0

Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

27 378 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:11

BÁO GIẢNG TUẦN 9 – LỚP 4 (Từ ngày 25/10 đến ngày 29/10/2010) Thứ 2 25/10 1 17 Tập đọc Thưa chuyện với mẹ 45 2 Âm nhạc 3 41 Toán Hai đường thẳng vuông góc 45 Thước kẻ,êke 4 17 Khoa học Phòng tránh tai nạn đuối nước 35 Hình ở SGK 5 9 Đạo đức Tiết kiệm thời giờ (tiết 1) 30 Bộ thẻ màu Thứ 3 26/10 1 Mĩ thuật 2 9 Lịch sử Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân 30 Hình ở SGK 3 9 Chính tả Thợ rèn (nghe – viết) 45 Bảng con 4 42 Toán Hai đường thẳng song song 45 Thước kẻ ,êke 5 18 Khoa học Ôn tập: Con người và sức khỏe (tiết 1) 35 Hình trong SGK Thứ 4 27/10 1 17 Luyện T&C MRVT: Ước mơ 45 Bảng nhóm 2 9 Địa Lý Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tt) 30 Bản đồ địa lý VN 3 43 Toán Vẽ hai đ.thẳng vuông góc 45 Thước kẻ,êke 4 17 TLV Luyện tập phát triển câu chuyện 45 1 phiếu ghi lời thoại, lời kể 5 GDNGLL Thứ 5 28/10 1 18 Tập đọc Điều ước của vua Mi-đát 50 2 9 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến – tham gia 40 Giấy viết dàn ý bài kể chuyện 3 44 Toán Vẽ hai đ.thẳng song song 40 Thước kẻ,êke 4 Thể dục 5 9 Kĩ thuật Khâu đột thưa (tiết 2) 35 Hộp cắt,khâu,thêu Thứ 6 29/10 1 18 TLV L.tập tr.đổi ý kiến với ng.thân 45 Bảng phụ viết đề bài 2 45 Toán Thực hành vẽ hình chữ nhật, vẽ hình vuông 45 Thước kẻ,êke,compa 3 18 Luyện T&C Động từ 45 Bảng phụ ghi đoạn văn BT 2b 4 18 Thể dục Động tác lưng - bụng của bài thể dục phát triển chung trò chơi “ con cóc là cậu ông trời” 5 SH Sinh hoạt lớp Thứ hai, ngày 25 tháng 10 năm 2010 Tiết 1: Tập đọc THƯA CHUYỆN VỚI MẸ I/ MỤC TIÊU: - Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật trong đoạn đối thoại - Hiểu nội dung: Cương mơ ước trở thành thợ rèn để kiếm sống nên đã thuyết phục mẹ để mẹ thấy ngề nghiệp nào cũng đáng quý. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ SGK. - Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn HD HS luyện đọc. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS đọc bài đôi dày ba ta màu xanh, trả lời câu hỏi ND đoạn đọc. Cho đọc cả bài và nêu nội dung chính - Nhận xét cho điểm B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: - Treo tranh minh hoạ và gọi HS lên bảng mô tả lại những cảnh vẽ trong bức tranh. Cậu bé trong tranh đang nói chuyện gì với mẹ. Để biết được điều này, các em sẽ tìm hiểu bài thưa chuyện với mẹ - Ghi tựa bài. 2. Hướng dẫn đọc và tìm hiểu bài. a. Luyện đọc - Yêu cầu HS đọc. - Gọi HS giỏi chia đoạn. - GV nhận xét, kết luận: Đoạn 1: Từ ngày phải ngồi học…đến kiếm sống +Đ2: Còn lại - Yêu cầu HS đọc. + Chú ý cách phát âm của HS, ghi bảng tiếng, từ HS phát âm sai (nếu có); chú ý cách ngắt nghỉ, giọng đọc. Khen những em đọc hay. - Giúp HS hiểu từ ngữ trong bài - Cho HS đọc theo cặp; đọc cả bài. GV Đọc diễn cảm cả bài. b. Tìm hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc thầm lần lựơt từng đoạn rồi trả lời các câu hỏi theo ND các câu hỏi SGK - Cho HS nêu nội dung bài + Nhận xét kết luận. C. Hướng dẫn HS đọc diễn cảm: - Cho HS đọc phân vai. -Treo bảng phụ - Đọc mẫu. - Cho HS luyện đọc diễn cảm. - 2 em đọc , mỗi em đọc 1 đoạn - 1em thực hiện YC - Quan sát, một số em trả lời Nghe giới thiệu - 1 dãy bàn nhắc nối tiếp tựa bài. - 1 em đọc to, lớp đọc thầm. - Thực hiện yêu cầu. -Tiếp nối đọc từng đoạn 2, 3 lượt. - Cả lớp đọc thầm chú giải - Đọc theo cặp - Một, hai em đọc toàn bài. - Lớp đọc thầm từng đoạn. + Một số em Trả lời theo thứ tự câu hỏi . - 1 em nêu, em khác nhận xét - 3 em thực hiện YC, lớp theo dõi tìm cách đọc hay - 3 em đọc phân vai Hoạt động của thầy Hoạt động của trò + Tổ chức thi đọc diễn cảm - Theo dõi uốn nắn, nhận xét tuyên dương em đọc hay… - Nhận xét cho điểm 3. Củng cố - Dặn dò. - Cho HS nhắc lại ND bài - Qua câu chuyện em thấy Cương là người NTN? - Về nhà học bài, luôn có ý thức trò truyện thân mật, tình cảm với mọi người trong mọi tình huống và soạn bài vua Mi- đát - Đọc theo cặp - Một vài em thi đọc diễn cảm trước lớp - 2em nêu - 1 số hs trả lời, HS khác nhận xét IV/RÚT KINH NGHIỆM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết 3: Toán HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I/ MỤC TIÊU: - Có biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc. - Kiểm tra được hai đường thẳng vuông góc bằng ê ke II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Bài cũ: - Cho HS nhắc lại các đặc điểm của hình chữ nhật - Nhận xét, cho điểm B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài: Liên hệ phần mục tiêu giới thiệu Ghi tựa bài 2. Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc - Cho HS vẽ hình chữ nhật ABCD , kéo dài hai cạnh BC và DC thành 2 đường thẳng rồi dùng ê ke kiểm tra xem 2 đường thẳng BC và DC có vuông góc với nhau không - Cho HS dùng ê ke vẽ góc vuông đỉnh O, cạnh OM và ON. Dùng thước thẳng kéo dài hai cạnh góc vuông,được OM vuông góc với ON rồi dùng ê ke kiểm tra xem 4 góc chung đỉnh O có vuông góc với nhau không Quan sát, giúp HS yếu 3. Luyện tập: Bài 1 : - Cho HS mở SGK trang 50, nêu yêu cầu - Cho HS dùng ê ke kiểm tra rồi nêu - Nhận xét, kết luận: Bài 2 : Cho HS đọc YC. - Cho HS nêu - Nhận xét kết luận: Bài 3(a) Cho HS dùng ê ke kiểm tra rồi nêu. - Quan sát giúp đỡ. - Một số em nêu - Lắng nghe - Một số em nhắc nối tiếp - 1 em thực hiện trên bảng lớp, lớp vẽ vào bảng con - 1 em thực hiện trên bảng lớp, lớp vẽ vào bảng con - Lớp thực hiện theo YC - Một số em nêu - Hai em nêu , em khác nhận xét Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Nhận xét kết luận: 4. Củng cố - Dặn dò - Muốn xác định góc vuông chính xác ta kiểm tra bằng cách nào - Nhận xét tiết học: HS về nhà hoàn thành bài tập vào vở, HS giỏi làm thêm phần còn lại.Chuẩn bị bài sau. - Một số em nêu, em khác nhận xét -Một số em nêu, em khác nhận xét IV/RÚT KINH NGHIỆM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết 4: Khoa học PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC I/ MỤC TIÊU - Nêu được một số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước: + Không chơi đùa gần hồ, ao, sông, suối; giếng, chum, vại, bể nước phải có nắp đậy + Chấp hành các quy địnhvề an toàn khi tham gia giao thông đường thuỷ + Tập bơi khi có người lớn và phương tiện cứu hộ - Thực hiện được các quy tắc an toàn phòng tránh đuối nước. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Hình SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Bài cũ: ?- Trình bày chế độ ăn uống khi bị một số bênh thông thường - Nêu ché độ ăn uống của người bị tiêu chảy - Nhận xét cho điểm B. Bài mới: 1.Giới thiệu: Nêu mục tiêu của bài học 2. Hướng dẫn tìm hiểu bài Hoạt động 1: Thảo luận về cách phòng tránh tai nạn đuối nước - Cho HS quan sát tranh và liên hệ để thảo luận về việc nên và không nên làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước trong cuộc sống hàng ngày? Nhận xét kết luận: Hoạt động 2: Thảo luận về một số nguyên tắc khi tập bơi hoặc đi bơi Yêu cầu HS quan sát tranh thảo luận : nên tập bơi hoặc đi bơi ở đâu? - Quan sát, giúp đỡ các nhóm - Nhận xét kết luận: Hoạt động 3: Thực hành phòng tránh tai nạn đuối nước - Chia lớp thành 4 nhóm, giao mỗi nhóm 1 tình huống. VD: N1:Trên đường đi học về trời đổ mưa to cầu trơn, nước sông đầy An và các bạn của An - 2 em nêu, em khác nhận xét. - Làm việc theo nhóm 4,đại diện một số nhóm trình bày , nhóm khác nhận xét - Thảo luận theo nhóm 4, đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét Hoạt động của thầy Hoạt động của trò nên làm gì? Theo dõi, giúp các nhóm - Nhận xét, tuyên dương -Cho HS đọc mục bạn cần biết 2.Củng cố dặn dò: ? Nên và không nên làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước? - Về xem lại các bài đã học để tiết sau ôn tập - Các nhóm thảo luận đưa ra tình huống, nêu mặt lợi và hại, tìm cách giải quyết. - Các nhóm lần lượt lên đóng vai, nhóm khác theo dõi nhận xét. - Một số em trả lời IV/RÚT KINH NGHIỆM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết 5: Đạo đức TIẾT KIỆM THỜI GIỜ I. MỤC TIÊU - Nêu được ví dụ về tiết kiệm thời giờ. -Biết được lợi ích của tiết kiệm giờ. - Bước đầu biết sử dụng thời gian h.tập, sinh hoạt… hàng ngày một cách hợp lí. - Biết được vì sao cần phải tiết kiệm thời giờ II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Thẻ xanh ,đỏ, trắng - Các truyện về tiết kiệm thời giờ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Kiểm tra - Cần phải tiết kiệm tiền của NTN? Vì sao cần phải tiết kiệm tiền của? - Nêu ghi nhớ. - Nhận xét . B. Bài mới: 1.Giới thiệu: Tiết trước các em đã tìm hiểu về cách tiết kiệm tiền của. Tiết học này các em sẽ cùng tìm hiểu về tiết kiệm thời giờ 2. Tìm hiểu nội dung truyện Hoạt động 1: Cho HS đọc truyện một phút SGK(t 14 ), trả lời câu hỏi tr 15 - Cho HS phân vai minh hoạ câu chuyện - Nhận xét kết luận. - Cho HS đọc ghi nhớ Hoạt động 2: ( BT 1) - Đọc lần lượt các ý - Nhận xét đánh giá. Hoạt động 3: Bài tập 2 - Cho HS đọc bài tập rồi làm việc theo YC - Nhận xét: Hoạt động 4: Bài tập3 Cho HS thảo luận và bày tỏ các ý kiến bằng các tấm thẻ - 1- 2 em phát biểu. - 1 em nêu - Nghe giới thiệu. - Nhắc nối tiếp tựa bài - Một em đọc to, lớp theo dõi SGK, một số em trả lời - Một số em đọc phân vai - Một số em đọc - Làm việc cá nhân , thể hiện bằng các tấm thẻ - Thảo luận theo nhóm, mỗi nhóm 1 ý kiến. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét - Thảo luận nhóm đôi, các nhóm Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nhận xét, kết luận Hoạt động 5: Củng cố dặn dò: - Nêu 1 vài VD về tiết kiệm thời giờ và ích lợi của việc tiết kiệmờthì giờ. - Cho HS đọc ghi nhớ SGK. - Qua bài học, em đã thực hiện được những gì? Và học tập được gì? - Chuẩn bị bài sau - Nhận xét tiết học. bày tỏ bằng các tấm thẻ - Một số em nêu . - Hai em đọc - Một số em nêu IV/RÚT KINH NGHIỆM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b ¯ a Thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2010 Tiết 2: Lịch sử ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN I. MỤC TIÊU - Nắm được những nét chính về Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân: + Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước. + Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân , thống nhất đất nước. - Đôi nét về Đinh Bộ Lĩnh: Đinh Bộ Lĩnh quê ở vùng Hoa Lư, Ninh Bình là một người cương nghị, mưu cao và có chí lớn, ông có công dẹp loạn 12 sứ quân II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: Tranh SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Bài cũ: -Cho HS kể lại những sự kiện lịch sử trong hai thời kì . * Nhận xét cho điểm: B. Bài mới: 1.Giới thiệu: Chúng ta đã học về hai giai đoạn lichi sử. Tiết này các em sẽ chuyển sang giai đoạn lịch sử mới. Giai đoạn buổi đầu độc lập( từ 938-1009). Bài đầu tiên hôm nay là ĐBLDL 12 SQ - Ghi tựa bài. Hoạt động 1: Làm việc nhóm đôi - Cho HS đọc phần chữ nhỏ và trả lời câu hỏi 1 - Nhận xét, kết luận: Hoạt động 2: Làm việc cả lớp Cho HS quan sát tranh và nói những điều em biết về thời niên thiếu của Đinh Bộ Lĩnh + Vì sao Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn được 12 sứ quân? + Sau khi thống nhất đất nước ông đã làm gì? * Nhận xét kết luận:. Hoạt động 3: Làm việc nhóm - Cho HS dựa vào SGK lập bảng sánh tình hình đất nứơc * Nhận xét đi đến thống nhất: - Hai em lên bảng thực hiện YC, em khắc nhận xét. Một vài em nhắc nối tiếp - HS đọc thầm, thảo luận theo cặp. Một số em trình bày, em khác nhận xét - Một số em nêu, em khác nhận xét - Các nhóm làm việc, trình bày kết Hoạt động của thầy Hoạt động của trò T. gian Các mặt trước khi thống nhất Sau khi thống nhất - Đất nước - Triều đình - Đời sống của nhân dân Bị chia thành 12 ngành. - Lục đục - Tàn phá, nghèo khổ, đổ máu vô ích Đất nước được quy về 1 mối Tổ chức quy củ - Vui tươi, ngược xuôi buôn bán, chùa tháp được xây dựng. Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước? - Đọc phần khung xanh SGK trang 27. * Nhận xét tiết học. - Về xem kĩ lại bài để nắm kĩ phần này, chuẩn bị bài 8. quả trên bảng - Một em nêu. - Một em đọc. IV/RÚT KINH NGHIỆM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết 3: Chính Tả THỢ RÈN (nghe - viết) I. MỤC TIÊU - Nghe - viết đúng chính tả; trình bày đúng các khổ thơ và dòng thơ 7chữ. - Làm đúng BT 2b, (phân biệt uôn/ uông). II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Bài cũ - Gọi 1 HS lên bảng đọc cho 3 HS viết bảng lớp, lớp viết bảng con tiếng có vần iên, iêng - Nhận xét đánh giá. B. Bài mới: 1.Giới thiệu: Liên hệ bài tập đọc thưa chuyện với mẹ và mục tiêu giới thiệu. + Ghi tựa bài lên bảng 2. Hướng dẫn HS nghe - viết. a. Cho HS đọc bài viết. - Cho HS đọc . b. Tìm hiểu ND đoạn viết - Cho HS đọc thầm , tìm từ ngữ cho biết nghề thợ rèn rất vất vả?. - Bài thơ cho em biết gì về nghề thợ rèn? * Nhận xét kết luận: c. Hướng dẫn viết từ khó - 3 em viết bảng lớp, lớp viết vào bảng con - Nghe - Một dãy bàn nhắc nối tiếp tựa bài - Hai em đọc to, lớp nhẩm theo. - Một số em nêu, em khác nhận xét. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Cho HS tìm từ khó trong đoạn viết - Nhận xét, viết một số từ khó HS viết dễ lẫn lên bảng cho HS đọc( quai, bóng nhẫy,diễn kịch) d. Hướng dẫn cách trình bày + Nhắc lại cách trình bày bài viết e. GV đọc lại đoạn viết - Cho HS viết -Đọc cho HS soát bài g. Thu chấm, nhận xét - Thu 7 – 10 bài chấm điểm. - Nhận xét bài chấm. 3. Hướng dẫn làm bài tập: Bài tập 2b: Gắn bảng phụ đã chuẩn bị lên bảng, cho HS tự làm. - Quan sát, giúp HS yếu - Nhận xét, cho HS đọc đoạn văn đã hoàn chỉnh, 3. Củng cố dặn dò: - Đọc cho HS viết vào bảng con tiếng có vần uôn, uông. - Nhận xét - Dặn HS viết sai nhiều, chưa đẹp về nhà viết lại, hoàn thành BT vào vở. chuẩn bị bài sau - Tìm, viết ra bảng con - Một số em đọc. Lớp đọc đồng thanh - 1 em nêu - Nghe - lớp viết vào vở - Từng cặp đổi chéo vở kiểm lỗi Nộp bài theo yêu cầu của GV - 1 em làm trên bảng lớp, lớp làm nháp. Một số em nhận xét - Một em đọc, lớp theo dõi - Cả lớp viết bảng con IV/RÚT KINH NGHIỆM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết 4: Toán HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG I. Mục tiêu Giúp HS có biểu tượng về hai đường thẳng song song (là hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau) II. Đồ dùng dạy học Thước thẳng và ê ke ( cho GV ) III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Kiểm tra bài cũ - Nêu ví dụ về hai đường thẳng vuông góc B. Dạy bài mới - Vài HS trình bày 1/ Ôn luyện GV vẽ tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông a, Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau b, hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau 2/ Hình thành kiến thức bài mới 2.1/ Giới thiệu hai đường thẳng song song - GV vẽ một hình chữ nhậ ABCD lên bảng. - 1 HS trình bày Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kéo dài về hai phía hai cạnh đối diện nhau ( AB và DC ) - Em có nhận xét gì về hai đường thẳng AB và DC? - Tương tự, kéo dài cạnh AD và BCvề hai phía ta cũng có AD và BC là hai đường thẳng song song với nhau Từ ví dụ trên em nào nêu khái niệm về hai đường thẳng song song - GV vẽ “ hình ảnh” hai đường thẳng song A B D C 2.2/ Thực hành Mục tiêu: Củng cố về hai đường thẳng song song Bài 1: GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng Bài 2: GV gợi ý phân tích đề bài - Chú ý - + “ Hai đường thẳng AB và DC là hai đường thẳng song song với nhau” - “ Hai đường thẳng song song với nhau thì không bao giờ cắt nhau” - HS liên hệ các hình ảnh hai đường thẳng song song ở xung quanh ta - 2 HS nêu yêu cầu của bài - HS suy nghĩ rồi trả lời miệng a, Cạnh AB // CD Cạnh AD // BC b, Cạnh MN // QP Cạnh MQ // NP Cả lớp và GV nhận xét - 2 HS đọc nội dung của bài HS làm bài vào vở Cạnh BE song song với cạnh AG và song song với CD Bài 3 Cho HS làm đối với hình tứ giác MNPQ 3/ Củng cố, dặn dò Yêu cầu HS nêu khái niệm về hai đường thẳng song song * Nhận xét tiết học - 2 HS nêu yêu cầu của bài - HS làm vào vở 1 HS lên bảng làm bài Bài giải a, MN song song với PQ b, MN vuông góc với MQ MQ vuông góc với PQ IV/RÚT KINH NGHIỆM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiết 5: Khoa học ÔN TẬP CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ I/ MỤC TIÊU - Ôn tập các kiến thức về: + Sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường. + Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng. + Cách phòng tránh một số bệnh do ăn thiếu hoặc ăn thừa chất dinh dưỡng và các bệnh lây qua đường tiêu hoá. II/ ĐỒ DÙNG- DẠY HỌC: III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A. Bài cũ: - Nêu cách phòng tránh tai nạn đuối nước. - Nêu mục bạn cần biết. * Nhận xét cho điểm B. Bài mới: 1.Giới thiệu: Nêu mục tiêu bài học. - Ghi tựa bài lên bảng 2. Hướng dẫn ôn tập Hoạt động 1: Trò chơi: ai nhanh, ai đúng. - Cho HS thảo luận, trả lời lần lượt các câu hỏi 1,2,3 trang 38. - Nhận xét kết luận nhóm nhanh và đúng (tuyên dương). các lời thoại và các diễn xuất 3. Củng cố dặn dò: - Nêu: + Sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường. + Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của chúng. + Cách phòng tránh một số bệnh do ăn thiếu hoặc ăn thừa chất dinh dưỡng và các bệnh lây qua đường tiêu hoá. - Dặn HS về thực hiện và vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống, chuẩn bị để tiết sau tiếp tục ôn tập. - Hai em nêu, em khác nhận xét. - Một em nêu. - Nhắc nối tiếp tựa bài - Nghe - Thảo luận theo nhóm, thư kí ghi nhanh kết quả vào bảng nhóm, trình bày trên bảng lớp.Từng nhóm nhận xét. - Một số em trả lời - Lắng nghe IV/RÚT KINH NGHIỆM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b ¯ a Thứ Tư, ngày 27 tháng 10 năm 2010 Tiết 1: Luyện T&C MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC MƠ I. MỤC TIÊU - Biết thêm một số từ ngữ về chủ điểm trên đôi cánh ước mơ; Bước đầu tìm được một số từ cùng nghĩa với từ ước mơ bắt đầu bằng tiếng ước, tiếng mơ; Ghép được từ ngữ sau từ ước mơ và nhận biết được sự đánh giá của từ ngữ đó( BT 3)Nêu được ví dụ [...]... Luyện đọc - GV: Đọc mẫu - Cho HS Chia đoạn - Nhận xét kết luận: ( Đ1: Từ đầu …sung sướng hơn thế nữa; Đ2: tiếp đến cho tôi được sống; Đ3: Còn lại) - Cho HS đọc tiếp nối từng đoạn + Chú ý sửa; lỗi phát âm, giọng đọc, hiểu nghĩa ở chú giải - Cho HS đọc - Đọc diễn cảm toàn bài b Tìm hiểu bài * Đoạn 1: -GV nêu câu hỏi: +Thần Đi-ô-ni-dốt cho Mi-đát cái gì? +Vua Mi-đát đã xin Thần Đi-ô-ni-dốt điều gì? +Theo em... lớp - HS quan sát HS nêu cách vẽ - Vài HS nhắc lại - 2 HS nêu yêu cầu của bài - HS dưới lớp làm vào vở - 3 hS lên bảng vẽ ( nêu cách vẽ ) - Cả lớp nhận xét - 2 HS nêu yêu cầu của bài - HS vẽ vào SGK ( Dùng bút chì ) - 3 HS lên bảng vẽ trên bảng (nêu cách vẽ) Cả lớp nhận xét - 2 HS nêu yêu cầu của bài - HS làm vào vở - 1 HS lên bảng chữa Các hình chữ nhật: ABCD, AEGD và EBCG 4, Củng cố - dặn dò - Yêu... cầu - Một em làm bảng lớp - Nghe - Nhắc nối tiếp tựa bài - Cả lớp quan sát, lắng nghe - Một em nêu, em khác nhận xét - Một em đọc to,lớp theo dõi SGK - Một em làm trên bảng lớp, lớp làm vào vở - Một em đọc to, lớp theo dõi - Một em làm trên bảng lớp, lớp làm vào vở - Một em nêu, lớp theo dõi - Lắng nghe IV/RÚT KINH NGHIỆM: Tiết 5: Kĩ thuật KHÂU ĐỘT THƯA (TT) I/ MỤC TIÊU -. .. lớp đọc thầm - 1 em làm trên bảng lớp, lớp làm nháp - Thảo luận theo cặp, một số em nêu - Một em đọc to - lớp theo dõi - Lớp quan sát – hai em lên bảng mô tả - THực hiện theo nhóm 4, nhóm này làm cử chỉ động tác, nhóm kia đoán hoạt động - Một em trả lời, em khác nhận xét * Nhân xét tuyên dương - Lắng nghe 3 Củng cố - dặn dò: - Thế nào là động từ? - Nhận xét: + Về nhà viết 10 từ chỉ động tác đã chơi... xét đánh giá chung - Nhắc hs cất, dọn dẹp vật liệu dư thừa 4 Nhận xét - Dặn dò: - Nhận xét sự chuẩn bị, kết quả và tinh thần học tập của HS - Em nào chưa đạt về tiếp tục thực hành Chuẩn bị bài: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa IV/RÚT KINH NGHIỆM: Hoạt động của trò - Một em nêu, em khác nhận xét - Lớp để dụng cụ lên bàn -Lắng nghe - HS quan sát mẫu, lắng nghe - Làm việc cá nhân - Quan... gì? +Theo em vì sao Mi-đát lại ước như vậy? + Lúc đầu điều ước được thực hiện như thế nào? +Hs nêu ý đoạn 1 * GV: Nhận xét kết luận Ý đoạn 1: Điều ước của Vua Mi-đát đựoc thực hiện * Đoạn 2: - Quan sát, lắng nghe, trả lời (1đến 2 em) - Nhắc nối tiếp tựa bài - Lớp lắng nghe - Một số em nêu - Đọc tiếp nối 2-3 lượt - 2 em đọc - Luyện đọc theo cặp, 1-2 em đọc cả bài - Hs lắng nghe - 1 em đọc to, lớp đọc... thầy - Nêu quy trình khâu đột thưa - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh - Nhận xét B Bài mới: 1.Giới thiệu: Nêu mục tiêu bài học 2 Thực hành khâu đột thưa * Thực hành: - Treo mẫu đã khâu sẵn, hướng dẫn lại cách khâu - Cho HS thực hành( Nhắc HS chú ý an toàn khi làm việc) - Quan sát giúp đỡ 3 Đánh giá kết quả học tập của HS - Treo quy trình đánh giá sản phẩm - Cho HS trưng bày sản phẩm - Cho HS đánh giá... lớp theo dõi +Vua Mi-đát nhúng mình vào dòng sông Pác-tôn để làm gì? - Hs trả lời câu hỏi? + Vua Mi-đát đã hiểu ra điều gì? +Hs nêu ý đoạn 3 * GV: Nhận xét kết luận - Hs nêu ý đoạn 3 Ý đoạn 3: Vua Mi-đát rút ra bài học quý - Cho HS đọc thầm cả bài, nêu ý nghĩa của bài - 2-3 Hs nêu nội dung bài học c Hướng dẫn HS đọc diễn cảm + Treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc + Đọc mẫu - Cho HS đọc + Theo dõi uốn nắn -. .. goi học sinh tính chu vi, diện tích - GV nhận xét * Bước 3: Bài tập 2 - Cho HS quan sát mẫu rồi làm bài - Quan sát giúp HS vẽ - Nhận xét Hoạt động của trò - Hs nhắc lại cách tính, lớp nhận xét - Hs lên bảng tính; Hs khác nhận xét - Hs vẻ vào vở 3.Củng cố: - Cho HS nêu lại về cách vẽ HCN và Hình vuông - Nhận xét - 02 Hs lên bảng thi vẽ; lớp theo dõi, nhận xét 4 Dặn dò: - Hoàn thành các bài đã làm vào vở,... xét 2-3 học sinh nêu Hoạt động của thầy -GV nêu câu hỏi: +Điều gì xảy ra khi Mi-đát ngồi vào bàn ăn? +Tại sao Vua Mi-đát phải xin Thần Đi-ô-ni-dốt lấy lại điều ước? +Hs nêu ý đoạn 2 * GV: Nhận xét kết luận Ý đoạn 2: Vua Mi-đát nhận ra sự khủng khiếp của điểu ước Hoạt động của trò -0 1 hs đọc đoạn 2; Lớp đọc thầm SGK - Hs trả lời từng câu hỏi - Hs nêu ý nghĩa của đoạn 2 * Đoạn 3: -GV nêu câu hỏi: - HS . hiểu bài * Đoạn 1: -GV nêu câu hỏi: +Thần Đi-ô-ni-dốt cho Mi-đát cái gì? +Vua Mi-đát đã xin Thần Đi-ô-ni-dốt điều gì? +Theo em vì sao Mi-đát lại ước như. tiếp tựa bài. - Lớp lắng nghe - Một số em nêu - Đọc tiếp nối 2-3 lượt - 2 em đọc - Luyện đọc theo cặp, 1-2 em đọc cả bài - Hs lắng nghe - 1 em đọc to,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN, Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN,

Hình ảnh liên quan

-Cho HS nhắc lại các đặc điểm của hình chữ nhật - Nhận xét, cho điểm - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

ho.

HS nhắc lại các đặc điểm của hình chữ nhật - Nhận xét, cho điểm Xem tại trang 3 của tài liệu.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Hình SGK - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

nh.

SGK Xem tại trang 4 của tài liệu.
-Cho HS dựa vào SGK lập bảng sánh tình hình đất nứơc * Nhận xét đi đến thống nhất: - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

ho.

HS dựa vào SGK lập bảng sánh tình hình đất nứơc * Nhận xét đi đến thống nhất: Xem tại trang 6 của tài liệu.
quả trên bảng   - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

qu.

ả trên bảng Xem tại trang 7 của tài liệu.
-Nhận xét, viết một số từ khó HS viết dễ lẫn lên bảng cho HS đọc( quai, bóng nhẫy,diễn kịch) - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

h.

ận xét, viết một số từ khó HS viết dễ lẫn lên bảng cho HS đọc( quai, bóng nhẫy,diễn kịch) Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bài tập 2b: Gắn bảng phụ đã chuẩn bị lên bảng, cho HS - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

i.

tập 2b: Gắn bảng phụ đã chuẩn bị lên bảng, cho HS Xem tại trang 8 của tài liệu.
-GV vẽ “ hình ảnh” hai đường thẳng song     A                     B              D                     C - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

v.

ẽ “ hình ảnh” hai đường thẳng song A B D C Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Gọi 2 HS lên bảng đặt câu. Mỗi em 1 VD về tác dụng của dấu ngoặc kép - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

i.

2 HS lên bảng đặt câu. Mỗi em 1 VD về tác dụng của dấu ngoặc kép Xem tại trang 11 của tài liệu.
GV vẽ hình DEGHI ( như SGK bài 3- tr 51 ) - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

v.

ẽ hình DEGHI ( như SGK bài 3- tr 51 ) Xem tại trang 13 của tài liệu.
Đường cao của hình tam giác - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

ng.

cao của hình tam giác Xem tại trang 13 của tài liệu.
+ Ghi các nội dung dung chính vào bảng nhóm và thực - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

hi.

các nội dung dung chính vào bảng nhóm và thực Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn hs đọc (Từ ‘’Mi-đát bụng đói cồn cào…mong ước’’). - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

Bảng ph.

ụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn hs đọc (Từ ‘’Mi-đát bụng đói cồn cào…mong ước’’) Xem tại trang 17 của tài liệu.
+ Treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc + Đọc mẫu. - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

reo.

bảng phụ, hướng dẫn HS đọc + Đọc mẫu Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Bảng phụ viết vắn tắt gợi ý. - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

Bảng ph.

ụ viết vắn tắt gợi ý Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Gọi 2em lên bảng vẽ hai đường thẳng vuông góc - Cho HS làm bài 3 - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

i.

2em lên bảng vẽ hai đường thẳng vuông góc - Cho HS làm bài 3 Xem tại trang 20 của tài liệu.
-2 em lên bảng thực hiện yêu cầu. - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

2.

em lên bảng thực hiện yêu cầu Xem tại trang 21 của tài liệu.
- Gọi HS đọc đề bài trên bảng, tìm từ ngữ quan - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

i.

HS đọc đề bài trên bảng, tìm từ ngữ quan Xem tại trang 22 của tài liệu.
-Cho HS nêu lại về cách vẽ HCN và Hình vuông. - Nhận xét - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

ho.

HS nêu lại về cách vẽ HCN và Hình vuông. - Nhận xét Xem tại trang 24 của tài liệu.
-Cho HS thi làm vào bảng nhóm rồi trình bày trên bảng lớp. - Giáo án 4 - Tuần 9 - Theo chuẩn KTKN

ho.

HS thi làm vào bảng nhóm rồi trình bày trên bảng lớp Xem tại trang 25 của tài liệu.