0

Bài giảng Bài soạn lớp 3 - Tuần 20

25 718 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:12

TUẦN 20 Thứ 2 ngày tháng năm 2009 Tập đọc - Kể chuyện: Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU. Tiết: 1 & 2 Các hoạt động dạy chủ yếu: Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1.Bài cũ: (5 / ) MT: Ôn lại kiến thức cũ PP: Thực hành, Hỏi- Đáp ĐD: SGK -4 HS đọc bài “Báo cáo kết quả thi đua “Noi gương chú bộ Đội” và trả lời câu hỏi: + Lớp tổ chức báo cáo thi đua trong tháng để làm gì? -Cả lớp theo dõi, nhận xét bạn đọc. GV ghi điểm. 2.Bài mới: Giới thiệu bài (1 / ) Hoạt động 1: (20 / ) Luyện đọc: MT: + Đọc đúng: Trìu mến, gian khổ, trở về . +Ngắt hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. +Biết phân biệt lời dẫn chuyện với lời người chỉ huy và các chiến sĩ. +Hiều nghĩa các từ ở phần chú giải PP: Hỏi đáp, thảo luận, quan sát, thuyết trình. ĐD: -Băng cát-xét ghi bài hát Bài ca Vệ quốc quân của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. -Bảng phụ câu văn cần hướng dẫn luyện đọc. SGK. 1.Giới thiệu bài: HS quan sát tranh và trả lời: Các chiến sĩ nhỏ tuổi và chỉ huy của các em đang nói chuyện gì? Chúng ta cùng nhau đọc bài này để hiểu được điều đó. 2.Luyện đọc: a.GV đọc mẫu toàn bài. Cả lớp chú ý lắng nghe. -HS nghe bài hát Bài ca Vệ quốc quân. b.Luyện đọc từng câu: Dãy 1, 2 và dãy 3. -Bài có 28 câu, mỗi em đọc một câu và tiếp nối nhau cho đến hết bài. -Nếu HS phát âm sai từ nào GV chỉnh sửa kịp thời. c.Luyện đọc đoạn: -Bài có 4 đoạn , GV gọi 4 em đọc nối tiếp 4 đoạn. Cả lớp theo dõi bạn đọc. -GV hướng dẫn HS cách đọc: +Giọng nhấn nhẹ nhàng, xúc động. Nhấn giọng những từ ngữ thể hiện thái độ trìu mến, âu yếm của trung đoàn trưởng với các đội viên ; thái độ sẵn sàng chịu đựng gian khổ, kiên quyết sống chết cùng chiến khu của các chiến sĩ nhỏ tuổi. -HS thảo luận theo nhóm 2 tìm cách ngắt nghỉ của các dòng thơ sau. VD: Trước ý kiến đột ngột của chỉ huy, / bọn trẻ lặng đi. // Tự nhiên, / ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại.// Lượm bước tới gần đống lửa.// Giọng em rung lên:// GV hát một đoạn bài Bài ca Vệ quốc quân. -HS hiểu nghĩa các từ: Trung đoàn trưởng, lán, Tây, Việt gian, thống thiết, Vệ quốc quân Phần chú giải -HS tập đặt câu với từ thống thiết, bảo tồn. d.Luyện đọc đoạn trong nhóm: Nhóm 2. -Các nhóm thi đọc: 3 nhóm. -Các nhóm khác nhận xét; GV ghi điểm. đ.Đọc đồng thanh đoạn : Cả lớp. -3 HS đọc cả bài, các HS còn lại nhận xét bạn đọc, GV bổ sung và ghi điểm. Hoạt động 2: (14 / ) Tìm hiểu bài: MT: Ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khăn gian khổ của chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây. PP: Thảo luận, hỏi đáp, thuyết trình. ĐD: SGK, tranh. -1 HS đọc lại toàn bài, Cả lớp đọc thầm từng đoạn và suy nghĩ để trả lời câu hỏi: +Trung đoàn trưởng đến gặp các chiến sĩ nhỏ tuổi để làm gì? +Vì sao nghe ông nói, ai cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại? -Cả lớp đọc thầm toàn bài, trao đổi theo nhóm 2 để TLCH: +Vì sao Lượm và các bạn không muốn về nhà? +Lời nói của Mừng có gì đáng cảm động? -Gọi 1 em đọc lại đoạn cuối của bài và cả lớp: +Tìm hình ảnh so sánh ở câu cuối bài. -HS lắng nghe, nhận xét và bổ sung. GV chốt:* Ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây. Hoạt động 3: (17 / ) Luyện đọc lại MT: Đọc đúng các kiểu câu. Phân biệt lời người dẫn chuyện và lời nhân vật. PP: Học nhóm ĐD: SGK -GV đọc mẫu đoạn 2 của bài. -Lớp chia nhóm để luyện đọc: Nhóm 2. -Thi đọc đoạn 2: 4 em. -Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cá nhân đọc hay nhất. -GV động viên, ghi điểm. Hoạt động 4: (20 / ) Kể chuyện: MT: Dựa vào câu hỏi gợi ý kể lại được câu chuyện, biết thay đổi giọng kể. + Biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn. PP: Học nhóm, thuyết trình. D: Tranh vẽ ở SGK. a.GV nêu nhiệm vụ: Dựa theo các câu hỏi gợi ý, HS tập kể lại câu chuyện Ở lại với chiến khu. b.HS kể:-Một HS đọc đề bài. Cả lớp đọc thầm theo. -GV nhắc HS: Các câu hỏi chỉ là điểm tựa giúp các em nhớ các chi tiết trong truyện để làm cho mỗi đoạn kể hoàn chỉnh, sinh động. -HS tập kể theo nhóm 4. -4 HS đại diện cho 4 nhóm lên thi kể. -Cả lớp và GV nhận xét, chọn bạn kể hay nhất, bạn kể hấp dẫn. GV ghi điểm. Hoạt động 5: (3 / ) Tổng kết: -Qua câu chuyện này, giúp em hiểu điều gì về các chiến sĩ nhỏ tuổi? HS trả lời. -GV nhận xét tiết học. -Về nhà luyện kể lại câu chuyện cho cả nhà nghe. +Chuẩn bị bài sau: Chú ở bên Bác Hồ. Toán: ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG. Tiết: Các hoạt động dạy chủ yếu: Các hoạt động Các hoạt động chủ yếu 1.Bài cũ: (5 / ) MT: Ôn lại kiến thức đã học. -GV kiểm tra vở BT ở nhà của cả lớp. -Chấm, nhận xét, ghi điểm. -HS đọc các số sau: 10000; 20000. 2.Bài mới: Giới thiệu bài (1 / ) Hoạt động 1: (9 / ) Giới thiệu điểm ở giữa. Tìm hiểu ví dụ: MT: HS hiểu thế nào là điểm ở giữa của hai điểm cho trước. PP: Thực hành, Quan sát, thuyết trình. ĐD: Bảng phụ GV ghi đề bài lên bảng. -GV vẽ hình như SGK Nhấn mạnh: A, O, B là 3 điểm thẳng hàng. Theo thứ tự: điểm A rồi đến điểm O, đến điểm B (hướng từ trái sang phải). O là điểm ở giữa 2 điểm A và B. -HS xác định vị trí của điểm ở giữa. VD2: -GV vẽ hình, cả lớp vẽ vào vở nháp: -HS xác định điểm ở giữa 2 điểm M và N là điểm nào? -HS tự vẽ theo yêu cầu sau: Cho 3 điểm thẳng hàng I, P, Q với P là điểm ở giữa 2 điểm I và Q. -GV theo dõi, nhận xét. Hoạt động 2: (10 / ) Giới thiệu trung điểm của đoạn thẳng. MT: + Hiểu thế nào là trung điểm của một đoạn thẳng. PP: Thực hành, động não, quan sát, thuyết trình. ĐD: Vở toán, thước -GV vẽ hình, HS quan sát: -GV nhấn mạnh cần có 2 điều kiện để điểm M là trung điểm của đoạn AB:+M là điểm ở giữa 2 điểm A và B. +AM = MB. -HS vẽ đoạn thẳng PQ = 8cm. Xác định trung điểm của đoạn thẳng PQ. -HS làm vào vở nháp, GV theo dõi, hướng dẫn cho những em làm còn lúng túng. Hoạt động 3: (18 / ) Thực hành MT: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập. Phương pháp: Thực hành, động não ĐD: Vở toán, thước -GV yêu cầu HS làm bài 1, 2, 3 / 98 vào SGK vào vở ô li. Bài 1: HS cần phải chỉ ra được 3 điểm thẳng hàng. Chẳng hạn: A, M, B; M, O, N; C, N, D và M, O, N là những điểm ở giữa của 2 điểm nào? Bài 2: HS điền được Đ, S và giải thích vì sao O là trung điểm của đoạn thẳng AB vì: +A, O, B thẳng hàng.AO = OB Tương tự với những trường hợp khác. Từ đó khẳng định câu đúng là: a, e. Câu sai là : b, c, d. Bài 3: HS cần đo dộ dài của từng đoạn thẳng, sau đó mới trả lời được. -HS nào làm xong, GV chấm ngay tại chỗ, nhận xét và ghi điểm. Hoạt động 3: Tổng kết (3 / ) MT: Củng cố các kiến thức đã học. -GV nhận xét tiết học, khen những em làm bài tốt. -Giao nhiệm vụ: về nhà làm bài 1, 2, 3, 4 / 9, 10 VBT. -Chuẩn bị bài sau: Luyện tập. Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP BÀI TUẦN 19 Tiết: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1.Bài cũ: (4 / ) MT: Ôn kiến thức đã học. -Một số HS nối tếp làm bài tập 3 và 4 ở vở bài tập. -GV nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới: Giới thiệu bài (1 / ) Hoạt động 1: (15 / ) MT:+Tiếp tục giúp HS nhận biết biện pháp nhân hoá, các cách nhân hoá. PP: Hỏi đáp, thực hành. ĐD: Bảng phụ viết sẵn các BT. GV ghi tên bài lên bảng. Vài HS nhắc lại đề bài Bài 1: Đọc đoạn thơ sau rồi tìm từ ngữ trong đoạn đó để điền vào từng ô trống cho phù hợp: Con đường làng. Vừa mới đắp Xe chở thóc Đã hò reo Nối đuôi nhau Cười khúc khích Tên vật được tả như người Từ ngữ tả hoạt động của vật như hoạt động của người Bài 2: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi khi nào? a) Trong cuộc kháng chiến chống Pháp,quân ta thắng lớn ở Điện Biên Phủ. b)Đêm hôm ấy, chị Bưởi phải vượt sông Kinh Thầy để chuyển công văn từ xã lên huyện. c) Năm mười bốn tuổi , Hoà xin mẹ cho được đi đánh giặc. -HS làm, GV quan sát giúp đỡ. -HS làm xong - GV, chấm bài và nhận xét. -Một số HS đọc lại kết quả theo lời giải đúng. Hoạt động 2: (15 / ) Bài 3: MT: Củng cố về cách đặt và trả lời câu hỏi khi nào? PP: Thảo luận, hỏi đáp ĐD: SGK Bài 3: Trả lời câu hỏi khi nào? Bao giờ? Lúc nào? Và viết câu trả lời vào chỗ trống. a) Khi nào lớp em tổ chức kết nạp đội viên mới? b) Em biết đọc bao giờ? c) Lúc nào em giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa? HS thảo luận nhóm 2 để làm bài tập. -Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. - HS chữa bài vào vở. Hoạt động 3: (5 / ) Củng cố, dặn dò: 3 - 4 HS nối tiếp đọc lại các bài tập đã làm -Nêu nội dung của bài? HS trả lời. -GV nhận xét tiết học. Luyện toán: LUYỆN TẬP. Tiết: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1.Bài cũ: (5 / ) MT: Ôn tập kiến thức cũ PP: Thực hành ĐD: Bảng con, phấn - GV ghi đề bài lên bảngl ớp làm vào vở nháp, 1 HS lên bảng làm. - Cho 3 điểm x, o, y sao cho o x = oy . Hãy vẽ đoạn thẳng biểu diễn 3 điểm trên - GV theo dõi nhận xét. 2.Bài mới: Giới thiệu bài (1 / ) Hoạt động 1: (20 / ) Luyện tập-Thực hành: MT: Củng cố cho HS về cách xác định trung điểm và điểm giữa của một đoạn thẳng. PP: Thực hành, động não. ĐD: Vở toán -GV nêu mục tiêu bài học. Ghi đề bài lên bảng. -2-3 HS nhắc lại đề bài. -HS làm bài 1, 2, 3, 4 VBT Bài 1: HS đọc yêu cầu, Hs làm vào vở bài tập , gọi Hs nối tiếp nêu kết quả. - Lớp và GV nhận xét - HS chữa bài vào vở. * Lưu ý bài 2: Muốn xác định được M, O, H có phải là trung điểm của các đoạn thẳng không thì HS phải dùng thứơc để đo, sau đó điền đúng hoặc sai vào ô trông. Bài 3: HS quan sát kết hợp dùng thước để đo mới xác định được điểm giữa hay trung điểm. - HS làm bài GV theo dõi giúp đỡ những em còn chậm -GV chấm 12 bài và chữa nếu HS làm sai. Hoạt động 2: GV ra thêm bài tập (10 / ) MT: Bôi dưỡng HS giỏi. PP: Động não, thực hành. ĐD: Vở, giấy nháp. Nếu em nào làm xong thì làm thêm các bài tập sau: Bài 1: Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức đó: a) 35 cộng 24 rồi trừ 19. b) 8 nhân 5 rồi trừ 13. c) 71 trừ 15 rồi cộng với 27. d) 36 chia 4 rồi nhân 7. Bài 2: Tính giá trị của biểu thức sau a) 326 + 38 + 9 c) 18 x 8 +47 b) 456 - 279 + 32 d) 324 : 3 - 16 Bài 3: Có 4 thùng kẹo, mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp kẹo có 20 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo? -HS làm bài tập vào vở -GV theo dõi giúp đỡ. -GV chấm bài một số em. -Chữa bài nếu HS làm sai. Hoạt động 3: (4 / ) Tổng kết: - HS nhắc lại các cách tính giá trị của biểu thức. -GV nhận xét tiết học. -Giao nhiệm vụ: về nhà chuẩn bị bài sau Luyện tập. Toán: LUYỆN TẬP Tiết: Các hoạt động dạy chủ yếu: Các hoạt động Các hoạt động chủ yếu 1.Bài cũ: (5 / ) MT: Ôn lại kiến thức đã học. PP: Thực hành, hỏi đáp. ĐD: Bảng con, phấn. -HS trả lời: Một số em. +Thế nào là 3 điểm thẳng hàng? Điểm ở giữa? +Thế nào là trung điểm của đoạn thẳng? -GV kiểm tra vở BT ở nhà của cả lớp. -Chấm 7 bài, nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới: Giới thiệu bài (1 / ) Hoạt động 1: (30 / ) Luyện tập - Thực hành MT: Củng cố khái niệm trung điểm của đoạn thẳng. Biết cách xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước. PP: Thực hành, Quan sát, thuyết trình, động não ĐD: Vở toán Luyện tập. GV ghi đề bài lên bảng. -Cả lớp làm bài 1, 2 / 99 vào SGK vào vở ô li. -HS làm bài, GV theo dõi, giúp đỡ đối với những em còn chậm. Bài 1: Yêu cầu HS biết cách xác định trung điểm của một đoạn thẳng cho trước. Nên hình thành “các bước” xác định trung điểm của đoạn thẳng, chẳng hạn: Bước1: Đo độ dài của đoạn thẳng AB (đo được 4cm). Bước 2: Chia độ dài của đoạn thẳng AB làm 2 phần bằng nhau (được 1 phần bằng 2cm). Bước 3: Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB (xác định điểm M trên đoạn thẳng AB sao cho AM = 2 1 AB = 2cm. Tương tự như vậy với các trường hợp khác. Bài 2: HS chuẩn bị trước mỗi em 1 tờ giấy hình chữ nhật rồi làm như phần thực hành trong SGK: có thể gấp đoạn thẳng DC trùng với đoạn thẳng AB để đánh dấu trung điểm của đoạn thẳng AD và BC. -HS nào làm xong, GV chấm ngay tại chỗ, nhận xét và ghi điểm. Hoạt động 2: Tổng kết (4 / ) MT: Củng cố các kiến thức đã học. PP: Trò chơi. ĐD: Phiếu học tập. Thi xác định trung điểm đúng, nhanh của 3 đoạn thẳng sau: -HS thực hiện, ai làm xong xung phong lên bảng trình bày kết quả. Các em còn lại cùng GV nhận xét. -GV nhận xét tiết học. -Giao nhiệm vụ: về nhà làm bài 1, 2, 3, 4 / 10, 11 vào VBT. Chuẩn bị bài sau: So sánh các số trong phạm vi 10 000. Chính tả (N-V): Ở LẠI VỚI CHIẾN KHU. PHÂN BIỆT S/X, UÔT/UÔC. Tiết: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Các hoạt động Hoạt động cụ thê 1.Bài cũ: (5 / ) MT: Giúp HS viết đúng. PP: Thực hành ĐD: Bảng con, phấn. -Cả lớp viết bảng con từ: biết tin, dự tiệc, chiếc cặp. -GV theo dõi các em viết, nhận xét, tuyên dương những em viết đúng, đẹp. 2.Bài mới: Giới thiệu bài (1 / ) Hoạt động 1: (18 / ) Hướng dẫn HS nghe viết MT: Nghe viết chính xác trình bày đúng một đoạn trong truyện ở lại với chiến khu. PP: Hỏi đáp, thuyết trình ĐD: Bảng con Trong tiết chính tả hôm nay, các em sẽ viết đoạn 4 cuả truyện Ở lại với chiến khu.GV ghi đề bài lên bảng. *GV đọc 1 lần bài viết. -Gọi 2 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm theo. -HS nắm nội dung bài viết: +Lời bài hát trong đoạn văn nói lên điều gì? (Tinh thần quyết tâm chiến đấu không sợ hy sinh, gian khổ của các chiến sĩ Vệ quốc quân.) -HS nhận xét chính tả: + Lời bài hát trong đoạn văn viết như thế nào? ( .được đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng, trong dấu ngoặc kép. Chữ đầu từng dòng thơ viết hoa, viết cách lề vở 2 ô li). -HS tập viết các từ khó dễ lẫn và phân tích chính tả một số từ. VD: +bảo tồn, bay lượn, bùng lên, rực rỡ. Lượn = l + ươn + dấu nặng *GV đọc, HS viết bài vào vở. -HS viết xong, dò lại bài bằng cách đổi vở cho nhau để dò và ghi lỗi ra lề vở. *GV chấm, chữa bài. Hoạt động2: (13 / ) Bài tập: MT: Giải đúng câu đố. PP: Thực hành, động não. ĐD: Bảng con, bảng phụ viết nội dung BT 2a, b. -VBT. Bài tập 2: Lựa chọn -2 HS đọc nội dung của bài, cả lớp theo dõi bạn đọc. -GV cho HS làm bài 2a hoặc 2b tuỳ ý. HS đọc kĩ yêu cầu của bài. -Cả lớp làm bài vào vở. -GV gọi HS thi đua nhau đọc kết quả. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: Câu a: sấm và sét; sông. Câu b: thuốc - ruột - đuốc - ruột. Hoạt động 3: (3 / ) Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học, tuyên dương những em viết chữ đúng và đẹp. Về nhà viết lại những chữ còn sai lỗi chính tả.Chuẩn bị bài sau: Trên đường mòn Hồ Chí Minh.Phân biệt s/x, uôt/uôc. Tập đọc: CHÚ Ở BÊN BÁC HỒ. Tiết: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Củng cố, dặn dò: Chuẩn bị bài sau: Ông tổ nghề thêu. Tập làm văn: LUYỆN TẬP TUẦN 19. Tiết: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1.Bài cũ: (5 / ) MT: Ôn tập kiến thức cũ. - Nhận xét kết quả học môn tập làm văn ở học kỳ 1. 2.Bài mới: Giới thiệu bài (1 / ) Hoạt động 1: (15 / ) Bài tập 1: MT: Nghe kể câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng, nhớ nội dung câu chuyện, kể lại đúng, tự nhiên. PP: Kể chuyện, hỏi đáp. ĐD: -Tranh minh hoạ truyện chàng trai làng phù ủng. -Bảng lớp viết 3 câu hỏi gợi ý để HS kể chuyện. -Tên: Phạm Ngũ Lão (1255 - 1320) Vở nháp - GV giới thiệu ghi đề bài lên bảng -GV ghi đề bài lên bảng. -2-3 HS nhắc lại đề bài. Bài tập 1: -HS nghe GV kể chuyện. -HS đọc nội dung của bài: 2 em, cả lớp đọc thầm theo bạn. -HS đọc 3 câu hỏi gợi ý và quan sát tranh minh hoạ. -GV kể chuyện: 1 lần. - Gọi 2 HS khá kể lại câu chuyện. Hỏi: +Truyện có những nhân vật nào? (Chàng trai làng Phù Ủng, Trần Hưng Đạo, những người lính.) +Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì? +Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai? +Vì sai Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô? -HS tập kể: kể theo nhóm. - Thi kể giữa các nhóm - GV theo dõi, tuyên dương những nhóm kể tốt. - HS kể cá nhân nhiều em. -Cả lớp và GV nhận xét cách kể của mỗi HS và từng nhóm. Hoạt động 2: (16 / ) Bài tập 2: MT: Viết lại câu trả lời cho câu hỏi (b) hoặc (c). PP: Thực hành, đàm thoại, quan sát. ĐD: VBT Bài tập 2 : -2 HS đọc nội dung: Cả lớp chú ý lắng nghe. -HS làm bài cá nhân, cần trả lời rõ ràng, đầy đủ, thành câu. -HS xung phong đọc bài viết. Cả lớp và GV nhận xét, chấm điểm. Hoạt động 3: (3 / ) Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS làm bài tốt. -GV giao nhiệm vụ: +Về hoàn thành bài viết. +Chuẩn bị bài sau: nghe kể: Nâng niu từng hạt. Luyện toán: LUYỆN TẬP. Tiết: Các hoạt động dạy học chủ yếu: Các hoạt động Hoạt động cụ thê 2.Bài mới: Giới thiệu bài (1 / ) Hoạt động 1: (20 / ) Luyện tập - Thực hành MT: Củng cố khái niệm trung điểm của đoạn thẳng. Biết cách xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước. PP: Thực hành, Quan sát, thuyết trình, động não ĐD: Vở BTT. Luyện tập. GV ghi đề bài lên bảng. -Cả lớp làm bài 1, 2 3,4 VBT. -HS làm bài, GV theo dõi, giúp đỡ đối với những em còn chậm. Bài 1: Yêu cầu HS biết cách xác định trung điểm của một đoạn thẳng cho trước. Nên hình thành “các bước” xác định trung điểm của đoạn thẳng, chẳng hạn: Bước1: Đo độ dài của đoạn thẳng AB . Bước 2: Chia độ dài của đoạn thẳng AB làm 2 phần bằng nhau. Bước 3: Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB (xác định điểm M trên đoạn thẳng AB sao cho AM = 2 1 AB. Tương tự như vậy với các trường hợp khác. Bài 3: HS chuẩn bị trước mỗi em 1 tờ giấy hình chữ nhật rồi làm như phần thực hành trong SGK: có thể gấp đoạn thẳng DC trùng với đoạn thẳng AB để đánh dấu trung điểm của đoạn thẳng AD và BC. -HS nào làm xong, GV chấm ngay tại chỗ, nhận xét và ghi điểm. - HS làm GV quan sát giúp đỡ. GV nhận xét. Hoạt động 2: (10/) Bài tập MT: Củng cố cho HS về các số có 4 chữ số. + Bồi dưỡng HS giỏi. PP: Thực hành. ĐD: Bài tập. Bước 1: Nếu HS nào làm xong GV ra thêm một số bài tập sau. Bài 1: Viết các số sau. a) Bảy nghìn bốn trăm hai mươi lăm. b) sáu nghìn năm trăm linh hai. c) Hai nghìn tám trăm mười hai. d) Sáu nghìn bảy trăm. Bài 2: Viết 3 số thíh hợp vào chỗ trống. 7560; 7561; 7562; .; .; Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống. a) 8m5cm = .cm b) 2700mm = .m .dm c) 6008m = .km m d) 405cm = .m .dm - HS làm vở - GV quan sát giúp đỡ. Bước 2: GV chấm một số em và nhận xét. Hoạt động 3: (3/) -GV nhận xét tiết học. Về nhà chữa lại các bài sai. [...]... 9651 -HS làm bài 2, 3 / 100 vào SGK vào vở ô li Bài 2: HS phải giải thích cách làm VD: 1 km > 985 m Vì: 1 km = 1000 m Bài 3: HS tự so sánh 4 số trên xem số nào lớn rồi khoanh tròn vào số đó: 47 53 Bài 3b tương tự như bài 3a -HS làm xong, đổi chéo vở cho nhau kiểm tra bài làm của bạn -GV chấm, nhận xét và ghi điểm HS nêu cách so sánh các số trong phạm vi 10000 -Giao nhiệm vụ: về nhà làm bài 1, 2, 3, 4... 84 53 là 5, chữ số hàng chục của 8 435 là 3, mà 5 > 3 nên 84 53 > 8 435 -GV yêu cầu HS làm bài 2, 3, 4 / 101 vào SGK vào vở ô li -HS làm bài, GV theo dõi, động viên các em làm Bài 2: HS tự làm Bài 3: HS trao đổi ý kiến để xác định số cần tìm Bài 4: GV treo bảng phụ có vẽ sẵn các tia số trong bài HS quan sát tia số và xác định mỗi vạch trên tia số ứng với số nào? Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào? -HS... câu) -HS tập viết các từ khó dễ lẫn và phân tích chính tả một số từ VD: trơn, lầy, thung lũng, lù xù, lúp xúp, đỏ bừng) +lầy = l + ây + thanh huyền; lũng = l + ung + thanh ngã *GV đọc, HS viết bài vào vở -HS viết xong, dò lại bài và ghi lỗi ra lề vở *GV chấm, chữa bài Bài tập 2: Lựa chọn -2 -3 HS đọc to nội dung, cả lớp đọc thầm theo bạn -GV cho HS làm bài 2a HS đọc kĩ yêu cầu của bài -Cả lớp làm bài. .. vở -GV mời 2 HS thi đua nhau làm bài đúng, nhanh Cả lớp và GV nhận xét về chính tả, phát âm, chốt lại lời giải đúng: Câu a: sáng suốt - xao xuyến - sóng sánh - xanh xao Bài tập 3: -GV nêu nội dung của bài: Đặt câu với các từ vừa được hoàn chỉnh ở BT2a -Cả lớp làm việc cá nhân, mỗi em viết trên nháp ít nhất 2 câu với từ ở BT2a -Mời 4 HS lên bảng chữa, toàn lớp nhận xét và chốt lời giải đúng -HS chữa bài. .. Hoạt động 2: (20 ) -HS viết vào vở TV (Phần yêu cầu viết ở lớp ) HS viết vào vở TV -HS viết vào vở GV chú ý hướng dẫn cho những em viết chưa MT: Viết câu tục đúng ngữ bằng chữ cỡ -GV chấm nhanh 5-7 bài nhỏ -Nêu nhận xét, cả lớp rút kinh nghiệm PP: Thực hành, Luyện theo mẫu ĐD: VTV Hoạt động 3: (3/ ) -GV nhận xét tiết học, tuyên dương những em viết đúng, đẹp Củng cố, dặn dò: -GV giao bài về nhà: +HTL... Giới thiệu bài (1/) Hoạt động 1: (15/) Bài tập 1 & 2 MT: Mở rộng vốn từ về tổ quốc PP: Thực hành, động não, hỏi đáp ĐD: Bảng phụ ghi bài tập 1 -Bảng tóm tắt tiểu sử 13 vị anh hùng được nêu ở BT2 - Gọi 2 HS TLCH: Nhân hoá là gì? Nêu ví dụ về những con vật được nhân hoá trong bài “Anh Đom Đóm” hoặc một bài thơ văn bất kì -GV kiểm tra vở của cả lớp -GV nhận xét GV ghi đề bài lên bảng a ,Bài tập 1: -1 HS đọc... Trình bày -Từng cá nhân dán bài của mình trước lớp -GV nhận xét chung, đánh giá các bức tranh vẽ của lớp Hoạt động 3: (3/ ) Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học -GV giao nhiệm vụ: +Làm bài tập trong vở bài tập Tự nhiên và Xã hội +Chuẩn bị bài sau: Thân cây Tiết: Tập làm văn: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG Các hoạt động dạy học chủ yếu: Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1 .Bài cũ: (5/) MT: Ôn tập kiến thức cũ -2 HS nối... động chủ yếu / 1 .Bài cũ: (5 ) -GV kiểm tra vở BT ở nhà của cả lớp MT: Ôn lại kiến thức đã -Chấm 5 bài, nhận xét, ghi điểm học -Cả lớp so sánh các cặp số sau; PP: Thực hành 9701 8999 ĐD: Bảng con, phấn 6102 7000 2 .Bài mới: Hướng dẫn HS tự thực hiện phép cộng 35 26 + 2759 / Giới thiệu bài (1 ) Phép cộng trong phạm vi 10000.GV ghi đề bài lên bảng / Hoạt động 1: ( 13 ) -GV nêu phép cộng: 35 26 + 2759 = ?... động 3: (3/ ) Củng cố, dặn dò: -Cả lớp viết bảng con từ: sấm, sét, xe sợi, chia sẻ -GV theo dõi các em viết, nhận xét, ghi điểm một số em Trong tiết chính tả hôm nay, các em sẽ viết đoạn 1 trong bài Trên đường mòn Hồ Chí Minh *GV đọc 1 lần bài viết -Gọi 1 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm theo -HS nắm nội dung bài viết: +Đoạn văn nói lên điều gì? (Nỗi vất vả của đoàn quân vượt dốc) -HS nhận xét chính tả: +Bài. .. và Xã hội: ÔN TẬP: XÃ HỘI Tiết Các hoạt động dạy học chủ yếu: Các hoạt động Hoạt động cụ thể 1Bài mới: -GV nêu mục tiêu bài học và ghi bảng đề bài / Giới thiệu bài (1 ) -2 -3 em nhắc lại đề bài / Hoạt động 1: (17 ) Bước 1: Làm việc theo nhóm Quan sát và thảo -GV chia lớp thành 3 nhóm: mỗi dãy là 1 nhóm luận -GV yêu cầu HS quan sát các tranh ảnh sưu tầm được trình MT: Củng cố về bày trên tờ giấy A0 và . Vở toán -GV nêu mục tiêu bài học. Ghi đề bài lên bảng. -2 -3 HS nhắc lại đề bài. -HS làm bài 1, 2, 3, 4 VBT Bài 1: HS đọc yêu cầu, Hs làm vào vở bài tập. thiệu ghi đề bài lên bảng -GV ghi đề bài lên bảng. -2 -3 HS nhắc lại đề bài. Bài tập 1: -HS nghe GV kể chuyện. -HS đọc nội dung của bài: 2 em, cả lớp đọc thầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bài soạn lớp 3 - Tuần 20, Bài giảng Bài soạn lớp 3 - Tuần 20,

Hình ảnh liên quan

ĐD: Bảng phụ viết - Bài giảng Bài soạn lớp 3 - Tuần 20

Bảng ph.

ụ viết Xem tại trang 4 của tài liệu.
ĐD: Bảng con, phấn - Bài giảng Bài soạn lớp 3 - Tuần 20

Bảng con.

phấn Xem tại trang 5 của tài liệu.
-Bảng lớp viết 3 câu hỏi gợi ý để HS kể  chuyện. - Bài giảng Bài soạn lớp 3 - Tuần 20

Bảng l.

ớp viết 3 câu hỏi gợi ý để HS kể chuyện Xem tại trang 9 của tài liệu.
-GV nêu mục tiêu bài học và ghi bảng đề bài.   -2-3 em nhắc lại đề bài.  - Bài giảng Bài soạn lớp 3 - Tuần 20

n.

êu mục tiêu bài học và ghi bảng đề bài. -2-3 em nhắc lại đề bài. Xem tại trang 11 của tài liệu.
ĐD: Bảng phụ ghi - Bài giảng Bài soạn lớp 3 - Tuần 20

Bảng ph.

ụ ghi Xem tại trang 13 của tài liệu.
ĐD: Bảng con, phấn. - Bài giảng Bài soạn lớp 3 - Tuần 20

Bảng con.

phấn Xem tại trang 17 của tài liệu.