0

Bài soạn tuan 20 lop 5_New

25 277 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:12

Thứ 2 ngày 17 tháng 2 năm 2011 TẬP ĐỌC THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ I/ MỤC TIÊU : - Biết đọc nhấn giọng ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, nhấn giọng những từ ngữ cần thiết - Biết đọc diễn cảm bài văn,đọc phân biệt lời các nhân vật. - Hiểu : Thái sư Trần Thủ Độ là người gương mẫu, nghiêm minh,công bằng không vì tình riêng mà làm sai phép nước .(Trả lời được các câu hỏi trong SGK) - HSY đánh vần, luyện đọc 5 câu đầu. II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : + GV : Tranh minh hoạ . III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Bài cũ: Người công dân số một (5') - GV nhận xét bài kiểm tra HS đọc phân vai. * Lớp nhận xét 2. Giới thiệu bài mới: (1') - Giáo viên giới thiệu: Thái sư Trần Thủ Độ - Học sinh lắng nghe 3 Dạy - học bài mới : * Hoạt động 1: Luyện đọc (15') - Hoạt động cả lớp * Cách tiến hành: - GV hướng dẫn HS thực hiện GV chú ý nhận xét cách đọc của HS. - Bài này chia làm mấy đoạn ? - GV ghi bảng những từ khó phát âm: - GV hướng dẫn HS đọc từ khó : GV đọc mẫu, HS đọc .(Có thể là HS yếu) - Giao nhiệm vụ cho HS yếu luyện đọc 5 câu đầu. - GV theo dõi sửa sai cho HS. * GV đọc mẫu toàn bài . * 1 HS đọc mẫu toàn bài . * Lớp theo dõi và tìm hiểu cách đọc đoạn . - HS 1: Trần Thủ Độ …. Oâng mới tha cho - HS 2 : Một lần khác …. Lụa thưởng cho. - HS 3 : Phần còn lại - Lần lượt học sinh đọc nối tiếp theo đoạn. (Lần 1) - HS nhận xét phần đọc của bạn. - Học sinh nêu những từ phát âm sai của bạn. - Học sinh gạch dưới từ khó đọc thái sư, câu đương, kiệu, quân hiệu * HS luyện đọc từ khó. -Lần lượt học sinh đọc nối tiếp theo đoạn. (Lần 2) - HS nhận xét phần đọc của bạn - Học sinh đọc phần chú giải. * HS luyện đọc theo cặp . * Lớp theo dõi . * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài (10') - GV nêu câu hỏi : - HS đọc đoạn 1 + Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì? -… đồng ý nhưng yêu cầu chặt 1 ngón chân để phân biệt với câu đương khác . + Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lí ra sao? - HS đọc đoạn 2 …. Không những không trách móc mà còn thưởng cho vàng, lụa - HS đọc đoạn 3 + Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói như thế nào ? * HS thảo luận nhóm đôi tìm ý trả lời. + Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào? … nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương , phép nước . * Hoạt động 3: Đọc diễn cảm .(7') * Cách tiến hành: GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 1 – 2 đoạn kịch theo phân vai . GV đọc mẫu đoạn kịch . - Kiểm tra việc luyện đọc của HS yếu. - Thi đọc diễn cảm Nhận xét - Hoạt động lớp, cá nhân 3 HS đọc đoạn kịch theo phân vai : HS đọc thể hiện tâm trạng từng nhân vật . Từng tốp HS phân vai luyện đọc . - HS yếu đọc bài. - Một vài cặp HS thi đọc diễn cảm. * Lớp nhận xét. - Lắng nghe. 4/ Củng cố - dặn dò: (3')  Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Lắng nghe -Chuẩn bị: “Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng” TOÁN LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: - Biết tính chu vi hình tròn,tính đường kính của hình tròn khi biết chu vi của hình tròn đó. - Bài tập cần làm :1b,c ;2 ;3a. - HSY làm được bài 1b,c. II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : Phấn màu, bảng phụ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.KT Bài cũ: Chu vi hình tròn .(4') - 2 học sinh lần lượt nêu quy tắc , công thức tính chu vi hình tròn. Tính chu vi hình tròn biết: d = 6cm ; r = 2,5 cm - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 2. Giới thiệu bài mới: (2') 3.Dạy - học bài mới : (30') Bài 1 : vận dụng trực tiếp công thức tính chu vi hình tròn và củng cố kĩ năng nhân các STP. Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não. * Cách tiến hành: GV yêu cầu HS nhắc lại công thức tính chu vi hình tròn . GV chú ý trường hợp r = 2 1 2 cm thì có thể đổi hỗn số ra STP - Hướng dẫn HS yếu làm bài. - Giáo viên nhận xét. Bài 2: - Luyện tập tính đường kính hoặc bán kính của hình tròn khi biết chu vi của nó - Củng cố kĩ năng tìm thừa số chưa biết của một tích. - Củng cố kĩ năng làm tính chia các STP. - Thực hiện. - Lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân, lớp. - 1 HS đọc yêu cầu của BT . - HS làm vào vở . - 3 HS lên bảng làm bài Học sinh sửa bài. * Lớp nhận xét. - Học sinh đọc đề * Cách tiến hành: - Gv yêu cầu HS nêu các bước tính - Chấm ,chữa. - GV nhận xét, kết luận. Bài 3a: Vận dụng công thức tính chu vi hình tròn khi biết đường kính của nó . * Cách tiến hành: GV hướng dẫn HS thực hiện . GV h dẫn HS thấy : Bánh xe lăn 1 vòng thì xe đạp đi được 1 quãng đường đúng bằng chu vi của bánh xe . Bánh xe lăn bao nhiêu vòng thì xe đạp đi được quãng đường dài bằng bấy nhiêu lần chu vi của bánh xe. -GV nhận xét, kết luận. 4/ Củng cố - dặn dò: (3') - Cho HS nhắc lại kiến thức vừa học. - HD Chuẩn bị: “ Diện tích hình tròn “ - Nhận xét tiết học. - HS nêu. - 2 HS lên bảng tính. - Lớp làm vào vở - Lần lượt lên bảng sửa bài (Chú ý cách trình bày cho từng bài) : a) d = 15,7 : 3,14 = 5 (m). b) r = 18,84 : 3,14 : 2 = 3 (dm) - Cả lớp nhận xét. - Học sinh đọc đề. 1 HS lên bảng giải Lớp làm vào vở - Lần lượt lên bảng sửa bài * Lớp nhận xét. -Thực hiện.Lắng nghe. CHÍNH TẢ NGHE VIẾT : CÁNH CAM LẠC MẸ I/ MỤC TIÊU: - Viết đúng bài CT,trình bày đúng hình thức bài thơ. - Làm được BT2a/b. - GD BVMT: GD tình cảm yêu quý loài vật trong môi trường thiên nhiên,nâng cao ý thức BVMT. II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : Bảng phụ viết sẵn bài tập 2 + HS: Vở chính tả. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Kiểm tra bài cũ: (5') - GV cho HS ghi lại các từ :ngọt ngào, tháng giêng,chiến công,lim dim. * GV nhận xét, kết luận. 2. Giới thiệu bài mới: (2') Chính tả nghe – viết bài : Cánh cam lạc mẹ. 3.Dạy - học bài mới :  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe – viết(15') .- Giáo viên đọc lần 1 bài chính tả . - Cho HS đọc thầm và nêu nội dung. - Nhận xét . - HS viết nháp. - 2 HS viết ở bảng lớp. - Nhắc lại tên bài. - Học sinh chú ý lắng nghe. HS đọc thầm nêu nội dung : Cánh cam lạc mẹ vẫn được sự che chở ,yêu thương của bạn bè. - GD BVMT: GD tình cảm yêu quý loài vật trong môi trường thiên nhiên,nâng cao ý thức BVMT. - Yêu câù học sinh nêu một số từ khó viết .  Trong đoạn văn em cần viết hoa những chữ nào ? - GV yêu cầu HS luyện viết các từ khó. - Giáo viên đọc cho học sinh viết. - Đọc cho Hs soát lỗi. - Hướng dẫn học sinh chấm chữa lỗi. - Giáo viên chấm chữa bài. - Nhận xét.  Hoạt động 2 : (15') Thực hành làm BT Bài 2:HS tìm từ phân biệt r /d / gi - Yêu cầu Hs làm bài. - Chấm chữa . - GV nhận xét, kết luận. 4. Củng cố – dặn dò: (3') - HD Chuẩn bị bài sau: “Trí dũng song toàn”. - Nhận xét tiết học. Nêu các từ khó: Dự kiến: Vườn hoang, xô vào, trắng sương, khản đặc, râm ran … - Cả lớp nghe – viết. - Nghe GV đọc soát lỗi. - Đổi vở chữa lỗi. - Chữa lỗi 1HS đọc yêu cầu của BT . HS ngồi cùng bàn thảo luận và làm bài. - HS trình bày kết quả - Cả lớp sửa bài - Lắng nghe. KHOA HỌC SỰ BIẾN ĐỔI HÓA HỌC ( Tiếp theo) I.MỤC TIÊU: - Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng. * GD KNS : +Kĩ năng quản lí thời gian trong quá trình tiến hành thí nghiệm. + Kĩ năng ứng phó trước những tình huống không mong đợi xảy ra trong khi thực hành thí nghiệm. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Mỗi nhóm 1 quả chanh,1 que tăm,nến , diêm. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:s HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Kiểm tra bài cũ: (4') Phát biểu định nghĩa về sự biến đổi hóa học, Nêu 1 trường hợp biến đổi hóa học. - Nhận xét ,cho điểm. 2.Bài mới : Giới thiệu bài……Ghi đề…. (3') +Hoạt động 1:Trò chơi chứng minh vai trò của nhiệt trong biến đổi hóa học. (10') Mục tiêu:HS thực hiện trò chơi có liên quan đến vai trò của nhiệt trong biến đổi hóa học. +Bước 1:HD HS làm việc theo nhóm. _Quan sát giúp đỡ các nhóm làm việc. - 3 Hs thực hiện + Nhắc lại đề bài : Sự biến đổi hóa học (tt) + Nhóm trưởng điều khiển nhóm chơi trò chơi được giới thiệu ở trang 80 SGK. Bước 2 : Làm việc cả lớp +Kết luận: Sự biến đổi hóa học có thể xảy ra dưới tác dụng của nhiệt. +Hoạt động 2: Thực hành xử lí thông tin trong SGK (15') Mục tiêu:HS nêu được ví dụ về vai trò của ánh sáng đối với sự biến đổi hóa học. -Bước 1: HD HS làm việc theo nhóm. - Quan sát giúp đỡ các nhóm làm việc. -Bước 2 : Làm việc cả lớp. + Kết luận : Sự biến đổi hóa học có thể xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng. 3.Củng cố , tổng kết: (3') -Nhận xét tiết học. -Dặn HS ghi nhớ kiến thức đã học và chuẩn bị bài sau : Chuẩn bị theo nhóm:Nến ,diêm,ô tô đồ chơi chạy pin có đèn và còi,pin ,bóng đèn 1,5v -Từng nhóm giới thiệu bức thư của nhóm mình với các bạn trong nhóm khác -Nêu kết luận. +Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc thông tin,quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi ở mục thực hành trang 80,81 SGK. +Đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. Mỗi nhóm trả lời 1 câu hỏi của bài tập. -Các nhóm khác bổ sung . -Nêu kết luận. -Nhắc lại kết luận. - Lắng nghe. Thứ 3 ngày 18 tháng 1 năm 2011 THỂ DỤC TUNG VÀ BẮT BÓNG. NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN TRÒ CHƠI : BÓNG CHUYỀN SÁU" I/ MỤC TIÊU: - Thực hiện được động tác tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay. - Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân. - Biết cách chơi và tham gia chơi được. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: Còi, bóng. - Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy, bóng tennis. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY Thời lượng HOẠT ĐỘNG HỌC 1. Khởi động : (4 phút) - Chạy một vòng trên sân tập. 6 - 7 phút - 2 hàng dọc. - Thực hiện theo GV, CS. - Xoay các khớp, đứng vỗ tay và hát. - Trò chơi “kết bạn”. 2. Kiểm tra bài cũ : Gọi 1-2 HS lên thực hiện (2 phút) . 3. Bài mới : a) Giới thiệu bài: Tung và bắt bóng - Trò chơi “bóng chuyền sáu”. b) Các hoạt động: * HĐ1: Ôn tung và bắt bóng bằng 2 tay, tung bóng bằng 1 tay bắt bóng bằng hai tay. * Mục tiêu: Thực hiện được động tác tương đối chính xác. * Cách tiến hành : Giáo viên nhắc lại cách thực hiện rồi cho lớp tập luyện. lần đầu GV điều khiển, lần sau CS điều khiển. GV quan sát, sửa sai. * HĐ2: Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm 2 chân. * Mục tiêu: thực hiện được động tác ở mức cơ bản đúng. * Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên, nhắc lại kỹ thuật. lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. GV quan sát, sửa sai. ĐH: * HĐ3: Trò chơi “bóng chuyền sáu”. * Mục tiêu: Biết được cách chơi và tham gia được vào trò chơi. * Cách tiến hành : Giáo viên nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi, làm mẫu. cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức. 4. Củng cố: (4 phút) - Thả lỏng. - GV cùng HS hệ thống lại bài. 6 - 8 phút 6 - 7 phút ĐH:                           - 1 hàng ngang. - Thực hiện theo GV, CS. - HS chơi trong khu vực giới hạn - Thực hiện theo GV, CS. LUYỆN TỪ VÀ CÂU MRVT: CÔNG DÂN I/ MỤC TIÊU: - Hiểu nghĩa của từ công dân (BT1); xếp được một số từ chứa tiếng công vào nhóm thích hợp theo yêu cầu của BT2; nắm được một số từ đồng nghĩa với từ công dân và sử dụng phù hợp với văn cảnh (BT3, BT4). II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : Bảng phụ , bút dạ , giấy khổ to. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài: (2') - Giới thiệu bài mới, ghi bảng 2. Dạy - học bài mới : (30')  Bài 1: HS xác đinh nghĩa của từ công dân * Cách tiến hành: * GV hướng dẫn HS thực hiện * GV nhận xét, kết luận : Dòng b. Công dân có nghĩa là người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ đối với đất nước.  Bài 2 HS hiểu được: nghĩa của tiếng “công” trong từng câu ghép. GV phát giấy khổ to và bút dạ cho mỗi nhóm. * GV hướng dẫn HS thảo luận : Chẳng hạn:  Tại sao em xếp từ công cộng vào cột thứ nhất ? * Tương tự với một số từ khác  Bài 3 : HS củng cố từ đồng nhĩa, tìm từ đồng nghĩa với từ công dân. GV hướng dẫn HS thực hiện - GV chốt kiến thức .  Bài 4: HS biết sử dụng từ đồng nghĩa với từ công dân trong câu văn cụ thể . * GV treo bảng phụ và hướng dẫn HS thực hiện: * GV nhận xét, kết luận ý kiến đúng (… không thể thay thế được .) 3. Tổng kết - dặn dò: (3') GV hỏi lại các kiến thức vừa học - Nhận xét tiết học. Chuẩn bị: “Nối các câu ghép bằng quan hệ từ”. - Hát - Nhắc lại tên bài. 1HS đọc yêu cầu của BT * Cả lớp đọc thầm. * HS thảo luận theo bàn. * Hết thời gian thảo luận, đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. HS sửa bài * Lớp nhận xét. * 1 HS đọc yêu cầu bài tập. HS chia thành 4 nhóm: HS tra từ điển, tìm hiểu nghĩa từ. * Hết thời gian thảo luận, đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. * Lớp nhận xét. Hoạt động nhóm đôi. * 1 HS đọc yêu cầu của BT - HS làm việc theo nhóm đôi. - 1 HS làm trên bảng lớp * HS đặt câu với từ vừa tìm được. * HS sửa bài . * Lớp nhận xét. HS nêu TOÁN DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN I/ MỤC TIÊU: - Biết qui tắc tính diện tích hình tròn . - Bài tập cần làm: Bài 1a,b;Bài 2a,b ;Bài 3. - HS yếu làm bài 1a,b. II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : +Bộ đồ dùng dạy học toán + HS: Chuẩn bị giấy kẻ ô vuông, thước kẻ , com pa III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: (1') 2. Bài cũ: Luyện tập (3') - KT bài thực hành tiết trước - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: (1') Diện tích hình tròn . 4.Dạy - học bài mới : (30')  Hoạt động 1: (10') Giới thiệu công thức tính diện tích hình tròn. * Cách tiến hành: GV giới thiệu công thức tính diện tích hình tròn : - Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14. S = r x r 3,14 * GV nêu ví dụ : Tính diện tích hình tròn có bán kính 2 dm - Nhận xét, chốt ý đúng.  Hoạt động 2: Thực hành (20') * Bài 1, 2 HS vận dụng trực tiếp công thức để tính diện tích hình tròn và củng cố kĩ năng làm tính nhân các số thập phân. * Cách tiến hành: GV hướng dẫn HS thực hiện : GV chú ý với trường hợp : r = 1 2 m hoặc d = 4 5 m thì có thể chuyển thành các số thập phân rồi tính . - Hướng dẫn HS yếu làm bài 1a,b * GV nhận xét, kết luận. * Bài 3 HS vận dụng công thức tính diện tích trong việc giải các bài toán thực tế * Cách tiến hành: GV hướng dẫn HS thực hiện -Chấm, chữa. * GV nhận xét, kết luận. 5/ Củng cố - dặn dò: (2') - YCHS nhắc lại công thức. - Chuẩn bị bài sau : “Luyện tập” - Nhận xét tiết học - Hát - Học sinh thực hiện. - Nhắc lại tên bài. Hoạt động cá nhân, lớp. HS theo dõi HS nhắc lại quy tắc , công thức HS thực hành tính : Diện tích hình tròn là : 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (dm 2 ). * Lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân, lớp. - Học sinh đọc đề. - 3 Học sinh lần lượt giải trên bảng. - Lớp làm vào vở - Cả lớp nhận xét. Học sinh nhắc lại quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn. - Học sinh đọc đề bài. - Học sinh nêu tóm tắt. - Học sinh nêu hướng giải. - 1 học sinh giải trên bảng,cả lớp làm vở. - Học sinh nhận xét. - Chữa bài. (45 x 45 x 3,14 = 6358,5(cm 2 )) - Học sinh nhắc lại quy tắc, công thức tính diện tích hình thang. - Lắng nghe. LỊCH SỬ ÔN TẬP I/ MỤC TIÊU: - Biết sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta phải đương đầu với ba thứ “giặc”: “giặc đói”,”giặc dốt”,”giặc ngoại xâm”. -Thống kê những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: + 19-12 – 1946 toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. + Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947. + Chiến dịch biên giới thu - đông 1950 +Chiến dịch Điện Biên Phủ. II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : + GV: Bản đồ hành chính Việt Nam. Các hình minh hoạ SGK, Phiếu HT của HS. + HS: Chuẩn bị bài học. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: (1') 2. Bài cũ: Không kiểm tra 3. Giới thiệu bài mới: (1') Ôn tập : Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc. 4.Dạy - học bài mới : (30')  Hoạt động 1: Lập bảng các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1945 – 1954 . Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận. * Cách tiến hành: GV hướng dẫn HS lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu * GV nhận xét, kết luận ý kiến đúng ( như SGV trang 30)  Hoạt động 2 Trò chơi : Hái hoa dân chủ + GV tổ chức cho HS từng nhóm trình bày kết quả câu hỏi. +Nhận xét,tuyên dương 5/ Củng cố - dặn dò: (2') HD Chuẩn bị bài sau : Nước nhà bị chia cắt . - Nhận xét tiết học - Hát . - Nhắc lại tên bài. Hoạt động nhóm HS làm việc theo nhóm. Nhóm trưởng diều khiển các bạn thực hiện, hoàn thành phiếu học tập: * Thư kí của nhóm ghi chép ý kiến của các bạn trong nhóm. * Hết thời gian thảo luận, đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. * Cả lớp nhận xét. Hoạt động cả lớp * Đại diện 3 đội chơi: Cử 1 bạn dẫn chương trình, 3 bạn làm giám khảo * Từng đội cử đai diện lên hái câu hỏi đọc và thảo luận với các bạn (30giây) sau đó trả lời . * Lớp nhận xét. - Lắng nghe. ĐẠO ĐỨC EM YÊU QUÊ HƯƠNG (Tiết 2) I/ MỤC TIÊU: - Biết làm những việc phù hợp với khả năng đểû góp phần tham gia xây dựng quê hương. - Yêu mến,tự hào quê hương mình,mong muốn được góp phần xây dựng quê hương. * GD Kĩ năng sống: Kĩ năng xác định giá trị. Kĩ năng tư duy phê phán. * GDBVMT: Tích cực tham gia các hoạt động BVMT là thể hiện tình yêu quê hương. II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - GV + HS: - Sưu tầm các tranh ảnh về quê hương; giấy A3 ép nhựa, bút dạ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: (1') 2. Bài cũ: (3') +Quê hương của em có điều gì khiến em luôn nhớ về ? + Đối với quê hương chúng ta phải như thế nào ? * GV nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: (1') Em yêu quê hương (tiết 2). 4.Dạy - học bài mới : (25')  Hoạt động 1: Triển lãm nhỏ (BT4 SGK) Mục tiêu:HS biết thể hiện tình cảm đối với quê hương. +HD HS triển lãm tranh đã sưu tầm. +Nhận xét về tranh ảnh HS đã sưu tầm. +Bày tỏ niềm tin các em sẽ làm được những việc thiết thực để tỏ lòng yêu quê hương.  Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ(BT2 SGK) - Yêu cầu học sinh làm bài tập 2. +Nêu lần lượt từng ý kiến trong bài tập 2. +Mời 1 số HS giải thích. → Kết luận: Tán thành : a; d. Không tán thành : b , c Hoạt động 3: Xử lí tình huống bài tập 3/ SGK. Thảo luận. * Cách tiến hành: - Yêu cầu các nhóm thảo luận để xử lí các tình huống theo bài tập 3 SGK. - GV nhận xét về những ý kiến của HS .Kết luận. + Liên hệ GSHS tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường là thể hiện tình yêu quê hương. Hoạt động 4:Trình bày kết quả sưu tầm. Củng cố bài. + HD HS trình bày những bài thơ, bài hát, ca dao,vè, cảnh đẹp…đối với tình yêu quê hương. +Nhận xét ,tuyên dương. 5/ Củng cố - dặn dò: (2') - Giáo viên yêu cầu học sinh thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể phù hợp với khả năng của mình. - Chuẩn bị: UBND xã (phường) em. - Hát - 1 học sinh trả lời. - 1 học sinh trả lời. Hoạt động theo nhóm ,lớp. + Các nhóm trưng bày và giới thiệu tranh,ảnh. +Cả lớp xem và trao đổi ,bình luận. Thảo luận theo bàn . - Học sinh bày tỏ thái độ bằng giơ tay. - Giải thích . * Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động nhóm 4. - Các nhóm thảo luận. - Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. * Lớp nhận xét và bổ sung . + Một số HS trình bày . + Cả lớp nhận xét trao đổi ý nghĩa. + Lắng nghe. Thứ ngày tháng năm 2011 TẬP ĐỌC NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG I/ MỤC TIÊU : [...]... tt.Nhc HS chun b ni dung cho tit TLV Lp chng trỡnh hot ng , tun 21 SINH HOT CUI TUN I MC TIấU: - ỏnh giỏ, nhn xột cỏc hot ng trong tun 20 v lờn k hoch tun ti - Giỏo dc HS luụn cú ý thc t giỏc trong hc tp v tinh thn tp th tt II CC HOT NG: ỏnh giỏ, nhn xột cỏc hot ng tun 20 Cỏc t trng lờn tng kt thi ua ca t trong tun qua GV nhn xột v ỏnh giỏ tng hot ng ca c lp trong tun V n np: N np... giỏ kt qu hc tp c mỡnh III.Nhn xột, dn dũ: ( 5') - Bỏo cỏo kt qu t ỏnh giỏ -Nhn xột tinh thn,thỏi v kt qu hc tp ca HS -HD HS chun b bi sau : c trc bi V sinh - Lng nghe phũng bnh cho g Th ngy thỏng nm 201 1 KHOA HC NNG LNG I/ MC TIấU: -Nhn bit mi hot ng v bin i u cn nng lng Nờu c vớ d II/ DNG DY - HC : Hỡnh v trong SGK trang 83 - Nn, diờm; ụ tụ chi chy pin cú ốn v cũi hoc ốn pin( nhúm) - Phiu hc tp... vc * Hc sinh trỡnh by * GV nhn xột, kt lun * C lp nhn xột 5/ Cng c - dn dũ: (3') - GV hi ni dung bi - Hc sinh nờu - Chun b: Cỏc nc lỏng ging ca Vit Nam) - Lng nghe - Nhn xột tit hc Th 6 ngy thỏng nm 201 1 LUYN T V CU NI CC V CU GHẫP BNG QUAN H T I/ MC TIấU: - Nm c cỏch ni cỏc v cõu ghộp bng quan h t (ND Ghi nh) - Nhn bit cỏc quan h t, cp quan h t oc s dng trong cõu ghộp.(BT1) ; bit cỏch dựng cỏc quan... lp - HS nhc li kin thc va hc - Lng nghe TP LM VN LP CHNG TRèNH HOT NG I/ MC TIấU : - Bc u bit cỏch lp chng trỡnh hot ng cho bui sinh hot tp th - Xõy dng c chng trỡnh liờn hoan vn ngh ca lp cho mng ngy 20/ 11 (theo nhúm) * GD K nng sng: - K nng hp tỏc ; k nng m nhn trỏch nhim II/ DNG DY - HC : Bng phu vit sn 3 phn ca mt CTH III/ CC HOT NG DY - HC CH YU : HOT NG CA GIO VIấN 1 Gii thiu bi mi: (2') Lp chng... nhng tm gng sng, lm vic theo phỏp lut, theo np sng vn minh - Yờu cu hc sinh nờu bi Cú th l chuyn : Nhõn cỏch quớ hn tin bc ; Bo v nh th no l tt ; Ngi gỏc rng tớ hon * GV nhn xột, kt lun Hot ng 2: (20' ) Hc sinh k chuyn v trao i v ni dung cõu chuyn * Cỏch tin hnh: GV hng dn HS thc hin : a/ K trong nhúm GV chia lp thnh 6 nhúm b/ Thi k v trao i v ý ngha cõu chuyn HOT NG CA HC SINH - Hỏt - Nhc li tờn . CỦA HỌC SINH 1. Kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài: (2') - Giới thiệu bài mới, ghi bảng 2. Dạy - học bài mới : (30')  Bài 1: HS xác đinh nghĩa. sửa bài . * Lớp nhận xét. HS nêu TOÁN DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN I/ MỤC TIÊU: - Biết qui tắc tính diện tích hình tròn . - Bài tập cần làm: Bài 1a,b ;Bài 2a,b ;Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn tuan 20 lop 5_New, Bài soạn tuan 20 lop 5_New,

Hình ảnh liên quan

- GV ghi bảng những từ khú phỏt õm: - Bài soạn tuan 20 lop 5_New

ghi.

bảng những từ khú phỏt õm: Xem tại trang 1 của tài liệu.