0

Gián án GIAO AN LOP 2-TUAN 23(CKTKN-KNS)

24 1,333 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 13:11

G i¸o ¸n líp 2- T r êng TiĨu häc H¶i Lý Thứ hai, ngày 01 tháng 02 năm 2010 Tập Đọc BÁC SĨ SÓI I-Mục tiêu - Đọc trôi chảy từng đoạn, toàn bài. Nghỉ hơi đúng chỗ. - Hiểu ND: Sói gian ngoan bày mưu lừa Ngựa để ăn thòt, không ngờ bò Ngựa thông minh dùng mẹo trò lại.( trả lời được CH 1,2,3,5). - HS khá giỏi biết tả lại cảnh Sói bò Ngựa đá.(CH 4) II-Đồ dùng dạy-học: -Tranh minh họa bài đọc SGK III-Các hoạt động dạy-học: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn đònh: 2.Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra 2 HS đọc bài Cò và Cuốc. Trả lời câu hỏi. H:Câu trả lời của Cò chứa một lời khuyên. Lời khuyên ấy là gì? - GV nhận xét, chấm điểm. 3.Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Mở đầu chủ điểm là truyện đọc: Bác só Sói. Xem tranh minh họa các em đã đoán được phần nào kết cục câu chuyện. Sói có thực sự là một bác só nhân từ không? Vì sao Ngựa đá Sói. Đọc truyện các em sẽ rõ. b/ Luyện đọc: *GV đọc mẫu cả bài: giọng vui, tinh nghòch. *Luyện đọc kết hợp giải nghóa từ: +Đọc từng câu: -GV hướng dẫn HS đọc từ khó: -GV nhận xét, uốn nắn. +Đọc từng đoạn trước lớp: -GV hướng dẫn HS đọc đúng một số câu. -1,2 HS đọc lại bài. -HS tiếp nối nhau đọc từng câu. -HS đọc CN, ĐT: Khoan thai, phát hiện, bình tónh, giở trò, giả giọng, chữa giúp, bác só, vỡ tan, . -HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trước lớp. -HS đọc CN, ĐT: +Nó bèn kiếm một cặp kính đeo lên mắt,/ một ống nghe cặp vào cổ,/ một áo choàng khoác lên người,/ một chiếc mũ thêu chữ thập đỏ chụp lên Gi¸o viªn : Tr¬ng ThÞ H 1 G i¸o ¸n líp 2- T r êng TiĨu häc H¶i Lý +Đọc từng đoạn trong nhóm. +Thi đọc giữa các nhóm. + Đọc đồng thanh. c/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: H:Từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa? H:Sói làm gì để lừa Ngựa? H:Ngựa đã bình tónh giả đau như thế nào? H:Tả lại cảnh Sói bò Ngựa đá. H:Chọn tên khác cho truyện: d/ Luyện đọc lại: 4.Củng cố-dặn dò: -GV nhận xét tiết học; khen ngợi nhóm, cá nhân đọc tốt. -Dặn dò: HS chuẩn bò tiết kể chuyện. H:Từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa? đầu.// +Sói mừng rơn,/ mon men lại phía sau,/ đònh lựa miếng,/ đớp sâu vào đùi Ngựa cho Ngựa hết đường chạy.// -HS đọc các từ ngữ được chú giảiở cuối bài. - HS đọc bài trong nhóm. - HS đọc thi đọc giữa các nhóm - Cả lớp đọc ĐT: đoạn 1,2. -Thèm rỏ dãi -1,2 HS nói lại nghóa của: Thèm rỏ dãi. -Nó giả làm bác só khám bệnh cho Ngựa. -Biết mưu cảu Sói, Ngựa nói là mình bò đau ở chân sau, nhờ Sói làm ơn xem giúp. -Sói tưởng đánh lừa được Ngựa, mon men lại phía sau Ngựa, lựa miếng đớp vào đùi Ngựa. Ngựa thấy Sói cúi xuống đúng tầm, liền túng vó đá một cú trời giáng, làm Sói bật ngửa, bốn cẳng h giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra. -HS tự chọn và giải thích lý do: +Sói và Ngựa +Lừa người lại bò người lừa +Anh Ngựa thông minh. -2,3 nhóm HS phân vai thi đọc truyện. Toán SỐ BỊ CHIA-SỐ CHIA-THƯƠNG I-Mục tiêu: - Nhận biết được số bò chia- số chia- thương. - Biết cách tìm kết quả của phép chia. II-Đồ dùng dạy-học: -SGK, SBS, III-Các hoạt động dạy-học: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Gi¸o viªn : Tr¬ng ThÞ H 2 G i¸o ¸n líp 2- T r êng TiĨu häc H¶i Lý 1.Ổn đònh: 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: a/ Giới thiệu tên gọi của thành phần và kết quả phép chia: -GV viết lên bảng phép chia 6 : 2 yêu cầu HS tìm kết quả của phép tính này. -GV chỉ vào từng số trong phép chia (từ trái sang phải) và nêu tên gọi: 6 : 2 = 3 H: 6 gọi là gì trong phép chia 6 :2 = 3? H: 2 gọi là gì trong phép chia 6 :2 = 3? H: 3 gọi là gì trong phép chia 6 :2 = 3? -GV nêu rõ thuật ngữ “thương” - Kết quả của phép chia gọi là thương. -Chú ý: 6 : 2 cũng gọi là thương. -Yêu cầu HS nêu tên gọi thành phần và kết quả của một số phép chia: 8 : 2 = 4 ; 12 : 2 = 6 b/ Thực hành Bài 1: Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu). Bài 2: Tính nhẩm -HS tìm kết quả: 6 : 2 = 3. -HS quan sát và đọc: Sáu chia hai bằng ba. - 6 gọi là số bò chia. - 2 gọi là số chia. -3 gọi là thương. -2,3 HS đọc lại. -HS nêu tên gọi từng số trong phép chia. -HS đọc đề bài: suy nghó và tự làm bài. -2,3 HS làm bài trên bảng lớp, lớp làm vào SGK. P Chia S bò chia Số chia Thương 8 : 2 = 4 8 2 4 10 : 2 = 8 10 2 8 14 : 2 = 7 14 2 7 18 : 2 = 9 18 2 9 20 : 2 = 10 20 2 10 HS tính nhẩm rồi viết kết quả vào vở 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8 6 : 2 = 3 8 : 2 = 4 2 x 5 = 10 2 x 6 = 12 Gi¸o viªn : Tr¬ng ThÞ H 3 Số bò chia Số chia Thương G i¸o ¸n líp 2- T r êng TiĨu häc H¶i Lý -GV nhận xét, sửa sai 4.Củng cố-dặn dò: -HS đọc tên gọi thành phần và kết quả của phép chia. -GV nhận xét giờ học. -Dặn dò: HS về nhà hoàn thành bài tập vào vở. 10 : 2 = 5 12 : 2 = 6 Thứ ba, ngày 2 tháng 2 năm 2010 Kể Chuyện BÁC SĨ SÓI I-Mục đích-yêu cầu: - Dựa theo tranh, kể lại được từng đoạn cđa câu chuyện . - HS kh¸ giái biÕt ph©n vai để dựng lại câu chuyện(BT2). II-Đồ dùng dạy-học: - 4 tranh minh họa SGK. III-Các hoạt động dạy-học: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn đònh: 2.Kiểm tra bài cũ: -GV kiểm tra 2 HS tiếp nối nhau kể lại câu chuyện. Một trí khôn hơn trăm trí khôn, sau đó nói lời khuyên của câu chuyện. 3.Bài mới: a/ Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. b/ Hướng dẫn kể chuyện. *Dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện: -GV treo tranh phóng to trên bảng lớp, hướng dẫn HS quan sát, tóm tắt các sự việc vẽ trong tranh. H:Tranh 1 vẽ cảnh gì? H:Ở tranh 2, Sói thay đổi hình dáng thế nào? H:Tranh 3 vẽ cảnh gì? H:Tranh 4 vẽ cảnh gì? -1 HS đọc yêu cầu. Cả lớp quan sát từng tranh minh họa. -HS quan sát tranh +Ngựa đang gặm cỏ, Sói đang rỏ dãi và thèm thòt Ngựa. +Sói mặc áo khoác trắng, đội mũ thêu chữ thập đỏ, đeo ống nghe, đeo kính giả làm bác só. +Sói ngon ngọt dụ dỗ, mon men tiến lòa gần Ngựa. Ngựa nhón nhón chân chuẩn bò đá. +Ngựa tung vó đá một cú trời giáng, sói bật ngửa, bốn cẳng h giữa trời, mũ văng ra … -HS nhìn tranh, tập kể 4 đoạn của câu chuyện trong nhóm. Gi¸o viªn : Tr¬ng ThÞ H 4 G i¸o ¸n líp 2- T r êng TiĨu häc H¶i Lý -GV nhận xét. *Phân vai dựng lại câu chuyện -GV nhận xét tuyên dương: 4.Củng cố-dặn dò: -HS về nhà kể lại toàn bộ câu chuyện cho người thân nghe. -GV nhận xét giờ học. -Thi kể chuyện giữa các nhóm. -HS được chia thành nhiều nhóm phân vai dựng lại câu chuyện. -Thi dựng lại câu chuyện trước lớp. +Mỗi nhóm 3 HS dựng lại câu chuyện. +3 HS đại diện cho 3 nhóm cùng dựng lại truyện. TOÁN BẢNG CHIA 3 I-Mục tiêu: - Lập ®ỵc bảng chia 3. - Nhí ®ỵc b¶ng chia 3. - BiÕt giải bµi toán có một phép chia( trong b¶ng chia 3). II-Đồ dùng dạy-học: -Chuẩn bò các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. III-Các hoạt động dạy-học: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn đònh 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: a/ Ôn tập phép nhân 3: -GV gắn lên bảng 4 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. H:Mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn, 4 tấm bìa có tất cả mấy chấm tròn? H: Hãy nêu phép tính thích hợp để tìm số chấm tròn có trong cả 4 tấm bìa? b/ Hình thành phép chia 3: -Trên các tấm bìa có 12 chấm tròn. Biết mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa? H: Hãy viết phép tính thích hợp để tìm số tấm bìa mà bài toán yêu cầu -Có 12 chấm tròn. -Phép tính 3 x 4 = 12 -Có 4 tấm bìa Gi¸o viªn : Tr¬ng ThÞ H 5 G i¸o ¸n líp 2- T r êng TiĨu häc H¶i Lý c/ Nhận xét: Từ phép nhân 3 là 3 x 4 = 12, ta có phép chia 3 là 12 : 3 = 4. -Từ 3 x 4 = 12 ta có 12 : 3 = 4 d/ Lập bảng chia 3: -GV cho HS lập bảng chia 3. -GV hình thành cho HS một vài phép chia. - Tổ chức cho HS đọc và học thuộc lòng bảng chia. e/ Thực hành: Bài 1: Tính nhẩm Bài 2: GV tóm tắt bài lên bảng: Bài 3: Số? -GV kẻ sẵn bài lên bảng. 4 Cũng cố dặn dò - Cho HS đọc lại bảng chia -HS viết: 12 : 3 = 4 -HS đọc “Mười hai chia ba bằng bốn. -HS tư lập bảng chia. 3 : 3 = 1 18 : 3 = 6 6 : 3 = 2 21 : 3 = 7 9 : 3 = 3 24 : 3 = 8 12 : 3 = 4 27 : 3 = 9 15 : 3 = 5 30 : 3 = 10 -HS đọc CN, ĐT nhiều lần. -HS tính nhẩm và nêu kết quả: 6 : 3 = 2 3 : 3 = 1 15 : 3 = 5 9 : 3 = 3 12 : 3 = 4 30 : 3 =10 18 : 3 = 6 21 : 3 = 7 24 : 3 = 8 27 : 3 = 9 -1 HS đọc đề bài. 1 HS đọc tóm tắt bằng lời. Tóm tắt Có 24 học sinh : 3 tổ Mỗi tổ : … học sinh? Bài giải Số học sinh mỗi tổ có là: 24 : 3 = 8 (học sinh) Đáp số: 8 học sinh -2,3 HS lên bảng làm bài: Sốbò chia 24 12 21 27 30 3 15 18 Số chia 3 3 3 3 3 3 3 3 Thương 8 4 7 9 1 0 9 5 6 Chính Tả BÁC SĨ SÓI Gi¸o viªn : Tr¬ng ThÞ H 6 G i¸o ¸n líp 2- T r êng TiĨu häc H¶i Lý I-Mục tiêu - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn tóm tắt bài “ Bác só Sói “ - Làm được BT(2) a/b hoặc BT(3) a/ b. II-Đồ dùng dạy-học: -Bảng phụ viết sẵn bài chính tả. -Vở bài tập. III-Các hoạt động dạy-học: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn đònh: 2.Kiểm tra bài cũ: -GV đọc: 2 HS viết trên bảng lớp, cả lớp viết bảng con: củ khoai, bạn cũ, mỡ màng, mở mang, … -GV nhận xét. 3.Bài mới: a/ Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của bài. b/ Hướng dẫn tập chép: *Hướng dẫn HS chuẩn bò : -GV đọc mẫu toàn bài. -Hướng dẫn HS nhận xét. H:Tìm tên riêng trong đoạn chép? H:Lời của Sói được đặt trong dấu gì? -GV nhận xét, sửa sai. - GV đọc : * GV chấm, chữa bài. c/ Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài 2b: GV chép đề bài lên bảng. -GV nhận xét, sửa sai. Bài tập 3: -GV kẻ bảng làm ba phần 4.Củng cố-dặn dò: -GV nhận xét giờ học. -2,3 HS đọc lại bài. +Ngựa, Sói. +Lời của Sói được đặt trong dấu ngoặc kép, sau dấu hai chấm. -HS viết bảng con những từ dể viết sai: chữa, giúp, trời giáng, … -HS chép bài vào vở ướt. +Lần lượt, cái lư-1 HS đọc yêu cầu: -2 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào vở. +Ước mong, khăn ợc. -1 HS đọc đề bài: -3 HS lên bảng làm bài Ươc Ươt Trước sau, mong ước, vững bước, thước kẻ… Thướt tha, mượt mà, sướt mướt, Gi¸o viªn : Tr¬ng ThÞ H 7 G i¸o ¸n líp 2- T r êng TiĨu häc H¶i Lý -Dặn dò: HS về nhà hoàn thành bài tập vào vở. Đạo Đức LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI ( T1) I-Mục tiêu: - Nêu được một số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại. VD: Biết chào hỏi và tự giới thiệu; nói năng rõ ràng, lễ phép ngắn gọn; nhấc và đặt điện thoại nhẹ nhàng. - Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi nhận và gọi điện thoại. - Biết : Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại là biểu hiện của nếp sống văn minh. II-Tài liệu và phương tiện: -Bộ đồ chơi điện thoại -VBT. III-Các hoạt động dạy-học CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm. *Mục tiêu: Giúp HS biết biểu hiện về một cuộc nói chuyện điện thoại lòch sự. *Cách tiến hành: -GV nêu nội dung đoạn hội thoại. -Đàm thoại. H:Khi điện thoại reo, bạn Vinh làm gì và nói gì? H:Bạn Nam hỏi thăm Vinh qua điện thoại như thế nào? H:Em có thích cách nói chuyện của hai bạn không? Vì sao? H:Em học được gì qua hội thoại trên? *GV KL: Khi nhận và gọi điện thoại, em cần có thái độ lòch sự, nói năng rõ ràng, từ tốn. Hoạt động 2: Sắp xếp câu thành đoạn hội thoại. *Mục tiêu: HS biết sắp xếp các câu hội thoại một cách hợp lý. *Cách tiến hành: -GV viết các câu trọng đoạn hội thoại nào đó lên 4 tấm bìa lớn. Mỗi câu viết vào một tấm bìa. - GV mời 4 HS cầm 4 tấm bìa đó đứng thành hàng ngang và lần lượt từng em đọc to các câu trên tấm bìa của mình. Sau đó một số HS lên sắp xếp lại vò trí các tấm bìa cho hợp lý. Các -HS đóng vai hội thọai. -Bạn Vinh nhấc máy và nói: Alô! Tôi xin nghe. -Chân bạn đã hết đau chưa? -HS tự trả lời. +HS nhận xét. - VD : Đoạn hội thoại: - A lô, tôi xin nghe. Gi¸o viªn : Tr¬ng ThÞ H 8 G i¸o ¸n líp 2- T r êng TiĨu häc H¶i Lý em cầm các tấm bìa sẽ di chuyển theo sự sắp xếp của bạn. * GV kết luận về cách sắp xếp đúng nhất. H:Đoạn hội thoại trên diễn ra khi nào? H:Bạn nhỏ trong tình huống đã lòch sự khi nói điện thoại chưa? Vì sao? Hoạt động 3: Thảo luận nhóm *Mục tiêu: HS biết cần phải làm gì khi nhận và gọi điện thoại. *Cách tiến hành: - GV phát phiếu thảo luận và yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4. H:Hãy nêu những việc cần làm khi nhận và gọi điện thoại? H:Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại thể hiện điều gì? - Yêu cầu đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận. -Các nhóm theo dõi, nhận xét bổ sung. *GV kết luận về việc cần làm và không nên làm khi nhận và gọi điện thoại. 4. Củng cố, dặn dò: Hoạt đông nối tiếp. - Giáo duc tư tưởng. - Nhận xét tiết học. - Cháu chào bác ạ. Cháu là Mai. Cháu xin phép được nói chuyện với bạn Ngọc. - Cháu cầm máy chờ một chút nhé! - Dạ cháu cảm ơn bác. - HS thực hành theo hướng dẫn của GV. -HS tự trả lời. -HS thảo luận nhóm theo các câu hỏi và ghi lại các việc nên làm và không nên làm khi nhận và gọi điện thoại. VD: *Các việc cần làm khi nhận và gọi điện thoại là: + Nhấc ống nghe nhẹ nhàng. + Tự giới thiệu mình. + Nói năng nhẹ nhàng, từ tốn rõ ràng. + Đặt ống nghe nhẹ nhàng. *Các việc không nên làm khi nhận và gọi điện thoại là: + Nói trống không. +Nói bé quá. + Nói to quá. + Nói quá nhanh. + Nói không rõ ràng. Thứ tư, ngày 03 tháng 02 năm 2010 Tập Đọc NỘI QUY ĐẢO KHỈ I- Mục đích - yêu cầu: - BiÕt nghỉ hơi đúng chç, ®äc râ rµng, rµnh m¹ch ®ỵc tõng ®iỊu trong b¶n néi quy. - Hiểu vµ cã ý thøc tu©n theo nội qui( Tr¶ lêi ®ỵc CH 1,2). - HS kh¸ giái tr¶ lêi ®ỵc CH 3. Gi¸o viªn : Tr¬ng ThÞ H 9 G i¸o ¸n líp 2- T r êng TiĨu häc H¶i Lý - GDMT: Khi ®Õn th¨m quan du lÞch t¹i §¶o KhØ chÝnh lµ ®ỵc n©ng cao vỊ ý thøc BVMT. II- Đồ dùng dạy – học: -Bảng phụ viết sẵn 2 điều trong bản nội quy. -Một bảng nội quy của nhà trường. III- Các hoạt động dạy – học: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Ổn đònh: 2.Kiểm tra bài cũ: -3 HS phân vai đọc truyện: Bác só Sói. -Trả lời câu hỏi về nội dung bài. - Giáo viên nhận xét, chấm điểm. 3.Bài mới: a/ Giới thiệu bài: Để giữ trật tự nơi công cộng, phải có nội quy cho mọi người cùng tuân theo và có ý thức thực hiện nhằm bảo vệ loài khỉ cũng như bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Hôm nay, các em sẽ đọc bài: Nội quy đảo khỉ để hiểu thế nào là nội quy, cách đọc một bảng nội quy. b/ Luyện đọc: * Giáo viên đọc mẫu toàn bài: giọng đọc rõ, rành rẽ từng mục. * Luyện đọc kết hợp giải nghóa từ: + Đọc từng câu: - GV HD HS luyện đọc từ khó: + Đọc từng đoạn trước lớp: - GV HD HS ngắt nhòp một số câu: + Đọc đồng thanh. c/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: H:Nội quy đảo khỉ có mấy điều? H:Em hiểu những điều quy đònh nói trên như thế nào? - 1,2 học sinh đọc toàn bài. - HS nối tiếp nhau đọc từng câu. -HS đọc CN, ĐT: Đảo khỉ, cảnh vật, bảo tồn, khành khạch, … - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp. -HS đọc CN nhiều lần. 1.//Mua vé tham quan trước khi lên đảo.// 2.//Không trêu chọc thú nuôi trong chuồng.// - HS tìm hiểu nghóa các từ ngữ được chú giải trong SGK. - Cả lớp đọc ĐT cả bài. -Nội quy đảo khỉ có 4 điều -HS phát biểu: +Điều 1: Ai cũng phải mua vé. Có vé mới được lên đảo. +Điều 2: Không trêu chọc thú, lấy sỏi đá nén thú, lấy que chọc thú, … +Điều 3: Có thể cho thú ăn nhưng không cho thú ăn thức ăn lạ. +Điều 4: Không vứt rác, đi vệ sinh đúng theo quy đònh. -Khỉ Nâu khoái chí về bản nội quy này bảo vệ loài khỉ, yêu cầu mọi người giữ sạch, đẹp hòn Gi¸o viªn : Tr¬ng ThÞ H 10 [...]... cầu H:Bức tranh thể hiện nội dung trao đổi giữa ai -HS quan sát kó bức tranh; đọc lời các nhân vật trong tranh với ai? Trao đổi về việc gì? -Cuộc trao đổi giữa các bạn HS đi xem xiếc với cô bán vé Các bạn hỏi cô “Cô ơi! Hôm nay có Bài tập 2: GV giúp HS nắm được các tình huống xiếc hổ không ạ” cô đáp “có chứ!” làm các bạn rất thích thú và yêu cầu của BT -1 HS đọc yêu cầu -GV giới thiệu tranh, ảnh hươu... một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, sói c/ Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ Sói thèm rỏ dãi thèm như thế nào? d/ Đọc xong nội quy, khỉ nâu cười khành khạch d/ Đọc xong nội quy, khỉ nâu cười như thế nào? 4.Củng cố-dặn dò: -GV nhận xét giờ học -Yêu cầu HS về nhà hoàn thành BT vào VBT Thứ năm, ngày 04 tháng 02 năm 2010 Toán LUYỆN TẬP I-Mục tiêu: - Thc b¶ng chia 3 - BiÕt giải bài toán có một phép tính chia(... viết chữ hoa: -Hướng dẫn HS quan sát: *GV giới thiệu chữ mẫu: H:Chữ Tcỡ vừaviết hoa cao mấy li? H:Gồm mấy nét? -HS quan sát, nhận xét +Cao 5 li -GV nêu cách viết: +Gồm 1 nét viết liền, là kết hợp của 3 nét cơ +Nét 1: ĐB giữa ĐK 4 và ĐK 5, viết nét cong bản 2 nét cong trái và một nét lượn ngang trái nhỏ, DB trên ĐK 6 +Nét 2: Từ điểm DB của nét 1, viết nét lượn ngang từ trái sang phải, DB trên ĐK 6 +Từ... phần giữ sạch môi trường xung quanh nhà và trường học 6.Kể tên các loại đường giao thông và phương tiện giao thông có ở đòa phương nào? 7.Bạn sống ở quận (huyện) nào? Kể tên những nghề chính và sản chính của quận (huyện) mình *Cách tiến hành: -GV lần lượt gọi từng HS lên “hái hoa” và đọc to câu trả lời đúng -GV nhận xét, tuyên dương Thứ sáu, ngày 05 tháng 02 năm 2010 Toán TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP NHÂN... -HS quan sát hình trong SGK và trả lời: + Hình A đã tô màu 1/3 hình vuông +Hình C đã tô màu 1/3 hình tam giác + Hình D đã tô màu 1/3 hình tròn -HS quan sát các tranh vẽ và trả lời +Hình ở phần b, đã khoanh vào 1/3 số con gà trong hình đó Thể Dục ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG HAI TAY CHỐNG HÔNG TRÒ CHƠI: KẾT BẠN I- MỤC TIÊU: - Biết đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông - Bước đầubiết thưch hiện đi nhanh... PHỐI HP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH I- Mục tiêu: Đánh giá kiến THCS, kó năng của HS qua sản phẩm là một trong những sản phẩm đã học II – GV chuẩn bò: Các hình mẫu của các bài 7 , 8, 9, 10, 11, 12 để HS xem lại III – Nội dung kiểm tra: Đề kiểm tra: “ Em hãy gấp, cắt, dán một trong những sản phảm đã học.” - HS tự chọn một trong những nội dung đã học như gấp, cắt, dán hình tròn, các biển báo giao thông, thiếp chúc... thiếp chúc mừng, phong bì để làm bài kiểm tra - GV cho HS quan sát các mẫu gấp, cắt, dán đã học trong chương II - Yêu cầu chung để thực hiện một trong những sản phẩm trên là các nếp gấp, cắt phải thẳng, cân đối, phẳng, dúng quy trình kó thuật, màu sắc hài hoà, hợp lý - HS thực hành - GV quan sát, gợi ý giúp đỡ HS còn lúng túng IV Đánh giá: Đánh giá kết quả kiểm tra sản phẩm thực hành của HS theo 2 mức... đường cắt thẳng + Thực hành đúng quy trình + Dán cân đối, thẳng - Chưa hoàn thành: + Nếp gấp, đường cắt không thẳng + Thực hiện không đúng quy trình + Chưa làm ra sản phẩm V Nhận xét, dặn dò: - GV nhận xét sự chuẩn bò và thái độ học tập của HS - Dặn HS giờ học sau mang giấy màu, kéo, hồ dán để học tiếp bài : “ KIỂM TRA CHƯƠNG II -PHỐI HP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH” DÁN HÌNH ... -Từng cặp 2 HS thực hành đóng vai hỏi đáp theo lời nhân vật trong tranh -1 cặp HS đóng vai mẹ con thực hành hỏi đáp a/ Mẹ ơi! Đây có phải con hươu sao không ạ ? -Phải đấy con ạ -Nó xinh quá! -2 cặp HS thực hành hỏi đáp b/ Con báo có trèo cây được không ạ? +Được chứ! Nó trèo giỏi lắm +Thế cơ à! c/ Thưa bác bạn Lan có nhà không ạ? -Có Lan đang học bài trên gác -May quá -GV nhận xét, tuyên dương Bài tập 3:... Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế Đáp số: 10 bàn nào? -GV nhận xét giờ học -Dặn dò HS về nhà hoàn thành các BT Thể Dục ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY TRÒ CHƠI: KẾT BẠN I- MỤC TIÊU: - Biết đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông - Bước đầubiết thưch hiện đi nhanh chuyển sang chạy - Biết cách chơi và tham gia chơi được II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: Sân trường, còi Gi¸o viªn : Tr¬ng ThÞ H 21 G i¸o ¸n líp . H:Ở tranh 2, Sói thay đổi hình dáng thế nào? H:Tranh 3 vẽ cảnh gì? H:Tranh 4 vẽ cảnh gì? -1 HS đọc yêu cầu. Cả lớp quan sát từng tranh minh họa. -HS quan. *Dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện: -GV treo tranh phóng to trên bảng lớp, hướng dẫn HS quan sát, tóm tắt các sự việc vẽ trong tranh. H:Tranh 1 vẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án GIAO AN LOP 2-TUAN 23(CKTKN-KNS), Gián án GIAO AN LOP 2-TUAN 23(CKTKN-KNS),

Hình ảnh liên quan

- Biết giaỷi bài toaựn coự moọt pheựp chia( trong bảng chia 3). - Gián án GIAO AN LOP 2-TUAN 23(CKTKN-KNS)

i.

ết giaỷi bài toaựn coự moọt pheựp chia( trong bảng chia 3) Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan