Bài soạn Giao an MT8

4 210 0
Bài soạn Giao an MT8

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Trờng Võ Nh Hng Giáo án Mĩ thuật 8 Ngay so n :15.08.09 Tiết 1: Vẽ trang trí Ngay d y : 17.08.09 Trang Trí Quạt Giấy I- Mục tiêu bài học: -Học sinh hiểu hình thức trang trí quạt giấy -HS trang trí đợc quạt giấy bằng các họa tiết đã học II- Chuẩn bị: 1-Đồ dùng dạy học * Giáo viên: Một số quạt giấy và bài vẽ, hình gợi ý * Học sinh: Giấy, chì, tẩy, 2-Phơng pháp: Vấn đáp, luyện tập, chia nhóm III- Tiến trình 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3-Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng - Hoạt động 1 : Hớng dẫn học sinh quan sát nhận xét Giáo viên: giới thiệu một số quạt giấy Hỏi: Quạt giấy dùng để làm gì? Hỏi: Nhận xét về kiểu dáng, cách T/trí? Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh cách trang trí - Giáo viên treo ĐD các bớc vẽ ?:Nêu các bớc tiến hành trang trí Hoạt động 3: Hớng dẫn học sinh làm bài -Giáo viên cho 1 học sinh quan sát ĐD -GV nêu yêu cầu : +Trang trí quạt giấy Học sinh quan sát thảo luận +Phong phú,đa dạng --Học sinh quan sát -Tạo dáng -Trang trí: tìm bố cục, họa tiết-Vẽ màu +Học sinh quan sát +Thể hiện trên giấy A4 I-Nhận xét - Quạt giấy dùng trong sinh hoạt, trang trí, biểu diễn II-Cách vẽ - Tạo dáng -Trang trí III-Thực hành Học sinh thực hiện tạo dáng trang trí 1 quạt giấy Gv thực hiện Nguyễn Thị Hoài Phơng Trờng Võ Nh Hng Giáo án Mĩ thuật 8 +Bán kính 12cm -GV theo dõi hớng dẫn cụ thể từng nhóm 4- Đánh giá kết quả học tập +Giáo viên chọn 1 số bài của học sinh treo lên bảng +Gọi học sinh nhận xét +Giáo viên kết luận 5-Củng cố dặn dò -Nhận xét giờ học.-Chuẩn bị bài 2: +Đọc trớc bài ở nhà, su tầm một tranh về MT thời Lê +Chuẩn bị SGK Gv thực hiện Nguyễn Thị Hoài Phơng Trờng Võ Nh Hng Giáo án Mĩ thuật 8 Ngay so n :21.08.09 Tiết 1: Thờng thức Mĩ thuật Ngay d y : 22.08.09 Sơ Lợc Về Mĩ Thuật Thời Lê Đầu Thế XV Đến Thế Kỉ XVIII I- Mục tiêu bài học: -Học sinh hiểu khái quát MT thời Lê -HS biết yêu quý giá trị nghệ thuật dân tộc, có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử II- Chuẩn bị: 1-Đồ dùng dạy học * Giáo viên: Một số hình ảnh các công trìng KT, tợng, phù điêu * Học sinh: SGK, su tầm tranh ảnh liên quan đến thời Lê 2-Phơng pháp:Vấn đáp, thuyết trình. III- Tiến trình 1- ổn định tổ chức 2- Kiểm tra bài vẽ học sinh 3-Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1 : Hớng dẫn học sinh vài nét về Bối cảnh lịch sử GV giao câu hỏi thảo luận cho các nhóm Nhóm 1: Nêu bối cảnh ra đời và diễn biến của XH thời Lê? Nhóm 2: Kể tên các công trình KT tiêu biểu thời Lê Nhóm 3: Kể tên các TP điêu khắc, chạm khắc và trang trí thời Lê Nhóm 4: Nêu đặc điểm gốm thời Lê có gì giống và khác nhau so với đời Lý- Trần. Hoạt động 2: Sơ lợc về mỹ thuật thời Lê -Giáo viên treo ĐDDH Qui mô lớn trên cơ sở thời Lý Trần Học sinh thảo luận theo nhóm. trình bày câu hỏi vào giấy (5') -Đại diện nhóm trả lời -Học sinh nghe -Thảo luận -Nhóm 2 Trả lời các câu hỏi Nhóm 3 lên trình bày I-Khái quát: -Nhà Lê xây dựng chế đọ PK trung ơng tập quyền -KT-XH phát triển -ảnh hởng t tởng nho giáo TQuốc -Các công trình KT có quy mô to lớn II- Sơ lợc về mỹ thuật 1-Nghệ thuật kiến trúc +Kiến trúc cung đình +Kiến trúc Phật giáo Gv thực hiện Nguyễn Thị Hoài Phơng Trờng Võ Nh Hng Giáo án Mĩ thuật 8 +Gồm kinh thành và hoàng thành +XD, sửa chữa điện Kính Thiên, Cần Chánh . +XD mới ở Lam Kinh -Đề cao tôn giáo, XD các miếu thờ Khổng Tử, +XD nhiều chùa chiền, đền tháp -GV cho HS theo dõi SGK và thuyết trình: +Các pho tợng rồng, lân, ngựa, hổ bằng đá ở điện Kính thiên +Tợng phật bà quan âm +Nhiều hình chạm khắc trên đá, lăng tẩm, đình chùa . + ở đình làng có chạm khắc gỗ miêu tả sinh hoạt đời th- ờng.Kế thừa đời Lý Trần +Tạo đợc loại gốm quý chất men ngọc tinh tế chau chuốt +Đề tài là chim muông, hoa lá . QS các hình trong SGK Nhóm 4 lên trình bày 2-Điêu khắc, trang trí a-Điêu khắc: b- Chạm khắc trang trí 3-Đồ gốm 4-Củng cố dặn dò ?:Đặc điểm MT thời Lê? +Nhiều công trình to lớn +Điêu khắc, chạm khắc đạt tới đỉnh cao +Nghệ thuật gốm phát huy tinh hoa, mang đậm bản sắc dân tộc. -Nhận xét giờ học. -Chuẩn bị bài 2: +Đọc lại bài ở nhà, su tầm tranh đề tài mùa hè +Chuẩn bị SGK, giấy A4, màu, chì tẩy Gv thực hiện Nguyễn Thị Hoài Phơng . :15.08.09 Tiết 1: Vẽ trang trí Ngay d y : 17.08.09 Trang Trí Quạt Giấy I- Mục tiêu bài học: -Học sinh hiểu hình thức trang trí quạt giấy -HS trang trí đợc quạt. +Trang trí quạt giấy Học sinh quan sát thảo luận +Phong phú,đa dạng --Học sinh quan sát -Tạo dáng -Trang trí: tìm bố cục, họa tiết-Vẽ màu +Học sinh quan

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Hình ảnh liên quan

-Học sinh hiểu hình thức trang trí quạt giấy - Bài soạn Giao an MT8

c.

sinh hiểu hình thức trang trí quạt giấy Xem tại trang 1 của tài liệu.
* Giáo viên: Một số hình ảnh các công trìng KT, tợng, phù điêu * Học sinh:  SGK, su tầm tranh ảnh liên quan đến thời Lê 2-Phơng pháp:Vấn đáp, thuyết trình. - Bài soạn Giao an MT8

i.

áo viên: Một số hình ảnh các công trìng KT, tợng, phù điêu * Học sinh: SGK, su tầm tranh ảnh liên quan đến thời Lê 2-Phơng pháp:Vấn đáp, thuyết trình Xem tại trang 3 của tài liệu.
QS các hình trong SGK - Bài soạn Giao an MT8

c.

ác hình trong SGK Xem tại trang 4 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan