Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng từ thực tiễn quận 7, thành phồ hồ chí minh

81 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:56

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI BÙI HỮU TRUNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN 7, THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH Ngành : Luật hiến pháp luật hành Mã số : 38 01 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Phạm Hồng Thái HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học cá nhân Các kết nghiên cứu, điều tra xã hội học trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Các thơng tin, tư liệu trích dẫn luận văn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Hữu Trung LỜI CẢM ƠN Luận văn thực Học viện Khoa học Xã hội, sở Thành phố Hồ Chí Minh Để hồn thành luận văn này, nhận nhiều động viên, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Trước hết tơi xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn chân thành, sâu sắc tới GS.TS Phạm Hồng Thái hướng dẫn thực đề tài Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy cô, người đem lại kiến thức vô hữu ích cho tơi suốt hai năm học qua Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc, Phịng Đào tạo Học viện tồn thể cán bộ, giáo viên sở Học viện Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tơi q trình học tập Cuối cùng, tơi xin gửi tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp người ln bên tơi, động viên khuyến khích tơi trình học tập thực đề tài nghiên cứu MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, PHÁP LÝ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm, đặc điểm xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng 1.2 Nội dung, hình thức xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng 12 1.3 Các điều kiện (yếu tố) bảo đảm xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng 22 Chương THỰC TRẠNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 26 2.1 Thực trạng pháp luật xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng 26 2.2 Trật tự xây dựng thực trạng vi phạm hành trật tự xây dựng địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 34 2.3 Thực trạng xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 40 2.4 Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 52 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 55 3.1 Quan điểm nâng cao hiệu xử phạt hành trật tự xây dựng 55 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu xử phạt hành trật tự xây dựng 60 KẾT LUẬN 69 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TTXD Trật tự xây dựng VPHC Vi phạm hành XPHC Xử phạt hành QPPL Quy phạm pháp luật VPPL Vi phạm pháp luật DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình vi phạm lĩnh vực trật tự xây dựng từ năm 2014-2018………………………………………………………………… 41 Bảng 2.2: Kết xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng từ năm 2014-2018……………………………………………………………… 47 Biểu đồ 2.1: Tình hình vi phạm lĩnh vực trật tự xây dựng (20142018)………………………………………………………………………… 42 Biểu đồ 2.2: Các hình thức vi phạm lĩnh vực trật tự xây dựng (2014-2018)………………………………………………………………… 43 Biểu đồ 2.3: Kết thực định xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng (2014 - 2018)…………………………………………… 48 Biểu đồ 2.4: Quyết định xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng (2014 - 2018)………………………………………………………… 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phát triển kinh tế thị trường điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, nhà đất trở thành loại hàng hóa có giá trị cao, thu lớn nhiều lợi nhuận, hành vi vi phạm pháp luật xây dựng, trục lợi từ việc xây dựng sai phép, không phép hay xây dựng đất không phép xây dựng diễn ngày phổ biến nghiêm trọng Những hành vi vi phạm hành trật tự xây dựng diễn nhiều nơi gây khó khăn cho quản lý nhà nước xây dựng xử lý vi phạm hành trật tự xây dựng Trong năm qua, việc xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng nhiều địa phương trọng thực hiện, kết xử lý nhiều vụ việc vi phạm, vụ vi phạm cộm gây nhiều xúc dư luận Tuy nhiên, việc xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng số tỉnh, thành chưa nghiêm, nhiều bất cập, trách nhiệm xử lý chồng chéo cấp có thẩm quyền nên hiệu quản lí cịn thấp Tại thành phố Hồ Chí Minh, tình hình vi phạm hành trật tự xây dựng xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng diễn phức tạp, cụ thể: Theo báo cáo, năm 2018, Thanh tra Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh phát 1.082 trường hợp xây dựng sai phép, giảm 52 trường hợp so với năm 2017 Số trường hợp sai phép tập trung nhiều quận q trình thị hóa, quận: 2, 7, 9, Thủ Đức, Bình Tân Cịn số trường hợp xây dựng không phép 1.008, giảm 650 trường hợp so với năm 2017 Số trường hợp không phép tập trung nhiều quận: 9, Thủ Đức, 12, Bình Tân, Bình Thạnh huyện Củ Chi Do đó, việc nghiên cứu xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng từ thực tiễn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cần thiết, bảo đảm trật tự kỷ cương ngăn ngừa hành vi vi phạm, qua tăng cường quản lý nhà nước trật tự xây dựng cách hiệu Xuất phát từ nguyên nhân trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng từ thực tiễn Quận 7, thành phồ Hồ Chí Minh” vấn đề mang tính cấp thiết lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nghiên cứu xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng có nhiều đề tài, cơng trình nghiên cứu báo khoa học tập thể, cá nhân công bố Qua tìm hiểu cơng trình nghiên cứu xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng công bố cho thấy, vấn đề xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng đề cập nhiều góc độ khác nhau, song bao gồm nhóm vấn đề sau: Nhóm 1: Nghiên cứu vấn đề lý luận chung xử phạt vi phạm hành Các cơng trình nghiên cứu phần đề cập tới vi phạm pháp luật, vi phạm hành Đưa chế tài hành chính, đồng thời đánh giá bất cập quy định hành chế tài hành Xác định rõ thẩm quyền xử lý vi phạm hành Cụ thể như: Vũ Thư (2000), Chế tài hành – Lý luận thực tiễn, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Phạm Hồng Quang (2011) , Chế tài hành bất cập quy định hành chế tài hành chính,Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 21, tr.16 Lương Minh Tuân (2011), đề tài Xử phạt hành chính, Báo cáo khoa học, Viện nghiên cứu lập pháp, Hà Nội Nhóm 2: Nghiên cứu vấn đề chung xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng Các đề tài đưa quan điểm vi phạm hành chính, pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng; phân tích quan điểm tồn xử lý VPHC trật tự xây dựng Trên sở xây dựng khái niệm xử lý VPHC trật tự xây dựng; đồng thời đặc điểm, vai trò nguyên tắc xử lý vi phạm hành trật tự xây dựng Đưa gia giải pháp hoàn thiện pháp luật xử lý VPHC TTXD, giải pháp nâng cao hiệu công tác xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng Cụ thể như: Quân Ngọc Anh (2009), Hoàn thiện pháp luật xử lí vi phạm hành lĩnh vực xây dựng, liên hệ qua thực tiễn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ Luật học, Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Sơn Lâm (2012), Công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng địa bàn Huyện Đông Anh Thực trạng giải pháp, Luận văn tốt nghiệp, Trường đào tạo cán Lê Hồng Phong, Hà Nội Trịnh Văn Quang (2016), Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực trật tự thị từ thực tiễn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội Các cơng trình nghiên cứu khoa học tập thể, cá nhân từ nhiều góc độ cách tiếp cận tập trung phân tích, làm rõ sở lý luận, thực tiễn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng Đây nguồn tư liệu, tài liệu tham khảo phong phú, quý giá để tác giả nghiên cứu kế thừa có chọn lọc Song, đến chưa có cơng trình nghiên cứu cách đầy đủ, có hệ thống xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng từ thực tiễn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Vì vậy, đề tài “Xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng từ thực tiễn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh” khơng trùng lặp với cơng trình khoa học cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Làm rõ sở lý luận đánh giá thực trạng vi phạm hành trật tự xây dựng, xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng địa bàn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Trên sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử phạt hành trật tự xây dựng nói chung địa bàn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích sở lý luận xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng Khái qt hóa mục đích, vai trị nội dung, hình thức xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng, từ xác định yếu tố ảnh hưởng đến xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng Đánh giá thực trạng xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng địa bàn Quận 7, xác định nguyên nhân kết đạt hạn chế tồn Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu xử phạt hành trật tự xây dựng từ thực tiễn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề chung xử phạt hành trật tự xây dựng, sở pháp lý quy định pháp luật hành xử phạt hành trật tự xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu q trình xử phạt hành trật tự xây dựng Các tư liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu từ năm 2014 đến hết năm 2018 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu trường hợp bật địa bàn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Trong thời gian từ năm 2014 đến hết năm 2018 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu sở quan điểm chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam vai trị xử phạt vi phạm hành Luận văn tiếp cận khơng từ góc độ Luật học mà cịn góc độ xã hội học, cụ thể tìm hiểu nguyên nhân tình trạng vi phạm lĩnh vực xây dựng áp dụng biện pháp thi hành định nói chung xử lý vi phạm hành trật tự xây dựng nói riêng phải thực thường xuyên Sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể pháp luật xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng Ví dụ như: Về thời gian để tính, thời hiệu xử phạt lĩnh vực quy định khoản Điều Luật xử lý vi phạm hành tiếp tục cụ thể Nghị định Chính phủ xử phạt vi phạm hành Tùy tính chất đặc thù lĩnh vực mà pháp luật quy định thời hiệu 01, 02 05 năm Điều Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định việc xử phạt nhóm bao gồm lĩnh vực: xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý, phát triển nhà công sở Trong đó, hoạt động xây dựng, thời hiệu quy định 02 năm Thời gian 02 năm quy định tương đối hợp lý, không nhanh để kết thúc không lâu để người vi phạm phải bị xử phạt Về vấn đề trốn tránh việc xử phạt thời hiệu: Khoản Điều Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định: “Trong thời hiệu quy định khoản 1, khoản Điều này, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt quan có thẩm quyền thời hiệu xử phạt vi phạm hành tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt” Theo quy định có hành vi trốn tránh, cản trở làm gián đoạn thời hiệu tính lại từ đầu Một cách hợp lý, xem việc đối tượng vi phạm hành “khơng tự tố giác mình” “trốn tránh, cản trở việc xử phạt” Nói có nghĩa việc đối tượng vi phạm trốn tránh hay cản trở xảy người có thẩm quyền phát hành vi vi phạm Trong đó, pháp luật quy định phát vi phạm hành người có thẩm quyền có trách nhiệm thực việc buộc chấm dứt vi phạm, lập biên vi phạm… Lúc này, bên cạnh tính thời hiệu để xử phạt người có thẩm quyền cịn phải lưu tâm 61 đến thời hạn định xử phạt Thời hạn tối đa đến 60 ngày, bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ 60 ngày làm việc theo quy định Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành Bên cạnh đó, tiến hành xử phạt vi phạm hành khơng thiết phải có mặt tổ chức, cá nhân bị xử phạt đòi hỏi phải có mặt bị cáo xét xử vụ án hình Có thể nói quy định khơng cần thiết, thiếu tính thực tế, chép từ quy định truy cứu trách nhiệm hình Nên loại bỏ quy định khỏi Nghị định số 139/2017/NĐ-CP Chính phủ, Bộ, ngành Trung Ương cần phối hợp chặt chẽ trình tham mưu xây dựng văn quy định pháp luật, tránh việc văn ban hành có chồng chéo, mâu thuẫn với gây khó khăn cơng tác thực địa phương Đồng thời rà soát, hủy bỏ văn pháp luật quy định xử phạt vi phạm hành khơng cịn phù hợp Cần ban hành Thơng tư hướng dẫn cụ thể Nghị định xử phạt vi phạm hành liên quan đến lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị thống nhất, hợp Nghị định có liên quan Ngồi cần ban hành Thơng tư hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục biểu mẫu cụ thể việc cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành chính.[19] Cần quy định thống hình thức xử phạt biện pháp khắc phục hậu quả, phạm vi điều kiện áp dụng chúng vào văn luật, tránh tình trạng rời rạc, trùng lập Nghị định Chính phủ Phân định lại hành vi vi phạm cụ thể, rõ ràng cách áp dụng hình thức xử phạt Việc phân biệt hình thức phạt chính, hình thức phạt bổ sung, hình thức vừa phạt vừa phạt bổ sung Vấn đề đặt cần xác định hình thức xử phạt thích hợp nhằm đảm bảo xử lý kịp thời hiệu vi phạm hành lĩnh vực trật tự xây dựng 62 Bộ Tài cần quy định cụ thể quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực trật tự xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tế theo hướng tăng chế độ bồi dưỡng cho lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự xây dựng Tổng kết thực tiễn thi hành văn pháp luật hoạt động vô quan trọng hoạt động tổng kết thực tiễn thi hành văn pháp luật chưa thực quan tâm, hoạt động thực cần đánh giá để tiến hành sửa đổi bổ sung văn luật Hoạt động tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật vướng mắc, bất cập trình thực thi pháp luật hay văn pháp luật đồng thời đánh giá quan hệ xã hội thực trạng pháp luật trước tiến hành sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật 3.2.2 Nâng cao trình độ, chun mơn nghiệp vụ lực lượng thực thi định xử phạt hành trật tự xây dựng Nâng cao trình độ, chun mơn nghiệp vụ cho lực lượng thực thi định xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng cần tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thường xuyên đổi nội dung chương trình phương thức đào tạo bồi dưỡng cho phù hợp với thực tế, trọng nâng cao kiến thức, kỹ nghiệp vụ chuyên môn công tác xử lý vi phạm, xử phạt hành Kết hợp đào tạo quy với hình thức đào tạo khơng quy bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật hành Để nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng chức thực thi pháp luật lĩnh vực cần phải tiến hành thay đổi như: - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức số lượng chất lượng để quản lý địa bàn thực thi nhiệm vụ ( Chủ yếu lực lượng Thanh tra xây dựng Quản lý đô thị) 63 - Đối với cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn cần quan tâm đến chế độ cho cán bộ, công chức cải cách tiền lương theo quan điểm coi tiền lương hình thức đầu tư trực tiếp cho người, đầu tư cho phát triển kinh tế- xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, cơng chức, viên chức hoạt động công vụ, nâng cao đời sống cán bộ, công chức giúp cán bộ, công chức tâm huyết trách nhiệm với nghề nghiệp, an tâm găn bó lâu dài q trình câng tác, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu công tác chuyên môn cương vị, chức trách giao - Nâng cao tinh thần trách nhiệm đạo đức cán bộ, viên chức trực tiếp tham gia xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng Tăng cường biện pháp giáo dục cho cán bộ, viên chức tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tâm, tận tụy với công việc Ban hành thực hiệm nghiêm quy chế công vụ - Công khai hóa hoạt động xử phạt vi phạm, nâng cao trách nghiệm, ý thức tổ chức kỷ luật đội ngũ cán bộ, viên chức… 3.2.3 Nâng cao nhận thức xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng Xử lý vi phạm hành tác động vào người, từ nhận thức đến tự giác, từ tự giác đến tích cực, từ tích cực đến thói quen xử hợp pháp, tuân thủ pháp luật Do đó, việc xử lý vi phạm hành trật tự xây dựng cách nghiêm minh, kiên quyết, kịp thời, triệt để, pháp luật, không lập biên bản, định để mà phải theo dõi việc chấp hành định người vi phạm Vì để đẩy lùi hành vi vi phạm hành trật tự xây dựng, khơng xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp thuyết phục mà phải áp dụng biện pháp cưỡng chế để răn đe người Cần phải kết hợp hai biện pháp vận động thuyết phục cưỡng chế mang lại kết tốt cơng tác xử lý vi phạm hành nói chung lĩnh vực trật tự xây dựng nói riêng Nếu thuyết phục mà không cưỡng chế khơng có tác 64 dụng răn đe, buộc người vi phạm phải chấp hành pháp luật khơng thi hành Cịn ngược lại, có cưỡng chế mà khơng có thuyết phục khơng có tự nguyện chấp hành, dẫn tới việc giải hậu mà không giải nguyên nhân, gốc cội, khơng hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật dẫn đến sai phạm tiếp diễn Vì cần phải có kết hợp nhịp nhàng thuyết phục cưỡng chế, vừa răn đe vừa giáo dục, để người dân thấy pháp luật ln mang tính cơng bằng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhân dân Từ hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật xây dựng Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách cần tăng cường nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm đạo đức cán bộ, viên chức trực tiếp tham gia xử phạt vi phạm hành chính: Tăng cường biện pháp giáo dục cho cán bộ, viên chức tinh thần trách nhiệm, ý thực tận tâm, tận tụy với công việc Ban hành thực nghiêm quy chế cơng vụ Cơng khai hóa hoạt động xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng, nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật đội ngũ cán bộ, viên chức Đối với nhân dân cần nâng cao ý thức pháp luật nhân dân: Đây vấn đề cơng trình nghiên cứu trách nhiệm hành coi trọng Ý thức pháp luật, trình độ ý thức pháp luật yếu tố đặc biệt quan trọng cho việc thực pháp luật Nâng cao ý thức pháp luật khâu thiếu hoạt động quản lý nhà nước nhằm hình thành tri thức pháp luật, lịng tin pháp luật, động hành vi hợp pháp cho người dân, cụ thể đây, việc hiểu biết cần thiết áp dụng trách nhiệm pháp lý vi phạm hành chính, ý nghĩa việc áp dụng Thực tiễn giáo dục pháp luật trật tự xây dựng quận năm qua cịn có số hạn chế, như: hình thức phương pháp tun truyền khơ khan, nội dung tuyên truyền đơn giản, thời lượng tuyên truyền ít, thiếu tính liên tục tính hệ thống việc truyền tải 65 tri thức, tình cảm hành vi pháp luật Trong đó, phận cán bộ, Đảng viên nhân dân dù tuyên truyền, giáo dục pháp luật tương đối đầy đủ, lại thiếu tình cảm pháp luật nên tìm cách để mưu lợi cá nhân, dẫn đến vi phạm pháp luật trật tự xây dựng Họ đối lập khác biệt lợi ích với lợi ích thống xã hội Để khắc phục hạn chế trên, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật pháp luật xây dựng phải tiến hành thường xuyên, có chất lượng; đặc biệt trọng việc tuyên truyền, phổ biến nội dung, tinh thần văn pháp luật xây dựng ban hành; sử dụng đồng phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục cho tầng lớp nhân dân Mục đích hình thành hệ thống hiểu biết, niềm tin, động thói quen hành vi tích cực Việc tuyên truyền phải đảm bảo yêu cầu sau: - Phải lôi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào thực tiễn quản lý trật tự xây dựng; tổ chức cho nhân dân tham gia rộng rãi vào hoạt động thực hiện, áp dụng pháp luật xây dựng giám sát ngành chức việc quản lý trật tự xây dựng - Đa dạng hóa hình thức tun truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai, xây dựng, mơi trường, an tồn giao thơng, văn hóa văn minh thị như: tổ chức thi tìm hiểu, buổi nói chuyện chuyên đề, hỏi đáp pháp luật liên quan, đặc biệt trọng việc tuyên truyền, giải thích pháp luật thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng - Các tổ chức trị xã hội, đồn thể quận cần đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên thực nghiêm túc quy định pháp luật xây dựng, xây dựng thành nội quy hoạt động để hạn chế đến mức thấp hành vi vi phạm - Cần có phối hợp chặt chẽ, quan tâm đạo sát cấp, ngành, quan, đơn vị việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 66 luật xây dựng với tầng lớp nhân dân để văn pháp luật xây dựng phổ biến kịp thời, ý thức pháp luật xây dựng nâng lên, việc chấp hành pháp luật xây dựng tốt 3.2.4 Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng quyền Nguyên tắc lãnh đạo Đảng tối cao, Đảng phân công, phân nhiệm, kiểm tra giám sát định khâu tổ chức cán Đây vấn đề quan trọng việc xếp lựa chọn cán hợp lý có đầy đủ phẩm chất lực vào vị trí chủ chốt yếu tố quan trọng hàng đầu thành công công tác quản lý trật tự xây dựng Đảng quyền đưa đường lối, chủ trương, lãnh đạo công tác xử lý vi phạm hành trật tự xây dựng cách hợp lý kịp thời, động viên khen thưởng cán động lực để thúc đẩy công tác trật tự xây dựng đô thị vào nếp, khuôn khổ Đưa tiêu việc thực Quyết định xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng làm tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua cuối năm Qua thực tiễn cho thấy, cấp sở mà có lãnh đạo, kiểm tra chặt chẽ, sâu sát Đảng ủy việc quản lý trật tự xây dựng có hiệu cao, việc chấp hành quy định pháp luật trật tự xây dựng nghiêm túc Và ngược lại, địa phương có biểu bng lỏng lãnh đạo sai phạm xảy có chiều hướng tăng cao số lượng, hình thức, quy mơ…Quản lý trật tự xây dựng trở thành nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi tâm trị cao cấp ủy Đảng quyền quận, phường việc nâng cao hiệu trách nhiệm hoạt động xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng Cần thể tâm trị việc lãnh đạo, kiểm tra hoạt động quản lý trật tự xây dựng, có vấn đề áp dụng trách nhiệm pháp lý vi phạm hành trật tự xây dựng 67 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, phát huy vai trò giám sát nhân dân, đoàn thể quần chúng hoạt động xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng Cơ quan có thẩm quyền tra cần tăng cường công tác tra, kiểm tra việc thực pháp luật xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trật tự xây dựng nhằm ngăn ngừa, phát hành vi gây tổn hại trật tự đô thị Thanh tra, kiểm tra việc thực pháp luật xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng nhằm đảm bảo quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt kịp thời, người, hành vi vi phạm, mức đảm bảo chủ thể bị xử phạt tuân thủ nghiêm chỉnh định xử phạt Bên cạnh quan có trách nhiệm cần phải xử phạt nghiêm chỉnh chủ thể vi phạm việc thực pháp luật xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng để răn đe, giáo dục chủ thể chủ thể khác Cơ quan tra, kiểm tra quan xử phạt vi phạm làm tốt nhiệm vụ đảm bảo việc thực pháp luật xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng hiệu Để hoạt động xử lý vi phạm hành trật tự xây dựng cách cơng khai, minh bạch, đảm bảo quy định pháp luật hoạt động giám sát quần chúng nhân dân việc vô quan trọng Thông qua hoạt động này, hành vi vi phạm việc phát xử lý lực lượng thi hành công vụ phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời Qua loại bỏ cán bộ, cơng chức có hành vi tiêu cực, trình độ chun mơn nghiệp vụ, khơng tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Có tạo điều kiện để thu hút nhân tài, người có kinh nghiệm, am hiểu pháp luật vào cơng tác quan có chức xử lý vi phạm hành trật tự xây dựng góp phần 68 tạo dựng thêm niềm tin lòng người dân thay đổi hoàn thiện máy nhà nước Tiểu kết chương Xuất phát từ lý luận thực tế công tác xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng, chương đưa quan điểm nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng Đồng thời, đề giải pháp nâng cao hiệu xử phạt hành trật tự xây dựng là: Một là, Hồn thiện quy định pháp luật xử phạt hành trật tự xây dựng Hai là,, Hoàn thiện quy định pháp luật xử phạt hành trật tự xây dựng Ba là, Nâng cao nhận thức xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng Bốn là, Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng quyền cơng tác xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng Năm là, Tăng cường công tác tra, kiểm tra, phát huy vai trò giám sát nhân dân, đoàn thể quần chúng hoạt động xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng KẾT LUẬN Thực tiễn thực pháp luật xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng năm qua đạt thành tựu quan trọng định Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng cịn phải bổ sung, kiện toàn, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn Luận văn tập trung làm rõ vấn đề pháp luật xử phạt vi phạm hành chính, thực pháp luật xử phạt vi phạm hành trật tự 69 xây dựng, phân tích ngun nhân dẫn đến tình hình vi phạm xây dựng xây dựng không phép, sai phép, xây dựng đất không phép xây dựng tồn tại, hạn chế pháp luật xử lý vi phạm hành Kết bước đầu cung cấp luận khoa học phục vụ việc tiếp tục nghiên cứu, xây dựng vấn đề giải pháp nâng cao hiệu xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng tổ chức thực nghiêm chỉnh công tác đảm bảo trật tự xây dựng đô thị địa bàn quận Dưới góc độ khoa học pháp lý, xuất phát từ mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn sâu nghiên cứu vấn đề thực tiễn xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng địa bàn quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Trên sở kết số liệu thực có, luận văn phân tích thực trạng vi phạm định xử phạt vi phạm pháp luật hành trật tự xây dựng thông qua biểu đồ đánh giá kết năm phạm vi nghiên cứu đề tài Từ đó, đưa quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu xử phạt hành trật tự xây dựng nhằm đưa hoạt động xây dựng thị vào hoạt động có nếp, quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu ngày phát triển xã hội 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quân Ngọc Anh (2009), Hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng, liên hệ qua thực tiễn thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ Luật học, Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Tiến Đạt (2008), Pháp luật xử phạt vi phạm hành chính: Lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội Bộ Xây dựng (2013), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm 2013 phương hướng, nhiệm vụ 2014 Ngành Xây dựng ngày 07 tháng 01 năm 2014 Bộ Xây dựng (Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 Ngành Xây dựng) Bộ Xây dựng (2014), Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2014 Bộ Xây dựng quy định chi tiết hướng dẫn số điều Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 Chính phủ xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà công sở Bộ Xây dựng (2014), Thông tư 01/2012/TT_BXD ngày 08 tháng năm 2012 Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thầu quản lý nhà thầu nước hoạt động xây dựng Việt Nam Bộ Xây dựng (2014), Văn số 2316/ BXD- TTr ngày 23 tháng 09 năm 2014 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn số nội dung Nghị định số 121/2013/NĐ-CP thông tư 02/2014/TT-BXD Bộ Xây dựng (2014), Văn 3482/BXD-HĐXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 Bộ Xây dựng việc thực Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Bộ Tư pháp - Viện khoa học pháp lý (2006), Từ điển luật học, Nxb Bách khoa - Tư pháp, Hà Nội Chính phủ (2007), Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Xây dựng xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, ban hành ngày 07/12/2007, Hà Nội 10 Chính phủ (2009), Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng kinh doanh bất động sản, khai thác sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lí cơng trình hạ tầng, quản lý phát triển nhà công sở, ban hành ngày 27/02/2009, Hà Nội 11 Chính phủ (2012), Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Xử Lý vi phạm hành chính, ban hành ngày 19/7/2013, Hà Nội 12 Chính phủ (2013), Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng năm 2013 Chính phủ quy định tổ chức hoạt động tra Xây dựng, ban hành ngày 29/3/2013, Hà Nội 13 Chính phủ (2013), Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà công sở, ban hành ngày 10/10/2013, Hà Nội 14 Chính phủ (2017), Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà công sở, ban hành ngày 27/11/2017, Hà Nội 15 Hồ Phước Hạnh (2018), Cưỡng chế thi hành định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thị từ thực tiễn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Khoa khọc xã hội 16 Nguyễn Mạnh Hùng (2011), Hoàn thiện pháp luật thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 21,tr12 17 Lê Phú Huyền (2012), Xử lý vi phạm hành thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lĩnh vực xây dựng, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 18 Trương Thị Phương Lan (2011), Hoàn thiện pháp luật biện pháp ngăn chặn vi phạm hành bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 20,tr21 19 Trịnh Văn Quang (2016), Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực trật tự đô thị từ thực tiễn Quận Cẩm lệ, thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện khoa học xã hội 20 Quốc hội (2009), Luật Quy hoạch đô thị, ngày 17/6/2009, Hà Nội 21 Quốc hội (2012), Luật Xử lí vi phạm hành chính, ngày 20/6/2012, Hà Nội 22 Quốc hội (2013), Luật Đất đai, ngày 29/11/2013, Hà Nội 23 Quốc hội (2014), Luật Nhà ở, ngày 25/11/2014, Hà Nội 24 Quốc hội (2015), Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015, Hà Nội 25 Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (2016), Văn 576/SXD- TT ngày 12 tháng 01 năm 2016 Sở Xây dựng việc hướng dẫn số vướng mắc áp dụng Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, Thông tư 02/2014/TT- BXD việc áp dụng văn quy phạm pháp luật xử lý vi phạm hành xây dựng, ban hành ngày 12/01/2016, Hồ Chí Minh 26 Phạm Hồng Thái Đinh Văn Mậu (2009), Giáo trình Luật hành Việt Nam, Nxb Giao Thơng Vận Tải, Hà Nội 27 Lương Minh Tuân (2011), Thực trạng kiến nghị góp phần hồn thiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính, Báo cáo khoa học, Đề tài Xử phạt hành chính, Viện nghiên cứu lập pháp, Hà Nội 28 Nguyễn Cửu Việt (2013), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Ủy ban nhân dân Quận ( 2014) Danh sách tổng hợp hồ sơ phòng quản lý đô thị nhận công tác xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị 30 Ủy ban nhân dân Quận ( 2015) Danh sách tổng hợp hồ sơ phịng quản lý thị nhận công tác xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng thị 31 Ủy ban nhân dân Quận ( 2016) Danh sách tổng hợp hồ sơ phịng quản lý thị nhận cơng tác xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị 32 Ủy ban nhân dân Quận ( 2017) Danh sách tổng hợp hồ sơ phịng quản lý thị nhận cơng tác xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị 33 Ủy ban nhân dân Quận ( 2018) Danh sách tổng hợp hồ sơ phòng quản lý đô thị nhận công tác xử lý vi phạm hành lĩnh vực xây dựng đô thị 34 Ủy ban nhân dân Quận (2017), Thực trạng kinh nghiệm giải pháp công tác quản lý Nhà nước trật tự xây dựng, việc thực cưỡng chế vi phạm địa bàn quận 35 Ủy ban nhân dân Quận (2015), Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng Quận lần thứ V, nhiệm vụ 2015-2020 36 Ủy ban nhân dân Quận (2017), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận năm 2016-2020 37 Ủy ban nhân dân Quận (2017), Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 2017 38 Ủy ban nhân dân Quận (2018), Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 2018 39 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2013), Quyết định số 58/2013/QĐ- UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ... hệ thống xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng từ thực tiễn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh Vì vậy, đề tài ? ?Xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng từ thực tiễn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh? ?? khơng... phép xây dựng 2.2 Trật tự xây dựng thực trạng vi phạm hành trật tự xây dựng địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 2.2.1 Trật tự xây dựng địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh. .. PHÁP LÝ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm, đặc điểm xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng 1.1.1 Khái niệm xử phạt vi phạm hành trật tự xây dựng 1.1.1.1 Vi phạm hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng từ thực tiễn quận 7, thành phồ hồ chí minh , Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng từ thực tiễn quận 7, thành phồ hồ chí minh