0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH

46 441 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

Chuyên đề thực tập chuyên ngành THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THÁI BÌNH 2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Quá trình sản xuất sản phẩm, chu kỳ sản phẩm ngắn, sản phẩm của công ty do 1 phân xưởng đảm nhận từ khâu tiếp nhận nguyên vật liệu, tổ chức lao động, thực hiện sản xuất nên chi phí sản xuất được tập hợp phân bổ cho từng đối tượng cụ thể là các mặt hàng thép hộp, xà gồ với quy cách khác nhau. Để thuận lợi cho quản lý hạch toán, tập hợp chi phí tính giá thành được thuận lợi, chi phí sản xuất của công ty được phân loại theo khoản mục: - Chi phí NVL trực tiếp: bao gồm các chi phí về NVL chính là phôi thép cán nóng, mạ kẽm,: nhiên liệu : dầu Dromust làm mát máy, điện… - Chi phí nhân công trực tiếp: tiền lương, các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất. - Chi phí sản xuất chung: Tất cả chi phí liên quan đến quản lý, phục vụ sản xuất trong phạm vi phân xưởng như chi phí điện nước, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí CCDC,… Giá thành sản xuất sản phẩm được xác định dựa trên 3 khoản mục chi phí này. Hai khoản mục chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí ngoài sản xuất, được hạch toán để xác định kết quả kinh doanh. Từ sự phân loại chi phí tác động đến việc quản lý chi phí sản xuất tại phân xưởng được dõi theo hình thức định lượng cho từng loại cụ thể theo quy trình sản xuất. Sự theo dõi định lượng chi phí này là do quản đốc phân xưởng 1 SV: Lưu Phương Hà 1 Chuyên đề thực tập chuyên ngành chịu trách nhiệm về từng khoản chi phí. Định mức chi phí do phòng kế toán lập, tính giao cho phân xưởng theo định mức quy định này làm sở kiểm soát quản lý chi phí. 2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.1.1.1. Nội dung Nguyên vật liệu là đối tượng tham gia lao động dưới dạng vật hóa tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định giá thành của nó được chuyển hết 1 lần vào giá thành sản phẩm. Chi phí NVL trực tiếp là khoản mục chi phí chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm của công ty ( chiếm tỉ trọng xấp xỉ 90% trong tổng chi phí sản xuất), vì thế hạch toán đúng, đủ chi phí NVL trực tiếp tầm quan trọng đặc biệt trong việc xác định lượng tiêu hao vật chất trong sản xuất sản phẩm đảm bảo tính chính xác của giá thành sản phẩm. Chi phí NVL trực tiếp của công ty bao gồm toàn bộ NVL chính NVL phụ mà công ty sử dụng cho hoạt động sản xuất trong kỳ. NVL chính là các loại phôi thép cán nóng, mạ kẽm được mua từ các nhà cung cấp uy tín như: Công ty TNHH POSVINA, CTCP thép NAM KIM… Do NVL giá trị lớn nên trước khi mua, công ty phải tính toán kĩ lưỡng lượng NVL cần dùng, lượng NVL dự trữ cho hợp lý, tránh để dư thừa quá nhiều gây ứ đọng vốn, giảm hiệu quả kinh doanh. NVL mua về được tính theo giá thực tế gồm chi phí thu mua, vận chuyển bốc dỡ giá thực tết của NVL. Giá xuất kho NVl là giá nhập trước- xuất trước. Với khoản mục chi phí NVL trực tiếp, công ty áp dụng phương pháp hạch toán trực tiếp chi phí cho phân xưởng. Chi phí phát sinh cho từng loại sản phẩm theo quy cách nào thì được hạch toán trực tiếp cho sản phẩm đó theo giá trị NVL phát sinh thực tế. 2 SV: Lưu Phương Hà 2 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 2.1.1.2. Tài khoản sử dụng Để tâp hợp chi phí NVL trực tiếp, kế toán sử dụng tài khoản 621- chi phí NVL trực tiếp. Tại công ty CPTM & SX Thái Bình, tài khoản 621 được mở chi tiết cho từng loại sản phẩm theo quy cách cụ thể do chi phí được phản ảnh này thể hạch toán trực tiếp chứ không phải qua bước phân bổ. 2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết Căn cứ vào kế hoạch sản xuất trong tháng do phòng kinh doanh lâp, phòng kinh doanh viết phiếu yêu cầu xuất hàng ( nguyên vật liệu –mẫu biểu 01). Phiếu này phải sự phê duyệt chữ ký của trưởng phòng kinh doanh, lập thành 2 liên: 1 liên phòng kinh doanh lưu, 1 liên chuyển cho phòng kế toán để viết phiếu xuất kho (Biểu 02 ) Chứng từ ban đầu để hạch toán chi phí NVL trực tiếp là các phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho này sẽ được kế toán trưởng ký giám đốc phê duyệt, sau đó giao cho quản đốc phân xưởng cầm xuống kho vật tư để nhận vật tư. ( phôi thép). Từ phiếu xuất kho, thủ kho vào thẻ kho, kế toán kiểm tra nhập phiếu vào sổ chi tiết nguyên vật liệu. Đơn giá xuất NVL là thep cách tính của phương pháp nhập trước xuất trước với quy ước giá NVL xuất dùng sẽ được tính theo giá nhập kho lần trước lần lượt xuất theo giá nhập kho của các lô kế tiếp Đồng thời kế toán vào sổ chi tiết TK 621, sổ này tại công ty tên là Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 621. Hàng ngày tại các phân xưởng, nhân viên kế toán phân xưởng trách nhiệm theo dõi số lượng NVL xuất dùng chi tiết cho từng loại sản phẩm cuối tháng gửi sổ liệu cho phòng kế toán tính giá thành. Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sẽ dựa trên số lượng vật tư xuất dùng đơn 3 SV: Lưu Phương Hà 3 Chuyên đề thực tập chuyên ngành giá của vật tư xuất kho, tính lập bảng vật liệu xuất dùng, Bảng này được lập nhằm mục đích theo dõi tổng chi phí NVL trực tiếp phát sinh cho sản xuất từng sản phẩm, phục vụ công tác tính giá thành sản xuất từng loại thép hộp đó. Trong bảng tổng hợp NVL xuất dùng, dùng chỉ tiêu đơn giá bình quân mỗi loại NVL xuất trong đó Đơn giá bình quân = Tổng giá trị NVL xuất dùng ( từng loại) Tổng khối lượng NVL xuất dùng (từng loại) Thành phẩm sản xuất nhập kho được theo dõi theo từng lô sản phẩm trên bảng thành phẩm sản xuất (bảng 4). Từ đó đến cuối tháng, công ty tổng hợp lại lên bảng thành phẩm nhập kho theo tháng theo từng quy cách sản phẩm (bảng 5). Dựa trên bảng tổng hợp NVL xuất sản xuất ( bảng 3) bảng thành phẩm nhập kho theo tháng (bảng 5) kế toán tổng hợp lại lên bảng NVL đưa vào sản xuất trong tháng ứng với từng loại theo từng quy cách sản phẩm cụ thể, làm sở xác định chi phí NVL trực tiếp cho từng quy cách sản xuất trong tháng. Sổ chi phí sản xuất kinh doanh TK 621 được lập dựa trên chứng từ xuất kho NVL cho sản xuất. Số tổng cộng được đối chiếu với bảng tống hợp NVL xuất sản xuất (bảng 3). 4 SV: Lưu Phương Hà 4 Chuyên đề thực tập chuyên ngành CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THÁI BÌNH ˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ PHÒNG KINH DOANH PHIẾU YÊU CẦU XUẤT HÀNG SỐ: 02 Họ tên người nhận hàng: Hoàng Văn Nam Người xuất: Đơn vị nhận hàng: Công ty STT TÊN HÀNG, QUY CÁCH ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ 1 Mạ kẽm 0,7 kg 2.500 13.425 2 Mạ kẽm 0,7 kg 1.500 13.500 3 … CỘNG 4.000 Thái Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2009 GIÁM ĐỐC DUYỆT PT KINH DOANH NGƯỜI LẬP Biểu sổ 1: Phiếu yêu cầu xuất hàng 5 SV: Lưu Phương Hà 5 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Đơn vị: Công ty PHIẾU XUẤT KHO SỐ:… Mẫu số: 02- VT CPTM & SX Thái Bình NỢ:… (Ban hành theo QĐ15/2006/QĐ-BTC CÓ:… ngày 20/3/2006 của BT BTC) Họ tên người nhận: Võ Đức Sang Địa chỉ: Công ty Lý do xuất kho: xuất mạ kẽm 0,65 phục vụ sản xuất Xuất tại kho: …. Địa điểm:… STT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư Mã Số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 Mạ kẽm 0,7 kg 2.500 2.500 13.42 5 33.562.500 2 Mạ kẽm 0,7 kg 1.500 1.500 13.50 0 20.250.000 Cộng 4.000 4.000 53.812.500 Tổng số tiền (bằng chữ):năm mươi ba triệu tám trăm mười hai nghìn năm trăm đồng. Số chứng từ gốc kèm theo: 1 Ngày 02 tháng 11 năm 2009 Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc Biểu số 2: Phiếu xuất kho 6 SV: Lưu Phương Hà 6 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Công ty CP thương mại sản xuất Thái Bình Bảng tổng hợp NVl xuất sản xuất Tháng 11/2009 STT Quy cách vật liệu ĐVT Số lượng Đơn giá b.quân Thành tiền Ghi chú 1 Tôn mạ kẽm 0,65 kg 20.020 13.775,00 275.775.500 2 Tôn mạ kẽm 0,70 kg 10.965 13.775,.00 151.042.875 3 Tôn mạ kẽm 0,8 kg 39.130 13.425,43 525.337.195 4 Tôn mạ kẽm 1,07 kg 10.180 12.190,00 105.809.200 Cộng 84.815 1.057.964.770 Ngày 30 tháng 11 năm 2009 KT lập bảng 7 SV: Lưu Phương Hà 7 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Bảng số 3: Bảng tổng hợp NVL xuất sản xuất Thành phẩm sản xuất tháng 11 năm 2009 Ngày SX 20x40x0,65MK 20x40x0,7MK 20x40x0,8MK 30x30x0,8MK 30x30x1,1MK Cộng A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 02/11/09 4645 500 4645 500 10/11/09 2500 500 2500 500 15/11/2009 1605 500 2105 0 20/11/2009 1750 475 1750 475 25/11/09 980 980 0 29/11/09 345 615 1415 1760 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4105 500 2250 475 4645 500 1325 615 1415 13740 2090 Bảng 4: Thành phẩm sản xuất tháng 11 năm 2009 8 SV: Lưu Phương Hà 8 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Bảng Thành phẩm nhập kho tháng 11 năm 2009 Stt Quy cách Hộp 20x40 Hộp 30x30 Cộng bề dày A1 A2 A1 A2 SL TL 1 MK 0,65 4.105 500 4.605 18.420,0 2 MK 0,70 2.250 475 2.725 11.445,0 3 MK 0,80 4.645 500 1.325 615 7.085 33.523,0 4 MK 1,07 1.415 1.415 8,560.8 Cộng 11.000 1.475 2.740 615 - - - 15.830 71.948,8 Ngày 30 tháng 11 năm 2009 KT lập bảng Bảng 5: Bảng thành phẩm nhập kho tháng 11 năm 2009 9 SV: Lưu Phương Hà 9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Cty CP Thương mại sản xuất Thái Bình Bảng NVL đưa vào sản xuất tháng 11 năm 2009 Stt Quy cách Hộp 20x40 Hộp 30x30 Hộp 40x40 Cộng bề dày L T L T L T L T L T 1 Băng MK 0,65 20.020 275.775.500 - 20.020 275.775.500 2 Băng MK 0,70 10.965 151.042.875 0 10.965 151.042.870 3 Băng MK 0,80 28.750 396.031.250 10.380 129.305.950 39.130 525.337.200 4 Băng MK 1,07 - 8.680 105.809.200 8.680 105.809.200 - - Cộng 59.735 822.849.625 19.060 235.115.150 - - - - 78.795 1.057.964.770 Bảng 6: Bảng NVL đưa vào sản xuất tháng 11 năm 2009 10 SV: Lưu Phương Hà 10 [...]... Giám đốc 35 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 2.1.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm đánh giá sản phẩm dở dang 2.1.5.1 Tổng hợp chi phí sản xuất Tại công ty CPTM & SX Thái Bình, để tổng hợp chi phí sản xuất, kế toán sử dụng tài khoản 154- chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Được hạch toán vào tài khoản 154 bao gồm các chi phí sản xuất liên quan đến sản phẩm hoàn thành từng phân xưởng ( Chi. .. 2% tính vào chi phí 1% trừ vào thu nhập - KPCĐ được trích theo tỉ lệ 2% trên lương thực tế được tính hết vào chi phí sản xuất trong kỳ Tại công ty CPTM & SX Thái Bình, chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương phải trả, tiền ăn ca các khoản trích theo lương của toàn bộ công nhân sản xuất trực tiếp Tuy nhiên tại công ty, chi phí nhân công trực tiếp còn bao gồm cả tiền lương, tiền ăn ca và. .. viên quản lý kĩ thuật tại phân xưởng Điều này là sai so với chế độ mặc dù với cách tính giá thành hiện nay của công ty, điều này không làm ảnh hưởng đến tổng chi phí sản xuất cũng như giá thành sản phẩm sản xuất ra 2.1.2.2 Tài khoản sử dụng 19 SV: Lưu Phương Hà 19 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Để tập hợp chi phí nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm, kế toán sử dụng TK 622- chi phí nhân công trực... phân xưởng ( Chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) Căn cứ vào sổ chi tiết tài khoản 621, 622, 627 cuối tháng kế toán kết chuyển chi phí nguyên vật liệu chính phân bổ chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung theo các quy cách sản phẩm vào phát sinh nợ TK 154 trên sổ chi tiết- cột tổng số tiền, trong đó chi tiết theo từng khoản mục chi phí Cuối tháng... - Chi phí bằng tiền khác Vì các sản phẩm sản xuất trên dây chuyền chi m tỉ lệ thời gian trên dây chuyền tương đối đồng đều nên chi phí sản xuất chung được tập hợp cho toàn phân xưởng rồi phân bổ theo số lượng sản phẩm hoàn thành từng loại 2.1.3.2 Tài khoản Để tập hợp chi phí sản xuất chung, kế toán sử dụng TK 627- chi phí sản xuất chung Tại công ty, tài khoản này được theo dõi chung cho tất cả các sản. .. 154 trên sổ chi tiết Quá trình tổng hợp chi phí sản xuất chung được tiến hành như sau: - Cuối kỳ kết chuyển chi phí NVL trực tiếp chi tiết theo từng sản phẩm hoàn thành - Cuối kỳ kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp cho phân xưởng - Cuối kỳ kết chuyển chi phí sản xuất chung cho phân xưởng Tại công ty với các khoản phế liệu thu hồi, giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa được, … không được tính là một... chi phí không tính xác định cụ thể, không thể hiện kết quả cụ thể sau khi đã chi nên đây là khoản mục chi phí rất khó quản lý dễ bị thất thoát Do đó quản lý tốt, thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm chi phí SXC là góp phẩn không nhỏ vào công tác hạ giá thành sản phẩm Các khoản chi phí chung bao gồm: - Chi phí vật liệu phục vụ phân xưởng - Chi phí công cụ dụng cụ - Chi phí khấu hao TSCĐ - Chi phí. .. của TK 622 được ghi kết chuyển một dòng theo số tổng cộng Căn cứ sổ chi tiết TK 622, kế toán lập sổ tổng hợp chi tiết TK 622 để tập hợp phân bổ chi phí nhân công trực tiếp phát sinh trong kỳ cho từng loại sản phẩm Chi phí này được phân bổ cho từng loại sản phẩm theo sổ lượng sản phẩm sản xuất mỗi loại Cách phân bổ này dựa trên nhận định của kế toán là các sản phẩm sản xuất trên dây chuyến tương... các sản phẩm 2.1.3.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết • Hạch toán chi phí CCDC dùng cho phân xưởng Chi phí CCDC là các khoản chi phí về CCDC xuất dùng cho sản xuất sản phẩm như giàn xả tang cuộn, máy mài, quạt công nghiệp, máy khoan, giàn đỡ tôn hàn, cân bàn, cân điện tử 28 SV: Lưu Phương Hà 28 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Căn cứ vào các phiếu xuất kho CCDC CCDC dùng cho sản xuất, kế toán phân... ghi kết chuyển một dòng theo số tổng cộng Căn cứ sổ chi tiết TK 627, kế toán lập sổ tổng hợp chi tiết TK 627 để tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ cho từng loại sản phẩm Chi phí này được phân bổ cho từng loại sản phẩm theo số lượng sản phẩm sản xuất mỗi loại Cách phân bổ này dựa trên nhận định của kế toán là các sản phẩm sản xuất trên dây chuyến tương đối đồng đều nên chọn theo . đề thực tập chuyên ngành THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH 2.1. Kế toán. NVL xuất dùng chi tiết cho từng loại sản phẩm và cuối tháng gửi sổ liệu cho phòng kế toán tính giá thành. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH,

Hình ảnh liên quan

Bảng tổng hợp NVl xuất sản xuất Thỏng 11/2009 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH

Bảng t.

ổng hợp NVl xuất sản xuất Thỏng 11/2009 Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng NVL đưa vào sản xuất thỏng 11 năm 2009 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH

ng.

NVL đưa vào sản xuất thỏng 11 năm 2009 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng kờ số 4 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH

Bảng k.

ờ số 4 Xem tại trang 16 của tài liệu.
Biểu số 10: Bảng kờ số 4 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH

i.

ểu số 10: Bảng kờ số 4 Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng 12: Bảng thanh toỏn lương thỏng 11 năm 2009 Cụng ty CP Thương mại và Sản xuất Thỏi Bỡnh - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH

Bảng 12.

Bảng thanh toỏn lương thỏng 11 năm 2009 Cụng ty CP Thương mại và Sản xuất Thỏi Bỡnh Xem tại trang 22 của tài liệu.
Bảng phõn bổ chi phớ CCDC thỏng 11 năm 2009 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH

Bảng ph.

õn bổ chi phớ CCDC thỏng 11 năm 2009 Xem tại trang 30 của tài liệu.
Kế toỏn trưởng Lập bảng - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH

to.

ỏn trưởng Lập bảng Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng số 23: Bảng tớnh giỏ thành sản phẩm sản xuất thỏng 11 năm 2009 Cụng ty CPTM và SX Thỏi Bỡnh - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÁI BÌNH

Bảng s.

ố 23: Bảng tớnh giỏ thành sản phẩm sản xuất thỏng 11 năm 2009 Cụng ty CPTM và SX Thỏi Bỡnh Xem tại trang 45 của tài liệu.

Từ khóa liên quan