0

Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS

24 471 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 11:11

TUẦN 20-2011 Thứ hai,ngày 10 tháng 1 năm 2011 Toán LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: - Giúp HS rèn kĩ năng tính chu vi hình tròn. - Giáo dục HS tính sáng tạo trong học toán II/ Chuẩn bị: * GV: - Bảng con, Bảng lớp - P 2 : Gợi mở; Luyện tập thực hành * HS: - Dụng cụ học tập III/ Lên lớp: Phần bài- Nội dung P 2 - Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức - Cả lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: - Nêu công thức tính chu vi hình tròn - Cá nhân - Nêu đúng công thức tính chu vi hình tròn 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: * Hướng dẫn làm bài tập + BT 1:sgk- Thực hành tính chu vi hình tròn với các số đo của bán kính cho trước + BT 2:sgk- Tìm hiểu nội dung, yêu cầu của bài tập - Nêu cách tính đường kính, bán kính của hình tròn khi biết chu vi - Thực hành tìm bán kính, đướng kính khi biết chu vi + BT 3:sgk- Tìm hiểu nội dung, yêu cầu của bài tập - Thực hành tìm chu vi của bánh xe có đường kính là 0,65m và quãng đường khi banh xe lăn 10; 100 vòng + BT 4:sgk - Thực hành xác định kết quả (nửa chu vi hình tròn có đường kính cho trước) - Cả lớp - HS thực hành tính lần lượt trên bảng con. GV theo dõi, nhận xét - Cả lớp - HS đọc thầm. GV theo dõi, hướng dẫn - Cả lớp - GV nêu câu hỏi gợi mở - Cả lớp - HS thực hành tính lần lượt trên bảng con. GV theo dõi, nhận xét - Cả lớp - HS đọc thầm. GV theo dõi, hướng dẫn - Cả lớp- HS làm bài vào vở. GV theo dõi, hướng dẫn - Cá nhân- HS trình bày bài trên bảng lớp. Lớp nhận xét, bổ sung - Cá nhân - HS trả lời miệng. Lớp nhận xét - Thực hành vận dụng công thức tính chính xác kết quả về chu vi hình tròn với từng giá trị của bán kính đã cho - Nắm bắt được nội dung, yêu cầu của bài tập - Suy luận, nêu được cách tìm bán kính, đường kính của hình tròn khi biết chu vi của nó (tìm thành phần chưa biết) - Suy luận được từ công thức tính chu vi. Tìm được bán kính, đường kính khi biết chu vi của hình tròn - Nắm bắt được nội dung, yêu cầu của bài tập - Tính đúng kết quả bài toán - Trình bày đúng kết quả bài toán - Tính nhanh và chính xác kết quả của bài toán trắc nghiệm c/ Củng cố, tổng kết: - Nhắc lại nội dung bài học - CBB: Diện tích hình tròn -Nhận xét - Cả lớp - Cả lớp - Nắm vững và vận dụng thành thạo công thức tính chu vi hình tròn vào việc giải toán -Rút kinh nghiệm Huỳnh Thị Kim Hương Trường TH số I Ân Tín 1 TUẦN 20-2011 Tập đọc: THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ ( Đại Việt sử ký toàn thư) I/ Mục tiêu: 1/ Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn. biết đọc phân biệt lời các nhân vật. 2/ Hiểu nghĩa các từ ngữ khó trong truyện (thái sư, câu đương, kiệu, quân hiệu .). Hiểu ý nghĩa truyện:Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ- một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước. 3/ Giáo dục HS có ý thức yêu truyền thống của dân tộc. II/ Chuẩn bị:* GV: - Tranh minh hoạ bài đọc (SGK) - PP: Giảng giải, Đàm thoại. * HS: - Dụng cụ học tập. III/ Lên lớp: Phần bài- Nội dung P 2 - Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức 2/ Kiểm tra bài cũ Người công dân số một - Cả lớp - Cá nhân ( HS đọc bài theo lối phân vai) - Đọc rõ ràng, lưu loát bài văn, thể hiện rõ tính cách của từng nhân vật. 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài * Luyện đọc: - GV đọc mẫu nội dung bài học theo từng đoạn bài Đoạn 1: (. . .tha cho ) Đoạn 2: (. . .thưởng cho ) Đoạn 3: (phần còn lại) - Quan sát tranh minh hoạ bài đọc (SGK) * Thực hành vừa luyện đọc vừa tìm hiểu nội dung bài * Tìm hiểu nội dung bài học + Đoạn 1:- Đọc đoạn văn - Tìm hiểu nội dung của đoạn văn - Đọc diễn cảm cả đoạn văn + Đoạn 2: - Đọc đoạn văn - Tìm hiểu nội dung của đoạn văn - Đọc diễn cảm cả đoạn văn + Đoạn 3: - Đọc đoạn văn - Tìm hiểu nội dung của đoạn văn * Đọc diễn cảm đoạn văn * Tìm hiểu nội dung bài học - Cả lớp (HS theo dõi) - Cả lớp (HS quan sát) - Cá nhân (HS đọc, cả lớp theo dõi) - Cá nhân - GV nêu câu hỏi gợi mở - Cá nhân (HS đọc bài, GV nhận xét) - Cá nhân (HS đọc, cả lớp theo dõi) - Cá nhân - GV nêu câu hỏi gợi mở - Cá nhân (HS đọc bài, GV nhận xét) - Cá nhân (HS đọc, cả lớp theo dõi) - Cá nhân - GV nêu câu hỏi gợi mở - Nhóm 3HS (HS đọc theo lối phân vai) - Cá nhân - Nhận biết được giọng của từng nhân vật, thể hiện rõ thái độ nghiêm trang của Thái sư - Đọc lưu loát đoạn văn, hiểu nghĩa các từ: Câu đương, thái sư. - Nắm bắt được sự xử lý tài tình của Trần Thủ Độ. Thấy được đây là sự răn đe những kẻ mua quan bán tước. - Đọc diễn cảm đoạn văn, thể hiện được sự nghiêm khắc của Trần Thủ Độ - Đọc lưu loát đoạn văn, hiểu nghĩa các từ khó trong đoạn văn - Thấy rõ sự xử lý của Trần Thủ Độ: Không trách móc mà còn thưởng vàng, lụa. - Đọc lưu loát toàn bài, thể hiện rõ tính cách của ông - Đọc lưu loát đoạn văn, hiểu nghĩa các từ khó trong đoạn - Thấy rõ: Trần Thủ Độ là người nghiêm minh, luôn đề cao kỷ cương, phép nước. - Thể hiện rõ thái độ, lời nói của từng nhân vật - Nêu đúng nội dung bài học c/ Củng cố- Tổng kết - Nhắc lại nội dung bài học - CBB: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng -Nhận xét - Cả lớp - Cả lớp - Nắm vững nội dung bài học. Biết và có ý thức sống nghiêm minh trong mọi hoàn cảnh. _Rút kinh nghiệm Huỳnh Thị Kim Hương Trường TH số I Ân Tín 2 TUẦN 20-2011 Chính tả: CÁNH CAM LẠC MẸ I/ Mục tiêu: 1/ Nghe-viết đúng chính tả bài thơ Cánh cam lạc mẹ. 2/ Viết đúng các tiếng chứa âm đầu r /d / gi. 3/ Giáo dục HS có ý thức rèn chữ viết. II/ Chuẩn bị:* GV: - Bảng phụ viết trước nội dung bài tập 2a - P 2 : Gợi mở; Luyện tập thực hành * HS: - Dụng cụ học tập III/ Lên lớp: Phần bài- Nội dung P 2 - Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức - Cả lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: - Viết các từ có chứa các âm r/ d/ gi - Cá nhân - Viết đúng các từ theo yêu cầu. 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: * Hướng dẫn nghe- viết - GV đọc toàn bộ nội dung của bài viết - Đọc lại nội dung bài viết - Tìm hiểu nội dung bài viết - GD BVMT: GD tình cảm yêu quý loài vật trong môitrườngthiênthiên,nâng cao ý thức BVMT. - Đọc thầm bài viết, ghi nhớ những từ khó viết - Thực hành viết bài vào vở - GV thực hành chấm, chữa bài * Thực hành làm bài tập: + BT 2a:- Tìm hiểu nội dung, yêu cầu của bài tập - Thực hành chép các âm thích hợp vào từng ô trống trong bài văn Giữa cơn hoạn nạn - Cả lớp - GV đọc mẫu, lớp theo dõi - Cá nhân- HS đọc to, lớp đọc thầm theo bạn - Cả lớp - GV nêu câu hỏi gợi mở - Cả lớp - HS đọc thầm bài, GV theo dõi, gợi mở - Cả lớp - GV đọc lần lượt từng câu, HS viết bài vào vở - Cá nhân (GV thu chấm 15 bài) - Lớp thực hành đổi chéo vở chấm lỗi - Cả lớp - HS đọc thầm, GV theo dõi, hướng dẫn - Nhóm đôi - HS thảo luận và ghi vào giấy nháp, GV theo dõi, hướng dẫn - Đại diện nhóm trình bày trên bảng phụ. Lớp nhận xét, bổ sung - Nắm được nội dung bài viết - Đọc, nắm bắt được nội dung bài viết. - Nắm được: Cánh cam lạc mẹ vẫn được sự che chở, yêu thươngcủa bạn bè. - Nắm bắt được nội dung bài, ghi nhớ được những từ khó viết trong bài: xô vào, khản đặc, râm ran. - Thực hành viết đúng chính tả, tư thế ngồi viết ngay ngắn. Viết đúng chính tả các tiếng khó viết trong bài - Thực hành chấm lỗi, nắm bắt được ưu, nhược qua bài viết của mình và của bạn - Nắm bắt được nội dung, yêu cầu của bài tập - Thảo luận, phân tích chép đúng các âm vào ô trống thích hợp trong bài văn - Trình bày rõ, phân biệt được các tiếng viết mở đầu bằng r/ d/ gi c/ Củng cố, tổng kết: - Nhắc lại nội dung bài học - CBB: Trí dũng song toàn -Nhận xét - Cả lớp - Cả lớp - Viết đúng chính tả. Biết và phân biệt được các tiếng có chứa âm đầu r/ d/ gi Rút kinh nghiệm Huỳnh Thị Kim Hương Trường TH số I Ân Tín 3 TUẦN 20-2011 Thứ ba, ngày 11 tháng 01 năm 2011 Toán Tiết 97: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN I/ Mục tiêu: - Giúp HS nắm được quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn và biết vận dụng để tính diện tích hình tròn. - Giáo dục HS tính sáng tạo trong học toán II/ Chuẩn bị: * GV: - Bộ đồ dùng dạy toán lớp 5 - P 2 : Gợi mở; Luyện tập thực hành * HS: - Dụng cụ học tập III/ Lên lớp: Phần bài- Nội dung P 2 - Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức - Cả lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: - Làm lại bài tập 2 tiết trước - Cá nhân - Thực hành tính đúng kết quả bài toán 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: * Giới thiệu công thức tính diện tích hình tròn - Tìm hiểu, ghi nhớ về công thức tính diện tích hình tròn * Thưc hành: + BT 1: - Thực hành tính diện tích hình tròn với các giá trị của bán kính cho trước + BT 2: - Thực hành tính diện tích hình tròn với các giá trị của đường kính cho trước + BT 3: - Thực hành tính diện tích hình tròn có bán kính là 45cm - Cả lớp - GV cung cấp công thức và giảng giải. Lớp theo dõi - Cả lớp - HS thực hiện lần lượt trên bảng con. GV theo dõi, nhận xét - Cả lớp - HS thực hiện lần lượt trên bảng con. GV theo dõi, nhận xét - Cả lớp - HS làm bài vào vở. GV theo dõi, - HS trình bày bài trên bảng lớp. Nhận xét - Theo dõi, nắm bắt được công thức tính diện tích hình tròn thông qua bán kính - Thực hành vận dụng công thức và tính đúng kết quả các bài tính diện tích hình tròn. - Thực hành vận dụng công thức (biết cách chia đôi đường kính tìm độ dài bán kính) tính đúng kết quả các bài tính diện tích hình tròn. - Vận dụng công thức tính đúng kết quả bài tính - Trình bày rõ, nắm vững và vận dụng c/ Củng cố, tổng kết: - Nhắc lại nội dung bài học - CBB: Luyện tập _Nhận xét - Cả lớp - Cả lớp - Nắm bắt được công thức và vận dụng công thức tính diện tích hình tròn thuần thục vào việc giải toán Rút kinh nghiệm Huỳnh Thị Kim Hương Trường TH số I Ân Tín 4 TUẦN 20-2011 Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN I/ Mục tiêu: 1/ Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ gắn liền với chủ điểm Công dân. 2/ Biết cách dùng một số từ ngữ thuộc chủ điểm Công dân. 3/ Giáo dục HS có ý thức trau dồi ngôn ngữ viết II/ Chuẩn bị: * GV: - Bảng phụ; Từ điển từ đồng nghĩa - P 2 : Gợi mở; Luyện tập thực hành * HS: - Dụng cụ học tập III/ Lên lớp: Phần bài- Nội dung P 2 - Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức - Cả lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: - Đọc đoạn văn viết hoàn chỉnh (BT 2 tiết trước) - Cá nhân - Thực hành đọc đúng đoạn văn 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: * Hướng dẫn làm bài tập + BT 1:sgk- Tìm hiểu nội dung, yêu cầu của bài tập - Thực hành xác định nghĩa của từ công dân từ các nét nghĩa cho trước BT 2:- Tm hiểu nội dung, yêu cầu của bài tập - Thực hành xếp các từ có chứa tiềng công đã cho vào từng nhóm có nghĩa cho trước - + BT 3:sgk- HS tìm hiểu nội dung, yêu cầu của bài tập - Thực hành tìm từ đồng nghĩa với từ công dân trong số các từ ngữ đã cho + BT 4:- Tìm hiểu nội dung, yêu cầu của bài tập - Thực hành thay từ đồng nghĩa với từ công dân vào câu văn cho trước và giải thích - Cả lớp - HS đọc thầm. - Cả lớp- HS thực hành xác định. GV theo dõi, hướng dẫn - Cá nhân- HS trình bày miệng. Lớp nhận xét, - Cả lớp- HS đọc thầm. GV theo dõi, hướng dẫn - Cả lớp- HS làm bài vào vở. GV theo dõi, hướng dẫn - Cá nhân - HS trình bày bài - Cả lớp - HS đọc thầm. GV theo dõi, hướng dẫn - Cả lớp - HS làm bài vào vở. GV theo dõi, hướng dẫn - Cá nhân- HS trình bày bài trên bảng lớp. Lớp nhận xét bổ sung - Cả lớp - HS đọc thầm. GV theo dõi, hướng dẫn - Cá nhân - HS trình bày miệng. Lớp nhận xét, bổ sung - Thực hành đọc, nắm bắt được nội dung, yêu cầu của bài tập - Các đối tượng - Trình bày đúng nét nghĩa của từ công dân. Biết giải thích và phân biệt được với các nét nghĩa khác đã cho - Thực hành đọc, nắm bắt được nội dung, yêu cầu của bài tập - Thực hành lựa chọn, xếp được các từ đã cho vào từng nhóm thích hợp với các nét nghĩa cho trước - Trình bày rõ, xác định đúng - Thực hành đọc, nắm bắt được nội dung, yêu cầu của bài tập - Xác định được từ đồng nghĩa với từ công dân trong số các từ ngữ đã cho - Trình bày rõ. Xác định đúng từ đồng nghĩa với từ công dân trong các từ ngữ đã cho. Biết và giải thích được ý nghĩa của các từ đồng nghĩa ấy - Thực hành đọc, nắm bắt được nội dung, yêu cầu của bài tập - Thực hành thay từ đồng nghĩa và giải thích được ý nghĩa của câu văn khi đã thay từ đồng nghĩa với từ công dân c/ Củng cố, tổng kết: - Nhắc lại nội dung bài học - CBB: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ -Nhận xét - Cả lớp - Cả lớp - Nắm vững ý nghĩa của từ công dân và xác định được ý nghĩa của các từ đồng nghĩa với từ đó Rút kinh nghiệm Huỳnh Thị Kim Hương Trường TH số I Ân Tín 5 TUẦN 20-2011 CHIỀU Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Đề: Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh I/ Mục tiêu: 1/ Rèn kĩ năng nói: - HS kể chuyện đã nghe, đã đọc về một tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. - Hiểu và trao đổi được với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. 2/ Rèn kĩ năng nghe: HS nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn. 3/ Giáo dục HS có ý thức sống và làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. II/ Chuẩn bị:* GV: - Sách, báo, truyện có nội dung nêu trên - P 2 : Gợi mở; Luyện tập thực hành * HS: - Dụng cụ học tập III/ Lên lớp: Phần bài- Nội dung P 2 - Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức - Cả lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: - Kể lại nội dung câu chuyện Chiếc đồng hồ - Cá nhân - Kể đúng, đủ nội dung câu chuyện 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: * Hướng dẫn kể chuyện. + Hướng dẫn hiểu yêu cầu của đề bài: - Tìm hiểu nội dung, yêu cầu của đề bài - Nắm bắt nội dung các gợi ý từ SGK - Thực hành giới thiệu câu chuyện mình chuẩn bị kể + Thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện - Thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện trong nhóm - Kể và trao đổi ý nghĩa câu chuyện trước lớp - Bình chọn người kể chuyện hay - Cả lớp - HS đọc thầm, GV theo dõi, hướng dẫn - Cả lớp - 3 HS lần lượt đọc các gợi ý. Lớp theo dõi, GV hướng dẫn thêm - Cả lớp - HS giới thiệu, GV theo dõi, gợi ý - Nhóm đôi - HS kể và trao đổi ý nghĩa, GV theo dõi, hướng dẫn - Cá nhân - HS trình bày, lớp nhận xét bổ sung - Cả lớp - HS bình chon, GV theo dõi - Tìm hiểu, nắm bắt được nội dung, yêu cầu của đề bài: - Nắm bắt được thế nào là sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh; Cách kể chuyện; Trao đổi ý nghĩa của câu chuyện - Thực hành giới thiệu được tên, nội dung cơ bản của câu chuyện mình chuẩn bị trình bày trước lớp - Thực hành kể và trao đổi đúng nội dung, ý nghĩa của câu chuyện - Thực hành kể và trao đổi đúng nội dung, ý nghĩa của câu chuyện - Nêu đúng nội dung: - Bình chon, nêu đúng người kể chuyện hay trong lớp c/ Củng cố, tổng kết: - Nhắc lại nội dung bài học - CBB: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia -Nhận xét - Cả lớp - Cả lớp - Nắm được nội dung các câu chuyện. Có ý thúc sống theo pháp luật và văn minh Rút kinh nghiệm Huỳnh Thị Kim Hương Trường TH số I Ân Tín 6 TUẦN 20-2011 TOÁN * HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP I/ Mục tiêu: - Giúp HS nắm được quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn và biết vận dụng để tính diện tích hình tròn. - Giáo dục HS tính sáng tạo trong học toán 2/Luyện tập . Bài 3/ Sàn diễn của một rạp xiếc dạng hình tròn có bán kính là 6,5 m .Tính diện tích của sàn diễn đó Bài 1/100/sgk 1c/ Bài 3 Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5 m.bánh xe lớn của một máy kéo đó có bán kính 1m . Hỏi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn dược máy vòng 3/ Nhận xét ……………………………………………………………………………………………… TIẾNG VIỆT * HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU I/ Mục tiêu: 1/ Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ gắn liền với chủ điểm Công dân. 2/ Biết cách dùng một số từ ngữ thuộc chủ điểm Công dân. 3/ Giáo dục HS có ý thức trau dồi ngôn ngữ viết 2/ Luyện tập Bài 3/18 /sgk Bài 4/18 /sgk Bài 5/ Từ nào không cùng nhóm nghĩa với các tờ còn lại ? a. công bằng b. dân chúng c. công chúng d. dân e. công dân 3/ Nhận xét ………………………………………………………………………………………………. Huỳnh Thị Kim Hương Trường TH số I Ân Tín 7 TUẦN 20-2011 Thứ tư, ngày12 tháng 01 năm 2011 Toán Tiết 98: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ năng tính chu vi, diện tích hình tròn. - Giáo dục HS có ý thức sáng tạo, cẩn thận trong học toán II/ Chuẩn bị:* GV: - Bảng lớp - P 2 : Gợi mở; Luyện tập thực hành * HS: - Dụng cụ học tập III/ Lên lớp: Phần bài- Nội dung P 2 - Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức - Cả lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: - Nêu công thức tính diện tích hình tròn - Cá nhân - Nêu đúng công thức tính diện tích hình tròn 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: * Hướng dẫn làm bài tập: + BT 1:sgk- Thực hành tính diện tích hình tròn với các giá trị của bán kính cho trước + BT 2:sgk Tính diện tích hình tròn biết C = 6,28 cm - Thực hành phân tích từ chu vi để tìm ra bán kính của hình tròn tương ứng - Thực hành tìm diện tích hình tròn + BT 3:* sgk- HS thực hành tính diện tích của thành giếng với các số đo như sau: miệng giếng có bán kính 0,7m; thành giếng 0,3m - Cả lớp - HS thực hành giải trên bảng con. GV theo dõi, nhận xét - Cả lớp - GV nêu câu hỏi gợi mở - Cả lớp - HS làm bài vào vở. GV theo dõi, hướng dẫn - Cá nhân- 2HSK G trình bày bài trên bảng lớp. Lớp nhận xét, bổ sung - Cả lớp - HS thực hành làm bài vào vở. GV theo dõi, hướng dẫn - - Thực hành vận dụng công thức và tính đúng kết quả bài toán - Thực hành phân tích từ công thức tính chu vi để tìm được bán kính - Thực hành phân tích tìm được bán kính từ đó tính được diện tích của hình tròn - Thực hành trình bày rõ, đúng kết quã bài toán - Thực hành tính đúng kết quả bài toán. (Tính diện tích miệng giếng; Tính diện tích lòng giếng; Trừ hai kết quả cho nhau ta có diện tích thành giếng) c/ Củng cố, tổng kết: - Nhắc lại nội dung bài học - CBB: Luyện tập chung -Nhận xét - Cả lớp - Cả lớp - Vận dung thành thạo công thức tính diện tích hình tròn trong giải toán Rút kinh nghiệm Huỳnh Thị Kim Hương Trường TH số I Ân Tín 8 TUẦN 20-2011 Tập làm văn: TẢ NGƯỜI (Kiểm tra viết) I/ Mục tiêu: - HS viết được một bài văn tả người có bố cục rõ ràng; đủ ý; thể hiện được những quan sát riêng; dùng từ, đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh, cảm xúc. - Giáo dục HS có ý thức trau dồi ngôn ngữ viết. II/ Chuẩn bị: * GV: - Bảng lớp viết trước các đề bài - P 2 : Gợi mở; Luyện tập thực hành * HS: - Dụng cụ học tập III/ Lên lớp: Phần bài- Nội dung P 2 - Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức - Cả lớp 2/ Kiểm tra bài cũ: - Nêu cấu trúc dàn bài của bài văn tả người - Cá nhân - Nêu đúng cấu trúc về dàn bài của bài văn tả người 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: * Hướng dẫn làm bài kiểm tra + Tìm hiểu nội dung, yêu cầu của đề bài - Tìm hiểu nội dung các đề bài kiểm tra - Nhớ lại yêu cầu của từng đề bài kiểm tra - Thực hành nhắc lại cấu trúc chung của bài văn tả người + Thực hành làm bài kiểm tra: - Thực hành chọn đề bài, làm bài kiểm tra - Cả lớp - Một HS đọc to, lớp đọc thầm theo bạn - Cả lớp - GV giảng giải - Cả lớp - GV nêu câu hỏi gợi mở - Cả lớp - HS thực hành chọn và làm bài kiểm tra vào vở, GV theo dõi, hướng dẫn - Thực hành đọc, nắm bắt được nội dung, yêu cầu của các đề bài kiểm tra - Nắm vững yêu cầu của từng đề bài kiểm tra (cùng là tả người nhưng phải biết phân biệt được từng đối tượng khác nhau) - Nhớ và nắm vững nội dung, cấu trúc của bài văn miêu tả - Thực hành làm được bài văn tả người phù hợp với từng đối tượng, lời văn gợi cảm, súc tích, có hình ảnh. c/ Củng cố, tổng kết: - Nhắc lại nội dung bài học - CBB: Lập chương trình hoạt động -Nhận xét - Cả lớp - Cả lớp - Làm được bài văn phù hợp với yêu cầu. Rút kinh nghiệm Huỳnh Thị Kim Hương Trường TH số I Ân Tín 9 TUẦN 20-2011 Tập đọc: NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG (Phạm Khải) I/ Mục tiêu: 1/ Đọc trôi chảy toàn bài, biết đọc diễn cảm bài văn với cảm hứng ca ngợi, kính trọng nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng. 2/ Hiểu các từ ngữ trong bài. Nắm được nội dung chính của bài văn: Biểu dương một công dân yêu nước, một nhà tư sản đã trợ giúp Cách mạng rất nhiều tiền bạc, tài sản trong thời kì Cách mạng gặp khó khăn về tài chính. 3/ Giáo dục HS lòng yêu truyền thống của dân tộc II/ Chuẩn bị:* GV:- Tranh minh hoạ bài đọc (SGK) - PP: Giảng giải, Đàm thoại. * HS: - Dụng cụ học tập. III/ Lên lớp: Phần bài- Nội dung P 2 - Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức 2/ Kiểm tra bài cũ Thái sư Trần Thủ Độ - Cả lớp - Cá nhân ( HS đọc bài và trả lời câu hỏi) - Đọc lưu loát bài văn, trả lời đúng các câu hỏi tìm hiểu nội dung. 3/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài b/ Hướng dẫn tìm hiểu bài * Luyện đọc:- Đọc nội dung bài học - Quan sát tranh minh hoạ bài đọc - Thực hành luyện đọc theo cặp. - GV đọc mẫu toàn bài. * Tìm hiểu nội dung bài. - Tìm hiểu những đóng góp của ông Đỗ Đình Thiện qua các thời kỳ - Tìm hiểu tính cách của ông Đỗ Đình Thiện qua việc làm cụ thể của ông. - Liên hệ về trách nhiệm của một công dân đối với đất nước * Tìm hiểu nội dung bài học * Đọc diễn cảm - Đọc diễn cảm toàn bài - Cá nhân - Cả lớp (HS quan sát)- GV kết hợp giải nghĩa từ khó - Nhóm đôi - Cả lớp (HS theo dõi) - Cá nhân - GV nêu câu hỏi gợi mở - Cá nhân - GV nêu câu hỏi gợi mở - Cá nhân - GV nêu câu hỏi gợi mở - Cá nhân - Cả lớp (Đọc theo nhóm 4HS) - Đọc lưu loát bài văn - Nắm bắt được nội dung bài qua tranh minh hoạ. - Đọc lưu loát bài. Hiểu ý nghĩa các từ khó trong bài - Nắm bắt được nội dung, ngữ điệu bài đọc. Cảm nhận được tính cách của nhân vật trong bài - Nêu được đầy đủ những đóng góp to lớn của ông Đỗ Đình Thiện cho Cách mạng qua các thời kỳ. - Nêu bật được phẩm chất của ông: Đó là một công dân yêu nước góp hết sức mình cho công cuộc đại nghĩa. - Nêu được: trách nhiệm; việc làm; . . . để bảo vệ và xây dựng đất nước. - Nêu đúng nội dung bài học: Biểu dương công dân yêu nước, hết lòng vì cách mạng - Đọc lưu loát toàn bài, chú ý nhấn mạnh đoạn: “Với lòng . . . phụ trách quỹ” c/ Củng cố- Tổng kết - Nhắc lại nội dung bài học - CBB: Trí dũng song toàn -Nhận xét - Cả lớp - Cả lớp - Nắm vững nội dung bài học. Có ý thức tự hào về truyền thống đấu tranh của dân tộc -Rút kinh nghiệm Huỳnh Thị Kim Hương Trường TH số I Ân Tín 10 [...]... bài toán 12 Trường TH số I Ân Tín TUẦN 20-2011 TOÁN * HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP Toán Tiết 99: LUYỆN TẬP CHUNG I/ Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kĩ năng tính chu vi, diện tích hình tròn - Giáo dục HS có ý thức sáng tạo, cẩn thận trong học toán 2/luyện tập Bài1 Tính chu vi hình tròn có đường kính d : a/ d = 0,8m b/ d= 35 cm Bài 2 Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5m bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính... Hỏi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng Bài 3Tinh diện tích hình tròn có bán kính r a/ r = 6cm b/ r = 0 ,5 r = 3 /5 dm Bài 4 Tính diện tích hình tròn có đường kính d : a/ d = 15 cm b/ d = 0,2 m c/ d= 2 /5 dm -Gv hướng dẫn học sinh ……………………………………………………………………………………………… TIẾNG VIỆT * HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP , LUYỆN VIẾT I/ Mục tiêu: 1/ Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ...TUẦN 20-2011 Thứ năm, ngày 13 tháng 01 năm 2011 Lịch sử Bài 18: ÔN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC ( 19 45- 1 954 ) I/ Mục tiêu:Học xong bài này HS biết: - Những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 19 45 đến năm 1 954 ; lập đươc bảng thống kê một số sự kiện theo thời gian ( gắn với các bài đã học ) - Kĩ năng tóm tắt các sự kiện lịch sử tiêu biểu... 1 954 - Thi đi tìm “Địa chỉ đỏ” - Cả lớp - GV ghi và nêu các - Thực hành trình bày rõ, đúng, đủ địa danh HS thực sựkiện, nhân vật lịch sử tương ứng hành trình bày sự kiện với từng địa danh được nêu nhân vật lịch sử tương ứng với từng địa danh được nêu c/ Củng cố, tổng kết: - Nhắc lại nội dung bài học - Cả lớp - Nhớ được các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn từ năm 19 45 đến năm 1 954 ... vẽ tranh trường em xanh sạch đẹp - Vệ sinh bản thân, quần, áo, sách, vở - Thi đua giữa các tổ ,cùng nhau giúp đôi bạn cùng tiến - Gặp một số phụ huynh có học sinh yếu trao đổi về tình hình hoc tập Để phụ huynh có kế hoạch bồi dưỡng ở nhà - Sinh hoạt 15 phút đầu giờ,duy trì thi giải toán trên mạng - Tiếp tục thu các khoảng tiền theo quy định trong tháng 1 3/ Sinh hoạt đội-chơi trò chơi dân gian - Tập... đều và đúng giờ -Thực hiện tốt an toàn giao thông -Có tiến bộ trong học tập +Khuyết điểm -Còn vài em lười học bài _Nộp các khoảng tiền còn chậm + Tuyên dương những HS có tinh thần học tập tốt, năng nổ, nhiệt tình trong lao động, Chí Nguyên ,My Lô ,Toàn ,Ngân ,Hồng Nhung ,Toán ,Toàn Nhắc nhở, động viên những em học còn yếu, chưa chú ý nghe giảng bài.Anh ,Đại ,Truyền ,vũ ,Giang ,Trường 2/ Hướng khắc phục... kết quả bài dài sợi dây thép được uốn cong - HS thực hành làm bài toán thành hai đường tròn có bán vào vở GV theo dõi, kính 7cm và 10cm hướng dẫn + BT 2:sgk- Thực hành tính - Cá nhân- HS trình - Trình bày rõ, biết cách tính chu hiệu chu vi của hai hình tròn có bày Lớp nhận xét, bổ vi hình tròn và tổng chu vi của bán kính là 60cm và 75cm sung hai hình tròn + BT 3:sgk- HS thực hành tính - Cả lớp- HS làm... và điền các quan hệ - Cá nhân- HS trả lời bỏ các quan hệ từ đó từ thích hợp vào chỗ trống trong miệng Lớp nhận xét, bổ từng câu ghép đã cho sung - Tìm được các quan hệ từ thích hợp cho - Cá nhân- HS thực hành từng ô trống trong từng câu ghép đã cho làm bài trên bảng lớp Lớp nhận xét, bổ sung c/ Củng cố, tổng kết: - Nhắc lại nội dung bài học - Cả lớp - Nắm bắt được tác dụng của các quan - CBB: MRVT... động 1: Triển lãm nhỏ (BT 4) + Mục tiêu: HS biết thể hiện tình cảm đối với quê hương + Tiến hành: - trình bày tranh sưu tầm được - Trình bày theo tổ (4 - Thực hành trình bày được tranh theo chủ đề em yêu quê hương tổ) theo chủ đề - Các tổ trình bày tranh trên bìa lịch lớn GV - thuyết minh cho tranh của theo dõi nhóm mình - Đại diện nhóm - Trình bày, làm nổi bật được chủ - HS trình bày Lớp đề em yêu quê... có * Phần luyện tập: - Cả lớp quan hệ từ - Tìm hiểu nội dung, yêu cầu của bài - GV ghi bảng nội dung tập Lớp theo dõi - Đọc, nắm bắt được nội dung, yêu cầu của bài tập - Thực hành tìm câu, xác định từng - Cả lớp vế câu và các từ chỉ quan hệ trong - HS đọc thầm nội dung - Thực hành xác định được câu, các vế từng câu ghép của đoạn văn cho bài tập câu và những tù chỉ quan hệ nối các vế trước - Cả lớp- . 1c/ Bài 3 Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0 ,5 m.bánh xe lớn của một máy kéo đó có bán kính 1m . Hỏi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn. Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5m .bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1 m .Hỏi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS, Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS,

Hình ảnh liên quan

Phần bài- Nội dung P2- Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức - Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS

h.

ần bài- Nội dung P2- Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức Xem tại trang 2 của tài liệu.
II/ Chuẩn bị:* GV:- Bảng phụ viết trước nội dung bài tập 2a                - P2: Gợi mở; Luyện tập thực hành - Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS

hu.

ẩn bị:* GV:- Bảng phụ viết trước nội dung bài tập 2a - P2: Gợi mở; Luyện tập thực hành Xem tại trang 3 của tài liệu.
Phần bài- Nội dung P2- Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức- Cả lớp - Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS

h.

ần bài- Nội dung P2- Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức- Cả lớp Xem tại trang 3 của tài liệu.
Toán Tiết 97: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN - Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS

o.

án Tiết 97: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN Xem tại trang 4 của tài liệu.
* GV:- Bảng phụ; Từ điển từ đồng nghĩa - P2: Gợi mở; Luyện tập thực hành * HS: - Dụng cụ học tập - Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS

Bảng ph.

ụ; Từ điển từ đồng nghĩa - P2: Gợi mở; Luyện tập thực hành * HS: - Dụng cụ học tập Xem tại trang 5 của tài liệu.
Phần bài- Nội dung P2- Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức- Cả lớp - Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS

h.

ần bài- Nội dung P2- Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức- Cả lớp Xem tại trang 6 của tài liệu.
* GV:- Bảng lớp viết trước các đề bài       - P2 : Gợi mở; Luyện tập thực hành * HS: - Dụng cụ học tập - Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS

Bảng l.

ớp viết trước các đề bài - P2 : Gợi mở; Luyện tập thực hành * HS: - Dụng cụ học tập Xem tại trang 9 của tài liệu.
Phần bài- Nội dung P2- Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức - Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS

h.

ần bài- Nội dung P2- Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức Xem tại trang 10 của tài liệu.
* GV:- Bảng phụ viết trước cấu tạo của CTHĐ       - P2: Gợi mở; Luyện tập thực hành * HS: - Dụng cụ học tập - Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS

Bảng ph.

ụ viết trước cấu tạo của CTHĐ - P2: Gợi mở; Luyện tập thực hành * HS: - Dụng cụ học tập Xem tại trang 15 của tài liệu.
II/ Chuẩn bị:* GV:- Bảng phụ - P2: Gợi mở; Luyện tập thực hành                * HS: - Dụng cụ học tập - Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS

hu.

ẩn bị:* GV:- Bảng phụ - P2: Gợi mở; Luyện tập thực hành * HS: - Dụng cụ học tập Xem tại trang 16 của tài liệu.
Phần bài- Nội dung P2- Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức- Cả lớp - Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS

h.

ần bài- Nội dung P2- Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức- Cả lớp Xem tại trang 17 của tài liệu.
Phần bài- Nội dung P2- Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức - Gián án giao an 5 tuan 20+GDKNS

h.

ần bài- Nội dung P2- Hình thức Yêu cầu cần học 1/ Ổn định tổ chức Xem tại trang 21 của tài liệu.