thức - Cấm khai thác trái với quy định nhà nước, sử dụng tiết kiệm - Thu gom phế liệu để tái sản xuất ( thực hành tiết kiệm nguồn tài nguyên); không vứt bừa bãi dễ gây chảy máu chân dẵm phải gỉ sắt gây ô nhiễm môi trường - HS nêu, nghe khắc sâu kiến thức - Nghe thực nhà - Nghe rút kinh nghiệm * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TOÁN: NHÂN SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000 I Mục tiêu: Biết : - Nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000… - Chuyển đổi đơn vị đo số đo độ dài dạng số thập phân * Bài tập cần làm: Bài1, - GDHS tích cực tự giác học bài II Chuẩn bị: Bảng phụ ghi quy tắc – bài tập III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: HS lên bảng tính - 2HS lên bảng làm, lớp làm vào giấy nháp và (5) a)2,3 x b)12,34 x 4,6 x 15 56,02 x 14 -Yêu cầu HS: Phát biểu quy tắc nhân số thập phân với số tự nhiên - GV nhận xét, cho điểm Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS biết nắm quy tắc nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000 *VD 1: - GV cho HS tự tìm kết phép nhân: 27,867 x 10 = - GV nhận xét phần đặt tính và tính HS Yêu cầu HS: + Nêu rõ các thừa số, tích phép nhân 27,867 x 10 = 278,67 + Suy nghĩ để tìm cách viết 27,867 thành 278,67? + Vậy nhân số thập phân với 10 ta có thể tìm kết cách nào? - GV chốt cách nhân nhẩm với 10 * VD 2: Tương tự VD1 - Vậy nhân số thập phân với 100 ta có thể tìm kết nào? -Y/c HS rút qui tắc: Muốn nhân số thập phân với 10,100, 1000,….ta làm nào? -Y/c HS đọc qui tắc sgk Yêu cầu HS nêu quy tắc _ GV nhấn mạnh thao tác: chuyển dấu phẩy sang bên phải  Hoạt động 2: Thực hành Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu - GVcho HS tự làm, chữa bài - Yêu cầu HS: Phát biểu quy tắc nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000, - GV nhận xét và cho điểm nhận xét - 3-5 HS phát biểu quy tắc nhân số thập phân với số tự nhiên - Lớp nhận xét, sửa bài - Lắng nghe nhắc lại tựa bài - 1HS lên bảng làm, HS lớp làm vào nháp -Thừa số thứ là 27,867; thừa số thứ là 10; tích là 278,67 -Nếu ta chuyển dấu phẩy số 27,867 sang bên phải chữ số thì ta 278,67 -HS nêu: Khi nhân số thập phân với 10 ta có thể ta chuyển dấu phẩy số đó sang bên phải chữ số - HS thực theo yêu cầu GV - Ta chuyển dấu phẩy số đó sang bên phải chữ số - Muốn nhân số thập phân với 10, 100, 1000, ta việc chuyển dấu phẩy số đó sang bên phải 1, 2, 3, chữ số - HS đọc quy tắc SGK trang 57 1/ - HS đọc yêu cầu - HS lên bảng làm Cả lớp làm vào vở.VD: a/ 1,4 x 10 = 14 2,1 x 100 = 210 7,2 x 1000= 7200 - 3-5 HS nêu 2/ - HS đọc yêu cầu Bài 2: HS đọc đề toán - GV cho HS viết các số đo dạng số đo - HS lờn bảng làm bài, lớp làm vào xăng- ti- mét Yêu cầu HS làm trên 10,4dm = 104cm ; 12,6m = 1260cm 0,856m = 85,6cm ; 5,75dm = 57,5cm bảng lớn, lớp làm - HS giải thích cách làm VD: Yêu cầu HS giải thích cách làm 5,75dm= …cm - GV nhận xét bài HS - Củng cố cho HS viết số đo độ dài Ta có: dm = 10 cm 5,75 x 10 = 57,5 dạng số thập phân Vậy 5,75 dm = 57,5 cm - Nhận xét chữa bài Nêu cách đổi đơn vị đo độ dài 3/ HS đọc đề Bài 3: Dành cho HS khá, giỏi (6) - Cho HS đọc bài toán và tự giải - GV theo dõi chấm chữa bài - HS làm bài vào vở, HS làm bảng phụ: 10 lít dầu hỏa cân nặng: 10 x 0,8 = (kg) Can dầu hỏa cân nặng: + 1,3 = 9,3 (kg) ĐS: 9,3 kg Củng cố - dặn dò: - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” - Dãy A cho đề dãy B trả lời và ngược lại - GV nhận xét tuyên dương - Lớp nhận xét - GV yêu cầu HS nêu lại quy tắc - HS nhắc lại qui tắt, lớp nghe khắc sâu KT - Chuẩn bị: “Luyện tập” - Nghe thực nhà - Nhận xét tiết học - Nghe rút kinh nghiệm * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ANH VĂN: (GV môn giảng dạy) BUỔI CHIỀU MĨ THUẬT: (GV môn giảng dạy) Tiếng Việt: CHỦ ĐIỂM: GIỮ LẤY MÀU XANH (Tiết 1- Tuần 12 - Vở thực hành) I/ Mục tiêu: - Học sinh đọc diễn cảm bài thơ “Cây bàng” Biết nhấn giọng từ gợi tả, gợi cảm - Hiểu nội dung và làm các bài tập bài: “Cây bàng” II/ Các hoạt động dạy- học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/ Hướng dẫn HS đọc bài: “Cây bàng” - Yêu cầu HS tiếp nối đọc - HS tiếp nối đọc đoạn bài đoạn trước lớp GV theo dõi - Lớp đọc thầm sửa sai lỗi phát âm - Giúp HS tìm hiểu nghĩa từ khó - HS cùng tìm hiểu nghĩa từ khĩ - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - Luyện đọc theo cặp - Gọi HS đọc lại toàn bài - HS đọc thành tiếng, HS lớp theo dõi - Hướng dẫn HS thi đọc diễn cảm - Lớp nhận xét cách đọc bạn - Mỗi nhóm em - Các nhóm thi đọc diễn cảm - Gv nhận xét nhóm đọc hay - HS nhận xét nhóm đọc hay - Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung - HS nêu nội dung truyện, lớp nhận xét bổ sung truyện 2/ Hướng dẫn HS bài tập: Bài 2: Chon câu trả lời đúng 1/ Đọc bài và trả lời: - Yêu cầu HS đọc thầm bài và làm Đáp án: (7) bài - Nêu câu hỏi và gợi ý để học sinh trả lời; nắm lại kiến thức đã học - Nhận xét, chấm chữa bài cho học sinh a)Cây bàng rụng hết lá, người cởi trần trước gió b) Cây bàng đâm chồi nảy lộc, ngày càng xanh tốt c)Cây bàng chịu nắng để toả bóng mát che cho người d) Cây bàng và gió e) đứng, trần,manh áo, rét run g) Hai hình ảnh nhân hoá( bàng đội nắng, cây dành bóng mát ) h) giữa, còn, i) Nhờ 3/ Củng cố, dặn dò: - Nhận xét, sửa bài - Dặn HS đọc lại bài và hoàn - Nghe thực nhà thành bài tập, chuẩn bị tiết sau * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Kĩ thuật: CẮT, KHÂU, THÊU TỰ CHỌN: TÚI XÁCH TAY ĐƠN GIẢN (tiết 1) I/ Mục tiêu: Học sinh cần phải: - Vận dụng kiến thức, kĩ đã học để thực hành làm sản phẩm yêu thích - Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản - Rèn luyện đôi bàn tay khéo léo và khả sáng tạo HS yêu thích và tự hào với sản phẩm mình làm II/ Đồ dùng dạy học: - GV : Mẫu túi xách tay vải có thêu hình trang trí mặt túi Một số mẫu thêu đơn giản - GV + HS: Một mảnh vải có kích thước 50x70cm Khung thêu cầm tay; kim khâu, thêu các màu III/ Các hoạt động dạy học: HĐ GV HĐ HS 1/Giới thiệu bài: Ghi tựa bài - Lắng nghe nhắc lại tựa bài GV nêu yêu cầu và mục tiêu tiết học 2/ HĐ1: Quan sát , nhận xét mẫu: GV treo mẫu túi lên bảng , yêu cầu HS thảo luận cặp đôi các HS quan sát mẫu , thảo luận nội dung sau: cặp đôi và nêu: - Túi có hình gì? Gồm phận nào? -Túi có hình chữ nhật , bao gồm thân túi và quai túi.Quai túi dính vào hai bên miệng túi - Túi khâu kiểu mũi khâu nào? -Túi khâu mũi khâu - Hình thêu trang trí đặt vị trí nào? thường 3/HĐ2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật: - mặt thân túi GV hướng dẫn HS đọc SGK và quan sát các hình SGK để nêu các bước cắt , khâu , thêu trang trí túi xách tay.Sau đó yêu cầu HS nêu các bước thực Các bước: (8) *GV lưu ý cho HS (minh hoạ): - Thêu trang trí trước khâu túi Chú ý bố trí hình thêu cho cân đối trên nửa mảnh vải dùng để khâu túi - Khâu miệng túi trước khâu thân túi Gấp mép và khâu lược để cố định đường gấp mép mặt trái mảnh vải Sau đó lật vải sang mặt phải để khâu viền đường gấp mép - Khi khâu phần thân túi cần so cho mép vải và vuốt phẳngđường gấp cạnh thân túi Khâu đường thân túi mũi khâu thường khâu đột Nên bắt đầu đường khâu từ phía miệng túi - Đính quai túi mặt trái túi Nên khâu nhiều đường để quai túi đính vào miệng túi GV kiểm tra chuẩn bị HS và nêu các yêu cầu, thời gian thực hành Tổ chức cho HS thực hành đo, cắt vải theo nhóm 4/Củng cố –Dặn dò: - Dặn HS sau thực hành tiếp - GV nhận xét tiết học 1.Đo, cắt vải 2.Thêu trang trí trên vải 3.Khâu miệng túi 4.Khâu thân túi 5.Khâu quai túi 6.Đính quai túi vào miệng túi HS thực hành đo, cắt vải theo nhóm - Nghe thực nhà - Nghe rút kinh nghiệm Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MRVT: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I Mục tiêu: - Hiểu nghĩa số từ ngữ môi trường theo yêu cầu bài - (không làm bài tập 2) - Biết tìm từ đồng nghĩa với từ đã cho theo yêu cầu BT3 *GDBVMT (Trực tiếp): Ý thức bảo vệ môi trường, có hành vi đúng đắn với môi trường xung quanh II Chuẩn bị: Giấy khổ to – Từ điển Tiếng Việt, bảng phụ III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: Quan hệ từ • HS sửa bài 1, - HS sửa bài • GV nhận xét - Cả lớp nhận xét Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS mở rộng hệ thống hóa vốn từ thuộc chủ điểm Bảo vệ môi trường Luyện tập số kỹ giải nghĩa số từ ngữ nói môi trường 1a) HS đọc yêu cầu bài Bài 1: a) Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập - Cả lớp đọc thầm -Y/c HS thảo luận để phân biệt nghĩa các từ: - HS trao đổi cặp Đại diện nhóm nêu + Khu dân cư - Cả lớp nhận xét, bổ sung + Khu sản xuất + Khu dân cư: khu vực dành cho nhân dân ăn + Khu bảo tồn thiên nhiên ở, sinh hoạt - Mời HS trình bày + Khu sản xuất: khu vực làm việc nhà - GV nhận xét, kết luận máy, xí nghiệp - GV có thể dùng tranh ảnh để HS phân biệt + Khu bảo tồn thiên nhiên: khu vực đó rõ ràng: khu dân cư, khu sản xuất, khu có các loài vật, vật và cảng quang thiên bảo tồn thiên nhiên nhiên bảo vệ, giữ gìn lâu dài (9) Khu dân cư Khu sản xuất b) Y/c HS tự làm bài -GV đính bảng chữa bài, nhận xét  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS biết tìm từ đồng nghĩa để thay từ bảo vệ Bài 3: HS đọc yêu cầu và tự làm -GV gợi ý: tìm từ đồng nghĩa với từ bảo vệ cho nghĩa câu không thay đổi -Gọi HS phát biểu -GV nhận xét, kết luận • Có thể chọn từ giữ gìn (gìn giữ) thay cho vị trí từ bảo vệ câu văn trên là chính xác, hợp lí nhất, đảm bảo nghĩa câu văn không thay đổi .4 Củng cố - dặn dò: - Tìm từ thuộc chủ đề: Bảo vệ môi trường  đặt câu *GDBVMT Chúng ta cần làm gì để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường? Khu bảo tồn thiên nhiên 1b) HS làm bài vào VBT -1 HS làm vào bảng phụ +Sinh vật: Tên gọi chung các vật sống +Sinh thái: Quan hệ giữ sinh vật với môi trường xung quanh +Hình thái: Hình thức biểu hiện… - 1HS đọc to yêu cầu bài +HS suy nghĩ tìm từ đồng nghĩa với từ bảo vệ, có thể thay từ bảo vệ câu văn mà nghĩa câu không thay đổi +HS phát biểu ý kiến *Từ bảo vệ thay từ giữ gìn (gìn giữ) -Chúng em giữ gìn ngôi trường HS thi đua (3 em/ dãy) - Cả lớp nhận xét - Tất yếu tố xung quanh chúng ta là các thành phần môi trường Vì chúng ta phải có lòng yêu quý, ý thức bảo vệ và có hành vi đúng đắn với môi trường xung quanh - Nghe thực nhà - Học thuộc phần giải nghĩa từ - Chuẩn bị: “Luyện tập quan hệ từ” - Nhận xét tiết học - Nghe rút kinh nghiệm * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ÂM NHẠC: (GV môn giảng dạy) TOÁN: LUYỆN TẬP (10) I Mục tiêu: - Nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000, - Nhân số thập phân với số tròn chục, tròn trăm - Giải bài toán có ba bước tính * Bài tập cần làm: 1a; 2a,b; - Giáo dục học sinh say mê môn toán, vận dụng dạng toán đã học vào thực tế sống II Chuẩn bị: Phấn màu, bảng phụ III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: HS thực trên bảng lớp, yêu cầu các HS -Gọi HS thực trên bảng lớp, yêu cầu khác làm trên nháp các HS khác làm trên nháp HS1: 34,5m = …dm HS2: 4,5 =…tạ - Yêu cầu vài HS: Phát biểu quy tắc nhân 37,8m =…cm 9,02 tấn=…kg số thập phân với 10, 100, 1000, 1,2km =…m 0,1 =…kg - GV nhận xét, cho điểm -3-4 HS nêu, HS khác nhận xét Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài: Luyện tập - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: H/dẫn HS rèn kỹ nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000 Bài 1a: GV yêu cầu nêu yêu cầu bài tập 1/ HS đọc yêu cầu bài - Nhắc lại cách nhân nhẩm với 10, 100, 1000 - HS nêu lại qui tắt, lớp theo dõi - Yêu cầu HS làm trên bảng lớp, lớp làm - HS làm trên bảng lớp, lớp làm - HS sửa bài Từng HS nêu cách làm: GV theo dõi cách làm HS …Vì phép tính có dạng 1,48 nhân với 10 nên - HS khá, giỏi trình bày các câu còn lại ta việc chuyển dấu phẩy 1,48 sang - GV yêu cầu HS sửa miệng phải chữ số - Lớp nhận xét  Hoạt động 2: H/dẫn HS rèn kỹ nhân số thập phân với số tròn chục, tròn trăm 2/ HS đọc yêu cầu Bài 2: a,b Gọi HS nêu yêu cầu bài tập: - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở: - Bài toán yêu cầu gì? b) 12,6 - Yêu cầu HS đặt tính và thực phép tính a) 7,69 x 50 x 800 - HS khá, giỏi trình bày các câu còn lại 384,50 10 080,0 - Phát biểu quy tắc nhân số thập phân với 12 ,82 số tự nhiên 40 HS phát biểu quy tắc nhân - Nêu nhận xét phép nhân số thập phân 512 ,80 với số tròn chục - Vài HS nêu nhận xét chung HS ngồi cạnh • GV chốt lại: Lưu ý HS thừa số thứ hai có đổi để kiểm tra bài chữ số tận cùng 3/ HS đọc đề – Phân tích – Tóm tắt, giải, nhận xét sữa bài Quãng đường người đó Bài 3: GV yêu cầu HS đọc đề, phân đề – đầu là: 10,8 x = 32,4 (km) nêu cách giải Quãng đường người đó - GV chốt cách giải và yêu cầu HS làm bài là: 9,52 x = 38,08 (km) - GV nhận xét chấm chữa bài Quãng đường người đó dài tất là: 32,4 + 38,08 = 70,48 (km) Đáp số: 70,48 km 4/-1 HS đọc Lớp đọc thầm -Là số tự nhiên: 2,5 x X < (11) Bài 4: HSKG -HS làm bài vào vở, HS làm bảng nhóm: - Gọi HS đọc bài toán Ta có: 2,5 x = 0; 0< + Số x cần tìm phải thỏa mãn điều kiện 2,5 x = 2,5; 2,5 < gì? 2, x = 5; < -Y/c HS làm bài 2,5 x = 7,5; 7,5 > - GV nhận xét chấm chữa bài Vậy x = 0, 1, -HS nêu, lớp nghe khắc sâu kiến thức Củng cố - dặn dò: - Nêu cách nhân nhẩm số thập phân với - Nghe thực nhà 10, 100, 1000 ….? - Nghe rút kinh nghiệm -C/bị: Nhân số thập với số thập phân - Nhận xét tiết học * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ĐẠO ĐỨC: KÍNH GIÀ – YÊU TRẺ ( tiết1) I Mục tiêu: Biết: - Biết vì cần phải kính trọng, lễ phép với người già, yêu thương,nhường nhịn em nhỏ - Nêu hành vi, việc làm phù hợp với lứa tuổi thể kính trọng người già, yêu thương em nhỏ - Có thái độ và hành vi thể kính trọng,l ễ phép với người già,kính trọng em nhỏ *HS khá giỏi biết nhắc nhở bạn bè thực kính trọng người già,yêu thương kính trọng em nhỏ *GDKNS - Kĩ tư phê phán (biết phê phán, đánh giá quan niệm sai, hành vi ứng xử không phù hợp với người già và trẻ em - Kĩ định phù hợp các tình có liên quan tới người già, trẻ em - KN giao tiếp, ứng xử với người già, trẻ em sống nhà, trường, ngoài xã hội *TGHCM (Liên hệ): Dù bận trăm công nghìn việc Bác quan tâm đến người già và em nhỏ II Chuẩn bị: GV + HS: - Đồ dùng để chơi đóng vai III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: - Nêu số biểu tình bạn đẹp? - HS trả lời - Nhận xét, ghi điểm - Lớp nhận xét Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Đóng vai theo nội dung Hoạt động nhóm, lớp truyện “Sau mưa” Thảo luận nhóm 6, phân công vai và chuẩn bị - Đọc truyện sau mưa - Giao nhiệm vụ đóng vai cho các nhóm theo vai theo nội dung truyện - Các nhóm lên đóng vai nội dung truyện - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét (12)  Hoạt động 2: Thảo luận nội dung truyện - Các bạn nhỏ truyện đã làm gì gặp bà cụ và em nhỏ? - Tại bà cụ lại cảm ơn các bạn nhỏ? - Em suy nghĩ gì việc làm các bạn nhỏ?  Kết luận: - Cần tôn trọng giúp đỡ người già, em nhỏ việc phù hợp với sức mình - Sự tôn trọng người già, giúp đỡ em nhỏ là biểu tình cảm tốt đẹp người với người, là biểu người văn minh, lịch - Các bạn câu chuyện là người có lòng nhân hậu Việc làm các bạn mang lại niềm vui cho bà cụ, em nhỏ và cho chính thân các bạn -GV gọi HS đọc ghi nhớ SGK  Hoạt động 3: Làm bài tập - Giao nhiệm vụ cho HS  Cách a, b, d: Thể chưa quan tâm, yêu thương em nhỏ  Cách c: Thể quan tâm, yêu thương, chăm sóc em nhỏ *GD KNS qua việc giải số tình VD: -Trên đường học, thấy em bé bị lạc, khóc tìm mẹ, em làm gì?(KN Ra định và KN Giao tiếp) - Em chơi nhảy dây cùng bạn thì có cụ già đến hỏi thăm đường, em làm gì?(KN Ra định và KN Giao tiếp.) * Hoạt động nối tiếp: GV yêu cầu HS tìm hiểu các phong tục, tập quán dân tộc ta thể tình cảm kính già, yêu trẻ Củng cố - dặn dò: -GV liên hệ GD Tấm gương ĐĐ HCM kính già, yêu trẻ (như Mục tiêu) - Vì chúng ta lại phải kính già, yêu trẻ? - Dặn HS nhà tìm hiểu nội dung bài liên hệ thực tế - Nhận xét tiết học Hoạt động nhóm, lớp - Đại diện trình bày - Tránh sang bên nhường bước cho cụ già và em nhỏ - Bạn Hương cầm tay cụ già và Sâm đỡ tay em nhỏ - Vì bà cụ cảm động trước hành động các bạn nhỏ - HS nêu VD: +Các bạn đã làm việc tốt + Các bạn đã thực truyền thống tốt đẹp cua dân tộc ta đó là kính già yêu trẻ - Lớp nhận xét, bổ sung Đọc ghi nhớ (2 HS) Hoạt động cá nhân Làm việc cá nhân - Vài em trình bày cách giải - Lớp nhận xét, bổ sung - HS nêu cách giải (Thể kĩ định thân và kĩ giao tiếp trò chuyện với em bé, với cụ già.) - HS nêu VD: Tổ chức lễ thượng thọ cho ông bà, bố mẹ; người già luôn mời ngồi chỗ trang trọng; Trẻ em mừng tuổi, tặng quà vào dịp tết, lễ - Nghe thực yêu cầu - HS nêu, lớp nghe khắc sâu kiến thức - Nghe thực nhà - Nghe rút kinh nghiệm * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (13) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… BUỔI CHIỀU ANH VĂN: (GV môn giảng dạy) KHOA HỌC: ĐỒNG VÀ HỢP KIM CỦA ĐỒNG I Mục tiêu: - Nhận biết số tính chất đồng - Nêu số ứng dụng sản xuất và đời sống đồng - Quan sát, nhận xét số đồ dùng làm từ đồng và nêu cách bảo quản chúng * Tùy theo điều kiện địa phương mà giáo viên có thể không cần dạy số vật liệu ít gặp, chưa thực cần thiết với HS - Giáo dục học sinh ý thức bảo quản đồ dùng nhà * GDMT : (Liên hệ) GD ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên II Chuẩn bị: Hình vẽ SGK trang 44 45 Một số dây đồng III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: Sắt, gang, thép HS1: Hãy nêu nguồn gốc, tính chất sắt - Gọi HS đứng chỗ trả lời câu hỏi HS2: Hãy nêu ứng dụng gang, thép - GV nhận xét, cho điểm đời sống Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Phát triển các hoạt động: a) Tính chất đồng  Hoạt động 1: Làm việc với vật thật * Bước 1: Làm việc theo nhóm - GV h/dẫn HS làm bước theo nhóm Yêu cầu HS quan sát và cho biết: - Màu sắc sợi dây? - Độ sáng sợi dây? - Tính cứng và dẻo sợi dây? Bước 2: Làm việc lớp. GV kết luận: Dây đồng có màu đỏ nâu, có ánh kim, không cứng sắt, dẻo, dễ uốn, dễ dát mỏng sắt b) Nguồn gốc, tính chất đồng và hợp kim  Hoạt động 2: Làm việc với SGK * Bước 1: Làm việc cá nhân - GV phát phiếu học tập, yêu cầu HS làm việc theo dẫn SGK trang 44 và ghi lại các câu trả lời vào phiếu học tập * Bước 2: Chữa bài tập  GV chốt: Đồng là kim loại • Đồng- thiếc, đồng – kẽm là hợp kim Hoạt động nhóm, lớp - Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát các dây đồng đem đến lớp và mô tả màu, độ sáng, tính cứng, tính dẻo dây đồng - Đại diện các nhóm trình bày kết quan sát và thảo luận Các nhóm khác bổ sung - Có màu đỏ, có ánh kim, màu sắc sáng, dẻo, có thể uốn thành các hình dạng khác - HS nghe, vài HS nhắc lại Lớp nghe khắc sây kiến thức Hoạt động cá nhân, lớp - HS làm việc với SGK ghi vào phiếu học tập Nguồn gốc Tính chất Đồng -Có thể tìm thấy tự nhiên (ở dạng đơn chất) -Có màu nâu đỏ, có ánh kim, dễ xỉn Đồng-thiếc -Là hợp kim đồng và thiếc -Cứng đồng, có màu nâu, Đồng-kẽm -Là hợp kim đồng và kẽm -Cứng đồng, có màu vàng, (14) đồng màu -Dễ dát mõng và kéo sợi -Dẫn nhiệt và điện tốt có ánh kim có ánh kim - HS trình bày bài làm mình.HS khác góp ý c)Một số đồ dùng làm từ đồng và hợp kim đồng Cách bảo quản  Hoạt động 3: Quan sát và thảo luận + Chỉ và nói tên các đồ dùng đồng hợp kim đồng các hình trang 45 Đồ dùng đó làm vật liệu gì? Chúng thường có đâu? Hoạt động nhóm, lớp - HS quan sát, thảo luận, trả lời H1: Lõi dây điện làm đồng H2: Đôi hạc , tượng , lư hương, bình cổ làm từ hợp kim đồng (thường có đình, chùa, miếu, bảo tàng ) H3:Kèn làm từ hợp kim đồng H4:Chuông đồng làm từ hợp kim đồng H5: Cửu đỉnh Huế làm từ hợp kim đồng H6: Mâm đồng làm từ hợp kim đồng + Lư đồng, mâm đồng, trống đồng, dây quấn - Kể tên đồ dùng khác làm đồng và hợp kim đồngmà em biết và động cơ, vũ khí, nông cụ lao động + dùng giẻ ẩm để lau, chùi; dùng thuốc đánh gia đình? - Nêu cách bảo quản đồ dùng đồng đồ vật sáng bóng trở lại đồng có nhà bạn? (* Kết hợp cho HS quan sát số đồ dùng làm từ đồng, hợp kim đồng) * GV kết luận: - Đồng sử dụng làm các đồ điện, dây Kèn đồng Trống đồng điện, các phận ô tô, tàu biển… - Đồng- thiếc từ xưa đã dùng để chế tạo dụng cụ và vũ khí, đúc tượng - Đồng thau thường dùng để làm các đồ dùng nhà nồi, mâm, các dụng cụ âm nhạc các loại kèn đồng… Coong chiêng đồng Tượng Bác đồng - Các đồ dùng đồng để ngoài không khí thường bị xỉn màu, vì người ta thường dùng thuốc đánh đồng để lau chùi làm cho các đồ dùng đồng sáng bóng trở lại Đạn đồng Chậu thau đồng * GDMT: (Liên hệ) GD ý thức bảo vệ HS nêu VD: nguồn tài nguyên thiên nhiên - …Cấm khai thác trái với quy định nhà - Phần lớn đồng chế tạo từ quặng nước, sử dụng tiết kiệm Vậy theo các em, chúng ta cần phải làm gì -… Thu gom phế liệu để tái sản xuất ( thực (15) để nguồn tài nguyên này không bị cạn kiệt? - Đối với đồ dùng làm từ đồng hợp kim đồng, không còn sử dụng thì phải xử lí nào? hành tiết kiệm nguồn tài nguyên); không vứt bừa bãi dễ gây chảy máu chân dẵm phải gây ô nhiễm môi trường - Nghe thực nhà Củng cố - dặn dò: - Nghe rút kinh nghiệm - Nêu lại nội dung bài học - Học bài + Xem lại bài - Chuẩn bị: “Nhôm” * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Toán: LUYỆN TẬP THỰC HÀNH (Tiết 1- Tuần 12 - Vở thực hành) I Mục tiêu: - Củng cố nhân số thập phân với số thập phân, nhân số thập phân với 10; 100;1000….Giải toán có liên quan đến số thập phân II Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Các hoạt động: Hướng dẫn Hs làm các bài tập thực hành - Bài 1: Hướng dẫn HS làm 1/ HS làm vào thực hành 2,15 x 10 = 21,5 6,96 x 100 = 696 43,8 x 10 = 438 2,015 x 1000 = 2015 - GV nhận xét, chấm chữa bài 0,48 x 100 = 48 0,07 x 1000 = 70 - Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu 2/ HS đọc, nắm yêu cầu làm bài vào + Cho HS làm vào thực hành a) 53,6 x 4,8 = 257,28 b) 9,26 x 0,36 = 3,3336 + GV nhận xét, chấm chữa bài c) 1,24 x 0,034 = 0,04216 - HS nhận xét, sửa bài - Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu 3/ HS đọc đề, nắm yêu cầu làm bài vào - Hướng dẫn cho HS làm vào a) 21,8km = 218hm b) 3,8m = 380cm + GV nhận xét, chấm chữa bài c) 42,9cm = 0,429m d) 23m = 0,023km - Bài 4: Gọi HS đọc đề 4/ HS đọc, phân tích đề giải Hướng dẫn HS phân tích đề giải Chiều dài thật khu đất đó là: + Cho HS làm vào thực hành 4,8 x 1000 = 4800 (cm) + GV nhận xét, chấm chữa bài 4800cm = 48m Đáp số: 48m - HS nhận xét, sửa bài - Bài 5: Gọi HS đọc đề 5/ HS đọc đề, phân tích đề giải - Hướng dẫn HS phân tích đề giải Số túi mì chính cửa hàng đã nhập hai lần là: + GV nhận xét, sửa bài 45 + 37 = 82 (túi) Cả hai lần cửa hàng nhập số ki-lô-gam mì chính là: 82 x 0,45 = 36,9 (kg) (16) Đáp số: 36,9 kg Củng cố - dặn dò: - Về nhà ôn lại kiến thức vừa học - Nghe thực nhà - Xem trước bài tiết học sau - Nhận xét tiết học - Nghe rút kinh nghiệm * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… LUYỆN VIẾT: BÀI 12 (N): “Hoa giấy Thanh Tiên” (Tiết 1) I/ Mục tiêu: 1/ Giúp học sinh rèn luyện chữ viết + Viết đúng mẫu chữ hoa: H, T, G, V, Đ, S, N, P, X, C, Ư + Viết nét bài “Hoa giấy Thanh Tiên” với mẫu chữ nghiêng + Viết đúng khoảng cách các chữ 2/ Luyện viết giống chữ bài mẫu; đọc, ngẫm nghĩ và ghi nhớ nội dung tri thức bài viết 3/ Rèn tính cẩn thận, ý thức “Giữ –viết chữ đẹp” cho học sinh II/ Các hoạt động dạy-học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Giáo viên đọc: + Yêu câu HS đọc + Học sinh đọc đoạn viết ( HS) + Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài viết + HS tìm hiểu phát biểu, lớp nhận xét bổ sung Tìm hiểu đoạn viết: - Số lượng câu đoạn viết - Học sinh trả lời - Các chữ viết hoa + Gồm đoạn văn có câu + 11 chữ hoa: H, T, G, V, Đ, S, N, P, X, C, Ư Tìm hiểu cách viết: - Độ cao các nhóm chữ - Độ rộng các chữ - Khoảng cách các chữ Cách trình bày: - Bài viết trình bày trên mẫu chữ viết nào? Luyện viết các chữ hoa: Mẫu nghiêng H, T, G, V, Đ, S, N, P, X, C, Ư Các từ viết hoa Thanh Tiên, Gia phả, Trần, Võ Đinh Tiên, Sơn Tây, Nguyễn, Phú Xuân, - Học sinh trả lời, lớp bổ sung: 1ly, 1,5 ly, ly, 2,5 ly - Độ rộng các chữ ô ly + Khoảng cách các chữ : ô ly + Mẫu chữ: Nghiêng + HS lắng nghe GV hướng dẫn để nắm cách viết và trình bày bài viết (17) Chạp, Đại Nam, Tết, Huế, Viết bài: Nhận xét bài viết: + Học sinh viết đoạn bài viết vào + Nghe rút kinh nghiệm * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2012 CHÍNH TẢ: (Nghe – viết) MÙA THẢO QUẢ I Mục tiêu: - HS nghe viết đúng, đoạn bài “Mùa thảo quả” hình thức văn xuôi - Làm bài tập 2a, 3a - Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ II Chuẩn bị: Giấy khổ A4 III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: - HS đọc bài tập - GV nhận xét – cho điểm - HS nhận xét Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe – viết - Gọi HS đọc đoạn văn -1 HS đọc, lớp đọc thầm - Nêu nội dung đoạn văn? -Tả hương thơm thảo quả, phát triển nhanh chóng thảo - Y/c HS tìm từ khó viết - Đản Khao – lướt thướt – gió tây – quyến - GV ghi bảng hương – rải – triền núi – lựng – Chin San – ủ ấp – nếp áo – đậm thêm – lan tỏa - Gọi HS phân tích từ trên bảng -Nhiều HS phân tích - GV đọc từ khó cho HS viết -HS viết từ khó vào nháp, đọc từ khó - GV đọc bài cho HS viết -HS viết bài chính tả vào - Gv đọc bài cho HS kiểm tra -HS kiểm tra bài - Y/c HS mở sgk soát lỗi -HS soát lỗi - GV thu và chấm số bài - Nhận xét bài viết  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả Bài 2a: GV treo bảng phụ, gọi HS đọc y/cầu 2a) HS đọc yêu cầu bài tập - Tổ chức cho HS làm bài dạng trò chơi - HS chơi trò chơi: thi viết nhanh GV chia lớp thành nhóm nhóm cử HS + Sa: sa bẫy – sa lưới – thần sa tham gia thi HS đại diện lên bắt thăm Nếu + Xa: xa xôi – xa xăm – xa vắng (18) bắt thăm vào cặp từ nào, HS nhóm phải tìm từ ngữ có cặp từ đó Nhóm nào tìm nhiều cặp từ là nhóm đó thắng - Tổng kết thi ,tuyên dương nhóm tìm nhiều từ đúng Gọi HS bổ sung Bài 3a: Yêu cầu đọc đề - Gọi HS đọc yêu cầu - HS làm việc theo cặp - Cho các nhóm thi tìm từ láy theo khuôn vần • GV chốt lại + Sổ: sổ mũi – quyể sổ + Xổ: xổ số – xổ lồng + Bát/ bác ; mắt/ mắc ; tất/ tấc ; mứt/ mức ; chút/ chúc ; một/ mộc 3a) HS đọc yêu cầu bài tập đã chọn - HS làm việc theo nhóm - Thi tìm từ láy: + An/ at ; man mát ; ngan ngát ; chan chát ; sàn sạt ; ràn rạt + Ang/ ac ; khang khác ; nhang nhác Đặt câu tiếp sức sử dụng các từ láy bài 3a Củng cố - dặn dò: - Chép thêm vào sổ tay các từ ngữ đã viết sai các bài trước - Nghe thực nhà - Nghe rút kinh nghiệm - Chuẩn bị: “Ôn tập” - Nhận xét tiết học * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TẬP ĐỌC: HÀNH TRÌNH CỦA BẦY ONG I Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm bài thơ, ngắt nhịp đúng câu thơ lục bát - Hiểu phẩm chất cao quý bầy ong: cần cù làm việc để góp ích cho đời (Trả lời các câu hỏi SGK, học thuộc hai khổ thơ cuối bài) - HS khá giỏi thuộc và đọc diễn cảm các toàn bài - Giáo dục HS đức tính cần cù chăm việc học tập, lao động *GDBVMT: bảo vệ bầy ong - thụ phấn cho cây đơm hoa kết trái II Chuẩn bị: Bức tranh vẽ cảnh bầy ong tìm hoa – hút mật III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: - HS đọc và trả lời câu hỏi - HS hỏi nội dung - Lớp theo dõi nhận xét - GV nhận xét cho điểm - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc - Gọi HS đọc toàn bài - Gọi HS đọc nối tiếp khổ thơ bài - Yêu cầu HS chia đoạn - 1HS khá đọc Cả lớp đọc thầm - Lần lượt HS đọc nối tiếp các khổ thơ - đoạn: Đoạn 1: từ đầu … sắc màu Đoạn 2: Tìm nơi … không tên Đoạn 3: Phần còn lại - HS luyện phát âm (19) - GV chỉnh sửa phát âm, cách ngắt nhịp thơ - Gọi HS đọc nối tiếp lần - Gọi HS đọc phần chú giải sgk - Y/c HS luyện đọc theo cặp - Gọi HS đọc toàn bài - GV đọc diễn cảm toàn bài  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS Tìm hiểu bài • Yêu cầu HS đọc đoạn + Câu hỏi 1: Những chi tiết nào khổ thơ đầu nói lên hành trình vô tận bầy ong? GV chốt • GV giảng: Hành trình là chuyến xa và lâu, nhiều gian khổ, vất vả, vô tận không gian và thời gian Ong miệt mài bay đến trọn đời • Yêu cầu HS nêu ý đoạn - Cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn • Yêu cầu HS đọc đoạn + CH2: Bầy ong đến tìm mật nơi nào? +Nơi ong đến có vẻ đẹp gì đặc biệt - Giáo viên kết luận + Câu hỏi 3: Em hiểu nghĩa câu thơ: “Đất nơi đâu tìm ngào” là nào? - Yêu cầu HS ý - Cho HS đọc diễn cảm đoạn -Yêu cầu HS đọc đoạn + Câu hỏi 4: Qua hai câu thơ cuối bài, tác giả muốn nói lên điều gì công việc loài ong? GV chốt lại - Cho HS đọc diễn cảm đoạn - Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm rút nội dung bài  Hoạt động 3: Rèn HS đọc diễn cảm + Yêu cầu HS đọc tiếp nối khổ thơ HS nêu giọng đọc bài + GV treo bảng phụ đã chép sẵn khổ thơ cần luyện đọc: “ Chắt tháng ngày” - HS đọc - HS đọc - HS luyện đọc - HS đọc, lớp theo dõi - HS lắng nghe nắm cách đọc bài thơ - HS đọc đoạn 1, lớp đọc thầm TLCH + Đôi cánh bầy ong đẫm nắng trời, không gian là nẻo đường xa – bầy ong bay đến trọn đời, thời gian vô tận - HS lắng nghe hiểu nghĩa từ hành trình *Ý 1: Hành trình vô tận bầy ong - HS đọc diễn cảm đoạn - HS đọc đoạn 2, lớp đọc thầm TLCH -Rừng sâu, biển xa, quần đảo -Có vẻ đẹp đặt biệt các loài hoa +Rừng sâu: bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban +Biển xa: hàng cây chắn bão dịu dàng mùa hoa +Quần đảo: có loài hoa nở là không tên - Đến nơi nào bầy ong chăm chỉ, giỏi giang tìm hoa làm mật, đem lại hương vị ngào cho đời *Ý 2: Công việc loài ong có ý nghĩa thật đẹp đẽ và lớn lao - HS đọc diễn cảm đoạn - HS đọc đoạn 3, lớp đọc thầm TLCH - Công việc loài ong có ý nghĩa thật đẹp đẽ và lớn lao: ong giữ lại cho người mùa hoa đã tàn nhờ đã chắt vị ngọt, mùi hương hoa giọt mật tinh túy Thưởng thức mật ong, người thấy mùa hoa sống lại không phai tàn - HS đọc diễn cảm đoạn *ND: Bài thơ tả phẩm chất cao quý bầy ong cần cù làm việc, tìm hoa gây mật giữ hộ cho người mùa hoa đã tàn phai, để lại hương thơm vị cho đời -4 HS tiếp nối đọc khổ thơ, HS lớp thống giọng đọc bài: giọng trải dài, tha thiết, cảm hứng ca ngợi đặc điểm đáng quý bầy ong - HS đọc đoạn thơ trên bảng phụ và nêu cách đọc hay: - HS ngồi cạnh cùng đọc bài - HS thi đọc diễn cảm (20) + Đọc mẫu - Lớp nhận xét bình chọn + YC HS luyện đọc diễn cảm theo cặp - Thi đọc diễn cảm - Yêu cầu HS bình chọn bạn đọc hay - HS nêu, lớp theo dõi Củng cố - dặn dò: - HS nối tiếp nêu theo ý hiểu - Nhắc lại nội dung bài học thân - Học bài này rút điều gì *GDBVMT: Chúng ta cần phải làm gì - Nghe thực nhà nh÷ng bÇy ong? V× sao? - Nghe rút kinh nghiệm - Học thuộc khổ đầu - Chuẩn bị: “Vườn chim” * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… LỊCH SỬ: VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO I Mục tiêu: - Biết sau Cách mạng tháng Tám nước ta đứng trước khó khăn to lớn: giặc đói, giặc dốt, giăc ngoại xâm - Các biện pháp nhân dân ta đã thực để chống lại giặc đói, giặc dốt: quyên góp gạo cho người nghèo, tăng gia sản xuất, phong trào xóa nạn mù chữ,… - Giáo dục HS lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước II Chuẩn bị: Ảnh tư liệu SGK, ảnh tư liệu phong trào “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt” III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: Ôn tập - Nêu ý nghĩa việc thành lập Đảng - HS nêu (3 em) - Nêu ý nghĩa Cách mạng tháng Tám - Nêu nội dung chính Tuyên ngôn độc lập? - GV nhận xét, cho điểm - Lớp nhận xét Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1: Hoàn cảnh Việt Nam sau CM tháng Tám - HS nghe GV giới thiệu - Yêu cầu HS đọc tài liệu, thảo luận nhóm 4: - HS thảo luận nhóm 4: + Em hiểu nào là “nghìn cân treo sợi tóc”? -… tình vô cùng nguy hiểm và bấp bênh + Vì nói: sau CM tháng Tám, nước ta Vì: CMT8 thành công chúng ta gặp tình “ nghìn cân treo sợi tóc”? muôn vàn khó khăn tưởng không vượt qua khỏi +Hoàn cảnh nước ta lúc đó có khó + Nạn đói năm 1945 làm 2000 người khăn, nguy hiểm gì? chết, 90% dân mù chữ… - Yêu cầu đại diện các nhóm phát biểu ý kiến - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến thảo (21) Các nhóm khác bổ sung - GV kết hợp vẽ hình biểu diễn: luận - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS quan sát và nhận xét ảnh tư liệu Việt Nam Giặc ngoại xâm, phản động chống phá CM Nông nghiệp đình đốn, nạn đói năm 1945 làm nghìn người chết 90% đồng bào không biết chữ Nạn đói năm 1045 - Cảnh chết đói đầu năm 1945: Tội ác chế độ thực dân trước cách mạng - Cho HS lớp cùng trao đổi - Nếu không đẩy lùi nạn đói và nạn dốt -… ngày càng có nhiều người dân chết đói, nhân dân không đủ hiểu biết để XD đất nước, thì điều gì có thể xảy đất nước ta? không đủ sức chống lại giặc ngoại xâm và có - Vì Bác Hồ lại gọi nạn đói và nạn dốt là thể lại nước - vì chúnh nguy hiểm giặc ngoại “giặc” ? xâm, chúng có thể làm cho DT ta suy yếu, nước Hoạt động 2: Đẩy lùi giặc đói, giặc dốt Yêu cầu HS quan sát tranh, ảnh SGK và nêu - HS trao đổi cặp đôi trước rõ hình chụp cảnh gì - Hỏi: Em hiểu nào là bình dân học vụ? - GV sử dụng ảnh tư liệu phong trào bình dân - Lớp bình dân học vụ: Lớp dành cho người lớn tuổi học ngoài lao động học vụ - GV yêu cầu HS nêu các việc mà BH và chính Lớp học bình dân học vụ Bác Hồ thăm lớp học BDHV + Lập hũ gạo cứu đói, ngày đồng tâm, phủ đã làm để đầy lùi giặc đói, giặc dốt + Chia ruộng cho dân, đẩy mạnh phong trào - Cho HS liên hệ với việc chính phủ (do Bác tăng gia sản xuất Hồ lãnh đạo) đã chăm lo đến đời sống nhân + Mở lớp bình dân học vụ +Xây dựng thêm trường học dân Hoạt động 3: Ý nghĩa việc đẩy lùi giặc đói Giặc dốt: Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4: -Trong thời gian ngắn, nhân dân ta đã làm việc đẩy lùi khó khăn tưởng chừng không qua Việc đó cho thấy sức mạnh ND ta nào? HS thảo luận nhóm Đại diện các nhóm nêu ý kiến, các nhóm khác cùng GVbổ sung: +Trong thời gian ngắn, nhân dân ta đã làm việc phi thường là nhờ tinh thần ĐK và cho thấy sức mạnh to lớn nhân dân ta - Khi lãnh đạo CM vượt qua tình hiểm nghèo, uy tín Chính phủ và BH + Nhân dân lòng tin vào Chính phủ và Bác Hồ để làm CM nào? - Rút ghi nhớ -Yêu cầu Học sinh đọc phần ghi nhớ (22) Củng cố - dặn dò: - Học sinh đọc phần ghi nhớ - Em có suy nghĩ gì việc làm Bác Hồ - HS nối tiếp phát biểu: nội dung bài học? - Bác Hồ có TY sâu sắc, thiêng liêng dành cho ND ta, đất nước ta Hình ảnh BH nhịn ăn để góp gạo cứu đói cho ND khiến - Đảng và BH đã phát huy điều gì toàn dân cảm động, lòng theo Đảng, theo BH làm CM ND để vượt qua tình hiểm nghèo? - phát huy sức mạnh toàn dân ….phát huy truyền thống yêu nước ND - Ngày nay, Đảng ta lãnh đạo nhân dân …dựa vào dân phấn đấu xây dựng sống nào? - HS nêu - Chuẩn bị: “Thà hy sinh tất định không chịu nước” - Nghe thực nhà - Nhận xét tiết học - Nghe rút kinh nghiệm * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TOÁN: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN I Mục tiêu: Biết: - Nhân số thập phân với số thập phân - Phép nhân hai số thập phân có tính chất giao hoán * Bài tập cần làm: Bài1a,c; *HS khá giỏi làm thêm các bài tập:BT1(b,d),BT3 - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào sống II Chuẩn bị: Bảng hình thành ghi nhớ, phấn màu III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bài - em lên bảng làm - Phát biểu quy tắc nhân số thập phân với Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm số tự nhiên HS1: 9,07 x 30 90,7 x 30 Yêu cầu HS: Phát biểu quy tắc nhân số HS2: 2,54 x 1000 25,4 x 100 thập phân với 10, 100, 1000, - HS: Phát biểu quy tắc - Lớp nhận xét - GV nhận xét và cho điểm - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài Phát triển các hoạt động: Hoạt động cá nhân  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nắm quy tắc nhân số thập phân với số thập phân - GV nêu VD (SGk – T 58) Cái sân hình chữ nhật có chiều dài 6,4 m, HS đọc VD Chiều rộng là 4,8 m Tính diện tích cái sân? (23) - Muốn tính diện tích mảnh vườn ta làm nào? - Ta tìm kết phép nhân 6,4 x 4,8 cách nào? - Nêu cách làm - GVcho HS đối chiếu kết phép nhân 64 x 48 = 3072 ( dm2 ) với 6,4 x 4,8 = 30,72 ( m2) GV có thể viết đồng thời phép tính: 64 6,4 x 48 x 4,8 -Lấy chiều dài nhân với chiều rộng S = 6,4 x 4,8 = .( m2) -HS trao đổi với và thực 6,4 m = 64 dm 4, m = 48 dm Vậy: S = 6,4 m x 4,8 m = 64 dm x 48 dm = 3072(dm2) = 30,72 m2 - HS so sánh phép nhân, sau đó HS nêu 512 512 trước lớp, HS lớp theo dõi và nhận xét 256 256 + Giống đặt tính và thực tính + Khác chỗ phép tính có dấu phẩy 2 3072 (dm ) 30,72(m ) còn phép tính không có - Yêu cầu HS tự rút nhận xét cách nhân - Một vài HS nêu trước lớp, lớp theo dõi và số thập phân với số thập phân nhận xét - GV chốt cách đặt và thực phép tính - HS lên bảng đặt tính tính *VD 2: GV nêu:14,3  1,52 - Lớp làm vào nháp -Gọi HS lên bảng thực - HS nêu cách làm -Y/c HS rút quy tắc nhân STP với - Lớp nhận xét, bổ sung STP - HS nêu cách nhân số thập phân với -GV nhận xét, kết luận: số thập phân + Nhân nhân số tự nhiên - HS nghe khắc sâu kiến thức + Đếm phần thập phân thừa số + Dùng dấu phẩy tách phần tích chung - HS đọc ghi nhớ SGK -T 59 - GV cho HS đọc qui tắt SGK  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS bước đầu nắm 1/ - HS đọc yêu cầu quy tắc nhân số thập phân - HS lên bảng làm Lớp làm vào  Bài 1a,c : (HSKG làm thêm các bài b, d) - HS nhận xét, chữa bài VD: - Gọi HS đọc đề bài a/ 25,8 c/ 0,24 - GV yêu cầu HS tự thực các phép nhân x 1,5 x 4,7 - Gọi em lên bảng làm bài 1290 168 -YC HS nêu cách tách phần thập phân tích 258 96 phép tính mình thực 38,70 1,128 - Yêu cầu HS: Phát biểu quy tắc nhân số HS nêu trước lớp thập phân với số thập phân.? 2/ HS đọc và nêu yêu cầu -GV nhận xét và cho điểm - HS tự tính các phép tính nêu bảng Bài 2: GV treo bảng phụ, HS nêu yêu cầu a, Cho HS tính các phép tính nêu bảng GV gọi HS kiểm tra kết đúng trên bảng - Khi đổi chỗ các thừa số tích thì -GV hướng dẫn HS nhận xét để nhận biết tính tích không thay đổi chất giao hoán phép nhân các số thập phân -Tính chất giao hoán phép nhân: axb=bxa - Khi đổi chỗ các thừa số tích thì tích không thay đổi là tính chất nào phép - HS vận dụng tính chất giao hoán phép nhân? - Rút tính chất giao hoán phép nhân các nhân hai số thập phân để làm b) Nêu miệng kết số thập phân ( SGK ) 9,04 x 16 = 144,64 b, GV cho HS nêu kết phép nhân 4,34 x 3,6 = 15,624 16 x 9,04 = 144,64 dòng thứ hai Khuyến khích HS giải thích 3,6 x 4,34 = 15,624 (24) nói kết đó 3/ HS đọc đề, phân tích, tìm cách giải Bài 3: Dành cho HS khá, giỏi - HS làm bài vào vở, HS làm bảng phụ Chu vi vườn cây hình chữ nhật: - GV yêu cầu HS đọc đề (15,62 + 8,4) x = 48,04 (m) - Tóm tắt đề Diện tích vườn cây hình chữ nhật: - Phân tích đề, hướng giải 15,62 x 8,4 = 131,208 (m2 ) - GV chốt, cách giải ĐS: Chu vi: 48,04 m DT: 131,208 m2 Củng cố - dặn dò: - em nhắc lại quy tắc nhân - Yêu cầu HS nhắc lại ghi nhớ - Nghe thực nhà - Nghe rút kinh nghiệm - Chuẩn bị: Luyện tập - Nhận xét tiết học * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… KỂ CHUYỆN: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE HOẶC ĐÃ ĐỌC I Mục tiêu: - Kể lại câu chuyện đã nghe và đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường; lời kể rõ ràng,ngắn gọn - Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện đã kể; biết nghe và nhận xét lời kể bạn - Nhận thức đúng đắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường *GDBVMT (Trực tiếp): Qua việc HS kể câu chuyện theo yêu cầu đề bài, GV nâng cao ý thức BVMT cho HS II Chuẩn bị: Chuẩn bị câu chuyện với nội dung bảo vệ môi trường III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: - GV nhận xét – cho điểm (giọng kể – thái độ) - HS kể lại chuyện - Lớp nhận xét Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu đề Đề bài: Kể lại câu chuyện em đã đọc hay đã nghe có liên quan đến việc bảo vệ môi trường a Tìm hiểu yêu cầu đề bài: - Gọi HS đọc đề bài HS đọc đề bài - GV phân tích đề bài, gạch từ ngữ quan trọng đề bài đã nghe, đã đọc, bảo - HS phân tích đề bài, gạch chân trọng tâm vệ môi trường - Yc HS tiếp nối đọc các gợi ý 1, 2,3 - HS đọc gợi ý 1,2,3, lớp đọc thầm Một HS đọc thành tiếng đoạn văn bài tập - HS suy nghĩ chọn nhanh nội dung câu ( T 115 ) để nắm các yếu tố tạo thành (25) môi trường - Yêu cầu HS giới thiệu câu truyện các em chọn kể - GV nhận xét nhanh tên câu chuyện các em đã chọn có đúng yêu cầu bài không,khuyến khích HS kể câu chuyện ngoài SGK b HS tập kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu truyện - Cho HS thực hành kể nhóm -GV hướng dẫn HS gặp khó khăn, gợi ý cho HS các hoạt động c Kể trước lớp - Tổ chức cho HS thi kể chuyện - GV khuyến khích HS lắng nghe và hỏi lại bạn nội dung truyện và ý nghĩa truyện - GV nhận xét nội dung, ý nghĩa câu chuyện, cách kể chuyện; trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Em nhận thức điều gì nhiệm vụ bảo vệ môi trường? * GD BVMT: Qua việc HS kể câu chuyện theo yêu cầu đề bài ( khai thác phụ thuộc vào câu chuyện HS kể ) *ĐĐHCM: Bác Hồ yêu thiên nhiên, Bác luôn kêu gọi người cùng tham gia bảo vệ thiên nhiên, trồng cây gây rừng… Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét tiết học, nói ý nghĩa giáo dục các câu chuyện HS kể; biểu dương HS kể chuyện tốt - Về kể lại câu chuyện cho người thân nghe - Chuẩn bị: “Đi thăm cảnh đẹp quê em” chuyện -Lần lượt HS giới thiệu: *VD:Tôi xin kể câu chuyện Chim sơn ca và bông cúc trắng Truyện này tôi đọc SGK… - HS kể chuyện nhóm Các bạn nghe truyện có thể hỏi thêm chi tiết, diễn biến hay ý nghĩa câu chuyện - 5-7 HS thi kể chuyện trước lớp và trao đổi ý nghĩa câu chuyện +Cả lớp bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn - Đó là trách nhiệm người vì môi trường mang lại nhiều ích lợi cho chúng ta - HS liên hệ ý thức bảo vệ môi trường - HS nghe hiểu để thực - Nghe rút kinh nghiệm - Lắng nghe và thực yêu cầu * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2012 TOÁN: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: - Biết cách nhân nhẩm số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001… * Bài tập cần làm: Bài *HS khá giỏi có thể làm thêm các bài tập: BT2, BT3 - Giáo dục học sinh tính toán cẩn thận, chính xác, say mê học toán (26) II Chuẩn bị: Bảng phụ III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY Bài cũ: - HS lên bảng làm bài: + Đặt tính tính: 23,45 x 1,5 3,124 x 1, 20 - Nêu cách nhân số thập phân với số thập phân ? - GV nhận xét và cho điểm Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài: Luyện tập Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nắm quy tắc nhân nhẩm số thập phân với số 0,1 ; 0,01 ; 0, 001 Bài : a)VD *GV nêu VD: Đặt tính và thực tính 142,57 x 0,1 - Gọi HS nhận xét kết tính bạn - GV hỏi: + Nêu rõ các thừa số, tích phép tính trên? + Hãy tìm cách viết 142,57 thành 14,257? - Như vậy, nhân 142,57 với 0,1 ta có thể tìm kết cách nào? -GV hướng dẫn HS nhận xét để rút quy tắc nhân nhẩm số thập phân với 0,1: *VD 2: -YC HS đặt tính và tự tính 531,75 x 0,01 - Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000 - Cho Hs tự tìm kết phép nhân 531,75 x 0,01 - HS nhận xét và rút kết luận cách nhân nhẩm số thập phân với 0,1; 0,01 - Khi nhân số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 ta làm nào ? - GV yêu cầu HS mở SGK và đọc qui tắt nhân nhẩm SGK  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS củng cố qui tắt nhân nhẩm vừa học Bài 1b: GV yêu cầu HS đọc đề bài Yêu cầu HS tự làm vào - Gọi HS làm trên bảng lớn -GV chữa bài và cho điểm HS Khi chữa bài YC HS nêu rõ cách nhẩm số phép tính HOẠT ĐỘNG HỌC - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào nháp và nhận xét - HS nêu cách nhân số thập phân với số thập phân - Lắng nghe nhắc lại tựa bài - HS đọc yêu cầu đề bài -1 HS lên bảng làm, lớp làm bài vào vở, và nêu nhận xét: 142,57 x 0,1 14,257 Thừa số: 142,57 và 0,1 -Tích: 14,257 - Chuyển dấu phẩy sang trái chữ số - Chuyển dấu phẩy số 142,57 sang trái chữ số - Khi nhân STP với 0,1 ta việc chuyển dấu phẩy số đó sang bên trái chữ số HS nhắc lại quy tắc nhân số thập phân với 10, 100, 1000,… -1 HS lên bảng làm, lớp làm vào -1 HS nhắc lại quy tắc nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000 - HS tính kết là 5,3175 - Từ hai VD trên HS rút nhận xét - Khi nhân số với 0,1; 0,01; 0,001 ….ta việc dịch chuyển dấu phẩy số đó sang trái , hai , ba …chữ số - HS đọc trước lớp, lớp đọc thầm và tự học thuộc lớp 1/ HS đọc đề.làm bài , sữa bài - HS lên bảng làm bài, HS làm cột tính (Chú ý tính nhẩm và viết luôn kết quả) VD: 579,8 x 0,1 = 57,98 508,13 x 0,01 = 5,0813 362,5 x 0,001= 0,3625 - HS nhận xét kết các phép tính 2/ HS khá giỏi đọc đề, làm bài , sữa bài Bài 2: Dành cho HS khá, giỏi - HS làm bài vào vở, HS làm bảng nhóm: - GV yêu cầu HS đọc đề bài – Nhắc lại quan hệ và km (1 = 1000 = 10 km2 0,01 km2) - Cho HS làm vào vở, HS làm vì 1000 = ( 1000 x 0,01) = 10 (27) bảng nhóm - GV nhận xét, chấm chữa bài Bài 3: Dành cho HS khá, giỏi - Ôn tỷ lệ đồ tỉ số 1: 1000000 - 1000000 cm = 10 km - GV yêu cầu HS sửa bảng phụ - GV nhận xét, chấm chữa bài 125 =(125 x 0,01) = 1,25 Km2 12,5 = (12,5 x 0,01 = 125 km2 3,2 = 3,2 x 0,01 = 0,32 km2 3/ HS khá giỏi đọc đề -1cm trên đồ 1000000cm trên thực tế HS làm bài, HS sửa bài, HS làm bảng phụ: 000 000cm = 10km Quãng đường từ TPHCM đến HP dài là: 19,8 x 10 = 198 (km) ĐS: 198 km - HS nêu, lớp nghe khắc sâu kiến thức - Nghe thực nhà - Nghe rút kinh nghiệm Củng cố - dặn dò: - Gọi HS nhắc lại quy tắc nhân nhẩm - Chuẩn bị: Luyện tập - GVnhận xét tiết học * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… MĨ THUẬT: (GV môn giảng dạy) TẬP LÀM VĂN: CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ NGƯỜI I Mục tiêu: - Nắm cấu tạo ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) bài văn tả người (ND ghi nhớ) - Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả người thân gia đình - Giáo dục HS lòng yêu quý và tình cảm gắn bó người thân gia đình II Chuẩn bị: Tranh phóng to SGK III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: - HS đọc bài tập - GV nhận xét - Cả lớp nhận xét Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học nắm Hoạt động nhóm cấu tạo ba phần bài văn tả người - Y/c học sinh quan sát tranh minh họa bài - HS quan sát tranh Hạng A Cháng và hỏi: Qua tranh, em cảm - Anh là người khỏe mạnh và chăm nhận điều gì anh niên? - GV nêu: Anh niên này có điểm gì - Học sinh đọc bài Hạng A Cháng bật, cùng đọc bài Hạng A Cháng và TLCH - Chia lớp thành nhóm, y/c đọc bài và trả lời - Học sinh trao đổi theo nhóm câu hỏi câu hỏi: SGK + Nhóm 1: Xác định phần mở bài và cho biết 1/ Mở bài: Nhìn thân hình….Đẹp quá tác giả giới thiệu người định tả cách nào? - Nội dung: Giới thiệu Hạng A Cháng Giới thiệu cách đưa câu hỏi khen (28) thân hình khỏe đẹp Hạng A Cháng + Nhóm 2: Ngoại hình A Cháng có điểm 2/ Ngực nở vòng cung, da đỏ lim,…… gì bật? vóc cao, vai rộng; người đứng cái cột đá trời trồng; đeo cày, trông hùng dũng chàng hiệp sĩ cổ đeo cung trận 3/ Lao động chăm chỉ, cần cù, say mê, giỏi, + Nhóm 3: A Cháng là người nào? ….tập trung cao độ đến mức chăm chắm vào công việc 4/ Đoạn kết bài ( câu văn cuối cùng bài+ Nhóm 4: Tìm phần kết bài và nêu ý nghĩa Sức lực tràn trề chân núi Tơ Bo ) nó? - Ca ngợi sức lực tràn trề A Cháng là niềm tự hào dòng họ Hạng 5/* Mở bài: giới thiệu Hạng A Cháng – chàng +Nhóm 5: Nhận xét cấu tạo bài văn tả trai khỏe đẹp * Thân bài: điểm bật người? + Thân hình: người vòng cung, da đỏ lim; bắp tay và bắp chân rắn gụ, vóc cao; vai rộng người đứng cái cột vá trời, dũng hiệp sĩ + Tính tình: lao động giỏi – cần cù – say mê lao động * Kết luận: Ca ngợi sức lực tràn trề Hạng - Giáo viên chốt lại phần ghi bảng A Cháng - Học sinh đọc phần ghi nhớ Bài văn tả người gồm phần: - Gọi HS đọc phần ghi nhớ sgk +Mở bài: Giới thiệu người định tả + Thân bài:Tả hình dáng và họat động người đó +Kết luận: Nêu cảm nghĩ người định tả  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS biết vận dụng hiểu biết cấu tạo ba phần bài văn tả người để lập dàn ý chi tiết tả người thân gia đình Phần luyện tập - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - GV hướng dẫn: + Em định tả ai? + Phần mở bài, em nêu gì? + Cần tả gì phần thân bài? + Phần kết bài, em nêu gì? - Y/c HS làm bài • GV lưu ý HS lập dàn ý có ba phần – Mỗi phần có tìm ý và từ ngữ gợi tả - Đính bảng cùng chữa bài và nhận xét - Gọi HS lớp đọc bài làm mình - GV nhận xét, chấm chữa bài Củng cố - dặn dò: - Nêu cấu tạo bài văn tả người? - Chuẩn bị: Luyện tập tả người (quan sát và * HS lập dàn ý tả người thân gia đình em - HS đọc Lớp đọc thầm - Nhiều HS nêu - Giới thiệu người định tả -Tả hình dáng (tuổi, tầm vóc, làn da, mắt, mũi, dáng đi, cách ăn nói,….) -Tả tính tình và hoạt động - Tình cảm, cảm nghĩ mình người định tả -HS làm bài vào VBT -1 HS ghi vào bảng phụ - HS đọc bài làm mình - Lớp theo dõi nhận xét, sửa bài - Vài HS nêu, lớp nghe khắc sâu kiến thức - Nghe thực nhà (29) chọn lọc chi tiết) - Nhận xét tiết học - Nghe rút kinh nghiệm * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ĐỊA LÍ: CÔNG NGHIỆP I Mục tiêu: - Biết nước ta có nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp: + Khai thác khoáng sản, luyyện kim, khí… + Làm gốm, chạm khắc, làm hàng cói… - Nêu tên sản phẩm số ngành công nghiệp và thủ công nghiệp - Sử dụng bảng thông tin để bước đầu nhận xét cấu công nghiệp *HS khá giỏi : + Nêu điểm nghề thủ công truyền thống nước ta :nhiều nghề,nhiều thợ khéo tay,nguồn nguyên liệu sẵn có + Nêu nghành công nghiệp và nghề thủ công địa phương (nếu có) + Xác định trên đồ địa phương có các mặt hàng thủ công tiếng *GDBVMT (Liên hệ): Xử lý chất thải CN *GDSDNL (Liên hệ): Sử dụng tiết kiệm và hiệu lượng quá trình sản xuất sản phẩm II Chuẩn bị: Bản đồ hành chính Việt Nam Tranh ảnh số ngành công nghiệp, thủ công nghiệp và sản phẩm chúng III Các hoạt động: (30) HOẠT ĐỘNG DẠY A Kiểm tra bài cũ: -Nước ta có điều kiện nào để phát triển thuỷ sản? - Lâm nghiệp gồm hoạt động nào? Phân bố đâu? - Gv nhận xét, cho điểm HOẠT ĐỘNG HỌC -2 Học sinh trả lời, HS khác nhận xét B Bài mới: G/thiệu ghi tựa bài “Công nghiệp” - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Hoạt động 1: Một số ngành CN và sản phẩm chúng: - Trình bày kết VD: - Tổ chức cho học sinh trưng bày các tranh, ảnh Ngành CN SP Khai thác Than, dầu mỏ, các ngành CN và SP các ngành CN theo khoáng sản quặng sắt, bô nhóm 6, sau đó yêu cầu đại diện các nhóm giới xít… thiệu trước lớp Điện ( thủy điện, nhiệt điện) Luyện kim Cơ khí(SX lắp ráp, sử chữa) Đồ dùng gia đình Dệt, may mặc Hóa chất Dệt may mặc Chế biến LT, TP Chế biến thực phẩm Lắp ráp TV LG Hưng yên Chế biến thủy, hải sản Chế biến thủy, hải sản SX hàng tiêu dùng Điện Gang, thép, đồng… Các loại máy móc, PT giao thông Phân bón, thuốc trừ sâu, xà phòng Các loại vải, quần áo Gạo, đường, mía, bia, rượu Thịt hộp, cá hộp, tôm Dụng cụ y tế, đồ dùng GĐ SPxuấtkhẩu Than, dầu mỏ,… Các loại vải, quần áo Gạo Thịt hộp, cá hộp Nhiệt điện Phả Lại GV nhận xét, khen + Kết luận điều gì ngành cụng  Nước ta có nhiều ngành công nghiệp nghiệp nước ta?  SP ngành đa dạng (cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng, khai thác khoáng sản …)  Hàng công nghiệp xuất khẩu: dầu mỏ, than, + Ngành công nghiệp có vai trò nào gạo, quần áo, giày dép, cá tôm đông lạnh … đời sống sản xuất? - Cung cấp máy móc cho sản xuất, các đồ * GD HS Biện pháp BV môi trường : xử lí dùng cho đời sống, xuất … chất thải cụng nghiệp - HS liên hệ trình bày, lớp nhận xét bổ sung Hoạt động 2: Nước ta có nhiều nghề thủ công +Kể tên nghề thủ công có quê em và nước ta? - Học sinh tự trả lời (thi dãy xem dãy nào kể nhiều hơn) VD: Kết hợp cho HS xem tranh: + Gốm sứ ( Bát Tràng- HN; Biên Hòa- ĐN) +Cói: Nga Sơn ( T Hóa); Kim Sơn( N Bình) (31) + Lụa Hà Đông + Mây, tre đan * Hưng Yên: - Phù Cừ: mây tre đan (Đình Cao), thêu tranh (Tiên Tiến) - Tiên Lữ: đan đó, đan thuyền, dệt thảm, làm mũ muồng, … - Nhắc lại Thêu tranh SP mây, tre đan Đan thuyền Làm quạt giấy - Đặc điểm nghề thủ công truyền thống nước ta: nhiều nghề, nhiều thợ khéo tay, nguồn nguyên liệu sẵn có Đan đó, giỏ, lờ… Dệt chiếu cói - Kết luận: nước ta có nhiều nghề thủ công - Tạo công ăn việc làm cho nhiều LĐ, tận Hoạt động 3: Đặc điểm nghề thủ công dụng nguồn nhiên liệu rẻ tiền, sẵn có, dễ kiếm dân gian; các SP có giá trị cao nước ta (HS KG) xuất + Nghề thủ công nước ta có đặc điểm gỡ? - HS nêu, lớp nghe khắc sâu kiến thức + Nghề thủ công nước ta có vai trò gì - Nghe thực nhà - Nghe rút kinh nghiệm đời sống nhân ta? Chốt ý Củng cố- Dặn dò: - Nêu nội dung bài học - Dặn dò: Ôn bài Chuẩn bị: Tiết - Nhận xét tiết học * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thứ sáu ngày 16 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP QUAN HỆ TỪ I Mục tiêu: - Tìm quan hệ từ và biết chúng biểu thị quan hệ gì câu (BT1, 2) - Tìm quan hệ từ thích hợp theo yêu cầu BT3; biết đặt câu với quan hệ từ đã cho (BT4) (32) *GDBVMT (Trực tiếp): Bài tập có các ngữ liệu nói vẻ đẹp thiên nhiên có tác dụng GDBVMT II Chuẩn bị: Giấy khổ to, các nhóm thi đặt câu III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: - GV cho HS sửa bài tập - Cả lớp nhận xét - GV nhận xét – cho điểm Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS vận dụng kiến thức quan hệ từ để tìm các quan hệ từ câu 1/ HS đọc Lớp đọc thầm Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - HS nghe nắm cách làm bài - GV hướng dẫn: - HS làm bài vào VBT + Dùng bút chì gạch gạch từ quan hệ + Gạch gạch từ ngữ nối -1 HS làm bảng phụ Cái cày người Hmông…,bắp cây với quan hệ từ gỗ tốt màu đen, vòng hình cánh cung, - Y/c HS làm bài ….hùng dũng chàng hiệp sĩ cổ đeo cung trận - Lớp nhận xét sửa bài - GV nhận xét, chấm chữa bài 2/ HS đọc yêu cầu bài 2,Cả lớp đọc thầm Bài 2: - GV cho HS đọc yêu cầu và nội dung bài - HS trao đổi theo nhóm đôi + Để : biểu thị mục đích -YC HS tự làm bài + Nhưng: biểu thị đối lập -Gọi HS phát biểu ý kiến + Mà: biểu thị đối lập + GV và lớp nhận xét, chấm chữa bài, chốt + Nếu … thì … : biểu thị giả thiết – kết luận - Lớp nhận xét sửa bài lại lời giải đúng Hoạt động 2: H/dẫn HS biết tìm số từ trái nghĩa và đặt câu với các từ vừa tìm Bài 3: 3/ HS đọc Cả lớp đọc toàn nội dung + Gọi HS đọc YC và nội dung - Điền quan hệ từ vào chỗ trống + Gọi HS lên bảng làm bài - HS trình bày a/ và - Gọi nhận xét, chấm chữa bài b/ và, ở, c/ thì, thì d/ và, Cả lớp nhận xét - HS đọc đoạn văn hoàn chỉnh - Gọi HS đọc đoạn văn hoàn chỉnh HS nêu số việc cần làm để giữ gìn bầu * GD BVMT: Khi bầu không khí bị ô nhiễm không khí VD: thì khó có bầu trời vắt và thăm thẳm cao Vậy chúng ta cần phải làm gì để bầu -Không vứt rác bừa bãi không khí không bị ô nhiễm? - Xử lí rác thải … Bài 4: ( Yêu cầu HS khá, giỏi đặt câu với quan hệ từ) - Các nhà máy cần có hệ thống xử lí khói… - GV gọi HS đọc yêu cầu bài và tự làm - Gọi HS đọc câu mình đặt - HS làm bài vào VBT - Nhiều HS nêu câu vừa đặt 4/ HS đọc và nêu yêu cầu bài (33) - GV nhận xét, tuyên dương - Tôi dặn mãi mà nó không nhớ - Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng - Cái lược này làm sừng… - Lớp nhận xét Củng cố - dặn dò: - Kể tên số quan hệ từ mà em biết - HS nêu, lớp bổ sung - Chuẩn bị: “Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi - Nghe thực nhà trường” - Nhận xét tiết học - Nghe rút kinh nghiệm * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TOÁN: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Biết: - Nhân số thập với số thập phân - Sử dụng tính chất kết hợp phép nhân các số thập phân thực hành tính *Bài tập cần làm: Bài 1, *HS khá giỏi làm thêm BT3 - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào sống II Chuẩn bị: Bảng phụ III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: -Y/c HS tính nhẩm: a/ 12,35 x 0,1 b/ 1,78 x 0,01 c/ 9,01 x 0,001 - HS nhẩm, nêu kết - Gọi HS nhắc lại qui tắt nhân nhẩm - HS nhắc lại qui tắt nhân nhẩm - Lớp nhận xét - Giáo viên nhận xét và cho điểm Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài: Luyện tập - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn HS bước đầu nắm tính chất kết hợp phép nhân các số thập phân Bài 1: 1/1 HS đọc to yêu cầu Lớp đọc thầm a) GV treo bảng phụ YC HS đọc phần a - Yêu cầu HS tự tình các giá trị biểu thức -1 HS làm bài trên bảng , lớp làm vào - HS nhận xét và viết vào bảng làm bài chữa bài - Rút kết luận tính chất kết hợp - HS nhận xét bài trên bảng phép nhân số thập phân - GV h/dẫn HS nhận xét để nhận biết tính chất kết hợp phép nhân các số thập phân - Khi nhân tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân số thứ với tích hai - Yêu cầu HS phát biểu tính chất kết hợp số còn lại (a  b)  c = a  (b  c) phép nhân các số thập phân b) GV cho HS dựa vào tính chất kết hợp trên - HS đọc yêu cầu câu b - HS làm vào HS lên bảng làm bài để tính nhanh 9,65 x 0,4 x 2,5 0,25 x 40 x 9,84 -GV nhận xét và cho điểm (34) = 9,65 x (0,4 x 2,5) = (0,25 x 40) x 9,84 = 9,65 x = 9,65 = 10 x 9,84 = 98,4 2/ HS đọc đề, làm bài, sửa bài - HS nêu thứ tự các phép tính biểu thức a/ (28,7 + 34,5) x 2,4 b/ 28,7 + 34,5 x 2,4 = 63,2 x 2,4 = 28,7 + 82,8 = 151,68 = 111,5 Bài 2: - GV cho HS tự làm bài chữa bài - Yêu cầu HS nhắc lại thứ tự thực phép tính biểu thức -GV chữa bài HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS khá giỏi giải bài toán với số thập phân 3/HS khá giỏi đọc đề Bài 3: Dành cho HS khá, giỏi HS tóm tắt: : 32,5 km • GV yêu cầu HS đọc đề 3,5 giờ: ? km • GV gợi mở để HS phân tích đề, tóm tắt -HS làm bài vào vở, HS làm bảng phụ: • Giải toán liên quan đến các phép tính số thập Người đó quãng đường là: phân 12,5 x 2,5 = 31,25 (km) - GV nhận xét, chấm chữa bài ĐS: 31,25 km Củng cố - dặn dò: - GV yêu cầu HS nêu lại tính chất kết hợp - HS nêu, lớp nghe khắc sâu kiến thức phép nhân các số thập phân - Nghe thực nhà - Chuẩn bị: “Luyện tập chung” - Nghe rút kinh nghiệm - Nhận xét tiết học * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… THỂ DỤC: (GV môn giảng dạy) TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI (QUAN SÁT VÀ CHỌN LỌC CHI TIẾT) I Mục tiêu: - Nhận biết chi tiết miêu tả tiêu biểu, đặc sắc hình dáng, hoạt động nhân vật qua bài văn mẫu SGK - Giáo dục học sinh tình cảm yêu thương, quý mến người xung quanh * KNS: Liên hệ lồng ghép II Chuẩn bị: Bảng phụ ghi sẵn đặc điểm ngoại hình người bà, chi tiết tả người thợ rèn III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Bài cũ: Yêu cầu HS đọc dàn ý tả người thân - HS đọc dàn ý gia đình - Lớp nhận xét - GV nhận xét - Lắng nghe nhắc lại tựa bài Bài mới: Giới thiệu ghi tựa bài Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS biết (35) chi tiết miêu tả tiêu biểu, đặc sắc hình dáng, hoạt động nhân vật qua bài văn mẫu Bài 1: GV cho HS nêu yêu cầu bài tập1 1/1HS đọc thành tiếng toàn văn nội dung - GV: Các em nêu đặc điểm ngoại hình BT1-SGK Cả lớp đọc thầm lại người bà đoạn văn( mái tóc, giọng nói, đôi mắt, khuôn mặt gạch bút chì mờ chi tiết trình bày phải biết diễn đạt, tránh đọc lại máy móc các chi tiết + Trao đổi theo cặp - HS trình bày kết *Lời giải: -Mái tóc: đen, dày kì lạ, phủ kín hai vai, xoã xuống ngực, xuống đầu gối; mớ tóc dày khiến bà đưa lược thưa gỗ cách khó khăn - GV treo bảng phụ đã ghi vắn tắt đặc điểm -Đôi mắt: (khi bà mỉm cười) hai ngoại hình người bà đen sẫm nở ra, long lanh, dịu hiền khó tả; -GV hướng dẫn HS tới kết luận: Tác giả đã ánh lên tia sáng ấm áp, tươi vui ngắm bà kỹ, đã chọn lọc chi tiết - Khuôn mặt: đôi má ngăm ngăm đã có nhiều tiêu biểu ngoại hình bà để miêu tả Bài nếp nhăn khuôn mặt hình văn vì ngắn gọn mà sống động, khắc hoạ tươi trẻ rõ hình ảnh người bà tâm trí bạn đọc, đồng thời bộc lộ tình yêu tràn đầy - Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung đứa cháu nhỏ với bà qua lời tả -1 HS nhìn bảng đọc lại nội dung đã tóm tắt * Liên hệ: Lồng ghép kĩ sống: * 3-4 HS nêu ý kiến VD: - Con, cháu cần phải có thái độ, tình cảm - Tôn trọng, lễ phép - Biết vâng lời nào ông bà, cha mẹ? Vì sao? - Yêu thương, chăm sóc  Hoạt động 2: Hướng dẫn HS biết thực Vì ông bà đã sinh và nuôi dưỡng bố mẹ, từ hành, vận dụng hiểu biết đã có để quan sát và đó có chúng ta… ghi lại kết quan sát ngoại hình người thường gặp Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung - Y/c HS thảo luận nhóm thực bài tập: 2/ HS đọc to bài tập + Đọc kĩ đoạn văn - Cả lớp đọc thầm – Trao đổi theo cặp ghi lại + Ghi lại chi tiết tả người thợ làm chi tiết miêu tả người thợ rèn – HS việc trình bày – Cả lớp nhận xét - Mời HS trình bày *Lời giải: -Bắt lấy thỏi thép hồng bắt lấy cá sống - Quai nhát búa hăm hở (khiến cho cá lửa vùng vẫy, quằn quại, giãy lên đành đạch, vảy bắn tung toé thành tia sáng rực, nghiến ken két, cưỡng lại, không chịu khuất phục) - Quặp thỏi thép đôi kìm sắt dài, dúi đầu nó vào đống than hồng; lệnh cho - GV nhận xét, kết luận và hỏi: + Em có nhận xét gì cách miêu tả anh thợ thợ phụ thổi bễ rèn làm việc tác giả? -Tác giả quan sát kĩ hoạt động anh thợ + Em có cảm giác gì đọc đoạn văn? rén - GV kết luận: Như vậy, biết chọn lọc chi tiết -Như chứng kiến anh thợ làm việc (36) miêu tả làm cho người này khác biệt hẳn - HS lắng nghe để biết chọn lọc chi tiết với người xung quanh, làm cho bài văn miêu tả hấp dẫn hơn, không lan tràn, dài dòng * Liên hệ: Lồng ghép kĩ sống: - Chúng ta cần phải có thái độ nào đối - 3-4 HS nêu VD: - Trân trọng, yêu quý vì họ là người với người lao động? Vì sao? làm cải vật chất để nuôi sống Củng cố - dặn dò: người, để xây dựng đất nước - Tác dụng việc quan sát và chọn lọc chi tiết miêu tả Nghe khắc sâu kiến thức - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét tiết học - Nghe thực nhà - Nghe rút kinh nghiệm * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… BUỔI CHIỀU Tiếng Việt: CHỦ ĐIỂM: GIỮ LẤY MÀU XANH (Tiết 2- Tuần 12 - Vở thực hành) I/ Mục tiêu: -Giúp học sinh biết lập dàn ý cho bài văn tả người( thầy giáo, cô giáo) người bạn em - Dựa vào dàn ý viết đoạn mở bài kiểu gián tiếp kết bài theo kiểu mở rộng - Giáo dục HS lòng tình cảm yêu quý thầy cô giáo và bạn bè II/ Các hoạt động dạy- học: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1/ Hướng dẫn HS làm bài tập: - Gọi HS đọc yêu cầu đề bài - Đọc yêu cầu đề bài - Đề bài: Lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả - HS đọc lại dàn ý đã lập tiết học buổi để thầy (cô giáo) bạn học em cấu tạo dàn ý chi tiết bài văn miêu tả - Yêu cầu HS đọc dàn ý đã lập tiết học người phải có đủ phần (MB, TB, KB) buổi để cấu tạo dàn ý chi tiết bài - HS xác định người định tả văn miêu tả người phải có đủ phần (MB, - HS làm bài vào TB, KB) - VD: Dàn ý chi tiết tả cô giáo - Gợi ý HS tìm ý: + MB: Cô giáo em muons tả là cô Trang đã dạy + MB: Em giới thiệu người em muốn tả là em hồi lớp ai? + TB: a) Tả ngoại hình: + TB: Em cần tả gi? (Hình dáng, khuôn mặt, - Hình dáng cao, người thon thon và gầy mái tóc, cách ăn mặc, …, tính tình, hoạt - Khuôn mặt trái xoan, sống mũi thấp, … động người đó) - Mái tóc dài và đen nhánh + TB: Tình cảm em người đó - Ăn mặc gọn gàng sẽ, ngày đầu nào? tuần cô thường mặc áo dài trroong thật thướt - Cho HS làm bài vào tha… (37) - Yêu cầu vài HS dàn ý bài văn vừa làm - GV nhận xét, chấm chữa bài b) Tính tình hiền lành, dịu dàng,… lên lớp cô thường giảng dạy tận tình, chú đáo, … + KB: Em yêu quí cô, cô là người mẹ thứ hai em trường - Vài HS đọc bài văn vừa làm - Lớp nhận xét, sửa bài, học tập đoạn văn hay bạn 3/ Củng cố, dặn dò: - Dặn đọc lại bài và hoàn thành bài tập - Nghe thực nhà - Nhận xét tiết học - Nghe rút kinh nghiệm * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… LUYỆN VIẾT: BÀI 12 (N): “Hoa giấy Thanh Tiên” (Tiết 2) I/ Mục tiêu: 1/ Giúp học sinh rèn luyện chữ viết + Viết đúng mẫu chữ hoa: H, T, G, V, Đ, S, N, P, X, C, Ư + Viết nét bài “Hoa giấy Thanh Tiên” với mẫu chữ nghiêng + Viết đúng khoảng cách các chữ 2/ Luyện viết giống chữ bài mẫu; đọc, ngẫm nghĩ và ghi nhớ nội dung tri thức bài viết 3/ Rèn tính cẩn thận, ý thức “Giữ –viết chữ đẹp” cho học sinh II/ Các hoạt động dạy-học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Giáo viên đọc: + Yêu câu HS đọc bài viết + Học sinh đọc đoạn viết ( HS) + Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài viết + HS tìm hiểu phát biểu, lớp nhận xét bổ sung Tìm hiểu đoạn viết: - Số lượng câu đoạn viết - Học sinh trả lời - Các chữ viết hoa + Gồm đoạn văn có câu + 11 chữ hoa: H, T, G, V, Đ, S, N, P, X, C, Ư Tìm hiểu cách viết: - Độ cao các nhóm chữ - Độ rộng các chữ - Khoảng cách các chữ Cách trình bày: - Bài viết trình bày trên mẫu chữ viết nào? Luyện viết các chữ hoa: Mẫu nghiêng H, T, G, V, Đ, S, N, P, X, C, Ư - Học sinh trả lời, lớp bổ sung: 1ly, 1,5 ly, ly, 2,5 ly - Độ rộng các chữ ô ly + Khoảng cách các chữ : ô ly + Mẫu chữ: Nghiêng + HS lắng nghe GV hướng dẫn để nắm cách viết và trình bày bài viết (38) Các từ viết hoa Thanh Tiên, Gia phả, Trần, Võ Đinh Tiên, Sơn Tây, Nguyễn, Phú Xuân, Chạp, Đại Nam, Tết, Huế, Viết bài: Nhận xét bài viết: + Học sinh viết đoạn 2, bài viết vào + Nghe rút kinh nghiệm * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Toán: LUYỆN TẬP THỰC HÀNH (Tiết 2- Tuần 12-Vở thực hành) I Mục tiêu: - Củng cố nhân thập phân với 0,1; 0,01 ; 0,001… , vận dụng tính chất phép cộng để tính thuận tiện Giải toán có liên quan đến số thập phân II Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Các hoạt động: Hướng dẫn Hs làm các bài tập thực hành - Bài 1: Hướng dẫn HS đặt tính tính 1/ HS làm vào thực hành 17,4 x 0,1 = 1,74 0,48 x 0,1 = 0,048 2,18 x 0,01 = 0,218 6,08 x 0,01 = 0,0608 207 x 0,001 = 0,207 0,01 x 0,001 = 0,00001 - GV nhận xét, sửa bài - HS nhận xét, sửa bài - Bài 2: Hướng dẫn HS so sánh 2/ HS đọc, nắm yêu cầu làm bài vào + Cho HS làm vào thực hành a) 4,6 x X = 3,8 x 4,6 b) X x 1,25 = 1,25 x 9,2 + GV nhận xét, sửa bài X = 3,8 X = 9,2 c) 15,4 x 2,7 = 2,7 x X d) X x 0,01 = 0,01 x 0,4 X = 15,4 X = 0,4 - HS nhận xét, sửa bài - Bài 3: 3/ HS đọc, nắm yêu cầu làm bài vào Hướng dẫn HS vận dụng tính chất giao a) 7,38 x 0,5 x 20 d) 0,25 x 1,25 x x 800 hóa và tính chất kết hợp để tính = 7,38 x ( 0,5 x 20) = (0,25 x 4) x (1,25 x 800) + Cho HS làm vào thực hành = 7,38 x 10 = 73,8 = 10 x 1000 = 10000 + GV nhận xét, sửa bài - HS nhận xét, sửa bài - Bài 4: Hướng dẫn đọc, phân tích đề 4/ HS đọc, phân tích đề giải giải Quảng đường bác An là: + Cho HS làm vào thực hành 4,5 x 0,5 = 2,25 (km) + GV nhận xét, sửa bài Quảng đường bác An ô tô là: 42,5 x 1,2 = 51 (km) (39) - Bài 5: Hướng dẫn HS KG làm vào Quảng đường từ nhà bác An tỉnh là: + GV nhận xét, sửa bài 51 + 2,25 = 53,25 (km) Củng cố - dặn dò: Đáp số: 53,25 km - Về nhà ôn lại kiến thức vừa học - HS nhận xét, sửa bài - Xem trước bài học sau 5/ HS đọc đề, làm vào - Nhận xét tiết học - Lớp nhận xét, sửa bài - Nghe thực nhà - Nghe rút kinh nghiệm * Bổ sung: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SINH HOẠT I/ Mục tiêu: - Đánh giá các hoạt động lớp tuần qua , đề phương hướng hoạt động tuần tới - Giáo dục HS tinh thần phê và tự phê II/ Hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG DẠY 1/ Đánh giá các hoạt động tuần qua: + Yêu cầu lớp trưởng lên nhận xét các hoạt động tuần qua Sau đó điều khiển lớp phê bình và tự phê bình + GV đánh giá chung: * Ưu điểm: - Có tiến học tập: ……………… …………………………………………… - Thực tương đối tốt các nhiệm vụ giao * Nhược điểm: - Lớp trưởng nhận xét - HS lắng nghe nhận xét bổ sung thêm - Các tổ báo cáo: * Lớp trưởng báo cáo đánh giá tình hình : + Học tập + Lao động Vệ sinh + Nề nếp, đạo đức,… + Các phong trào thi đua + + - Một số em còn nói chuyện riêng học - Phát biểu xây dựng bài còn hạn chế, lớp học trầm 2/ Bình bầu tổ, cá nhân xuất sắc: - Tổ dành nhiều bông hoa điểm 10 là: +……………………………… +……………………………… - Lớp bình bầu, tuyên dương các bạn: - Tổ … - Tổ … nhì - Tổ … ba HOẠT ĐỘNG HỌC 3/Phương hướng tuần tới: - Cả lớp phát biểu ý kiến - Duy trì các nề nếp đã có - Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo VN 20/10 Phong trào bông hoa (40) điểm 10 Duyệt tổ chuyên môn Kiểm tra ngày….tháng…năm 2012 Tổ trưởng Duyệt BGH Kiểm tra ngày….tháng…năm 2012 Hiệu trưởng (41)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN L5 TUAN 12 TICH HOP, GIAO AN L5 TUAN 12 TICH HOP