Bài giảng de chon doi tuyen HSG tinh huyen YT

3 408 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 04:11

PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỄN DỰ THI HSG TỈNH (vòng 3) NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: GDCD - LỚP 9 Thời gian làm bài :120 phút Câu 1: (2điểm) Là học sinh lớp 9, đã đến kỳ thi chuyển cấp rồi mà An vẫn thường xuyên bỏ học, đi chơi điện tử. Các bạn nhắc nhỡ thì An hùng hồn tuyên bố “Các cậu yên tâm, tớ đã có cách, đảm bảo đậu 100% “. Trước ngày đi thi, An đi chùa mang theo nhiều đồ lễ để cầu xin được điểm tốt và thi đậu vào lớp 10. a.Em có nhận xét gì về việc làm của An. b.Em hiểu biết gì về Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Câu 2: (2,5điểm) Có ý kiên cho rằng : Chúng ta chỉ cần quan hệ hợp tác với các nước phát triển vì chính họ giúp chúng ta học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. a.Em đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao ? b.Vì sao trong bối cảnh quốc tế hiện nay hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu Câu 3:(2điểm) Ca dao Việt Nam có câu: Muốn sang thi bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy Đây là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Bằng vốn hiểu biết của mình, em hãy làm nỗi bật truyền thống đó. Câu 4 :(1,5điểm) Hiện nay, ở một số thành phố của nước ta vẫn còn hiện tượng người ăn xin, người bán vé số bám lấy du khách nước ngoài quấy rầy, vòi vĩnh . Hãy cho biết thái độ của em về các hiện tượng trên. CÂU 5:(2điểm) Trình bày hiểu biết của em khi quan sát bức ảnh sau? --------------------Hết-------------------- ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GDCD LỚP 9 Câu 1 : (2 điểm) a.Em không đồng tình (0,25) -Giải thích :Việc làm của An là mê tín dị đoan là sai trái, thiếu tôn trọng kỷ luật, lười học, thiếu ý thức( 0,25đ) b.Trình bày được các ý sau : -Tín ngưỡng là tin vào những điều thần bí như thần linh, thượng đế -Tôn giáo là một hình thức của tín ngưỡng có giáo lý, có hệ thống tổ chức, thể hiện sự sùng bái một vị thần linh nào đó nhất định0,25đ) - Mê tín dị đoan là tin vào những điều phù phép, không có thật. 0,25đ) - Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào. người đã theo tín ngưỡng, tôn giáo này có thể không theo nữa hoặc bỏ đi theo tín ngưỡng tôn giáo khac mà không ai có quyền cản trở hoặc ngăn cấm0,25đ) -Pháp luật quy định: (0,5đ) + Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của công dân,tôn trọng nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo + Cấm lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để làm điều trái pháp luật. - Liên hệ trách nhiệm bản thân (0,25đ) Câu 2 : (2,5 điểm) a-Không đồng tình với ý kiến trên (0,25đ) -Giải thích : -Chính sách trong quan hệ hợp tác của Đảng và Nhà nước ta là tăng cường hợp tác với tất cả các nước trên thế giới không phân biệt chế độ chính trị, giàu nghèo .vì mục tiêu hòa bình và phát triển (0,25đ) -Học hỏi có chọn lọc tinh hoa văn hóa của tất cả các nước. kể cả các dân tộc đang phát triển vì họ cũng có những cái đáng để cho chúng ta học tập (0,25đ) b. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay hợp tác quốc tế là một vấn đề tất yếu là vì : - Nhân loại ngày nay đang phải đối mặt với những vấn đề mang tính sống còn mà không một quốc gia riêng lẽ nào có thể tự giải quyết được.(0,25đ -Hợp tác để cùng nhau giải quyết các vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu như chiến tranh,ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, đói nghèo .(0,25đ) - Bất cứ quốc gia nào cũng phải tham gia, nếu không sẽ bị tụt hậu (0,25đ) -Hợp tác giúp đỡ các nước nghèo phát triển, là cơ sở cho mục tiêu vì hòa bình và phát triển (0,25đ) - Liên hệ trách nhiệm bản thân (0,25đ) Câu 3 :( 2 điểm) -Truyền thống là những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được lưu truyền .(0,25đ) -Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp .(0,25đ) -Câu ca dao “ Muốn sang thì .” nói lên truyền thống Tôn sư trọng đạo .(0,25đ) -Truyền thống này được thể hiện trong cuộc sống .(0,25) -Ý nghĩa: Góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc ta(0,25đ) -Tạo nên sức mạnh tinh thần, quan hệ xã hội lành mạnh (0,25) -Phê phán một số biểu hiện tiêu cực làm mai một truyền thống như lãng quên, vô ơn, bội bạc(0,25đ) -Liên hệ bản thân: kính trọng, biết ơn thầy, cô giáo, học giỏi .(0,25đ) Câu 4 : ( 1,5điểm) -Bày tỏ thái độ không đồng tình (0,25đ) -Phải đấu tranh lên án (0,25đ) - Lý do : Ảnh hưởng xấu đến thái độ, tình cảm của người nước ngoài đối với đất nước, con người Việt Nam, đến hình ảnh tốt đẹp và thể diện của đất nước.(0,25đ) - Đối với người nước ngoài chúng ta nên có thái độ và ứng xử lịch sự, tế nhị, có văn hóa . Phải tỏ rỏ tình cảm, tôn trọng, hòa nhập .(0,25đ) -Cần chấm dứt hiện tượng đó bằng cách tuyên truyền giáo dục họ trong việc bày tỏ cách ứng xử với người nước ngoài, xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. (0,25đ) -Liên hệ trách nhiệm bản thân (0,25đ) Câu 5 : (2 điểm) - Bức ảnh phản ánh một hiện tượng của thiên tai đó là lũ lụt (0,25đ) - Gây thiệt hại to lớn về người, tài sản,môi trường, bệnh dịch.( liên hệ lũ lụt ở miền trung tháng 10 năm 2010).(0,5đ) - Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là thiếu ý thức trong vệc bảo vệ MT và TNTN( 0,25đ) - Biện pháp khắc phục(0,5đ) + Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức bảo vệ MT + Xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm - Liên hệ trách nhiêm bản thân (0,5đ) + Nâng cao ý thức và chấp hành tốt bảo vệ MT +Tích cực tuyên truyền vận động mọi người xung quanh . (Lưu ý: Mọi phương án trả lời khác nếu đúng vẫn được tính điểm) . GD&ĐT YÊN THÀNH ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỄN DỰ THI HSG TỈNH (vòng 3) NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: GDCD - LỚP 9 Thời gian làm bài :120 phút Câu 1: (2điểm) Là học sinh. giàu nghèo .vì mục tiêu hòa bình và phát triển (0,25đ) -Học hỏi có chọn lọc tinh hoa văn hóa của tất cả các nước. kể cả các dân tộc đang phát triển vì họ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng de chon doi tuyen HSG tinh huyen YT, Bài giảng de chon doi tuyen HSG tinh huyen YT, Bài giảng de chon doi tuyen HSG tinh huyen YT

Từ khóa liên quan