SKKN sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học một số bài lịch sử việt nam lớp 11 ở trường THPT hà văn mao

21 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:31

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT HÀ VĂN MAO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG DẠY – HỌC MỘT SỐ BÀI LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 11 Ở TRƯỜNG THPT HÀ VĂN MAO Người thực hiện: Hà Thị Hoài Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực: Lịch sử THANH HÓA NĂM 2021 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1.Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG 2.1 Một số khái niệm 2.2 Cơ sở lý luận 2.3 Thực trạng dạy- học Lịch sử trường THPT Hà Văn Mao 2.3.1 Thuận lợi 2.3.2 Khó khăn 2.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục môn Lịch sử việc lựa chọn số trò chơi dạy học số Lịch sử Việt Nam lớp 11 trường THPT Hà Văn Mao 2.4.1 Vị trí, mục tiêu, nội dung phần Lịch sử Việt Nam (1858 – 1918) lớp 11 THPT - Chương trình 2.4.2 Nội dung phần Lịch sử Việt Nam (1858 – 1918) 2.4.3 Một số phương pháp trò chơi DHLS 2.4.3.1 Trị chơi “ơ chữ” 2.4.3.2 Trị chơi “đóng vai” 2.4.3.3 Trị chơi “hiểu ý đồng đội” 2.5 Hiệu sáng kiến hoạt động giáo dục thân, đồng nghiệp nhà trường KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Những vấn đề quan trọng đề cập sáng kiến 3.2 Hiệu thiết thực sáng kiến áp dụng, triển khai DHLS 3.3 Kiến nghị Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang 12 Trang 14 Trang 16 Trang 18 Trang 18 Trang 18 Trang 19 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Thế giới thay đổi, chuyển biến giờ, ngày Đất nước ta nằm ngồi xu hướng thời đại, nhân loại Nói cách khác đất nước ta hội nhập sơi động mạnh mẽ Để có người đủ lĩnh, tự tin đưa dân tộc hồ vào biển lớn cần bồi dưỡng khát vọng, niềm tin trách nhiệm với quốc gia - dân tộc Khát vọng, niềm tin trách nhiệm hình thành từ lịng u nước, tinh thần tự hào dân tộc Trong sứ mệnh lớn lao có vai trị, trách nhiệm khơng nhỏ giáo dục lịch sử dạy học Lịch sử Trong giáo dục lịch sử nói chung, chất lượng dạy, học mơn Lịch sử nói riêng năm gần tồn nhiều vấn đề đáng lo ngại.Thống kê cho thấy, điểm thi môn Lịch sử thí sinh kỳ thi THPT quốc gia năm gần tốp thấp Thực tế đáng buồn lý giải nhiều nguyên nhân khác nhau, nguyên nhân quan trọng nhất, việc giảng dạy môn Lịch sử nhà trường phổ thơng cịn tồn nhiều hạn chế Thực trạng dạy - học Lịch sử trường THPT Hà Văn Mao không ngoại lệ Dù có nhiều nỗ lực việc đổi phương pháp dạy học Lịch sử cịn nhiều khó khăn, lúng túng chưa thật khởi sắc Nói để thấy hội nhập hội nhập với hành trang người không nhớ không hiểu rõ lịch sử đất nước mình, nguồn gốc dân tộc Chúng ta hội nhập với tư đất nước, dân tộc khơng có nét đặc trưng đáng quý riêng Chúng ta hồ nhập thích nghi giá trị truyền thống, nét đặc trưng đáng quý riêng có làm nên tên tuổi, dáng vóc dân tộc ta bị tan chảy cách vô nghĩa Với tâm huyết, trách nhiệm giáo viên dạy Lịch sử trực tiếp giảng dạy, thật mong muốn việc dạy - học Lịch sử có chuyển biến tích cực, tơi mạnh dạn đưa ý kiến nhỏ nhằm đồng nghiệp nhà trường cố gắng cải thiện chất lượng dạy - học môn Lịch sử nay, trực tiếp trường THPT Hà Văn Mao: Sử dụng phương pháp trò chơi dạy - học số Lịch sử Việt Nam lớp 11 trường THPT Hà Văn Mao 1.2 Mục đích nghiên cứu Trên sở tập hợp, nghiên cứu nguồn tư liệu khác nhau, đề tài mong muốn góp số đề xuất cụ thể việc sử dụng phương pháp trò chơi giảng dạy số Lịch sử Việt Nam lớp 11 nhằm: - Tạo hứng thú cho học sinh học tập mơn Lịch sử, giúp học sinh u thích mơn Góp phần làm thay đổi cách nhìn, cách nghĩ học sinh việc học tập môn Lịch sử - Tăng tính tương tác, phát huy tính tích cực lực học sinh học tập Lịch sử nói riêng mơn khác nói chung - Rèn luyện cho học sinh kĩ làm việc nhóm, kĩ phản xạ nhanh, kĩ phán đốn vấn đề; cải thiện lực ngơn ngữ, giao tiếp … - Tạo môi trường học tập cởi mở, sáng tạo, thân thiện, hấp dẫn, “chơi mà học, học mà chơi” - Nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử trường THPT, trước hết trường THPT Hà Văn Mao Qua giúp học sinh biết tự hào hơn, trân trọng truyền thống lịch sử quê hương, dân tộc - Trên sở góp phần vào thực nhiệm vụ giáo dục chung nhà trường 1.3 Đối tượng nghiên cứu Trong phạm vi đề tài này, tập trung nghiên cứu phương pháp sử dụng lồng ghép số trò chơi dạy - học số Lịch sử Việt Nam lớp 11- chương trình bản, cụ thể cách thức thực hiện, hiệu ý nghĩa phương pháp mà đề cập 1.4 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài, sử dụng kết hợp nhiều phương pháp khác như: phương pháp lịch sử để phân tích vấn đề mà sáng kiến đề cập cách khách quan, khoa học, biện chứng; phương pháp phân tích - tổng hợp số liệu, thông tin liên quan đến sáng kiến; phương pháp điều tra khách quan để khảo sát, thu thập thơng tin làm sở cho việc tìm giải pháp nhằm khắc phục hạn chế vấn đề mà sáng kiến đề cập; phương pháp thực nghiệm để kiểm chứng tính hiệu sáng kiến hoạt động giáo dục đơn vị NỘI DUNG 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Phương pháp Phương pháp hiểu cách thức, đường, phương tiện để đạt tới mục đích, để giải nhiệm vụ định [4] 2.1.2 Phương pháp dạy học Phương pháp dạy học hiểu cách thức, đường hoạt động chung giáo viên học sinh, điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học [9, tr53] 2.1.3 Đổi phương pháp dạy học Đổi phương pháp dạy học đổi cách thức tiến hành phương pháp, đổi phương tiện hình thức triển khai phương pháp sở khai thác triệt để ưu điểm phương pháp dạy học truyền thống vận dụng linh hoạt số phương pháp dạy học nhằm hình thành phát triển lực người học [9, tr74] 2.1.4 Trị chơi Trị chơi hình thức có cấu trúc việc chơi đùa, thường thực để nhằm mục đích giải trí hay vui vẻ, sử dụng công cụ giáo dục [5 ] 2.1.5 Trò chơi học tập Trị chơi học tập hình thức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Thơng qua trị chơi học tập, phát triển học sinh nhiều lực chung lực đặc thù môn… [12 ] 2.1.6 Phương pháp trò chơi học tập Phương pháp trị chơi học tập phương pháp giáo viên thơng qua việc tổ chức trị chơi có liên quan đến nội dung học, có tác dụng phát huy tính tích cực nhận thức, gây hứng thú học tập cho học sinh Qua trò chơi học sinh tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng, tự nhiên [ 8] 2.2 Cơ sở lý luận Đổi giáo dục nói chung, đổi phương pháp dạy học Lịch sử nói riêng diễn tương đối sâu rộng Đổi phương pháp dạy học Lịch sử phận cơng đổi tồn diện đất nước, liên quan chịu chi phối nhiều yếu tố khác Đổi phương pháp dạy học Lịch sử dựa sở nội dung chương trình mơn học; sách giáo khoa, tài liệu điều kiện học tập; thành tựu khoa học đại; thông tin cập nhật nhiều môn khoa học liên ngành… Luật Giáo dục Việt Nam năm 2019 nêu rõ: “Mục tiêu giáo dục nước ta nhằm phát triển toàn diện người Việt Nam, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ nghề nghiệp; có phẩm chất, lực ý thức cơng dân; có lịng u nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, phát huy tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân…, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc hội nhập quốc tế” [7] Mục tiêu chi phối mục tiêu cấp học môn học Hiện nay, môn Lịch sử môn khác trường phổ thông tiến hành đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy nội lực học sinh hướng dẫn, tổ chức giáo viên Thực tế, môn Lịch sử khác với môn khoa học khác Đặc thù môn Lịch sử học sinh phải tiếp cận với nhiều kiện lịch sử khác nhau,với nhân vật, địa danh lịch sử…không Việt Nam mà giới Lượng kiến thức mơn Lịch sử ngày nhiều thêm địi hỏi học sinh phải ghi nhớ nhiều kiện, kiến thức đạt kết cao học tập Nếu giáo viên không chủ động, sáng tạo đưa phương pháp dạy học tích cực vào DHLS học sinh cảm thấy nhàm chán, nặng nề, có tâm lý chán ghét mơn học Điều đặt vấn đề đòi hỏi giáo viên giảng dạy Lịch sử trường phổ thông cần làm để hấp dẫn học sinh, để mơn học khơng cịn khơ khan nhàm chán; lựa chọn vận dụng phương pháp trò chơi giúp học sinh phát triển kĩ ghi nhớ kiến thức Khi giáo viên sử dụng phương pháp trị chơi DHLS, khó khăn phần khắc phục Trong trình chơi, học sinh phải sử dụng giác quan để thực thao tác chơi, nhiệm vụ chơi mà giác quan học sinh trở nên tinh nhạy hơn, ngôn ngữ mạch lạc tư trừu tượng phát triển Ngoài ra, trị chơi học tập cịn làm thay đổi hình thức học tập làm cho khơng khí lớp học thoải mái dễ chịu Đặc biệt, qua trò chơi học tập học sinh tiếp thu tự giác, tích cực hơn, học sinh củng cố hệ thống hóa kiến thức Trị chơi giúp học sinh biết cách nhìn nhận, phân tích, so sánh khái qt kiến thức lĩnh hội trước Thơng qua trị chơi giúp học sinh có ấn tượng mạnh mẽ kiến thức đó, mà học sinh nắm bắt nhanh Trong dạy học, giáo viên sử dụng phương pháp trò chơi giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động học sinh, học sinh hào hứng tham gia vào nhiệm vụ học tập lồng sẵn vào trò chơi cụ thể Bằng cách này, học sinh khắc sâu kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo cách vững Đây sở để giúp học sinh dễ dàng phát kiến thức ghi nhớ kiến thức học Qua việc học sinh tham gia vào trò chơi học tập em làm quen, tiếp cận với phương pháp dạy học tích cực, qua phương pháp trò chơi học sinh học tập cách chủ động có tự tin vào thân tìm tri thức học Từ lí nêu trên, việc đổi phương pháp, vận dụng phương pháp trò chơi DHLS yêu cầu cấp bách cần quan tâm giải Nếu học sinh tham gia vào trò chơi lịch sử thấy giảm áp lực học tập, có hứng thú với môn, tự phát lực cá nhân, trau dồi phát triển kĩ năng, từ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng DHLS trường THPT 2.3 Thực trạng dạy – học lịch sử trường THPT Hà Văn Mao 2.3.1 Thuận lợi Trong năm gần dù cịn nhiều khó khăn cơng tác giáo dục trường THPT Hà Văn Mao đạt thành tích đáng kể: Cơ sở vật chất cải thiện; đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy; nhận quan tâm quyền địa phương… Trong bối cảnh đó, việc dạy học mơn Lịch sử có dấu hiệu lạc quan, tích cực: học sinh bước đầu nhìn nhận tầm quan trọng việc giáo dục lịch sử Đó điều kiện thuận lợi để tập thể giáo viên tâm đẩy mạnh việc đổi phương pháp dạy học Những năm gần đội ngũ giáo viên giảng dạy Lịch sử nhà trường có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng việc dạy học Lịch sử nhiều hình thức, cách thức khác Ngoài thực đổi phương pháp theo hướng phát huy lực học sinh thực tiết giảng dạy, tập thể giáo viên giảng dạy mơn Lịch sử cịn tổ chức hoạt động ngoại khóa ngày lễ lớn dân tộc, xây dựng mơ hình sân khấu hóa số nội dung lịch sử Việt Nam Những cố gắng, nỗ lực bước cải thiện chất lượng học tập môn Lịch sử đơn vị Kết đạt kỳ thi có thay đổi tích cực: kỳ thi học sinh giỏi môn văn hóa cấp tỉnh năm 2020 có 02 học sinh đạt giải gồm 01 giải nhì 01 giải ba; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nhà trường có học sinh đạt điểm mơn Lịch sử cao 9,5 điểm Đó tín hiệu đáng mừng hướng dạy, học Lịch sử nhà trường 2.3.2 Khó khăn Bên cạnh thuận lợi cơng tác giảng dạy nhà trường cịn phải đối mặt với nhiều thách thức: chất lượng đầu vào học sinh lớp 10 không cao gây không khó khăn cho cơng tác giáo dục; hoạt động chun mơn chưa đồng chưa có chiều sâu Đặc biệt chất lượng giáo dục mũi nhọn ( Học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi thi tuyển sinh cao đẳng, đại học) thấp so với tiềm nhà trường Đó bất cập, tồn địi hỏi nhà trường phải tháo gỡ Việc dạy học Lịch sử khơng nằm ngồi khó khăn đó: trang thiết bị phục vụ học tập thiếu thốn, hoạt động ngoại khố mơn chưa thường xun trọng chất lượng dạy học mơn chưa cao.Trong trình giảng dạy, lớp tất khối trường THPT Hà Văn Mao mà trực tiếp giảng dạy, khoảng 95% học sinh người dân tộc thiểu số, khả tiếp nhận thông tin có nhiều hạn chế, tự giác học tập chưa cao.Trong trình giảng nhiều năm lớp nhà trường phân công, hỏi: Để học đươc mơn Lịch sử có phải q khó khăn? Hơn 90% học sinh hỏi cho hay: Học Lịch sử khó phải nhớ nhiều ngày, tháng, kiện Do em khơng thích ngại, chí “sợ” học mơn Chính suy nghĩ số đông học sinh cản trở việc em đến gần với môn học quan trọng Nguyên nhân thực trạng này, theo phương pháp truyền đạt giáo viên Muốn cải thiện suy nghĩ, thái độ học sinh với mơn Lịch sử giáo viên cần phải tìm tịi phương pháp phù hợp với tâm lý, khả tiếp nhận đối tượng học sinh Một phương pháp góp phần vào thay đổi nhận thức áp dụng trò chơi dạy học Lịch sử Để hiểu rõ thực trạng việc đổi phương pháp vận dụng phương pháp trò chơi DHLS trường THPT, tiến hành khảo sát trường THPT Hà Văn Mao số trường khác địa bàn miền núi cao lân cận huyện Bá Thước Thời gian khảo sát từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021 Nội dung khảo sát tập trung vào nhận thức giáo viên vai trò việc đổi phương pháp vận dụng phương pháp trò chơi DHLS; nhận thức giáo viên cần thiết việc sử dụng phương pháp trò chơi DHLS; mức độ sử dụng phương pháp trò chơi DHLS; phương pháp trò chơi DHLS sử dụng; thái độ học sinh môn Lịch sử; quan niệm học sinh trò chơi học tập Lịch sử; mức độ hứng thú với phương pháp trò chơi áp dụng Về phương pháp, hai mẫu phiếu điều tra xây dựng (dành cho giáo viên học sinh) Kết thu 12 phiếu giáo viên, 100 học sinh Qua đánh giá xác thực trạng việc đổi phương pháp vận dụng phương pháp trò chơi DHLS trường THPT địa bàn điều kiện kinh tế - xã hội Trên sở thu thập thông tin, xử lí số liệu điều tra giáo viên học sinh, kết thu sau: * Về phía giáo viên Khi hỏi tác dụng phương pháp trò chơi: - 94% giáo viên tham gia điều tra cho rằng: Học sinh hứng thú học tập, phát huy tính tích cực - 84% giáo viên tham gia điều tra cho rằng: Rèn kĩ năng, tăng tính tương tác với học sinh - 81% giáo viên tham gia điều tra cho rằng: Tạo môi trường học tập cởi mở, sáng tạo, thân thiện, hấp dẫn - 93% giáo viên tham gia điều tra cho : Nâng cao hiệu học Như vậy, hầu hết giáo viên cho phương pháp trị chơi có tác dụng tích cực DHLS Khi hỏi mục đích sử dụng phương pháp trò chơi: - 30 % giáo viên tham gia điều tra dùng để chuẩn bị nghiên cứu kiến thức - 19 % giáo viên tham gia điều tra dùng nghiên cứu kiến thức - 93% giáo viên tham gia điều tra dùng để củng cố học, hệ thống kiến thức - 85 % giáo viên tham gia điều tra dùng để kiểm tra, đánh giá học sinh cần thiết phương pháp trò chơi DHLS: - 96 % giáo viên tham gia điều tra khẳng định cần thiết việc sử dụng phương pháp trò chơi - Về mức độ sử dụng phương pháp trò chơi DHLS: - 61 % giáo viên tham gia điều tra: Thỉnh thoảng sử dụng - 34%: Không sử dụng - %: Thường xun Như cịn giáo viên sử dụng thường xuyên phương pháp trò chơi * Về phía học sinh: - 98 % học sinh tham gia điều tra: Thích giáo viên sử dụng phương pháp trò chơi DHLS - 97% học sinh tham gia điều tra cho phương pháp trò chơi giúp dễ ghi nhớ kiến thức - 95% học sinh tham gia điều tra cho phương pháp trị chơi tạo khơng khí thân thiện, hứng thú học, chơi mà học - 91% học sinh tham gia điều tra cho bộc lộ khả thân Từ kết nghiên cứu thực trạng rút số nhận xét sau: Phần lớn giáo viên điều tra đánh giá cao vai trò việc tổ chức trị chơi cho học sinh DHLS góp phần phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học, học sinh học tập trung, hứng thú hơn, sinh động hơn, từ hiệu dạy học nâng cao Tuy nhiên, từ việc nhận thức đến việc làm vấn đề đòi hỏi nỗ lực cố gắng giáo viên Một số giáo viên chưa tìm trị chơi hữu hiệu để tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh Các trị chơi mà giáo viên sử dụng đơn điệu, cách thức tổ chức cịn thiếu tính khoa học, giáo viên chịu khó sưu tầm loại trị chơi nên học sinh dễ nhàm chán Mặc dù học sinh không dành nhiều thời gian cho môn Lịch sử giáo viên tổ chức trị chơi học tập học sinh tham gia lợi ích phương pháp mang lại cho học sinh Theo tôi, tồn chủ yếu nguyên nhân chủ yếu sau: - Về phía giáo viên: ngại thay đổi phương pháp, sợ thời gian, chưa đầu tư tìm tịi, sáng tạo dạy học - Về phía học sinh: mơn Lịch sử học có nhiều kiện, khó nhớ, khó học, học sinh ln có suy nghĩ môn học phụ, không phục vụ cho xét tuyển Đại học nên không tập trung nhiều cho việc học tập mơn Từ khẳng định, việc sử dụng phương pháp trò chơi DHLS cần thiết Muốn vậy, giáo viên phải người tâm huyết, dành thời gian cho việc thiết kế trị chơi phù hợp với để lơi học sinh tham gia Qua mục đích dạy học đạt kết mục tiêu đặt 2.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục môn Lịch sử việc lựa chọn số trò chơi dạy học số Lịch sử Việt Nam lớp 11 trường THPT Hà Văn Mao 2.4.1 Vị trí, mục tiêu, nội dung phần Lịch sử Việt Nam (1858 – 1918) lớp 11 THPT - Chương trình 2.4.1.1.Vị trí Lịch sử Việt Nam (1858 – 1918) có vị trí quan trọng tiến trình phát triển lịch sử dân tộc, gắn liền với trình thực dân Pháp xâm lược nước ta kháng chiến nhân dân ta chống lại thực dân Pháp Kiến thức phần cụ thể chủ đề bài, giúp học sinh hiểu rõ nguyên nhân, trình thực dân Pháp xâm lược nước ta, trách nhiệm nhà Nguyễn việc để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp Đồng thời qua kháng chiến chống Pháp thấy tinh thần yêu nước nhân dân ta 2.4.1.2 Mục tiêu * Về kiến thức Qua tìm hiểu phần Lịch sử Việt Nam lớp 11 hướng học sinh đến việc lĩnh hội vấn đề quan trọng sau: - Học sinh trình bày kiện chủ yếu giai đoạn 1858 đến 1918: Quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam ( 1858-1884): Pháp cơng Đà Nẵng sau chiếm tỉnh miền Đơng Nam Kì; Cuộc kháng chiến nhân dân ta, khởi nghĩa Trương Định; Pháp đánh tỉnh miền Tây Nam Kì Cuộc kháng chiến nhân dân ta tỉnh miền Đông tỉnh miền Tây Thực dân Pháp mở rộng đánh chiếm toàn Việt Nam, kháng chiến nhân dân Hiệp ước 1862, 1874, 1883, 1884 - Giải thích thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu công - Hiểu nguyên nhân sâu xa trực tiếp phong trào Cần Vương Trình bày nét khởi nghĩa tiêu biểu: Bãi Sậy, Hương Khê, phong trào nông dân Yên Thế - Hiểu nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử phong trào Cần Vương phong trào nông dân chống Pháp Xác định khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần Vương - So sánh khác khởi nghĩa phong trào Cần Vương khởi nghĩa Yên Thế - Sự chuyển biến xã hội Việt Nam khai thác thuộc địa lần thực dân Pháp - Phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam từ đầu kỉ XX đến hết chiến tranh giới thứ - So sánh giống khác hai xu hướng bạo động cải cách đầu kỉ XX - Sự xuất khuynh hướng cứu nước * Về kĩ Từ việc tìm hiểu nội dung Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1858 đến 1918 giúp học sinh: - Rèn luyện cho học sinh kĩ xác định kiến thức, kiện - Rèn luyện kĩ tư lơgic, phân tích, tổng hợp, nhận định kiện lịch sử, so sánh, đánh giá kiện lịch sử - Rèn luyện kĩ sử dụng đồ lịch sử, tranh ảnh tư liệu điển hình * Về thái độ, tư tưởng, tình cảm Bồi dưỡng cho học sinh lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịng biết ơn người có cơng với đất nước * Biểu tượng nhân vật Qua học phần học khắc họa nét nhân vật: Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc… * Năng lực cần hình thành cho học sinh qua học Qua học nhằm hình thành cho học sinh lực quan trọng: - Năng lực chung: lực giải đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ… - Năng lực chuyên biệt: lực tìm hiểu tư lịch sử, lực vận dụng kiến thức… 2.4.2 Nội dung phần Lịch sử Việt Nam (1858 – 1918) Phần Lịch sử Việt Nam chương trình lớp 11 gồm nội dung quan trọng sau: - Quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta ( 1858-1884) - Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược nhân dân ta ( 1858-1884) - Phong trào Cần Vương: yêu nước theo đường phong kiến - Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản với đại biểu Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh ( phương pháp bạo động cải cách) - Khuynh hướng cứu nước với xuất Nguyễn Ái Quốc - Những biến đổi kinh tế-xã hội Việt Nam đầu kỉ XX 2.4.3 Một số phương pháp trị chơi DHLS Từ việc tìm hiểu, phân tích thực trạng vấn đề đơn vị, tơi xin đề xuất số ý tưởng, giải pháp khắc phục cụ thể sau: 2.4.3.1 Trị chơi “ơ chữ” * Giới thiệu chung trị chơi “ơ chữ” Hiện nay, phương tiện dạy học đại đầy đủ nhiều Ở nhà trường trang bị máy chiếu, bảng thông minh, máy tính… để trợ giúp giáo viên giảng dạy Giáo viên cập nhật làm chủ phương tiện cơng nghệ thơng tin Vì việc sử dụng phương pháp trị chơi “ơ chữ” trở nên thuận lợi, không cần phải chuẩn bị giấy hay kẻ bảng ô chữ, tiết kiệm thời gian công sức Đặc biệt học sinh thấy tham gia vào chương trình giống truyền hình “Đường lên đỉnh Ơlympia” hay chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” Trị chơi phát huy tính tích cực nhận thức học sinh Học sinh buộc phải huy động vốn tri thức, hiểu biết nhanh trí để tham gia vào trò chơi Khi chơi, học sinh bị lơi vào trị chơi hấp dẫn, náo nhiệt, em tưởng tượng nhân vật chơi trực tiếp truyền hình Chính hấp dẫn đó, hút đơng đảo học sinh tham gia Đặc biệt với trò chơi này, em vận dụng khối lượng kiến thức học để giải cách nhanh chóng Do đó, lượng tri thức mà em lĩnh hội qua trò chơi đáng kể.Trò chơi “ơ chữ” loại hình trị chơi mà thi đua học sinh diễn cách rõ ràng liệt Số lượt người tham gia vào trị chơi nhiều, hết lần quay mà học sinh chưa trả lời học sinh khác phải nhanh chóng thay Đặc biệt trị chơi này, tổ chức cho đồng loạt tổ lúc Tuỳ vào bài, tùy lượng thời gian mà giáo viên thiết kế trị chơi gồm nhiều hay hàng ngang cho phù hợp * Cách thức tiến hành trò chơi “ơ chữ” Nhìn chung, trị chơi “ơ chữ “có thể tiến hành với trình tự sau: - Giáo viên chuẩn bị ô chữ với yêu cầu: + Các ô dãy cột ngang nêu tên nhân vật tiêu biểu kiện, vấn đề lịch sử, đáp án cụm từ khóa kiến thức, thường đáp án câu hỏi trắc nghiệm hay kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ + Ô dãy cột dọc từ khóa nội dung kiến thức trọng tâm cần khắc sâu nhân vật lịch sử cần tạo biểu tượng - Giáo viên chia lớp thành đội chơi ( chơi độc lập) - Các đội chọn từ hàng ngang, giáo viên đọc gợi ý từ hàng ngang, đội chơi nhanh chóng đưa câu trả lời Khi trả lời từ khóa mở Nếu sai, sau 10 giây khơng có câu trả lời đội khác quyền đoán - Mỗi từ hàng ngang 10 điểm, từ hàng dọc 30 điểm ( số điểm giáo viên quy định tùy vào ý tưởng học đưa ra) - Trị chơi kết thúc có đội tìm từ hàng dọc - Đội có điểm cao đội thắng * Ví dụ minh họa trị chơi chữ sử dụng DHLS Việt Nam lớp 11 Chẳng hạn, dạy 21: Phong trào yêu nước chống Pháp nhân dân Việt Nam năm cuối kỷ XIX, để khởi động học giáo viên tổ chức trị chơi với gợi ý liên quan đến học trước Giáo viên đưa ô chữ gọi học sinh theo bàn trả lời Khi học sinh tìm gợi ý giải ô chữ hàng ngang tìm từ hàng dọc, đồng thời thông tin liên quan trực tiếp đến học tìm hiểu sau Các gợi ý từ hàng ngang sau: Viên đại tá Rivie bị giết đâu? Ông Vua trẻ kiên chống Pháp ai? Tên Hiệp ước triều đình Huế kí với Pháp năm 1884? Tên thành miền Tây trả lại cho triều đình triều đình dập tắt hoạt động chống Pháp gì? Vua Hàm Nghi cịn có tên thật gì? Viên tồn quyền trị quân Pháp Việt Nam ai? Người đứng đầu phe chủ chiến triều đình ai? Nơi Vua Hàm Nghi bị đày? TỪ KHÓA HÀNG DỌC: CẦN VƯƠNG Từ hàng dọc “ Cần vương” tên phong trào đấu tranh mà em tìm hiểu học Với việc tổ chức trị chơi thay cách thức khác học sinh cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, vui tươi, hứng khởi bước vào Quan trọng em thấy Lịch sử gần gũi, dễ hiểu mà việc nắm, hiểu nội dung học hiệu 10 Hoặc với 23: Phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam từ đầu kỷ XX đến chiến tranh giới thứ ( 1914) Sau tìm hiểu xong nội dung học, giáo viên dành thời gian hợp lý để củng cố, hệ thống lại học qua trị chơi chữ Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi với hình thức cá nhân Có gợi ý sau: 1.Tên phong trào đưa niên Việt Nam sang Nhật Bản học? Ai thủ lĩnh phong trào Đông Du? Hội Phan Bội Châu đồng chí ơng thành lập năm 1904 có tên gì? Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước phương pháp gì? “Đất nước mặt trời mọc” nói đến quốc gia nào? Nơi Phan Bội Châu bị bắt giam năm 1913? 7.Ai người bị Pháp bắt chịu mức án tù năm Côn Đảo? Năm 1906, Phan Châu Trinh Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Ngô Đức Kế mở vận động Trung Kì? Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh thuộc tầng lớp nào? 10 Phan Bội Châu chủ trương cứu nước phương pháp nào? 11 Toàn quyền Pháp mà Việt Nam Quang phục hội định mưu sát gì? Từ khóa hàng dọc “ Dân chủ tư sản”, nội dung em cần phải nắm xu hướng cách mạng xuất Việt Nam đầu kỷ XX Hơn nữa, chữ hàng ngang thông tin quan trọng học em vừa tìm hiểu Như vậy, việc chơi trị chơi khiến học sinh ghi nhớ học đơn giản hiệu TỪ KHÓA HÀNG DỌC: DÂN CHỦ TƯ SẢN Có thể nói, trị chơi chữ loại hình trị chơi phù hợp với đặc điểm tâm lý, tư tưởng, tình cảm học sinh miền núi vốn chưa tự tin việc diễn giải vấn đề, tư em thường trực quan, cụ thể Do trị chơi nên giáo viên đầu tư thực thường xuyên để 11 nâng cao hiệu giảng dạy môn Lịch sử 2.4.3.2 Trị chơi “đóng vai” * Giới thiệu chung trị chơi đóng vai Đóng vai, theo từ điển Tiếng Việt “ thể nhân vật kịch lên sân khấu hay ảnh hành động, nói thật”[6] Đóng vai mà thơng dụng nhất, phổ biến đóng kịch sử dụng lớp học cho thấy hiệu cao có chuẩn bị chu đáo Theo tác giả Phan Trọng Ngọ, “Phương pháp đóng kịch dạy học giáo viên cung cấp kịch đạo diễn, học viên hành động theo vai diễn Qua họ học cách suy nghĩ, thể thái độ hành động kĩ ứng xử khác nhân vật kịch bản”[1, tr283] Theo PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh “ Đóng kịch PPDH, giáo viên tổ chức q trình dạy học cách xây dựng kịch thực kịch dó nhằm giúp học sinh hiểu sâu sắc nội dung học tập”[3, tr227] Theo tìm hiểu, nghiên cứu tổng hợp tác giả Mai Thị Kim Chi thì: Cũng hiểu, “đóng vai” trị chơi- trị chơi “đóng vai”, giáo viên đảm nhiệm phần kịch bản, đạo diễn, học sinh thể vai diễn có kịch Bằng việc nhập vai vào nhân vật, người học chủ động tìm hiểu, chiếm lĩnh kiến thức hoạt động trực tiếp suốt hoạt động đóng vai Hoạt động trực tiếp suốt q trình đóng vai khơng giúp người học khắc sâu kiến thức dễ dàng mà thơng qua đó, người học có hội hình thành kinh nghiệm cá nhân có hội để phản ánh dựa kinh nghiệm [13 ] Trên sở tìm hiểu quan niệm, định nghĩa “đóng vai” “phương pháp đóng vai”, tác giả đưa kết luận: “Phương pháp đóng vai vận dụng chủ yếu việc giáo viên xây dựng kịch học sinh người thực kịch thơng qua việc diễn vai có sẵn kịch bản” [13 ] Bên cạnh có cách hiểu khác phương pháp đóng vai học sinh đảm nhận vai trò sáng tạo kịch để giải tình mở giáo viên đưa Các tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực chương trình sách giáo khoa lớp 10 THPT viết: “ Đóng vai phương pháp tổ chức cho người học thực hành, “làm thử” số cách ứng xử tình giả định.”[10] * Cách thức tiến hành trị chơi “đóng vai” Để thực trị chơi q trình học tập, cơng việc quan trọng cần chuẩn bị là: - Giáo viên chuẩn bị lời thoại kịch đưa cho học sinh chuẩn bị trước - Phân vai cho học sinh với lời thoại, hướng dẫn học sinh cách thể điệu bộ, nét mặt nhân vật - Sau học sinh nhận vai giáo viên cho tiến hành trò chơi - Học sinh theo vai phân thực đóng vai cho phù hợp với lời thoại - Nên phân công chuẩn bị trước để học sinh chủ động tập dượt Trong trình giao nhiệm vụ giáo viên trao đổi, thảo luận với học sinh 12 nhân vật em đảm nhiệm Ví dụ: Khi dạy học 21: Phong trào yêu nước chống Pháp nhân dân Việt Nam năm cuối kỷ XIX, tìm hiểu bùng nổ phong trào Cần Vương, giáo viên cho học sinh đóng vai Tơn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi, quần chúng nhân dân, tưởng tượng diễn lại cảnh xuống chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân đứng lên giúp vua đánh Pháp - Vai vua Hàm Nghi ( học sinh nam đóng): Ta Hàm Nghi, hồng đế thứ triều Nguyễn, ta trẻ tuổi lòng chống Pháp Nay ta phê chuẩn chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân giúp ta đánh Pháp - Vai Tơn Thất Thuyết (học sinh nam đóng ): Ta Tôn Thất Thuyết, sinh năm 1839, quê Huế Cuộc đời ta gắn liền với binh nghiệp Ta thượng thư Bộ binh triều đình Là người đứng đầu phái chủ chiến, tâm đánh Pháp để giúp vua, khôi phục lại chế độ phong kiến Thực dân Pháp chiếm kinh thành Huế, gây tội ác, chúng giết người, cướp của, lùng bắt nhà vua Ta đưa nhà vua đây, Tân Sở (Quảng Trị ), hôm nay, ngày 13.7.1885, ta thay mặt nhà vua ban chiếu Cần Vương, kêu gọi sĩ phu, văn thân, nhân dân nước ta đứng lên giúp vua đánh Pháp đến giành lại độc lập, khôi phục lại chế độ phong kiến - Vai quần chúng nhân dân ( học sinh nam nữ): chúng thần xin tuân lệnh, vua mà dốc lòng kháng Pháp Xin nhà vua yên tâm Khi nhập vai vậy, thân em trực tiếp thực cảm thấy hãnh diện cố gắng thực tốt để gây ấn tượng tốt với thầy, bạn lớp Cịn học sinh khác tập trung, ý lôi vào nội dung bạn truyền tải Vì em ghi nhớ khí phách anh hùng nhân vật, hồn cảnh mục đích việc ban chiếu Cần vương đưa đến bùng nổ phong trào vũ trang chống Pháp oanh liệt sau nhân dân Việt Nam Giáo viên đưa tình giả định để học sinh nhập vai tự đưa cách xử lí theo lựa chọn riêng mình, khơng ép buộc phải theo kịch có sẵn Như thế, học sinh hoàn toàn chủ động, sáng tạo đưa quan điểm cá nhân Ví dụ: Khi dạy chủ đề: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ 1858 đến 1884 ( phân phối chương trình cũ 19, 20), tìm hiểu tinh thần chống Pháp triều đình Huế có đề cập đến việc triều đình kí hiệp ước, có hiệp ước Giáp Tuất 1874, giáo viên khuyến khích tham gia nhập vai học sinh nêu tình giả định: Nếu em vua, người có quyền định, em có kí với Pháp hiệp ước khơng? Vì sao? Học sinh trả lời “có” “khơng” đưa lý giải thân Qua giáo viên định hướng học sinh nhìn nhận việc cách khách quan, biện chứng, đa chiều để nhận thức vai trò lịch sử nhà Nguyễn Với đặc trưng sử dụng lời thoại hay thể kiến thân, đóng kịch giúp học sinh rèn luyện, phát triển lực ngôn ngữ, hợp tác với bạn 13 diễn khả biểu đạt cảm xúc suy nghĩ thân Điều đặc biệt cần thiết quan trọng với học sinh trường THPT Hà Văn Mao chúng tơi phần lớn em người dân tộc người, hạn chế việc giao tiếp sử dụng ngôn ngữ Đóng kịch giúp em rèn luyện tự tin, mạnh dạn trước đám đơng tình giao tiếp khác 2.4.3.3 Trò chơi “hiểu ý đồng đội” * Giới thiệu chung trò chơi hiểu ý đồng đội Đây trò chơi đề cao ăn ý, yểu người chơi, cj thể người gợi ý người đưa câu trả lời, địi hỏi người chơi phải nhanh, hiểu ý nhau, diễn đạt xác từ cần đốn vốn từ vốn kiến thức để đồng đội đốn từ cần đoán * Cách thức tiến hành GV lựa chọn đội chơi theo nhóm, phổ biến thể lệ làm trọng tài cho trò chơi Cụ thể sau: - Mỗi đội gồm người - Giới hạn thời gian chơi (tùy hoàn cảnh) - Một người diễn tả lời nói, hành động Một người đốn cụm từ khóa - Khơng nói đến cụm từ khóa, khơng nói tiếng nước ngồi Nếu khó bỏ qua - Đội nói nhiều cụm từ khóa chiến thắng Tùy theo bài, giáo viên lựa chọn từ khóa cần đốn để học sinh chơi trò chơi, từ kiến thức cần nhớ, đáp án câu trả lời trắc nghiệm, giúp em chơi trị chơi có phản xạ tốt, rèn khả diễn đạt, tư ngôn ngữ phát triển, ghi nhớ kiến thức dễ dàng Trị chơi dễ tiến hành, khơng cần chuẩn bị nhiều thời gian, với áp dụng Học sinh trải nghiệm trị chơi hứng thú hiệu Ví dụ dạy tiết thứ chủ đề: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ( 1858 – 1884), tìm hiểu trình xâm lược Việt Nam thực dân Pháp, cuối giáo viên tổ chức trò chơi xoay quanh nội dung quan trọng cần nắm sau: 14 Khi mời đội chơi tham gia chơi, giáo viên trình chiếu cụm từ khóa powerpoint, người gợi ý nhìn đó, đứng trước mặt bạn đội đưa thông tin gợi ý, người lựa chọn cụm từ khóa dựa vào đưa câu trả lời Trong trình đội tiến hành chơi học sinh lớp phải ý theo dõi phần chơi bạn Giáo viên trực tiếp mời học sinh khác làm thư ký, thống kê kết đội chốt đội chiến thắng Trò chơi vừa rèn luyện khả phản xạ nhanh vừa rèn luyện khả ngôn ngữ, giúp em hoạt bát, nhanh nhẹn thao tác, đồng thời qua việc tham gia trị chơi giúp em có ấn tượng thú vị học từ học tập Lịch sử hiệu hơn, đơn giản Trò chơi gắn kết em với bạn bè học tập hoạt động khác lớp nhà trường Đây 15 kỹ cần thiết với học sinh nói chung em học sinh trường THPT Hà Văn Mao nói riêng hầu hết em thường có hội trải nghiệm hoạt động rèn luyện kỹ Trên đây, giới thiệu xây dựng phương pháp trò chơi q trình DHLS dựa sở lí luận thực tiễn Từ nêu lên vị trí, đặc điểm loại trò chơi thường sử dụng để dạy học Qua đó, tơi thiết kế minh họa trò chơi DHLS cách thức sử dụng chúng số chủ đề, học cụ thể để chứng minh tính khả thi cho sáng kiến Cũng từ khẳng định: Khơng phải phương pháp phương pháp vạn năng, tối ưu mà phương pháp có ưu, nhược điểm riêng Vì vậy, mà giáo viên phải sử dụng linh hoạt trò chơi cho phù hợp với nội dung học, kiểu bài, đối tượng học sinh mục đích đặt Để làm điều đó, giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình, cách thức tổ chức trò chơi, phạm vi sử dụng số lưu ý sử dụng phương pháp trị chơi học tập để giúp giáo viên có định hướng trình DHLS cách hiệu Những loại trị chơi mà tơi giới thiệu, đề xuất trị chơi có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện dạy học đơn vị chúng tôi, khả tham gia học sinh nhà trường Lưu ý không lạm dụng trị chơi, q nhiều thời gian mà khơng đạt mục tiêu dạy học 2.5 Hiệu sáng kiến hoạt động giáo dục thân, đồng nghiệp nhà trường Để kiểm chứng tính hiệu quả, khả thi sáng kiến hoạt động giáo dục trường THPT Hà Văn Mao, tiến hành đối chứng cụ thể lớp 11A4 11A7 Theo quan sát qua trình giảng dạy, với mơn Lịch sử lớp có điểm tương đồng khả tiếp thu học Sự tự giác, chủ động em học tập chưa tốt, khả tiếp thu có nhiều hạn chế Tơi dạy thực nghiệm giáo án dựa sở áp dụng lồng ghép số trò chơi số học sinh lớp 11A7 song song với dạy lớp đối chứng 11A4 giáo án thường không sử dụng phương pháp trò chơi Sau áp dụng tiến hành kiểm tra để so sánh Cụ thể, sau học xong tiết thứ chủ đề: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ( 1858 – 1884), nội dung: Quá trình xâm lược Việt Nam thực dân Pháp lớp nêu, tiến hành kiểm tra thông qua câu hỏi trắc nghiệm Sau thực kiểm tra thu kết sau: * Về mặt định tính Khi tiến hành thực nghiệm, qua quan sát khơng khí lớp học, tinh thần, thái độ hứng thú học sinh tiết học, nhận thấy: - Ở lớp đối chứng: khơng khí lớp học bình thường, khơng sơi nổi, học sinh giơ tay phát biểu xây dựng bài, có phần thụ động quan sát, tiếp nhận kiến thức - Ở lớp thực nghiệm: Qua quan sát, thấy học sinh hứng thú 16 với phương pháp trị chơi tơi đề xuất thực nghiệm Các em tích cực tham gia vào trị chơi, tích cực học tập, chủ động thể khả năng, kĩ năng, khơng khí lớp học gần gũi, cởi mở, nhẹ nhàng * Về mặt định lượng Để đánh giá kết nhận thức học sinh có sở để so sánh, đánh giá tính hiệu phương pháp áp dụng, tiến hành kiểm tra hoạt động nhận thức học sinh qua kiểm tra 15 phút Sau chấm theo thang điểm quy định, tiến hành phân loại học sinh theo mức sau: Điểm giỏi: 8–10; Điểm khá: 7; Điểm trung bình: 5–6; Điểm yếu kém: Qua kiểm tra thu kết sau: Bảng tổng hợp kết thực nghiệm Lớp thực nghiệm (11A7) Lớp đối chứng ( 11A4) Điểm số Số học sinh Tỷ lệ (%) Số học sinh Tỷ lệ (%) (40 HS) (100%) (39HS) (100%) Điểm giỏi 20 12,8 Điểm 22 55 16 41 Điểm TB 22,5 14 35,9 Điểm yếu 2,5 10,3 Biểu đồ thể kết thực nghiệm đối chứng trường THPT Hà Văn Mao 60 50 40 Giỏi Khá Trung bình Yếu 30 20 10 Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng Như vậy, qua kết kiểm tra thực nghiệm nhận thấy lớp thực nghiệm, số điểm giỏi nhiều hơn, điểm trung bình đặc biệt điểm yếu Kết chuyển biến tích cực so với thân lớp kiểm tra thông thường khác biệt rõ rệt với lớp đối chứng kiểm tra nội dung Điều chứng tỏ hiệu bước đầu việc sử dụng lồng ghép phương pháp trò chơi dạy học 17 Kết thực nghiệm cho thấy học thực nghiệm, học sinh học tập hứng thú hơn, ghi nhớ kiến thức nhanh xác hơn, cảm xúc, suy nghĩ tích cực tích cực Kết thực nghiệm chứng tỏ việc sử dụng phương pháp trò chơi tiến hành trình thực nghiệm sư phạm có khả giúp học sinh tăng cường mức độ hoạt động học, tích cực tham gia vào tiến trình học cách tự giác, sáng tạo Ngoài kết thể số liệu cụ thể điều thu lớn hơn, theo tơi nhận thức suy nghĩ học sinh môn Lịch sử việc học môn Lịch sử Việc học Lịch sử qua trò chơi giúp học sinh giảm bớt áp lực ghi nhớ thông tin lâu em ngại, cảm thấy Lịch sử thú vị hơn, gần gũi Đã nhen nhóm lên đốm lửa hồng tin yêu, bước đầu có em đợi chờ đến học Lịch sử để tham gia trò chơi Dù dừng lại việc đợi chờ học để chơi điều cho thấy khơng phải học sinh giới trẻ khơng thích hay “quay lưng” với mơn Lịch sử, thờ với lịch sử dân tộc mà chưa có cách thức tiếp cận phù hợp KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Những vấn đề quan trọng đề cập sáng kiến Từ việc giới thiệu, nghiên cứu phương pháp sử dụng số trò chơi giảng dạy số Lịch sử Việt Nam lớp 11, sáng kiến làm bật vấn đề quan trọng sau: - Khẳng định mục đích, vai trị, ý nghĩa cần thiết việc sử dụng phương pháp trò chơi cho học sinh DHLS trường THPT - Đánh giá thực trạng việc đổi phương pháp dạy học đưa phương pháp trị chơi vào dạy học Lịch sử trường phổ thông nói chung trường THPT Hà Văn Mao nói riêng - Giới thiệu số phương pháp trò chơi phù hợp dạy học Lịch sử nhà trường - Thiết kế trò chơi Lịch sử vận dụng vào giảng dạy phần Lịch sử Việt Nam lớp 11 nhằm phát huy tính tích cực học sinh góp phần nâng cao chất lượng DHLS trường THPT mà trước hết trường THPT Hà Văn Mao - Thực nghiệm sáng kiến, đưa kết đối chứng thuyết phục tính khả thi sáng kiến - Có phụ lục để minh chứng cho sáng kiến 3.2 Hiệu thiết thực sáng kiến triển khai, áp dụng DHLS Với vấn đề tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, sáng kiến bước đầu đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy nội lực, tính tích cực học sinh hướng dẫn, tổ chức giáo viên nhằm bồi dưỡng cho em kĩ quan trọng học tập nói chung học tập mơn Lịch sử nói riêng Từ lí nêu khẳng định: học sinh trải nghiệm 18 phương pháp học tập thú vị thêm u thích mơn Lịch sử, bớt định kiến môn học khô khan hay nhàm chán Từ chất lượng dạy học mơn nâng cao 3.3 Kiến nghị Để tạo điều kiện cho đổi PPDH nói chung PPDH mơn Lịch sử nói riêng đạt hiệu cao Bản thân tơi có kiến nghị sau: * Đối với cấp quản lí Tổ chức biên soạn tài liệu sử dụng có hiệu phương pháp kỹ thuật dạy học Cung cấp tài liệu phương pháp kĩ thuật dạy học Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên kĩ thuật, phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên cốt cán * Đối với nhà trường phổ thông Hỗ trợ cho giáo viên trang thiết bị phục vụ cho dạy học để tạo điều kiện cho công tác giảng dạy tổ chức hoạt động ngoại khóa, kiểm tra, đánh giá thuận lợi Mỗi nhà trường phổ thông nên có hội đồng tư vấn mơn để thường xuyên tổ chức lớp huấn luyện, bồi dưỡng đổi PPDH cho giáo viên Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh tìm hiểu lịch sử từ thực tế tham quan di tích lịch sử Tổ chức thi tìm hiểu lịch sử theo chủ đề, sinh hoạt ngoại khóa dịp kỉ niệm ngày lễ lớn dân tộc Tổ chức sân chơi, giao lưu học sinh giỏi trường có phần tham gia môn Lịch sử * Đối với giáo viên Trước hết cần nắm vững chương trình, nội dung sách giáo khoa, lựa chọn phương pháp, áp dụng phương pháp trò chơi DHLS phù họp với nội dung kiến thức, phù hợp với kiểu đối tượng học sinh Giáo viên cần nhận thức đắn vai trò, ý nghĩa việc đổi vận dụng phương pháp trò chơi DHLS Giáo viên cần tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, đầu tư xứng đáng thời gian, trí tuệ cho hoạt động chuyên môn để mang lại học thú vị học sinh XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Bá Thước, ngày 18 tháng 05năm 2021 Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép người khác NGƯỜI VIẾT SKKN Hà Thị Hoài 19 ... dạy - học môn Lịch sử nay, trực tiếp trường THPT Hà Văn Mao: Sử dụng phương pháp trò chơi dạy - học số Lịch sử Việt Nam lớp 11 trường THPT Hà Văn Mao 1.2 Mục đích nghiên cứu Trên sở tập hợp, nghiên... THPT Hà Văn Mao 2.3.1 Thuận lợi 2.3.2 Khó khăn 2.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục môn Lịch sử việc lựa chọn số trò chơi dạy học số Lịch sử Việt Nam lớp 11 trường THPT Hà Văn Mao. .. vai trò việc đổi phương pháp vận dụng phương pháp trò chơi DHLS; nhận thức giáo viên cần thiết việc sử dụng phương pháp trò chơi DHLS; mức độ sử dụng phương pháp trò chơi DHLS; phương pháp trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học một số bài lịch sử việt nam lớp 11 ở trường THPT hà văn mao , SKKN sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học một số bài lịch sử việt nam lớp 11 ở trường THPT hà văn mao