0

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh

30 162 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:20

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh. 2.1 Đặc điểm chung của công ty TNHH Anh Minh. 2.1.1. Khái quát lịch sử hình thành phát triển của công ty TNHH Anh Minh. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Anh Minh. Trụ sở giao dịch: Số 67 Vạn Mĩ Ngô Quyền Hải Phòng. Công ty TNHH Anh Minh đợc thành lập theo quyết định số 030 GP/TLDN ngày 27/3/1998 của Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng. Công ty TNHH Anh Minh là một đơn vị có đủ t cách pháp nhân, hạch toán độc lập. Điều lệ của công ty đã đợc toàn thể đoàn viên thông qua ngày 26/02/1998 đợc Sở kế hoạch đầu t cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 053746. Ngày cấp giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh 20/09/1998. Tài khoản số 710A00456 Ngân Hàng Công Thơng - Ngô Quyền - Hải Phòng. Vốn điều lệ của công ty 200.000.000 đồng Việt Nam. Có con dấu riêng để giao dịch mang tên Công ty TNHH Anh Minh. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện chịu trách nhiệm vật chất về những cam kết của mình với những hợp đồng đã kí với khách hàng ngợc lại Công ty thực hiện hạch toán kinh tế trên cơ sở tuân thủ các chủ trơng chính sách, pháp luật các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nớc. Tôn trọng đảm bảo quyền lợi vật chất tinh thần các chính sách đối với ngời lao động ở trong đơn vị làm tròn nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nớc thành phố. Một số chức năng - nhiệm vụ của công ty. - Mục đích sản xuất kinh doanh: Nhận sản xuất gia công giày dép các sản phẩm bằng da, giả da phải đảm bảo yêu cầu chất lợng, kỹ thuật, mĩ thuật, tiến độ giá thành sản phẩm theo hợp đồng kinh tế đã đăng ký. Sản phẩm phải đạt đợc tiêu chuẩn để xuất khẩu sang các nớc Châu Âu Châu á. 1 1 - Quản lý sử dụng vốn kinh doanh cơ sở vật chất đúng chính sách chế độ đạt hiệu quả kinh tế cao đảm bảo phát triển vốn với nhiều hình thức thích hợp. - Quản lý cán bộ công nhân viên của công ty theo chính sách chế độ nhà nớc, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho tập thể CBCNV, bồi dỡng nâng cao trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ. Công ty chủ động xây dựng tổ chức thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đáp ứng với yêu cầu kế hoạch của đối tác, của thị trờng, các hợp đồng kinh tế đã ký kết với khách hàng. Luôn chú trọng đầu t mở rộng sản xuất đổi mới trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nớc. - Công ty đợc huy động vốn, vay vốn. Tự đảm bảo cân đối thu chi, tự trang trải nợ vay thực hiện đầy đủ các quy định về lãi suất tín dụng. Đợc quyền kí kết giao dịch các hợp đồng kinh tế với các đơn vị kinh tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp hiện hành, có quyền lựa chọn giá cả phơng thức thanh toán thuận tiện, hợp lý với bạn hàng. Đợc liên doanh liên kết với các thành phần kinh tế để mở rộng sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cải tiến công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Đợc quyền tổ chức bộ máy quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đợc quyền ký hợp đồng lao động chấm dứt tuyển dụng lao động theo quy định của Công ty. 2.1.2 Đặc điểm quy trình công nghệ của Công ty TNHH Anh Minh Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm là một trong những căn cứ quan trọng để xác định đối tợng tập hợp chi phí trên cơ sở tính giá thành sản phẩm sản xuất lựa chọn phơng pháp tính giá thành phù hợp. Do đó, để thực hiện tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành cần thiết phải tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất. 2 2 Nhận đơn đặt hàng Kế hoạch sản xuất Nguyên vật liệu Pha cắt In xoa May Hoàn chỉnh Nhập kho thành phẩm Xuất khẩu Sơ đồ 1: Quy trình công nghệ sản xuất giày. Sau khi nhận đợc đơn đặt hàng văn phòng điều hành lập kế hoạch sản xuất kinh doanh. Căn cứ vào ban kỹ thuật vật t tiến hành cung ứng đủ kịp thời về NVL cho toàn doanh nghiệp để các phân xởng tiến hành sản xuất. Công ty chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ quí I năm 1999 theo phơng thức đồng bộ hai dây chuyền sản xuất giày dép với công suất thiết kế 1.000.000 đôi/năm. Sản phẩm đợc xuất khẩu 100% sang thị trờng Châu Âu một số thị trờng khác. 2.1.3. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Anh Minh. 3 3 Giám đốc điều hành Kế toán trưởng Phó GĐ kỹ thuật Phó GĐ điều hành Khối trực tiếp sx PX pha cắt PX in xoa PX may PX hoàn chỉnhKH vật tưTổ chức hành chínhKĩ thuật Cơ điện Bảo vệ Công ty TNHH Anh Minh đi vào hoạt động đợc 4 năm nhng cùng với sự phát triển đi lên của nền kinh tế đất nớc sự hoà nhập trong công cuộc đổi mới công ty đã trụ vững phát triển trong nền kinh tế thị trờng đã đạt đợc kết quả đáng trân trọng. Hiện nay công ty có 800 công nhân bao gồm: * Công nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh: 740 ngời - Công nhân phân xởng máy: 273 ngời. - Công nhân phân xởng hoàn chỉnh: 135 ngời. - Công nhân phân xởng pha cắt in xoa: 119 ngời. - Công nhân phân xởng lắp giáp: 213 ngời. * Công nhân gián tiếp sản xuất kinh doanh có 40 ngời - Bảo vệ: 8 ngời. - Kho: 19 ngời. - Cơ điện máy: 12 ngời. - Y tá: 1 ngời. * Nhân viên quản lý hành chính kinh tế: 20 ngời. Công ty tổ chức quản lý thống nhất theo 1 cấp theo cơ cấu trực tuyến: Sơ đồ 2: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý 4 4 Cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận, các đơn vị, các cá nhân có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, có những trách nhiệm quyền hạn nhất định đợc bố trí theo những cấp, những khâu khác nhau nhằm đạt đợc một cơ cấu khoa học ổn định, có hiệu quả. Ban Giám đốc Công ty bao gồm: Đứng đầu công ty là Giám đốc Công ty, Giám đốc tổ chức điều hành Công ty theo chế độ thủ trởng, theo quy định, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện trớc nhà nớc tập thể cán bộ công nhân viên về mọi kết quả hoạt động của doanh nghiệp. - Giúp việc Giám đốc có 2 phó giám đốc: là những ngời chịu trách nhiệm về lĩnh vực phân công phụ trách. - Phó giám đốc kỹ thuật đợc phân công chỉ đạo phòng kinh tế kỹ thuật, chịu trách nhiệm trớc giám đốc công tyvề kỹ thuật đối với toàn bộ trang thiết bị máy móc trong doanh nghiệp. - Phó giám đốc thờng trực đợc phân công chỉ đạo phòng tổ chức hành chính điều hành sản xuất khi giám đốc đi vắng. Các phòng ban chức năng: Có trách nhiệm tham mu trực tiếp giúp đỡ ban giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. - Phòng kế hoạch vật t: Có nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch tổng hợp, kế hoạch tác nghiệp, kế hoạch giá thành điều độ sản xuất hàng ngày, cung ứng vật t, nguyên nhiên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm. -Phòng kỹ thuật: Tham mu cho giám đốc về công tác tiến độ kỹ thuật, quản lý quy trình kĩ thuật quy trình công nghệ sản xuất, nghiên cứu về kĩ, mĩ thuật, chất lợng, soạn thảo các quy trình quy phạm giải quyết sự cố máy móc, nghiên cứu ứng dụng khoa học vào sản xuất, kiểm tra chất lợng sản phẩm, vật t trớc khi nhập kho. -Phòng tổ chức hành chính: Chịu sự chỉ đạo cảu ban Giám đốc quản lý về sắp xếp lao động nhân sự, công tác thi đua thanh tra các vấn đề nội bộ. - Phòng xuất nhập khẩu là phòng làm các giấy tờ, thủ tục để nhập khẩu nguyên vật liệu về sản xuất xuất khẩu sản phẩm cho bên đối tác. Phòng cơ điện để quản lý, sửa chữa máy móc , thiết bị sử dụng bằng điện phục vụ sản xuất, theo dõi mức điện, tiêu thụ hàng tháng. Còn các phân xởng nh: phân xởng pha cắt, in xoa, lắp giáp, đóng gói thì mỗi phân xởng chuyên về một nhiệm vụ riêng đã đợc phân công rõ ràng. 5 5 Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán Kế toán vật tư Thủ quỹ Nhìn chung bộ máy tổ chức quản lý sản xuất của Công ty gọn nhẹ linh hoạt đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, đảm bảo chế độ một thủ trởng. Mỗi bộ phận trong cơ cấu này đều chịu sự kiểm soát của thủ trởng cấp trên. Nói cách khác, các bộ phận trong cơ cấu này là các bộ phận trực tuyến không có bộ phận tham mu. Cơ cấu này không đợc chuyên môn hoá, không tận dụng đợc các chuyên gia. 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. Xuất phát từ qui mô thực tế của Công ty, tổ chức công tác bao gồm: 1 kế toán trởng, 3 kế toán viên 1 thủ quỹ. Mỗi cán bộ kế toán có thể kiêm nhiệm nhiều phần hành kế toán vì thế giảm đợc số cán bộ kế toán mà vẫn đảm bảo đợc hiệu quả của công việc, phù hợp với chế độ quy định của Bộ tài chính. Công ty tổ chức kế toán theo hình thức tập trung mọi công việc kế toán đợc xử lý tại phòng kế toán của Công ty. Sơ đồ 3: Cơ cấu bộ máy kế toán. 2.1.4.2. Quan hệ kinh tế vị trí của các phòng kế toán. Phòng kế toán là một trong các phòng chức năng của Công ty, là tập thể những cán bộ có năng lực, có trình độ nghiệp vụ, nắm vững chế , am hiểu nội dùng phơng pháp kế toán, đã phát huy vai trò quan trọng của kế toán trong hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện toàn bộ công tác, hạch toán kinh tế từ khâu thu nhận, kiểm tra, xử lý thông tin đến khâu tổng hợp tính toán ra những chỉ tiêu cần thiết về hoạt động của Công ty kiểm soát đợc 6 6 nhiệm vụ nhằm giải quyết các đơn vị kinh tế thuộc phạm vi tài chính của Công ty. Các quan hệ tài chính bao gồm: - Quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp với các cán bộ công nhân viên trong quá trình phân phối thu nhập cho ngời lao động dới hình thức tiền lơng, tiền thởng. - Quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp với Ngân hàng Công thơng Ngô Quyền là quan hệ tiền gửi tiền vay Ngân hàng quan hệ kinh tế với Ngân sách Nhà nớc. - Quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hình thành sử dụng các nguồn vốn quĩ tiền tệ. Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm mọi nguồn lực của doanh nghiệp (lao động, vật t, tiền vốn) để đạt hiệu quả kinh tế ở mức cao nhất. Từ những mối quan hệ kinh tế, phòng kế toán là 1 bộ phận hỗ trợ đắc lực cho sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất đợc liên tục, đề xuất với lãnh đạo kịp thời điều chỉnh định mức kinh tế nội bộ đóng góp không nhỏ đối với những thành quả mà Công ty đã đạt đợc. 2.1.4.3. Nhiệm vụ của bộ máy kế toán. Công việc kế toán của Công ty đợc phân chia rõ ràng cụ thể đối với từng thành viên của bộ máy kế toán, mỗi ngời đảm nhận phần hành kế toán khác nhau. * Kế toán trởng: là ngời điều hành mọi công việc của phòng kế toán, trực tiếp kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ký duyệt chứng từ, báo cáo trớc khi trình Giám đốc, đồng thời phải thực hiện quyết toán quí, năm theo đúng chế độ, tham mu cho Giám đốc trong việc sử dụng quản lý có hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh, kế toán trởng đồng thời phụ trách kế toán tiêu thụ tính toán kết quả kinh doanh, chia trách nhiệm báo cáo tài chính của công ty. * Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ tổng hợp các số liệu đa ra các thông tin trên cơ sở số liệu, sổ sách các phần hành kế toán khác cung cấp. Kế toán tổng hợp đảm nhận công tác tổng hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, lập các báo cáo quyết toán quí, năm, báo cáo cho cơ quan liên quan yêu cầu, đồng thời có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra toàn bộ tình hình nhập kho tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. 7 7 Ngoài ra còn theo dõi TSCĐ: hàng ngày căn cứ vào nguyên giá TSCĐ hiện có tỉ lệ khấu hao do Nhà nớc quy định, kế toán tiến hành tính toán số khấu hao trong kỳ phân bổ cho các đối tợng. Đồng thời căn cứ chứng từ tăng giảm TSCĐ trong tháng để lập bảng theo dõi chi tiết về nguyên giá giá trị còn lại. * Kế toán thanh toán: có nhiệm vụ theo dõi toàn bộ tình hình thu chi tiền mặt, TGNH, các khoản tạm ứng, thanh toán với các Ngân hàng, ngân sách Nhà nớc các nhà cung cấp. Căn cứ vào bảng tổng hợp thanh toán lơng để tiến hành tổng hợp chi phí tiền lơng, thởng, các khoản trích theo lơng tính lơng trong tháng để thu nhập cung cấp thông tin phục vụ cho công tác tính giá thành đựơc chính xác. * Kế toán vật t: có nhiệm vụ thu nhập, xử lý, kiểm tra tất cả các thông tin có liên quan đến quá trình xuất, nhập phân bổ nguyên vật liệu, dụng cụ, cung cấp thông tin phục vụ cho kế toán tập hợp chi phí tính giá thành cụ thể: hàng ngày căn cứ vào phiếu nhập kho hợp lệ, kế toán vật t tiến hành phân loại vật liệu sau đó ghi vào sổ chi tiết nhập vật liệu. Cuối tháng căn cứ sổ chi tiết nhập để ghi vào bảng tổng hợp nhập vật liệu. * Thủ quỹ: đảm nhận việc thu chi tiền mặt hàng ngày quản lý tiền mặt của công ty, cùng kế toán thanh toán đến Ngân hàng nhân gửi tiền. Cụ thể: Căn cứ vào phiếu thu chi, xuất nhập quĩ khi có chứng từ hợp lệ. Hàng ngày đối chiếu với sổ kế toán tiền mặt, số d tài khoản tiền mặt tiền gửi, luôn đảm bảo một lợng tiền mặt tồn quĩ hợp lệ phù hợp với yêu cầu của các cấp trên. 2.1.4.4. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. Để hoạt động kế toán của công ty đợc thực hiện tốt việc cung cấp thông tin đầy đủ chính xác, kịp thời đảm bảo phù hợp với chế độ kế toán cơ chế quản lý công ty đã áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 8 8 Chứng từ gốc Sổ quỹ Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký CTGS Sổ cái Sổ, thẻ chi tiết Bảng chi tiết SPSBảng đối chiếu SPS Báo cáo tài chính Sơ đồ 4: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ : Ghi hàng ngày : Đối chiếu : Ghi cuối tháng Trình tự phơng pháp ghi sổ trong hình thức kế toán CTGS 1: Căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra đợc đảm bảo tính hợp lệ, hợp lý, hợp pháp tiến hành phân loại tổng hợp lập CTGS. 2: Các chứng từ liên quan đến tiền mặt thủ quỹ ghi vào sổ quĩ cuối ngày chuyển sổ quĩ kèm theo chứng từ thu chi cho kế toán, kế toán tổng hợp số liệu CTGS về thu chi tiền mặt. 9 9 3: Căn cứ vào số liệu CTGS đã lập tiến hành ghi vào sổ đăng ký CTGS sau đó ghi vào sổ cái các tài khoản liên quan 4: Căn cứ chứng từ vào số liệu ở các sổ kế toán chi tiết lập bảng chi tiết số phát sinh. 5: Cuối tháng căn cứ vào số liệu ở các sổ kế toán chi tiết lập bảng chi tiết số phát sinh 6: Đối chiếu số liệu ở bảng đối chiếu số phát sinh với số liệu ở bảng chi tiết số phát sinh, số liệu ở sổ đăng ký CTGS, số liệu ở sổ quĩ của thủ quĩ. 7: Sau khi đối chiếu số liệu phải đảm bảo phù hợp, căn cứ số liệu ở bảng đối chiếu SPS bảng chi tiết SPS lập bảng cân đối kế toán báo cáo tài chính. Việc sử dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ đã tạo điều kiện thuận lợi cho phòng tài chính kế toán chỉ đạo nghiệp vụ, phát huy đầy đủ vai trò chức năng của kế toán, tạo điều kiện chuyên môn hoá, nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên kế toán, đảm bảo giám sát tập trung của kế toán trởng đối với việc quản lý các hoạt động kế toán trong việc phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong toàn Công Ty. 2.2. Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩmCông ty TNHH Anh Minh 2.2.1. Đối tợng phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 2.2.1.1. Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất có liên quan trực tiếp đến tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nó là khâu đầu tiên đặc biệt quan trọng ảnh h- ởng tới tính chính xác của thông tin kế toán cung cấp từ quá trình tập hợp chi phí sản xuất. Vì vậy, xác định đúng đối tợng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với đặc điểm hoạt động yêu cầu quản lý của Công ty có ý nghĩa rất lớn trong việc tổ chức tập hợp chi phí sản xuất từ việc hạch toán ban đầu đến tổ chức tổng hợp số liệu, ghi chép trên tài khoản, sổ chi tiết ở công ty TNHH Anh Minh việc tính đúng tính đủ các chi phí sản xuất rất đợc coi trọng. Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, công tác hạch toán kế toán, công tác tính giá thành công ty đã xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là từng loại sản phẩm: nh giầy da, giầy vải, giầy thể thao 10 10 [...]... pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Anh Minh 2.2.4.1 Đối tợng tính giá thành Đối tợng tính giá thành l các loại sản phẩm cuối cùng của quá trình sản xuất nhập kho thành phẩm Cụ thể là nhập các loại giầy: giầy da, giầy vải, giầy thể thao Kì tính giá thành là: hàng quý kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ vào số lợng từng loại sản phẩm đã sản xuất để tính giá thành cho từng loại sản phẩm. .. Chi phí nguyên vật liệu dụng cụ sản xuất + Chí phí nhân viên phân xởng + Chi phí khấu hao tài sản cố định + Chi phí khấu hao dịch vụ mua ngoài +Chi phí khác bằng tiền 2.2.2 Thực trạng kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất tại Công ty Khi tập hợp chi phí sản xuất của các sản phẩm kế toán lập bảng tổng hợp phân bổ chi tiết chi phí sản xuất theo từng sản phẩm đã xác định phản ánh chi phí phát... pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất Do công ty xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất của từng loại sản phẩm riêng biệt Kế toán sử dụng phơng pháp trực tiếp để tập hợp chi phí sản xuất cho từng đối tợng sử dụng chi phí Chi phí sản xuất của công ty bao gồm 3 khoản mục chi phí: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nguyên nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất chung Trong đó chi phí sản xuất. .. Chi phí sản xuất đã đợc tập hợp có liên quan đến những sản phẩm đã sản xuất ra để tính giá thành khối lợng sản phẩm dở dang cuối kì Chính vì vậy để tính giá thànhcho sản phẩm hoàn thành nhập kho trong quý thì ta phải đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì 2.2.4.2 Phơng pháp tính giá thành Sau khi xác định đợc giá trị sản phẩm dở dang cuối kì kế toán tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang để tính giá thành. .. của công ty ít, nhng lại sản xuất với khối lợng lớn cho nên kế toán áp dụng phơng pháp tính giá thnàh giản đơn Kế toán căn cứ vào số liệu chi phí sản xuất trong quý theo từng khoản mục giá trị sản phẩm dở dangđầu quý để xác định giá thành sản phẩm theo công thức Chi phí SPDD + Chi phí SXPS ư Chi phí SPDDđầu kì Giá thành SP trong kì cuối kìSố lượng sản phẩm hoàn thành = Bảng 20 : STT 1 2 3 Bảng tổng... Chi phí khác bằng tiền Là những chi phí còn lại ngoài các khoản chi phí kể trên chi phí vận chuyển vật liệu, máy móc thiết bị, chi phí tiếp khách của các phân xởng Các khoản chi phí bằng tiền trong quý đợc tập hợp vào TK6278 chi phí khác bằng tiền của công ty quý II/ 2002 *Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: Để tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh trong kì kế toán lập bảng tổng hợp chi phí sản. .. 2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Để đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì, Công ty phải tiến hành kiểm xác định chính xác số lợng bán thành phẩm còn lại, xác định số sản phẩm làm dở thực tế hiện đang còn tồn ở các phân xởng sản xuất tổng hợp cho từng loại sản phẩm riêng biệt Hiện nay, công ty áp dụng phơng pháp đánh giá thành sản phẩm dở dang cuối kì theo chi phí nguyên vật liệu chính Theo... STT 1 2 3 Bảng tổng hợp giá trị SPDD đầu kì Tên sản phẩm Giầy da Giầy vải Giầy thể thao Cộng Giá trị SPDD 62.548.000 55.434.200 84.700.000 202.682.200 Căn cứ vào bảng tổng hợp giá trị SPDD đầu kì cuối kì cuối quý, căn cứ vào số liệu chi phí đã tập hợp đợc trong kì, kế toán tiến hành lập bảng tổng hợp giá thành SP toàn doamh nghiệp Bảng 21: Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp Tên SP... 2.2.2.3.3 Hạch toán chi phí dụng cụ sản xuất Tại công ty, dụng cụ sản xuấtgiá trị nhỏ với nhiều chủng loại phong phú đa dạng Vì vậy khi xuất dụng cụ dùng cho sản xuất sản phẩm , kế toán tiến hành phân bổ một lần toàn bộ giá trị dụng cụ trực tiếp cho sản phẩm Chi phí dụng cụ xuất dùng cho toàn bộ phân xởng: kim, kéo găng tay, mũ, khẩu trang, dây cu- roa, bóng đèn, quạt Chi phí dụng cụ sản xuất phân... loại sản phẩm Sau đó giám đốc duyệt thủ quỹ phát tiền * Cách tính lơng tại Công ty Lơng thời gian = Lơng ngày công x Số công Nh vậy căn cứ vào bảng chấm công, bảng đơn giá tiền lơng cuối tháng kế toán phân xởng tiến hành ghi vào bảng thanh toán tiền lơng cho công nhân sản xuất từng phân xởng 17 17 Bảng 8: Bảng thanh toán lơng PX: Pha cắt STT Họ tên Số thẻ (Tháng 6 năm 2002) Chức Cấp Ngày vụ bậc công . Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh. 2.1 Đặc điểm chung của công ty TNHH. điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. Xuất phát từ qui mô thực tế của Công ty, tổ chức công tác bao gồm: 1 kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh, Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: - Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh

Bảng 1.

Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 2: Bảng phân bổ chi phí VNL (TK 1521) quí II/2002. - Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh

Bảng 2.

Bảng phân bổ chi phí VNL (TK 1521) quí II/2002 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Kèm theo bảng phân bổ NV L- CCDC tháng 6/2002 - Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh

m.

theo bảng phân bổ NV L- CCDC tháng 6/2002 Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 8: Bảng thanh toán lơng (Tháng 6 năm 2002) PX: Pha cắt. - Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh

Bảng 8.

Bảng thanh toán lơng (Tháng 6 năm 2002) PX: Pha cắt Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng 9: Bảng phân bổ chi phí nhân công trực tiếp cho từng sản phầm. - Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh

Bảng 9.

Bảng phân bổ chi phí nhân công trực tiếp cho từng sản phầm Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 10: Chứng từ ghi sổ - Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh

Bảng 10.

Chứng từ ghi sổ Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 12: bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ quý II năm 2002. - Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh

Bảng 12.

bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ quý II năm 2002 Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 14Công ty TNHH Anh Minh Chứng từ ghi sổ Tháng 6/2002 Số 34. - Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh

Bảng 14.

Công ty TNHH Anh Minh Chứng từ ghi sổ Tháng 6/2002 Số 34 Xem tại trang 25 của tài liệu.
Kèm theo bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung tháng 6/2002     Ngời lập                     Kế toán trởng - Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh

m.

theo bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung tháng 6/2002 Ngời lập Kế toán trởng Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng 1 8: Chứng từ ghi sổ - Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh

Bảng 1.

8: Chứng từ ghi sổ Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 19: Bảng tổng hợp giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ. - Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh

Bảng 19.

Bảng tổng hợp giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 2 0: Bảng tổng hợp giá trị SPDDđầu kì - Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh

Bảng 2.

0: Bảng tổng hợp giá trị SPDDđầu kì Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng 23: Sổ cáI TK 154 Quý II/ 2002 - Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chí phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Minh

Bảng 23.

Sổ cáI TK 154 Quý II/ 2002 Xem tại trang 30 của tài liệu.

Từ khóa liên quan