0

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI

49 212 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NỘI (VIETRACIMEX-I) I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG NỘI 1. Quá trình hình thành phát triển của công ty Công ty Thương mại –Xây dựng Nội (VIETRACIMEX-I) được ra đời trong quá trình tổ chức lại lực lượng sản xuất của công ty thương mại – du lịch xây dựng công trình để thành lập TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG-BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI,nhằm phát huy tiềm năng của con người,tài sản tiền vốn của một đơn vị lớn,đã tồn tại hoạt động trên 40 năm trong lĩnh vực cung ứng sản xuất vật tư cho toàn bộ nghành giao thông vận tải. Công ty Thương mại –Xây dựng Nội tiền thân là công ty xuất nhập khẩu vật tư thiết bị giao thông vận tảI được thành lập theo quyết định số 2970/1999/QĐ -BGTVT ngày 28/10/1999 của BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI thành lập doanh nghiệp Nhà nước: công ty xuất nhập khẩu vật tư thiết bị giao thông vận tải trực thuộc Tổng công ty Thương mại Xây dựng –BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI.Tên viết tắt: VIETRACIMEX-I. Công ty xuất nhập khẩu vật tư thiết bị giao thông vận tải được đổi thành công ty Thương mại –Xây dựng Nội theo quyết định số 2626/QĐ- BGTVT ngày 13/8/2001 của BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI + Vốn chủ sở hữu : 5350 triệu đồng. + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 113041 của sở kế hoạch đầu tư Nội cấp ngày 24/12/1999. + Trụ sở công ty: số 344 KIM NGƯU, HAI BÀ TRƯNG, NỘI . +Điện thoại: (84) 6362451; 8621267. + Fax: (84) 8626798. + E-mail: vietracimex@fpt.vn -Nghành nghề kinh doanh : + Xây dựng các công trình giao thông công nghiệp dân dụng; +Xuất nhập khẩu kinh doanh vật tư ,thiết bị ,phương tiện nghành giao thông vận tải,máy móc, các loại nguyên liệu sản xuất,nông lâm thuỷ sản, hàng tiêu dùng; + Sản xuất vật liệu xây dựng ; + Sửa chữa,tân trang,phục hồi phương tiện thiết bị thi công. + Tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu quá cảnh với các nước + Gia công, chế biến hàng xuất khẩu Từ khi thành lập cho đến nay,trong quá trình hình thành phát triển công ty đã thu được những kết quả đáng kể về xây dựng kinh doanh thương mại. Về lĩnh vực xây dựng công trình, từ chỗ ban đầu là một đội xây dựng cơ bản sửa chữa hệ thống kho tàng,đường xá,nhà làm việc,nhà ở cho nội bộ. Đến năm 1997,công ty đã hình thành thêm một đội thi công cơ giới nhận làm tất cả các công việc về nền, mặt đường bộ,gia công lắp dựng kết cấu thép . Những công trình lớn do lực lượng cán bộ, công nhân công ty trực tiếp thi công từ trước đến nay phải kể đến là: xây dựng hệ thống đường,kho bãi,nhà làm việc nội bộ công ty tại 201 minh khai 344 kim ngưu –Hà Nội,tham gia thi công đường 1A,đường 6,đường láng Hoà Lạc,đường cầu rẽ Thanh Trì, cầu vượt đường 5, đường 14, đường Đại áng – Thanh Trì, Tự nhiên – Thường Tín, Trường Trung học Thành phố Thái Nguyên nhiều công trình, hạng mục công trình khác ở miền Bắc, miền Trung cũng như miền Nam. Lực lượng sản xuất của công ty hiện nay quy tụ rất nhiều chủng loại máy móc, thiết bị thi công như: máy lu, máy xúc, máy ủi, máy san gạt, rải thảm nhựa, máy ép bấc thấm, xe ben, máy nghiền sàng đá . các máy móc thi công thông dụng khác. Cùng với đội ngũ 150 cán bộ, công nhân trong lực Phòng xây dựng công trình GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC 1 PHÓ GIÁM ĐỐC 2 Phòngxuất nhập khẩuPhòng thiết bịPhòng tài chính - kế toánPhòng tổ chức - hành chính Các xí nghiệp (có 2) Các trung tâm(có 8) Các cửa hàng (Có 7 ) lượng lao động thường xuyên có trình độ kinh nghiệm thi công, Công ty đã có doanh số về xây dựng trong những năm qua mỗi năm đạt từ 5 – 10 tỷ đồng. Kể từ năm 2001, với nguồn vốn tài sản được Tổng Công ty đầu tư bổ sung, doanh thu xây dựng của Công ty đạt đến 20 – 30 tỷ đồng/năm. Công ty sẵn sàng tham gia vào những công trình quốc gia, các công trình giao thông nông thôn, miền núi,vùng sâu,vùng xa, tôn tạo mặt bằng, xây dựng nhà máy, nhà dân dụng sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. * Số liệu về tài chính. Tóm tắt tài sản có tài sản nợ: Trên cơ sở báo cáo tình hình tài chính trong vòng 3 năm qua. Đơn vị tính: triệu đồng ST T Thông tin tài chính Năm 2000 Năm 2001 1 Tổng số tài sản 12.052 13.073 2 Tài sản lưu động 11.394 12.179 3 Tổng số tài sản cố định 658 894 4 Lợi nhuận trước thuế 247 478 5 Doanh thu thuần 50.520 75.320 2.Tổ chức bộ máy quản lý Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban . Xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty,bộ máy tổ chức quản lý của công ty Thương mại –Xây dựng Nội ( VIETRACIMEX-I ) bao gồm các bộ phận phòng ban sau : + Giám đốc : là người chịu trách nhiệm chính trước tổng công ty pháp luật nhà nước về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Giám đốc có nhiệm vụ xem xét các báo cáo tài chính hàng năm,xem xét các chỉ tiêu kế hoạch đã hoàn thành trong năm phương hướng mục tiêu cho các năm tiép theo.Quy định những vấn đề khác trong thẩm quyền của mình được ghi trong điều lệ tổ chức công ty. + Giúp việc cho giám đốc có 2 phó giám đốc gồm : phó giám đốc thứ nhất phụ trách về kinh doanh,giúp giám đốc về lĩnh vực kinh doanh.Phó giám đốc thứ hai phụ trách về kỹ thuật,giúp giám đốc về các vấn đề kỹ thuật. Các phó giám đốc làm việc theo sự uỷ quyền của giám đốc đồng thời có những chức năng nhiệm vụ theo điều lệ tổ chức công ty quy định. + Phòng xây dựng công trình : có nhiệm vụ lập các kế hoạch về xây dựng công trình công ty trúng thầu ,phụ trách về vấn đề kỹ thuật , . + Phòng xuất nhập khẩu :có nhiệm vụ tìm kiếm các nhà cung cấp các loại vật tư thiết bị giao thông vận tải trong ngoài nước . + Phòng thiết bị (phòng kinh doanh) tiến hành các nhiệm vụ mua bán các loại vật tư thiết bị giao thông vận tải, phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng các công trình của công ty trúng thầu cũng như phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại . + Phòng tài chính kế toán: Quản lý toàn bộ hoạt động tài chính của công ty,đồng thời quản lý vốn tài sản. Có nhiệm vụ theo dõi giá thành sản phẩm hàng hoá thực hiện theo chế độ chính sách kế toán hiện hành quy định của công ty. Tiến hành lập các báo cáo tài chính theo định kỳ phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như: giá thành, giá bán, hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận, . Đảm bảo theo chế độ nộp ngân sách, bảo toàn phát triển vốn. + Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ tổ chức quản lý điều hành toàn bộ công tác tổ chức cán bộ, tổ chức lao động, công tác tiền lương, xây dựng các định mức lao động, hình thức tính lương trả lương, quản lý công tác bảo vệ tài sản của công ty, chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, . + Các xí nghiệp: Có nhiệm vụ thi công các công trình của công ty giao . + Các trung tâm: thực hiện các nhiệm vụ mà công ty giao cho như : tìm kiếm, mua sắm các loại vật tư thiết bị giao thông vận tải của các nhà cung cấp trong ngoài nước . + Các cửa hàng: tiến hành các hoạt động kinh doanh giới thiệu các loại sản phẩm vật tư thiết bị giao thông vận tải. 3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty thương mại - xây dựng Nội (vietracimex - I). 3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất tổ chức quản lý của công ty để xây dựng bộ maý kế toán, tổ chức công tác kế toán cho phù hợp.Do việc sản xuất kinh doanh của công ty vừa tập trung vừa phân tán tại các trung tâm xi nghiệp,các cửa hàng,kinh doanh tại nhiều địa điểm khác nhau do vậy công tác kế toán vừa được tổ chức hạch toán tại công ty tổ chức hạch toán ở dưới các trung tâm,xí nghiệp,cửa hàng.Bộ máy kế toán tại công ty nhiệm vụ hạch toán phần công ty trực tiếp kinh doanh hạch toán tổng hợp phần các KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán thuế + hàng hoá Kế toán ngân hàng + Thanh toán công nợKế toán quỹ Kế toán tổng hợp trung tâm,xí nghiệp,cửa hàng hạch toán gửi lên.Còn tại các trung tâm,xí nghiệp,cửa hàng không tổ chức thành bộ máy kế toán hoàn chỉnh mà chỉ có nhân viên kế toán phụ trách công việc hạch toán chi tiết gửi báo cáo tổng hợp lên kế toán công ty.Niên độ kế toán bắt đầu từ 1/1 đến 31/12 hàng năm, hình thức ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty như sau : Nhiệm vụ, chức năng của các bộ phận trong bộ máy kế toán của công ty: + Phòng tài chính kế toán : có chức năng tổ chức thu thập,xử lý cung cấp các thông tin kinh tế phục vụ cho công tác quản lý từ đó đánh giá tình hình thực kế hoạch,kiểm tra việc sử dung vật tư ,thiết bị,tiền vốn tài sản Để công ty chủ động trong sản xuất kinh doanh chủ động về vốn của công ty.Theo yêu cầu của công tác quản lý,bộ máy kế toán của công ty gồm 5 người : + Kế toán trưởng ( kiêm trưởng phòng tài chính): trực tiếp phụ trách phòng kế toán của công ty,chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về mọi mặt hoạt động tài chính của công ty,chịu trách nhiệm về nguyên tắc tài chính – kế toán được áp dụng tại công ty đối với các cơ quan tài chính cấp trên,đối với thanh tra,kiểm tra nhà nước,kiểm toán nhà nước,phản ánh công tác hạch toán kế toán của công ty theo đúng chế độ tài chính kế toán nhà nước ban hành . + Kế toán thuế +hàng hoá: có nhiệm vụ theo dõi,hạch toán các khoản thuế phải nộp nhà nước, tình hình nhập –xuất - tồn kho hàng hoá, giá nhập, giá xuất, với số lượng tương ứng . + Kế toán ngân hàng + thanh toán công nợ: theo dõi hạch toán các khỏan vay nợ ngân hàng, tình hình thanh toán với ngân hàng, với khách hàng, với nhà cung cấp, hạch toán chi tiết với từng khách hàng,từng ngân hàng,nhà cung cấp,đồng thời hạch toán tổng hợp + Kế toán quỹ: có nhiệm vụ quản lý,bảo quản toàn bộ lượng tiền mặt,hạch toán rõ ràng về nội dung tăng giảm tiền mặt của công ty,đồng thời hạch toán riêng từng loại tiền như :VNĐ,ngoại tệ . + Kế toán tổng hợp: có nhiệm vụ hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh,phản ánh số liệu tổng hợp về tình hình tài chính của công ty kế toán tổng hợp kiêm kế toán tài sản cố định 3.2. Tổ Chức Vận Dụng Hệ Thống Sổ Sách Kế Toán Tại Công ty . Công ty đã sử dụng các chứng từ, tài khoản kế toán lập các báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số1141/TC –QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính.Công ty áp dụng hình thức ghi sổ theo hình thức chứng từ ghi sổ để ghi sổ kế toán .Cách ghi sổ như sau : + Hàng ngày , căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc, kế toán lập chứng từ ghi sổ,mỗi một nghiệp vụ ghi một chứng từ ghi sổ.Căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ,sau đó được dùng để ghi vào sổ cái.Các chứng từ gốc sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi sổ , thẻ kế toán chi tiết. + Cuối tháng, phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế,tài chính phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ,tính tổng số phát sinh nợ,tổng số phát sinh có số dư của từng tài khoản trên sổ cái.Căn cứ vào sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh. Chứng từ kế toán Sổ quỹ Sổ, thẻ kế toán chi tiếtBảng tổng hợp chứng từ kế toán Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng cân đối sổ phát sinh Báo cáo tài chính Bảng tổng hợp chi tiết + Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái bảng tổng hợp chi tiết ( được lập từ các sổ kế toán chi tiết ) được dùng để lập các báo cáo tài chính. Cách ghi sổ được thể hiện qua sơ đồ sau : Sơ đồ trình tự ghi sổ Ghi chú : Ghi hàng ngày Đối chiếu kiểm tra Ghi cuối tháng Mẫu chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Số : Ngày . tháng . năm . Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú Nợ Có Kèm theo . chứng từ gốc. Người lập. Kế toán trưởng. (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Bộ(Sở) . Đơn vị Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Năm . Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu ngày tháng Cộng Ngày . tháng . năm . Người ghi sổ. Kế toán trưởng. Thủ trưởng đơn vị. (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, đóng dấu) Bộ (Sở) . Sổ cái. Đơn vị . Năm . Tên tài khoản . Số hiệu . C/từ ghi sổ Diễn giải TKĐƯ Số tiền Ghi chú SH NT Nợ Có Cộng phát sinh số dư cuối tháng Cộng luỹ kế từ đầu quý Ngày . tháng . năm . Người ghi sổ. Kế toán trưởng. Thủ trưởng đơn vị (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, đóng dấu) [...]... nghiệp nhiều chỉ tiêu tài chính khác II HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NỘI Hoạt động lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu là hoạt động chính tại công ty, hoạt động này diễn ra thường xuyên từ khâu nhập khẩu hàng hoá đến khâu tiêu thụ hàng nhập khẩu Doanh thu tiêu thụ của hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của toàn công ty Do vậy công ty đã... để hạch toán hàng tồn kho Đối tượng nhập khẩu chủ yếu tại công ty Thương Mại Xây dựng Nội là máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho ngành giao thông vận tải Công ty vừa thực hiên nhập khẩu trực tiếp, vừa nhập khẩu uỷ thác theo giá CIP hoặc giá FOB Hạch toán lưu chuyển hàng hoá công việc chính của bộ phận kế toán, bao gồm hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu, hạch toán dự trữ hàng nhập. .. tại ngân hàng ký quỹ mở L/C (3): Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp (4): Trả lệ phí dịch vụ ngân hàng (5): Phản ánh nghiệp vụ khi hàng về nhập kho (6): Thuế GTGT của hàng nhập khẩu Để minh hoạ cho quá trình hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp tại công ty, ta xét ví dụ về nhập khẩu mặt hàng xe lu hiệu SAKAI của công ty “The First Trading Co Ltd” Nhật Bản Ngày 22-1-2002, Công ty Thương mại Xây. .. Thanh toán cho Công ty 1122 68.100 4/2 DSP Co Ltd Hàn Quốc Công ty nhận chuyển 131 Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Nợ Có 0 4.361.500.00 0 4.361.500.00 giao hàng cho công ty 0 XD – VT Vận tải Hải Phòng Cộng phát sinh 4.361.500.00 0 31/3 Dư cuối kỳ Người lập Kế toán trưởng 4.361.500.00 0 0 Thủ trưởng đơn vị III HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NỘI Công ty Thương. .. hàng nhập khẩu hạch toán tiêu thụ hàng nhập khẩu Công ty chủ yếu thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp bằng phương pháp tín dụng chứng từ, với ngoại tệ chủ yếu là USD JPY theo tỷ giá hạch toán tỷ giá thực tế do Ngân hàng Thương mại công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ thanh toán quốc tế Tổ chức mua hàng nhập khẩu khâu hết sức quan trọng trong quá trình kinh doanh tại công ty Đối với... Công ty Thương Mại Xây Nội chủ yếu nhập khẩu các loại máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, ô tô vận tải phục vụ cho ngành giao thông vận tải Hàng hoá nhập khẩu thường có giá trị lớn, vì vậy phương thức tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại công ty chủ yếu là bán buôn theo phương thức trực tiếp Theo phương thức này, khi xuất kho chuyển giao hàng hoá cho khách hàng, kế toán hạch toán như sau: +... ngân hàng, thanh toán với nhà cung cấp (tương tự như nhập khẩu trực tiếp) Trong quá trình thực hiện hợp đồng uỷ thác, kế toán còn theo dõi trên các sổ sau: Công ty Thương mại Sổ chi tiết TK 131 Xây dựng Nội Công ty Xây dựng – Vật tư Vận tải Hải Phòng Quý I- 2002 Chứng từ Diễn giải SH NT 1/1 Dư đầu kỳ 6089 15/1 Công ty Xây dựng – Vật TK ĐƯ Số tiền Nợ Có 0 tư vận tải Hải Phòng chuyển tiền cho công. .. hàng tiêu thụ Việc áp dụng phương pháp thì kế toán chi phí thu mua hàng nhập khẩu cũng là một yếu tố quan trọng bởi vì hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty được hạch toán theo chu trình khép kín từ khâu mua đến khâu bán.Việc xác định đúng đắn giá vốn hàng bán sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanhcủa công ty 2.kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Trong quá trình tiêu thụ hàng hoá, ... CÔNG TY THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NỘI 1.kế toán chi phí thu mua hàng nhập khẩu Chúng ta đã biết chi phí thu mua hàng nhập khẩu bao gồm các chi phí phát sinh trong nước ngoàI nước (nếu nhập khẩu theo giá FOB).Tuy nhiên, ở công ty áp dụng phương pháp tính giá hàng nhập khẩu theo giá CIF cho nên chi phí mua hàng chỉ phát sinh ở trong nước Các chi phí này gồm có : chi phí mở L/C, phí thanh toán L/C, phí... hạch toán như sau: + Phản ánh giá vốn hàng bán: Nợ TK 632: Trị giá hàng mua tiêu thụ Có TK 156 (1561): + Phản ánh doanh thu hàng hoá tiêu thụ: Nợ TK liên quan (111, 112, 131 ): tổng giá thanh toán Có TK 5111: Doanh thu bán hàng hoá Có TK 3331: Thuế GTGT của hàng tiêu thụ Sơ đồ hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương thức trực tiếp tại công ty Thương mại Xây dựng nội TK 156 TK 632 (1) TK 511 TK 111,112,131 . THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI (VIETRACIMEX-I) I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG. nghiệp và nhiều chỉ tiêu tài chính khác . II. HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI Hoạt động lưu chuyển hàng hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI, THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI,

Hình ảnh liên quan

Tóm tắt tài sản có và tài sản nợ: Trên cơ sở báo cáo tình hình tài chính trong vòng 3 năm qua - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN  HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI

m.

tắt tài sản có và tài sản nợ: Trên cơ sở báo cáo tình hình tài chính trong vòng 3 năm qua Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan