0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

38 272 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÔ THỊ NỘI 2.1 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÔ THỊ NỘI Chi phí sản xuấttoàn bộ chi phí về lao động sống lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất cấu thành nên giá thành của sản phẩm xây lắp. HANHUD sử dụng phương pháp trực tiếp để tập hợp chi phí sản xuất. Các chi phí trực tiếp được tính quản lý chặt chẽ, chi phí sản xuất phát sinh ở công trình, hạng mục công trình nào thì được hạch toán trực tiếp vào công trình hay hạng mục công trình đó. Các chi phí gián tiếp nếu phát sinh ở công trình nào hạch toán vào công trình đó, còn đối với chi phí gián tiếp tính chất chung toàn công ty thì cuối tháng kế toán tiến hành tập hợp, phân bổ cho từng công trình hay hạng mục công trình theo tiêu thức phân bổ thích hợp. Tại Công ty, chi phí sản xuất bao gồm: - Chi phí NVL trực tiếp - Chi phí NC trực tiếp - Chi phí sử dụng MTC - Chi phí sản xuất chung Để làm rõ thực tế hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty, sau đây em xin trích dẫn số liệu của Công trình: Trạm Khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Bắc. Công trình thời gian thi công bắt đầu từ 12/06/2008 đến 16/12/2009. 2.1.1 KẾ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 2.1.1.1 Nội dung Tại Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là khoản mục chi phí bản chiếm tỷ trọng lớn thường chiếm khoảng từ 50-70% trong tổng giá thành sản xuất sản phẩm nên việc hạch toán chi phí NVL, quản lý NVL vô cùng quan trọng nó ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN. Do đó, việc quản lý, tiết kiệm sử dụng NVL cần phải theo đúng dự toán đã đặt ra, mức hao hụt trong sử dụng NVL cũng được thực hiện tốt tránh tình trạng lãng phí làm tăng giá thành. NVL Công ty sử dụng rất đa dạng nên việc tìm nguồn cung cấp vật liệu phải được thực hiện linh hoạt, kết hợp với việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Chi phí NVL trực tiếp bao gồm giá trị NVL chính, NVL phụ . được xuất dùng trực tiếp cho các công trình : • NVL chính : xi măng, cát, sỏi, đá, vôi, gạch, thép cấu tạo nên thực thể của công trình, hạng mục công trình. • NVL phụ : bột màu, đinh, dây, sơn, phụ gia bê tông là những vật liệu phụ dùng để bao gói hoàn thiện công trình. • Phụ tùng thay thế : săm, lốp, bóng đèn, ốc dùng để sửa chữa, thay thế cho máy móc, phương tiện vận tải, CCDC. Tại Công ty hai hình thức xuất NVL là xuất NVL từ kho của Công ty tới công trình hoặc mua NVL rồi xuất thẳng tới chân công trình tuy nhiên việc xuất NVL từ kho của Công ty thường chỉ được áp dụng đối với những công trình gần kho. Với mỗi hình thức, Công ty lại hình thức quản lý về mua sắm,chất lượng, kiểm kê, kiểm soát . riêng. Đối với những vật liệu khi xuất dùng liên quan trực tiếp đến công trình, hạng mục công trình nào thì được hạch toán vào công trình, hạng mục công trình đó. Trường hợp mà liên quan đến nhiều công trình, hạng mục công trình khác nhau thì được phân bổ cho từng công trình, hạng mục công trình. Tính giá NVL tại Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội như sau : Giá nhập : NVL mà Công ty sử dụng đều được mua ngoài thị trường cho nên giá nhập NVL được tính theo công thức sau : Giá nhập Giá mua trên hoá đơn Chi phí thu Các khoản thực tế ( chưa thuế ) mua NVL giảm giá Giá xuất : Công ty sử dụng phương pháp xuất kho bình quân cả kỳ dự trữ. Giá NVL xuất kho được tính theo công thức sau : Giá thực tế của Giá bq của 1 Lượng vật liệu NVL xuất kho đơn vị NVL xuất kho + = x 2.1.1.2 Tài khoản sử dụng Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội sử dụng TK 621 để hạch toán chi phí NVL trực tiếp. TK này được chi tiết theo dõi cho từng công trình, hạng mục công trình. VD : TK 621- KTTV.TB: là số hiệu TK để theo dõi chi phí NVL trực tiếp thi công công trình Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Bắc. Các TK liên quan khác như TK 141, TK 152, TK 154 . 2.1.1.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết  Chứng từ sử dụng : - Giấy đề nghị tạm ứng mua vật tư, hợp đồng kinh tế, bảng báo giá. - Hoá đơn mua vật tư. - Biên bản giao nhận hàng. - Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho. - Biên bản kiểm nghiệm vật tư, bảng phiếu xuất kho, các bảng phân bổ . Công ty áp dụng hai hình thức xuất NVL : + Xuất từ kho của Công ty đến công trình : trường hợp này chỉ áp dụng đối với những công trình gần các kho của Công ty. Công ty chỉ tiến hành mua dự trữ đối với các NVL khối lượng sử dụng lớn giá cả thường biến động mạnh. + Mua NVL chuyển thẳng đến chân công trình : trường hợp này áp dụng đối với những công trình xa kho của Công ty. Tuy nhiên, Công ty sẽ rất khó kiểm tra được việc sử dụng NVL từ các đội. Do đó, cần sự giám sát chặt chẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mà Công ty đã đề ra. Sau đây, em xin đề cập đến trường hợp mua NVL xuất thẳng đến chân công trình. Các đội thi công sau khi nhận được nhiệm vụ do Xí nghiệp giao sẽ tính toán lượng vật tư cần thiết cho công trình thi công căn cứ vào dự toán NVL, tiến độ thi công công trình, mức hao phí NVL. Các đội gửi giấy đề nghị tạm ứng ( biếu số 2.1) để xin tạm ứng mua vật tư phải xác nhận của đội trưởng đội công trình rồi gửi lên phòng kế hoạch. Phòng kế hoạch sau khi xem xét giấy đề nghị tạm ứng thấy hợp lý sẽ gửi lên phòng kế toán để các đội công trình căn cứ xin tạm ứng tiền mua vật tư. Sau khi đầy đủ xác nhận của phòng Kế hoạch, Kế toán trưởng Giám đốc, người xin tạm ứng tiền đến gặp Thủ quỹ để lĩnh tiền, Thủ quỹ xem xét chứng từ rồi viết phiếu chi cho tạm ứng tiền. Đơn vị : Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển mẫu số 03-TT Nhà Đô thị Nội (Ban hành theo QĐ số : 15/2006/QĐ-BTC Bộ phận : XN 1- Đ8 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày 25 tháng 10 năm 2009 Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội. Tên tôi là: Nguyễn Văn Nam Địa chỉ: Xí nghiệp 1 Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 17.314.000 ( Viết bằng chữ): Mười bảy triệu ba trăm mười bốn nghìn đồng chẵn. Lý do tạm ứng: Mua cát đen, xi măng PC30 cho công trình Trạm khí tượng TVKV Tây Bắc. Thời hạn thanh toán: Sau khi kết thúc công trình. Giám đốc Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Nguồn tài liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Biểu số 2.1 : Giấy đề nghị tạm ứng Sau khi nhận được tiền mua vật tư, đội tiến hành mua NVL chuyển thẳng tới chân công trình. Việc lựa chọn nhà cung ứng, giá cả chất lượng của vật tư do đội thi công tự chọn đội phải gửi kèm hợp đồng kinh tế hay bảng báo giá cho Công ty khi gửi giấy đề nghị tạm ứng mua vật tư. Căn cứ Hoá đơn GTGT-liên 2 (biểu số 2.2) do người bán lập, đội trưởng công trình cùng người giao nhận vật tư tiến hành kiểm tra về số lượng chất lượng vật tư như theo hợp đồng kinh tế. Mẫu số : 01GTKT- 3LL Kí hiệu : AK/2009B Số :08023 HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2 : Giao cho khách hàng Ngày 02 tháng 11 năm 2009 Đơn vị bán hàng : Công ty TNHH DV & TM Hùng Thịnh Địa chỉ : Tổ 3- PQuyết Tâm- TP Sơn La Số tài khoản : Điện thoại : Mã số : Họ tên người mua hàng : Phạm Ngọc Nghĩa Tên đơn vị : Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Địa chỉ : Tứ Hiệp- Thanh trì- Nội Số tài khoản : Hình thức thanh toán : Tiền mặt Mã số : 0100736682 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3= 1 x 2 01 Cát đen M3 44 85.000 3.740.000 02 Xi măng PC30 Tấn 15 800.000 12.000.000 Cộng tiền hàng 15.740.000 Thuế suất : 10% Tiền thuế GTGT : 1.574.000 Tổng cộng tiền thanh toán : 17.314.000 Số tiền viết bằng chữ : Mười bảy triệu ba trăm mười bốn nghìn đồng chẵn. Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị ( ký, ghi rõ họ tên) ( ký, ghi rõ họ tên) ( ký, ghi rõ họ tên) Nguồn tài liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Biểu số 2.2: Hoá đơn GTGT Căn cứ vào hoá đơn GTGT này, phụ trách cung tiêu ở đội viết phiếu nhập kho (biểu số 2.3). Đây thực chất chỉ là hình thức vì vật liệu được chuyển về không qua kho. Đơn vị: Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Mẫu số 01-VT Nhà Đô thị Nội ( Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Bộ phận: Xí nghiệp 1 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày 04 tháng 11 năm 2009 Nợ: 152 Số: 803 Có: 141 Họ tên người giao: Phạm Ngọc Nghĩa Theo Hoá đơn số 08023 ngày 13 tháng 12 năm 2009 của Công ty TNHH DV & TM Hùng Thịnh Nhập tại kho : Xí nghiệp 1, D8 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Mã hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập A B C D 1 2 3 4 1 Cát đen CATDEN M3 44 44 85.000 3.740.000 2 Xi măng PC30 XIMANGPC3 tấn 15 15 800.000 12.000.000 Cộng 15.740.000 Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): Mười năm triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng. Số chứng từ gốc kèm theo: HĐ GTGT số 08023 Ngày 04 tháng 11 năm 2009 Người lập phiếu Người giao hàng Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ( hoặc các bộ phận nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) Nguồn tài liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Biểu số 2.3: Phiếu nhập kho Phiếu nhập kho được lập làm 2 liên: liên 1 lưu tại quyển, liên 2 chuyển cho kế toán Xí nghiệp ghi cột 3, 4 để hoàn tất phiếu nhập kho. Đơn giá ghi trên phiếu nhập kho là đơn giá ghi trên hoá đơn GTGT (không bao gồm thuế GTGT) của người bán. Trong trường hợp phát sinh chi phí thu mua thì đơn giá của từng loại vật tư ghi trên phiếu nhập kho bao gồm đơn giá của loại vật tư đó ghi trên hoá đơn GTGT (không bao gồm thuế GTGT) đơn giá chi phí thu mua được phân bổ cho loại vật tư đó. Phiếu xuất kho ( biểu số 2.4) được phụ trách cung tiêu lập ngay sau đó. Đơn vị: Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Mẫu số 02-VT Nhà Đô thị Nội ( Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Bộ phận: Xí nghiệp 1 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày 04 tháng 11 năm 2009 Nợ: 621 Số: 803 Có: 152 Họ tên người nhận hàng: Lê Trọng Văn Địa chỉ: Đội XD số 8 Lý do xuất: Xuất kho công trình Trạm khí tượng TVKV Tây Bắc- đội 8 Xuất tại kho : Xí nghiệp 1, D8 ST T Tên hàng hoá, dịch vụ Mã hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất A B C D 1 2 3 4 1 Cát đen CATDEN M3 44 44 85.000 3.740.000 2 Xi măngPC30 XIMANGPC3 tấn 15 15 800.000 12.000.000 Cộng 15.740.000 Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): Mười năm triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn. Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 04 tháng 11 năm 2009 Người lập phiếu Người nhận Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ( hoặc các bộ phận (Ký, họ tên) nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) Nguồn tài liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Biểu số 2.4: Phiếu xuất kho Phiếu xuất kho được lập làm 2 liên: liên 1 lưu, liên 2 chuyển lên cho kế toán của Xí nghiệp ghi cột 3, 4 để hoàn tất phiếu xuất kho. Đơn giágiá bình quân của 1 đơn vị NVL. Do nhập về xuất dùng luôn nên giá bình quân của 1 đơn vị NVL chính là đơn giá mua không bao gồm VAT của NVL đó. Hàng tháng, căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán Xí nghiệp nhập số liệu vào bảng xuất vật tư ( biểu số 2.5). Bảng này được lập theo từng tháng lập riêng cho từng công trình, hạng mục công trình. Đơn vị: Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Bộ phận: Xí nghiệp 1 BẢNG XUẤT VẬT TƯ Công trình: Trạm KTTV khu vực Tây Bắc Tháng 11 năm 2009 STT Phiếu xuất Tên vật tư Mã hàng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền SH NT A B C D E F 1 2 3 1 803 04/11 Cát đen CATDEN M3 44 85.000 3.740.000 2 803 04/11 Ximăng PC30 XIMANGPC3 Tấn 15 800.000 12.000.000 3 804 07/11 Gạch đặc GACHD Viên 740 1.600 1.184.000 4 805 10/11 Gạch lát nền GACHLN M2 63 85.000 5.355.000 … … … … … … … … … Tổng 49.455.088 Ngày 30 tháng 11 năm 2009 Người lập Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Nguồn tài liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Biểu số 2.5: Bảng xuất vật tư Khi công trình hoàn thành, đội trưởng tiến hành kiểm số vật tư thừa tiến hành nhập kho viết phiếu nhập kho sử dụng cho công trình tiếp theo rồi gửi lên cho phòng kế toán để điều chỉnh chi phí NVL trực tiếp cho công trình đó. Hàng tháng, kế toán của từng Xí nghiệp tiến hành phân loại tập hợp các chứng từ theo từng công trình, hạng mục công trình nộp lên phòng kế toán của Công ty. Kế toán Công ty căn cứ vào các chứng từ do kế toán của Xí nghiệp gửi lên nhập các chứng từ vào máy tính xác định các bút toán Nợ, Có: + Căn cứ giấy đề nghị tạm ứng, kế toán định khoản: Nợ TK 141_XN1 TK 111, TK 112 + Căn cứ hoá đơn GTGT, phiếu nhập kho các chứng từ liên quan, kế toán định khoản: Nợ TK 152, TK 133 TK 141_XN1 + Căn cứ vào các chứng từ bảng xuất vật tư, kế toán định khoản: Nợ TK 621- KTTV.TB TK 152 + Nếu tạm ứng thừa, Xí nghiệp hoàn trả lại, kế toán định khoản: Nợ TK 111, TK 112 TK 141_XN1 Số liệu từ các chứng từ vừa được kế toán nhập vào máy tính sẽ được phần mềm kế toán tự động vào sổ chi tiết TK 621 ( biểu số 2.6). Sổ này được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình. Đơn vị: Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Bộ phận: Xí nghiệp 1 SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH TK 621: Chi phí NVL trực tiếp Năm 2009 Công trình Trạm KTTV khu vực Tây Bắc ĐVT: đồng STT Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền SH NT Nợ … … … … … … … 1003 803 04/11 Cát đen 152 3.740.000 1004 803 04/11 Ximăng PC30 152 12.000.000 1005 804 07/11 Gạch đặc 152 1.184.000 1006 805 10/11 Gạch lát nền 152 5.355.000 … … … … … … … Cộng số phát sinh 878.010.519 31/12 Kết chuyển CP NVL trực tiếp 154 878.010.519 Dư cuối kỳ x x x - Sổ này …trang, đánh số từ trang 01 đến trang . - Ngày mở sổ:01/01/2009 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Nguồn tài liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Biểu số 2.6: Sổ chi tiết TK 621 2.1.1.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp Hàng tháng, căn cứ vào các chứng từ gốc chứng từ do kế toán lập, kế toán Công ty nhập các chứng từ vào máy, phần mềm kế toán sẽ tự động vào Sổ nhật ký chung ( biểu số 2.7), Sổ cái TK 621 ( biểu số 2.8). Đơn vị: Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Mẫu số S03a-DN Nhà Đô thị Nội ( Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Địa chỉ: Tứ Hiệp – Thanh Trì – Nội ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2009 ĐVT: đồng Ngày tháng GS Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Số tiền SH NT Nợ 1 A B C D E 2 Số trang trước chuyển sang … … … … … … … 26/10 666 26/10 Rút TGNH về quỹ 111 112 25.000.000 28/10 1089 26/10 Chi tiền tạm ứng XN1 141 111 17.314.000 30/11 08023 02/11 Thuế GTGT cát đen, ximăng 133 141 1.574.000 30/11 803 04/11 Xuất cát đen 621 152 3.740.000 30/11 803 04/11 Xuất ximăng PC30 621 152 12.000.000 30/11 804 07/11 Xuất gạch đặc 621 152 1.184.000 … … … … … … … Cộng chuyển sang trang sau Sổ này có… trang, được đánh số từ trang 01 đến trang… Ngày mở sổ: 01/01/2009 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Nguồn tài liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Biểu số 2.7: Sổ nhật ký chung Đơn vị: Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Mẫu số S03b-DN Nhà Đô thị Nội ( Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Địa chỉ: Tứ Hiệp – Thanh Trì – Nội ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Năm 2009 Tài khoản 621: CP NVL trực tiếp ĐVT: đồng Ngày tháng GS Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền SH NT Nợ 1 A B C D 2 3 … … … … … … 30/11 803 04/11 Xuất cát đen 152 3.740.000 30/11 803 04/11 Xuất ximăng PC30 152 12.000.000 30/11 804 07/11 Xuất gạch đặc 152 1.184.000 … … … … … … … 31/12 324 31/12 K/c CP NVL trực tiếp-TT thương mại Thanh Trì 154 598.231.000 31/12 325 31/12 K/c CP NVL trực tiếp- trạm KTTV khu TB 154 878.010.519 Cộng số phát sinh x 10.352.485.231 10.352.485.231 Sổ này có… trang, được đánh số từ trang 01 đến trang… Ngày mở sổ: 01/01/2009 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Nguồn tài liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Biểu số 2.8: Sổ cái TK 621 2.1.2 KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP 2.1.2.1 Nội dung Lao động là điều kiện cần thiết cho sự tồn tại phát triển của DN, là yếu tố bản quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Chi phí nhân công thường chiếm tỷ lệ từ 5% đến 12% trong giá thành của công trình của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội. Do đó, quản lý tốt chi phí là việc hết sức quan trọng giúp công ty giảm thiểu chi phí, đạt hiệu quả kinh doanh cao. Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các chi phí tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp lương của công nhân trực tiếp tham gia xây lắp công trình. Không bao gồm các khoản trích theo tiền lương như KPCĐ, BHXH, BHYT của công nhân trực tiếp xây lắp. Hiện nay, lao động trong Công ty gồm 2 loại: CNV trong danh sách tức CNV trong biên chế CNV ngoài danh sách tức thuê ngoài. Do đặc điểm của ngành xây dựng mang tính thời vụ, địa điểm công trình không cố định nên lao động thuê ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số CNV của Công ty. Lực lượng lao động này được Công ty giao cho đội trưởng các đội ký kết hợp đồng thuê khoán tại địa phương nơi công trình đang thi công. Công ty áp dụng 2 hình thức trả lương: hình thức trả lương khoán hình thức trả lương theo thời gian. [...]... 12 năm 2009 Giám đốc (ký, họ tên) Nguồn tài liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Biểu số 2.33: Sổ cái TK 154 2.2 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÔ THỊ NỘI 2.2.1 ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH CỦA CÔNG TY Căn cứ vào đặc điểm sản xuất của ngành xây dựng đặc điểm quy trình sản xuất của công ty là liên tục... khởi công đến khi hoàn thành bàn giao Sản phẩm xây lắp của công ty thường là công trình, hạng mục công trình Do đó, đối tượng tính giá đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là các công trình, hạng mục công trình Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà đô thị Nội sử dụng phương pháp trực tiếp để tập hợp chi phí sản xuất Các chi phí trực tiếp được tính quản lý chặt chẽ, chi phí sản xuất phát. .. tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Ngày 31 tháng 12 năm 2009 Giám đốc (ký, họ tên) Nguồn tài liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Biểu số 2.16: Sổ cái TK 622 2.1.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG 2.1.3.1 Nội dung Tại Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội thực hiện xây lắp các công trình theo phương thức thi công hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp... x 5.888.516 Kế toán trưởng Nguồn tài liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Biểu số 2.21: Bảng tính phân bổ khấu hao Căn cứ vào các chứng từ phát sinh liên quan đến MTC, kế toán tiến hành lập bảng tổng hợp CP sử dụng MTC (biểu số 2.22) Bảng được lập theo từng công trình, hạng mục công trình Đơn vị: Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Bộ phận:... Do công trình này hoàn thành vào 16/12/2009 nên CPSXKD dở dang cuối kỳ là 0 2.1.5.2 Tổng hợp chi phí sản xuất Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định giá trị sản phẩm dở dang là công đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất Cuối niên độ, kế toán tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành công trình Các chi phí sản xuất kể trên cuối cùng đều phải được tổng hợp vào bên Nợ TK 154 – chi phí sản xuất. .. tài liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Biểu số 2.27: Bảng tính phân bổ khấu hao  Đối với chi phí dịch vụ mua ngoài chi phí bằng tiền khác: Khoản chi phí này thường phát sinh ít hàng tháng, kế toán đội tập hợp các chứng từ phát sinh như hoá đơn GTGT…gửi lên phòng kế toán Xí nghiệp Căn cứ vào các chứng từ trên, kế toán Xí nghiệp vào bảng tổng hợp chi phí SXC (biểu... việc hạch toán chi phí sử dụng máy thi công được hạch toán vào tài khoản Chi phí sử dụng máy thi công Chi phí sử dụng máy thi côngchi phí cho các máy thi công nhằm thực hiện khối lượng công tác xây, lắp bằng máy Khoản mục chi phí này tại công ty thường chi m tỷ lệ từ 15% đến 20% trong tổng chi phí sản xuất của Công ty Khoản mục chi phí sử dụng máy thi công của Công ty bao gồm: - Chi phí nhân công điều... của từng tổ thi công, tổ trưởng các tổ tiến hành chấm công cho từng CN trong tổ của mình Hàng tháng, tổ trưởng các tổ gửi bảng chấm công (biểu số 2.10) cho kế toán đội thi công Số tiền công của CN sẽ được Công ty trả hàng tháng dựa trên bảng chấm công đơn giá nội bộ của Công ty Đơn vị: Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Bộ phận: Xí nghiệp 1.Đội 8 BẢNG CHẤM CÔNG Công trình Trạm... 12 năm 2009 Kế toán trưởng Người lập Nguồn tài liệu của Công ty Cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Đô thị Nội Biểu số 2.28: Bảng Tổng hợp CP SXC Cuối mỗi tháng, kế toán Xí nghiệp tập hợp các chứng từ theo từng công trình, hạng mục công trình gửi lên phòng kế toán của Công ty Căn cứ vào các chứng từ kế toán nhập số liệu vào máy tính xác định các bút toán: - Căn cứ vào phiếu xuất kho các chứng... từ liên quan, kế toán lập bảng thanh toán khối lượng thuê ngoài Đơn vị: Công ty Cổ phần kinh doanh phát CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM triển Nhà Đô thị Nội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bộ phận: Xí nghiệp 1.Đội 8 BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH Đại diện bên A: Trần Ánh Dương Chỉ huy trưởng Công trình Địa chỉ: Công ty CP Kinh doanh Phát triển Nhà Đô Thị Nội Đại diện . THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI 2.1 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT. SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI Chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí về lao động sống và lao động vật hoá phát sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI,

Hình ảnh liên quan

Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 0100736682 - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

Hình th.

ức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 0100736682 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hàng tháng, căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán Xí nghiệp nhập số liệu vào bảng kê xuất vật tư ( biểu số 2.5) - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

ng.

tháng, căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán Xí nghiệp nhập số liệu vào bảng kê xuất vật tư ( biểu số 2.5) Xem tại trang 6 của tài liệu.
BẢNG KÊ XUẤT VẬT TƯ - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI
BẢNG KÊ XUẤT VẬT TƯ Xem tại trang 7 của tài liệu.
Công ty áp dụng 2 hình thức trả lương: hình thức trả lương khoán và hình thức trả lương theo thời gian - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

ng.

ty áp dụng 2 hình thức trả lương: hình thức trả lương khoán và hình thức trả lương theo thời gian Xem tại trang 10 của tài liệu.
BẢNG CHẤM CÔNG - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI
BẢNG CHẤM CÔNG Xem tại trang 13 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP Xem tại trang 14 của tài liệu.
Căn cứ danh sách tạm ứng lương của từng tổ, kế toán Xí nghiệp lập bảng tổng hợp Chi phí nhân công trực tiếp (biểu số 2.12 ) theo từng công trình, hạng mục công trình. - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

n.

cứ danh sách tạm ứng lương của từng tổ, kế toán Xí nghiệp lập bảng tổng hợp Chi phí nhân công trực tiếp (biểu số 2.12 ) theo từng công trình, hạng mục công trình Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hàng tháng, kế toán Xí nghiệp tập hợp hợp đồng lao động (nếu có), bảng chấm công, danh sách tạm ứng lương, biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, bảng  thanh toán khối lượng thuê ngoài (nếu có) của các đội theo từng công trình, hạng mục công - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

ng.

tháng, kế toán Xí nghiệp tập hợp hợp đồng lao động (nếu có), bảng chấm công, danh sách tạm ứng lương, biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, bảng thanh toán khối lượng thuê ngoài (nếu có) của các đội theo từng công trình, hạng mục công Xem tại trang 15 của tài liệu.
BẢNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA CA MTC - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI
BẢNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA CA MTC Xem tại trang 20 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THUÊ MÁY - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THUÊ MÁY Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hàng tháng, kế toán đội gửi hợp đồng thuê máy, bảng theo dõi ca máy thi công và biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) lên phòng kế toán của Xí nghiệp - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

ng.

tháng, kế toán đội gửi hợp đồng thuê máy, bảng theo dõi ca máy thi công và biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) lên phòng kế toán của Xí nghiệp Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hàng ngày, kế toán đội lập bảng theo dõi hoạt động MTC, tập hợp các chứng từ phát sinh như vận đơn vận chuyển MTC, hoá đơn mua xăng, dầu sử dụng cho MTC… Cuối mỗi  tháng, các đội gửi các chứng từ về phòng kế toán của Xí nghiệp - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

ng.

ngày, kế toán đội lập bảng theo dõi hoạt động MTC, tập hợp các chứng từ phát sinh như vận đơn vận chuyển MTC, hoá đơn mua xăng, dầu sử dụng cho MTC… Cuối mỗi tháng, các đội gửi các chứng từ về phòng kế toán của Xí nghiệp Xem tại trang 22 của tài liệu.
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO Xem tại trang 23 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SỬ DỤNG MTC - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SỬ DỤNG MTC Xem tại trang 24 của tài liệu.
Biểu số 2.26: Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

i.

ểu số 2.26: Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương Xem tại trang 29 của tài liệu.
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO Xem tại trang 30 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP CPSXC Công trình Trạm KTTV khu Tây Bắc - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

ng.

trình Trạm KTTV khu Tây Bắc Xem tại trang 31 của tài liệu.