0

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc .DOC

97 1,969 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2012, 13:34

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc Nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc đã đem lại những biến chuyển tích cực cho tất cả các thành phần kinh tế, nền kinh tế này không những khuyến khích các thành phần kinh tế tăng trởng phát triển, thu hút các nguồn vốn trong ngoài nớc, tạo công ăn việc làm, . mà còn góp phần đa nền kinh tế nớc ta hoà nhập với nền kinh tế thế giới khu vực. Từ khi nớc ta chuyển sang nền kinh tế thị trờng thì các doanh nghiệp đã thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, do đó mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là bảo toàn phát triển vốn kinh doanh đồng thời có lợi nhuận. Với đặc điểm của nền kinh tế thị trờng thì các doanh nghiệp muốn tìm đợc cho mình chỗ đứng vững chắc trên thị tr-ờng thì phải luôn cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp khác. Lúc này, sản phẩm với chất lợng tốt là chìa khoá cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tăng nhanh vòng quay vốn, đem lại nhiều lợi nhuận từ đó tích luỹ cho doanh nghiệp nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên. Do đó, để có thể điều hành chỉ đạo sản xuất kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị trờng, các doanh nghiệp bên cạnh việc tăng c-ờng đổi mới công nghệ sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động chất lợng sản phẩm thì công tác quản lý sản xuất, quản lý kinh tế đảm bảo thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh là một yêu cầu cấp bách không kém phần quan trọng. Điều này buộc các doanh nghiệp phải tự nghiên cứu tìm cho mình con đờng đi để tồn tại phát triển. Đứng trớc yêu cầu cấp bách đó, mỗi doanh nghiệp khi lựa chọn bất kỳ một phơng án kinh doanh nào cũng phải đặt vấn đề hiệu quả lên hàng đầu, tức là đạt đợc lợi nhuận cao nhất. Đó là một yêu cầu bức xúc đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào để thực hiện đợc yêu cầu đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có các biện pháp quản lý chặt chẽ việc sử dụng lao động, vật t, tiền vốn tức là phải quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm. Nh vậy, công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp. Công tác Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368này cung cấp các thông tin về chi phí sản xuất, giúp các nhà lãnh đạo có thể phân tích đợc ra các quyết định quản trị kịp thời.Nhận thức đợc tầm quan trọng này với mong muốn tìm ra những biện pháp cụ thể, góp phần nhỏ bé vào vấn đề chi phí sản xuất công nghiệp sửa chữa giá thành dịch vụ sửa chữa - vấn đề đang đợc quan tâm hiện nay khối công nghiệp của công ty, trong thời gian thực tập tại công ty ô xe máy Bắc đợc sự hớng dẫn tận tình của cô giáo Trần Thanh Huyền của trờng Trung Học TT công Nghệ Nội, cùng các cô, các bác cán bộ của phòng tài vụ công ty cũng nh cán bộ Xí nghiệp bảo dỡng ô tô, em đã chọn đề tài " Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa công ô xe máy Bắc " để viết báo cáo tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên, nội dung đề tài rộng lớn, trình độ còn hạn chế, thời gian tìm hiểu thực tế có hạn nên luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót. Do đó, em rất mong nhận đợc sự góp ý chỉ bảo thêm của cô giáo Trần Thanh Huyền cũng nh các cán bộ kế toán của công ty để bài làm của em đợc hoàn thiện hơn nữa.Bố cục của luận văn gồm ba phần: Phần I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.Phần II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa Xí nghiệp bảo dỡng ô của công ty ô xe máy Bắc Phần III: Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại Xí nghiệp bảo dỡng ô của Công ty ô xe máy Bắc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368phần ILý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuấtI) Những vấn đề chung về chi phí sản xuất giá thành sản phẩm1) Chi phí sản xuất1.1) Khái niệm:Một trong những thông tin quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp là các thông tin về chi phí, vì mỗi khi chi phí tăng thêm sẽ có ảnh hởng trực tiếp tới lợi nhuận. Để quản lý đợc chi phí cần thiết phải làm rõ các cách phân loại chi phí khác nhau trong kế toán quản trị, vì mỗi cách phân loại chi phí đều cung cấp những thông tin những góc độ khác nhau cho các nhà quản trị ra các quyết định thích hợp.Trong kế toán tài chính, chi phí đợc định nghĩa nh là một khoản hao phí bỏ ra để thu đợc một số sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. Bản chất của chi phí phải mất đi để đổi lấy một khoản thu về.Sự phát sinh phát triển của xã hội loài ngời gắn liền với quá trình sản xuất. Nền sản xuất xã hội của bất kỳ phơng thức sản xuất nào cũng gắn liền với sự vận động tiêu hao các yếu tố cơ bản tạo nên quá trình sản xuất. Nói cách khác, quá trình sản xuất là quá trình kết hợp giữa sức lao động với t liệu lao động đối tợng lao động để tạo ra sản phẩm.Nh vậy, chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm trong một kỳ nhất định. Còn chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Nói cách khác, chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp phải tiêu dùng trong một thời kỳ để thực hiện quá trình sản xuất Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tiêu thụ sản phẩm. Thực chất chi phí là sự dịch chuyển vốn - chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào các đối tợng tính giá. Chi phí sản xuất gồm 3 khoản mục chi phí sau: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là chi phí của những loại nguyên vật liệu cấu thành thực thể của sản phẩm, có giá trị lớn có thê xác định đợc một cách tách biệt, rõ ràng cụ thể cho từng sản phẩm.Chi phí lao động trực tiếp: Là chi phí tiền lơng của những lao động trực tiếp chế tạo sản phẩm.Chi phí sản xuất chung: Là những chi phí cần thiết khác để sản xuất sản phẩm, ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí lao động trực tiếp. Chi phí sản xuất chung chủ yếu bao gồm 3 loại chi phí:- Chi phí nguyên vật liệu gián tiếp: Là những yếu tố vật chất không tạo nên thành phần chính của sản phẩm.- Chi phí lao động gián tiếp: Là các chi phí tiền lơng của tất cả các lao động gián tiếp.- Chi phí phân xởng khác: Nhóm này gồm các chi phí cần thiết khác để vận hành phân xởng.Một doanh nghiệp sản xuất ngoài những hoạt động có liên quan đến hoạt động sản xuất ra sản phẩm, lao vụ, dịch vụ, còn có các hoạt động kinh doanh hoạt động khác không có tính sản xuất nh hoạt động bán hàng, hoạt động quản lý doanh nghiệp, hoạt động tài chính, hoạt động bất thờng, hoạt động mang tính chất sự nghiệp, . chỉ những chi phí có liên quan đến các hoạt động sản xuất mới đợc coi là chi phí sản xuất.Chi phí sản xuất của doanh nghiệp phát sinh thờng xuyên, liên tục trong suốt quá trình tồn tại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nhng để phục vụ cho việc quản lý hạch toán kinh doanh, chi phí sản xuất phải đợc tính toán, tập hợp theo từng thời kỳ (tháng, quý, năm) phù hợp với kỳ báo cáo. Chỉ những chi phí sản xuất mà doanh nghiệp bỏ ra trong kỳ mới đợc tính vào chi phí sản xuất trong kỳ.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Khi tính toán tập hợp chi phí sản xuất, cần phân biệt giữa chi phí chi tiêu. Chi phí của kỳ hạch toán là những hao phí về tài sản lao động đợc biểu hiện bằng tiền có liên quan đến khối lợng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ sản xuất trong kỳ chứ không phải mọi khoản chi ra trong kỳ hạch toán. Ngợc lại, chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần các loại vật t, tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp, bất kể nó đợc dùng vào mục đích gì. Tổng chi tiêu trong kỳ của doanh nghiệp bao gồm chi tiêu cho quá trình cung cấp (chi mua vật t, hàng hoá, tài sản cố định, .), chi tiêu cho quá trình sản xuất (chi cho sản xuất chế tạo sản phẩm, thực hiện lao vụ, dịch vụ, .), chi cho quá trình tiêu thụ quản lý (chi cho bán hàng, quản lý doanh nghiệp, .).Chi phí chi tiêu là hai khái niệm khác nhau nhng có quan hệ mật thiết với nhau. Chi tiêu là cơ sở phát sinh chi phí, không có chi tiêu thì không có chi phí. Tổng chi phí trong kỳ của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ giá trị tài sản hao phí hoặc tiêu dùng cho quá trình sản xuất trong kỳ đó. Ngoài sự khác nhau về lợng, chi phí chi tiêu còn khác nhau về thời gian, có những khoản chi tiêu kỳ này nhng cha đợc tính vào chi phí (chi mua nguyên vật liệu về nhâp kho cha đa vào sử dụng, .) hay có những khoản tính vào chi phí kỳ này nhng thực tế cha chi tiêu (chi phí trích trớc). Sở dĩ có sự khác nhau này là do đặc điểm, tính chất vận động phơng thức dịch chuyển giá trị của từng loại tài sản vào quá trình sản xuất yêu cầu kỹ thuật hạch toán chúng.1.2) Phân loại chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất của doanh nghiệp bao gồm nhiều loại có nội dụng kinh tế khác nhau, mục đích công dụng của chúng trong quá trình sản xuất cũng khác nhau. Vì vậy, để thuận lợi cho công tác quản lý chi phí sản xuất kế toán tập hợp chi phí sản xuất cần phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất. Tuỳ vào mục đích yêu cầu quản lý mà chi phí sản xuất đợc phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau. Tuy nhiên, về mặt hạch toán, chi phí sản xuất thờng đợc phân theo các tiêu thức sau:a) Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế:Để phục vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu đồng nhất của nó mà không xét đến công dụng cụ thể, địa điểm phát sinh, chi phí đợc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368phân theo nội dung tính chất kinh tế. Theo cách phân loại này, những chi phí sản xuất nào giống nhau về tính chất nội dung kinh tế thì đợc xếp vào một yếu tố chi phí, không phân biệt chi phí đó phát sinh lĩnh vực hoạt động sản xuất nào, đâu mục đích hoặc tác dụng của chi phí đó là gì. Vì vậy, cách phân loại này còn gọi là phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố. Toàn bộ chi phí sản xuất trong kỳ của doanh nghiệp đợc chia thành các yếu tố chi phí sau:- Yếu tố nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ, . sử dụng vào sản xuất - kinh doanh (loại trừ giá trị dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi cùng với nhiên liệu, động lực).- Yếu tố nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình sản xuất - kinh doanh trong kỳ (trừ số dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi).- Yếu tố tiền lơng các khoản phụ cấp lơng: Phản ánh tổng số tiền lơng phụ cấp lơng phải trả công nhân viên chức.- Yếu tố BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lơng phụ cấp lơng phải tra công nhân viên chức.- Yếu tố khấu hao TSCĐ: Phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng cho sản xuất - kinh doanh.- Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất - kinh doanh.- Yếu tố chi phí khác bằng tiền: Phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền cha phản ánh vào các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất - kinh doanh trong kỳ.Cách phân loại này có tác dụng đối với việc xây dựng phân tích định mức vốn lu động cho biết kết cấu tỷ trọng của từng yếu tố chi phí sản xuất để đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố trên Bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài ra, cách phân loại này còn cung cấp thông tin làm cơ sở cho việc lập dự toán chi phí sản xuất cho kỳ sau. b) Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng của chi phí:Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Mỗi chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều có mục đích công dụng nhất định đối với hoạt động sản xuất. Theo cách phân loại này. những chi phí có cùng mục đích công dụng, không phân biệt chi phí đó có nội dung kinh tế nh thế nào, sẽ tạo thành một khoản mục chi phí. Vì lẽ đó, cách phân loại này còn đợc gọi là phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục. Toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ tại đơn vị đợc chia thành các khoản mục sau:- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện lao vụ, dịch vụ (không tính vào khoản mục này chi phí nguyên vật liệu sử dụng vào mục đích sản xuất chung những hoạt động ngoài sản xuất).- Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm chi phí về tiền lơng, phụ cấp lơng tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân trực tiếp sản xuất (không tính vào khoản mục này số tiền lơng, phụ cấp lơng tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ của nhân viên quản lý phân xởng, nhân viên bán hàng nhân viên quản lý doanh nghiệp).- Chi phí sản xuất chung: Là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xởng (trừ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp), chi phí sản xuất chung gồm có: +Chi phí nhân viên phân xởng +Chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng chung cho hoạt động sản xuất của phân xởng. +Chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng tại phân xởng. +Chi phí dịch vụ mua ngoài dùng chung cho phân xởng. +Chi phí bằng tiền khác phục vụ cho yêu cầu sản xuất chung phân xởng.Ngoài ra, để thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ thì theo quy định hiện hành, giá thành sản phẩm bao gồm năm khoản mục :- Ba khoản mục nêu trên: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368-Chi phí bán hàng: Là những chi phí mà doạnh nghiệp bỏ ra có liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ trong kỳ nh chi phí nhân viên bán hàng, chi phí dụng cụ bán hàng, chi phí quảng cáo, .-Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là những khoản chi phí phát sinh có liên quan chung đến toàn bộ hoạt động của cả doanh nghiệp mà không tách riêng ra đợc cho bất kỳ hoạt động nào, bao gồm chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính chi phí chung khác. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng có tác dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất theo định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm cho kỳ sau.c) Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lợng sản phẩm hoàn thành:Để thuận lợi cho việc lập kế hoạch kiểm tra chi phí, đồng thời làm căn cứ để đề ra các quyết định kinh doanh, toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh lại đợc phân theo quan hệ với khối lợng sản phẩm hoàn thành. Theo cách phân loại này chi phí sản xuất đợc chia làm hai loại:- Chi phí khả biến (biến phí): Là những chi phí có sự thay đổi về lợng trong quan hệ tỷ lệ thuận với sự thay đổi của khối lợng sản phẩm (lao vụ, dịch vụ) sản xuất (thực hiện) trong kỳ. Thuộc loại chi phí này có chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp.- Chi phí cố định (định phí): Là những chi phí không thay đổi kể cả khi có sự thay đổi trong mức độ hoạt động của sản xuất hay khối lợng sản phẩm (lao vụ, dịch vụ) sản xuất (thực hiện) trong kỳ.Nh vậy, chi phí khả biến tính cho một đơn vị sản phẩm, lao vụ, dịch vụ là không đổi nhng tổng chi phí khả biến thì thay đổi tỷ lệ thuận, còn tổng chi phí cố định thì không đổi nhng chi phí cố định tính cho một đơn vị sản phẩm, lao vụ, dịch vụ thì biến đổi ngợc chiều với khối lợng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Cách phân loại này có ý nghĩa rất lớn trong quản trị kinh doanh, giúp xác định đợc điểm hoà vốn đa ra các quyết định có tính chiến lợc để hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng khối lợng tiêu thụ tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh.d) Phân loại chi phí sản xuất theo phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất mối quan hệ với đối tợng chịu chi phí:Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất của doanh nghiệp đợc chia thành hai loại:- Chi phí trực tiếp: Là những chi phí sản xuất có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất ra một loại sản phẩm hoặc thực hiện một lao vụ, dịch vụ nào đó có thể tính trực tiếp cho từng đối tợng chịu phí.- Chi phí gián tiếp: Là nhng chi phí sản xuất có liên quan đến việc sản xuất nhiều loại sản phẩm, thực hiện nhiều lao vụ, dịch vụ không thể ghi trực tiếp mà phải phân bổ cho các đối tợng chịu phí theo tiêu thức phù hợp. 2) Giá thành sản phẩm:2.1) Khái niệm:Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình tiêu tốn các chi phí sản xuất. Kết thúc quá trình sản xuất, doanh nghiệp thu đợc các sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành. Các sản phẩm, lao vụ, dịch vụ này đợc sản xuất ra là để tiêu thụ với mục đích thu đợc một khoản tiền mà sau khi bù đắp các chi phí sản xuất hình thành nên sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đó doanh nghiệp vẫn có lãi. Nh vậy, giá thành sản phẩm là chi phí sản xuất tính cho một khối lợng sản phẩm hoặc đơn vị sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp đã sản xuất hoàn thành. Hay giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống lao động vật hoá có liên quan đến khối lợng công tác, sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành.Trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm những chi phí tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất, tiêu thụ phải đợc bồi hoàn để tái sản xuất doanh nghiệp mà không bao gồm những chi phí phát sinh trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Nh vậy, giá thành là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lợng hoạt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368[...]... chứng từGhi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chi uphần IIthực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa xí nghiệp bảo dỡng của công ty ô xe máy bắc I) Tổng quan về công ty ô xe máy bắc: 1) Quá trình hình thành phát triển, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty ô xe máy Bắc: Công ty ô xe máy Bắc đợc thành lập theo quyết... xuất.Phần II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa Xí nghiệp bảo dỡng ô của công ty ô xe máy Bắc Phần III: Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại Xí nghiệp bảo dỡng ô của Công ty ô xe máy Bắc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phơng... thành, còn đối tợng tính giá thành là sản phẩm hoàn thành. Nh vậy, đối t-ợng hạch toán chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản phẩm là không phù hợp nhau. Do đó, để tính giá thành sản phẩm thì trớc hết phải tính giá thành của từng chi tiết, bộ phận; sau đó tập hợp giá thành của từng chi tiết, bộ phận để tính giá thành sản phẩm hoàn chỉnh. Giá thành sản phẩm hoàn thành = Tổng giá thành chi. .. gian thùc tËp tại công ty ô xe máy Bắc đợc sự hớng dẫn tận tình của cô giáo Trần Thanh Huyền của trờng Trung Học TT công Nghệ Nội, cùng các cô, các bác cán bộ của phòng tài vụ công ty cũng nh cán bộ Xí nghiệp bảo dỡng ô tô, em đà chọn đề tài " Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữatính giá thành dịch vụ sửa chữa công ô xe máy Bắc " để viết báo cáo tốt... phù hợp. b) Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí: Theo phạm vi phát sinh chi phí, chỉ tiêu giá thành sản phẩm đợc chia thành: - Giá thành sản xuất (Giá thành công xởng): Giá thành sản xuất của sản phẩm bao gồm các chi phí sản xt nh chi phÝ nguyªn vËt liƯu trùc tiÕp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung tính cho những sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành. Giá thành. .. thực hiện kế hoạch giá thành kế hoạch hạ thấp giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.- Giá thành định mức: Giá thành định mức là giá thành sản phẩm đợc tính trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành chỉ tính cho một đơn vị sản phẩm. Giống nh giá thành kế hoạch, giá thành định mức cũng đợc tính toán trớc khi tiến hành quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm. Giá thành định mức là công cụ quản lý định... phẩm dở dang bớc 2= Giá thành bán thành phẩm bớc 2 Giá thành bán thành phẩm bớc (n-1)+ Chi phí chế biến bớc n- Giá trị sản phẩm dở dang bớc n=Tổng giá thành thành phẩm Tính giá thành theo phơng án phân bớc không tính giá thành bán thành phẩmTrong những doanh nghiệp mà yêu cầu hạch toán kinh tế nội bộ không cao hoặc bán thành phẩm chế biến từng bớc không bán ra ngoài thì chi phí phát... nghiệp lập giá thành kế hoạch cho từng loại sản phẩm. Cuối kỳ, căn cứ vào kết quả sản xuất hoàn thành để tính tổng giá thành kế hoạch. Tỷ lệ giá thành =Tổng giá thành thực tế của các loại sản phẩmx 100Tổng giá thành kế hoạch của các loại sản phẩmDựa vào tỷ lệ giá thành để tính tổng giá thành thực tế của từng loại sản phẩm.Tổng giá thành thực tế từng loại sản phẩm=Tổng giá thành kế hoạch từng... đoạn công nghệ đợc tính nhập vào giá thành thành phẩm một cách đồng thời song song. Cách tính nh sau:Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành = Chi phí nguyên vËt liƯu tÝnh vµo thµh phÈm+ Chi phÝ chÕ biÕn bíc 1 tÝnh vµo thµnh phÈm+ + Chi phÝ chÕ biÕn bíc n tính vào thành phẩmNgoài những phơng pháp tính giá thành đà trình bày trên còn một số phơng pháp tính giá thành khác nh: Tính giá thành. .. ghi sổ cho sản phẩm đà hoàn thành nhập kho hoặc giao cho khách hàng. Giá thành sản xuất của sản phẩm cũng là căn cứ để tính giá vốn hàng bán lÃi gộp của doanh nghiệp sản xuất.- Giá thành toàn bộ (Giá thành tiêu thụ): Giá thành toàn bộ của sản phẩm bao gồm giá thành sản xuất của sản phẩm cộng thêm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm hoàn thành đà đợc tiêu thụ. . hớng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa tại Xí nghiệp bảo dỡng ô tô của Công ty ô tô xe máy Hà Bắc. . Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở Xí nghiệp bảo dỡng ô tô của công ty ô tô xe máy Hà Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc .DOC, , Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: a Khái niệm:, Hạch toán chi phí sản xuất chung: a Khái niệm:

Hình ảnh liên quan

Quản lý toàn bộ tài sản cố định, theo dõi tình hình tăng, giảm tài sản cố định, tình hình mua sắm mới, đầu t xây dựng cơ bản, biến động, điều động tài sản cố định trong toàn công ty - Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc .DOC

u.

ản lý toàn bộ tài sản cố định, theo dõi tình hình tăng, giảm tài sản cố định, tình hình mua sắm mới, đầu t xây dựng cơ bản, biến động, điều động tài sản cố định trong toàn công ty Xem tại trang 41 của tài liệu.
Tơng ứng với hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký chứng từ, hiện nay, công ty tổ chức các loại sổ kế toán nh sau: - Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc .DOC

ng.

ứng với hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký chứng từ, hiện nay, công ty tổ chức các loại sổ kế toán nh sau: Xem tại trang 44 của tài liệu.
Biểu số 04 (Bảng phân bổ số 2): - Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc .DOC

i.

ểu số 04 (Bảng phân bổ số 2): Xem tại trang 50 của tài liệu.
bảng tổng hợp lơng - Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc .DOC

bảng t.

ổng hợp lơng Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng phân bổ tiền lơng và bảo hiể mx hội ã - Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc .DOC

Bảng ph.

ân bổ tiền lơng và bảo hiể mx hội ã Xem tại trang 57 của tài liệu.
bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ - Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc .DOC

bảng t.

ính và phân bổ khấu hao TSCĐ Xem tại trang 61 của tài liệu.
bảng kê số 4 - Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc .DOC

bảng k.

ê số 4 Xem tại trang 65 của tài liệu.
bảng tổng hợp kiểm kê hợp đồng sửa chữa cha hoàn thành - Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc .DOC

bảng t.

ổng hợp kiểm kê hợp đồng sửa chữa cha hoàn thành Xem tại trang 70 của tài liệu.
Căn cứ vào bảng kê số 4 phần:     Nợ TK154: 520.718.154         Có TK621: 336.390.000         Có TK622: 78.093.054         Có TK627: 106.235.100 - Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc .DOC

n.

cứ vào bảng kê số 4 phần: Nợ TK154: 520.718.154 Có TK621: 336.390.000 Có TK622: 78.093.054 Có TK627: 106.235.100 Xem tại trang 72 của tài liệu.
Vậy để tính giá thành của hai hợp đồng trên, kế toán công ty sẽ lập bảng tính giá thành nh sau: - Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành dịch vụ sửa chữa ở công ô tô xe máy Hà Bắc .DOC

y.

để tính giá thành của hai hợp đồng trên, kế toán công ty sẽ lập bảng tính giá thành nh sau: Xem tại trang 92 của tài liệu.

Từ khóa liên quan