0

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

37 454 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:20

SỞ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I. Một số vấn đề chung về nguyên vật liệu. 1.Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu. - Một trong những điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất là đối tượng lao động. NVL là những đối tượng lao động đã được thể hiện dưới dạng vật hoá, là tài sản lưu động dự trữ cho quá trình sản xuất kinh doanh, là sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm. - Đặc điểm chủ yếu của NVL: + NVL hình thái biểu hiện ở dạng vật chất như sắt thép trong doanh nghiệp khí chế tạo, sợi doanh nghiệp dệt, da trong doanh nghiệp đóng giày, vải trong doang nghiệp may mặc. + Khác với tư liệu lao động, NVL chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định khi tham gia vào quá trình sản xuất, dưới tác động của lao động, chúng bị tiêu hao toàn bộ hoặc hình thái vật chất ban đầu để tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm. + Chi phí về NVL thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. Những đặc điểm trên đã tạo ra những đặc trưng riêng trong công tác hạch toán NVL trong các doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường công tác quản lý, sử dụng NVL để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả chi phí hạ giá thành sản phẩm. Do vậy, các doanh nghiệp cần đặt ra yêu cầu cụ thể trong công tác quản NVL. 2.Yêu cầu quản nguyên vật liệu Một trong những yếu tố góp phần thực hiện mục tiêu hạ giá thành sản phẩm là việc quản tốt vật liệu. Điều đó nghĩa là doanh nghiệp phải tiến hành quản NVL toàn diện ở tất cả các khâu từ thu mua, bảo quản, dự trữ đến sử dụng. Ở khâu thu mua: NVL thường đa dạng về chủng loại, mỗi loại vật liệu tính chất hoá khác nhau, công dụng, mức độ tỷ lệ tiêu hao khác nhau nên quá trình thu mua phải đáp ứng đủ số lượng, đúng chủng loại, phẩm chất tốt, giá cả hợp lý, giảm thiểu hao hụt. Đồng thời, phải quan tâm đến chi phí thu mua nhằm hạ thấp chi phí vật liệu một cách tối đa. Ở khâu bảo quản: Cần đảm bảo theo đúng chế độ quy định phù hợp với tính chất hoá của mỗi loại vật liệu. Tức là tổ chức sắp xếp những loại vật liệu cùng tính chất hoá giống nhau ra một nơi riêng, tránh để lẫn lộn với nhau làm ảnh hưởng đến chất lượng của nhau. Ở khâu dự trữ: Doanh nghiệp cần phải xác định được mức độ dự trữ tối thiểu, tối đa dể đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được bình thường, không bị ngừng trệ, gián đoạn do cung cấp không kịp thời gây ứ đọng vốn do dự trữ quá nhiều. Ở khâu sử dụng: Việc sử dụng vật liệu hợp lý, tiết kiệm trên sở định mức dự toán chi ỹ nghĩa quan trọng trong việc hạ thấp chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng thu nhập tích luỹ cho doanh nghiệp. Tình hình xuất dùng sử dụng NVL trong sản xuất kinh doanh cần được tiến hành chính xác, đầy đủ, kịp thời. Mặt khác, để tổ chức tốt công tác quản vật liệu nói chung hạch toán vật liệu nói riêng đòi hỏi các doanh nghiệp phải những điều kiện nhất định. Đó là doanh nghiệp phải đầy đủ hệ thống kho tàng để bảo quản vật liệu, kho phải được trang bị các phương tiện bảo quản cân, đong, đo, đếm cần thiết. Phải bố trí thủ kho, nhân viên bảo quản đầy đủ khả năng nắm vững việc thực hiện ghi chép ban đầu cũng như sổ sách hạch toán kho. Việc bố trí, sắp xếp vật liệu trong kho phải theo đúng yêu cầu kỹ thuật bảo quản, thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra nhập xuất tồn vật liệu. Bên cạnh việc xây dựng tổ chức kho tàng của doanh nghiệp, đối với mỗi loại vật liệu, doanh nghiệp cần xác định mức tiêu hao vật liệu sát thực tế vì đó là điều kiện quan trọng để tổ chức quản hạch toán vật liệu. Hệ thống định mức tiêu hao vật liệu không những phải đầy đủ cho từng chi tiết, từng bộ phận sản xuất mà còn phải không ngừng cải tiến hoàn thiện để đạt tới định mức tiên tiến. Mặt khác, doanh nghiệp cần phải được thực hiện đầy đủ các quy định về lập sổ danh điểm vật tư, thủ tục lập luân chuyển chứng từ, mở sổ chi tiết mở sổ hạch toán tổng hợp vật liệu. Đồng thời, thực hiện chế độ kiểm tra, kiểm kê vật liệu, xây dựng chế độ trách nhiệm vật chất trong công tác quản sử dụng vật liệu trong doanh nghiệp cũng như ở từng phân xưởng, tổ đội sản xuất. Quản chặt chẽ vật liệu một cách toàn diện là nôi dung quan trọng công tác quản tài sản doanh nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu quản lý, việc hạch toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất phải thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần giảm bớt chi phí, hạ giá thành sản phẩm. 3. Nhiệm vụ hạch toán Giá trị NVL thường chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất- kinh doanh của một doanh nghiệp, vì vậy, quản tốt khâu thu mua, dự trữ sử dụng vật liệu là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để cung cấp đầy đủ, kịp thời chính xác thông tin cho công tác quản NVL trong các doanh nghiệp, kế toán NVL phải thực hiện được các nhiệm vụ chủ yếu sau: - Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời tình hình biến động của NVL(tình hình thu mua, vận chuyển, bảo quản, tình hình nhập xuất tồn kho NVL). Tính giá vật liệu nhập kho xuất dùng. áp dụng đúng đắn nhất quán các phương pháp hạch toán chi tiết, tổng hợp vật liệu để phản ánh tình hình biến động từng loại NVL. Kế toán NVL cần hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ hạch toán ban đầu về vật liệu: lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở sổ thẻ chi tiết. Thường xuyên đối chiếu số liệu trên sổ kế toán với thẻ kho số tồn thực tế. - Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ sử dụng vật liệu vật liệu thừa, thiếu hoặc ứ đọng nhằm hạn chế tối đa mọi thiệt hại thể xẩy ra. - Xác định chính xác sổ lượng giá thực tế NVL sử dụng, tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh. Phân bổ giá trị vật liệu sử dụng cho từng đối tượng tính giá thành phải chính xác, phù hợp. - Định kỳ kế toán tham gia hướng dẫn các đơn vị kiểm kê, đánh giá lại vật liệu theo chế độ Nhà nước quy định. Lập báo cáo về vật liệu phục vụ công tác lãnh đạo quản vật liệu nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sủ dụng vốn. - Phân tích tình hình cung cấp, bảo quản, dự trữ sử dụng vật liệu trong doanh nghiệp nhằm phát huy nhứng mặt làm được khắc phục những mặt còn tồn tại góp phần nâng cao hiệu quả quản lý. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ hạch toán nói trên, một trong những công việc không thể thiếu là việc phân loại tính giá NVL, qua đó góp phần cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin cho công tác quản NVL nói chung. II. Phân loại tính giá nguyên vật liệu 1.Phân loại NVL. Nguyên vật liệu sử dụng trong cc doanh nghiệp rất đa dạng, phong phú về chủng loại, vai trò công dụng khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng như tính năng hợp lý, hoá học rất khác nhau. Trong điều kiện đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải phân loại NVL thì mới tổ chức tốt việc quản hạch toán NVL. Phân loại nguyên vật liệu theo vai trò vai trò NVL trong quá trình sản xuất kinh doanh là cách phân loại thông dụng nhất trong thực tế hạch toán NVL ở các doanh nghiệp. Theo đặc trưng này, NVL ở các doanh nghiệp bao gồm: - Nguyên vật liệu chính:Những nguyên liệu, vật liệu sau quá trình gia công chế biến sẽ cấu thành hình thái vật chất của sản phẩm( kể cả bán thành mua vào).Danh từ nguyên liệu ở đây dùng để chỉ đối tượng lao động chưa qua chế biến công nghiệp. - Vật liệu phụ:Những vật liệu chỉ tác dụng phụ trợ trong sản xuất, được sử dụng kết hợp với vật liệu chính để hoàn thiện nâng cao tính năng chất lượng của sản phẩm hoặc được sử dụng để đảm bảo công cụ lao động hoạt động bình thường, hoặc dùng để phục vụ cho nhu cầu kỹ thuật, nhu cầu quản lý. - Nhiên liệu: Những thứ dùng để cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Nhiên liệu trong các doanh nghiệp thực chất là một loại vật liệu phụ, tuy nhiên nó được tách ra thành loại một loại riêng vì việc sản xuất tiêu dùng nhiên liệu chiếm một tỷ trọng lớn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nhiên liệu cũng yêu cầu kỹ thuật quản hoàn toàn khác với các loại vật liệu phụ thông thường. - Phụ tùng thay thế:Những loại vật tư được sủ dụng cho hoạt động sữa chữa, bảo dưỡng thay thế cho máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. - Thiết bị xây dựng bản: bao gồm các loại vật liệu thiết bị( cần lắp, không cần lắp, vật kết cấu, công cụ, khí cụ…) mà doanh nghiệp mua vào nhằm phục vụ hoạt động xây lắp, xây dựng bản. - Phế liệu: Những vật liệu thu được trong quá trình hay thanh tài sản, thể sử dụng hay bán ra ngoài( phôi bào,vải vụn, gạch lát…). - Vật liệu khác: Bao gồm các loại vật liệu còn lại các thưs chưa kể trên như bao bì, vật đóng gói, các loại vật tư đặc chủng. Hạch toán NVL theo cách phân loại nói trên đáp ứng yêu cầu phản ánh tổng quát về mặt giá trị đối với loại NVL. Để đảm bảo thuận tiện, tránh nhầm lẫn cho công tác quản hạch toán về số lượng giá trị từng thứ NVL, trên sở phân loại theo vai trò công dụng của NVL, các doanh nghiệp phải hình thành sổ danh điểm vật liệu. Sổ này xác định thống nhất tên gọi, ký mã hiệu, quy cách, số hiệu, đơn vị tính, giá hạch toán của từng danh điểm NVL. Sổ danh điểm tác dụng trong công tác quản hạch toán đặc biệt là trong điều kiện giới hoá công tác hạch toán doanh nghiệp. Ngoài cách phân loại trên, NVL còn được phân loại theo cách sau: Phân loại theo nguồn sỡ hữu: theo cách phân loại này, NVL bao gồm: Nguyên vật liệu tự có: Những NVL do doanh nghiệp mua săm, do nhận cấp phát, tặng thưởng, nhận góp vốn liên doanh Nguyên vật liệu giữ hộ hay nhận gia công: Những nguyên vật liệu do doanh nghiệp nhận giữ hộ, nhận gia công cho bên ngoài. Cách phân loại này tạo tiền đề cho việc quản sử dụng riêng cho các loại vật liệu từ từng nguồn nhập khác nhau. Trên sở đó đánh giá được hiệu quả sử dụng vật liệu cho sản xuất kinh doanh. Phân loại theo nguồn hình thành: theo cách phân loại này, NVL bao gồmL - Nguyên vật liệu mua ngoài: Những NVL do doanh nghiệp mua ngoài bằng tiền mặt, tiền vay, tiền gửi ngân hàng, mua chịu… Nguyên vật liệu tự sản xuất: Những sản phẩm của sản xuất chính, sản xuất phụ do doanh nghiệp sản xuất dùng làm nguyên vật liệu. - Nguyên vật liệu nhận cấp phát, nhận vốn góp: Những nguyên vật liệu do được cấp phát, nhận vốn góp. - Nguyên vật liệu hình thành từ các nguồn khác: Những nguyên vật liệu thu hồi từ phế liệu, từ thanh tài sản cố định, nhận tặng thưởng, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước. Phân loại theo chức năng nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất: theo cách phân loại này, NVL bao gồm: - Nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất: là các loại NVL tiêu hao trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm - Nguyên vật liệu sử dụng cho bán hàng: là các loại vật liệu phục vụ cho quá trình bán hàng - Nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình quản doanh nghiệp: các loại vật liệu như giấy Các cách phân loại nêu trên nói chung không thuận tiện cho việc tổ chức tài khoản, hạch toán theo dõi chi tiết NVL, gây khó khăn cho công tác tính giá thành. Vì vậy, cách phân loại NVL theo vai trò công dụng kinh tế là ưu việt hơn cả. Trên sở phân loại nêu trên, mỗi doanh nghiệp còn phải tiến hành tính giá NVL, đây là một công tác quan trọng không thể trong việc tổ chức hạch toán NVL nói chung. 2. Tính giá nguyên vật liệu Tính giá NVL là dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của vật liệu theo những nguyên tắc nhất định, đảm bảo yêu cầu trung thực, thống nhất. Về nguyên tăd, cũng như các loại hàng tồn kho, NVL hiện trong các doanh nghiệp được phản ánh trong sổ kế toán báo cáo kế toán theo giá thực tế. Tuy nhiên, để đơn giản giảm bớt khối lượng ghi chép, tính toán hàng ngày, doanh nghiệp thể sử dụng giá hạch toán để theo dõi tình hình tăng giảm NVL nhưng vẫn phải đảm bảo việc phản ánh tình hình nhập xuất NVL trên tài khoản sổ kế toán tổng hợp theo giá thực tế. 2.1 Tính giá nguyên vật liệu theo giá thực tế, Trong công tác hạch toán NVL ở các doanh nghiệp, NVL được tính theo giá thực tế. Đây là chi phí thực tế mà doanh nghiệp bỏ ra để thể được NVL, hay nói cách khác, là loại giá được hình thành trên sở các chứng từ hợp lệ chứng minh các khoản chi hợp phát của doanh nghiệp để tạo ra vật chất. a. Giá thực tế NVL nhập kho trong kỳ: Giá thực tế của NVL nhập kho được xác định tuỳ theo nguồn nhập, cụ thể: Đối với nguyên vật liệu mua ngoài: các yếu tố để hình thành nên giá thựctế là: + Giá hoá đơn kể cả giá nhập khẩu(nếu có): - Nếu doanh nghiệp tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: Giá thực không bao gồm thuế GTGT đầu vầo - Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:Giá thực tế bao gồm cả thuế GTGT đầu vào. + Chi phí thu mua:chi phí thực rế phát sinh như chi phí vận chuyển, bỗc dỡ, chi phí nhân viên thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, chi phí thuê kho bãi, tiền phạt lưu kho, lưu hàng…( chi phí này cũng được xác định trên sở phương pháp tính thuế GTGT mà doanh nghiệp lựa chọn). Đối với nguyên vật liệu gia công xong nhập kho: Giá thực tế bao gồm giá xuất chi phí gia công chế biến, chi phí vận chuyển, bốc dỡ… Đối với nguyên vật liệu nhận vốn góp liên doanh hoặc cổ phần: giá thực tế của NVL là giá trị NVL được các bên tham gia góp vốn thừa nhận. Đối với nguyên vật liệu vay, mượn tạm thời của đơn vị khác: giá thực tế NVL nhập kho được tính theo giá thị trường hiện tại của số NVL đó. Đối với phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: giá thực tế được tính theo đánh giá hoặc giá bán trên thị trường. b. Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho trong kỳ: Việc tính giá thực tế NVL xuất kho phụ thuộc đặc điểm của từng doanh nghiệp về số lượng, danh điểm, số lần nhập xuất NVL, trình độ nhân viên kế toán, điều kiện kho tàng doanh nghiệp. Song nếu doanh nghiệp áp phương pháp tính gía nào thì phải theo nguyên tắc thống nhất trong hạch toán( nếu thay đổi phải sự giải thích rõ ràng). Các phương pháp tính giá NVL xuất kho thường dùng là: Phương pháp giá thực tế đích danh(tính trực tiếp): Theo phương pháp này vật liệu được xác định giá trị theo đơn chiếc hay từng lô hay giữ nguyên từ lúc nhập vào cho đến lúc xuất dùng. Khi xuất vật liệu nào thì sẽ tính theo giá thực tế vật liệu đó. Ưu điểm: - Công tác tính giá NVL được thực hiện kịp thời thông qua việc tính NVL xuất kho, kế toán thể theo dõi được thời hạn bảo quản của từng lô vật liệu. - Đây là phương pháp thể coi là tưởng nhất, nó tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp của hạch toán kế toán: chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. Giá trị của vậtxuất dùng cho sản xuất phù hợp với giá trị của thành phẩm mà nó tạo ra, giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh theo giá thực tế của nó. Nhược điểm: Việc áp dụng phương pháp này đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ thể áp dụng được khi hàng tồn kho thể phân biệt, chia tách ra thành từng loại, từng thứ riêng rẽ. Điều kiện vận dụng: Phương pháp này thường được sử dụng trong các doanh nghiệp ít loại NVL hoặc những NVL ổn định nhận diện được Phương pháp nhập trước xuất trước (phương pháp FIFO). Theo phương pháp này, NVL được tính giá thực tế xuất kho trên sỏ giả định là lô vật liệu nào nhập kho trước sẽ được xuất dùng trước, xuất số nhập trước hết rồi mới đến số nhập sau theo giá thực tế của lô hàng xuất. Nói cách khác, sở của phương pháp này là giá thực tế của hàng mua trước sẽ được dùng làm giá thực tế của hàng xuất trước do vậy, giá trị hàng tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của hàng mua trước sẽ được dùng làm giá để tính giá thực tế của hàng xuất trước do vậy, giá trị hàng tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế số hàng mua vào sau cùng trong kỳ. Ưu điểm: - Phương pháp này cho phép kế toán thể tính giá NVL xuất kho kịp thời, cung cấp những thông tin hợp lý,đúng đắn về giá trị hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán. Phương pháp này gần đúng với luồng nhập- xuất hàng trong thực tế. Trong trường hợp vật tư được quản theo đúng hình thức nhập trước- xuất trướd, phương này gần giống với phương pháp giá thực tế đích danh do đó sẽ phản ánh tương đối chính xác giá trị vật tư tồn kho xuất kho. - Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho sẽ được phản ánh gần sát giá trị thị trường, vì giá trị hàng tồn kho sẽ bao gồm giá trị của vật tư được mua ở những lần mua sau cùng. - Đặc biệt, khi giá cả xu hướng tăng lên thì áp dụng phương pháp này, doanh nghiệp được số lãi nhiều hơn so với khi sủ dụng các phương pháp khác, do giá vốn của hàng bán bao gồm giá trị của những vật tư mua vào từ trước với giá thấp. Nhược điểm: Phương pháp này làm doanh thu hiện tại không phù hợp với những khoản chi phí hiện tại, vì doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị của vật tư, hàng hoá đã được mua vào từ cách đó rất lâu. Điều kiện vận dụng: Phương pháp này thường được áp dụng ở những doanh nghiệp ít danh điểm vật liệu, số lần nhập kho của mỗi danh điểm không nhiều. Phương pháp nhập sau - xuất trước( phương pháp LIFO). Phương pháp này tính giá nguyên vật liệu xuất kho trên sở giả định là NVL nào nhập vào kho sau sẽ được xuất dùng trước. Vì vậy việc tính giá vật liệu xuất kho nhìn chung ngược với phương pháp nhập trước ở trên. Ưu điểm: - Phương pháp này làm cho khoản doanh thu hiện tại được phù hợp với khoản chi phí hiện tại, vì theo phương pháp này, doanh thu hiện tại được tạo ra giá trị bởi vật tư vừa mới được mua vào ngay gần đó. - Quan trọng hơn, trong khi giá cả xu hướng tăng lên, phương pháp này sẽ giúp cho đơn vị kinh doanh giảm được thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước. Bởi vì, giá của vật tư mua vào sau cùng, thường cao hơn giá của vật tư được nhập trước tiên, sẽ được tính vào giá vốn do đó, giảm lợi nhuận dẫn tới số thuế lợi tức phải nộp hoặc số thu nhập doanh nghiệp. Nhược điểm: - Phương pháp này bỏ qua việc nhập xuất vậttrong thực tế. Vật tư, hàng hoá thông thường được quản gần như theo kiểu nhập trước - xuất trước. Nhưng phương này giả định vật tư được giả định theo kiểu nhập sau- xuất trước. - Hơn nữa, với phương pháp này, chi phí quản hàng tồn kho của doanh nghiệp thể cao vì phải mua thêm vật tư nhằm tính vào giá vốn hàng bán nhưng với chi phí cao. Điều này trái ngược với xu hướng quản hàng tồn kho một cách hiệu quả, giảm tối thiểu lượng hàng tồn kho nhằm cắt giảm chi phí quản hàng tồn kho. - Mặt khác, giá trị hàng tồn kho được phản ánh thấp hơn so với giá thực tế của nó. Bởi vì, theo phương pháp này, giá trị hàng tồn kho sẽ bao gôm giá trị của những vật liệu được nhập vào đầu tiên với giá thấp hơn so với giá hiện thời. Do giá trị hàng tồn kho được phản ánh thấp hơn so với giá thực tế. Điều này làm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bị nhìn nhận là kém hơn so với khả năng thực tế. Phương pháp giá bình quân: Đây là phương pháp trung hoà giữa hai phương pháp trên, ỹ nghĩa về mặt thực tế hơn là sở thuyết, chính xác dễ áp dụng nhất trong thực tiễn. Theo phương pháp này, giá thực tế NVL xuất kho trong kỳ tính theo giá bình quân. Trong đó: Giá thực tế của NVL xuất kho = = Giá đơn vị bình quân của 1 đơn vị NVL * * Số lượng NVL tồn kho + Phương pháp giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ: Phương pháp này thích hợp với những doanh nghiệp ít danh điểm NVL nhưng số lần nhập, xuất của mỗi danh điểm nhiều. Theo phương pháp này, căn cứ vào giá thực tế NVL tồn đầu kỳ nhập trong kỳ, kế toán xác định giá đơn vị bình quân của một đơn vị NVL. Căn cứ vào số lượng NVL xuất dùng trong kỳ giá đơn vị bình quân để xác định giá thực tế xuất dùng trong kỳ. [...]... chức hạch toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp 1 Tổ chức chứng từ kế toán nguyên vật liệu Tuỳ theo nội dung, nghiệp vụ cụ thể mà các doanh nghiệp sử dụng các hình thức chứng từ khác nhau Nguyên tắc lập chứng từ kế toán nguyên vật liệu là phải phản ánh kịp thời, đầy đủ chính xác theo đúng chế độ quy định ghi chép ban đầu về vật tư.Mỗi chứng từ phải chứa đựng đầy đủ các chỉ tiêu đặc trưng cho nghiệp. .. 4.Công tác kiểm kê nguyên vật liệu 4.1Mục đích của công tác kiểm kê: Định kỳ hoặc đột xuất, doanh nghiệp thể tiến hành kiểm kê tất cả các loại vật tư ở các kho Kiểm kê nguyên vật liệu là nhằm xác định chính xác số lượng, chất lượng giá trị của từng loại vật liệu hiện của doanh nghiệp , kiểm tra tình hình bảo quản, nhập xuất sử dụng vật liệu, phát hiện xử kịp thời những vật liệu hao hụt,... kho trong kỳ Số lượng NVL loại i cần mua ( theo KH trong kỳ) Phân tích NVL cung cấp theo chủng loại: Một trong những nguyên tắc của việc phân tích tình hình cung cấp NVL là phải phân tích từng loại NVL chủ yếu Khi phân tích tình hình cung cấp từng loại vật liệu chủ yếu cần phân biệt vật liệu thể thay thế được vật liệu không thể thay thế - Vật liệu thể thay thế được là loại vật liệu sử dụng. .. sử dụng nguyên vật liệu Muốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được tiến hành đều đặn, liên tục phải thường xuyên đảm bảo cho nó các loại NVL về số lượng, kịp thời về thời gian, đúng về quy cách phẩm chất Doanh nghiệp sản xuất cần phải NVL tác động mạnh mẽ đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Vì vậy, phải thường xuyên định kỳ phân tích tình hình cung... giá hạch toán Đối với các doanh nghiệp nhiều loại vật liệu, giá cả thường xuyên biến động, nghiệp vụ nhập - xuất vật liệu thường diễn ra thường xuyên thì việc hạch toán theo giá thực tế trở nên phức tạp, tốn nhiều công sức nhiều khi không thực hiện được Do đó, việc hạch toán nên sử dụng giá hạch toán Giá hạch toán là loại giá ổn định, doanh nghiệp thể sử dụng trong thời gian dài để hạch toán. .. là một trong mục tiêu bản để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng mức lợi nhuận cho doanh nghiệp Bởi vậy, việc phân tích tình hình sử dụng NVL phải được tiến thường xuyên định kỳ Để phân tích tình hình sử dụng NVL, thể sử dụng chỉ tiêu Lượng NVL dùng cho sản xuất sản phẩm: Lượng NVL dùng cho sản xuất sẩn Lượng NVL dùng = cho sản xuất sản phẩm phẩm Lượng NVL còn - lại, chưa hoặc... nguyên vật liệu hoặc hàng cung cấp được tiêu thụ trong quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ Theo chuẩn mực số 02 - hàng tồn kho- trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, hàng tồn kho là những tài sản: - Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường - Đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh. .. chất loại vật liệu Trên các chứng từ xuất vật liệu đều phải ghi rõ mục đích sử dụng vật liệu( cho ai, làm gì) Chứng từ xuất vật liệu nhiều loại, phụ thuộc vào mục đích xuất kho Các loại chứng từ xuất vật tư được sử dụng trong các doan nghiệp • Phiếu xuất kho (mẫu 02 - VT) • Phiếu xuất kho theo hạn mức (mẫu 04- VT) • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (mẫu 03 - VT) • Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho(... sử dụng không làm thay đổi chất lượng sản phẩm Khi phân tích loại vật liệu này, ngoài các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng cần chú ý đến chỉ tiêu chi phí( giá cả các loại vật liệu thay thế) - Vật liệu không thể thay thế được là loại vật liệu trong thực tế không vật liệu khác thay thế hoặc nếu thay thế sẽ làm thay đổi tính năng, tác dụng của sản phẩm Phân tích cung cấp vật liệu về chất lượng Trong. .. dài để hạch toán nhập, xuất, tồn kho vật liệu trong khi chưa tính được giá thực tếcủa nó Doanh nghiệp thể sử dụng giá kế hoạch hoặc giá mua vật liệu ở một thời điểm nào đó hay giá vật liệu tháng trước để làm giá hạch toán Sử dụng giá hạch toán để giảm bớt khối lượng cho công tác kế toán nhập, xuất vật liệu hàng ngày nhưng cuối tháng phải tính chuyển giá hạch toán của vật liệu xuất, tồn kho theo giá . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I. Một số. chịu… Nguyên vật liệu tự sản xuất: Những sản phẩm của sản xuất chính, sản xuất phụ do doanh nghiệp sản xuất dùng làm nguyên vật liệu. - Nguyên vật liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT,

Hình ảnh liên quan

BẢNG KÊ SỐ 3 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ  SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

3.

Xem tại trang 14 của tài liệu.
Để phân tích tình hình sử dụng khối lượng NVL vào sản xuất sản phẩm, cần xác định  mức biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối sau đây: - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ  SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

ph.

ân tích tình hình sử dụng khối lượng NVL vào sản xuất sản phẩm, cần xác định mức biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối sau đây: Xem tại trang 33 của tài liệu.

Từ khóa liên quan