0

dai so 9 - tiet 31 (hay)

3 222 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:11

Ngày soạn 2/12 / 2010 Tiết 31 . HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN I. Mục tiêu : Học sinh nắm được: - Khái niệm hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. - Phương pháp biểu diễn hình học nghiệm của hệ phương trình hai ẩn II. Chuẩn bò : Gv : B ảng phụ vẽ h ình 44 . Hs : Ơn lại đồ thị hs bậc nhất III.Ti ến tr ình : A. Bai cũ : Đ/n pt bậc nh ất hai ẩn , nghi ệm của pt b ậc nhất hai ẩn ? Số nghiệm của pt bậc nhất hai ẩn . Chữa bài tập 3 B. Bài mới : Hoạt động 1: Xét hai pt : 2x + y = 3 và x – 2y = 4 u cầu hs đọc ?1 u cầu 1 hs lên bảng làm ?1 Cả lớp làm nháp 1 hs khác nhận xét bài làm Cặp số (2 ; -1 ) có phải là nghiệm của 2 pt đã cho khơng ? 1 hs trả lời Gv: Cặp số (2 ;-1) là 1 nghiệm của hệ pt : 2x + y = 3 x – 2y = 4 Gv cho hs đọc tổng qt I.Khái ni ệ m v ề h ệ hai pt b ậ c nh ấ t hai ẩn . Thay x = 2 ; y = 1 vào từng vế của pt ta được : 2x + y = 3 2 .2 + (-1) = 3 ( bằng vế phải ) Thay x = -2 ; y = - 1 vào vế trái của pt x – 2y = 4 ta được : 2 – 2 . (-1) = 4 ( bằng vế phải ) Vậy cặp số ( 2 ; -1) là 1 nghiệm của pt đã cho . • TQ : ( sgk – 9 ) Gv treo bảng phụ ghi ?2 Gv yêu cầu hs làm ?2 1 hs lên điền bảng phụ Gv yêu cầu hs đọc tìm hiếu các ví dụ H: Ví dụ cho biết gì ? Yêu cầu gì ? 1 hs trả lời Gvtreo bảng phụ ghi vd 1 H: Hai đường thẳng d 1 và d 2 quan hệ với nhau như thế nào ? II. Minh ho ạ b ằ n g hình h ọ c t ậ p nghi ệ m c ủ a h ệ pt b ậ c nh ấ t hai ẩ n . ?2 Nếu điểm M thuộc đường thẳng ax + by = c thì toạ độ ( x 0 ;y 0 ) của điểm M là một nghiệm của pt ax + by = c ?1 1 hs trả lời H: Vậy hệ pt đã cho có mấy nghiệm? 1 hs trả lời Đọc tìm hiểu vd 2 H: Hai đường thẳng d 1 và d 2 ở vd 2 quan hệ với nhau như thế nào ? 1 hs trả lời H: Vậy hệ pt đã cho có mấy nghiệm? 1 hs trả lời Đọc tìm hiểu vd 3 H: Hai đường thẳng d 1 và d 2 ở vd 3 quan hệ với nhau như thế nào ? 1 hs trả lời . Gv yêu cầu hs làm ?3 H: Qua vd 1;2;3 em có nhận xét gì về số nghiệm của hệ hai pt bậc nhất hai ẩn và vò trí tương đối của hai đường thẳng ? 1 hs trả lời => TQ 1 hs đọc tổng quát H: Từ kết quả nêu trên em có thể đoán nhận số nghiệm của hai pt bằng cách nào ? 1 hs trả lời . 1 hs đọc chú ý VD 1 ( sgk – 9) VD 2 ( sgk – 10 ) Vd 3 ( sgk – 10 ) ?3 H ệ pt trong ví dụ 3 có vô số nghiệm Hai đường thẳng đó trùng nhau . TQ : ( sgk – 10 ) * Chú ý ( SGk – 11 ) Hoạt động 3: H: Thế nào là hai pt tương đương ? 1 hs trả lời H: Tương tự hãy nêu đònh nghóa hệ hai pt tương đương . 1 hs trả lời ⇒ đònh nghóa I. Hệ hai pt tương đương • Đònh nghóa ( sgk – 11 ) Kí hiệu : Hệ hai pt tương đương  Hãy làm bài tập 4 ( sgk – 11 ) 1 hs trả lời H: Không vẽ hình , căn cú vào đâu để biết được số nghiệm của mỗi hệ pt ? V . Luyện tập Bài 4 ( sgk – 11 ) a) y = 3 – 2x y = 3x – 1 1 hs trả lời Hs thảo luận nhóm làm phần a,b,c. Đại diện nhóm trình bày Đại diện nhóm khác nhận xét Gv nhận xét cho điểm nhóm Hai đường thẳng trên cắt nhau do hệ số góc khác nhau => hệ pt có 1 nghioệm duy nhất b) y = - 2 1 x + 3 y = - 2 1 x + 1 Hai đường thẳng trên song song vì có hệ số góc bằng nhau => hệ pt vô nghiệm a) 2y = - 3x y = - 2 3 x 3y = 2x y = 3 2 x Hai đường thẳng trên cắt nhau ( Vì hệ số góc khác nhau ) => Hệ pt có nghiệm duy nhất . C. Củng cố :Thế nào là nghiệm của hệ pt ? Căn cứ vào đâu để đoán nhận số nghiệm của hệ pt ? Thế nào là hệ pt tương đương D. Hướng dẫn về nhà : - Học thuộc k/n nghiệm của hệ pt , đ/n hệ hai pt tương đương - Cách đoán nhận số nghiệm của hệ pt theo hệ số góc . - BTVN : 5;6;7 ( sgk – 11 ; 12 ) . duy nhất b) y = - 2 1 x + 3 y = - 2 1 x + 1 Hai đường thẳng trên song song vì có hệ số góc bằng nhau => hệ pt vô nghiệm a) 2y = - 3x y = - 2 3 x 3y = 2x. .2 + (-1 ) = 3 ( bằng vế phải ) Thay x = -2 ; y = - 1 vào vế trái của pt x – 2y = 4 ta được : 2 – 2 . (-1 ) = 4 ( bằng vế phải ) Vậy cặp số ( 2 ; -1 ) là
- Xem thêm -

Xem thêm: dai so 9 - tiet 31 (hay), dai so 9 - tiet 31 (hay),

Hình ảnh liên quan

- Phương pháp biểu diễn hình học nghiệm của hệ phương trình hai ẩn  - dai so 9 - tiet 31 (hay)

h.

ương pháp biểu diễn hình học nghiệm của hệ phương trình hai ẩn Xem tại trang 1 của tài liệu.
H: Không vẽ hình , căn cú vào đâu để biết được số nghiệm của mỗi hệ  pt ? - dai so 9 - tiet 31 (hay)

h.

ông vẽ hình , căn cú vào đâu để biết được số nghiệm của mỗi hệ pt ? Xem tại trang 2 của tài liệu.