0

3 goc tam giác

1 240 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:11

. B A C ?2 Thực hành : Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC . Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A, cắt rời góc C ra rồi. đặt nó kề với góc A như hình vẽ sau. Hãy dự đoán về tổng các góc A,B,C của tam giác ABC .
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 goc tam giác, 3 goc tam giác,

Hình ảnh liên quan

Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC . - 3 goc tam giác

t.

một tấm bìa hình tam giác ABC Xem tại trang 1 của tài liệu.