0

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

11 184 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KHÍ ĐÔNG ANH Hoà chung với sự phát triển kinh tế đất nước, Công ty khí Đông Anh thuộc Bộ xây dựng đã từng bước vượt bao khó khăn của những buổi ban đầu để vững bước đi lên tự khẳng định mình trong nền kinh tế thị trường đầy năng động sáng tạo. Các sản phẩm của Công ty đều chiếm được lòng tin cậy lấy được uy tín của khách hàng đặc biệt những sản phẩm của Công ty đã đạt tiêu chuẩn thay thế hàng nhập khẩu, được nhà nước cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hàng nhập ngoại. Để đạt được kết quả đó là cả một quá trình phấn đấu trưởng thành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong Công ty cũng như toàn thể cán bộ công nhân công nhân viên của Công ty. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, cán bộ lãnh đạo Công ty không ngừng nâng cao trình độ quản lý sản xuất, quản lý công nghệ, mở rộng qui mô sản xuất qui mô tiêu thụ sản phẩm, luôn luôn tìm tòi, nghiên cứu cải tiến hợp lý hoá sản xuất qui trình công nghệ sản phẩm. Đặc biệt sự chuyển biến không ngừng của bộ máy quản lý kinh tế đã góp phần không nhỏ vào kết quả sản xuất chung của Công ty, thực sự trở thành cánh tay đắc lực thúc đẩy quá trình phát triển của Công ty. Trên thực tế, Công ty khí Đông Anh đã nhận thức một cách đúng đắn việc đưa ra các giải pháp phù hợp trong tình hình hiện tại chỉ thể được tiến hành trên sở phân tích các hoạt động kinh tế. Qua đó đánh giá một cách đầy đủ khách quan tình hình quản lý kinh tế của Công ty mà nội dung chủ yếu của nó là công tác kế toán, trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là quan trọng nhất. Do đó Công ty luôn quan tâm đến việc nghiên cứu tìm ra những biện pháp cụ thể để quản lý chi phí sản xuất nhằm đảm bảo phù hợp giữa biện pháp quản lý với tình hình thực tế của Công ty yêu cầu của chế độ quản lý kinh tế hiện nay. Mặc dù qua một thời gian ngắn tìm hiểu tiếp cận với thực tế công tác quản lý, công tác kế toán nói chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng, được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của ban lãnh đạo Công ty, các phòng ban chức năng đặc biệt là sự giúp đỡ của các cô, các bác trong phòng tài vụ đã tạo điều kiện cho em nghiên cứu làm quen với thực tế, củng cố thêm kiến thức đã học ở trường liên hệ với thực tiễn công tác. Tuy hiểu biết về thực tế chưa nhiều cũng như chưa thời gian để tìm hiểu kĩ công tác kế toán của Công ty, nhưng qua bài viết này em cũng xin mạnh dạn trình bày một số ý kiến nhận xét một số kiến nghị về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành của Công ty. Hy vọng rằng nó sẽ góp phần nhỏ bé vào công tác kế toán của Công ty ngày càng hoàn thiện hơn. 1.Những ưu điểm trong công tác kế toán của Công ty. Qua quá trình tìm hiểu thực tế công tác quản lý, tổ chức kế toánCông ty khí Đông Anh nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành nói riêng của Công ty em nhận thấy những ưu điểm sau: Bộ máy quản lý gọn nhẹ, các phòng ban chức năng phục vụ hiệu quả cho lãnh đạo công ty trong việc giám sát sản xuất, quản lý kinh tế, công tác tổ chức sản xuất, tổ chức hạch toán được tiến hành hợp lý, khoa học phù hợp với điều kiện hiện nay. Phòng kế toán của Công ty được bố trí hợp lý, chặt chẽ với các công việc kế toán được phân công rõ ràng, cụ thể phù hợp với khả năng chuyên môn của từng người. Phòng kế toán với đội ngũ cán bộ năng lực, trình độ chuyên môn kinh nghiệm lâu năm trong công tác quản lý xứng đáng là cánh tay đắc lực cho bộ máy quản lý của Công ty. Do vậy, việc tổ chức hạch toán được tiến hành kịp thời đáp ứng được yêu cầu quản lý chi phí, tính giá thành sản phẩm. Tuy nhiên do khối lượng công việc lớn, kế toán phải đảm nhận nhiều phần hành kế toán do đó phần nào cũng bị hạn chế đến tính kịp thời của thông tin kế toán. Hệ thống sổ sách kế toánCông ty được xây dựng phù hợp với chế độ kế toán phù hợp với công việc kế toán trên máy vi tính. Cách thức ghi chép phương pháp hạch toán hợp lý, khoa học, phù hợp với chế độ tài chính nói chung chế độ kế toán nói riêng, đáp ứng được đầy đủ các thông tin hữu dụng đối với từng yêu cầu quản lý của Công ty các đối tượng liên quan khác. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất giá thành, kế toán Công ty đã tổ chức hạch toán chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm trong từng tháng, từng quý một cách rõ ràng, đơn giản, phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, quản lý phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc tập hợp chi phí sản xuất của toàn Công ty theo từng khoản mục cũng giúp cho công tác nghiên cứu, phân tích kinh tế được thuận lợi đặc biệt giúp cho việc theo dõi quản lý chi phí sản xuất của các sản phẩm trong kỳ tạo điều kiện cho việc xác định giá thành toàn bộ sản phẩm. Công tác kiểm khối lượng sản phẩm làm dở được tổ chức một cách khoa học, cung cấp số liệu chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác tính giá thành. Những ưu điểm về quản lí hạch toán chi phí sản xuất, giá thành nêu trên đã tác dụng tích cực đến việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, song song với những ưu điểm về kế toán tập hợp chi phí tính giá thành thì công việc kế toán Công ty còn một số hạn chế nhất định cần phải hoàn thiện hơn nữa. 2.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm tại Công ty khí Đông Anh 2.1.Xác định lại đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành Hiện nay, việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất của Công ty khí Đông Anh được xác định là toàn bộ qui trình công nghệ cho hàng loạt sản phẩm. Trong trường hợp, Công ty tiến hành sản xuất nhiều đơn đặt hàng cùng một lúc, chi phí sản xuất đưa vào theo kiểu gối đầu cho các phân xưởng sản xuất thì công việc xác định chi phí sản xuất không bóc tách riêng được những chi phí sản xuất phát sinh trong từng phân xưởng của từng loại sản phẩm sẽ dẫn tới sự xa rời giữa công tác hạch toán chi phí sản xuất thực tế sản xuất sản phẩm ở phân xưởng làm cho công tác quản lý chi phí sản xuất ra các các quyết định của lãnh đạo bị hạn chế. Mặt khác, việc tập hợp chi phí sản xuất như vậy không xác định giá thành sản phẩm một cách chính xác. Hơn nữa việc tính giá thành của sản phẩm tính cho toàn bộ từng loại sản phẩm, không xác định được giá thành đơn vị sản phẩm làm cho việc tính giá vốn, lãi lỗ của từng loại sản phẩm là không kiểm soát được. Ví dụ như sản phẩm đúc bi, đạn nhiều loại như Φ10, Φ20, Φ 80 . mỗi loại khi bán ra ngoài theo các loại giá khác nhau. loại thì bán ra ngoài với giá cao, loại lại được bán giá thấp do hợp đồng ký kết đem lại. Hơn nữa các sản phẩm sản phẩm chất lượng tốt, loại chất lượng kém hơn nên giá thành cũng phải khác nhau. Nhưng công ty lại tính giá thành bình quân chung áp dụng cho tất cả các sản phẩm đúc bi, đạn không chi tiết cho từng loại. Vì vậy mà giá thành bình quân chung được áp dụng trong doanh nghiệp chưa được chính xác. Việc tập hợp chi phí sản xuất của Công ty như vậy chưa phát huy hết vai trò của kế toán trong công tác quản lý. Để nắm bắt tình hình sản xuất ở từng phân xưởng, việc bỏ chi phí sản xuất cho các đối tượng tập hợp chi phi sản xuất phải được cụ thể chi tiết hơn. Vì trên thực tế Công ty tiến hành sản xuất theo các đơn đặt hàng, mỗi đơn đặt hàng lại là một loại sản phẩm riêng như: Bi φ 20, Đạn φ20 x 20, Tấm mẫu bi thì đối tượng tập hợp chi phí phải là các đơn đặt hàng thì mới hợp lý. Từ đó sẽ chi tiết được chi phí sản xuất theo từng khoản mục chi phí TK 621, TK 622, TK 627 cho từng đơn đặt hàng, điều này sẽ rất thuận lợi cho việc quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. 2.2.Phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Việc hạch toán vật liệu được kế toán hạch toán tổng hợp chi tiết cho từng kho. Việc xác đinh trị giá vật liệu xuất kho cho sản xuất của Công ty được tính theo giá đích danh là chưa phù hợp không phản ánh chính xác chi phí NVL trực tiếp trong giá thành sản phẩm. Bởi vì, việc áp dụng phương pháp này sẽ làm cho việc hạch toán là rất khó khăn phức tạp giá vật liệu được tính theo giá mua thực tế của từng lô hàng nếu không sử dụng hết nhập lại kho không xác định giá thực tế khi mua ảnh hưởng đến chi phí NVL trực tiếp ở kỳ sau. Mặt khác, công ty sản xuất rất nhiều loại sản phẩm, hầu hết các loại sản phẩm này đều giá không ôn định trên thị trường. Vì vậy, để thể quản lý chi tiết được vật liệu để phù hợp với công việc kế toán trên máy, kế toán công ty nên tính theo phương pháp hệ số giá hoặc tính theo phương pháp bình quân thì hợp lý hơn. 2.3.Phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung Hiện nay chi phí sản xuất chung của các phân xưởng sản xuất được kế toán tập hợp chi phí tính giá thành của Công ty tập hợp trực tiếp cho từng sản phẩm, chỉ chi phí khấu hao TSCĐ là được phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp còn lại không phân bổ chi phí sản xuất chung theo tiêu thức nào. Việc không phân bổ chi phí sản xuất chung theo một tiêu thức nào làm cho việc theo dõi chi phí sản xuất chung rất khó khăn mất nhiều thời gian. Đây là một trong những hạn chế trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của Công ty khí Đông Anh. Tại Công ty chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm vì vậy để khắc phục được hạn chế trên Công ty nên phân bổ chi phí sản xuất chung theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 2.4.Phương pháp tính giá thành Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất, yêu cầu của công tác quản lý nên Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành trực tiếp để tính giá thành sản phẩm hoàn thành. Việc xác định như trên là hợp lý đúng đắn. Theo phương pháp tính giá thành này thì chỉ tính được giá thành tổng thể của từng loại sản phẩm mà không tính được giá thành đơn vị cho từng loại sản phẩm.Vì thế để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty thì Công ty nên tính giá thành theo đơn đặt hàng. Bởi vì theo phương pháp này, một mặt chi phí sản xuất giá thành sản phẩm của đơn đặt hàng được quản lý một cách chi tiết, chặt chẽ. Mặt khác, phương pháp này tính toán đơn giản, nhanh chóng, khi hoàn thành hợp đồng là ta thể tính toán xác định được ngay giá thành sản phẩm của các đơn đặt hàng mà không phải đợi đến kỳ hạch toán, đáp ứng kịp thời về số liệu cần thiết cho công tác quản lý. Theo phương pháp này, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất được xác định là từng đơn đặt hàng. Trình tự công việc được tiến hành như sau: Khi bắt đầu tiến hành sản xuất sản phẩm (thực hiện theo đơn đặt hàng) thì mỗi sản phẩm (đơn đặt hàng) sẽ mở riêng một bảng tính giá thành, bảng này dùng để tập hợp các khoản mục chi phí sản xuất (Xem mẫu ) Bảng tính giá thành sản xuất. Đơn đặt hàng số: . Ngày bắt đầu sản xuất: . Tên sản phẩm: . Ngày hoàn thành: . STT Tháng Khoản mục chi phí Chi phí NVL trực tiếp Chi phí nhân công tực tiếp Chi phí sản xuất chung Tổng cộng . . . . Tổng cộng Hàng tháng, căn cứ vào số liệu đẫ được phản ánh trên các sổ kế toán chi tiết chi phí sản xuất của đơn đặt hàng, kế toán lập bảng tổng hợp chi phí cho tất cả các đơn đặt hàng. Số liệu từ bảng tổng hợp này được ghi chuyển vào bảng tính giá thành của đơn đặt hàng tương ứng. Khi đơn đặt hàng hoàn thành được khách hàng chấp nhận thanh toán thì toàn bộ chi phí sản xuất đã tập hợp được trong bảng tính giá thành của đơn đặt hàng đó chính là giá thành của nó. Ví dụ trong quí IV năm 2004, Công ty thực hiện một số đơn đặt hàng sau: Đơn đặt hàng số 1: 250 tấn bi φ20. Ngày bắt đầu sản xuất 7/10/2004 - Hoàn thành ngày 25/12/2004. Đơn đặt hàng số 2: 46 tấn đạn φ18 x 18. Ngày bắt đầu sản xuất 2/11/2004 - Hoàn thành ngày 31/12/2004. Khi lệnh sản xuất đơn đặt hàng nào thì kế toán tổng hợp chi phí giá thành mở một bảng tính giá thành cho đơn đơn đặt hàng đó. Theo ví dụ trên ngày 7/10/2004 kế toán mở một bảng tính giá thành cho đơn đặt hàng số 1, ngày 2/11/2004 kế toán mở một bảng tính giá thành cho đơn đặt hàng số 2 .Đồng thời các đơn đặt hàng này cũng được mở sổ chi tiết theo dõi chi phí sản xuất thực tế phát sinh (Biểu số 2.1). Hàng tháng, căn cứ vào các sổ kế toán chi tiết chi phí, kế toán lập bảng tổng hợp chi phí cho các đơn đặt hàng (Xem biểu số 2.2). Cuối tháng, chi phí sản xuất tập hợp được trên bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng được ghi vào bảng tính giá thành của đơn đặt hàng tương ứng (Xem biểu số 2.3). Khi nhận được chứng từ xác nhận đơn đặt hàng đã hoàn thành, kế toán cộng dồn chi phí sản xuất đã tập hợp được trên bảng tính giá thành của đơn đặt hàng đó sẽ tính được giá thành thực tế của nó. Khi đơn đặt hàng số 2 hoàn thành, chi phí sản xuất được tập hợp trên đơn đặt hàng này là: Chi phí vật liệu: 380.652.800đ Chi phí nhân công: 66.540.213đ Chi phí sản xuất chung: 14.204.960đ Giá thành thực tế: 461.397.973đ Giá thành đơn vị của 1Kg Đạn φ18 x 18 là: = 461.397.973 : 46.000 = 10.030,39đ Như vậy, việc áp dụng phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng sẽ xác định được chính xác các khoản mục chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm. Hơn nữa nó giúp cho quá trình bỏ chi phí vào sản xuất phù hợp với định mức chi phí hay không, từ đó xác định được chính xác giá thành sản xuất của từng sản phẩm. Với cách tập hợp chi phí theo từng đơn đặt hàng cách tính giá thành theo từng đơn đặt hàng sẽ rất phù hợp với Công ty khí Đông Anh. Sổ chi tiết đơn đặt hàng số 2 Đạn φ18 x 18. Số lượng: 46 tấn. Đơn vị tính: VNĐ Số Diên giải Số hiệu tài khoản Số tiền Ngày chứng từ Nợ 2/11/04 19 Xuất NVL phục vụ sản xuất 621 152 125.543.679 13/11/04 25 Chi bồi dưỡng ca 3 627 111 1.443.325 16/11/04 28 Trả lương CNTTSX 622 334 13.897.624 . Cộng tháng 11 339.302.820 . Biểu số 3.1.Sổ chi tiết Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng. Tháng 11 năm 2004. ĐVT: Đồng ST T Đơn đặt hàng Khoản mục chi phí Cộng Chi phí NVL trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung 1 Đơn đặt hàng 1 380.756.500 90.865.250 10.943.273 482.565.023 2 Đơn đặt hàng 2 294.857.500 35.976.000 8.469.320 339.302.820 . . . Tổng cộng . . Biểu số 3.2.Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng Bảng tính giá thành đơn đặt hàng số 2. Đạn φ18 x 18. Số lượng: 46 tấn. ĐVT: Đồng ST T Đơn đặt hàng Khoản mục chi phí Cộng Chi phí NVL trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung 1 Tháng 11 294.857.500 35.976.000 8.469.320 339.302.820 2 Tháng 12 85.795.300 30.564.213 5.735.640 122.095.153 . . Tổng cộng 380.652.800 66.540.213 14.204.960 461.397.973 Biểu số 3.3.Bảng tính giá thành [...]... trong công tác quản lý chi phí, giá thành Ý thức được tầm quan trọng của việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, em đã chọn đề tài Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty khí Đông Anh Trong bài luận văn này em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành, góp phần nhỏ bé vào công việc... tin Một trong những điều kiện quan trọng để thị trường chấp nhận sản phẩm của doanh nghiệp, sản phẩm của doanh nghiệp điều kiện cạnh tranh với sản phẩm của doanh nghiệp khác là chất lượng sản phẩm cao, giá thành hạ Vì vậy, việc tổ chức công tác kế toán nói chung đặc biệt công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng đúng, hợp lí chính xác ý nghĩa rất lớn trong công. .. hiệu lực của bộ máy quản lý nói chung bộ máy kế toán nói riêng Song do trình độ nhận thức còn hạn chế, bước đầu tiếp cận với thực tế nên em không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định Do đó em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo của các thầy giáo để bài viết của em được hoàn thiện hơn Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn tập thể Công ty khí Đông Anh, phòng kế toán Công ty đã...Kết luận Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, kế toán được nhiều nhà kinh tế, quản lí kinh doanh, chủ doanh nghiệp quan niệm như một “ ngôn ngữ kinh doanh ”, được coi là “ nghệ thuật ” để ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra quyết định phù hợp với mục đích của . MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH Hoà chung. trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty cơ khí Đông Anh. Tại Công ty chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi m
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH, MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH,

Hình ảnh liên quan

Số liệu từ bảng tổng hợp này được ghi chuyển vào bảng tính giá thành của đơn đặt hàng tương ứng - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

li.

ệu từ bảng tổng hợp này được ghi chuyển vào bảng tính giá thành của đơn đặt hàng tương ứng Xem tại trang 7 của tài liệu.
Biểu số 3.2.Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

i.

ểu số 3.2.Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng tổng hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng. - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

Bảng t.

ổng hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng tính giá thành đơn đặt hàng số 2. - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ĐÔNG ANH

Bảng t.

ính giá thành đơn đặt hàng số 2 Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan