Ngữ văn 7 cv 5512

412 28 1
Ngữ văn 7 cv 5512

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần 19 Bài 18 - Tiết 73: Đọc – Hiểu văn TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I MỤC TIÊU Kiến thức: - Khái niệm tục ngữ - Nội dung tư tưởng, ý nghĩa triết lí hình thức nghệ thuật câu tục ngữ học Năng lực: - Năng lực tự chủ tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực giao tiếp hợp tác - Đọc - hiểu, phân tích lớp nghĩa tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất - Vận dụng mức độ định số câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất vào đời sống Phẩm chất: - Yêu quý trân trọng kinh nghiệm cha ông để lại - Vận dụng vào đời sống thực tế kinh nghiệm hay phù hợp II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Chuẩn bị giáo viên: - Kế hoạch học - Học liệu: Đồ dùng dạy học, phiếu học tập, số câu tục ngữ chủ đề nhắc học sinh soạn Chuẩn bị học sinh: - Soạn - Sưu tầm câu tục ngữ chủ đề III TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU a Mục tiêu: - Tạo tâm thế, định hướng ý cho học sinh b Nội dung - Hoạt động nhóm c Sản phẩm hoạt động - Trình bày câu tục ngữ theo yêu cầu d Tổ chức thực Bước : Chuyển giao nhiệm vụ - Nhiệm vụ: Tìm đọc câu tục ngữ liên quan đến thời tiết - Giáo viên tổ chức cho hs chơi trò chơi : yêu cầu đội trình bày câu tục ngữ theo chủ đề Mỗi đội có hs tham gia vòng phút đội đọc câu tục ngữ theo chủ đề Hết thời gian dừng lại Thực nhiệm vụ: * Học sinh tiếp nhận thực nhiệm vụ: + lập đội chơi + chuẩn bị tinh thần thi đấu + thực trò chơi theo luật - GV gọi số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung Bước 3: Báo cáo, thảo luận - Học sinh đội thống kê báo cáo số lượng câu tục ngữ đọc thời gian quy định Bước 4: Kết luận, nhận định: - Học sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung - Giáo viên nhận xét, đánh giá: + tinh thần, ý thức hoạt động học tập + kết làm việc + bổ sung thêm nội dung (nếu cần) GV đánh giá kết HS, sở dẫn dắt HS vào học mới: Vào bài: Như em vừa thấy có nhiều câu tục ngữ nêu kinh nghiệm thời tiết Vậy kho tàng tục ngữ với số lượng lớn kho kinh nghiệm mà dân gian xưa đúc kết Chúng ta tìm hiểu giá trị tục ngữ Cụ thể hơm tìm hiểu câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM Hoạt động : Tìm hiểu khái niệm tục ngữ (2 I Tìm hiểu chung: phút) Khái niệm: a Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu tục ngữ nội dung, chủ đề tục ngữ nói chung văn nói riêng b Nội dung + Hoạt động cá nhân + Hoạt động nhóm + Hoạt động chung lớp c Sản phẩm hoạt động + nội dung hs trình bày + phiếu học tập nhóm - Phương án kiểm tra, đánh giá + Học sinh tự đánh giá + Học sinh đánh giá lẫn + Giáo viên đánh giá d Tổ chức thực hiện: Bước Chuyển giao nhiệm vụ - Giáo viên yêu cầu: Đọc phần thích cho biết: Tục ngữ ? Với đặc điểm vậy, tục ngữ có tác dụng gì? - Học sinh tiếp nhận: Lắng nghe rõ yêu cầu thực Bước 2.Thực nhiệm vụ - Học sinh: Đọc, suy nghĩ, trình bày - Giáo viên: Quan sát, động viên, lắng nghe học sinh trình bày - Dự kiến sản phẩm: - Tục: Là thói quen lâu đời - Ngữ: Lời nói => lời nói đúc kết thói quen lâu đời người cơng nhận - Làm cho lời ăn tiếng nói thêm hay, sinh động Bước 3: Báo cáo thảo luận: - Học sinh trình bày miệng ý kiến - Học sinh khác bổ sung Bước Kết luận, nhận định - Học sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung - Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức - GV bổ sung, nhấn mạnh: + Về hình thức: tục ngữ câu nói diễn đạt - Tục ngữ câu nói dân gian ý trọn vẹn có đặc điểm ngắn gọn, kết cấu ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình bền vững có hình ảnh, nhịp điệu + Về nội dung: diễn đạt kinh nghiệm, cách ảnh, đúc kết học nhân dân về: nhìn nhận nhân dân tự nhiên, lđ, sx, + Quy luật thiên nhiên người, xã hội + Kinh nghiệm lao động sản xuất Những học kinh nghiệm quy luật thiên + Kinh nghiệm người xã nhiên lao động sản xuất nội dung quan hội trọng tục ngữ.Vì tục ngữ cịn gọi túi khơn nhân dân - Có nhiều câu tục ngữ có nghĩa đen, số câu có nghĩa bóng Hoạt động 2: Đọc, tìm hiểu thích, bố cục (5 phút) a Mục tiêu: Giúp hs rèn kĩ đọc, hiểu ngữ nghĩa cụ thể câu tục ngữ đề tài cụ thể tục ngữ b Nội dung: Thảo luận nhóm - Phương thức thực hiện: + Hoạt động cá nhân + Hoạt động nhóm + Hoạt động chung lớp c Sản phẩm hoạt động: Chia bố cục văn phiếu học tập d Tổ chức thực Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - Giáo viên yêu cầu: Ta chia câu tục ngữ thành nhóm? Mỗi nhóm gồm câu nào? Gọi tên nhóm đó? - Học sinh tiếp nhận: Lắng nghe rõ yêu cầu thực Bước 2.Thực nhiệm vụ - Học sinh: Làm việc cá nhân -> Thảo luận nhóm -> thống ý kiến - Giáo viên: Quan sát, động viên, hỗ trợ học sinh cần thiết Đọc, Chú thích, Bố cục: - Dự kiến sản phẩm: câu tục ngữ chia làm nhóm Mỗi nhóm gồm câu Bước 3: Báo cáo, thảo luận - Tổ chức cho học sinh trình bày, báo cáo kết - Cách thực hiện: Giáo viên u cầu nhóm lên trình bày kết - Học sinh nhóm khác bổ sung Bước 4: Kết luận, nhận định - Học sinh nhận xét, đánh giá, bổ sung - Giáo viên nhận xét, đánh giá -> Giáo viên chốt kiến thức ghi bảng GV chốt lại kiến thức: Hai đề tài có điểm gần gũi mà gộp vào văn bản? - Hai đề tài có liên quan: thiên nhiên có liên quan đến sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi Các câu cấu tạo ngắn gọn, có vần, nhịp, dân gian sáng tạo truyền miệng Hoạt động 3: Đọc, hiểu văn Bước 1: Tìm hiểu câu tục ngữ thiên nhiên a Mục tiêu : Giúp học sinh nắm nội dung ý nghĩa, cách vận dụng số hình + Từ câu đến : Những câu tục ngữ thiên nhiên + Từ câu đến : Những câu tục ngữ lao động sản xuất II Đọc, hiểu văn bản: thức nghệ thuật nhóm câu tục ngữ 1.Những câu tục ngữ thiên nhiên thiên nhiên - Phương pháp: Thuyết trình, thảo luận nhóm b.Nội dung: +Hoạt động cá nhân Câu 1: +Hoạt động nhóm - Kinh nghiệm: Tháng năm ngày dài c Sản phẩm hoạt động: đêm ngắn , tháng mười ngày ngắn Nội dung, nghệ thuật nhóm câu tục ngữ thiên nhiên d Tổ chức thực Bước Chuyển giao nhiệm vụ đêm dài(do ánh sáng mùa hè mây mù mùa đông) => đúc kết kinh nghiệm có tính quy luật thời gian - Nghệ thuật đối, hiệp vần lưng, nói -> nhấn mạnh đặc điểm thời - Giáo viên yêu cầu: Các câu tục ngữ thiên gian, gây ấn tượng nhiên đúc kết kinh nghiệm gì?Em có -Áp dụng thực tế: Sử dụng thời gian nhận xét biện pháp nghệ thuật sống cho hợp lí Lịch sử dụng câu đó? Trong thực tế làm việc mùa hè khác mùa đông câu tục ngữ áp dụng - Học sinh tiếp nhận: Lắng nghe yêu cầu thực Bước 2: Thực nhiệm vụ: Câu 2: - Kinh nghiệm: Đêm có nhiều ngày hơm sau nắng, đêm khơng có ngày hôm sau mưa - Nghệ thuật:Hai vế đối xứng –> Làm - Học sinh: Làm việc cá nhân => thảo luận cho câu tục ngữ cân đối nhịp nhàng, nhóm =>thống ý kiến dễ thuộc, dễ nhớ - Giáo viên: Quan sát ,hỗ trợ học sinh cần -Áp dụng thực tế: Trông sao, dự báo Bước Báo cáo, thảo luận thời tiết Biết thời tiết để chủ động bố - Giáo viên gọi đại diện 1-2 nhóm lên trình bày trí cơng việc ngày hơm sau phiếu học tập Câu 3: - Học sinh nhóm khác bổ sung -Kinh nghiệm: Khi chân trời xuất Bước 4: Kết luận, nhận định - Học sinh nhận xét, đánh giá sắc vàng màu mỡ gà(do ánh sáng mặt trời chiếu vào mây) có gió bão lớn cần phải chằng chống nhà cửa cẩn - Giáo viên nhận xét đánh giá thận => Giáo viên chốt kiến thức ghi bảng - Nghệ thuật: Ẩn dụ”ráng mỡ gà” GV chốt, chuyển: Bốn câu tục ngữ có -Áp dụng: Hiện khoa học cho điểm chung đúc kết kinh nghiệm phép người dự báo bão thời gian, thời tiết, bão lụt cho thấy phần xác Ở vùng sâu, vùng xa, phương sống vất vả, thiên nhiên khắc nghiệt tiện thông tin hạn chế kinh nghiệm đất nước ta Ngồi nhân dân ta cịn đúc kết đốn bão dân gian qua câu tục ngữ kinh nghiệm lao động sản xuất cịn có tác dụng Câu 4: -Kinh nghiệm: Vào tháng âm lịch Bước 2:Tìm hiểu câu tục ngữ lao kiến dời tổ, đàn bị lên cao có lụt lội động sản xuất a) Mục tiêu: Giúp học sinh nắm nội -Nghệ thuật:Hai vế cân xứng, vần dung ý nghĩa, cách vận dụng số hình “bị- lo” thức nghệ thuật nhóm câu tục ngữ -Áp dụng: Phải đề phòng lũ lụt sau lao động sản xuất tháng âm lịch b Nội dung: Thực theo nhóm c Sản phẩm: Câu 5: Nội dung , nghệ thuật nhóm câu tục - Kinh nghiệm: Đề cao vai trò ,giá trị ngữ lao động sản xuất đất ⇒ Đất quý vàng d Cách thức thực hiện: - Nghệ thuật :Hai vế đối xứng, so sánh Bước Chuyển giao nhiệm vụ -ý nghĩa kinh nghiệm: người - Giáo viên yêu cầu: Các câu tục ngữ lao sử dụng đất hiệu khơng lãng phí động sản xuất đúc kết kinh nghiệm gì? đất Em có nhận xét biện pháp nghệ thuật Câu 6: sử dụng câu đó?ý nghĩa - Kinh nghiệm: thứ tự nghề mang kinh nghiệm lại kinh tế cao:thứ nghề đào ao Bước Thực nhiệm vụ: thả cá, thứ nhì làm vườn, thứ ba - Học sinh:Thảo luận nhóm ->thống làm ruộng ý kiến chỉnh sửa sản phẩm cần Bước Báo cáo, thảo luận - Nghệ thuật:liệt kê - ý nghĩa: Phát triển kinh tế VAC, - Giáo viên gọi đại diện 1-2 nhóm lên trình bày nuôi tôm, nuôi cá nâng cao giá trị kinh - Học sinh nhóm khác bổ sung tế hộ gia đình Bước 4: Kết luận, nhận định Câu 7: - Học sinh nhận xét, đánh giá -Kinh nghiệm: Nghề trồng lúa cần - Giáo viên nhận xét đánh giá phải đủ yếu tố: Nước, phân, cần, => Giáo viên chốt kiến thức ghi bảng giống quan trọng hàng đầu nước - Nghệ thuật: Phép liệt kê dễ thuộc dễ nhớ - ý nghĩa: Chú trọng yếu tố thủy lợi, sản xuất Câu 8: - Kinh nghiệm: Trồng trọt thời Hoạt động 4: Tổng kết: a Mục tiêu: Giúp học sinh khái quát nét đặc sắc nội dung nghệ thuật văn b Nội dung: Học sinh hoạt động cá nhân Cách tiến hành: vụ làm đất kĩ lưỡng suất bội thu -Nghệ thuật:Kết cấu cân xứng, vần lưng -Áp dụng: Trồng trọt phải thời vụ - Học sinh thực nhiệm vụ giáo viên yêu cầu c Sản phẩm: Câu trả lời học sinh d Cách thức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - GV yêu cầu: Khái quát nét đặc sắc nội dung nghệ thuật câu tục ngữ? - Học sinh lắng nghe yêu cầu Bước Thực nhiệm vụ: - Học sinh: Suy nghĩ làm việc cá nhân - Nghệ thuật: Sử dụng cách diễn đạt ngắn gọn, cô đúc; sử dụng kết cấu diễn đạt theo kiểu đối xứng, nhân quả; tạo vần, nhịp cho câu văn dễ nhớ, dễ - Giáo viên: Lắng nghe, nhận xét câu trả lời vận dụng học sinh - Nội dung: Các câu tục ngữ thiên Bước Báo cáo, thảo luận nhiên lao động sản xuất - Giáo viên gọi học sinh trả lời học quý giá nhân dân ta - Học sinh khác bổ sung Bước 4: Kết luận, nhận định - Học sinh nhận xét, đánh giá -Giáo viên nhận xét, chốt kiến thức ghi bảng - HS đọc ghi nhớ HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP a Mục tiêu: Giúp học sinh tìm thêm câu tục ngữ khác b.Nội dung: Học sinh hoạt động cặp đôi c Sản phẩm hoạt động: Các câu tục ngữ học sinh tìm d Tổ chức thực hiện: Bước Chuyển giao nhiệm vụ -G V nêu yêu cầu: Em tìm thêm câu tục ngữ thiên nhiên mà em biết sưu tầm? - HS lắng nghe tiếp nhận yêu cầu Bước Thực nhiệm vụ - HS trao đổi cặp đôi, thống lựa chọn Chuồn chuồn bay thấp .thì râm - GV lắng nghe Cầu vồng cụt khơng lụt mưa Bước 3.Báo cáo, thảo luận Trời nắng cỏ gà trắng mưa - GV gọi cặp đơi trình bày 10 ->Mở rộng câu: Bằng cụm chủ – vị - Chuột chạy -> Chuột chạy// làm lọ hoa/ bị vỡ c C v v ? Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động? Vd :Người ta trồng nhãn vườn -> Cây nhãn người ta trồng vườn Mục đích biến đổi câu Bước 2: Thực nhiệm vụ - H đọc yêu cầu - H hoạt động cá nhân - H thảo luận nhóm + Đại diện nhóm trình bày * Tác dụng: - Nội dung ý nghĩa câu thêm cụ thể - Tạo nhiều kiểu câu, linh hoạt nói, viết, tránh lặp từ, tăng hiệu diễn đạt Bước 3: Báo cáo thảo luận ?HS lập sơ đồ Bước 4: Kết luận, nhận định Gv phân tích sơ đồ đánh giá q trình hoạt động nhóm, đánh giá sản phẩm H HOẠT ĐỘNG : Các phép tu từ a Mục tiêu : Giúp H 398 Các phép tu từ - Nắm phép tu từ + Điệp ngữ + Liệt kê a Liệt kê ? Là xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ loại để diễn tả đầy đủ hơn, sâu sắc khía cạnh khác thực tế - Chuyển đổi kiểu câu hay tư tưởng, tình cảm b Nội dung: Thảo luận nhóm Vd : c Kết phiếu học tập b Các kiểu liệt kê d Tổ chức thực - Xét cấu tạo : Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ + Liệt kê theo cặp Thảo luận nhóm + .khơng theo cặp - ? Các biện pháp tu từ học lớp 7? - Xét ý nghĩa: - H Nêu khái niệm + Liệt kê tăng tiến ?Thế liệt kê ? + .không tăng tiến Các kiểu liệt kê ? Điệp ngữ ? đặt câu nói hoạt động sân trường có a Khái niệm : Khi nói viết người sử dụng phép liệt kê ? ta dùng biện pháp lặp lặp lại ?Thế điệp ngữ ? Các kiểu điệp ngữ? ? Tìm ví dụ có sử dụng điệp ngữ? Tác dụng? Lấy ví dụ điệp ngữ? - Cháu chiến thơ từ ngữ (hoặc câu) để làm bật ý, gây cảm xúc mạnh Cách lặp lại gọi phép điệp ngữ ; từ ngữ lặp lại gọi điệp ngữ b Các kiểu điệp ngữ - Điệp ngữ cách quãng, điệp ngữ nối - điệp từ tiếp, điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ tác dụng : vịng ) Ví dụ:Chỉ kiểu kiểu điệp ngữ thơ cảnh khuya Hồ Chí Minh -“lồng”: Cách quãng” “ Chưa ngủ: chuyển tiếp Bước 2: Thực nhiệm vụ 399 - H đọc yêu cầu - H hoạt động cá nhân - H thảo luận nhóm + Đại diện nhóm trình bày - G đánh giá q trình hoạt động nhóm, đánh giá sản phẩm H HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP II Luyện tập a Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết để làm Bài tập a, Cho ví dụ câu đơn bình thờng b Nội dung: Hoạt động cặp đôi Mở rộng câu (theo cách) c Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời b, Cho ví dụ câu chủ động (bị Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ động) Trao đổi cặp đôi Bước 2: Thực nhiệm vụ Biến đổi kiểu câu thành bị động (chủ động) - H đọc yêu cầu - Trao đổi cặp đơi Bài 2: Cho ví dụ phép liệt kê a, Cho ví dụ câu đơn bình thường khác Nêu tác dụng phép liệt kê Mở rộng câu (theo cách) b, Cho ví dụ câu chủ động (bị động) Biến đổi kiểu câu thành bị động (chủ Bài Viết đoạn văn (3 - câu) có sử dụng động) câu bị động Bước 3:Báo cáo thảo luận Bài Viết đoạn văn (3 - câu) có sử Các nhóm trình bày Thảo luận sửa lỗi - H Trình bày, nhận xét, bổ sung Bước 4: Kết luận, nhận định Gv hướng dẫn cách viết: Hình thức, nội 400 dụng câu mở rộng thành phần( trạng ngữ, dùng cụm C- V để mở rộng câu dung - G Chữa bài, nhận xét câu trả lời H chốt HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG a.Muc tiêu: Vận dụng kiến thức học vào sống b Nội dung: Hoạt động cá nhân c Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời d Tổ chức thực Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Viết đoạn văn (3 - câu) có sử dụng câu bị động Bước 2: Thực nhiệm vụ: - Đọc yêu cầu - Suy nghĩ trả lời Bước 3: Báo cáo thảo luận: Học sinh trình bày trước lớp Bước 4: Kết luận, nhận định - G nhận xét làm H - G khái quát Tiết 130 Hướng dẫn Làm kiểm tra tổng hợp I MỤC TIÊU Kiến thức: - Giúp HS nắm trọng tâm kiến thức cách làm Kiểm tra tổng hợp Năng lực: a Năng lực chung: Năng lực tự chủ tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực giao tiếp hợp tác 401 b Năng lực chuyên biệt: - Vận dụng kiến thức để làm tập ôn tập - Tạo lập đoạn văn nghị luận Phẩm chất: - u thích mơn - Có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao việc tìm tịi tư liệu, tập tham khảo II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Chuẩn bị giáo viên: - Kế hoạch dạy học - Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập Chuẩn bị học sinh: Ôn tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU a.Mục tiêu - Tạo tâm hứng thú cho H - Kích thích H tìm hiểu nội dung học b.Nội dung : Hoạt động cặp đôi c Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời d Tổ chức thực HOẠT ĐỘNG 2: ÔN TẬP HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG : Các tác phẩm truyện I Phần văn a.Mục tiêu : Giúp H Văn nghị luận: (4 vb) Nắm nội dung & nghệ thuật + Giải thích nhan đề + Tóm tắt văn 402 a Nội dung thể nhan đề b.Nội dung: Thảo luận nhóm, đàm thoại c Sản phẩm hoạt động: Kết phiếu học tập d.Tổ chức thực Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Thảo luận nhóm Bước 2: thực nhiệm vụ b Văn truyện: - Sống chết mặc bay: Phản ánh sống lầm than người dân, tố cáo quan lại thối nát, vô trách nhiệm - Đọc thêm: Những trò lố : Phơi bày trò lố bịch Va-ren trước người anh - H đọc yêu cầu hùng đầy khí phách cao PBC - H hoạt động cá nhân * Tóm tắt vb (khoảng 1/2 trang) - H thảo luận nhóm c, Văn nhật dụng: Bước 3: Báo cáo thảo luận - Ca Huế : Nét đẹp di sản văn + Đại diện nhóm trình bày hố tinh thần Bước 4: Kết luận, nhận định - G đánh giá trình hoạt động nhóm, đánh II Phần TV giá sản phẩm H HĐ : Phần TV a.Mục tiêu : Giúp H - Nắm kiểu câu, dấu câu, cách nhận diện, biến đổi câu + Đặc điểm dấu câu + Công dụng dấu câu b Nội dung: Thảo luận nhóm, đàm thoại c Sản phẩm hoạt động : Kết phiếu học tập d Tổ chức thực Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 403 a Nắm kiểu câu: câu rút gọn, câu đặc biệt, câu chủ động, câu bị động b Cách nhận diện, biến đổi câu c Đặc điểm, tác dụng phép liệt kê * Vận dụng viết đoạn văn kết hợp vđ TV - Công dụng dấu câu +Dấu gạch ngang, dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy Thảo luận nhóm -HS: Nắm khái niệm kiểu câu Cho ví dụ ?Thế liệt kê ? Các kiểu liệt kê ? ? ?Thế điệp ngữ ? Các kiểu điệp ngữ? ? Tìm ví dụ có sử dụng điệp ngữ? Tác dụng? Lấy ví dụ liệt kê? Bước 2: Thực nhiệm vụ: - H đọc yêu cầu - H hoạt động cá nhân - H thảo luận nhóm Bước 3: Báo cáo thảo luận + Đại diện nhóm trình bày Bước 4: Kết luận, nhận định - G đánh giá trình hoạt động nhóm, đánh giá sản phẩm H HOẠT ĐỘNG : Cách làm văn nghị luận III Phần TLV a.Mục tiêu : Giúp H a Nắm số vđ chung văn -Nắm bước làm văn nghị luận NL: Đặc điểm, mục đích, bố cục, thao + Giải thích nghĩa tác lập luận + lấy dẵn chứng để chứng minh b Cách làm văn nghị luận b.Nội dung : Thảo luận nhóm, đàm thoại * Chú ý: b c Sản phẩm hoạt động: - Nắm (thuộc) vb c Kết phiếu học tập - Ơn tập tồn diện, ko học lệch, học tủ 404 d Tổ chức thực Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ - Yêu cầu HS Thảo luận nhóm ? Cách làm văn NL? Bố cục GT, CM? - G Nhấn điều cần lưu ý làm - Cách trình bày, thời gian Bước 2: Thực nhiệm vụ - H đọc yêu cầu - H hoạt động cá nhân - H thảo luận nhóm Bước 3; Báo cáo thảo luận + Đại diện nhóm trình bày Bước 4: Kết luận, nhận định - G đánh giá q trình hoạt động nhóm, đánh giá sản phẩm H HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP a Muc tiêu: Vận dụng hiểu biết để làm tập b Nội dung: Hoạt động cặp đôi c Sản phẩm hoạt động; Câu trả lời d Tổ chức thực hiện: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS trao đổi cặp đôi Bước 2: Thực nhiệm vụ - H đọc yêu cầu - Trao đổi cặp đôi 405 - Vận dụng kiến thức, kĩ tổng hợp - Trình bày sạch, rõ ràng, viết câu tả, đủ thành phần - Bài TLV cần đủ phần - Cân đối thời gian HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG a.Mục tiêu: Vận dụng kiến thức học vào sống b Nội dung: Hoạt động cá nhân c Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời d Tổ chức thực Bước Chuyển giao nhiệm vụ Viết đoạn văn mở kết cho đề cụ thể? Bước 2: Thực nhiệm vụ - Đọc yêu cầu - Suy nghĩ trả lời Bước 3: Báo cáo thảo luận: - HS trình bày trước lớp Bước 4: Kết luận, nhận định - G nhận xét làm H - G khái quát Tiết Kiểm tra tổng hợp cuối năm A Mục tiêu học Kiến thức: - Nhằm đánh giá kiến thức học sinh ba phần : Đọc -hiểu văn bản, Tiếng Việt Tập làm văn học kì II lớp - Khả vận dụng kiến thức kĩ Ngữ văn học cách tổng hợp, toàn diện Năng lực: 406 a Năng lực chung:Năng lực tự chủ tự học, lực giải vấn đề sáng tạo b Năng lực chuyên biệt: - Năng lực làm kiểm tra tổng hợp cuối năm - Năng lực trình bày, diễn đạt, thể hiểu biết - Thực hành tự luận - Đánh giá chất lượng học tập thân để có điều chỉnh phù hợp Phẩm chất: Tự lập, trung thực làm II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Chuẩn bị giáo viên: - Kế hoạch dạy học - Học liệu: đề kiểm tra Chuẩn bị học sinh: Ôn tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ma trận đề Mức độ Nhận biết Thông hiểu V dụng Tổng Nội dung Tục ngữ c2 b Số câu Số điểm Văn c2 a Số câu Số điểm Tiếng việt 407 1 c1 Số câu Số điểm 2 T làm văn Viết văn nghị luận c.m Số câu Số điểm 1 5 T số câu T số điểm 10 Câu1: (2đ) a, Căn vào sách giáo khoa Ngữ văn 7- tập cho biết: Câu đặc biệt dùng để làm gì? cho Vd minh họa? b, Cho đoạn văn sau : “Tinh thần yêu nước thứ quý Có trưng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy Nhưng có cất giấu kín đáo rương, hòm Bổn phận làm cho quý kín đáo đưa trưng bày Nghĩa phải sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước tất người thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.” ( Hồ Chí Minh) e Tìm câu rút gọn? f Tìm câu bị động? g Tìm phép liệt kê? Câu 2: (3đ) a Dựa vào phần thích văn bản: “Đức tính giản dị Bác Hồ”em giới thiệu thân thế, nghiệp tác giả Phạm Văn Đồng? 408 b Nêu giá trị nhân đạo, giá trị thực, giá trị nghệ thuật văn bản: Sống chết mặc bay? Câu 3: (5đ) Hãy chứng minh tính đắn câu tục ngữ: Có cơng mài sắt, có ngày nên kim Đáp án: Câu1: (2đ) a Câu đặc biệt dùng để 1đ - Xác định thời gian nơi chốn diễn việc nói đến đoạn; 0,25đ - Liệt kê, thông báo tồn vật, tượng; 0,25đ - Bộc lộ cảm xúc; 0,25đ - Gọi đáp 0,25đ b Tìm câu rút gọn? *Có câu rút gọn: 0,1 - Có trưng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy 0,1 - Nhưng có cất giấu kín đáo rương, hịm 0,1 - Nghĩa phải sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, kháng chiến” 0,1 *Có câu bị động: 0,1 - Có trưng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy 0,1 - Nhưng có cất giấu kín đáo rương, hịm.0,1 *Tìm phép liệt kê? + tủ kính, bình pha lê ,trong rơng, hịm ( 0,1đ) + giải thích ,tuyên truyền,tổ chức, lãnh đạo (0,1đ) + công việc yêu nước, công việc kháng chiến ( 0,1đ) Câu 2: (3đ) a Dựa vào phần thích văn bản: “Đức tính giản dị Bác Hồ”em giới thiệu thân thế, nghiệp tác giả Phạm Văn Đồng?1,5đ 409 *Học sinh nêu ý sách: - Phạm Văn Đồng(1906- 2000) 0,25 - Quê Quảng Ngãi 0,25 - Ông tham gia cách mạng từ 1925 giữ nhiều cương vị quan trọng máy lãnh đạo Đảng 0,5 - Là học trò Bác 0,5 b.Nêu giá trị nhân đạo, giá trị thực, giá trị nghệ thuật văn bản: Sống chết mặc bay?1,5đ Giá trị thực: 0,5đ - C/sống lầm than, thê thảm nười dân.0,25 - Bộ mặt thối nát, vô trách nhiệm quan lại phong kiến.0,25 Giá trị nhân đạo: 0,5đ - Xót thương người dân hoạn nạn thiên tai:0,25 - Lên án thái độ tàn nhẫn bọn quan lại cầm quyền 0,25 Giá trị nghệ thuật: 0,5đ - Kết hợp thành công nghệ thuật tương phản tăng cấp, kết thúc bất ngờ, ngôn ngữ đối thoại ngắn gọn, sinh động.0,25 - Xây dựng tình truyện độc đáo.0,25 - Lựa chọn ngôn ngữ kể, tả, khắc hoạ chân dung nhân vật sinh động Câu 3:(5đ) Hãy chứng minh tính đắn câu tục ngữ “ Có cơng mài sắt, có ngày nên kim.” - u cầu: + Nội dung:4,5đ: Đúng thể loại + Hình thức: 0,5đ Bố cục đủ phần, trình bày đẹp văn phong sáng sủa khơng sai tả A, Mb:0,5đ 410 h Giới thiệu vấn đề cần chứng minh i Trích dẫn câu tục ngữ B, Tb: 3,5đ b.1: Giải thích nêu ý nghĩa câu tục ngữ: - Nghĩa đen: Một sắt lớn mà ta kiên trì, bên bỉ đem mài, hết ngày đến ngày khác trở thành kim hữu ích - Nghĩa bóng: Mượn chuyện mài sắt thành kim, câu tục ngữ muốn khẳng định: Nếu kiên trì, nhẫn nại, có ý chí, nghị lực tâm cao cơng việc dù cơng việc có khó khăn đến đâu đạt kết tốt đẹp - Câu tục ngữ khun bảo người ta phải có lịng kiên trì, ý chí tâm cao để gặt hái thành công lĩnh vực b.2: CM dựa lý lẽ - Kiên trì đức tính cần thiết sống, yếu tố quan trọng dẫn đến thành cơng - Lịng kiên trì ý chí nghị lực giúp người say mê nhiệt tình cơng việc cơng việc hồn thành cách nhanh tróng b.3: CM dựa dẫn chứng - Trong LS chống giặc ngoại xâm dân tộc ( dẫn chứng k/c) - Trong học tập: Tấm gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký,… - Trong nghiên cứu khoa học: giáo sư, tiến sĩ Lương Đình Của,… - Hay lĩnh vực khác C, Kb: (0,5đ) - Khẳng định giá trị câu tục ngữ Chấm - Bố cục đủ phần trình bày đẹp văn phong sáng sủa khơng sai tả: 0,5đ - Làm phân tích sơ sài trừ 1/2 số điểm, lạc đề, lạc thể loại khơng có điểm - Sai tả, diễn đạt từ lỗi – 0,5đ 411 -Điểm điểm câu cộng lại Làm tròn: Từ 0,25- 0,75: làm tròn: 0,5 Từ 0,75- trở nên: làm tròn: Củng cố - Thu Nhận xét kiểm tra Dặn dị j Chuẩn bị: Chương trình địa 412 ... Bài 18- Tiết 74 :Tập làm văn CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 11 ( Phần Văn Tập làm văn ) Tuần 19 Bài 18 – Tiết 75 : Tập làm văn TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I MỤC TIÊU Kiến thức: - Khái niệm văn nghị luận... nam giới ) Vấn đề thực văn tự sự, miêu tả, biểu cảm Vậy vấn đề cần phải thực kiểu văn nghị luận Em hiểu văn nghị luận? Thế văn nghị luận: Yêu cầu HS đọc ghi nhớ a Ví dụ: Văn bản: Chống nạn thất... hướng dẫn Bài 18 – Tiết 76 : Tập làm văn TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN I MỤC TIÊU Kiến thức: - Khái niệm văn nghị luận - Nhu cầu nghị luận đời sống - Những đặc điển chung văn nghị luận Năng lực:

Ngày đăng: 04/03/2021, 14:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan