0

Bài giảng giao an chuan lop 3 tuan 22

28 656 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

Trêng tiĨu häc Hßa S¬n Gi¸o viªn so¹n: Hoµng ThÞ Soa Lòch báo giảng buổi sáng tuần 22 N¨m Häc: 2010 - 2011 Thứ ngày Tiết Môn học Tên bài dạy 2-24/1/2011 1 2 3 4 Chào cờ Toán Tập đọc T Đ-Kể chuyện Tuần 22. Luyện tập. Nhà bác học và bà cụ. Nhà bác học và bà cụ. 3-25/1/2011 1 2 3 Toán Tập đọc TN và XH Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. Cái cầu. Rễcây. 4-26/1/2011 1 2 3 Toán Chính tả. Luyện-từ øCâu Trang trí hình tròn. Nghe viết:Ê- đi -xơn. Từ ngữ về sáng tạo.dấu phẩy, dấu chấm, … 5-27/1/2011 1 2 3 Toán Tập viết TN và XH Nhân số có bốân chữ số với số có một chữ số. Ôn chữ hoaP. Rễcây. 6-28/1/2011 1 2 3 Toán Tập làm văn. Chính tả Luyện tập. Nói về người lao động trí óc. Nghe viết : Một nhà thông thái. 1 Trêng tiĨu häc Hßa S¬n Gi¸o viªn so¹n: Hoµng ThÞ Soa Thứ hai ngày 24 tháng 11 năm 2011. Toán Luyện tập I/ Mục tiêu: - Biết tên gọi các tháng trong năm; số ngày trong từng tháng. - Biết xem lòch (tờ lòch tháng, năm). ** Lưu ý Dạng bài 1, bài 2. Không nêu tháng 1 là tháng giêng, tháng 12 là tháng chạp. II/ Chuẩn bò: * GV: Bảng phụ, phấn màu. * HS: bảng con, mỗi HS 1 tờ lòch treo tường 2010 III/ Các hoạt động A Bài cũ: Tháng – năm . - Gọi 2 học sinh bài 2 : 1 HS hỏi, 1 HS trả lời. B. Bài mới: 1.Giới thiệu bài – ghi tựa. 2. Phát triển các hoạt động. (28’) * Hoạt động 1: Làm bài 1, 2. • Bài 1:+ Phần 1(a). - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài: - Gv yêu cầu Hs quan sát tờ lòch năm 2011 và làm bài. - Gv mời 1 Hs làm mẫu. - Gv yêu cầu HS xem lòch và trả lời câu hỏi. + Phần b,c HS tự nghiên cứu rồi trả lời - Gv nhận xét, chốt lại. Bài 2: Nêu yêu cầu Sau khi HS xem lòch và trả lời câu hỏi bài 2 Nhận xét. * Hoạt động 2: Làm bài 3,4. - Hs đọc yêu cầu đề bài. - Một Hs làm mẫu. - Học sinh cả lớp làm miệng - 4 Hs đứng lên đọc kết quả. Hs nhận xét. - Bốn Hs đứng lên đọc kết quả. Hs nhận xét. - HS nêu yêu cầu. HS thảo luận – Trả lời câu hỏi. HS thảo luận nhóm. HS xem lich trả lời. N¨m Häc: 2010 - 2011 2 Trêng tiĨu häc Hßa S¬n Gi¸o viªn so¹n: Hoµng ThÞ Soa - Mục tiêu: Giúp cho các em biết xem các ngày trong tháng. - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài: - Gv cho hs thảo luận nhóm đôi. Yêu cầu HS trình bày. - Gv nhận xét, chốt lại. Liên hệ thực tế: • Bài 3: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài. - Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi. Câu hỏi: - Gv yêu cầu cả lớp làm vào Vở. Hai Hs lên bảng thi làm - Gv nhận xét, chốt lại: - HS nêu yêu cầu. - HS thảo luận – Trả lời câu hỏi. -Tháng 2 có 30 ngày.S; Tháng 12 có 31 ngày. Đ Tháng 5 có 31 ngày. Đ ;+ Tháng 8 có 30 ngày. S Tháng 7 có 31 ngày. Đ ;+ Tháng 9 có 30 ngày. Đ - Hs đọc yêu cầu của đề bài. - Hs thảo luận nhóm đôi. - Hs cả lớp làm vào Vở. 2 Hs lên bảng thi làm - Ngày 29 tháng 4 là ngày thứ bảy. Ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là ngày chủ nhật. C. Tổng kết – dặn dò. - Chuẩn bò bài: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. - Nhận xét tiết học. Tập đọc – Kể chuyện Nhà bác học và bà cụ I/ Mục tiêu: A. Tập đọc. - Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật. - Nắm được nghóa của các từ ngữ trong bài: nhà bác học, cười móm mém Hiểu nội dung câu chuyện : ca ngợi nhà bác học vó đại Ê-đi-xơn rất giàu sáng kiến, luôn mong muốn đem khoa học phục vụ con người.(trả lời các CH 1,2,3,4) B. Kể Chuyện . -Bước đầu biết cùng các bạn dựng lại câu chuyện theo lối phân vai. II/ Chuẩn bò: N¨m Häc: 2010 - 2011 3 Trêng tiĨu häc Hßa S¬n Gi¸o viªn so¹n: Hoµng ThÞ Soa * GV: Tranh minh họa bài học trong SGK. Bảng phụ viết đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc. III/ Các hoạt động: A.Bài cũ: Người trí thức yêu nước. - Gv mời 2 em đọc thuộc lòng bài bàn tay cô giáo. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài – ghi tựa: 2. Phát triển các hoạt động. * Hoạt động 1: Luyện đọc. • Gv đọc mẫu bài văn. - Gv cho Hs xem tranh minh họa. * Gv hướng dẫn Hs luyện đọc kết hợp với giải nghóa từ. Gv mời Hs đọc từng câu. + Hs tiếp nối nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn. Gv mời Hs tiếp nối nhau đọc 4 đoạn trong bài. - Gv mời Hs giải thích từ mới: nhà bác học, cười móm mém - Gv cho Hs đọc từng đoạn trong nhóm. - Đọc từng đoạn trước lớp. + Một Hs đọc cả bài * Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài. - Mục tiêu: Giúp Hs nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài. - Gv yêu cầu Hs đọc thầm chú thích dưới ảnh Ê-đi-xơn và đoạn 1 và trả lời câu hỏi: + Nói những điều em biết về Ê-đi-xơn? - Gv phát chốt lại: - Học sinh đọc thầm theo Gv. - Hs xem tranh minh họa. - Hs đọc từng câu. - Hs đọc tiếp nối nhau đọc từng câu trong đoạn. - 4 Hs đọc 4 đoạn trong bài. - Hs giải thích các từ khó trong bài. - Hs đọc từng đoạn trong nhóm. - Đọc từng đoạn trứơc lớp. Một Hs đọc cả bài. PP: Đàm thoại, hỏi đáp, giảng giải, thảo luận. - Hs đọc thầm đoạn 1. Ê-đi-xơn là nhà bác học người Mó (1847 – 1931). Tuổi thơ của ông rất vất vả. ng đi bán báo kiếm sống và tự học tập. Nhờ tài năng và lao động không mệt mỏi, ông trở thành một N¨m Häc: 2010 - 2011 4 Trêng tiĨu häc Hßa S¬n Gi¸o viªn so¹n: Hoµng ThÞ Soa + Câu chuyện giữa Ê-đi-xơn và bà cụ xảy ra vào lúc nào? - Gv mời Hs đọc thành tiếng đoạn 2, 3. Thảo luận câu hỏi: + Bà cụ mong muốn điều gì? + Vì sao cụ muốn có chiếc xe không cần ngựa kéo? + Mong muốn của cụ gợi cho Ê-đi-xơn ý nghó gì? - Gv mời 1 Hs đọc đoạn 4. + Nhờ đâu mong ước của bà cụ được thực hiện? + Theo em khoa học mang lại lợi ích gì cho con người? - Gv nhận xét, chốt lại: * Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố. - Mục tiêu: Giúp HS đọc diễn cảm toàn bài theo lời của từng nhân vật - Gv đọc diễn cảm đoạn 3. - Gv cho Hs thi đọc truyện trước lớp . - Gv yêu cầu 4 Hs tiếp nối nhau thi đọc 4 đoạn của bài. - Gv nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt. * Hoạt động 4: Kể chuyện. - Mục tiêu: Hs tập kể lại câu chuyện theo cách phân vai. - Gv cho Hs phân thành các vai: người dẫn chuyện, Ê-đi-xơn và bà cụ. - Gv nhắc nhở Hs: Nói lời nhân vật mình bác só vó đại và đã cống hiến cho loài người hàng trăm sáng chế. Xảy ra vào lúc Ê-đi-xơn vừa chế ra đến xem. Bà cụ cũng là một trong số những người đó. - Hs đọc đoạn 2, 3ø. Hs trả lời. Hs khác bổ sung. Hs đọc đoạn 4. - Nhờ óc sáng tạo kì diệu, sự quan tâm đến con người và lao động miệt mài của nhà bác học để thực hiện bằng được lời hứa. - Khoa học cải tạo thế giới, cải thiện cuộc sống con người, làm cho con người sống tốt hơn, sung sướng hơn - Hs thi đọc diễn cảm truyện. - Hs thi đọc 4 đoạn của bài. Hs nhận xét. PP: Quan sát, thực hành, trò chơi. Hs phân vai. N¨m Häc: 2010 - 2011 5 Trêng tiĨu häc Hßa S¬n Gi¸o viªn so¹n: Hoµng ThÞ Soa nhập vai theo trí nhớ. Kết hợp với lời kể với động tác, cử chỉ, điệu bộ. - Gv yêu cầu từng tốp 3 em dựng lại câu chuyện theo vai. - Gv nhận xét, tuyên dương nhóm kể hay, tốt. Hs tự hình thành nhóm, phân vai. Từng tốp 3 Hs lên phân vai và kể lại câu chuyện. Hs nhận xét. C. Tổng kềt – dặn dò. - Về luyện đọc lại câu chuyện. - Chuẩn bò bài: Cái cầu. Thứ ba ngày 25 tháng 1 năm 2011. Toán : Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính I/ Mục tiêu: Có biểu tượng về hình tròn. Biết được tâm, bán kính, đường kính của hình tròn. Bước đầu biết dùng compa để vẽ được hình tròn có tâm và bán kính cho trước. Bài tập cần làm: Bài 1,2,3. II/ Chuẩn bò: * GV: Bảng phụ, phấn màu. Mô hình hình tròn, compa. * HS: bảng con, compa. III/ Các hoạt động: A Bài cũ: Luyện tập. - Gv gọi 2 Hs lên làm bài tập 3, 4. - Gv nhận xét bài làm của HS. B. Bài mới . 1.Giới thiệu bài – ghi tựa. 2. Phát triển các hoạt động. N¨m Häc: 2010 - 2011 6 Trêng tiĨu häc Hßa S¬n Gi¸o viªn so¹n: Hoµng ThÞ Soa * Hoạt động 1: Giới thiệu hình tròn, compa và cách vẽ hình tròn. - Mục tiêu: Giúp Hs làm quen với hình tròn, compa. a) Giới thiệu hình tròn. - Gv đưa ra một số vật thật có dạng hình tròn (mặt đồng hồ), giới thiệu “ mặt đồng hồ có dạng hình tròn”. - Gv giới thiệu một hình tròn đã vẽ trên bảng và giới thiệu. Hình tròn có tâm 0, bán kính 0M, đường kính AB. - Gv nêu nhận xét : Trong một hình tròn. + Tâm 0 là trung điểm của đường kính AB. + Độ dài đường kính gấp hai lần độ dài bán kính. b) Giới thiệu cái compa và cách vẽ hình tròn. - Gv cho Hs quan sát cái compa và giới thiệu cấu tạo của compa. Compa dùng để vẽ hình tròn. - Gv giới thiệu cách vẽ hình tròn tâm 0, bán kính 2cm: + Xác đònh khẩu độ compa bằng 2cm trên thước. + Đặt đầu có đinh nhọn đúng tâm 0, đầu kia có bút chì được quay một vòng vẽ thành hình tròn. * Hoạt động 2: Làm bài 1, 2. Cho học sinh mở vở bài tập. • Bài 1: - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài: - Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi - Gv yêu cầu Hs trình bày. - Gv nhận xét, chốt lại. * Bài 2: PP: Quan sát, hỏi đáp, giảng giải. - Hs quan sát mặt đồng hồ. - Hs quan sát hình tròn. - Vài Hs nêu lại nhận xét hình tròn. - Hs quan sát compa. - Hs vẽ hình tròn bằng compa. - Hs đọc yêu cầu đề bài. - Hs thảo luận nhóm đôi. - Học sinh trình bày. + Hình a): OP, OQ, OM, ON là bán kính. PQ, MN là đường kính. + Hình b): Các bán kính có trong hình tròn là: OA và OB N¨m Häc: 2010 - 2011 7 Trêng tiĨu häc Hßa S¬n Gi¸o viªn so¹n: Hoµng ThÞ Soa - Gv gọi 1 Hs đọc yêu cầu đề bài. - Gv yêu cầu Hs nhắc lại cách vẽ hình tròn tâm 0, bán kính 3cm. - Gv yêu cầu cả lớp làm vào VBT. - Gv nhận xét, chốt lại, tuyên dương bạn vẽ đúng, đẹp. * Hoạt động 3: Làm bài 3.Bài 3: - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của đề bài. - Gv yêu cầu tự làm vào VBT. - Gv mời 1 Hs lên bảng vẽ bán kính và đường kính vào hình tròn cho trước. - Sau khi Hs vẽ bán kính OM và đường kính CD xong, Gv yêu cầu Hs làm phần b) vào VBT. - Gv nhận xét, chốt lại: b, Ghi đúng sai - Hs đọc yêu cầu của đề bài. - Một Hs nhắc lại. - Cả lớp làm vào Vở BT. 2 Hs nêu cách vẽ. - Hs đọc yêu cầu đề bài. - Hs làm bài vào VBT. - 1 Hs lên bảng vẽ bán kính OM và đường kính CD. Hs làm phần b) vào Vở. Hs chữa bài đúng vào Vở. C. Tổng kết – dặn dò . - Chuẩn bò bài: Vẽ trang trí hình tròn. - Nhận xét tiết học. Tập đọc: Cái cầu I/ Mục tiêu: - Biết ngắt nghỉ hơi hợp lý khi đọc các dòng thơ , khổ thơ. - Giúp học sinh nắm được nội dung bài thơ : Bạn nhỏ rất yêu cha, tự hòa về cha nên thấy chiếc cầu do cha làm ra đẹp nhất, đáng yêu nhất. (trả lời được các CH trong SGK; thuộc được khổ thơ em thích). II/ Chuẩn bò: * GV: Tranh minh hoạ bài học trong SGK. III/ Các hoạt động: ABài cũ: Nhà bác học và bà cụ. N¨m Häc: 2010 - 2011 8 Trêng tiĨu häc Hßa S¬n Gi¸o viªn so¹n: Hoµng ThÞ Soa - GV gọi 4 học sinh tiếp nối kể đoạn 1 – 2 – 3 – 4 của câu chuyện “ Nhà bác học và bà cụ” và trả lời câu hỏi. - Gv nhận xét. B Bài mớià. 1.Giới thiệu bài + ghi tựa. 2.Phát triển các hoạt động . * Hoạt động 1: Luyện đọc. - Mục tiêu: Giúp Hs đọc đúng các từ, ngắt nghỉ đúng nhòp các câu dòng thơ. • Gv đọc diễm cảm toàn bài. - Gv cho hs xem tranh. Gv hướng dẫn Hs luyện đọc, kết hợp với giải nghóa từ. - Gv mời đọc từng dòng thơ. - Gv mời Hs đọc từng khổ thơ trước lớp. - Gv cho Hs giải thích từ : chum, ngòi, sông Mã. - Gv cho Hs đọc từng khổ thơ trong nhóm. - Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ. * Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài. - Mục tiêu: Giúp Hs hiểu và trả lời được các câu hỏi trong SGK. - Gv yêu cầu Hs đọc thầm từng khổ thơ. Và hỏi: + Người cha trong bài làm nghề gì ? + Cha gửi cho bạn nhỏ chiếc ảnh về cái cầu nào, được bắt qua dòng sông nào? - Gv nói thên cho Hs về cầu Hàm Rồng. - Hs đọc các khổ thơ 2, 3, 4 và trả lời câu hỏi. - Cả lớp trao đổi nhóm. + Từ chiếc câu cha làm, bạn nhỏ nghó đến những gì ? PP: Đàm thoại, vấn đáp, thực hành. -Học sinh lắng nghe. - Hs xem tranh. - Hs đọc từng dòng thơ thơ. - Hs đọc từng khổ thơ trước lớp. Hs nối tiếp nhau đọc 4 khổ thơ trong bài. - Hs giải thích từ. - Hs đọc từng câu thơ trong nhóm. - Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ. PP: Hỏi đáp, đàm thoại, giảng giải. - Hs đọc thầm bài thơ: Trả lời câu hỏi. Hs đọc các khổ thơ 2, 3, 4. - Hs thảo luận nhóm. Đại diện các nhóm lên trình bày. - Bạn nghó đến sợi tơ nhỏ, như chiếc cầu giúp nhện qua chum nước. Bạn N¨m Häc: 2010 - 2011 9 Trêng tiĨu häc Hßa S¬n Gi¸o viªn so¹n: Hoµng ThÞ Soa - Gv chốt lại: + Bạn nhỏ rất thích chiếc cầu vì sao? - Gv yêu cầu Hs đọc thầm lại bài thơ. + Tìm câu thơ em thích nhất, giải thích vì sao em thích nhất câu thơ đó ? - Gv nhận xét, chốt lại. * Hoạt động 3: Học thuộc lòng khổ thơ em thích. - Gv mời một số Hs đọc lại toàn bài thơ bài thơ. - Gv hướng dẫn Hs học thuộc lòng khổ thơ em thích. - Hs thi đua học thuộc lòng từng khổ thơ của bài thơ. - Gv mời 4 em thi đua đọc thuộc khổ thơ em thích. - Gv nhận xét bạn nào đọc đúng, đọc hay. nghó đến ngọn gió, như chiếc cầu giúp sáo sang sông. Bạn nhó đến lá tre, như chiếc cầu giúp kiến qua ngòi…. - Vì đó lá chiếc cầu do cha bạn và các bạn đồng nghiệp làm nên. - Hs đọc thầm bài thơ. - Hs phát biểu cá nhân. PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi. - Hs đọc lại toàn bài thơ. - Hs thi đua đọc thuộc lòng từng khổ của bài thơ. - 4 Hs đọc thuộc lòng. Hs nhận xét. C.Tổng kết – dặn dò. - Về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ. - Chuẩn bò bài: Chiếc máy bơm. - Nhận xét bài cũ. Tự nhiên xã hội: Rễ cây I/ Mục tiêu: -Kể tên một số cây có rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ hoặc rễ củ. II/ Chuẩn bò: N¨m Häc: 2010 - 2011 10 [...]... làm bài vào vở Một Hs lên bảng làm bài - Gv nhận xét, chốt lại: d) 1109 + 1109 + 1109 + 1109 = 1109 x 4 = 4 436 Hs cả lớp nhận xét bài của bạn - Hs đọc yêu cầu của bài Ta lấy thương nhân với số chia Hs làm bài vào VBT Hai Hs lên làm bài Hs chữa bài vào vở PP: Luyện tập, thực hành Hs đọc yêu cầu đề bài Hs thảo luận nhóm đôi Hs cả lớp làm bài vào VBT Bài giải Một H Số lít xăng trong 3 xe là: 1125 x 3= 33 75... Hs đọc yêu cầu của đề bài - Hs cả lớp làm bài cá nhân - 3 Hslên bảng thi làm bài a, Ở nhà, em thường giúp bà xâu kim b,Trong lớp,Liên luôn chăm chú nghe giảng c, Hai bên bờ sông, những bãi ngô bắt đầu xanh tốt Hs nhận xét ……… ngăn cách bộ phận trả lời câu hỏi ở đâu - Hs đọc yêu cầu đề bài - Hs giải thích yêu cầu của bài - Hs làm bài cá nhân vàVBT - 2 hs lên bảng thi làm bài + Anh ơi, người ta làm ra... chúng ta tìm tích + Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? + Muốn viết thành phép nhân chúng ta phải - Chúng ta thực hiện phép nhân giữa các thừa số với nhau làm thế nào? - Gv mời 3 Hs lên bảng làm bài Hs cả lớp a) Ba Hs lên bảng làm bài Hs cả lớp vào làm vào VBT b) 32 17 + 32 17 = 32 17 x 2 = 6 434 - Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào VBT c) 1082 + 1082 + 1082 = 1082 x 3 = HSKG làm thêm cột 4 32 46 - Gv chốt lại N¨m... 2011 23 Trêng tiĨu häc Hßa S¬n Gi¸o viªn so¹n: Hoµng ThÞ Soa • Bài 2:GV treo bảng phụ - GV mời Hs đọc yêu cầu đề bài - Gv hỏi: + Muốn tìm số bò chia ta làm thế nào? - Gv yêu cầu Hs cả lớp làm bài vào VBT Hai Hs lên bảng làm bài - Gv nhận xét, chốt lại: * Hoạt động 2: Làm bài 3 - Mục tiêu: Củng cố lại cho Hs cách giải bài toán có lời văn bằng hai phép tính • Bài 3: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài - Gv... trong bài (BT3) ** HSKG làm được toàn bộ bài tập 2 II/ Chuẩn bò: * GV: Bảng nhóm làmBT1 Bảng phụ viết BT2 Ba băng giấy viết 1 câu trong BT3 * HS: Xem trước bài học, VBT III/ Các hoạt động: A .Bài cũ: Nhân hóa Cách đặt và trả lời câu hỏi “ Ở đâu” - Gv gọi 2 Hs lên làm BT2 và BT3 - Gv nhận xét bài của Hs B .Bài mới: 1.Giới thiệu bài + ghi tựa 2 Phát triển các hoạt động * Hoạt động 1: Thảo luận nhóm bàn Bài. .. đọc và viết bài vào vở những từ các em cho là dễ viết sai - Gv chấm chữa bài - Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bằng bút chì - Học sinh nhớ và viết bài vào vở - Gv chấm vài bài (từ 5 – 7 bài) - Gv nhận xét bài viết của Hs - Học sinh soát lại bài * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập - Mục tiêu: Giúp Hs làm đúng bài tập trong - Hs tự chữa bài PP: Kiểm tra, đánh giá, thực hành, trò VBT chơi + Bài tập 2: -... (có nhớ một lần) - Giải được bài toán có gắn với phép nhân +Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2(cột a) bài 3bài 4(cột a) HSKG làm tất cả II/ Chuẩn bò: * GV: Bảng phụ, phấn màu * HS: VBT, bảng con III/ Các hoạt động: 2 A Bài cũ: Trang trí hình tròn - Gv gọi 2 Hs lên bảng làm bài 1 - Nhận xét bài cũ B .Bài mới 1.Giới thiệu bài – ghi tựa 2 Phát triển các hoạt động N¨m Häc: 2010 - 2011 17 Trêng tiĨu häc Hßa... động 2: Làm bài1 , 2 - Mục tiêu: Giúp cho Hs biết cách thực hiện đúng phép tính nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số • Bài 1 - Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu của đề bài - Gv yêu cầu cả lớp Tính chỉ ghi kết quả của phép tính - Gv chốt lại • Bài 2: - GV mời Hs đọc yêu cầu đề bài - Gv yêu cầu cả lớp làm bài vào bảng con Bốn Hs lên bảng sửa bài - Gv nhận xét, chốt lại * Hoạt động 3: Làm bài 3 Một Hs lên... viết vào vở - Gv đọc cho Hs viết bài vào vở - Học sinh soát lại bài N¨m Häc: 2010 - 2011 16 Trêng tiĨu häc Hßa S¬n Gi¸o viªn so¹n: Hoµng ThÞ Soa Gv chấm chữa bài - Gv yêu cầu Hs tự chữ lỗi bằng bút chì - Gv chấm vài bài (từ 5 – 7 bài) - Gv nhận xét bài viết của Hs * Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs làm bài tập + Bài tập 2: - Gv cho Hs nêu yêu cầu của đề bài - Gv yêu cầu Hs làm bài cá nhân điền ch hoặc Gv mời... Soa - Sau đó đại diện các nhóm dán nhanh bài làm lên bảng lớp, đọc kết quả - Gv nhận xét, chốt lại: Mở rộng: H Trong những từ chỉ nhà trí thức đó tư nào em không hiểu? Giải thích: * Hoạt động 2: Làm việc cá nhân Bài tập 2: - Gv cho Hs đọc yêu cầu của bài - Gv yêu cầu Hs làm bài cá nhân - Gv mời 3 Hs lên bảng thi làm bài Cả lớp làm bài vào VBT ** HSKG làm thêm bài 2d Gv nhận xét, chốt lại Mở rộng: . chữ số (có nhớ một lần). - Giải được bài toán có gắn với phép nhân. +Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2(cột a) bài 3 và bài 4(cột a). HSKG làm tất cả. II/ Chuẩn. lại. * Bài 2: PP: Quan sát, hỏi đáp, giảng giải. - Hs quan sát mặt đồng hồ. - Hs quan sát hình tròn. - Vài Hs nêu lại nhận xét hình tròn. - Hs quan sát
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng giao an chuan lop 3 tuan 22, Bài giảng giao an chuan lop 3 tuan 22,

Hình ảnh liên quan

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. Cái cầu. - Bài giảng giao an chuan lop 3 tuan 22

Hình tr.

òn, tâm, đường kính, bán kính. Cái cầu Xem tại trang 1 của tài liệu.