Bai thu hoach chuan chuc danh nghe nghiep hang 2

22 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 09:39

BÀI THU HOẠCH CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TIỂU HỌC HẠNG II Mở đầu Qua trình học tập nghiên cứu hướng dẫn, truyền đạt thầy, cô giáo trường ĐH giáo dục – ĐH quốc gia Hà Nội giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, nắm bắt xu hướng phát triển giáo dục, tinh thần đổi toàn diện giáo dục, mơ hình trường học Những mặt mặt hạn chế mơ hình trường học Vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng kiến thức giáo dục học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học thân đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối họp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học Nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, quy định yêu cầu ngành, địa phương giáo dục tiểu học; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước giáo dục nói chung giáo dục tiểu học nói riêng Hiểu rõ chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học bao gồm chuyên đề sau: Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế đổi giáo dục phổ thông Việt Nam Chuyện đề 3: Xu hướng đổi quản lí giáo dục phổ thơng quản trị nhà trường tiểu học Chuyên đề 4: Động lực tạo động lực cho giáo viên Chuyên đề 5: Quản lí hoạt động dạy học phát triển chương trình giáo dục nhà trường tiểu học Chuyên đề 6: Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II Chuyên đề 7: Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh khiếu trường tiểu học Chuyên đề 8: Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học Chuyên đề 9: Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trường tiểu học Chuyên đề 10: Xây dựng mơi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường liên kết hợp tác quốc tế Giáo dục giữ vai trò trọng yếu phát triển mỗi quốc gia, biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo lợi so sánh nguồn lao động tri thức Hầu giới coi đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển chí còn nhìn nhận giáo dục ngành sản xuất đặc biệt Đối với nước phát triển giáo dục coi biện pháp ưu tiên hàng đầu để tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách công nghệ Do vậy, nước phải nỡ lực tìm sách phù hợp hiệu nhằm xây dựng giáo dục đáp ứng yêu cầu thời đại, bắt kịp với tiến quốc gia giới Trong giáo dục , đội ngũ cán quản lí, giáo viên có vai trò quan trọng nhất, định trực tiếp đến chất lượng giáo dục đào tạo Họ người hưởng ứng thay đổi nhà trường; người xây dựng thực kế hoạch phát triển nhà trường; người xây dựng, vun trồng phát triển văn hóa nhà trường; người tham gia huy động sử dụng nguồn lực nhà trường Bởi bối cảnh chung nêu mỗi nhà trường, mỗi sở giáo dục muốn trì phát triển chất lượng giáo dục thiết cần có biện pháp bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán quản lí, giáo viên nhà trường 1.1 Lí chọn vấn đề Năng lực định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, tuỳ thuộc vào bối cảnh mục đích sử dụng lực Theo nhà Tâm lý học, nội dung tính chất hoạt động quy định thuộc tính tâm lý cá nhân tham gia vào cấu trúc lực cá nhân Vì thế, thành phần cấu trúc lực thay đổi tùy theo loại hình hoạt động Tuy nhiên, loại lực, người khác có cấu trúc khơng hồn tồn giống Thực trạng lực giáo viên Tiểu học Hiện cấp Tiểu học có 99% giáo viên đạt chuẩn trở lên Nhưng phận đội ngũ giáo viên cán quản lí trường Tiểu học còn số hạn chế, bất cập; Số lượng cán quản lí có trình độ cao chun mơn quản lí còn ít,tính chuyên nghiệp, kĩ dạy học nhiều giáo viên chưa cao.Nhiều giáo viên cán quản lí còn hạn chế chun mơn khai thác, sử dụng thiết bị dạy học để đưa phương pháp dạy học tích cực theo hướng tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học Nhiều cán quản lí giáo dục Tiểu học còn hạn chế kĩ tham mưu, xây dựng kế hoạch đạo tổ chức hoạt động giáo dục theo mô hình mới, còn bất cập kiểm tra ,đánh giá chất lượng hiệu giáo dục Phát triển nghề nghiệp giáo viên phát triển nghề nghiệp mà giáo viên đạt có kỹ nâng cao (qua trình học tập, nghiên cứu tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp) đáp ứng yêu cầu sát hạch việc giảng dạy, giáo dục cách hệ thống Đây trình tạo thay đổi lao động nghề nghiệp mỗi giáo viên nhằm gia tăng mức độ thích ứng thân với yêu cầu nghề dạy học Trên sở thân chọn nội dung nghiên cứu viết thu hoạch cuối khóa " Phát triển lực đội ngũ giáo viên" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên Tiểu học phát triển nghề nghiệp mà giáo viên đạt có kĩ nâng cao, qua q trình học tập, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiện nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu việc giảng dạy cách hệ thống Giáo viên cần có lực sau: - Năng lực tìm hiểu học sinh Tiểu học - Năng lực tìm hiểu mơi trường nhà trường Tiểu học - Năng lực tìm hiểu mơi trường xã hội - Năng lực tổ chức dạy học môn học - Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục kĩ xã hội, kĩ sống giá trị sống cho học sinh Tiểu học - Năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Năng lực giải tình sư phạm - Năng lực giáo dục học sinh có hành vi khơng mong đợi - Năng lực tư vấn tham vấn giáo dục Tiểu học - Năng lực hiểu biết kiến thức khoa học tảng rộng, liên môn -Năng lực chủ nhiệm lớp - Năng lực giao tiếp - Năng lực hoạt động xã hội ,năng lực phát triển nghề nghiệp lực nghiên cứu khoa học giáo dục Tiểu học "Đánh giá lực đội ngũ giáo viên, đạo công tác kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học trường Tiểu học ……" Nội dung 2.1 Nội dung theo chủ đề Tìm hiểu sở lý luận thực trạng lực đội ngũ giáo viên thông qua hoạt động kiểm tra - đánh giá dạy lớp cán quản lý giáo viên Trường Tiểu học… - Đề xuất số biện pháp nâng cao lực đội ngũ giáo viên thông qua kiểm tra - đánh giá dạy lớp cán quản lý Trường Tiểu học ……… - Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm cơng dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc Chấp hành pháp luật, sách nhà nước Chấp hành quy chế ngành, quy định trường, kỉ luật lao động Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống biểu tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp; tín nhiệm đồng nghiệp, HS cộng đồng Trung thực cơng tác; đồn kết quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân HS Vận dụng kiến thức bản, nắm vững mục tiêu, nội dung chương trình, SGK mơn phân cơng Có kiến thức chun sâu để có khả hệ thống hóa chương trình hướng dẫn đồng nghiệp bồi dưỡng HS giỏi, giúp đỡ HS yếu, còn nhiều hạn chế trở nên tiến Vận dụng kiến thức tâm lí sư phạm tâm lí lứa tuổi, giáo dục học tiểu học vào môn học để nâng cao hiệu dạy Soạn đề kiểm tra đánh giá kết học tập rèn luyện HS theo hướng đổi Tích cực bồi dưỡng kiến thức chuyên mơn, nghiệp vụ, kiến thức phổ thơng trị, xã hội nhân văn, kiến thức ứng dụng CNTT, ngoại ngữ, tiếng dân tộc Tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng tình hình trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nghị địa phương nơi cơng tác Lập kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi Trên lớp tổ chức thực hoạt động phát huy tính động sáng tạo học sinh Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách tổ chức hoạt động lên lớp cho HS, VD: Trung thu, thi văn nghệ 20/11, 26/3… Thường xun có thơng tin trao đổi góp ý với HS tình hình học tập rèn luyện để có giải pháp cải tiến sau học kì Tham gia dự đồng nghiệp, sinh hoạt chuyên môn cụm chuyên môn phân công; sinh hoạt tổ chuyên môn trường quy định, xây dựng tổ, khối đoàn kết vững mạnh Lập, xếp, lưu trữ khoa học hồ sơ cá nhân cuãng thông tin học sinh liên quan tới môn học mà đảm nhận Đăng kí thực sáng kiến kinh nghiệm vào thực tế giảng dạy giáo dục HS tiểu học, có ứng dụng CNTT 2.2 Biện pháp thực 2.2.1 Nâng cao nhận thức đội ngũ cốt cán toàn giáo viên: - Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc kiểm tra - Đánh giá dạy lớp cho tất giáo viên trường mỡi giáo viên có nhận thức tốt họ cố gắng cơng tác giảng dạy đến đánh giá cơng việc thân Họ tự cảm thấy phần còn hạn chế để khắc phục, mặt mạnh để phát huy Do cán quản lý phải tuyên truyền vận động, buổi học văn ngành buổi hội thảo đổi phương pháp - Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc đánh giá dạy lớp cho đội ngũ cốt cán, cho giáo viên qua tuyên truyền, qua học tập văn - Nâng cao chất lượng giáo viên cách: + Tạo điều kiện tối đa vật chất tinh thần cho giáo viên làm việc tốt + Tạo điều kiện cho giáo viên học lớp nâng cao văn hoá, nghiệp vụ sư phạm ngắn hạn dài hạn tiến tới chuẩn hoá trình độ cao đẳng, đại học tiểu học + Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cốt cán (tổ trưởng, khối trưởng, phó hiệu trưởng,…) để họ làm tốt việc đánh giá dạy lớp 2.2.2 Xây dựng kế hoạch tổ chức dự kiểm tra đánh giá Kế hoạch dự xây dựng nhiều hình thức: Báo trước, khơng báo trước, dự song song, dự buổi, dự có mời đồng nghiệp dự, dự có sử dụng công nghệ thông tin… Để xây dựng kế hoạch dự hiệu thiết thực người cán quản lý cần bám sát phân phối chương trình chẳng hạn dự khối vào thời gian nào? nhằm tháo gỡ vấn đề gì? VD: Dự vào tiết ? Chuyển từ dạng dạy âm sang dạy vần Hay khối 2, dự mơn tốn bài? Chủn từ dạng cộng trừ khơng nhớ sang dạng cộng trừ có nhớ… Để xây dựng kế hoạch dự cần dựa việc phân loại tay nghề nghiệp vụ sư phạm giáo viên : giáo viên đầu đàn trường dự tiết mà cán quản lý cho khó dạy để xem giáo viên tháo gỡ chỡ vướng nào? Đối với giáo viên đầu yếu trường cần dự tiết chuyển từ dạng sang dạng khác xem giáo viên có nắm tiến trình lên lớp hay khơng? Hay dự tiết dạy lí thuyết, tiết dạy thực hành xem giáo viên truyền tải nội dung sao? Đối với giáo viên đầu yếu cần thường xuyên dự để giáo viên luôn chuẩn bị tâm ý thức nghề nghiệp Để xây dựng kế hoạch dự song song cán quản lý nắm bắt xem giáo viên thể tiết dạy năm trước sao? Cùng tiết dạy sau dự đánh giá có tiếp thu chỉnh lí nào? 2.2.3 Thực kế hoạch dự kiểm tra đánh giá 2.2.3.1 Các bước chuẩn bị cán quản lý trước dự kiểm tra đánh giá: Bước 1: Bám sát kế hoạch đề ra, xem dự ai? Dự mơn gì? Dạng nào? Nhằm đạt mục đích gỡ? Tháo gỡ kiến thức kĩ hay phương pháp ? Bước 2: Cán quản lý cần xem trước dự sách giáo khoa gợi ý hướng dẫn sách giáo viên Định hình vấn đề mà giáo viên dễ mắc phải kiến thức phương pháp hay cách thức tổ chức., hay tiến trình tiết dạy để xem giáo viên tháo gỡ sao? Sáng tạo nào? Có đổi phương pháp cách thức tổ chức ? 2.2.3.2 Dự thăm lớp kiểm tra đánh giá: Bước 1: Tiến hành dự thăm lớp: Cán quản lý phải tập trung ghi chụp lại tiến trình tiết dạy, rút ưu điểm, tồn tiết dạy định hướng việc tư vấn thúc đẩy Cán quản lý dự kiến điều cần tham gia, cần tư vấn phương pháp, kiến thức cách thức tổ chức phân bố thời gian, xử lý tình sư phạm, hoạt động thầy trò Bước 2: Phân tích sư phạm lên lớp dự : Dựa vào lý thuyết kiểu học phân tích hoạt động thầy, trò việc thực mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, kết mối liên hệ chúng, cần trọng yếu tố sau : + Kiến thức trọng tâm: Đạt (chưa đạt) mức độ nào, có ? Cách khắc phục giải tồn + Phương pháp lên lớp: Phù hợp hay chưa phù hợp? Các tồn cách sửa đổi? Vấn đề sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học sinh? + Phong thái sư phạm: Ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi cần chuẩn mực sáng gần gũi với học sinh cho dễ hiểu, phương diện tôn trọng người học, phát huy khả vốn sống vốn kiến thức học sinh vào dạy + Chất lượng học sinh: Thông qua việc tiếp thu giảng, việc thực hành kiến thức lớp, việc đóng góp xây dựng học sinh để cán quản lý nắm bắt chất lượng học sinh Hoặc có thể sau dự cán quản lý có thể kiểm tra kết học tập học sinh kiểm tra chất lượng + Ngoài mặt cần trọng yếu tố như: Khoa học thực tiễn gắn liền với sống, đào tạo toàn diện, bám sát mục đích yêu cầu học, điều kiện phương tiện thiết bị dạy học tình xảy tiết học có tính tích cực ngược lại Bước 3: Nhận xét đánh giá tiết dạy: + Cho giáo viên nêu lại tiến trình tiết dạy, ý tưởng tự đánh giá việc làm vấn đề chưa làm + Cán quản lý tham gia khâu đoạn tiến trình tiết dạy, cho giáo viên thấy mặt mạnh, yếu để giáo viên có nhìn tổng quát tiết dạy Bước 4: Nêu kết cuối cùng, ghi biên Cán quản lý cho giáo viên kí nhận việc đạt tiết dạy hạn chế tiết dạy, làm sở cho việc kiếm tra đánh giá tiến khả cập nhật đổi phương pháp lần dự sau Bước 5: Rút kinh nghiệm cho thân người cán quản lý sau dự học giáo viên sáng tạo nào? Từ bổ sung kiến thức phương pháp cho làm hành trang việc kiểm tra đánh giá đồng nghiệp lần kiểm tra Lưu ý: Để bước nhận xét tư vấn giáo viên tiếp thu hiệu cán quản lý cần tôn trọng tư nhà giáo để giáo viên nói ý tưởng mình, cán quản lý nhẹ nhàng uốn nắn suy nghĩ chưa đảm bảo tính khoa học để giáo viên nhận học từ tư vấn cán quản lý phương pháp, cách thức tổ chức…sao cho phù hợp với lực sư phạm mỗi giáo viên đối tượng học sinh giáo viên - Cán quản lý phải có trình độ, có lực phân tích Muốn phải dựa vào lí luận dạy học, tính khoa học, tính lơgic, dựa vào vốn kinh nghiệm dự Cán quản lý phải biết lựa chọn sáng tạo giáo viên để tham gia cho giáo viên khác - Cán quản lý phải có lực tư vấn: muốn cán quản lý phải người có trình độ, có uy tín có lực chuyên môn để tư vấn cho giáo viên tâm phục phục thừa nhận vấn đề tư vấn có sức thuyết phục, có tính khả thi, có hiệu hoạt động dạy học * Tóm lại: Bước bước quan trọng dự kiểm tra phải có nhận xét đánh giá việc dự có tác dụng Việc nhận xét đánh giá có tác dụng hiệu nhận xét nguyên tắc đôi bên trao đổi tranh luân chuyên môn việc tham gia nhận xét tư vấn nhận đồng thuận cao hướng đích mục tiêu đẩy mạnh hoạt động dạy học nhà trường 2.2.3.3 Các biện pháp đẩy mạnh dạy học thơng qua hình thức dự giờ: * Dự thường xuyên: Là dự nằm kế hoạch xây dựng từ đầu năm học hoạt động kiểm tra toàn diện + Ưu điểm: - Giáo viên có chuẩn bị chu đáo mặt (đồ dùng dạy học, tiến trình lên lớp, tâm sư phạm) - Cán quản lý qua việc dự nắm bắt trình độ sư phạm giáo viên, hoạt động sư phạm mà giáo viên làm được, chất lượng dạy học, nề nếp lớp - Từ làm để đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học - Làm để tổ chức máy sử dụng chuyên môn người việc phát huy vai trò mỗi giáo viên + Thông qua dự kiểm tra toàn diện: Cán quản lý đánh giá xếp loại tay nghề để giáo viên nhìn nhận khả năng lực từ có ý thức tu dưỡng chuyên môn Việc đánh giá tay nghề giáo viên còn công khai hội đồng sư phạm nhà trường nên mỗi giáo viên ý thức danh dự nhà giáo mà có hướng phấn đấu dạy + Như qua việc dự kiểm tra đánh giá toàn diện giáo viên góp phần thúc đẩy phấn đấu nỡ lực giáo viên * Dự đột xuất: Là việc dự không báo trước nằm mục tiêu cần đạt cán quản lý Mỗi giáo viên lên lớp phải chấp hành việc dự đột xuất mà cán quản lý đề xuất + Ưu điểm: - Kích thích hoạt động dạy mỗi giáo viên 10 - Đối với giáo viên: Luôn ln chuẩn bị tâm đón kiểm tra dự đột xuất tiết từ giáo viên ln có ý thức chuẩn bị tốt trước lên lớp - Đối với cán quản lý: Tuy dự đột xuất, song phải nằm chủ định cán quản lý Dự ai? Dự nào? Dự tiết nào? Dự để nhằm mục đích gì? Muốn làm điều đó, cán quản lý phải vào phân phối chương trình để dự Có thể mở đầu cho dạng VD: Lớp dạng chuyển từ âm sang vần, cán quản lý dự để nắm bắt bước lên lớp để tham gia uốn nắn, định hướng hoạt dộng sư phạm giáo viên Hay lớp mơn tốn chủn từ dạng cộng, trừ khơng nhớ sang cộng, trừ có nhớ cán quản lý cần dự để tham gia nắm bắt quy trình lên lớp cách truyền thụ kién thức giáo viên Hay tiết cho khó dạy việc tổ chức lớp học tháo gỡ thời gian,phương pháp….để tham gia ý kiến giáo viên thúc đẩy hoạt động dạy nhà trường + Thơng qua việc dự đột xuất góp phần đẩy mạnh hoạt động dạy học nhà trường là: mỗi giáo viên trước lên lớp luôn phải chuẩn bị bài, chuẩn bị tâm dự giờ, chuẩn bị đồ dùng dạy học * Dự hội giảng: Là hoạt động sư phạm mang tính tập thể giáo viên trường + Ưu điểm: - Dấy lên phong trào dạy học nhà trường - Qua hội giảng giáo viên củng cố kiến thức bước lên lớp mỗi môn, mỗi phân môn - Qua hội giảng giáo viên học tập kinh nghiệm sư phạm: tri thức, phương pháp, phong thái sư phạm, từ điều chỉnh hoạt động dạy học mỡi ngày vững vàng tri thức nhuần nhuyễn phương pháp + Thông qua việc dự hội giảng cán quản lý cần mở chuyên đề đánh giá ưu điểm, tồn hoạt động chuyên môn đợt hội giảng thúc đẩy sáng tạo, đột phá, đổi việc linh hoạt sử 11 dụng phương pháp dạy học Khích lệ giáo viên có nhiều cố gắng chuyên mơn, từ tạo lên phong trào thi đua dạy tốt học tốt * Dự chuyên đề: Là hoạt động sư phạm cấp trường cấp tổ nhằm đến thống bước lên lớp, hay tháo gỡ dạng lí thut thực hành khó dạy + Ưu điểm: - Qua dự chuyên đề giáo viên nắm bắt tiến trình, phương pháp dạy học dạng - Qua hoạt động chuyên đề đẩy mạnh hoạt động tổ chuyên môn - Qua dự chuyên đề tháo gỡ khó khăn chun mơn khối tổ gặp phải, làm chỡ dựa vững cho giáo viên nghề học tập chuyên môn + Thông qua dự chuyên đề thúc đẩy hoạt động chuyên môn việc thực tiến trình lên lớp, giáo viên trao đổi kinh nghiệm dạy học, việc làm tơn vinh nhà giáo có nhiều kinh nghiệm thúc đẩy việc dạy học việc đúc rút kinh nghiệm dạy học * Dự có sử dụng cơng nghệ thơng tin: Là hoạt động sư phạm ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy + Ưu điểm : - Những tiết dạy có ứng dụng cơng nghệ thơng tin khai thác nhiều hình ảnh sống động vào giảng làm cho giảng sinh động HS tiếp thu kênh hình kênh chữ tốt - Đối với giáo viên tiết dạy nhẹ nhàng mà hiệu - Đối với cán quản lý mở cho giáo viên sân làm việc tri thức mà cập nhật nhiều thông tin + Để đẩy mạnh hoạt động chun mơn nhà trường có ứng dụng công nghệ thôn tin làm bước sau: 12 Bước 1: Khuyến khích giáo viên dạy học soạn giảng có ứng dụng cơng nghệ thơng tin, có thể lúc đầu tiết dạy hội giảng hỗ trợ cán giáo viên có tay nghề vi tính tốt Bước 2: Nhân điển hình việc tun dương tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên dương giáo viên đầu việc tiếp cận công nghệ thông tin Bước 3: Trong hội giảng dự toàn diện việc đánh giá cán quản lý có cộng điểm ưu tiên * Dự song song: Là việc dự tiết dự hai giáo viên khác + Ưu điểm: - So sánh nội dung kiến thức: mỗi giáo viên vận dụng phương pháp dạy học, cách thức tổ chức khác nên hiệu dạy khác - Tìm sáng tạo mỗi giáo viên để tháo gỡ kiến thức nội dung giảng + Thông qua việc dự giờ: cán quản lý cho người dạy tiết dự để rút kinh nghiệm cho việc dạy bổ sung cho đồng nghiệp Giáo viên dạy tiết thứ học giáo viên dạy tiết sau vấn đề gì? Người dạy tiết thứ bổ sung cho người dạy tiết dạy sau vấn đề gì? Thơng qua việc làm đó: Mỡi giáo viên thấy rõ điểm mạnh để phát huy, để tự khẳng định điểm hạn chế đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho tiết dạy sau tốt 2.2.3.4 Kết luận: * Như tiết dạy sau rút kinh nghiệm dự giờ: + Về phương pháp có nhiều đổi giáo viên phát huy khả học tập học sinh, tạo cho học sinh phương pháp độc lập, tự chủ, có ý thức tìm tòi nhiều phương pháp giải cho toán 13 + Về nội dung giáo viên khai thác kiến thức nhiều mức độ khác nhau, khắc sâu kiến thức bản, mở rộng cho học sinh nhiều cách giải cho toán Hệ thống câu hỏi đưa học sinh vào tình có vấn đề bắt học sinh phải tư trước trả lời, bắt học sinh có nhìn tổng thể trước giải tốn + Về phong thái: Giáo viên tự tin, nhẹ nhàng gần gũi có điều kiện giúp đỡ học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kĩ mà phát huy khả học sinh giỏi + Về kết học tập học sinh: Học sinh làm việc nhiều hơn, học sinh có nhiều ý tưởng trình bày, tự làm chủ hoạt động học tập mình, khuyến khích việc tìm nhiều lời giải cho toán * Về giáo viên : Sau dự thăm lớp giáo viên chủ động nhiều tâm lên lớp, giáo viên tự tin vững vàng kiến thức, nhuần nhuyễn phương pháp Hạn chế tâm lí ngại đón cán quản lý dự mà thay vào sẵn sàng trao đổi chun mơn cán quản lý * Về cán quản lý: Thúc đẩy việc hoạt động chuyên môn nhà trường, tạo phong trào thi đua dạy tốt học tốt, thi đua tiếp cận với công nghệ thông tin, thi đua áp dụng đổi phương pháp dạy học, thi đua có tiết dạy hay thúc đẩy hoạt động tổ chuyên môn, thúc đẩy cá nhân tích cực hoạt động chuyên môn nhà trường 2.3 Kết hợp lực lượng kiểm tra - đánh giá: Phối kết hợp lực lượng đánh giá cách thống nhất, nhằm đảm bảo yêu cầu toàn diện theo kế hoạch Việc phối hợp lực lượng kiểm tra- đánh giá lên lớp đảm bảo tính khách quan, chủ động tiến hành lúc nhiều lớp, đem lại kết thơng tin ngược nhanh chóng hơn, tồn diện hơn, mặt khác, phối hợp lực lượng đánh giá còn tạo đội ngũ kiểm tra -đánh giá lên lớp 14 thuận lợi cho trường Biến trình đánh giá thành trình tự đánh giá giáo viên 2.4 Giải vấn đề nảy sinh sau đánh giá Thường xuyên trì giải vấn đề nảy sinh sau đánh giá, thống kê số liệu, theo dõi tiến độ sau đánh giá từ xem mặt mạnh có phát huy khơng? Những tồn có khắc phục khơng khắc phục mức nào? Cần tiếp tục nào? Công việc kiểm tra-đánh giá dạy lớp cán quản lý trường tiểu học vơ quan trọng q trình quản lý Để tiến hành tốt việc kiểm tra-đánh giá lên lớp giáo viên người cán quản lý cần phải có trình độ chun mơn cao, phải động sáng tạo, nhiệt tình, ngồi cán quản lý còn phải có nghệ thuật quản lý có lực chinh phục cảm hoá người Trong quản lý muốn công tác kiểm tra- đánh giá lên lớp giáo viên đạt hiệu cao đòi hỏi người cán quản lý phải: - Nhận thức đắn, đầy đủ sâu sắc vị trí, vai trò tầm quan trọng việc kiểm tra- đánh giá dạy lớp giáo viên - Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, biết tuân thủ nguyên tắc quản lý kiểm tra- đánh giá Nắm vững quy định chuẩn đánh giá Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục - Có tinh thần trách nhiệm cao, giải cơng việc có tình có lý, đặc biệt phải khách quan, cơng kiểm tra-đánh giá giáo viên 2.5 Chất lượng nhà trường qua việc áp dụng biện pháp nêu: Bảng 1: Kết kiểm tra cuối kì II năm học 2020- 2021 tồn trường: MƠN XL HT tốt Hồn thành Chưa HT TỐN Số lượng 208/414 202/414 4/414 TIẾNG VIỆT TL(%) 50,24 48,79 0,97 Số lượng 146/414 274/414 4/414 TL(%) 35,3 66,2 0,97 Bảng 2: Khen thưởng: Số lượng TL(%) 15 Học sinh HTXS nội dụng học 57 /414 13,77% tập môn học NLPC Học sinh có thành tích vượt 218/414 52,66% 351/414 84,78% trội Cháu ngoan Bác Hồ Bảng 3: Chất lượng giáo dục: XẾP LOẠI GIÁO DỤC XL Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Đạt Chưa đạt Chuyển lớp Số lượng 203/414 207/414 4/414 Năng lực phẩm chất TL(%) 49,03% 50% 0,07% 410/414 Số lượng TL% 410/414 4/414 99,03 0,07% 99,03 Bảng4: Kết giáo dục giáo dục mũi nhọn : Cấp Khối Số lượng lớp Trường Huyện Số lượng HS đạt giải Nhất Nhì Ba KK 3 2 0 0 tham gia thi HSG 25 25 06 06 Tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường có 56 em tham dự đạt giải A; 38 giải B, 10 giải C có em dự thi viết đẹp cấp huyện ( giải khuyến khích) Bảng 5: Kết tham gia Hội giảng giáo viên : Tổng số Cấp Trường Huyện Giỏi tiết 78 Khá Xếp loại Đạt yêu cầu Chưa đạt SL % SL % SL % SL 45 57, 25 32.0 08 11,3 04 75 02 25.0 % 16 Kết luận Trong giai đoạn đất nước ta thay đổi chương trình sách giáo khoa cho ngành giáo dục nói chung bậc tiểu học nói riêng Muốn thực vấn đề trước tiên người cán quản lý phải có chun mơn nghiệp vụ vững vàng có đạo tốt việc dạy học việc kiểm trađánh giá dạy lớp giáo viên Vì cán quản lý phải qua đào tạo trình độ quản lý, trình độ chun mơn cách tham gia học lớp nâng cao trình độ qua lớp chức, tự học, tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu tài liệu để nắm bắt xu hướng phát triển giới đổi ngành giáo dục, tham dự tất lớp tập huấn, chuyên đề đổi phương pháp để đạo việc kiểm tra- đánh giá dạy lớp giáo viên nhà trường tốt Cán quản lý giỏi chun mơn mà còn phải tích cực đầu việc tiếp cận công nghệ thông tin, làm điểm tựa cho giáo viên triển khai dạy học máy có trình độ đánh giá giáo viên việc dạy học áp dụng công nghệ thông tin Để đáp ứng yêu cầu đổi người giáo viên phải thay đổi tư suy nghĩ tìm phương pháp hình thức tối ưu để giảng dạy đạt hiệu phát huy lực chun mơn Nhà quản lí giáo dục cần có tâm có tầm nhìn đánh giá đội ngũ nhà giáo trường quản lí Phân công lực sở trường giáo viên để đạt hiệu quả, chất lượng giảng dạy nhà trường Bài học kinh nghiệm Qua học tập tìm hiểu chuyên đề nâng ngạch rút số học kinh nghiệm sau: Tôi nhận thấy cần có trách nhiệm phối kết hợp với ban ngành đoàn thể xã nhà trường, Hội cha mẹ học sinh, để giáo dục tư tưởng đạo đức, lối 17 sống cho em học sinh thông qua mỗi tiết học, hoạt động để học sinh hiểu chấp hành pháp luật đắn Đối với nhiệm vụ phân công, cần chủ động nâng cao trình độ Quản lý, chun mơn, nghiệp vụ Trong nhiệm vụ cần đối xử cơng với tất cán giáo viên, nhân viên học sinh, làm theo chức nhiệm vụ Truyền đạt cho học sinh ý thức tự lĩnh hội kiến thức, tự chủ động hoạt động học tập xã hội, để có đủ lực lĩnh thích ứng với biến đổi nhanh chóng giới tránh nguy xói mòn sắc dân tộc Đối với nghề giáo viên việc nắm bắt tâm lí trẻ điều cần thiết có hiệu to lớn việc áp dụng phương pháp giảng dạy cho tiết học, môn học Xác định rõ mục tiêu dạy học tạo cho học sinh có tâm lí thoải mái, thư giãn sau học căng thẳng Đồng thời tạo cho học sinh kĩ tự tin trước đám đông, mạnh dạn thể khiếu mình, cách hoạt động nhóm…Mặt khác nắm bắt tâm lí học sinh tiểu học đặc biệt vùng nơng thơn còn nhút nhát, rụt rè mỗi tiết học , hoạt động tập theercuar nhà trường, thường kết hợp hoạt động biểu diễn cá nhân, nhóm, hình thức chia sẻ học sinh để em mạnh dạn hơn, hiểu hơn, yêu quý đoàn kết vơi Qua mỗi học cố gắng giáo dục học sinh, liên hệ với sống hàng ngày để em thấy tác dụng u thích mơn học Trong trường phát triển phong trào văn hóa văn nghệ tạo sân chơi cho học sinh, giáo viên qua tăng thêm kĩ hoạt động nhóm tình đồn kết người trường Cần tạo dựng lớp học cộng đồng học tập đoàn kết, thân thiện sẵn sàng chia sẻ 18 Bên cạnh GV- nhà trường – phụ huynh – cộng đồng cần có kết hợp nhằm khuyến khích, giúp đỡ em tự học, trải nghiệm, tạo điều kiện cho em áp dụng kiến thức kĩ vào thực tiễn Điều quan trọng giáo viên phái xác định mục tiêu học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ, lực mà HS cần đạt thông qua học Quyết định lựa chọn nội dung học, xây dựng hệ thống câu hỏi, tập hướng dẫn HS học tập để đạt mục tiêu xác định Đánh giá trình kết học tập HS; hướng dẫn tổ chức cho HS đánh giá tự đánh giá; sử dụng kết vào việc tác động lại q trình đào tạo Tích cực áp dụng só PPDH phát triển lực HS như: Dạy học giải vấn đề, Dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm, Dạy học kiến tạo… Tích cực tham gia cơng tác xã hội hóa trường địa phương Tạo điều kiện cho HS có hội học tập tham gia hoạt động học tập trường, lớp địa phương Ủng hộ khả tự học, tự bồi dưỡng tích lũy tri thức học sinh, GV, cá nhân cộng đồng Tôn trọng học sinh, đồng nghiệp, cá nhân có mong muốn học tập, chia sẻ kiến thức với người, giúp đỡ cá nhân khơng có điều kiện tiếp cận với kiến thức Trong học tích cực tổ chức hoạt động giáo dục nhằm giáo dục đạo đức, trách nhiệm công dân cho HS Nâng cao lực vận dụng phương pháp dạy học, giáo dục, kiểm tra đánh giá theo định hướng tích hợp phân hóa, phát triển lực học sinh Hướng dẫn học sinh hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kĩ tham vấn học đường tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Thực thu hút thành phần xã hội tham gia vào trình giáo dục Giáo dục nghiệp Đảng, nhà nước toàn dân Phối hợp tốt giáo dục gia đình giáo dục nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, 19 nhiệm vụ quyền ,trách nhiệm hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động Phối hợp tốt giáo dục nhà trường giáo dục xã hội, nhà trường chủ động tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động Đồn - Đội, hoạt động xã hội tích cực góp phần thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương Cán quản lí, giáo viên Tiểu học có vai trò tầm quan trọng to lớn chất lượng hiệu giáo dục Tiểu học Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lí, giáo viên Tiểu học thơng qua bồi dưỡng nâng hạng giáo viên Tiểu học theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp biện pháp quan trọng mang lại hiệu thiết thực Để có thể không ngừng phát triển nghề nghiệp thân, mỗi cán quản lí, giáo viên Tiểu học cần có nhận thức đầy đủ, đắn nội dung chuyên đề bồi dưỡng, nắm vững kĩ có liên quan, đồng thời tích cực vận dụng hiệu kiến thức, kĩ lĩnh hội hoạt động nghề nghiệp thân Đề xuất Trên thực trạng lực giáo viên Tiểu học đề xuất số giải pháp phát triển lực sau: Một là, thay đổi cách đánh giá giáo viên tiểu học, để tạo điều kiện cho giáo viên phát huy lực sáng tạo giáo dục dạy học mỗi giáo viên Hai là, Tăng cường hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, đổi sinh hoạt chuyên môn để cập nhật xu hướng giáo dục Giải khó khăn giáo viên trình giáo dục học sinh Ba là, khuyến khích giáo viên tự học, tự nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ sư phạm, nâng cao lực ngoại ngữ, tin học để ứng dụng hoạt động nghề nghiệp Bốn là, Thường xuyên tổ chức thực phát triển lực đội ngũ nhà giáo để giáo viên khơng ngừng phát triển hồn thiện chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp 20 Tài liệu tham khảo 1/Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II Của trường Đại học sư phạm Hà Nội 2/Nghị 29 NQ-TW đổi toàn diện giáo dục 3/ Nghị định số 404/QĐ -TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê chuẩn Đề án đổi Chương trình, SGK giáo dục phổ thông 21 22 ... giáo viên 2. 5 Chất lượng nhà trường qua việc áp dụng biện pháp nêu: Bảng 1: Kết kiểm tra cuối kì II năm học 20 20- 20 21 tồn trường: MƠN XL HT tốt Hồn thành Chưa HT TOÁN Số lượng 20 8/414 20 2/414 4/414... thể tiết dạy năm trước sao? Cùng tiết dạy sau dự đánh giá có tiếp thu chỉnh lí nào? 2. 2.3 Thực kế hoạch dự kiểm tra đánh giá 2. 2.3.1 Các bước chuẩn bị cán quản lý trước dự kiểm tra đánh giá: Bước... diện giáo dục 3/ Nghị định số 404/QĐ -TTg ngày 27 tháng năm 20 15 Thủ tướng Chính phủ việc phê chuẩn Đề án đổi Chương trình, SGK giáo dục phổ thơng 21 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai thu hoach chuan chuc danh nghe nghiep hang 2, Bai thu hoach chuan chuc danh nghe nghiep hang 2

Từ khóa liên quan