0

Gián án GIAO AN LOP 3 TUAN 21 ( KNS + CKTKN )

29 594 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 09:11

tn 21 Thứ hai Tập đọc - Kể chuyện ÔNG TỔ NGHỀ THÊU I. Mục tiêu * Tập đọc: Đọc trôi chảy cả bài, đọc đúng : đốn củi, vỏ trứng, triều đình, lẩm nhẩm, mỉm cười, nhàn rỗi; Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. - Hiểu nội dung câu chuyện : Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK) * Kể chuyện: Kể lại được một đoạn của câu chuyện. HS khá, giỏi biết đặt tên cho từng đoạn câu chuyện. II. Đồ dùng dạy - học: Tranh trong SGK; Bảng phụ ghi ND cần luyện đọc. III. Các hoạt động dạy - học A. Kiểm tra bài cũ (5 phút): 2 HS HTL bài thơ Chú ở bên Bác Hồ và nêu ND của bài thơ. B. Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Giới thiệu bài (1 phút) 2. Luyện đọc (10 phút) a. GV đọc diễn cảm toàn bài b. HDHS luyện đọc kết hợp giải nghóa từ - Đọc từng câu + Rút từ khó - luyện đọc - Đọc từng đoạn trước lớp + HD luyện đọc đoạn + Hiểu từ mới SGK + Tập đặt câu với từ : nhập tâm, bình an 3. Hướng dẫn tìm hiểu bài (14 phút) - YC đọc thầm đoạn 1, trả lời : + Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào ? + Nhờ chăm chỉ học tập, Trần Quốc Khái đã thành đạt như thế nào ? - YC đọc thầm đoạn 2, trả lời : + Khi Trần Quốc Khái đi sứ Trung Quốc, vua Trung Quốc đã nghó ra cách gì để thử tài sứ thần VN ? - YC đọc thầm đoạn 3, 4 trả lời : + Ở trên lầu cao, Trần Quốc Khái đã làm gì để sống ? - Quan sát tranh - Mỗi HS đọc tiếp nối từng câu - Luyện đọc - 5 HS đọc 5 đoạn trước lớp. - 1 HS đọc phần chú giải trong SGK. - HS đặt câu + Trần Quốc Khái học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà nghèo, không có đèn, . đọc sách. + Ông đỗ tiến só, trở thành vò quan to trong triều đình. + Vua cho dựng lầu cao, mời Trần Quốc Khái lên chơi, rồi cất thang để xem ông làm thế nào. + Bụng đói, không có gì ăn, ông đọc ba chữ trên bức trướng " Phật trong * GV : Phật trong lòng - Tư tưởng của Phật ở trong lòng mỗi người, có ý mách ngầm Trần Quốc Khái : có thể ăn bức tượng. + Trần Quốc Khái đã làm gì để không bỏ phí thời gian ? + Trần Quốc Khái đã làm gì để xuống đất bình an vô sự ? - YC đọc thầm đoạn 5, trả lời : + Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu ? + Nội dung câu chuyện nói điều gì ? 4. Luyện đọc lại (10 phút) - Chọn đọc mẫu đoạn 3. - HD đọc đoạn 3 - HD đọc đoạn văn lòng", hiểu ý người viết, ông bẻ tay tượng Phật nếm thử . mà ăn. + Ông mày mò quan sát hai cái lọng và bức trướng thêu, nhớ nhập tâm cách thêu trướng và làm lọng. + Ông nhìn những con dơi xoè cánh cao đi chao lại như chiếc lá bay, bèn bắt chước chúng, ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự. + Vì ông là người đã truyền dạy cho dân nghề thêu, nhờ vậy nghề này được lan truyền rộng. + Ca ngợi Trần Quốc …… - HS luyện đọc đoạn văn - Vài HS thi đọc đoạn văn - 1 HS đọc cả bài. Kể chuyện (20 phút) 1. GV nêu nhiệm vụ : Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện. Sau đó, tập kể một đoạn của câu chuyện. 2. HS HS kể chuyện a. Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện - Nhắc các em đặt tên ngắn gọn, thể hiện đúng nội dung. - YC HS đọc thầm, làm bài cá nhân. - GV viết bảng tên đúng và hay. Nhận xét b/ Kể lại một đoạn của câu chuyện - YC mỗi HS chọn 1 đoạn để kể. - Bình chọn người kể hay nhất. C. Củng cố, dặn dò (2 phút) - Qua câu chuyện này, em hiểu điều gì ? - Khuyến khích HS kể lại cho người thân nghe. - Nhận xét tiết học. - 1 HS đọc YC của BT và mẫu ( Đoạn 1……) - HS làm bài ở VBT - HS tiếp nối nhau đặt tên cho đoạn 1, sau đó là đoạn 2, 3, 4, 5 - HS suy nghó, chuẩn bò lời kể. - 5 HS tiếp nối nhau kể lại 5 đoạn. - HS phát biểu: Chòu khó học hỏi, ta sẽ học được nhiều điều hay./ sáng tạo nên đã học được nghề thêu, truyền dạy cho dân. / Nhân dân ta rất biết ơn ông tổ nghề thêu. To¸n LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Biết cộng nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm các số có đến 4 chữ số và giải toán bằng hai phép tính. - BT cần làm: Bài 1; 2; 3; 4. - GDHS tính cẩn thận, tự giác làm bài. II. Hoạt động dạy - học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A. Kiểm tra bài cũ (5 phút) - Gọi 2HS lên bảng làm BT: Đặt tính rồi tính: 2634 + 4848 ; 707 + 5857 - Nhận xét ghi điểm. B. Bài mới 1. Giới thiệu bài (1 phút) 2. Luyện tập Bài 1: Gọi HS nêu bài tập 1. - GV ghi bảng phép tính: 4000 + 3000 = ? - Yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm, lớp nhận xét bổ sung. - Yêu cầu HS tự nhẩm các phép tính còn lại. - Gọi HS nêu miệng kết quả. - Nhận xét chữa bài. Bài 2: Gọi HS nêu bài tập 2. - Yêu cầu cả lớp làm vào vơ û nháp. - Mời 2 em nêu bài làm của mình - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài . - GV nhận xét đánh giá. Bài 3: Gọi HS nêu bài tập 3. - 2 em lên bảng làm bài. - lớp theo dõi, nhận xét bài bạn. - Lớp theo dõi giới thiệu bài - HS đọc yêu cầu bài tập 1 - HS cách nhẩm các số tròn nghìn, lớp nhận xét bổ sung. ( 4 nghìn cộng 3 nghìn bằng 7 nghìn vậy : 4000 + 3000 = 7 000 ). - Cả lớp tự làm các phép tính còn lại. - 2HS nêu kết quả, lớp nhận xét chữa bài. 5000 + 1000 = 6000 4000 + 5000 = 9000 6000 + 2000 = 8000 8000 + 2000 = 10 000 - Một em đọc đề bài 2 . - Cả lớp làm vào vở nháp . - HS nêu, lớp lắng nghe và bổ sung: 2000 + 400 = 2400 9000 + 900 = 9900 300 + 4000 = 4300 600 + 5000 = 5600 7000 + 800 = 7800 - Từng cặp đổi vở chéo để KT. - Yêu cầu cả lớp làm bảng con. - GV và HS nhận xét đánh giá. Bài 4: Gọi HS đọc bài toán. - Hướng dẫn HS phân tích bài toán. - Yêu cầu cả lớp tự làm bài vào vở. - Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. 3. Củng cố - Dặn dò (2 phút) - Nhận xét tiết học. - Dặn về nhà học và xem lại các bài tập đã làm. - Đặt tính rồi tính. - Lớp tự làm bài. 2541 5348 4827 805 + 4 238 + 936 + 2634 + 6475 6779 6284 7461 7280 - 1 em đọc bài toán, lớp đọc thầm. - Phân tích bài toán theo gợi ý của GV. - Tự làm bài vào vở. - 1 em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét. Bài giải Số lít dầu buổi chiều bán được là: 342 x 2 = 684 (l) Số lít dầu cả 2 buổi bán được là: 342 + 648 = 1026 (l) Đáp số: 1026 lít dầu _________________________ Đạo đức TÔN TRỌNG KHÁCH NƯỚC NGOÀI (Tiết 1) I. Mục tiêu: Nêu được một số biểu hiện của việc tôn trọng khách nước ngoài phù hợp với lứa tuổi. - Có thái độ, hành vi phù hợp khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nước ngoài trong các trường hợp đơn giản - Biết vì sao cần phải tôn trọng khách nước ngoài. * GD cho HS kó năng sống: Kó năng thể hiện sự tự tin, tự trọng khi tiếp xúc với khách nước ngoài. II. Tư liệu và phương tiện: Tranh SGK, phiếu học tập, VBT. III. Các hoạt động dạy - học A. Kiểm tra bài cũ (5 phút) - Thiếu nhi VN và thiếu nhi quốc tế giống và khác nhau ở điểm nào ? - Để thể hiện tình hữu nghò, đoàn kết với thiếu nhi quốc tế, các em cần phải làm gì ? - Để thực hiện đoàn kết với thiếu nhi quốc tế, ta cần ghi nhớ điều gì ? B. Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Giới thiệu bài (1 phút) 2. Bài mới (28 phút) a) Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ các nhóm. - YC các nhóm quan sát các tranh nhận xét về cử chỉ, thái độ, nét mặt của các bạn nhỏ trong các tranh khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nước ngoài. * Kết luận : Các bức tranh vẽ các bạn nhỏ đang gặp gỡ, trò chuyện với khách nước ngoài. Thái độ, cử chỉ của các bạn rất vui vẻ, tự nhiên, tự tin. Điều đó biểu lộ lòng tự trọng, mến khách của người VN. Chúng ta cần tôn trọng khách nước ngoài. b) Hoạt động 2 : Phân tích truyện - GV đọc truyện " Cậu bé tốt bụng" - Chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận theo các câu hỏi: + Bạn nhỏ đã làm việc gì ? + Việc làm của bạn nhỏ thể hiện tình cảm gì đối với người khách nước ngoài ? + Theo em, người khách nước ngoài sẽ nghó như thế nào về cậu bé VN ? + Em có suy nghó gì về việc làm của bạn nhỏ trong truyện ? + Em nên làm những việc gì thể hiện sự tôn trọng với khách nước ngoài ? * Kết luận : - Khi gặp khách nước ngoài em có thể chào, cười thân thiện, chỉ đường nếu họ nhờ giúp đỡ. - Các em nên giúp đỡ khách nước ngoài những việc phù hợp khi cần thiết. - Việc đó thể hiện sự tôn trọng, lòng mến khách của các em, giúp khách nước ngoài thêm hiểu biết và có cảm tình với đất nước VN. c) Hoạt động 3 : Nhận xét hành vi - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ các nhóm. + Tình huống 1 : (nhóm 1 + 2 + 3) - Các nhóm thảo luận - Đại diện các nhóm trình bày kết quả. - Các nhóm thảo luận - Đại diện các nhóm trình bày kết quả. - Các nhóm thảo luận. - Trình bày kết quả thảo luận. + Tình huống 2 : (nhóm 4 + 5 + 6) * Kết luận : GV kết luận 2 ý HS đã trả lời xong. 3. Hướng dẫn thực hành (3 phút) Sưu tầm những câu chuyện, tranh vẽ nói về việc : - Cư xử niềm nở, lòch sự, tôn trọng khách nước ngoài. - Sẵn sàng giúp đỡ khách nước ngoài khi cần thiết. - Thực hiện cư xử niềm nở, lòch sự, tôn trọng khi gặp gỡ, tiếp xúc với khách nước ngoài. - Nhận xét tiết học. + TH1 : Chê bai trang phục và ngôn ngữ của dân tộc khác là một điều không nên. Mỗi dân tộc đều có quyền giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc mình. Tiếng nói, trang phục, văn hoá …… của các dân tộc đều cần được tôn trọng như nhau. + TH2:Trẻ em VN cần cởi mở, tự tin khi tiếp xúc với người nước ngoài để họ thêm hiểu về đất nước mình, thấy được lòng hiếu khách, sự thân thiện, an toàn trên đất nước chúng ta. _____________________________________________________________________ Thứ ba Toán PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 I. Mục tiêu: Biết trừ các số trong phạn vi 10 000 (bao gồm đặt tính và tính đúng). - Biết giải toán có lời văn (có phép trừ và các số trong phạm vi 10 000) - BT cần làm: Bài 1; 2 (b); 3; 4. HS khá, giỏi coa thể làm cả 4 BT. - GDHS tính cẩn thận, tự giác làm bài. II. Các hoạt động dạy - học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A. Kiểm tra bài cũ (5 phút) - Gọi 2HS lên bảng làm BT: 6000 + 2000 = 6000 + 200 = 400 + 6000 = 4000 + 6000 = - Nhận xét ghi điểm B. Bài mới 1. Giới thiệu bài (1 phút) - 2 em lên bảng làm BT. - Lớp theo dõi nhận xét bài bạn. - Lớp theo dõi giới thiệu 2. Nội dung bài a) Hướng dẫn thực hiện phép trừ (10 phút) - GV ghi bảng 8652 – 3917 - Yêu cầu HS tự đặt tính rồi tính. - Mời 1HS lên bảng thực hiện. - Gọi HS nêu cách tính, GV ghi bảng như SGK. - GV chốt lại: Muốn trừ một số có bốn chữ số cho số có bốn chữ số ta viết số bò trừ rồi viết số trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng phải thẳng cột , viết dấu trừ và kẻ đường gạch ngang rồi thực hiện từ phải sang trái. b) Luyện tập (20 phút) Bài 1: Gọi HS nêu bài tập 1. - Yêu cầu lớp thực hiện vào bảng con . - Mời một em lên bảng sửa bài . - HS nhận xét đánh giá. Bài 2b: Gọi HS nêu bài tập 2. - Yêu cầu cả lớp làm vào vơ nháp. - Mời 2HS lên bảng làm bài. - Yêu cầu lớp đổi chéo vở và chữa bài . - GV nhận xét đánh giá. Bài 3: Gọi HS đọc bài 3. - Hướng dẫn HS phân tích bài toán. - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. - Mời một HS lên bảng giải. - Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. - HS trao đổi và dựa vào cách thực hiện phép cộng hai số trong phạm vi 10 000 đã học để đặt tính và tính ra kết quả 8652 - 3917 4735 - 2 em nêu lại cách thực hiện phép trừ - Một em nêu đề bài tập: Tính. - Lớp thực hiện làm vào bảng con . - Một em lên bảng thực hiện, lớp nhận xét chữa bài. 6385 7563 8090 3561 - 2927 - 4908 - 7131 - 924 3458 2655 959 2637 - Đặt tính rồi tính. - Lớp thực hiện vào vơ ûnháp. - 2 em lên bảng đặt tính và tính, lớp bổ sung. 9996 2340 - 6669 - 512 3327 1828 - Một em đọc đề bài 3. - Cùng GV phân tích bài toán. - Cả lớp làm vào vở bài tập . - Một HS lên giải bài, lớp nhận xét, chữa bài. Bài giải Cửa hàng còn lại số mét vải là: 4283 – 1635 = 2648 ( m) Bài 4: GV yêu cầu HS đọc yêu cầu BT 4. - Muốn tìm được trung điểm ta phải làm thế nào ? - Muốn xác đònh được trung điểm của đoạn thẳng AB ta làm thế nào ? - GV yêu cầu HS vẽ. 3) Củng cố - Dặn dò (3 phút) - Yêu cầu nhận xét đúng hay sai ? a) 7284 b) 6473 - 3528 - 5645 4766 828 - Nhận xét tiết học - Về nhà xem lại các BT đã làm. Đáp số: 2648 m vải - Vẽ đoạn thẳng AB dài 8 cm. - Lấy 8 : 2 = 4 (cm) - HS vẽ. - a) Sai ; b) đúng. ___________________________ Chính tả ÔNG TỔ NGHỀ THÊU I. Mục tiêu: Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. Bài viết sai không quá 5 lỗi. - Làm đúng BT(2) a/ b. HS khá, giỏi làm cả BT2. - GDHS ý thức giữ gìn VSCĐ. II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ viết sẵn BT2a & 2b ( viết bảng 2 lần ); bảng con. III. Các hoạt động dạy - học A. Kiểm tra bài cũ (5 phút): GV đọc cho 2 HS viết trên bảng lớp, cả lớp viết bảng con các từ ngữ : gầy guộc, lem luốc, tuốt lúa, suốt ngày. B. Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Giới thiệu bài (1 phút) - Nêu MĐ,YC tiết học 2. Hướng dẫn nghe - viết (25 phút) a) Tìm hiểu bài viết - Đọc mẫu lần 1. Hỏi: + Những từ ngữ nào cho thấy Trần Quốc Khái rất ham học? b) HD cách trình bày bài viết - Đoạn văn có mấy câu? - Trong đoạn văn những chữ nào phải viết - 2 HS đọc lại + Cậu học cả khi đốn củi, lúc kéo vó tôm, bắt đom đóm đểû học. - Đoạn văn có 4 câu. - Những chữ đầu câu và tên riêng hoa? Vì sao? c) HD viết từ khó - Yêu cầu HS đọc thầm bài viết và tìm các từ khó, dễ viết sai chính tả. - Đọc cho HS viết trên bảng lớp, bảng con. d) Viết chính tả - Đọc cho HS viết bài vào vở ô li. - Đọc cho HS soát lỗi. e) Chấm bài, nhận xét - Chấm 1 số bài, NX, chữa lỗi viết sai nhiều. 3. Hướng dẫn HS làm bài tập (7 phút) Bài tập 2: (lựa chọn) - Giúp HS nắm YC của BT - Yêu cầu HS làm ýa. HS khá, giỏi làm cat bài. - Nhận xét bài làm trên bảng. 4. Củng cố - dặn dò (2 phút) - Nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về viết lại bài và hoàn thành BT chính tả. - Các từ khó: đốn củi, vỏ trứng, ánh sáng, đọc sách, . - Viết trên bảng lớp, bảng con. - Viết vào vở ô li. - HS nêu yêu cầu của BT và làm vào VBT. - 1 HS lên bảng làm ý a - HS nhận xét, chữa bài. - HS khá, giỏi làm ý b; Gv nhận xét, chữa bài. a. chăm chỉ - trở thành - trong - triều đình - trước thử thách - xử trí - làm cho - kính trọng - nhanh trí - truyền lại - cho nhân dân. b. nhỏ - đã - nổi tiếng - tuổi - đỗ - tiến só - hiểu rộng - cần mẫn - lòch sử - cả thơ - lẫn văn xuôi - của. ______________________________ Tự nhiên và xã hội THÂN CÂY I. Mục tiêu: Phân biệt được các loại thân cây theo cách mọc (thân đứng, thân leo, thân bò) theo cấu tạo (thân gỗ, thân thảo). - GDHS các kó năng sống: Tìm kiếm và xử lí thông tin; tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin. II. Đồ dùng dạy học: Tranh SGK, phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy - học A. Kiểm tra bài cũ (5 phút): Kể tên một số cây mà em biết. - Nêu những điểm giống nhau, khác nhau của cây. B. Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Giới thiệu bài (1 phút) 2. Dạy bài mới (28 phút) a) Hoạt động 1 : Làm việc với SGK theo nhóm - YC thảo luận nhóm cặp. YC quan sát Hình/78,79 SGK và trả lời theo gợi ý : + Chỉ và nói tên các cây có thân mọc đứng, thân leo, thân bò trong các hình. + Trong đó cây nào có thân gỗ (cứng), cây nào có thân thảo (mềm) ? - Các nhóm thảo luận - Trình bày kết quả thảo luận. Mỗi nhóm lên trình bày đặc điểm về cách mọc và cấu tạo thân của 1 cây. Hình Tên cây Cách mọc Cấu tạo Đứng Bò Leo Thân gỗ (cứng) Thân thảo (mềm) 1 Cây nhãn x x 2 Cây bí đỏ (bí ngô) x x 3 Cây dưa chuột x x 4 Cây rau muống x x 5 Cây lúa x x 6 Cây su hào x x 7 Các cây gỗ trong rừng x x - GV hỏi : Cây su hào có gì đặc biệt ? * Kết luận : - Các cây thường có thân mọc đứng; một số cây có thân leo, thân bò. - Có loại cây thân gỗ, có loại cây thân thảo. - Cây su hào có thân phình to thành củ. b) Hoạt động 2 : Chơi trò chơi BINGO - Tổ chức và hướng dẫn cách chơi. - Chia lớp thành 2 nhóm. - Gắn lên bảng hai bảng câm theo mẫu sau : - Có thân phình to thành củ Cấu tạo Cách mọc Thân gỗ Thân thảo [...]... - an nan ngang thứ hai : Nhấc nan dọc 1, 3, 5, 7, 9 và luồn nan ngang thứ hai vào Dồn nan ngang thứ hai cho khít với nan ngang thứ nhất - an nan ngang thứ ba : giống như an nan ngang thứ nhất - an nan ngang thứ 4: giống như an nan ngang thứ 2 Cứ an như vậy cho đến hết nan ngang thứ bảy * Chú ý : an xong mỗi nan ngang phải dồn nan cho khít rồi mới an tiếp nan sau Bước 3 : Dán nẹp xung quanh... ngày; Tháng 3 có 31 ngày + Tháng 6 có 30 ngày; Tháng 7 có 31 ngày + Tháng10 có 31 ngày; Tháng 11 có 30 ngày * Một em đọc đề bài 2 - Cả lớp quan sát lòch và làm bài - 2 em trình bày kết quả, lớp nhận xét bổ sung: + Ngày 19 tháng 8 là thứ sáu + Ngày cuối cùng của tháng 8 là thứ tư + Tháng 8 có 4 chủ nhật + Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28 - Tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày - Tháng 1, 3, 5, 7,... ghi các tháng trong năm 2005 và các ngày trong mỗi tháng - Quan sát lòch 2005 trong SGK và trả lời: - Yêu cầu HS quan sát tờ lòch năm + Một năm có 12 tháng đó là : Tháng 1 , 2005 trong SGK và TLCH: tháng 2 , tháng 3, tháng 4 (t ), tháng 5, + Một năm có bao nhiêu tháng ? + Đó là những tháng nào ? tháng 6 , tháng 7 , tháng 8 , tháng 9 , tháng - GV ghi tên các tháng lên bảng 10 , tháng 11, tháng 12 -... dò (3 phút) - Gọi HS trả lời: + Những tháng nào có 30 ngày ? + Những tháng nào có 31 ngày ? + Tháng hai có bao nhiêu ngày ? - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà học và ghi nhớ cách xem lòch - HS đếm số ngày trong từng tháng và ghi nhớ ( cá nhân, đồng thanh) * Một em nêu yêu cầu bài - Cả lớp tự làm bài - 3HS nêu miệng kết quả, lớp nhận xét + Tháng này là tháng 1 Tháng sau là tháng 2 + Tháng 1 có 31 ... an nong mốt bằng giấy, bìa (H. 4) Cách an nong mốt là nhấc 1 nan, đè 1 nan và lệch nhau 1 nan dọc giữa hai hàng nan ngang liền kề an nong mốt bằng bìa được thực hiện theo trình tự sau - an nan ngang thứ nhất : Đặt các nan dọc lên bàn, đường nối liền các nan dọc nằm ở phía dưới Sau đó, nhấc nan dọc 1, 4, 6, 8 lên và luồn nan ngang thứ nhất vào Dồn nan ngang thứ nhất khít với đường nối liền các nan... Quan sát b) Hoạt động 2 : GV hướng dẫn mẫu Bước 1 : Kẻ, cắt các nan an - Vài HS thực hành cắt - Cắt các nan dọc : Cắt một hình vuông có cạnh 9 ô Sau đó, cắt theo các đường kẻ trên giấy, bìa đến hết ô thứ 8 như hình 2 để làm các nan dọc - Cắt 7 nan ngang và 4 nan dùng để dán nẹp xung quanh tấm an có kích thước rộng 1ô, dài 9ô Nên cắt các nan ngang khác màu với nan dọc và nan dán nẹp xung quanh (H . 3) ... nhắc lại 3 bước thực hiện - HS thực hành lại và trình bày sản phẩm Thủ công - Tiết 21 AN NONG MỐT (Tiết 2) I Mục tiêu: Thực hành an nong mốt - HS an được nong mốt Dồn được nan nhưng có thể chưa khít Dán được nẹp xung quanh tấm an - HS khéo tay: an được tấm an Các nan an khít nhau Nẹp đượctấm an chắc chắn Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm an hài hoà II Chuẩn bò: Tranh quy trình... một - Nhắc lại số tháng trong một năm tháng (7 phút) - Tiếp tục quan sát các tháng trong tờ lòch - Cho HS quan sát phần lòch tháng 1 để đếm số ngày trong từng tháng năm 2005 ở SGK + Tháng một có 31 ngày + Tháng 1 có bao nhiêu ngày ? + Tháng hai có 28 ngày + Tháng 2 có mấy ngày ? - Cứ như thế học sinh trả lời hết số ngày ở - Giới thiệu thêm: Những năm các tháng trong một năm nhuận, tháng hai có 29 ngày... : Dán nẹp xung quanh tấm an Bôi hồ vào mặt sau của 4 nan còn lại Sau đó lần lượt dán từng nan XQ tấm an để giữ cho các nan trong tấm an không bò tuột (giống như tấm an ở H. 1). Chú ý dán cho thẳng và sát với mép tấm an để được tấm an đẹp 3 Củng cố - dặn dò (2 phút) - YC HS nhắc lại : an nong mốt có mấy bước ? - Tổ chức cho HS kẻ, cắt các nan an bằng giấy, bìa và tập an nong mốt - Nhận xét tiết... 8,10, 12 có 31 ngày - Tháng hai có 28 hoặc 29 ngày Thủ công - Tiết 21 AN NONG MỐT (Tiết 1) I Mục tiêu: Biết cách an nong mốt - Kẻ, cắt được các nan tương đối đều nhau - an được nong mốt Dồn được nan nhưng có thể chưa khít Dán được nẹp xung quanh tấm an - HS khéo tay: Kẻ, cắt được các nan đều nhau an được tấm an nong mốt Các nan an khít nhau Nẹp được tấm an chắc chắn II Chuẩn bò: Tranh quy trình . luận. + Tình huống 2 : (nhóm 4 + 5 + 6) * Kết luận : GV kết luận 2 ý HS đã trả lời xong. 3. Hướng dẫn thực hành (3 phút) Sưu tầm những câu chuyện, tranh. tình với đất nước VN. c) Hoạt động 3 : Nhận xét hành vi - GV chia nhóm, giao nhiệm vụ các nhóm. + Tình huống 1 : (nhóm 1 + 2 + 3) - Các nhóm thảo luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án GIAO AN LOP 3 TUAN 21 ( KNS + CKTKN ), Gián án GIAO AN LOP 3 TUAN 21 ( KNS + CKTKN ),

Hình ảnh liên quan

II. Đồ dùng dạy - học: Tranh trong SGK; Bảng phụ ghi ND cần luyện đọc. III. Các hoạt động dạy - học - Gián án GIAO AN LOP 3 TUAN 21 ( KNS + CKTKN )

d.

ùng dạy - học: Tranh trong SGK; Bảng phụ ghi ND cần luyện đọc. III. Các hoạt động dạy - học Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Yêu cầu cả lớp làm bảng con. - GV và HS nhận xét đánh giá. - Gián án GIAO AN LOP 3 TUAN 21 ( KNS + CKTKN )

u.

cầu cả lớp làm bảng con. - GV và HS nhận xét đánh giá Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Gọi 2HS lên bảng làm BT: - Gián án GIAO AN LOP 3 TUAN 21 ( KNS + CKTKN )

i.

2HS lên bảng làm BT: Xem tại trang 6 của tài liệu.
I. Mục tiêu: Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Gián án GIAO AN LOP 3 TUAN 21 ( KNS + CKTKN )

c.

tiêu: Nghe- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Đọc cho HS viết trên bảng lớp, bảng con. - Gián án GIAO AN LOP 3 TUAN 21 ( KNS + CKTKN )

c.

cho HS viết trên bảng lớp, bảng con Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình Tên cây Cách - Gián án GIAO AN LOP 3 TUAN 21 ( KNS + CKTKN )

nh.

Tên cây Cách Xem tại trang 10 của tài liệu.
II. Đồ dùng dạy - học: Tranh sgk; Bảng phụ ghi ND cần luyện đọc. III. Các hoạt động dạy - học - Gián án GIAO AN LOP 3 TUAN 21 ( KNS + CKTKN )

d.

ùng dạy - học: Tranh sgk; Bảng phụ ghi ND cần luyện đọc. III. Các hoạt động dạy - học Xem tại trang 11 của tài liệu.
II. Đồ dùng dạy - học: Bảng phụ viết đoạn văn (có 2, 3 câu thiếu dấu phẩy sau các - Gián án GIAO AN LOP 3 TUAN 21 ( KNS + CKTKN )

d.

ùng dạy - học: Bảng phụ viết đoạn văn (có 2, 3 câu thiếu dấu phẩy sau các Xem tại trang 13 của tài liệu.
trên dòng kẻ ô li trên bảng. - Gián án GIAO AN LOP 3 TUAN 21 ( KNS + CKTKN )

tr.

ên dòng kẻ ô li trên bảng Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Gọi 2HS lên bảng làm bài tập: Tính nhẩm: - Gián án GIAO AN LOP 3 TUAN 21 ( KNS + CKTKN )

i.

2HS lên bảng làm bài tập: Tính nhẩm: Xem tại trang 17 của tài liệu.
Chia lớp làm 2 nhóm thi xếp hình tam giác - Gián án GIAO AN LOP 3 TUAN 21 ( KNS + CKTKN )

hia.

lớp làm 2 nhóm thi xếp hình tam giác Xem tại trang 18 của tài liệu.