Ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở

214 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:55

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN TƯỜNG ỨNG PHÓ VỚI HÀNH VI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÍ HỌC HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN TƯỜNG ỨNG PHÓ VỚI HÀNH VI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ngành: Tâm lí học Mã số: 9.31.04.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ HOA HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN i LỜI CẢM ƠN Sau năm học tập nghiên cứu Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tơi hồn thành xong luận án tiến sĩ với đề tài “Ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở” Bằng tất lịng chân thành, tơi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới: * PGS.TS Nguyễn Thị Hoa, người Thầy tận tình hướng dẫn tơi học thuật động viên tơi gặp khó khăn công việc, sống Sự chân thành, giản dị sâu sắc Cô giúp trưởng thành khơng chun mơn mà cịn giúp tơi hiểu ý nghĩa sống * Hội đồng khoa học Học viện Khoa học Xã hội, Ban giám đốc Học viện, GS.TS Vũ Dũng, PGS.TS Nguyễn Thị Mai Lan, TS Vũ Thu Trang Khoa Tâm lí Giáo dục quý Thầy Cô Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhiệt tình hướng dẫn tơi thủ tục hành tận tình chia sẻ tơi kiến thức chun mơn suốt q trình thực luận án * Các em học sinh trường THCS H.T, trường THCS M.M (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) em học sinh trường THCS L.L, trường THCS L.Q.Đ (Quận 3, TP HỒ CHÍ MINH) Ban giám hiệu nhà trường, quý Thầy Cô chủ nhiệm, quý Thầy Cô tổng phụ trách tạo điều kiện hỗ trợ suốt trình nghiên cứu * Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Giáo dục anh chị em đồng nghiệp Khoa Giáo dục, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thời gian hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần, giúp tơi có đủ điều kiện học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận án tiến sĩ * Gia đình tơi, bạn bè bên quan tâm, động viên, ủng hộ tơi suốt q trình thực luận án Một lần nữa, xin thành tâm tri ân kính chúc q vị có nhiều sức khỏe, an nhiên thuận lợi Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN ÁN ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án Đóng góp khoa học luận án Ý nghĩa lí luận ý nghĩa thực tiễn luận án Cơ cấu luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ỨNG PHÓ VỚI HÀNH VI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ .7 1.1 Những nghiên cứu có liên quan đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 1.2 Những nghiên có liên quan đến hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 16 Tiểu kết chương 31 CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ỨNG PHĨ VỚI HÀNH VI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 32 2.1 Ứng phó .32 2.1.1 Khái niệm ứng phó .32 2.1.2 Phân loại ứng phó 36 2.2 Hành vi bạo lực học đường 43 2.2.1 Khái niệm hành vi 43 2.2.2 Khái niệm bạo lực học đường .44 2.2.3 Khái niệm hành vi bạo lực học đường 45 2.2.4 Các loại hành vi bạo lực học đường .50 2.3 Học sinh trung học sở 52 2.3.1 Khái niệm học sinh trung học sở .52 2.3.2 Một số đặc điểm tâm lí học sinh trung học sở 52 2.3.3 Học sinh trung học sở nạn nhân hành vi bạo lực học đường 55 2.4 Khái niệm hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 56 2.5 Khái niệm ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 56 iii 2.6 Các biểu cách ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 57 2.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 61 2.7.1 Nhóm yếu tố tâm lí cá nhân 62 2.7.2 Nhóm yếu tố tâm lí xã hội 63 2.8 Các cách tiếp cận tham vấn tâm lí cho học sinh nạn nhân hành vi bạo lực học đường 64 Tiểu kết chương 67 CHƯƠNG TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ỨNG PHÓ VỚI HÀNH VI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 68 3.1 Tổ chức nghiên cứu .68 3.1.1 Các giai đoạn nghiên cứu .68 3.1.2 Địa bàn mẫu nghiên cứu 70 3.2 Phương pháp nghiên cứu 71 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 71 3.2.2 Phương pháp chuyên gia .72 3.2.3 Phương pháp thảo luận nhóm tập trung 73 3.2.4 Phương pháp điều tra bảng hỏi 73 3.2.5 Phương pháp vấn sâu 83 3.2.6 Phương pháp nghiên cứu trường hợp 84 Tiểu kết chương 87 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ ỨNG PHÓ VỚI HÀNH VI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 88 4.1 Thực trạng bạo lực học đường học sinh trung học sở .88 4.1.1 Thực trạng chung hình thức bị bạo lực học đường học sinh trung học sở 88 4.1.2 Thực trạng cụ thể hình thức bạo lực học đường học sinh trung học sở 89 4.1.3 So sánh hình thức bạo lực học đường học sinh trung học sở với biến nhân 91 4.2 Thực trạng ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 93 iv 4.2.1 Thực trạng chung biểu ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 93 4.2.2 Thực trạng cụ thể biểu cách ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 94 4.2.3 So sánh biểu ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở với biến nhân 104 4.2.4 Mối tương quan biểu ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở .112 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 113 4.3.1 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở .113 4.3.2 Dự báo thay đổi số biểu ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở mối tương quan với yếu tố ảnh hưởng 119 4.4 Nghiên cứu trường hợp ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 127 4.4.1 Trường hợp 1: Học sinh bị bạn bè trêu chọc, chế giễu “tính cách giống gái” 128 4.4.2 Trường hợp 2: Học sinh bị bạn bè gây áp lực học giỏi làm lớp trưởng 135 4.4.3 Trường hợp 3: Học sinh bị bạn bè vu khống lấy trộm tiền 139 Tiểu kết chương 147 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 148 KẾT LUẬN 148 KIẾN NGHỊ 149 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO, CƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CTXH Công tác xã hội ĐTB Điểm trung bình ĐLC/SD Độ lệch chuẩn EFA Phân tích nhân tố khám phá GD&ĐT Giáo dục đào tạo KMO Kaiser-Meyer-Olkin THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TP Thành phố VTN Vị thành niên vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Một số thang đo thường sử dụng nghiên cứu Bảng 3.1: Bảng 3.2: ứng phó trẻ VTN 11 Một số đặc điểm mẫu điều tra thức 71 Nội dung bảng hỏi ứng phó với hành vi bạo lực học đường Bảng 4.1: học sinh trung học sở 74 Thực trạng hình thức bạo lực học đường học sinh trung học Bảng 4.2: sở .88 Thực trạng bạo lực tinh thần học sinh trung học sở 89 Bảng 4.3: Bảng 4.4: Bảng 4.5: Thực trạng bạo lực thể chất học sinh trung học sở .90 Thực trạng bạo lực vật chất học sinh trung học sở .90 So sánh hình thức bạo lực học đường học sinh trung học Bảng 4.6: Bảng 4.7: Bảng 4.8: sở với biến nhân 91 Các biểu ứng phó tích cực tiêu cực với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 93 Ứng phó suy nghĩ tiêu cực với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 95 Ứng phó suy nghĩ tích cực với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 96 Bảng 4.9: Ứng phó cảm xúc tiêu cực với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 98 Bảng 4.10: Ứng phó cảm xúc tích cực với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 99 Bảng 4.11: Ứng phó hành động tiêu cực với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 101 Bảng 4.12: Ứng phó hành động tích cực với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 103 Bảng 4.13: Sự khác biệt ứng phó suy nghĩ tiêu cực học sinh trung học sở với biến nhân 104 Bảng 4.14: Sự khác biệt ứng phó suy nghĩ tích cực học sinh trung học sở với biến nhân 106 Bảng 4.15: Sự khác biệt ứng phó cảm xúc tiêu cực học sinh trung học sở với biến nhân 107 Bảng 4.16: Sự khác biệt ứng phó cân cảm xúc học sinh trung học sở với biến nhân 108 vii Bảng 4.17: Sự khác biệt ứng phó hành động tiêu cực học sinh trung học sở với biến nhân 110 Bảng 4.18: Sự khác biệt biểu ứng phó hành động tích cực học sinh trung học sở với biến nhân 111 Bảng 4.19: Mối tương quan biểu ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở .112 Bảng 4.20: Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh THCS .113 Bảng 4.21: Thực trạng nhận thức học sinh trung học sở hành vi bạo lực học đường 114 Bảng 4.22: Tự đánh giá học sinh trung học sở thái độ sống 115 Bảng 4.23: Tự đánh giá học sinh trung học sở tính cách 116 Bảng 4.24: Tự đánh giá học sinh trung học sở mối quan hệ bạn bè 117 Bảng 4.25: Tự đánh giá học sinh trung học sở cách ứng xử nhà trường, thầy cô học sinh 118 Bảng 4.26: Tự đánh giá học sinh trung học sở cách ứng xử phụ huynh học sinh 119 Bảng 4.27: Hệ số tương quan hồi quy bậc yếu tố ảnh hưởng ứng phó suy nghĩ tiêu cực học sinh trung học sở .120 Bảng 4.28: Năm mơ hình dự báo thay đổi ứng phó suy nghĩ tiêu cực học sinh trung học sở 121 Bảng 4.29: Hệ số tương quan hồi quy bậc yếu tố ảnh hưởng ứng phó cảm xúc tiêu cực học sinh trung học sở 122 Bảng 4.30: Năm mơ hình dự báo thay đổi ứng phó cảm xúc tiêu cực học sinh trung học sở 124 Bảng 4.31: Hệ số tương quan hồi quy bậc yếu tố ảnh hưởng ứng phó hành động tiêu cực học sinh trung học sở .125 Bảng 4.32: Bốn mơ hình dự báo thay đổi ứng phó hành động tiêu cực học sinh trung học sở 126 Bảng 4.33: Kết tham vấn tâm lí cá nhân cho học sinh T.T.N 133 Bảng 4.34: Kết tham vấn tâm lí cá nhân cho học sinh Đ.Q.A 145 viii PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG PHỎNG VẤN SÂU (Dành cho học sinh THCS bị bạo lực học đường) Thời gian: Địa điểm: Người vấn: Người vấn: Thiết lập mối quan hệ, giới thiệu mục tiêu nội dung vấn Người vấn giới thiệu thân giới thiệu mục đích, nội dung, thời gian vấn với học sinh vấn Đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân học sinh vấn Hỏi sơ qua tình hình học tập sống học sinh, điều em mong muốn chia sẻ chia sẻ Nội dung vấn: 6.1 Suy nghĩ học sinh hình thức bạo lực học đường thường gặp 6.2 Chia sẻ câu chuyện gần mà em nạn nhân hành vi bạo lực học đường 6.3 Suy nghĩ em cách ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh 6.4 Theo em, yếu tố ảnh hưởng đến biểu ứng phó em bị bạo lực học đường: - Nhận thức em hành vi bạo lực học đường: hiểu biết em hành vi bạo lực học đường đầy đủ chưa? - Đặc điểm tính cách: em người hướng ngoại hay hướng nội, hay linh hoạt? - Thái độ sống em nào? - Quan hệ với bạn bè em nào? + Em có người bạn thân? + Bạn bè em có tơn trọng em khơng? + Bạn bè em có thường xuyên lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm, động viên giúp đỡ em khơng? + Em có thường xun lắng nghe, chia sẻ, động viên giúp đỡ bạn bè khơng? PL 25 + Khi em gặp khó khăn em có tìm kiếm giúp đỡ từ bạn bè không?) - Quan hệ với cha mẹ người thân gia đình em nào: + Ba mẹ em có dành nhiều thời gian cho em khơng? + Ba mẹ em có tơn trọng đối xử bình đẳng với em khơng? + Ba mẹ em có chủ động lắng nghe, chia sẻ, động viên giúp đỡ em em gặp vấn đề trường học không? + Khi em gặp vấn đề trường học em có chia sẻ với Ba mẹ tìm kiếm giúp đỡ từ Ba mẹ không? - Quan hệ với thầy cô nhà trường em nào: + Trường em có xử lý cơng khai công vụ việc bạo lực học đường xảy với học sinh hay không? + Trường em có cung cấp kiến thức giáo dục cho học sinh hành vi bạo lực học đường cách xử lý bị bạo lực học đường hay khơng? + Trường em có ban hành quy tắc ứng xử học đường hay không? + Thầy cô giáo trường em có tơn trọng học sinh đối xử công bằng, dân chủ với học sinh hay không? + Thầy giáo trường em có thường xun lắng nghe, chia sẻ, động viên giúp đỡ học sinh em gặp khó khăn hay khơng? + Em có chủ động tìm kiếm giúp đỡ từ thầy giáo em gặp khó khăn trường học hay khơng? 6.5 Theo em cần phải làm để giúp học sinh ứng phó tích cực hiệu gặp phải hành vi bạo lực học đường? PL 26 PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG PHỎNG VẤN SÂU (Dành cho giáo viên chủ nhiệm) Thời gian: Địa điểm: Người vấn: Người vấn: Thiết lập mối quan hệ, giới thiệu mục tiêu nội dung vấn Người vấn giới thiệu thân giới thiệu mục đích, nội dung, thời gian vấn với giáo viên vấn Nội dung vấn: - Suy nghĩ giáo viên hình thức bạo lực học đường thường gặp - Nhận định giáo viên cách ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh - Quan điểm giáo viên yếu tố ảnh hưởng đến cách ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh: + Các yếu tố thuộc tâm lí cá nhân học sinh như: nhận thức học sinh hành vi bạo lực học đường; đặc điểm tính cách; thái độ sống + Các yếu tố thuộc tâm lí xã hội như: mối quan hệ với bạn bè; mối quan hệ với nhà trường thầy cô giáo; mối quan hệ với người thân gia đình + Các yếu tố khác (nếu có) - Một số kiến nghị giáo viên giúp học sinh THCS ứng phó tích cực gặp phải hành vi bạo lực học đường PL 27 PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP (Dành cho học sinh nạn nhân hành vi bạo lực học đường) Thời gian: từ tháng 5/2018 đến tháng 7/2018 Địa điểm: trực tiếp trường gián tiếp qua điện thoại, tin nhắn trao đổi mạng xã hội Người nghiên cứu: trường hợp học sinh nạn nhân hành vi bạo lực học đường chưa tham gia khảo sát bảng hỏi tự nguyên tham gia vào nghiên cứu trường hợp Người nghiên cứu: Nguyễn Văn Tường, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thiết lập mối quan hệ, giới thiệu mục tiêu nội dung nghiên cứu trường hợp Người nghiên cứu giới thiệu thân giới thiệu mục tiêu, nội dung, thời gian nghiên cứu với học sinh, đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc đạo đức nghiên cứu tham vấn tâm lí Nội dung nghiên cứu trường hợp: 6.1 Ghi nhận thông tin trường hợp - Thông tin cá nhân: họ tên, giới tính, học lớp mấy, học lực - Thơng tin hồn cảnh gia đình: cấu trúc gia đình, nghề nghiệp cha mẹ, mối quan hệ với cha mẹ và thành viên khác gia đình, cách tổ chức sinh hoạt gia đình, văn hóa gia đình - Thơng tin mối quan hệ trường học với bạn bè, thầy cô - Năng lực tự nhận thức học sinh tính cách, điểm mạnh, điểm yếu, quan điểm sống - Thực trạng nhận thức học sinh hành vi bạo lực học đường tượng xã hội khác - Nội dung chi tiết tình bị bạo lực học đường học sinh (thời gian, địa điểm, người gây hành vi bạo lực, cách ứng phó học sinh bị bạo lực) 6.2 Tham vấn tâm lí giúp học sinh phát triển cách ứng phó tích cực gặp hành vi bạo lực học đường Sau ghi nhận thông tin học sinh, người nghiên cứu tiến hành tham vấn tâm lí cho học sinh có ứng phó chưa hiệu quả, giúp học sinh phát triển cách ứng phó PL 28 tích cực với hành vi bạo lực học đường Nội dung tham vấn tuân thủ quy điều đạo đức nghề tham vấn như: Giữ bí mật; Thân chủ trọng tâm; Chấp nhận, tơn trọng thân chủ; Tin tưởng vào khả tự giải vấn đề thân chủ; Khơng gắn vào vào mối quan hệ với thân chủ; Bảo vệ phúc lợi thân chủ Nội dung tham vấn tiếp cận theo quan điểm trường phái tâm lí học nhân văn liệu pháp nhận thức hành vi, đồng thời sử dụng phối kết hợp số kỹ tham vấn như: thiết lập mối quan hệ, lắng nghe, quan sát, đặt câu hỏi, phản hồi, thấu cảm Các bước tiến hành nghiên cứu trường hợp - Bước 1: Chuẩn bị trước thu thập thông tin - Bước 2: Tiến hành thu thập thông tin - Bước 3: Phân tích trường hợp cụ thể từ thơng tin thu - Bước 4: Tham vấn tâm lí - Bước 5: Đánh giá viết báo cáo trường hợp PL 29 PHỤ LỤC 10 DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY, ĐỘ HIỆU LỰC CÁC THANG ĐO ĐƯỢC TRÍCH XUẤT TỪ PHẦM MỀM SPSS 20.0 Bảng 1: Kiểm định Cronbach alpha thang đo hình thức bạo lực học đường Biến quan sát BLTT1 BLTT2 BLTT3 BLTT4 BLTT5 BLTC1 BLTC2 BLTC3 BLTC4 BLVC1 BLVC2 BLVC3 Trung bình thang đo loại biến 32.94 33.02 32.88 32.87 32.91 33.18 33.01 32.96 32.98 33.15 33.02 33.11 Phương sai thang đo loại biến Cronbach's Alpha = 747 17.604 18.060 17.284 17.248 17.277 18.464 18.021 18.304 18.514 18.896 18.625 18.839 Tương quan biến tổng Cronbach Alpha loại biến 420 372 455 453 434 341 362 377 368 306 344 317 725 732 721 721 724 735 733 731 732 739 735 738 Bảng 2: Bảng kiểm định KMO Barlett thang đo hình thức bạo lực học đường Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Approx Chi-Square Test of Df Sphericity Sig .791 871.414 66 000 Bảng 3: Phương sai trích thang đo hình thức bạo lực học đường Nhân tố Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % % % phương % phương Tổng phương Tổng phương sai sai trích sai sai trích 3.181 26.511 26.511 3.181 26.511 26.511 1.659 13.825 40.336 1.659 13.825 40.336 1.369 11.412 51.749 1.369 11.412 51.749 … … … PL 30 Rotation Sums of Squared Loadings Tổng % phương sai % phương sai trích 2.416 1.987 1.807 20.130 16.560 15.059 20.130 36.690 51.749 Bảng 4: Kết phân tích nhân tố thang đo thực trạng hình thức bạo lực học đường Nhân tố Biến quan sát B4 B1 B2 B5 B3 B8 B9 B6 B7 B11 B10 B12 733 720 670 654 648 740 698 678 617 764 761 756 Bảng 5: Kiểm định Cronbach alpha thang đo ứng phó suy nghĩ tích cực học sinh THCS Biến quan sát F5 F6 F9 F15 F16 F17 Trung bình Phương sai Tương thang đo thang đo quan biến loại loại biến tổng biến Cronbach's Alpha = 656 16.18 6.791 358 16.27 6.739 347 16.29 6.732 349 16.28 5.938 449 16.27 5.905 392 16.30 5.624 430 Cronbach Alpha loại biến 624 627 626 589 612 597 Bảng 6: Bảng kiểm định KMO Barlett thang đo ứng phó suy nghĩ tích cực học sinh THCS Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Approx Chi-Square Test of Df Sphericity Sig PL 31 688 430.660 15 000 Bảng 7: Phương sai trích thang đo ứng phó suy nghĩ tích cực học sinh THCS Extraction Sums of Squared Loadings Nhân tố Rotation Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues % % phương % phương sai phương % phương Tổng sai trích Tổng sai sai trích Tổng 2.224 37.067 37.067 2.224 37.067 37.067 1.847 1.466 24.430 61.497 1.466 24.430 61.497 1.843 … … … % phương sai 30.776 30.721 % phương sai trích 30.776 61.497 Bảng 8: Kết phân tích nhân tố thang đo ứng phó suy nghĩ tích cực học sinh THCS Nhân tố Biến quan sát F5 F9 F6 F16 F17 F15 814 784 731 811 783 743 Bảng 9: Kiểm định Cronbach alpha thang đo ứng phó suy nghĩ tiêu cực học sinh THCS Biến quan sát F2 F3 F4 F11 F12 F13 Trung bình Phương sai Tương thang đo thang đo quan biến loại loại biến tổng biến Cronbach's Alpha = 709 11.92 11.884 385 11.94 11.359 489 11.85 11.244 485 11.50 11.135 427 11.65 11.409 385 11.80 10.770 479 PL 32 Cronbach Alpha loại biến 686 656 656 674 688 657 Bảng 10: Bảng kiểm định KMO Barlett thang đo ứng phó suy nghĩ tiêu cực học sinh THCS Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 728 530.496 Df 15 Sig .000 Bảng 11: Phương sai trích thang đo ứng phó suy nghĩ tiêu cực học sinh THCS Extraction Sums of Squared Loadings Nhân tố Rotation Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues % % phương % phương sai phương % phương Tổng sai trích Tổng sai sai trích Tổng 2.466 41.108 41.108 2.466 41.108 41.108 1.987 1.379 22.991 64.099 1.379 22.991 64.099 1.859 … … … % phương sai 33.116 30.984 % phương sai trích 33.116 64.099 Bảng 12: Kết phân tích nhân tố thang đo ứng phó suy nghĩ tiêu cực học sinh THCS Nhân tố Biến quan sát F4 810 F2 810 F3 792 F13 806 F12 797 F11 719 PL 33 Bảng 13: Kiểm định Cronbach alpha thang đo ứng phó cảm xúc tiêu cực học sinh THCS Biến quan sát F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 Trung bình Phương sai Tương thang đo thang đo quan biến loại loại biến tổng biến Cronbach's Alpha = 786 19.29 32.541 522 18.70 32.918 484 19.10 30.918 580 19.27 33.015 476 19.21 34.438 425 18.71 33.065 379 18.74 30.433 534 19.24 31.178 547 18.44 34.151 326 Cronbach Alpha loại biến 760 765 750 766 773 780 757 755 786 Bảng 14: Bảng kiểm định KMO Barlett thang đo ứng phó cảm xúc tiêu cực học sinh THCS Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 847 808.685 Df 36 Sig .000 Bảng 15: Phương sai trích thang đo ứng phó cảm xúc tiêu cực học sinh THCS Nhân tố Initial Eigenvalues % % phương phương sai Tổng sai trích 3.395 1.150 … 37.717 12.775 … 37.717 50.492 … Extraction Sums of Squared Loadings Tổng % phương % phương sai sai trích 3.395 1.150 37.717 12.775 PL 34 37.717 50.492 Rotation Sums of Squared Loadings Tổng % phương sai % phương sai trích 2.558 1.986 28.421 22.070 28.421 50.492 Bảng 16: Kết phân tích nhân tố thang đo ứng phó cảm xúc tiêu cực học sinh THCS Nhân tố Biến quan sát F18 F21 F20 F22 F19 F26 F25 F24 F23 771 699 658 636 633 741 697 634 600 Bảng 17: Kiểm định Cronbach alpha thang đo ứng phó cảm xúc tích cực (cân cảm xúc) học sinh THCS Trung bình Biến thang đo quan sát loại biến Phương sai Tương Cronbach thang đo quan biến Alpha loại biến tổng loại biến Cronbach's Alpha = 737 F27 6.71 1.941 545 670 F28 6.69 1.806 582 626 F29 6.73 1.628 562 655 Bảng 18: Bảng kiểm định KMO Barlett thang đo ứng phó cảm xúc tích cực (cân cảm xúc) học sinh THCS Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 686 Adequacy Bartlett's Approx Chi-Square Test of Df Sphericity Sig .000 PL 35 270.726 Bảng 19: Phương sai trích thang đo ứng phó cảm xúc tiêu cực học sinh THCS Extraction Sums of Squared Loadings Nhân tố Initial Eigenvalues % % phương % phương sai phương % phương Tổng sai trích Tổng sai sai trích 1.971 65.710 65.710 1.971 65.710 65.710 … … … … … … Rotation Sums of Squared Loadings Tổng % phương sai 1.971 % phương sai trích 65.710 Bảng 20: Kiểm định Cronbach alpha thang đo ứng phó hành động tiêu cực học sinh THCS Biến quan sát F27 F29 F30 F31 F32 F33 F35 F36 F37 F38 F39 F40 Trung bình Phương sai Tương thang đo thang đo quan biến loại loại biến tổng biến Cronbach's Alpha = 839 22.50 28.001 431 22.64 28.347 415 22.59 27.521 485 22.60 28.528 501 22.48 29.048 457 22.67 28.978 519 22.78 29.242 473 23.02 26.940 529 23.05 27.094 587 23.02 27.627 588 22.99 27.207 539 22.92 27.616 534 Cronbach Alpha loại biến 833 833 828 827 830 826 829 824 819 820 823 824 Bảng 21: Bảng kiểm định KMO Barlett thang đo ứng phó hành động tiêu cực học sinh THCS Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Approx Chi-Square Test of Df Sphericity Sig PL 36 878 1457.991 66 000 Bảng 22: Phương sai trích thang đo ứng phó hành động tiêu cực học sinh THCS Initial Eigenvalues Nhân tố Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % % % phương % phương Tổng phương Tổng phương Tổng sai sai trích sai sai trích 4.420 36.835 36.835 4.420 36.835 36.835 3.422 1.623 13.522 50.357 1.623 13.522 50.357 2.621 … … … % phương sai % phương sai trích 28.518 21.839 28.518 50.357 Bảng 23: Kết phân tích nhân tố thang đo ứng phó hành động tiêu cực học sinh THCS Nhân tố Biến quan sát F39 F40 F38 F37 F36 F35 F33 F30 F29 F27 F31 F32 748 745 728 718 698 594 520 720 716 706 691 591 Bảng 24: Kiểm định Cronbach alpha thang đo ứng phó hành động tích cực học sinh THCS Biến quan sát F41 F42 F43 Phương sai Tương thang đo quan biến loại biến tổng Cronbach's Alpha = 870 40.95 48.522 391 40.99 47.442 437 41.00 47.844 507 Trung bình thang đo loại biến PL 37 Cronbach Alpha loại biến 868 866 863 Biến quan sát Trung bình thang đo loại biến F44 F45 F47 F48 F49 F51 F52 F53 F54 F55 41.04 40.73 40.87 40.94 40.73 40.58 40.49 40.69 40.87 40.52 Phương sai thang đo loại biến 47.147 46.604 45.487 45.655 44.310 46.029 45.025 45.080 45.897 45.087 Tương quan biến tổng 410 582 569 542 612 567 620 590 609 617 Cronbach Alpha loại biến 869 859 859 861 856 859 856 858 857 856 Bảng 25: Bảng kiểm định KMO Barlett thang đo ứng phó hành động tích cực học sinh THCS Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Approx Chi-Square Test of Df Sphericity 912 1728.694 78 Sig .000 Bảng 26: Phương sai trích thang đo ứng phó hành động tích cực học sinh THCS Initial Eigenvalues Nhân tố % % phương Tổng phương sai sai trích 5.161 1.357 … 39.698 10.438 … 39.698 50.136 … Extraction Sums of Squared Loadings Tổng % % phương phương sai trích sai 5.161 1.357 39.698 10.438 PL 38 39.698 50.136 Rotation Sums of Squared Loadings Tổng % phương sai % phương sai trích 4.226 2.291 32.511 17.625 32.511 50.136 Bảng 27: Kết phân tích nhân tố thang đo ứng phó hành động tích cực học sinh THCS Nhân tố Biến quan sát F55 728 F52 721 F53 721 F54 672 F49 667 F48 650 F51 650 F47 639 F45 600 F42 776 F43 724 F41 680 F44 597 Bảng 28: Điểm trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, hệ số bất đối xứng, hệ số nhọn thang đo ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh THCS Mean Median SD Skewness Kurtosis Suy nghĩ tiêu cực 2,36 2,33 0,65 -0,080 -0,214 Suy nghĩ tích cực 3,25 3,17 0,48 0,277 -0,001 Cảm xúc tiêu cực 2,37 2,33 0,703 0,138 -0,559 PL 39 Cân cảm xúc 3,35 3,33 0,62 0,090 0,090 Hành động tiêu cực 2,07 2,08 0,47 -0,017 -0,657 Hành động tích cực 3,40 3,38 0,56 0,019 0,247 ... sở lí luận ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh THCS: Các khái niệm công cụ (ứng phó, hành vi bạo lực học đường, ứng phó với hành vi bạo lực học đường ), mặt biểu cách ứng phó với hành. .. đường học sinh trung học sở 56 2.5 Khái niệm ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở 56 iii 2.6 Các biểu cách ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung. .. lực học đường học sinh trung học sở; Chương 2: Cơ sở lí luận ứng phó với hành vi bạo lực học đường học sinh trung học sở; Chương 3: Tổ chức phương pháp nghiên cứu ứng phó với hành vi bạo lực học
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở , Ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học cơ sở