0

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN

8 548 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:20

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN 3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ TOÁN CPSX TÍNH GIÁ THÀNH TẠI NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN: Trong điều kiện hiện nay, xu thế phát triển hội nhập của các nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ rộng khắp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên cùng với những thuận lợi đó, là cả những thách thức cơ hội cho các doanh nghiệp tự khẳng định mình trên thương trường. Do sự chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế của nước ta còn nhiều yếu tố hạn chế, cơ sở vật chất kỹ thuật còn lạc hậu, công nghệ sản xuất thấp kém, vốn sản xuất kinh doanh hạn chế, trình độ, kinh nghiệm quản lý yếu. Trước tình hình đó, nhà máy Giầy Phúc Yên đã có những cố gắng đáng kể trong sản xuất, bước đầu đứng vững phát triển. Nhà máy đã năng động chuyển đổi cho mình tìm cho mình một hướng đi đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh của mình, chú trọng công tác quản lý chất lượng sản phẩm. Do đó, nhà máy đã có những bạn hàng tin cậy, lâu dài thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng: nhà máy đã đảm bảo giải quyết việc làm cho toàn bộ số công nhân của mình, tạo thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời có những đóng góp nhất định cho ngân sách nhà nước. Để có được những thành tích như vậy, đó chính là kết quả của sự nhạy bén, linh hoạt trong quản lý sự đóng góp không thể thiếu của công tác kế toán. Nhà máy đã nhận thức đúng vai trò quan trọng của công tác kế toán trong sản xuất kinh doanh nên có những biện pháp phát huy triệt để. Bộ máy kế toán của nhà máy được tổ chức hợp lý, hoạt động có nề nếp, cán bộ kế toán là những người có năng lực, say mê trong công việc, có trình độ chuyên môn vững vàng, nắm chắc chính sách, chế độ, có kinh nghiệm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, công tác quản lý nói chung kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm nhà máy Giầy Phúc Yên đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đáp ứng mục tiêu quan trọng là tiết kiệm CPSX hạ giá thành sản phẩm. + Bộ máy kế toán nhà máy được tổ chức tập trung gọn, nhẹ, phát huy được tính hiệu quả trong công việc. Việc phân công công tác đáp ứng được yêu cầu công việc, đồng thời phát huy được năng lực chuyên môn của từng người đảm bảo được tính độc lập chuyên môn hoá. Đội ngũ nhân viên kế toán đều được trang bị tốt về trình độ nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong công tác nên đã nhanh chóng nắm bắt, thích ứng đúng với chế độ kế toán mà Bộ Tài chính đã ban hành. Phòng Tài vụ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao như quản lý sự vận động của nguồn vốn, tài sản một cách chặt chẽ, cung cấp những thông tin chính xác, đầy đủ kịp thời để Ban giám đốc các phòng chức năng đánh giá được hiệu quả của hoạt động SXKD, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp, kịp thời đối với hoạt động sản xuất của nhà máy. Đặc biệt trong những năm gần đây, nhà máy đã từng bước hiện đại hoá, trang bị hệ thống máy vi tính cho phòng kế toán nhằm thực hiện tốt hơn nữa vai trò của kế toán trong tình hình mới. + Nhà máy đã áp dụng hình thức kế toán NKCT với hệ thống sổ tương đối đầy đủ phù hợp. Việc tổ chức luân chuyển chứng từ hợp lý, việc tổ chức hệ thống báo cáo tài chính báo cáo thống nội bộ đầy đủ, kịp thời để lãnh đạo nhà máy nắm bắt tình hình nhanh chóng. + Mục tiêu của nhà máy là tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, do đó nhà máy đã tổ chức công tác nguyên vật liệu về hiện vật, thực hiện một số biện pháp nhằm khuyếnkhích tiết kiệm CPSX như: Mỗi khi đưa một mặt hàng mới vào sản xuất, nhà máy đều xây dựng định mức chi phí, lập dự toán CPSX. Tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm được đánh giá đúng đắn, quan trọng cũng như vai trò của nó đối với hoạt động sản xuất nên được tổ chức vận dụng một cách có hiệu quả. + Nhà máy tổ chức hạch toán chi phí theo đúng chế độ quy định theo các khoản là rất phù hợp với đặc điểm sản xuất của nhà máy, đáp ứng yêu cầu quản lý tạo điều kiện cho công tác tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm. Từ đó thấy rõ sự ảnh hưởng của các khoản mục chi phí đến giá thành sản phẩm có biện pháp tiết kiệm đối với từng khoản mục chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm trong kỳ. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm vẫn còn hạn chế. Để đảm bảo tính đúng, tính đủ CPSX tính giá thành sản phẩm, thực hiện đầy đủ chức năng quản lý cung cấp thông tin cho giám đốc có quyết định chính xác, nhà máy cần quan tâm đến một số vấn đề sau: 3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN: 3.2.1. Về việc tính trước tiền lương công nhân sản xuất nghỉ phép, chi phí phải trả: Đây là khoản chi phí được thừa nhận là chi phí cho hoạt động sản xuất trong kỳ nhưng thực tế chưa phát sinh, vì đây là tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất trong thời gian nghỉ phép đã dự toán. Do đặc điểm hoạt động sản xuất tính chất tổ chức sản xuất mang tính thời vụ cao (theo đơn đặt hàng) do vaỵa mà nhà máy nên trích trước tiền lương công nhân sản xuất nghỉ phép để tránh được sự biến động bất ngờ khi hạch toán CPSX. Để tiến hành được, nhà máy cần có kế hoạch tính trước mở TK335 để phản ánh từng khoản trích trước. Đồng thời nhà máy phải xác định tỷ lệ trích trước hàng tháng. Tỷ lệ này được xác định căn cứ vào số công nhân sản xuất, mức lương trung bình của mỗi công nhân, thời gian nghỉ phép của mỗi công nhân bình quân năm mức lương trả cho công nhân sản xuất trong thời gian nghỉ phép để tính cho phù hợp. Kế toán sử dụng TK335 "Chi phí phải trả" để phản ánh các khoản trích trước tiền lương được tiến hành hạch toán như sau: - Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, kế toán ghi: Nợ TK622 Có TK335 - Khi chi phí tiền lương công nhân sản xuất nghỉ phép thực tế phát sinh "chi phí phải trả", kế toán ghi: Nợ TK335 Có Tk334 Đồng thời các phân bổ, bảng mở thêm cột để phản ánh TK335 cho phù hợp. Ví dụ: Căn cứ vào số lượng công nhân sản xuất, mức lượng bình quân của công nhân, thời gian nghỉ phép bình quân của công nhân, mức trả cho công nhân thời gian nghỉ phép, tính được tỷ lệ trích trước tiền lương của công nhân nghỉ phép là 3% tiền lương chính của công nhân sản xuất. Theo bảng thanh toán lương, lương công nhân sản xuất nhà máy (6 tháng đầu năm 2002) là: 1.479.950.758 Tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất trích trước là 3% x 1.479.950.758 = 44.398.523 Số liệu này được phản ánh vào bảng phân bổ số 1, cuối kỳ khi tiến hành lập bảng phân bổ, bảng phân bổ số 1 sẽ được mở thêm 1 cột phản ánh TK335 như sau: Trích: Bảng phân bổ tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ Ghi Có TK Ghi Nợ TK TK334 - PTCNV TK338 - PT,PN khác TK 335 Tổng cộng Lươn g Các khoản khác Cộng Có TK334 KPCĐ 3382 BHX H 3383 BHYT 3384 Cộng Có TK338 TK622 1.479.950.758 833.744.608 2.313.695.366 29.587.678 221.907.589 29.587.678 281.082.945 44.395.523 2.639.176.834 Theo bảng phân bổ số 1, kế toán định khoản Nợ TK622: 44.398.523 Có TK335: 44.398.523 Toàn bộ số liệu trên thuộc bảng phân bổ số 1, kế toán ghi vào NKCT số 7. Do vậy khi trích trước tiền lương của công nhân sản xuất thì NKCT số 7 cũng phản ánh thêm TK335. Việc trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất có tác động tới việc tập hợp CPNCTT nên nó cũng tác động tới việc tính giá thành sản phẩm. Saukhi tiến hành trích trước tiền lương công nhân sản xuất, ta tập hợp CPSX mới là: 2.639.176.834 Khi đó thẻ giá thành sản phẩm mới nhà máy sẽ là: THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 6 tháng đầu năm 2002 Số lượng sản phẩm: 680.500 đôi Chỉ tiêu CPNVLTT CPNCTT CPSXC Cộng CPPS trong kỳ 2.639.176.834 1.677.878.811 184.512.224 4.501.567.869 Tổng giá thành 2.639.176.834 1.862.391.035 4.501.567.860 Giá thành đơn vị 3878,29 2736,79 6615,08 Qua so sánh thẻ tính giá thành sau khi tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất với thẻ tính giá thành thực tế của nhà máy, ta thấy: khi tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất có ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm có tăng nhưng thực chất chỉ tăng một số lượng nhỏ 65,21đ. Như vậy nhà máy nên tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân sản xuất. Điều đó giúp nhà máy tránh được những biến động lớn trong sản xuất do tính chất tổ chức sản xuất mang tính thời vụ cao. 3.2.2. Về việc phân bổ chi phí trả trước vào CPSXC, giúp cho công tác quản lý, xác định rõ đối tượng chịu chi phí. Chi phí trả trước là khoản thực tế đã chi ra, được tính dần theo kế hoạch vào đối tượng chịu chi phí kỳ sau. nhà máy Giầy Phúc Yên chi phí trả trước phát sinh phục vụ cho sản xuất phân xưởng không được tính dần vào đối tượng chịu chi phí mà được kết chuyển trực tiếp vào tổng CPSX trong kỳ. Để đảm bảo theo đúng nguyên tắc, chế độ kế toán quy định, nhà máy nên tiến hành phân bổ chi phí trả trước, phục vụ cho sản xuất phân xưởng vào TK627 CPSXC. Sau đó mới kết chuyển để tập hợp CPSX trong kỳ. - Khi phân bổ chi phí trả trước vào CPSX chung trong kỳ, kế toán ghi: Nợ TK267 Có TK142 - Kết chuyển CPSXC vào TK631 Nợ TK631 Có TK627 Ví dụ: 6 tháng đầu năm 2002, chi phí trả trước được tính vào CPSXC trong kỳ là: 184.512.224, kế toán ghi: Nợ TK627: 184.512.224 Có TK142: 184.512.224 - Khi đó CPSXC trong kỳ mới phát sinh là: 1.862.391.035. Kết chuyển vào CPSXC trong kỳ, kế toán ghi: Nợ TK631: 1.862.391.035 Có TK627: 1.862.391.035 - CPSXPS trong kỳ giá thành sản phẩm không thay đổi. Tuy nhiên sổ kế toán mở theo kiểu chữ T của TK631 sẽ không còn phần chi phí tập hợp từ TK142. Sổ chữ T của TK631 như sau: TK631 622: 2.594.778.311 627: 1.862.391.035 632: 4.457.169.346 4.457.169.346 4.457.169.346 Như vậy việc phân bổ chi phí trả trước tính vào CPSXC trong kỳ trước khi kết chuyển vào tài khoản giá thành sản xuất không ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm, mặt khác lại đảm bảo cho việc hạch toán chi phí nhà máy theo đúng các bước quy định của chế độ kế hoạch do Bộ Tài chính ban hành. 3.2.3. Về thời gian tính khấu hao TSCĐ Hiện nay, nhà máy tiến hành lập báo cáo tài chính được tiến hành 6 tháng 1 lần việc tính khấu hao TSCĐ cũng chỉ được tính vào cuối mỗi kỳ, điều đó sẽ làm cho công tác quản lý TSCĐ nói chung việc tính khấu hao TSCĐ theo 6 tháng là không được chính xác. Cụ thể với cách tính khấu hao TSCĐ như hiện nay nhà máy thì những TSCĐ tăng hay giảm trong kỳ từ đầu kỳ này, sang kỳ sau mới được tính khấu hao hoặc thôi không tính. Như vậy công tác tính khấu hao TSCĐ nhà máy chưa đảm bảo triệt để chính xác, kịp thời trong việc phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ trong sản xuất. Để khắc phục tình trạng này, nhà máy nên tính khấu hao TSCĐ theo tháng cho phù hợp hơn với chế độ tài chính về khấu hao TSCĐ. 3.2.4. Về việc lập bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: Bảng phân bổ NVL, CCDC giúp kế toán thuận tiện hơn trong việc quản lý chi phí xác định đúng dễ dàng hơn khoản chi phí cho từng đối tượng chịu chi phí. nhà máy Giầy Phúc Yên không sử dụng bảng phân bổ NVL, CCDC mà chỉ lập bảng chi tiết vật tư, CCDC vì vậy nhà máy nên sử dụng bảng phân bổ NVL, CCDC. Ví dụ: Bảng phân bổ NVL - CCDC được lập 6 tháng đầu năm như sau: BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN VẬT LIỆU, CCDC 6 tháng đầu năm 2002 Ghi có TK Ghi Nợ các TK TK152 NLVL TK153 CCDC Cộng 1. TK627 25.926.881 35.237.800 61.200.681 2. TK641 2.489.408 2.489.409 3. TK642 8.743.108 9.592.191 18.335.299 37.159.397 44.865.991 82.025.388 . MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN 3.1. NHẬN. TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN: 3.2.1. Về việc tính trước tiền lương công nhân sản xuất nghỉ phép, chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN, MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN,

Hình ảnh liên quan

Đồng thời các phân bổ, bảng kê mở thêm cột để phản ánh TK335 cho phù hợp. - MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở NHÀ MÁY GIẦY PHÚC YÊN

ng.

thời các phân bổ, bảng kê mở thêm cột để phản ánh TK335 cho phù hợp Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan